TERUG NAAR DE PAGINA GODSDIENST EN VROUWEN...


 BOEDDHISME EN VROUWEN 
 VERGELEKEN MET 
 DE ISLAM 


BOEDDHISTISCHE VROUWENKLOOSTERS
Nonnen moeten hun vrouwelijkheid radicaal ontkennen door het dragen van een pij en het kaalscheren van hun hoofdhuid.
Deze aanstootgevende vertoning draagt echter niet bij aan 'het' multiculturele drama in Nederland, dat veeleer een Arabisch-islamitisch probleem vormt.
Niet alle moslims zijn terroristen maar alle terroristen zijn wel moslims.

De Linkse Ballentent Holland laat zich gaarne innemen door polariserende anti-Nederlandse dus xenofobische veroveraars, en niet door ontvrouwelijkte nonnen van Boeddha.

Hierbij valt te beseffen dat het boeddhisme ook niet dient om een godsdienst te 'vervangen', waarop de Dalai Lama (door de Chinezen verdreven geestelijk leider van Tibet) tijdens zijn talrijke interviews telkens wijst.
De boeddhisten proberen niet en hebben nooit geprobeerd Europa te veroveren, honderdduizenden Europeanen op transport te stellen naar hun galeien, hun harems en hun steengroeven.
Laten boeddhistische en hindoeïstische fanatici in India elkaars tempels verwoesten, alhier hebben boeddhisten nog geen honderdduizenden “christenhonden” uitgeroeid.
Maar de moslims hebben zich daar meer dan duizend jaar lang mee vermaakt, en denken daar dan ook met heimwee aan terug.

Tijdens een moslimconferentie in Genk werd dit enige jaren geleden glashelder verwoord door Kalim Siddiqui, de stichter van het Britse moslimparlement:

"Een vrouw met een hidjaab draagt de vlag van de islam. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het westen. De moslimvrouw zegt openlijk en uitdagend dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor ons is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven."

Het is nogal essentiëel om de verschillen te zien: moslims voelen zich overal ter wereld voortdurend gediscrimineerd, aangevallen, gekwetst, gefrustreerd, en zoeken ruzie (zwembaden, bioscopen, bejaardentehuizen, lastig vallen en bedreigen van vrouwen, joden en homo's, Anja Joos, Diamantbuurt, Theo: het wordt alleen maar erger).

De koran heeft een obsessie met andersdenkenden, die consequent worden vervloekt, uitgescholen, zwart gemaakt als onrechtvaardigen en afvalligen die moeten worden gedood.

Godsdienstvrijheid is bij moslims onbestaanbaar: als hun kinderen zich in het geheim tot een andere religie bekeren - meestal het christendom - dan wordt dat kind vermoord. In de meeste moslimlanden worden zulke moorden trouwens gewoon geseponeerd.

Maar in de Linkse Ballentent Nederland, beroepen diezelfde moslims zich wel op de godsdienstvrijheid: een ideaal dat zij elders openlijk miskennen en verkrachten, maar dat hier gedienstig wordt gehonoreerd en gesubsidieerd.

Erasmus pleitte nog enthousiast voor oorlogen tegen de Turken. Geen haar op zijn hoofd zou eraan denken de godsdienstvrijheid uit te breiden tot de islam! Hetzelfde gold voor zijn pacifisme: hij betreurde de nutteloze oorlogen tussen christelijke Europese vorsten, maar hij vond dat zijn tijdgenoten zich weerbaar moesten opstellen tegenover de Turken.

De Zachte Eieren hier te lande trachten nu het zestiende-eeuwse begrip van godsdienstvrijheid tussen katholieken, protestanten en joden klakkeloos toe te passen in een totaal verschillende context, op godsdiensten die oneindig veel meer van elkaar verschillen dan de katholieken en de calvinisten uit de prille Republiek der Nederlanden.

Uiteraard moeten mohammedanen juist wel worden gediscrimineerd om hun politieke opmars te stuiten. Bruidenimport weg ermee en als je toch hier binnen komt hoofdkneveltjes af want ingebakerde kopjes achter de balie daar balen we van.
Laat boeddhistische nonnen gerust in hun kloosters met kale schedels de loopmeditatie beoefenen wegens godsdienstvrijheid.
Deze vrijheid dient echter beperkt te zijn zoals uit volgend gedachtenexperiment blijkt.

De Azteken waren architecten en sterrenkundigen, maar hun religieuze rituelen kenden nachtmerrie-achtige, psychopathische wreedheid.

In hun tempels en op hun reusachtige trappenpiramiden werden honderdduizenden mensen geofferd. De borstkas werd opengesneden en hun hart werd uitgerukt ter ere van de zon. Met het vlees werden kannibalistische rituelen aangericht.

Zou u menen dat de godsdienstvrijheid ook voor hen onverkort van toepassing dient te zijn? Zouden wij Azteekse immigranten in ons land de vrije teugel moeten geven tot ritueel slachten voor het "beleven van hun religie"?

In zijn memoires vertelt de Dalai Lama hoe één van zijn medewerkers diep geschokt terugkwam van een conferentie met leden van de Chinese communistische partij. Daar hadden ze hem gevraagd hoe je in het Tibetaans moest zeggen: “Maak hem af!”

Een cultuurshock voor iemand uit Tibet, waar zelfs het doden van de nederigste dieren taboe is.
Het vredelievende, spirituele lamaïstische boeddhisme met zijn absolute geweldloosheid is één kant van het religieuze spectrum.
De Azteken met hun mensenoffers en hun rituele kannibalisme en de moslims met hun djihad en hun verheerlijking van sectarische moorden staan aan de andere kant.

En politiek correcte Schone Slapers in onze Linkse Ballentent scheren dat allemaal over één kam, als gevolg van een taboe waarin je opzettelijk blind moet zijn.
Waag het niet op de levensgrote verschillen te wijzen, want dan word je op hysterische toon van discriminatie beschuldigd.
Je moet doen alsof er geen moer verschil is tussen vrome, mediterende monniken en religieuze kannibalen die mensenoffers brengen, tussen de mystici en de moordenaars, tussen de bidders en de beulen, tussen de Dalai Lama en ayatollah Khomeiny.
Wat de Zachtgekookte Linkse Eitjes verlangen, hijgerig gehypnotiseerd door de kolossale bedelnap en zieligheid van moslems, is dat de achterlijke islam zijn gang moet mogen gaan, dat moskeeminaretten u horendol maken met kokhalzend allah-geroep uit luidsprekers, alleen maar omdat boeddhistische nonnen ook het recht hebben, hun snel weer afgeschoren rattenkopjes te dragen in hun eigen tijd, in hun eigen klooster, op eigen kosten, op hun zelf betaalde meditatiekussentje.
TERUG NAAR DE PAGINA GODSDIENST EN VROUWEN...

 


Terug naar de Homepage van