Terug naar de Homepage

Generaal P.Pardon inventariseert de import van vrouwenhaat naar de Linkse Ballentent Hollanda:

GODSDIENSTEN DRAAIEN VROUWVIJANDIG OM SEKS (HEEN)

Godsdiensten draaien vrouwvijandig om seks heen.

INHOUD

Christelijke vrouwenuitbuiting van Eva tot aan de feministische theologie.
Bewijzen vrouwvijandigheid islamleer (Koran)
- Islamitische citaten Vrouwenhaat
- Moslim-feminisme
Parapsychologie van de islamisering
GeÔmporteerde vrouwenhaat in Nederland
Meisjes-"besnijdenis" (uitknipping)
AÔsja en De Dood van een Prinses
Meisjesbaby's aborteren
Turkse maagdelijkheidswaan
Hindoe-vrouwverbrandingen
Boeddhisme en vrouwen
Japans en Chinees mannelijk sadisme

 

 

CREDO
Alle godsdiensten zijn ontworpen door mannen en onderdrukken de vrouw.
IN DEN BEGINNE WAS ER DE ANGST VOOR DE VROUWELIJKE LIBIDO.
Patriarchale machtssystemen zoals de christelijke culturen om de Middellandse Zee, de fundamentele islam of het dogmatische hindoeÔsme, gebruiken een opgeschroefd mannelijk ego om eigenwaarde te ontlenen aan onderwerping van de vrouwelijke seksualiteit en identiteit. Vrouwen worden seksueel ontoerekeningsvatbaar geacht en het belangrijkste zelfgevoel van een meisje dient te zijn:
maagd.
Het centrale scheldwoord van het maagdelijkheidsfanatisme luidt:
 hoer.
De kuisheid van vrouwen is de obsessie van de ernstigste geestelijk afwijking op aarde:

het mannelijke eergevoel en hun schaamtecultuur

Schijnheiligheid kenmerkt onvolwassen culturen, dus wat in het geniep gebeurt is geen ramp, maar als een vrouw er van zichzelf openlijk mag zijn dan mag de man er daarom van zichzelf niet zijn.
Als een man er niet mag zijn moet er worden uitgehuwelijkt, besneden, verminkt, verbrand of vermoord, anders is zij een
hoer.

Welke godsdienst ook, er zijn steeds twee handige varianten om het uitsluiten van vrouwen goed te praten:

1. Zie haar als een zwakzinnig, vulgair en gevaarlijk wezen met zondige vleselijkheid (zoals Eva).
2. Zet haar op een voetstuk omdat ze te edel is voor de boze buitenwereld, en omdat ze haar aangeboren slechtheid overwint als maagd (zoals Maria).

Als ze niet in Blijf-huizen belanden plegen significant veel allochtone meisjes zelfmoord uit godsdienstige culturen zoals de hindoestaanse, Turkse of Marokkaanse. Depressieve gedachten, slechte cijfers, verbod op vriendjes, ongewenste zwangerschap, onvrijheid, slechte vriendjes, broers die meer mogen, het zijn allemaal dingen waar allochtone meiden niet over durven praten met de hulpverlening uit angst dat het direct aan hun ouders wordt doorverteld en dat ze dan in een dwangbuis wordt gestopt. Hoogste prioriteit is om de familie niet "te schande" te maken en de sociale controle is groot en veel allochtone meisjes gaan liever dood.
De populaire jongerenwebsites Marokko.nl en Hababam.nl slaan in 2011 alarm over de suÔcidaliteit van Turkse, Marokkaanse en hindoestaanse meiden.
Voor hen is er nu: www.jestaatnietalleen.nl

De site moet de meisjes helpen hun problemen te overwinnen en is een initiatief van kenniscentrum Movisie en de jongerenwebsites Marokko.nl, Hababam.nl en Indianfeelings.nl.

Uit een onderzoek van de GGD bleek jaren geleden dat Turkse en Surinaamse vrouwen tussen 15 en 24 jaar twee tot drie keer vaker een zelfmoordpoging doen dan autochtone vrouwen. 

Depressie kan daarvan een oorzaak zijn, maar bij Turkse, hindoestaanse en Marokkaanse meisjes speelt ook vaak mee dat ze nauwelijks bewegingsvrijheid hebben. Ze voelen grote druk omdat ze de eer van hun familie hoog moeten houden.
Op de website kunnen de meiden allerlei informatie vinden: hoe suÔcidaal gedrag ontstaat, wat je eraan kunt doen, waar je hulp kan krijgen en wat je kan doen als een vriendin het leven niet meer ziet zitten. Turkse, hindoestaanse en Marokkaanse meisjes hebben meegeholpen bij het bedenken van hoe de site eruit moet zien.

 

Welke teksten staan er in de lijsten?

 

 

    
Generaal Pardon heeft het hart op de goede locatie. Redigeert ook:
De Multiculturele Hersenschim.
Zo zielig zijn Zelf-Frustreerders.
Lotsverbeteraars en gezellige Antillianen.
Statistische gegevens Multicul.
Generaal P.Pardon verliefd op Ayaan.
Islamofobie voor Beginners.
Wat zijn Onderbuikgevoelens?
Lief-Linkse Fossielen
Forumlijnen lezen/starten
Parapsychologie van de Multicul
Landverradenden aangeven
Bezoek de mini-turboversie van de Pardon-site JOODS/CHRISTELIJKE VROUWENBELASTERING 
Bent u christelijk of joods? Realiseert u zich dan dat uw geloof op historische punten net zo achterlijk is als bijvoorbeeld de islam. Moslims en Linkse Kerk zullen u dit aanwrijven. Bent u ongelovig? Laat u dan niet terloops misstanden aanpraten waar u niet voor staat. Men zal u in de discussie namelijk handig een oor trachten aan te naaien door u te vereenzelvigen met westerse kerken. En dan moet u niet werktuiglijk happen. Laat liever het volgende goed tot u doordringen.

In de joodse en christelijke bijbel en trouwens ook in de Koran (4:1; 39:6; 7:189), is Eva pas later uit Adam geschapen, ten dienste van de man, en die is dan ook haar baas, zegt de apostel Paulus.
Volgens de geloofsleer heeft de satan via een sprekende slang Eva bewogen om Adam te verleiden van een verboden appel te eten (zondeval) in het zogenaamde paradijs.
De vrouw wordt door de schriftuurlijke jood en christen beschouwd als verleidster en als de oorsprong van het kwaad en de zonde. Daardoor wordt ze veroordeeld tot de pijn van de zwangerschap en het bevallen. De rol en plaats van de vrouw bestaan uit het voortbrengen van nakomelingen en onderwerping aan de man.
Om de zuiverheid van het nageslacht te vrijwaren moest een vrouw op het ogenblik van haar huwelijk maagd zijn. Indien dit niet het geval was kon men haar tot de dood stenigen. Overspel werd in de joodse traditie beschouwd als een doodzonde, bestraft met steniging, verbranding of wurging.
In de Talmoed wordt de vrouw beschreven als lichtzinnig en onbetrouwbaar. Ze wordt beschouwd als een afleiding bij het bestuderen van de Thora door mannen.
Mannen en vrouwen eten meestal apart en tegenover vreemde mannen behoren joodse vrouwen zich uiterst zedig te gedragen. Het is verboden om ook maar iets van haar haartooi aan vreemde mannen te laten zien. Daar ontstond het onzinnige gebruik voor joodse vrouwen om hun
hoofd kaal te scheren en een pruik te dragen.
Vrouwen zijn specifiek onrein omwille van hun menstruatie. Na de geboorte van een dochter is het tweederangs geslacht dubbel zo lang onrein als bij de geboorte van een zoon! Geen beter bewijs voor het inferioriteitsbeginsel.

De meest orthodoxe joden en dogmatische islamieten zijn aan elkaar gewaagd. Islamieten zijn jodenhaters en daarom zitten joden in Nederland op de blaren, aangezien zijzelf uit zogenaamd anti-racistische motieven de import van moslims plegen te bevorderen, niet het meest slimme.
Onderstaande ultra-orthodoxe fanatici in IsraŽl botsen met de politie.

 

Orthodoxe joden zijn ouder en dus achterlijker (?) dan islamisten, stoottroepers der islamisering en multicul.


God was de eerste reclamejongen voor appels. Wegens die zogenoemde zondeval moest er, (overigens hemeltergend lang daarna), een zogenaamde verlosser of messias op het wereldtoneel verschijnen.
Naar het christendom leert was dit het kerstkind Jezus, geboren om als volwassene, doodgemarteld aan het kruis, de straf te dragen die zijn zogenoemde 'hemelse Vader' anders had toebedacht aan de zondige mensheid.

 

De toorn des heren is een onbegrensde mogelijkheid.Verdrijving uit het paradijs van Adam en Eva met alle gevolgen was namelijk nog niet voldoende straf voor Diens toorn. In het christendom werd't naar de hel moeten thans een "nee tenzij" zaak, al wisten pastoors op huisbezoek genoeg redenen voor Gods toorn, zoals weigering van een vrouw om na drie maanden al weer zwanger te worden.
Terwijl de joden bleven wachten op de messias (zij geloven niet in Jezus Christus), leerden de christenen dat Jezus zelf ook God was, (volgens de islam was hij juist geen god maar wel een mindere profeet).
Via kruisiging van de strafverlosser Christus was dus God vermoord
door de schuld van de vrouw (Eva).

 

Waarom willen vrouwen altijd zondigen met appels?

 

Vandaar dat de christelijke godsdienst is gestoeld op, en geobsedeerd door het vrouwelijk element.
Naar verluid werden in de vroegste christengemeenschappen alle lidmaten gelijkwaardig behandeld. Ras, klasse, jood of Griek, vrije of slaaf, man of vrouw: iedereen kreeg elk ambt. Maar de gelijkheid van mensen is nu eenmaal een utopie die altijd tegenvalt, omdat mensen dat immers niet zijn. Mensen zijn namelijk verschillend, bijvoorbeeld een grotere of een kleinere bek. Een grotere bek speelt altijd de baas over een kleinere. Logisch dat de vroege christenkerk strakkere regels zocht. Het mes sneed dubbel: vrouwen werden in ťťn moeite door als dochters van Eva geweerd uit ambten, onder verwijzing naar het paradijsincident.

In het Nieuwe Testament (deel II binnen de bijbel) werpt de fanatieke handelsreiziger in geloofsartikelen, de vrouwen- en sekshater Paulus, licht op het foute geslacht.
Volgens de bijbel voerde hij aanvankelijk een "djihad"  tegen de christenen, maar na zijn bekering werd hij een even fanatieke geloofsijveraar voor Jezus Christus, al had hij die zelf nooit gezien.
"Een vrouw moet zich rustig, in  alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden (...) want de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen... enz." (1Tim. 2:11-14)

Met zulke teksten is het maar de vraag of de eerste christenen zo gelijkwaardig met elkaar omgingen! 

In elk geval gaat de bekrompen pseudologica van de heren potentaatjes eeuwenlang door binnen de christelijke cultuur, dus meen niet dat vrouwenhaat alleen een zegen is van Allah's moskeevolk of van Hindoestaanse tempelfanatici.

"Vrouw, gij zijt de poort naar de hel. Gij zoudt immer in lompen gekleed dienen te gaan." Hier is weer een eeuw later de zogenoemde 'kerkvader' Tertullianus aan het woord in een woest boekje tegen make-up en leuke jurken.

Kerkvader Augustinus beschikte niet over seksuele therapie.Dan Augustinus: "Een man moet zijn vrouw liefhebben als schepsel van God maar haar haten in haar lichamelijke functies als vrouw en echtgenote. Ik voel dat niets de mannelijke geest zo van zijn hoogten neerhaalt als het liefkozen van een vrouw."
Geslachtsgemeenschap moest dan ook onpersoonlijk zonder lustgevoelens de voortplanting dienen volgens deze gefrustreerde. Nog meer frustraten droegen door de eeuwen heen hun stenen bij.


Fransiscus van Assisi de dierenminnaar was vrouwenhater.Franciscus van Assisi: "Iemand die met vrouwen omgaat loopt kans op bevlekking van zijn geest zoals degene die door vuur loopt kans loopt zijn voeten te verbranden."
Thomas van Aquino vond vrouwen mislukte mannen.Thomas van Aquino: "De vrouw is een mislukte man."
Paus Pius II (15e eeuw): "Ziet ge een vrouw denk dan dat zij de duivel is want zij is een soort hel."

 

Volwassen geworden staken babyduivels heksen in brand.In de 16e en 17e eeuw ontstond na de verspreiding van de pauselijke bul "Sumnis desiderantes" (1484 Paus Innocent) en het boek "Malleus maleficarum" ( Heksenhamer 1487) een periode van heksenwaan.
Heksen werden verdacht seks te hebben met Satan (soms zwanger van een babyduiveltje). Hierbij werd opgeteld alle vroegere kerkvaderkolder, zodat men in de stemming kwam voor heftige folteringen. Krachtens aldus afgedwongen bekentenissen kon men vervolgens de brandstapel opstoken.

De brandstapel gaat aan en uit is het met de duivelse seks van de heks.

 

Beklaag of verheug U in het gastenboek
Write2Me.NL Gastenboek
  
van de Generaal P.Pardon


Maarten Luther zat in zijn cel het onbereikbare geslacht te haten.Maarten Luther (16e eeuw): "Dat zij moe wordt van het baren of er aan sterft, dat hindert niet. Laat vrouwen zich maar doodbaren, daarvoor zijn zij op aarde." (Calvijn was het hier roerend mee eens).

Paus Johannes Paulus II waardige telg in de sexistische kerktraditie.Paus Johannes Paulus II (1979): "Kinderen voortbrengen is voor meisjes belangrijker dan carriŤre maken in de maatschappij."

 

 

Paus Benedictus XVI knokt voor vrouwenrecht: de aanrecht.Paus Benedictus XVI (21e Eeuw):
"Feminisme heeft ertoe geleid dat vrouwen hun moederlijke en zorginstincten ontkennen. De katholieke kerk zegt voor altijd íneení tegen de wijding van vrouwelijke priesters. Gelovigen die het daar niet mee eens zijn, plaatsen zichzelf buiten de kerkgemeenschap" (2004).
De paus is Łberhaupt tegen lichamelijkheid: gevoelens van rust, ontspanning, prettigheid of licht en warmte aanzien voor de Heilige Geest is totaal fout, het kan leiden tot een lichaamscultus, aldus de geloofswaakhond, zich uitsprekend tegen HindoeÔsme, boeddhisme, Zen, Transcendente Meditatie, Yoga en Pranayama. De wereld stort in want deze methoden behelzen volgens de paus:
zelf-erotisme.
Recent vroeg hij Amerikaanse bisschoppen per brief de communie te weigeren aan mensen mensen die zich uitspraken voor abortus, dat verboden is ook voor verkrachte of levensbedreigde vrouwen. Abortus is hetzelfde kwaad als de Holocaust, herinnert Paus Benedictus XVI zich uit zijn Hitler-Jugend tijd.

Zijn directe omgeving is te bang voor excommunicatie om het hem lastig te maken. Hij wordt er door verschillende kanten van verdacht de hand te hebben in diverse kerkelijke verbanningen.

De Vaticaanse abortus-obsessie is volslagen logisch, want een klimaat waarin zwangerschapsafbreking vrij staat, laat ook aan de persoonlijke levenssfeer over hoe met eros om te gaan. Oftewel: abortusbestrijding is een Vaticaans voorbehoedmiddel tegen vrije seks, en daarvoor wordt elk middel misbruikt.

Juni 2007 proclameert kardinaal Martino dat Rooms-katholieken geen geld meer mogen doneren aan  Amnesty International.
Deze mensenrechtenorganisatie heeft zijn neutrale beleid inzake zwangerschapsafbreking verlaten, om te gaan pleiten voor wetten die abortus toestaan in geval van verkrachting, incest of risico's voor de gezondheid of het leven van de moeder.
Dit nieuwe beleid past binnen hun wereldwijde bestrijding van geweld tegen vrouwen, hoewel men geen campagne voert voor abortusrechten in het algemeen.
Voor het Vaticaan was dit "verraad aan Amnesty's doelstellingen". Geen pauselijke donaties dus meer voor Amnesty's zending, maar de oproep tot een boycot.
Schandelijke grondessentie hier is de cultuur van jaloerse woede tegen seks, als gevolg van celibataire frustraties bij de Roomse jurkmannen. Immers godsdienst is altijd ontworpen door een mannelijk ego en draait altijd vrouwvijandig om seks heen om wrok en wraak op haar af te reageren.

"Het is een droevige dag vandaag", zei Maria Josť Rosado Nunes dan ook (hoofd Braziliaanse tak van Katholieken voor het Recht op Vrije Keuze), bij de pausbenoeming lente 2005. "We mogen geen vrouwvriendelijke Kerk verwachten onder deze paus."

De paus pakt graag vrouwen aan.

Condooms in Afrika:
Door condooms voor de HIV/AIDS-bestrijding te verbieden werkt de paus weliswaar mee aan volkerenmoord en verpest zo ontelbare levens, al is natuurlijk ook weer niet elke Afrikaan Rooms (20%) en bovendien: als gindse katholieken zo dociel zijn waarom gehoorzamen zij daar dan niet tevens aan de Roomse norm van seksuele onthouding voor of buiten het huwelijk? Neen, het condoomtaboe komt goed uit voor de grootste ziekte op aarde: Mannen-Eer.

Mohammedaans Groen Links als u bent stelt u er een eer in 's lands wijs te koesteren: Hollanda als mondiaal Blijfvanmijnlijfhuis (60% allochtone vrouwen uit 10% van de bevolking).
Vandaar uw linkskerkelijke overtuiging: KAN NOG MEER BIJ!
Vrouwenhaat aller windstreken, verenig u in onze Ballentent!

LEES VERDER (klik hier) over de joods-christelijke vrouwenbelastering...


Zonder vrouwen was de wereld niet zo zondig.


 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 

 

Aan te bevelen intens bijgewerkte websites over de multicul:
www.hetvrijevolk.com
ejbron.wordpress.com
www.vrijspreker.nl

 

 

 BASIS VROUWVIJANDIGHEID ISLAM 

Islam betekent vrede en beschermt de vrouw juist.


Alle godsdiensten zijn ontworpen door mannen en onderdrukken de vrouw.
Men heeft nogal eens het laffe lef (het maakt een progressieve indruk) te beweren dat vrouwvijandige instructies ontbreken in de islamitische leer.

 

 

Bijvoorbeeld A.H.Akmal, destijds hoofdmissionaris van de Ahmadiyya Molim Gemeenschap Nederland en ex-theologieleraar in Pakistan, mocht in de NRC van 25-11-1991 nog onbekommerd opscheppen onder de titel: In de islam was de Vrouw eerder Vrij dan in het Christendom.
"De islam heeft de vrouwen reeds veertienhonderd jaar geleden alle rechten geschonken, zoals: stemrecht, eigendomsrecht, erfrecht, het recht tot echtscheiding en handelingsbekwaamheid." (Lees over die toestand van 1400 jaar geleden ook Jan Beerenhout's commentaar in de Profeet als Feminist).
"Al deze rechten heeft de vrouw in de zogeheten ontwikkelde landen pas de afgelopen zestig jaar verworven na langdurige strijd. In de islam bestaat geen discriminatie op basis van geslacht."

Uit de Koran:

Solide ingebakerd maakt deze vrouw kans op de hemel.1. De vrouw "Eva" is geschapen uit de man "Adam" (Koran 4:1; 39:6; 7:189).
2. De menstruatie van de vrouw is een kwaad (2:222); de islam verbiedt de menstruerende vrouw te bidden en te vasten, de Koran of de bijbel te lezen of aan te raken of een moskee binnen te gaan.
3. De vrouw kan minder argumenteren in discussies dan de man (43:18).
4. De vrouw erft de helft van wat haar broer erft; de vrouw erft een kwart van wat haar man achterlaat indien hij geen kinderen heeft en het achtste deel indien hij die wel heeft (4:11, 12).
5. De getuigenverklaring van twee vrouwen is gelijk aan die van ťťn man (2:282).
Deugt deze vrouw of is het een hoer op weg naar een klant? 6. De man is haar meerdere (2:228; 4:34).
7. De man kan met vier vrouwen (moslimse of niet moslimse) tegelijk in het huwelijk treden en kan daarnaast bijzitten hebben (4:3), maar een moslima mag geen niet-moslim trouwen.
8. De man heeft het recht zijn ongehoorzame vrouw te straffen, ook lichamelijk (4:34).
9. De man kan van zijn vrouw scheiden wanneer hij maar wenst (4:20; 65:1).

(Maleisische moslimmannen kunnen zelfs van hun vrouw scheiden door haar een SMS'je te sturen, zei religieus adviseur van premier Mahathir Mohammed in 2003, na raadpleging van de islamitische papyrussen uit de middeleeuwen).

10. Aan de vrouwen van de profeet (1400 jaar geleden) werd bevolen om thuis te blijven, en slechts vanachter een gordijn met mannen te praten (33:33, 53, 59).

 

 

 

Met het gelijk aan je kant op weg naar ruzie.De Sunna (de tweede bron in de islam naast de Koran, en gebaseerd op wat de profeet gezegd of gedaan zou hebben) beschouwt de vrouw als iemand die minder verstand heeft en minder gelovig kan zijn dan de man; voor het ťťn geeft men als reden dat de getuigenverklaring van twee vrouwen gelijk is aan die van ťťn man en voor het ander dat de vrouw tijdens haar menstruatie niet kan bidden of vasten.
Kijkgaten onderstrepen deugdzaamheid. De Sunna verbiedt de vrouw het ambt van staatshoofd, rechter of gebedsleider te bekleden, om uit haar huis te gaan zonder toestemming van haar man, om alleen te reizen, om alleen te zijn met mannen van buiten de familie, om een man de hand te schudden, om opgemaakt naar buiten te gaan, om alleen te wonen voordat zij oud is, om te trouwen zonder toestemming van haar vader of voogd (altijd een man) ook indien zij meerderjarig is, en om te trouwen met een niet-islamitische man, terwijl een man het omgekeerde wel mag.

 

 

 

Ghassan Ascha, afgestudeerd aan de Sorbonne over de positie van de vrouw in de islam.Zonder meer kan men constateren dat deze islamitische bepalingen de vrouw als minder dan de man weergeven, en dat zij dus een obstakel vormen voor de emancipatie van de vrouw, en de gelijkheid van beide seksen belemmeren, vooral als men weet dat de meeste van deze bepalingen tegenwoordig nog deel uitmaken van de moderne wetgeving in de meeste islamitische landen.

(Bron: Ghassan Ascha, afgestudeerd aan de Sorbonne over de positie van de vrouw in de islam).

Na overspel is steniging van vrouwen niet altijd noodzakelijk, verklaarde in 2003 de Iraanse ayatollah Naser Makarem Shirazi in een geschreven fatwa (een islam-encycliek). Dit gaf hoop aan elf vrouwelijke parlementsleden die ijverden om steniging als doodstraf voor overspel af te schaffen.
En de ayatollah had gelijk! Er is geen enkel Koranvers dat over steniging spreekt. Toen er voor overspel nog geen straf was bedacht haalde Mohammed een straf uit het Bijbelse Oude Testament, via de profeten van Israel naar men meende ook een openbaring van God: steniging. Later heeft men hieraan vastgehouden menend dat de Koran het voorschrijft. Maar steniging is helemaal niet de straf. Op overspel staan namelijk honderd stokslagen, dus ziet u nu wel dat het allemaal veel humaner in elkaar steekt dan u zich had laten wijsmaken!
Honderd zweepslagen, dat is alles.
Bovendien: er staat nergens dat men bij een dievegge meer handen moet afhakken dan bij een dief.

 

Ayaan in debat met moslims over de positie van de vrouw (2004)

 

Beklaag of verheug U in het gastenboek
Write2Me.NL Gastenboek
  
van de Generaal P.Pardon

 

 

Moslimfeminisme
Uit de Wikipedia:
Een aparte tak van vernieuwing in het islamitisch denken is het moslimfeminisme. Vooral in het westerse feminisme bestaat de opvatting dat emancipatie van de vrouw slechts mogelijk is door religie aan de kant te schuiven. Vanwege de Hadd  (op geloofsafval staat de doodstraf) is het voor veel moslimvrouwen echter geen optie om afstand te doen van de islam. Aan het eind van de negentiende eeuw ontstond er in Egypte een emancipatiebeweging die op basis van koranteksten tegen vrouwendiscriminatie vocht met als doel gelijke rechten voor de vrouwen.
Lees verder in de Wikipedia...

Vergelijk trouwens de straf in Nederland voor een 16-jarig mohammedaantje dat zijn even oude vriendinnetje een paar keer in brand trachtte te steken en tevens de naam van zichzelf met een mes in haar borst kerfde. De raadkamer te Leeuwarden besliste augustus 2004 dat zijn hechtenis met 30 dagen werd verlengd.
Alom  gewaardeerd werd dat hij in een op ruzietoon geschreeuwd parlando (zogenoemde Rap) spijt heeft betuigd: "Ik heb verdriet, ik heb spijt, schatje ik wil je niet kwijt... Het beste wat ik kan doen is zelfmoord..."
Hollandse rechters zijn geil op spijt, en welke verdachte betreurt per slot van rekening niet  dat hij is gepakt...
De Hollandse Linkse Ballentent is zo slap dat je bijna kwijlt als je gelijktijdig leest: "In de Noordwest-Iraanse stad Khoy zijn drie mannen opgehangen voor ontvoering en verkrachting van een 16-jarig meisje."
In MaleisiŽ zijn de (groeps)verkrachtingen van 1210 in 2000 gestegen tot 1418 in 2002 en daar roept men meteen op tot castratie en seks verbieden op TV. Wat zou onze Linkse Ballentent hard tegen het plafond ploffen als iemand dat hier zou opperen voor onze kutmarokkaantjes! Castratie?? Juist niet! Wat ze verdienen is een training op staatskosten in zieligheidsdenken en slachtoffergedrag.

Dan toch maar naar een islamitische staat? Maar hoe moet het dan met zwemmen? In het Italiaanse Piacenza (2004) hoeven moslimvrouwen zich niet meer in een badpak te hijsen: ze kunnen gewoon in hun kleding een frisse duik nemen. "Vijftig jaar geleden zwommen Italianen ook nog in hun kleding," aldus de directeur. Goddank, de mohammedaanse zwemster is gelukkig geen hoer.

 

 

Een ziekenhuis in het Amerikaanse Portland heeft speciale jurken ontworpen voor moslima's (2004), want de reguliere pyama is te bloot zodat ze niet op afspraken kwamen. De moslimpakken hebben zelfs een onderrok en vertonen ook geen sprankje rug, dus ťťn ding lijdt geen twijfel: de patiŽnte is tenminste geen hoer.
Buiten het ziekenhuis strijdt een moslim-
HOER in Virginia ervoor dat vrouwen niet via een zijdeurtje, maar door de hoofdingang van de moskee naar binnen mogen, wat officieel is voorbehouden aan het eerbiedwaardige geslacht met zijn zieke eergevoel
En met zijn losse handjes: minstens tweemaal zoveel allochtone vrouwen worden in Nederland verrot geslagen vergeleken autochtone. Logisch, dat is hun verdiende loon, want het zijn natuurlijk
hoeren.

Zogenaamd realistisch foto van allochtoon huiselijk geweld.

Uit een Turks onderzoek blijkt dat 39% van de islamvrouwen het goedkeurt dat hun man hen zonodig slaat.
Welke invloed dit heeft op de identiteit van de jongen in relatie tot zijn zussen, klasgenotes, verpleegsters, de lerares, laat zich raden.
Een kind ontwikkelt zelfrespect, zelfreflectie en zelfkritiek in de relatie met zijn ouders. Maar het gebrek aan respect voor zijn moeder wordt de jongen juist met de paplepel ingegoten, als hij haar op zijn 8e naar de dokter moet chaperonneren, waarna ze thuis door zijn vader wordt afgerammeld omdat ze het eten laat aanbranden.
De jongen heeft geen respect voor zijn vrouwelijke mentor, en zijn vader wil niet eens met haar spreken, maar daarmee verslechtert die juist de maatschappelijke kansen van zijnn zoon.
Op een sollicitatiegesprek met invloedrijke vrouwen zal hij later doen blijken dat hij op hen neerkijkt, wat ze ragfijn voelen. En hun mannelijke collega's kiezen dan heus geen partij voor de allochtone blaaskaak die het te hoog in zijn bol heeft.

Jongens krijgen in moslimgezinnen geen respect bijgebracht voor de moeder. Zij kan zich buiten niet redden en wordt thuis onderdrukt. Dat maakt de jongens met hun gebrek aan respect voor zichzelf en voor Nederland djihad-gevoelig. Want anders dan de meisjes die bij hun identiteitscrisis de agressie op zichzelf richten, proberen de jongens iets voor te stellen via aansluiting bij een bende soortgenoten. Zich verheven voelen boven de maatschappij is het antwoord op hun gekwetste trots, hun eeuwige grootste ziekte: het onverzadigbare eergevoel. Ontzaglijk zielig is dat nietwaar, linkse rechters, Groenlinkse politici?

Allochtone meisjes doen vijf keer vaker een zelfmoordpoging dan autochtonen.

 


Islam-meisjes op het Mondriaan Lyceum 1995

 

 

De islam vrouwvriendelijk???
Oordeelt u zelf.

Bukhari 1 2 28 Vrouwen vormen de meerderheid van de bewoners van de hel. (zie ook volume 7, boek 62, nr. 124, 125)
Bukhari 1 2 28 Vrouwen zijn ondankbaar (zie ook boek 7, boek 62, nr. 125)
Bukhari 1 6 301 Vrouwen zijn dommer dan mannen.
Bukhari 1 6 301 Vrouwen mogen niet vasten en bidden tijdens hun menstruatieperiode.
Bukhari 1 6 301 Vrouwen zijn minder spiritueel dan mannen.
Bukhari 1 6 301 Vrouwen kunnen voorzichtige verstandige mannen van het rechte pad afbrengen.
Bukhari 1 6 301 Door haar gebrek aan intelligentie is een getuigenis van een vrouw maar de helft van de getuigenis van een man waard.
Muslim - 4 1032, 1034 Iemands gebed wordt verstoord of ongeldig als er een ezel, een vrouw of een zwarte hond voorbij gaat.
Bukhari 1 9 490, 493 Vrouwen zijn misschien toch beter dan honden en ezels.
Bukhari 1 9 498, 486 Vrouwen zijn misschien toch beter dan honden en ezels.
Bukhari 2 18 161 De meeste bewoners van de hel zijn vrouwen vanwege hun ondankbaarheid jegens goede daden en jegens hun echtgenoten.
Bukhari 2 21 288 Een vrouw mag alleen op een tweedaagse reis gaan met haar man of een 'Dhi-Mahram' (iemand die niet met haar kan trouwen).
Bukhari 2 22 295 Alleen mannen mogen 'Subhan Allah' zeggen, vrouwen mogen klappen.
Bukhari 2 23 369 Vrouwen mogen niet langer dan 3 dagen rouwen, alleen voor hun man meer.
Bukhari 2 24 541 Een meerderheid van de bewoners van de hel zijn vrouwen.
Bukhari 2 24 541 Vrouwen zijn gebrekkig in intelligentie en geloof.
Muslim - 4 1926 De meeste vrouwen zijn brandstof voor de hel.
Muslim - 4 1982 De meeste bewoners van de hel zijn vrouwen vanwege hun ondankbaarheid jegens hun echtgenoten en goedheid.
Muslim - 8 3240 Vrouwen komen en gaan in de vorm van een duivel.
Muslim - 8 3303 Een vrouw moet instemmen voordat men met haar mag trouwen. Een maagd stemt in door te zwijgen.
Muslim - 8 3366 Als een vrouw een nacht niet in het bed van haar man slaapt vervloeken de engelen haar tot in de morgen.
Muslim - 8 3367 Als een vrouw weigert naar het bed van haar man te komen, is God niet tevreden over haar tot haar man dit weer is.
Bukhari 2 20 192, 193 Een vrouw mag niet meer dan drie dagen reizen tenzij ze met haar man is of met iemand waar ze niet mee kan trouwen.
Bukhari 2 20 194 Een vrouw mag niet meer dan 1 dag en 1 nacht reizen, tenzij ze met iemand is waar ze niet mee kan trouwen (zie ook volume 2, boek 21, nr. 288)
Muslim - 7 3096 - 3109 Vrouwen mogen niet alleen reizen voor meer dan 1/2/3 dagen tenzij ze met een mahram (iemand waar ze niet mee kunnen trouwen) zijn.
Muslim - 7 3110 - 12 Niemand mag alleen met een vrouw zijn, tenzij er een beschermer (iemand waar ze niet mee kan trouwen) bij is.
Muslim - 8 3466 - 68 Een vrouw is als een rib, je kan haar niet recht maken en als je haar met rust laat zal er altijd slechtheid in haar blijven.
Bukhari 3 31 172 Een gebrek in het geloof van een vrouw is dat ze niet mag vasten als ze menstrueert.
Bukhari 3 34 264 Van een vrouw scheiden en vervolgens aan een vriend geven is mogelijk.
Bukhari 3 48 826 De getuigenis van een vrouw is de helft van de getuigenis van een man vanwege de gebreken in haar verstand.
Bukhari 4 54 464 De meerderheid van de mensen in de hel zijn vrouwen.
Bukhari 4 55 548 Analogie tussen een vrouw en een rib.
Bukhari 4 55 623, 643 Vele mannen hebben de perfectie bereikt, maar slechts drie vrouwen.
Bukhari 5 59 562 Mohammed verbiedt vrouwen te rouwen om gesneuvelde mannen.
Bukhari 5 59 597 Mohammed geeft opdracht de hand van een vrouwelijke dief af te hakken.
Bukhari 5 59 709 Een volk dat door een vrouw geleid wordt zal nooit succesvol zijn.
Bukhari 5 58 124, 125 Verhaal waarin vrouwen tot het bezit van een man worden gerekend.
Bukhari 6 60 408, 409 God vervloekt vrouwen die tatoeŽren, tatoeages hebben, gezichtsbeharing verwijderen, ruimte tussen hun tanden maken of vals haar gebruiken.
Bukhari 7 62 33 Vrouwen zijn de grootste veroorzakers van lijden voor mannen.
Bukhari 7 62 113 Analogie tussen een vrouw en een rib.
Bukhari 7 62 121 Vrouwen die hun man in bed niet naderen als hij hierom vraagt worden door de engelen vervloekt tot de ochtend.
Bukhari 7 62 126 De meerderheid van de helbewoners zijn vrouwen.
Bukhari 8 73 68 Een man zou zijn vrouw niet zo moeten slaan als hij zijn kameel slaat en vervolgens met haar naar bed gaan.
Bukhari 7 62 132 Mannen zouden hun vrouwen niet zo moeten slaan zoals ze een slaaf zwepen en vervolgens later op de dag seks met haar hebben.
Bukhari 7 62 133 God vervloekt vrouwen die kunsthaar gebruiken.
Bukhari 7 71 649 Voortekenen doen zich voor in de vorm van een vrouw, een huis of een beest.
Bukhari 7 72 715 In dit verhaal wordt het slaan van een ongehoorzame vrouw toegestaan.
Bukhari 7 63 259 Mohammed vervloekte onder andere vrouwen die tatoeŽren en mensen die tatoeages hebben.
Bukhari 7 62 30-32 Slechte voortekenen zitten in het huis, de vrouw en het paard.
Bukhari 7 72 815 en 822-831 God en Mohammed vervloeken vrouwen die tatoeŽren, tatoeages hebben, gezichtsbeharing verwijderen, ruimte tussen hun tanden maken of vals haar gebruiken.
Bukhari 7 62 123 Een vrouw zou niet moeten vasten, tenzij ze toestemming van haar man heeft, als hij thuis is en ze mag niemand het huis inlaten tenzij hij toestemming geeft.
Bukhari 9 87 162 Een zwarte vrouw in een droom staat in dit verhaal als teken voor een epidemie.
Bukhari 9 88 219 Een natie met een vrouw als leider zal niet succesvol zijn.
Muslim - 1 142 De meerderheid van de helbewoners zijn vrouwen, omdat ze teveel vloeken, ondankbaar zijn jegens hun echtgenoten. Vrouwen hebben een gebrek aan gezond verstand en falen in religie omdat ze niet altijd mogen vasten.
Muslim - 4 884-895 Als vrouwen toestemming vragen om naar de moskee te gaan mogen ze niet belet worden.
Bukhari 8 76 456 De meerderheid van de bewoners van de hel zijn vrouwen.
Bukhari 7 62 136 Seks met vrouwelijke krijgsgevangenen wordt niet afgekeurd, maar coÔtus interuptus heeft hierbij geen nut.
Bukhari 9 93 506 Mohammed keurt coÔtus interuptus bij seks met vrouwelijke krijgsgevangene af (seks met vrouwelijke krijgsgevangenen is op zich goed).

 

 

 PARAPSYCHOLOGISCHE VISIE OP DE MULTICUL 

Massa-immigratie heeft een paranormale en occulte component. Wat zijn de spirituele groei-mogelijkheden van islam-immigranten? Hoe sterk is de gedachtekracht en aura van Nederland? Wie incarneren bij de islam? Welke categorieŽn geesten pushen de ontwikkelingen? Wereldwijd groeit de islam, in Nederland door immigratie en door een geboortegolf. Daarbij worden zielen aangetrokken om te incarneren. Iemand die bij bepaalde ouders terechtkomt zit op dezelfde golflengte. Daar is het punt om verder te groeien. Het gaat daarbij met name om zielen die ook in eerdere levens al moslim zijn geweest. Die worden daar wetmatig naar aangetrokken, omdat aan gene zijde blijkt dat ze nog niet zover zijn ontwikkeld dat ze de islamitische omgeving achter zich kunnen laten. En of ze nou in Nederland bij een mohammedaan incarneren of in ArabiŽ, als het maar een plek is waar ze hun actuele levensthema kunnen doen.
Dat betekent dat moslimkinderen tengevolge van hun vorige levens (karma) in sterke mate met dezelfde mentaliteit worden geboren als hun ouders. Moslimbaby's zijn namelijk niet blanco. Hoe meer moslims, des te meer moslimkinderen; zo groeit de islam in Nederland door.
Ligt hun geloof ook in hun genen vast? Neen...

Lees verder bij gastschrijver Gijsbert den Uyl, paragnost...

  IMPORT NIEUWE VROUWENHAAT NAAR NEDERLAND 
In 2003 verklaart seksuoloog J.Frenken bij zijn pensioen als Leids hoogleraar, dat allochtone vrouwen de komende jaren een emancipatiegolf zullen veroorzaken, heftiger dan de tweede golf in de Jaren Zestig.
Volgens Frenken lijden moslim-vrouwen en meisjes onder een moraal die stelt dat seksualiteit alleen in dienst staat van de voortplanting. "Allochtone vrouwen gaan zich onherroepelijk verzetten tegen uithuwelijking en maagdenvlies-hersteloperaties."
Bij de Rutgers Nisso Groep in Utrecht, waar Frenken aan verbonden is, bleek uit onderzoek al dat de weerstand groeit. "Die zal de komende jaren met grote kracht doorzetten vol conflicten tussen oud en jong," voorspelt de seksuoloog, wat tot dusver aan het maatschappelijk oog was onttrokken door de geldende allochtone schaamtecultuur.
Immers men is behept met zijn innerlijke beul. Xenofobische intolerantie naar alles wat anders is, of... jaloezie op wat men eigenlijk zelf zou willen. De innerlijke beul zet het gevoelswezen onder druk, wat wordt geuit in agressief slachtoffergedrag, rijp voor zieligheidstraining door de Linkse Kerk.


Ook westerlingen mishandelen vrouwen...

Het aandeel allochtone meisjes in Blijf-van-mijn-Lijf huizen groeit inmiddels enorm evenals in ziekenhuizen de (dus mislukte) zelfmoordpogingen (TS=tentamen suicidii).

 

Islamitische Adam en Eva verdreven uit het Paradijs

 

 

Een vrouw mag iets over hebben voor gezelschap van een boeiend persoon.

 

 

Linkse homo's en feministes bevorderen de weg terug naar het donker tijdens multiculti multikul.

 

Uiteraard werkt de vrouwonderdrukking in elke godsdienst niet alleen maar van buitenaf in op de vrouw in. Het gaat om een vorm van hersenspoeling die wordt verinnerlijkt tot een pseudo-eigenheid. Dit is een algemeen verschijnsel overal waar mensen te onbewust zijn en dus vatbaar voor manipulatie, commerciŽle brainwash of geloofszekerheden. Daarom zijn er altijd vrouwen (eerst tegen de emancipatie) die verkondigen zich niet onderdrukt te voelen, en die met een rappe tong de religieuze macht verdedigen, bijvoorbeeld als volgt.

Saliha Abraymi (19 jaar) heeft in de 21e eeuw last van vragen over haar hoofddoek in Rotterdam.
"Ik dacht er eerst over om advocaat of rechter te worden. Maar ik heb die gedachte laten gaan vanwege mijn geloof. Want hoe meer ik over de islam lees, hoe meer ik erachter kom dat deze beroepen niet kunnen. Advocaat niet, omdat je geen criminelen mag verdedigen. Rechter niet, omdat in Nederland geen islamitische wetten en regels gelden.
In Rotterdam ben ik geboren en opgegroeid, maar moet ik wel blijven als anderen zo raar tegen mij en andere moslims aan blijven kijken? Misschien ga ik mijn ouders wel achterna, terug naar Marokko."
(Rotterdams Dagblad 2-4-2005)
Dit is nu een ware allochtoon, (van welke latere generatie ook), omdat haar mentaliteit naar Nederland nog helemaal bepaald wordt door dit:
xenofobie.

Misschien is u ontgaan met welke pedante air met name hoger opgeleide allochtonen praten over het teruggaan naar hun vaderland: alsof ze u een alternatief stellen! Alsof u zich er voor moet schamen dat zij overwegen terug te gaan. Maar ja, als deze Saliha haar neus voor ons optrekt wat wacht haar dan in het zonnige vaderland?

Osama Bin Laden bezoekt een vrouwengesticht en inspecteert een rij moslima's. Sommigen stijf ingebakerd in sluiers slaan de ogen neer. Anderen zijn zelfs volledig gemummificeerd. Aan het eind van de rij staat een witgeklede vrouw die zelfs geen hoofddoek draagt. "Wat is dat,"  wil Osama weten, "waar is je hoofddoek??"
"Ik ben de verpleegster!" roept ze uit, "ik ben niet krankzinnig!"

Een mohammedaan chat op internet aan een moslima: heb je een maagdenvlies? Hoeveel heb je er nodig, wil ze weten.

Volgens de verpleegkundige Fadoua Bouali in de Volkskrant van 8-9-2003 het volgende: "Een Marokkaanse man trouwt in de verre toekomst een maagd nadat hij zich eerst seksueel heeft uitgeleefd op andermans toekomstige vrouwen. Deze denkwijze is heel gewoon. Op straat word je gewoonlijk aangesproken door wildvreemde mannen met oneerbare voorstellen. Als je zo'n Marokkaanse man afwijst ben je een hoer. Dus je kunt ze het beste negeren. Na twee weken Marokko verlang ik naar brood met kaas en naar Nederlandse gelijkwaardigheid."

Kortom, bovenop eigen vrouwvijandige voorgeschiedenis, heeft Nederland er dankzij het slappe linksisme, inmiddels een topzware lading vrouwendenigratie uit alle andere windstreken bijgeÔmporteerd!
En het aftuigen van het mooie geslacht door beesten uit den vreemde blijkt onze "eigen" autochtone praktijken onthutsend te overtreffen!

 

Gemeente Amsterdam hoofdstad van linkse leugens: de koek-en-ei moslima in multiculti-folders vol multikul.

 
 MEISJES-"BESNIJDENIS" (vulva uitsnijden) 

Wij hadden weliswaar akelig zwarte kousenkerken maar we zaten ook weer niet telkens met een mes te fileren tussen de beentjes van onze kleine meisjes, zoals veel mohammedanen stelselmatig doen (al is het niet letterlijk verplicht volgens de Koran). Onderstaande kinderen wachten op het uitsnijden van hun clitorisje terwijl ze hun lotgenootjes al horen krijsen.

 

Clitoridectomie heet de levenslange bevrijding van lust.

Marteltuig voor het ritueel afslachten van meisjesgenitaliŽn

 

Moeders moeten ginds hun dochter willen laten uitsnijden. Want onuitgesneden vrouwen komen daar niet aan de man, want dat is een schande, vinden alle anderen, zodat de man bang is uitgelachen te worden door zijn vrienden als hij een onuitgesneden vrouw zou krijgen, en hij zou zijn vrienden daar zelf ook om uitlachen, omdat hij bang is uitgelachen te worden als hij hen niet zou uitlachen. Deze barbarij vindt men in het Midden-Oosten, AziŽ en vooral in onderstaande gearceerde delen van het Afrikaanse continent.

Asocialenbuurt Afrika maakt korte metten met vrouwenseks.

Haar man wordt later niet uitgelachen door zijn vrienden omdat zij een clitoris heeft.

 

In 2004 trok minister Hoogervorst van Volksgezondheid dan ook 310.000,= euro uit om genitale verminking bij allochtone vrouwen te gaan bestrijden, blijkt uit zijn begroting 2005.
Jaarlijks worden in Nederland minstens vijftig meisjes met een mes of schaar mismaakt op hun gevoeligste plekje, zo blijkt uit een advies van de Commissie Bestrijding Vrouwelijke Genitale Verminking. Volgens deze commissie is verplichte controle van kinderen echter "juridisch niet houdbaar". Slechts bij gezondheidscontroles onder schooljeugd kunnen de genitaliŽn van meisjes worden bekeken.
VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali (zelf besneden maar ontsnapt aan uithuwelijking) was terecht zeer teleurgesteld.

Soep wordt in Nederland altijd ferm heet opgediend, maar blijkt steeds weer kouwe kak zodra er woorden aankomen op daden. Daar hebben we namelijk een aangespoelde engel voor nodig die dat voor ons opknapt: mevrouw Ayaan. Is zij autochtoon omdat zij westers denkt of is zij allochtoon omdat ze iets heeft wat Nederland mist: ruggegraad.

Wegknippen van de vulva ("meisjesbesnijdenis") zonder verdoving.


Somalische vluchtelingen die op vakantie gaan naar SomaliŽ kunnen hun dochter daar onbekommerd naar zo'n oud wijf met kappersgerei brengen, zo'n jaloerse tang bij wie als kind ook alles is weggeknipt en dichtgenaaid.

In verwijdering van onzedelijke geslachtsdelen stellen eerbare mannen een welbehagen.

 

 

Vaginamond zoals door Allah abusievelijk geschapen. Deugdzame vulva met behoud van familie-eer.

Die verdient graag een fooi bij tussen de liezen van het gillende kind, dat na de vakantie terug in Kouwesoepland onbehandeld blijft wegens juridische onhaalbaarheid.

Clitoridectomie en infibulatie is ginds even normaal als exstirpatie van de appendix bij ons.

 

Godsdienstwaanzinvreter met tijgerklauwen voor besneden en verkrachte vrouwen.


Klik hier voor meer algemene informatie over uitsnijdingspraktijken tegen vrouwen van Amnesty International afdeling Nederland.

Ook een meisjesbesnijdenisfilm uit Egypte.


 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 


Christelijke vrouwenuitbuiting van Eva tot aan de feministische theologie.
Bewijzen vrouwvijandigheid islamleer (Koran)
- Islamitische citaten Vrouwenhaat
- Moslim-feminisme
Parapsychologie van de islamisering
GeÔmporteerde vrouwenhaat in Nederland
Meisjes-"besnijdenis" (uitknipping)
AÔsja en De Dood van een Prinses
Meisjesbaby's aborteren
Turkse maagdelijkheidswaan
Hindoe-vrouwverbrandingen
Boeddhisme en vrouwen
Japans en Chinees mannelijk sadisme


 CULTURELE/MEDIA CHANTAGE 
Wat betreft Arabische/mohammedaanse chantage om Nederland te dwingen zich aan hun beeldvorming te onderwerpen ("islam" = onderwerping), zijn twee affaires typerend, namelijk de opera AÔsja, en de tv-film De Dood van een Prinses, voorlopers van het zotte pedante en verloren proces in 2004 om Ayaan Hirsi Ali te laten verbieden een film Submission II te maken.

 DE DOOD VAN EEN PRINSES 
Saoedische Mischa'al uit "Dood van een Prinses".Op 15-7-1977 werd de Saoedische prinses Mischa'al, in het openbaar doodgeschoten en haar minnaar werd voor straf onthoofd, wegens hun drie weken durende affaire, terwijl de prinses al uitgehuwelijkt was aan een ander familielid van de Saoedische kliek.
De prinses had voor vrouwenrechten willen strijden of zelf uit de gesluierde kooi willen ontsnappen, door voor de Saoedische rechter overspel te bekennen, en zo dus een soort euthanasie te plegen op zichzelf.
De Britse filmer Antony Thomas maakte hierover na een diepgaand onderzoek een docudrama voor tal van TV-maatschappijen.
Volgens keien in liegen van moslimhuize was zijn onderzoek niet diepgaand genoeg, want het ging er in de film niet aan toe zoals de Sharia voorschrijft.
Erger was dat Saoedi ArabiŽ met de hand aan de geldkraan de westerse hang naar feitelijkheid en rationaliteit een ware gruwel vond.
In april 1980 wou de NOS de film uitzenden op Nederland 1.
De Saoedische ambassadeur, sjeik Ziyad Mohammed Ali Al Sjwaf, vond het docudrama "bijzonder ondeugdelijk" en belde aan bij vice-premier Hans Wiegel om bezwaar te maken tegen uitzending van "De Dood van een Prinses".
Tegelijkertijd was staatssecretaris Neelie Smit-Kroes in de Saoedische hoofdstad Riaad en liet daar weten dat de Nederlandse regering er alles aan zou doen de NOS te bewegen de film niet uit te zenden. Moeilijk te snappen zinnen voor de eendimensionale potentaten.
Andere golfstaten en TunesiŽ schaarden zich achter de Saoedische gebelgdheid.

Nog zo'n typisch wereldvreemde en achterlijke klucht: De orthodoxe Nederlandse Soennitische Vereniging eiste van de NOS dat zij de film vooraf mochten censureren en dat er anders harde acties dreigden, maar dat werd geweigerd, en het dreigement bleek bluf.

Philipspresident Dekker wees de NOS op de grote belangen in Saoedi-ArabiŽ. Bos Kalis hoopte "dat de film niet wordt uitgezonden".
De Nederlandse regering had liever niet dat de film werd gedraaid uit angst voor een economische boycot.
De Raad van Kerken vroeg de NOS de film niet uit te zenden, om niemands gevoelens te kwetsen, maar de NOS hield goddank stand, en draaide hem toch.


 AISJA 
In 2001 wilde het Onafhankelijk Toneel onder leiding van regisseur Gerrit Timmers in Theater Zuidplein van "culturele hoofdstad Rotterdam 2001" een opera opvoeren genaamd: "AÔsja en de Vrouwen van Medina".
Koningin Beatrix en een Marokkaanse prinses zouden komen als multiculturele propagandastunt!
Het verhaal betreft ťťn der vrouwen van Mohammed, op haar 9e aan de 53-jarige profeet uitgehuwelijkt.
De Marokkaanse krant Itihad Al Ishtiraki bemoeide zich ermee: "De regisseur concentreert zich op grove manier op de verleidelijke kanten..."
Maar niets was minder waar, want om het pedofiele karakter te elimineren had de regisseur AÔsja in het verhaal juist 20 jaar oud gemaakt! Maar islamoverleveringen spreken van een 9-jarige, die na een wandeling in de woestijn van overspel werd beschuldigd. Want je bent geobsedeerd door vrouwensex en mannen-eer of je bent het niet, dus ook nu alweer: overspel van de 9-jarige. Alleen, daar waren geen vier getuigen van geweest, dus gold de beschuldiging in dit geval ook niet. Moslims debatteren tegenwoordig nerveus over de moderne opvatting dat Mohammed pedofiel was, want heilige en kinderverkrachter gaat niet samen. Oplossing: ze deden het toen allemaal op die leeftijd.
Wat was het probleem met de opera?

 

 

Mohammedanen willen geen niet-gelovige die een toneelstuk maakt over hun 10-jarige AÔsja beschuldigd van overspel. Lees verder...


Maak nooit een spotprent op de Profeet Mohammed en zijn vrouw AÔsja.
© Sander Bright
 MEISJESBABY'S ABORTEREN 
Churchill is een islamofoob en een haatzaaier (Wildersnorm). In 1997 kon Volkgezondheidsminister Borst "zich voorstellen" dat een buitenlandse vrouw "in nood kon verkeren omdat zij zwanger was van een meisje". De abortuswet van 1981 vergat deze nood te definiŽren.
Alle abortusnood (ook abortus ter bescherming van de carriŤre) heeft ťťn ding gemeen: het is individuele nood met persoonlijke motieven.
's Mensen gelijkwaardigheid en individuele vrijheid zijn hoofdmotieven van onze cultuur, maar toch wringt hier de schoen.
De minister had moeten zeggen: "Ik kan mij voorstellen dat een buitenlandse vrouw haar zwangerschap afbreekt, omdat haar man in een noodsituatie komt te verkeren wegens gezichtsverlies."
Ga maar na: Een vrouw vindt dat zij pas waarde heeft met mannelijke nakomelingen omdat haar echtgenoot anders geen achting krijgt. Met alleen maar meisjes wordt ze onwaardig behandeld: haar man kijkt op haar neer, haar familie begint te schelden, vijanden beginnen hen uit te lachen en de vrouw dreigt te worden verstoten: een noodsituatie!
Het gaat alleen niet om een individuele wens, maar om een achterlijke opgelegde eis: gij zult jongetjes baren, en daarom zouden deze abortussen verboden moeten zijn van wege hun xenofobische karakter naar de gastvrije slap linkse cultuur van Kouwesoepland!
Maar ondanks geaborteerde meisjes wordt Kouwesoepland toch wel overspoeld door de overtreffende trap van foklust uit den vreemde en dankzij de luchtbrug van Babyboom Ooievaars voor gezinsvorming, familiehereniging en bruidenimport. U bent immers niet alleen goed maar ook gek?

Immigratiesaldo dankzij "binnen zonder kloppen"-politiek.


 TURKSE MAAGDELIJKHEIDSWAAN 
De conservatieve minister van Vrouwenzaken in Turkije, mevrouw Isilay Saygin, sprak zich in 1998 nog uit voor de maagdelijkheidstest met de woorden: "Meisjes die aan een dergelijk medisch onderzoek werden onderworpen en uit schaamte hierover zelfmoord pleegden, hadden dat anders toch ook wel gedaan. Ik maak me niet zo druk om drie of vijf van die gevallen."

In 2005 weten Turken in Nederland en Turkije de goedgelovigste Europeanen wijs te maken dat het land in no time is omgetoverd van mensenrechtenschennis en folterpraktijken naar Nobelprijskandidaat op humanitair gebied (om bij de EU te kunnen komen, op uw kosten, en over Europa uit te zwermen).

De Turkse vlag wordt een goede bekende in Hollanda.

 

In de islamitische wereld worden ongetrouwde meisjes geacht maagd te zijn, maar het zogenaamd "seculiere" Turkije is het enige moslimland dat hen aan medische testen onderwerpt. Leraren of directeuren kunnen vrouwen hiertoe dwingen als zij met jongens zijn gezien.
Ook bij ongetrouwde politieke gevangenen in Turkije wordt onderzocht of ze nog maagd zijn.
Op het platteland is het nog steeds de gewoonte dat in de eerste huwelijksnacht het laken met bloed aan de naaste familie wordt getoond als bewijs van maagdelijkheid. Meisjes die niet bloeden worden teruggestuurd naar hun ouders wegens schande.

Vijf Turkse weesmeisje van 12 tot 16 kwamen volgens de NRC van 10-1-1998 laat thuis, waarop de leiding vond dat ze naar een maagdelijkheidstest moesten. Zij trachtten zichzelf vervolgens met rattengif om te brengen, doch belandden in een ziekenhuis, waar zij alsnog werden onderworpen aan een maagdelijkheidstest.

De vrouwenorganisaties waren woedend omdat de Vrouwenzaken-minister ook meldde dat "seks buiten het huwelijk niet moet worden getolereerd".
Een paar jaar later wilde men in Turkije buitenechtelijke seks zelfs strafbaar stellen, maar aan de Europese linkse eieren laten de Turken graag geloven dat zij... nou ja, gewoon alles wat men in Europa graag wijsgemaakt krijgt.

U BENT IMMERS SOCIALISTISCH OVERTUIGD VAN 'S MENSEN GOEDHEID EN DE MILJOENEN TURKEN VERBEIDT U GRAAG EEN RECHT HARTELIJK WELKOM!

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 

 


Maagdelijkheidstest en zelfverbranding deugdelijke middelen tot heil. HINDOE-VROUWVERBRANDINGEN 

In de traditie van het hindoeÔsme is het vuuroffer het hart van het rituele leven. De traditie kan enkel overgeleverd worden van vader op zoon. De overdracht gebeurde vroeger mondeling zodat de traditie in het gedrang kwam wanneer er geen mannelijke opvolger was.

Het spirituele India heeft een respectabele traditie van vrouwverbranding.


Vrouwen waren uitgesloten van de studie van de Veda (heilige boeken). Enkel door te huwen konden vrouwen deelnemen aan het rituele en religieuze leven.
Kan een vrouw verlicht worden, ook zonder man? Later verschoof de aandacht van het offer naar het ascetische en spirituele leven. Daarin konden vrouwen net zo goed als mannen streven naar verlichting. Vrouwen die konden meespreken over het spirituele werden echter als uitzonderlijk geschouwd.
De voornaamste opdracht en het hoogste doel voor een vrouw bestaat ook hier uit het dienen van de man, om zo een hogere wedergeboorte te verwerven.
Vrouwen worden in het hindoeÔsme
vaak gezien als een obstakel om de bevrijding te bereiken: ze vertegenwoordigen het aardse, het lichamelijke en de verlangens. Meestal wordt de vrouw voorgesteld als stuurloos, frivool, onberekenbaar en gericht op seksueel genot. Maar de ideale vrouw is volgzaam, gehoorzaam en trouw aan haar man.

Zelfs een licht op de hand getoonzette Paramhansa Yogananda citeert in hoofdstuk 22 van zijn "Autobiografie van een Yogi" (1945) kritiekloos de vrouw van zijn zieke schoonbroer die gaat sterven: "Volgens mijn wens," zegt ze tegen Yogananda, "moet je weten dat ik als toegewijde Hindoese vrouw de eerste zal zijn om te sterven."
Zonder het verwachte mededogen vervolgt de schrijvende yogi monter: "De Hindoese vrouw gelooft dat het een teken van geestelijke vordering is, wanneer zij voor haar man sterft, als een bewijs van haar trouwe dienst aan hem, als het ware stervende in het harnas."

Yogananda's leermeester Sri Yoekteswar, met wie hij het ganse boek door tot slijmens toe dweept, wordt in hoofdstuk 12 als volgt kritiekloos geciteerd: "Sta niet toe dat je door de prikkelende zweep van een schoon gezicht geslagen wordt."
Op Yogananda's vraag waarom vroegere heiligen, vrouwen eigenlijk
de poort naar de hel noemden, antwoordde diens guru, zelf ook heilig: "Een meisje moet erg storend zijn geweest voor hun gemoedsrust, anders zouden ze niet de vrouw hebben aangeklaagd, maar een onvolkomenheid in eigen zelfbeheersing. (...) Zoals het doel van eten is de bevrediging van honger, zo is het seksueel instinct bedoeld voor de voortplanting maar nooit voor (...) kwade begeerten."

Niet slechts elke man, maar ook heiligen waren zo bezien naar vrouwen en hoeren toe dus losgeslagen fokstieren, doch terzelfdertijd seksueel gefrustreerd door het celibaat, plus tevens ongevoelig voor de celibataire kou die zo (hun hindoeÔstische) vrouwen werd aangedaan.
Concreet blijkt dit in hoofdstuk 44, waar onze spirituele autobiograaf op visite gaat bij de het boegbeeld der Indiase geweldloosheid, de hindoeÔstische activist Mahatma Gandhi.

"In de vroege jeugd getrouwd legden Gandhi en zijn vrouw na de geboorte van verscheidene zonen, de gelofte van celibaat af, meldt heilige boon Yogananda in zijn bestseller. "Als een stille heldin heeft Gandhi's vrouw hem de volgende hulde betuigd: (...) ik ben je dankbaar voor je verdraagzaamheid voor mij, toen ik morde en in opstand kwam tegen de verandering, die je in onze levenswijze bracht, van zo veel tot zo weinig."
Ook in het hindoeÔsme zien we dus de vrouw als hoer, tenzij tot werktuig gemaakt van de man, zoals door de "geweldloze" Gandhi, want dan is zij bij monde van haar bazen, ineens de op haar voetstuk kleumende heldin.

De vader geeft bij een hindoeÔstisch trouwen, de bruidsschat aan de man, ter compensatie van de last die een vrouw veroorzaakt.
Dit gebruik leidt uiteindelijk tot kinderhuwelijken en het doden van meisjesbabyís (infanticide).
Na de dood van haar man heeft een vrouw geen enkele waarde meer. Ze mag onder geen enkel beding hertrouwen en er wordt verwacht dat ze een leven van ascese gaat leiden. Haar schoonfamilie ziet meteen spoken: zij vormt immers een constante dreiging voor de goede naam van haar overleden man!
Daardoor ontstond de weduwe-verbranding.

In de negentiende eeuw werden weliswaar officieel enkele vrouwonvriendelijke gebruiken verboden: weduweverbranding, kinderhuwelijken en het afmaken van meisjesbaby's.
Sterker, die kregen zelfs toegang tot onderwijs, en weduwen mochten hertrouwen!
Het lot van de vrouw wordt echter nog steeds meer bepaald door rituele voorschriften dan door seculiere wetten. De oude gebruiken van weduweverbranding, kinderhuwelijken en het doden van vrouwelijke babyís blijven bestaan.

De Hindoestaanse cultuur uit India, is vroeger via arbeiders verscheept naar Suriname, en dus later naar Nederland. Den Haag, waar zo'n 25-30.000 Surinaamse hindoestanen wonen, werd begin Jaren 90 geconfronteerd met deze opflakkerende traditioneel Indiase zegen: verbranding van vrouwen.
In dit geval: zelfverbranding.
Nederlandse Hindoestanen zien voordeel vrouwverbranding. De 20-jarige Asha uit de Schilderswijk zwierf tien dagen rond met haar vriendje, om te ontsnappen aan uithuwelijking. Een grotere misstap kon ze niet hebben begaan. Maar de jongen liet zijn familie weten dat zij de oplossing hadden gevonden. Een dag later werden de verkoolde resten van het tweetal in een uitgebrande auto bij Hoek van Holland aangetroffen. Ze hadden zich met benzine overgoten. 's Lands wijs 's lands eer.
A.Rahman, hindoestaans leraar: "Waarom moest het toch zo resoluut?"
B.Ramautarsingh, secretaris hindoestichting Hindi Parishad Nederland: "Niemand wil er in het openbaar over praten".
Een artikel erover met een keurig bijgehouden lijst verbrandingsgevallen kon hij in het stichtingsblad maar niet geplaatst krijgen.
De lijst groeide aan: in Leeuwarden gebruikte een vrouw benzine; in Amsterdam dronk een 22-jarig meisje azijnzuur na tien jaar mishandeling door de oudere hindoestaan aan wie zij was verkocht.
Die voerde voor de rechtbank aan: "Ik heb haar altijd op toelaatbare wijze geslagen".
Waarom werd deze man niet veroordeeld wegens het "openlijk aanzetten tot zelfmoord", terwijl artsen die op verzoek euthanasie verlenen aan iemand die klaar is met leven, geschoffeerd wordt door vervolging??

N.B.: In 2004 bleek 50% van de geŽnquÍteerde hindoestaanse jeugd het "normaal" te vinden dat er thuis geweld werd gebruikt. Dat is wel even een ander beeld dan gewekt door de sympathiek overkomende OHM (Org. Hind. Media) met Miss India als omroepster.

 

Wedeuwe- en meisjesverbranding probaat middel bij problemen."In het hindoeÔsme zien wij het lichaam als een goddelijk omhulsel en jezelf doden is daarom ook de grootste zonde," beweerde ene Shrimisier, want mooie woorden om de waarheid te verdoezelen zijn een religieuze specialiteit.
En de waarheid is dat het verbranden van vrouwen deel uitmaakt van de aloude Indiase praktijk, zodra ze als dochter geboren wordt of later te weinig bruidsschat oplevert of anderszins de grootste ziekte op aarde prikkelt: Mannen-Eer.

 

 

Mannen-eer onbezoedeld dankzij effectieve weduwe-verbranding.

's Lands wijs 's lands eer: men weet wel ergens een brandstapeltje voor de baby te vinden, en de politie knijpt tegen betaling een oogje extra dicht.

Zelfverbranding helpt vrouwen sneller naar wedergeboorte.Volwassen vrouwelijke ketters in India kunnen vaak geen kant meer op in de autoritaire familiemoraal, of zien geen andere uitweg uit de vrouwvijandige dogma's, dan door zichzelf in lichterlaaien te zetten ('Sati')..
Let wel: het gaat hier om een cultuur met reÔncarnatie-geloof.

 

Vrouwelijke ketterinnen gewillige brandstof voor vlammen.Vandaar dat mannelijke studenten over een geval van enkele ketterinnen die zich met benzine overgoten als mening gaven: "Heel verstandig om het zo op te lossen."


Het "spirituele" India is ťťn der meest vrouwonvriendelijke landen ter wereld, en kan wedijveren met onze eigen vroegere heksenverbrandingen (zie rechts).

 

 

 

Een vrouw kan de familie-eer altijd redden op de brandstapel.

Als een geslacht ongewenst is knip je het weg of steek je het aan.

 

 BOEDDHISME EN VROUWEN
Siddharta Gautama (Boeddha) is rminder vrouwonvriendelijk.Alle godsdiensten zijn ontworpen door mannen en onderdrukken de vrouw, zelfs in het boeddhisme, relatief de vredelievendste onder de grote levensbeschouwingen, waarin namelijk niet werkelijk in een godheid wordt geloofd, doch in de leringen van een verlichte wegwijzer (Boeddha).
De stichter van het boeddhisme, Siddharta Gautama ofwel Boeddha, laat voor het eerst vrouwen toe in de religie, maar daarin zijn ze nog steeds onderworpen aan de mannelijke leden. Een non is altijd onderdanig aan een monnik, ongeacht leeftijd of status.
Volgens de traditie zou Boeddha gezegd hebben dat door de toetreding van vrouwen tot de monnikengemeenschap de zuiverheid van de leer slechts 500 jaar bewaard zou blijven in plaats van 1000. In verschillende scholen werd de wijding van vrouwen tot non zelfs afgeschaft.

Het boeddhisme is van meet af aan een traditie van monniken en asceten, die de wereld achterlaten om zich volledig toe te leggen op het bereiken van de verlossing. Vrouwen worden voorgesteld als een hindernis om de verlossing te bereiken! Dit geslacht bestaat per slot uit lustobjecten met kans op verleiding. Voor vrouwen wordt het dan ook moeilijk geacht een leven te leiden van studie en devotie, temeer daar het opvoeden van kinderen te afleidend is.
In de sfeer van wedergeboorte geldt trouwens dat iedereen zijn lot moet aanvaarden omdat het een resultaat is van het karma van vorige levens. Een vrouw mag zich dus niet verzetten tegen haar minderwaardige lot. Als ze een ascetisch leven leidt kan ze uitkijken naar een betere (mannelijke) wedergeboorte.

Vanaf begin 20ste eeuw is, dankzij bewustwording, de wijding tot non hier en daar heringevoerd. De nonnen werden opgewaardeerd. Boeddhistische studie door vrouwen wordt steeds meer gestimuleerd.
De leefregels voor monniken echter kweken ongetwijfeld een vrouwvijandige mentaliteit aan, daar het celibaat een mens frustreert.
Boeddistische nonnen moeten knielen voor monniken. Om namelijk in de Theravada-traditie te worden ingewijd, dient de monnik zich te houden aan 227 kloosterregels, vooral armoede en ongemak. Als ze naderen met hun bedelnap moeten vrouwen op hun knieŽn zitten maar mannen mogen staan. Voor vier overtredingen bestaat geen excuus, dus volgt uitzetting: stelen, liegen, het opscheppen over eigen geestelijke vermogens, en... liefde/sex.


In het boeddhisme is de vrouw een tweederangs creatie. Op overtreding van dertien regels staat een openbare schuldbelijdenis, bijvoorbeeld: masturberen, een vrouw begerig aanraken of begerig met haar spreken, ook over haar bedekte lichaamsdelen, geliefden koppelen, in een gebouw slapen waar een vrouw woont, samen met een echtpaar in een slaapkamer vertoeven, met een vrouw in een ruimte vertoeven waar ze niet gehoord kunnen worden.


Boeddhistes mogen weten dat zij nog geen mannen zijn. Andere overtredingen: Als een monnik in de aarde graaft of met een stokje of vinger erin wroet, als een monnik een andere monnik laat struikelen, als een monnik in het water speelt, hardop lacht, met volle mond praat of smakt, als een monnik uitlegt geeft over de leer aan iemand met een paraplu in zijn hand, als een monnik spuugt, poept of plast op een groene plant.
Bron: The Gospel of Buddha door Paul Canus. Uitgave Samata Books, India 1987.

 

 

Boeddhistische monniken evenaren orthodoxe joden qua verboden.BOEDDHISTISCHE MONNIKEN MET VROUWEN
Tathaga (iemand die de waarheid komt verkondigen) zegt: Bescherm je tegen het kijken naar een vrouw. Raak niet met haar in gesprek. Als dat toch moet, denk dan: "Ik wil als een shramana in deze zondige wereld leven, als een gaaf lotusblad. En niet als modder van de grond waarin de lotus groeit."


Volgens de eed wordt vrouwelijk schoon niet op prijs gesteld. Benader een oudere vrouw als je moeder, benader een jongere vrouw als je zuster en een meisje als je dochter. De shramana (een asceet met een gelofte) die kijkt naar een vrouw om het vrouwelijk schoon of die een vrouw aanraakt, heeft zijn eed gebroken en is niet langer een discipel van de Shakyamuni (een bijnaam van de boeddha).
De lust in mannen is beangstigend; neem daarom de puntige pijl van wijsheid. Bedek je hoofd met de helm van het juiste denken en vecht, recht op het doel af, tegen de vijf verlangens.
Begeerte verdoezelt het hart van een man en doet zijn verstand duizelen door de schoonheid van een vrouw.


Een ware boeddhist ontmoet liever een tijger dan een femme fatale. Het is beter terecht te komen in de krachtige bek van een tijger, of onder de scherpe bijl van de beul, dan te blijven hangen bij een vrouw en u op te laten winden door uw eigen gedachten.
Een wereldse vrouw is er op uit haar lichaam en figuur te laten zien als ze loopt, staat, zit of slaapt. Zelfs op een afbeelding wil ze met haar schoonheid en charme boeien om zo mannen van hun standvastig hart te beroven. Hoe kunt u zich daartegen nu beschermen? Door haar tranen en lachen te zien als vijanden (hier is dus niet veel boeddhistische compassie meer over - P.Pardon) en haar gebogen vormen, de armen langs haar lichaam en haar geborstelde haar te zien als werktuigen, vormgegeven om het hart van een man te verstrikken (vergelijk frustraten als de christelijke kerkvaders en islam-ayatollah's - P.Pardon).
Bron: Bert Leguijt, april 2000, bij zijn inwijding in Myanmar als boeddhistische monnik in een klooster in Yangon.


Vergelijk de volgende twee citaten:

1. Het is beter met een gloeiende staaf uw ogen uit te steken, dan uw sensuele fantasieŽn aan te moedigen of naar het figuur van een vrouw te kijken met begerige gedachten (wenk bedoeld voor boeddhistische monniken).

2. Een ijzeren naald door je hoofd gestoken krijgen is minder erg dan als een vrouw een man een hand geeft. (De Profeet Mohammed, geciteerd toen een imam geen hand aan minister Rita Verdonk wou geven).

Lees verder (klik hier) over Boeddhisme en Vrouwen in vergelijking met de praktijken van islamitische immigranten...

 

  CHINEES EN JAPANS MANNELIJK 
 SNOBISME/SADISME 

Alle godsdiensten zijn ontworpen door mannen en onderdrukken de vrouw.

Confucius maakt duidelijk waar het op staat bij het  tweederangs geslacht.De stichter van het Confucianisme was K'ung Confucius (551-479 v. Chr.). Hij bezorgde China voor vele eeuwen de belangrijkste culturele invloed.  Confucius bracht veeleer een sociale en ethische filosofie dan een religie. Het is een "civiele religie" (Robert Belleah) zonder aparte kerkelijke instituties maar ingebed in de samenleving, en in deze Chinese traditie genieten vrouwen vanzelfsprekend weer een uitgesproken onderdanige positie!
Men gelooft wel in een connectie tussen dit leven en het hiernamaals, verzekerd door het altaar van de voorouders, dat verzorgd moet worden door de... mannelijke nakomelingen. Dit leidt tot vrouwelijke infanticide en het verkopen van dochters in de slavernij.
Vrouwen kunnen enkel door te huwen een leven na de dood verkrijgen. Ze worden opgenomen in de stamboom van hun man.
Ook het confucianisme erkent dat vrouwen een (on)nodig kwaad vormen. In het boek der rituelen worden vrouwen omschreven als wezens die onheil brengen! Deze wezens worden dan ook gevangengezet binnenshuis, en gedresseerd om te allen tijde gehoorzaam te blijven. Het huwelijk geldt als voorwaarde om deel te nemen aan het rituele leven.
Volgens de strikte hiŽrarchie van het confucianisme is de vrouw onderdanig aan de man, zoals de onderdaan aan de goddelijke keizer, de zoon aan de vader en de jongere broer aan de oudere. De onderdanigheid van de vrouw wordt gezien als een voorwaarde voor het voortbestaan van de familie en de stabiliteit van het rijk. Haar belangrijkste ereplicht is dan ook het voortbrengen van... zonen. Terwijl studie voor de man gezien wordt als noodzaak, is dat voor de vrouw een verkwisting.

Het neo-confucianisme is nog negatiever over de vrouw.Het neo-confucianisme is nog negatiever over de vrouw. Vrouwen worden gezien als bron van verleiding en een gevaar voor de man. Begrijpelijk dat men zonk tot een praktische uitvinding als het zogenaamde voetbinden. Dit is een enorm handige manier om te voorkomen dat vrouwen het huis uittippelen met alle kans dat ze hun kuisheid te grabbel gooien. Er wordt ook een erotische connotatie gegeven aan deze "lotusvoetjes" (zeg maar malfixatie aan een fetish), zijnde voorwaarde voor een goed huwelijk.
Meisjesvoetjes worden op jonge leeftijd gebroken en strak met windsels verbonden. Dat betekent een leven vol pijn en bewegingsbeperking, wat leidt tot een vloed van zelfverminkingen en zelfmoord.

In de 20ste eeuw ontstond een kentering in de situatie van de vrouw in China en Japan.
In China werd het voetbinden afgeschaft door het communisme want vrouwen werden gezien als waardevolle strijders voor de heilsstaat. Het werd aan vrouwen toegestaan te scheiden en een eigen leven te leiden!
De volledige gelijkheid van man en vrouw werd vastgelegd in de grondwet. In het dagelijks leven, echter, is de stokoude hiŽrarchie (althans gedeeltelijk) behouden. Mannelijke nakomelingen worden hoger ingeschat dan vrouwelijke en ook al is het basisonderwijs verplicht voor beide seksen, hoger onderwijs en navenante functies zijn hoofdzakelijk voorbehouden voor jongens. Vrouwen op belangrijke posten zijn witte raven.

In Japan hebben de politieke en economische ontwikkelingen voor sociale en religieuze verschuivingen gezorgd. Een nieuw probleem waar vrouwen mee geconfronteerd werden is het niet beschikbaar zijn van voorbehoedsmiddelen. Abortus was de enige oplossing voor ongewenste zwangerschappen.
Onder Keizer Hirohito werden Troostmeisjes van staatswege verkracht.Mannelijk egotrippen, snobisme en sadisme jegens het vrouwelijk element (gevoel) was ook de tirannieke cultuur van de Japanse zonnekeizer. Men blinkt uit in verfijnde theerituelen, kadaverdiscipline en schijnheiligheid tot elke prijs, bijvoorbeeld over seksuele exploitatie van krijgsgevangenen, zogenoemde "troosmeisjes", en over wandaden tijdens WOII in China.
Het shintoÔsme is de oorspronkelijke religie van Japan, ontstaan uit natuur- en voorouderverering (sjinto = de weg der goden). Deze religie wist op te klimmen tot staatsgodsdienst, want dicht namelijk de keizerlijke dynastie een goddelijke afstamming toe. Nationalistisch opgezweept, biedt goddelijk gelijk uiteraard een solide staatscultus als basis voor wereldverovering.
In 660 voor Christus, zeggen de Japanse geschiedenisboeken, was de eerste keizer een afstammeling van de zon. In 1916 schreef een Japanse krant nog: "De keizer is de zichtbaar geworden godheid".
Na de Tweede Wereldoorlog werd het staats-sjinto afgeschaft en op 1 januari 1946 moest keizer Hirohito (foto 1943), uit wiens naam de troostmeisjes verkracht waren, in een radiotoespraak zijn goddelijke komaf ontkennen.

 


Troostmeisjes werden in Japanse staatsbordelen legaal verkracht.

Japan krijgt een cultuurschok als hij niet mag liegen over comfort-women.

Aan dit lachende troostmeisje zie je hoe vrijwillig de praktijken waren!

Het is niet bewezen dat troostmeisjes verplicht voor hoer speelden.
Misbruikte vrouw na bevrijding met Britse officier.

De Japanse ambassade heeft in maart 2007 het ministerie van Buitenlandse Zaken van gidsland Hollanda, openlijk voorgelogen over diens eerbezoedelende troostmeisjes-probleem.
Aanleiding was een uitspraak van de Japanse premier Shinzo Abe begin maart 2007: dat
niet bewezen is dat de troostmeisjes tijdens de Tweede Wereldoorlog tot seks werden gedwongen.
Het gaat om circa 200.000 slachtoffers, waaronder ook honderden Nederlandse vrouwen. Voor Buitenlandse Zaken was dit aanleiding om de Japanse ambassade te vragen of het klopte dat de premier deze uitspraken had gedaan. Dit liegwezen beweerde thans geslepen, dat de ontkenning niet van de premier kwam, doch slechts van diens partijleden. Later bleek dat minister-president Abe de uitkraamsels wel degelijk zelf had uitgebraakt, onthand met de Japanse vuile was.
Japanse premier Shinzo Abe moet niets hebben van feiten troostmeisjes. Een paar dagen later bestond hij het zelfs om nog extra in een schriftelijk braaksel aan het parlement, uit te balken dat er volgens hem "nooit sprake was geweest van dwang voor de troostmeisjes". Dit was voor Nederland weer aanleiding om de Japanse ambassadeur te ontbieden. De kwestie zal wel doorzeuren ŗ la de Armeense volkerenmoord van het even eerbeduchte Turkije.

 

Tot in 21e eeuw eisen door Japan misbruikte vrouwen erkenning.
Wat betreft de Japanse gedragingen tijdens WOII in China, hebben de Chinezen in 2005 hun mooiste culturele-revolutie gevoelens opgepoetst. Namelijk over een Japans schoolboek dat oorlogsmisdaden, gepleegd uit naam van de doorluchtige keizer, onderbelicht en bagatelliseert.

China zelf is het enige land ter wereld waar vrouwen meer zelfmoorden plegen dan mannen (met landbouwgif) en waar het partij-gelijk de staatsgodsdienst vormt, die andere 'godsdiensten' (Falun Gong) en culturen (Tibet) tracht te vernietigen.

In 2005 zijn te Tokio metrostellen in gebruik genomen, uitsluitend bestemd voor vrouwen, om hen te beschermen tegen de seksuele intimidatie van Japanse mannen.

Ruim keus uit alle windstreken om nieuwe vormen van vrouwvijandigheid naar Nederland te importeren. En des te meer peperdure allochtone werklozen en probleemjongeren er komen, des de sneller wordt Ballenclub Hollanda economisch veroverd door China en Japan. Wat? U en ik zijn er toch zeker te correct en te kosmopolitisch voor om nee te zeggen tegen het royale gebaar, onze nationale trots, waarmee we zo graag vreemdelingen welkom heten??
Generaal P.Pardon

(Laat u belgen door de islamofobie van onze Ayaan)

 

 

 Ingezonden naar de
 Generaal P.Pardon


Gastschrijvers zoals Pierre Vorser, Trias Politica, Boris Bijster en Danny Wells.
De Baron van Rederiek en Amy Gratie.
Lees de commentaren van deze


VERZETSSTRIJDERS HIER...

 

 

 

Een vrouw is van nature door God geschapen als dienstbode.

 

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 

Christelijke vrouwenuitbuiting van Eva tot aan de feministische theologie.
Bewijzen vrouwvijandigheid islamleer (Koran)
- Islamitische citaten Vrouwenhaat
- Moslim-feminisme
Parapsychologie van de islamisering
GeÔmporteerde vrouwenhaat in Nederland
Meisjes-"besnijdenis" (uitknipping)
AÔsja en De Dood van een Prinses
Meisjesbaby's aborteren
Turkse maagdelijkheidswaan
Hindoe-vrouwverbrandingen
Boeddhisme en vrouwen
Japans en Chinees mannelijk sadisme

 

Terug naar de Homepage van Generaal Pardon