TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA


 

 

De strohalm van de Linkse Kerk
Onderstaande tekst is bruikbaar op forums waar de woorden "islam" en "moslim" verboden zijn. Omdat de Linkse Kerk "in bed ligt" met deze cultuur, is het voor hen een essentiële strohalm,  telkens scherp onderscheid te maken tussen brave volgelingen en een onbetekenende splinter "radicalen" die het voor iedereen bederven.

Islamisten en Islamietjes

De strohalm van de Linkse KerkIn hoeverre de Europese "Unie" de opkomst van een veroveringscultuur bevordert, vormt een simpele vraag die je kunt stellen aan de PR-afdeling. Dus of de EU erkent, dan wel ontkent, dat in 1975 de "Resolutie van Straatsburg" is aangenomen. Die hield in dat na de oliecrisis van 1973 de olielevering werd hervat in ruil voor immigratie, infiltratie en promotie van de Arabische cultuur. Belangrijk was tevens de bestrijding van Israël. Dus of dat is afgesproken ja dan nee? Hierop krijg je dan netjes en laf antwoord van de EU: dat zij de tekst niet kunnen vinden en daarom ook niet kunnen zeggen of de resolutie bestaat.
Het zou toch onbestaanbaar moeten zijn dat een Europese "Unie" zijn inwoners een dergelijk badinerend antwoord durft voor te leggen.

Zij kunnen hun geheugen opfrissen door hun kwijtgeraakte tekst alhier te herlezen:
http://eurabie.punt.nl/?id=396909&r=1&tbl_archief

De burger met grijze slapen herinnert zich de olie-crisis van 1973 misschien alleen als gezellige autoloze zondagen. Premier Den Uyl zei toen namelijk niet op TV dat de olielanden nog wel wat meer willen dan alleen dollars verdienen. Hetzelfde als de Borg in Star Trek: steeds meer heelalvolkeren "assimileren". En de wereld "assimileren" doen de olielanden heel succesvol, mede dankzij hun stromannen en -vrouwen in de landen zelf en in organisaties als de VN of de EU.
En boven alles uiteraard: dankzij onszelf!! Want we waren er zelf toch bij toen we onze vakjes rood maakten in het stemhok?

 

 

 

 

Door te stemmen op het antidemocratische D66 dat Nederland als soeverein land zo snel mogelijk tegen de volkswil in probeert uit te verkopen aan de EU-moloch. Of op Groen Links dat dolgraag Turkije als EU-lid meer over ons wil laten beslissen dan wijzelf.
Premier Erdogan ontkent met klem dat er een "gematigde" versie van zijn godsdienstcultuur bestaat.
Dat is hij dan met Wilders eens, en inderdaad: de Koran is tegen pluralisme, tegen iedere vorm van wereldlijke orde door scheiding van godsdienstmacht en staatsmacht, tegen tolerantie, tegen gelijkberechtiging van man en vrouw, tegen zelfbeschikking van het individu, tegen vrije wetenschap want die staat onder toezicht, tegen zelfstandig denken behalve in de lijn van het geloof (afvalligheid is dodelijk), tegen zelfkritiek (schuld wordt bij anderen gezocht) en tegen twijfel aan zichzelf dus ook tegen de eigen mogelijkheden tot vooruitgang en groei, tegen abortus, euthanasie enz.

Volgens de schrijver Rolf Stolz (bijvoorbeeld van "Die Mullahs am Rhein – der Sprengstoff von morgen") is van de in Duitsland levende volgelingen circa:

10% activistisch (meestal in de zin van radicale ultra´s)
80% religieus actief en in kritieke situaties te mobiliseren tot actief handelen
10% hervormingsgezind-democratisch, apathisch of gedesinteresseerd.

Omdat de Linkse Kerk in bed ligt met deze cultuur, is het voor hen een essentiële strohalm,  telkens scherp onderscheid te maken tussen brave volgelingen en een onbetekenende splinter "radicalen" die het voor iedereen bederven. Dit is echter alleen een utopisch artefact: de overgang van extremistisch naar afvallig is een hellend vlak in de geest van bovenstaande percentages.

Wereldwijd heerst het misverstand dat "gematigd" betekent het op een akkoordje gooien met een gastland. Sabotage achterwege laten in ruil voor het mogen invoegen en inpassen van zeden uit de veroveringscultuur. Volgens de normen daarvan zijn dit dan als het ware geen mieten maar mietjes.

Ook de politiek correcte staatsomroep houdt het kijkvee blindelings voor dat 'gematigden' glimlachend en schouderkloppend omgaan met schooldirecteuren en personeelchefs van overheidsgebouwen, teneinde een waslokaal te bedingen waar brave volgelingen zich voor het gebed kunnen ontdoen van ongelovige ziektekiemen. Ook na dood: deze cultuurvolgelingen willen dan wel begraven worden ver van grond waar ongelovige lijken liggen.

Nederland heeft al zoveel water bij de wijn gedaan dat volgens de goegemeente een volgeling gematigd is doordat hij nooit een theaterdirecteur zal bedreigen om "beledigende" voorstellingen af te gelasten. Onwillekeurig neemt men dan aan dat "gematigden" er weliswaar eigenlijk recht op hebben zich nooit "beledigd" te voelen door andermans meningsvrijheid, maar dat ze dus door hun gematigdheid toch afzien van actief ageren.
Volgens mij zijn "gematigden" mensen die net doen of het globale gedachtegoed van de verovercultuur niet bestaat.

Er zijn stromingen als alevieten (geen moskee of hoofddoek nodig, afbeeldingen toegestaan, mannen en vrouwen dansen samen) of soefi's (mystiek) die zich kenmerken door mildere opstelling, maar die minderheden worden dan ook weer door de wereldwijde veroveringscultuur als ketters vervolgd.
In 1950 woonden hier zo'n 1500 volgelingen, in 1990 een kleine half miljoen, in 2012 een miljoen, dus dat aantal werd in die kwarteeuw vedubbeld. Sinds 2004 is het niet meer politiek correct om dat bij te houden!

Wat willen die? Volgens "Politieke Voorkeuren" gehouden in opdracht van Nova TV begin december 2004 door Foquz Etnomarketing is van de Nederlandse volgelingen ruim 80% voor of niet tegen harder aanpakken van "beledigingen" van de veroveringscultuur. Ruim 70% is voor een eigen partij of niet tegen; 70% daarvan is ervoor deze te baseren op de sharia of daar niet tegen. Dat wil zeggen 70% maal 70% maakt dat 50% voor of althans niet tegen invoering van de sharia is.

Dat dit toevallig op 50% uitkomt betekent niet dat we hier rekenen met democratie! Mensen menen soms zolang de verovercultuur maar geen 51% heeft dat we er dan immuun voor zijn. Dat is westerse onnozelheid. Zoals iedereen weet is de meningsvrijheid van Geert Wilders met 5% volgelingen al volledig geëlimineerd, en dus alleen mogelijk dankzij nonstop lijfwachtbewaking en het wonen van deze volksvertegenwoordiger in een gevangenis.
Uit omringende landen komt ook een percentage rond 40% dat de sharia wenst.
Deze grepen zijn een indicatie over de enorme aantallen ongematigden.

Wel 46,5% van hen vindt in 2008 dan ook dat de democratische vrijheden het best gegarandeerd worden door hun Partij van de Allochtonen (PvdA). Op de tweede plaats volgt hun mantelorganisatie
Groen sLinks met 12,9%, op de derde plaats de SP met 9,6%. (Enquête gehouden in 2008 door de NMO).

Hoewel de veroveringscultuur al decennia dagelijks een hot item is wegens aanslagen, vrijheidsbeneming en tirannie, zou er dus nogal wat aan gelegen zijn als zijn volgelingen het gastland massaal en voortdurend ervan probeerden te overtuigen dat zij onder geen beding de Nederlandse karakteristieken willen vervangen, dat zij dankbaar zijn hier gastvrij te zijn gefêteerd met positieve discriminatie en uitkeringsweelde, dat zij zich bewust zijn een subcultuur te vormen met de daarbij horende bescheidenheid. Maar nee.

Met artikel 1 uit de grondwet (o.a. niet discrimineren op godsdienst) en artikel 23 (godsdienstvrijheid) kan Nederland pootje worden gepingeld door "godsdiensten" die tot doel hebben om als een lintworm in de samenleving te kruipen, meningsvrijheid, democratie en kerk/staat-scheiding terug te dringen, in alle geledingen zijn zeden op te dringen. Uit zelfbehoud is het dan ook opportuun zulke wetten te wijzigen en/of zulke culturen niet als "godsdienst" aan te merken maar te benaderen als bezettingsmacht.

In Malmø, Zweden, heeft de politie toegegeven dat ze niet langer de stad in handen heeft en dat die "door gewelddadige bendes van immigranten wordt bestuurd”.
Merkwaardigerwijze hebben veroveraars ook daar uitgesproken de pik in op ambulance-personeel. Wat hebben die verpleegkundigen toch misdaan dat zij steeds maar worden bespuugd (en mishandeld)?
Die weigeren daar intussen nog hulp te verlenen zonder politie-escorte. Maar de politie is zelf weer bang om zonder het leger stadsdelen binnen te gaan.

En de zogenaamde media? Die zwijgen. Want het zijn niet de boosaardigen die de wereld vernietigen, zei Albert Einstein, maar degene die er naar kijken zonder wat te doen.
Een professor in de antropologie, Unni Wikan, Oslo, heeft wel gezegd dat Noorse vrouwen er de verantwoordelijkheid voor moeten dragen dat hun kleding volgelingen uit die cultuur provoceert. Die mannen geloven dat deze vrouwen daardoor zelf verantwoordelijk zijn voor wat zij hen vervolgens aandoen. De islam brengt namelijk een enorme golf verkrachtingen met zich mee, gepleegd door veroveraars op veroverde vrouwen. Dit is de reden dat de Noorse vrouwen zich aan de multiculturele samenleving moeten aanpassen, aldus Unni Wikan.

En dat doen ze door hun korenblonde lokken zwart te verven en hun minirokjes weer te verlengen tot die uit de jaren 50 en de Middeleeuwen.
En we stonden erbij en we keken ernaar.

de Generaal P.Pardon

 
 

TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA


Terug naar de HOME-page van Pardon

 

    

Write2Me.NL Gastenboek  

 


Generaal P.Pardon 
 verliefd op 
 Ayaan Hirsi Ali 

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON