TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA


 

 

 

  EURABIA NEEMT ONS 
  OVER  

door Danny Well

Hieronder enkele punten uit resolutie 1605 van de EU welke na 2005 moest worden ingevoerd.

9.1. Bestrijden van discriminatie op “alle fronten”.
9.2. Verwerpen en bestrijden van Islamofobia.
9.7.6. Het inbrengen en aanmoedigen tot deelname van immigranten in politieke partijen, handelsorganisaties en niet-overheidsorganen. Een einde maken aan alle verschillen tussen- en ongelijkheid van immigranten en opkomen voor hun gelijke rechten, inclusief het bevorderen van betere kans op werk en onderwijs.
9.7.8. Het verwijderen van regels en argumentering tot het verhinderen tot bouwen van moskeeën en het uitvoering van regelgeving om ruim gelegenheid te bieden tot het voldoende bouwen en onderhouden van kwaliteitsgebedshuizen voor volgelingen van de Islam.


9.7.9. Zorgdragen dat schoolboeken geen enkele negatieve informatie over het geloof islam kunnen bevatten.
11.6. Het aanmoedigen van jonge moslims in Europa om imam te worden.
 11.8. Het aanmoedigen van voldoende uitbrengen van nieuws over moslimleven in de media, garanderend dat de opinie van moslims wordt gepubliceerd.
11.9. Het ontwikkelen van ethische handleidingen ter bestrijding van islamafobia in de media ter promotie van culturele tolerantie en begrip, in samenwerking met de daarvoor aangewezen organisaties.

In grote lijnen komt de regeling, die volledig gebaseerd is op de gemeenschap van niet-timmermannen, er o.a. op neer, dat de vrijheid van pers en meningsuiting nog verder aan banden gelegd zal gaan worden. Dat geschiedenisboeken herschreven gaan worden en er totaal geen sta in de weg zal zijn tot het bouwen van moskeeën.
Aldus resolutie 1605 van de Europese Unie.

Juni 2005 heeft 65% van de Nederlanders tegen de EU-grondwet gestemd. Eind vorig jaar is dit door het kabinet alsnog door de strot geduwd in de vorm van 'verdrag van Lissabon'. Met als gevolg: niet Nederland, maar de EU bepaalt onze wetgeving.

Voorbeeld: Ministerie geeft miljoenen voor meer allochtonen op de universiteit.

Vijf universiteiten in de Randstad krijgen de komende jaren miljoenen euro's aan subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het aantrekken en het begeleiden van niet-westerse allochtone studenten.
'Het is zo jammer dat er niet meer niet-westerse allochtone studenten voor een universiteit kiezen.'
Bron: klik hier.

Lees het citaat: Jammer dat er niet meer niet-westerse allochtonen voor een universitaire studie KIEZEN.
Wat is er mis met een vak leren? Loodgieter, timmerman... Waarom moet de Nederlandse belastingbetaler, ondanks dat de allochtonen er niet voor kiezen, hieraan miljoenen meebetalen?
Discrimineren levert subsidie op.

Ik ben een PhD-studente natuurkunde aan een niet nader te noemen universiteit, en tevens hulpmentor bij het Honours College groepje voor 'excellente' studenten.
Al vanaf het begin van mijn functie merkte ik het; er werd mij in principe gewoon verteld dat ik voorrang had om aangenomen te worden voor mijn PhD omdat ik vrouw ben. Normaal gesproken zou ik het principieel weigeren, maar het was een enorme buitenkans die ik nooit meer zou krijgen en als ik hem niet aan zou gaan, zou een andere vrouw die functie komen te vervullen. Best, dacht ik, en ik dacht er niet veel meer over na.

Sinds ik echter de nevenfunctie kreeg om het Honours clubje te begeleiden en tevens de eerstejaars leden daarvan te interviewen en aan te nemen, kreeg ik echter ook de instructie dat het Honours clubje, ondanks dat verreweg de meeste bèta studenten (en de excellente ook) man zijn, het groepje uit minstens 60% vrouw en ongeveer 15% niet-westerse allochtonen moest bestaan!

Daar moest ik dus serieus op kiezen, hoe matig de vrouwelijke studenten ook waren. En dat waren er een hoop.
Het trieste is nog dat ik die vrouwelijke studentes er serieus op betrap (over zichzelf) te denken dat vrouwelijke studenten überhaupt slimmer en gemotiveerder zijn!
En dat dit ook de reden is dat ze daar zitten. Maar de werkelijke reden is dat de faculteit van hogerhand de opdracht heeft gekregen dat er in de toekomst meer vrouwelijke 'topwetenschappers' en hoogleraren moeten zijn.
Nu echter heeft de faculteit weer iets nieuws bedacht. Een aantal honours-studenten mag een verzorgde studiereis maken naar Japan en Korea. Echter, meisjes hebben een sterke voorrang en we moeten zoveel mogelijk mannen af laten vallen tijdens de selectieprocedure. Vrouwen zouden 'representatiever' en 'gemotiveerder' zijn. Maar de werkelijke reden voor dat dogma is dat de universiteit er een subsidie voor krijgt van de linkse politiek.

Vrouwen en niet westerse allochtonen krijgen voorrang.

Danny Well

P.S.: Voor de duidelijkheid, ik ben dus vrouw.

 

TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA


Terug naar de HOME-page van Pardon

 

    

Write2Me.NL Gastenboek  


Generaal P.Pardon 
 verliefd op 
 Ayaan Hirsi Ali 

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON