TERUG NAAR DE PAGINA GODSDIENST EN VROUWEN...


JOODS-CHRISTELIJKE VROUWENBELASTERING
(VERVOLG)

Kortom, door de eeuwen heeft de kerk dus de nadruk gelegd op vrouwelijke minderwaardigheid en zich steeds gebaseerd op Genesis, het eerste bijbelhoofdstuk:

1. De vrouw is later geschapen dan de man, namelijk uit diens rib, want "het is niet goed dat Adam alleen is" (God had blijkbaar een foutje gemaakt.)
Het resultaat kreeg de eretitel 'mannin'.
2. De vrouw is een hulp voor de man.
3. De vrouw bezwijkt als eerste voor de verleiding van de slang (het kwaad) die haar overhaalde van verboden fruit te eten.
4. De vrouw verleidt de man.
5. Het sadistisch oordeel dat de joods/christelijke god hierover uitspreekt voordat het duo uit het paradijs wordt verdreven: "Ik zal vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen (Gen. 3:16).

 

 

Een ongestelde vrouw is "onrein", en na de geboorte van een dochter is ze tweemaal zo lang onrein als na de geboorte van een zoon, zegt het Oude Testament.
In het bijbelboek Leviticus 20 vers 18 zegt de Heer, dat zowel man als vrouw 'uitgeroeid' dienen te worden, als ze met elkaar naar bed zijn geweest terwijl de vrouw menstrueerde.
In Deuteronomium 22 staat onomwonden: als een meisje dat huwt geen maagd blijkt te zijn, moet zij voor de ingang van het huis van haar vader gestenigd worden "zodat zij sterft".

Welke godsdienst ook, er zijn steeds twee handige varianten om het uitsluiten van vrouwen goed te praten:

1. Zie haar als een zwakzinnig, vulgair en gevaarlijk wezen met zondige vleselijkheid (zoals Eva).
2. Zet haar op een voetstuk omdat ze te edel is voor de boze buitenwereld, en omdat ze haar aangeboren slechtheid overwint als maagd (zoals Maria).

Na de Middeleeuwen (reformatie) neigen christenen meer naar de tweede variant.
Abraham Kuyper: de "erepositie van de vrouw".
Karl Barth (overleden 1968) vond dat mannen van de gehoorzaamheid der vrouwen juist konden leren, hoe zij zelf gehoorzaam aan God moesten zijn!

Beide varianten leiden echter tot een negatief zelfbeeld voor de vrouw en tot zelfhaat omdat zij naar zichzelf moet kijken door de ogen van haar onderdrukkers (je opofferen en schamen als je niet voldoet).

Rest nog uit eigentijdse geschiedenis te vermelden de zogenaamde feministische theologes.
Die proberen de Bijbel "niet-patriarchaal" te interpreteren, en houden dan een dun feministisch pamfletje over, omdat de sexistische omnibus 'Bijbel' de vrouw nu eenmaal beschouwt als een aan de mán toegevoegd schepsel.
Feministische theologie is dus tijdverspilling, en eigenlijk zelfs systeembevestigend, maar wel grappig.

Als de satan in de slang de vrouw verleidt gaat zij volgens deze theologes een "intelligent contemplatief gesprek" aan met de slang.

 "We mogen de verboden vruchten van God zelfs niet aanraken, de mooie boom kan een bron van inzicht worden," meent de babbelzieke Eva. Onafhankelijk met assertief initiatief en zonder verder overleg houdt zij Adam de verboden appel voor, die op zijn beurt zonder één kritische vraag werktuiglijk zijn tanden in de vrucht zet. Reeds toen ging zijn liefde door de maag?

"De vrouw gevoelig en vindingrijk, de man passief, dierlijk en dwaas," meenden de feministische theologes rond 1980.
In die tijd hingen ze zelfs op hun conferenties appels aan een boom waarop ieder had geschreven, wat zij de komende tijd voor de eigen bevrijding ging ondernemen...

 

Schoonheid bij een vrouw zonder verstand is een gouden ring in de snuit van een varken.
Bijbel, Spreuken 11:22TERUG NAAR DE PAGINA GODSDIENST EN VROUWEN...

 


Terug naar de Homepage van