Terug naar Home

  STATISTIEK  

INHOUD:
Algemene Grafieken tot 2012
Cijfergrabbelton Kwart Eeuw Multicul
Mensensmokkel
Toename niet-westerse schizofrenen
Criminaliteit onder Allochtonen
Misdaadmeter
Immigratiestatistieken/grafieken
Algemene (Etnische) Bevolkingsstatistieken
Opinie-pagina Allochtonen

 

ALGEMENE SAMENVATTING
Van 1865 tot 2000 hebben zich na aftrek van emigratie (netto) een half miljoen immigranten nieuw in Nederland gevestigd, vooraf aan de explosieve massa-immigratie.
In 1972 bedroeg het aantal NIET-WESTERSE (=excl. Indië en Japan) allochtonen rond 160.000 en in 2003 al 1.600.000 dus dat is in 30 jaar TIEN MAAL ZOVEEL. Volgens het CBS worden in 2050 beide bevolkingsgroepen even groot, waarna autochtoon blank Nederland inslinkt tot een etnische minderheid.
In 1950 woonden hier zo'n 1500 moslims, in 1990 een kleine half miljoen, in 2015 een miljoen, dus in die kwarteeuw VERDUBBELD. Sinds 2004 is het niet meer politiek correct om dat bij te houden!

Wat willen die? Volgens "Politieke Voorkeuren Moslims" gehouden in opdracht van Nova TV begin december 2004 door Foquz Etnomarketing is van de NEDERLANDSE MOSLIMS ruim 70% voor een moslimpartij of niet tegen.
Bijna 70% daarvan is ervoor deze te baseren op de sharia of daar niet tegen. Dat wil zeggen dat 70%x70%=de helft van de moslims hier voor de sharia is of niet tegen. Ruim 80% is voor of niet tegen harder aanpakken van islamkritiek (=belediging).

Internationaal: het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew deed een wereldwijde enquete onder moslims en niet-moslims over de onderlinge verhoudingen. Wat blijkt: Moslims haten het Westen veel meer dan andersom.
Van de moslims vindt 68% de westerlingen 'egoïstisch'. 66% vindt westerlingen 'gewelddadig'. 64% vindt westerlingen 'hebzuchtig'. 61% vindt westerlingen 'amoreel'. 57% vindt de westerlingen 'arrogant'. 53% vind ze 'fanatiek'.

Antillianen in Nederland zijn 820% crimineler dan Nederlanders, Marokkanen 540%, Turken 360%, (gemiddelde moslims is 450%). Surinamers 340%. Chinezen en Vietnamezen gedragen zich goed en komen in de statistieken niet voor! Sinds 1960 is de criminaliteit vertienvoudigd. De grafiek daarvan loopt gelijk op met de netto immigratie. In onze gevangenissen is 70% niet-Nederlands.

Bij u in de buurt? Dat kunt u dan bevestigd vinden op:
http://www.ad.nl/misdaadmeter/

Jaarrapport Sociaal Cultureel Planbureau 2011: 65% van de Marokkaanse jongens is tussen zijn 12e en 23e verdachte. volgens deze cijfers zijn Marokkanen en Antillianen ruim 5x vaker verdacht dan autochtonen. Antilliaanse vrouwen zijn inmiddels vaker verdachte dan autochtone mannen.
Daarnaast zitten niet-westerse allochtonen zes keer vaker in de bijstand dan autochtonen (12% tegenover 2%); Marokkanen zeven keer.
Intussen is er een explosie uitkeringstoeristen en gastarbeiders van gastarbeiders uit Oost-Europa. Balkanbendes mogen hier vrij naar binnen, door het EU-monster besloten, is u iets gevraagd (nee natuurlijk).

Ach wat is het racistisch dat PVV-propaganda de slecht opgeleide kiezer aan zijn neus hant dat er iets dramatisch gaande is met Nederland! Ongetwijfeld fascistisch stigmatiserend dat de PVV spreekt over denaturalisatie van criminelen met een dubbele nationaliteit, startkwalificaties als voorwaarde voor bijstand, alle aanvragen van reguliere immigranten in het land van herkomst beoordelen en minder minder immigratie uit islamdlanden door beperking gezinsmigratie. Moslim-mannen zoeken immers dociele analfabete kansarme huishoudsters en sexslavinnen?

 

 UITVERKOOPPRIJZEN NEDERLAND 

In het tijdvak 1865-2000 hebben in totaal 6,5 miljoen mensen zich in Nederland gevestigd (immigranten) terwijl 6,0 miljoen mensen naar het buitenland vertrokken (emigranten). Dit betekent dat, afgezien van extra geboorten als gevolg van migratie (de hier geboren kinderen van migranten), per saldo de bevolking van Nederland met "slechts" een half miljoen personen is toegenomen door buitenlandse migratie.
Worden vanaf 1865 (eerdere gegevens ontbreken) alle migratie-overschotten opgeteld, dan is er pas sedert 1986 sprake van een surplus aan immigranten. In 1960 stond de teller nog op een vertrekoverschot van een half miljoen.
Bron: www.nidi.nl

 

 

 

 

 

 

Het aantal niet-westerse allochtonen in 1972 wordt geschat op 160.000 en in 2003 op 1.600.000 dus dat is tien maal zoveel.
Er bestaan ook "westerse allochtonen", zoals Duitsers met een baan. Hun aantal is in die tijd minimaal gegroeid: van 1,2 naar 1,4 miljoen. De schattingsmethode voor het aantal immigranten in de dertig jaar na 1972 wordt beschreven in Bevolkingstrends 3e Kwartaal 2003 en valt integraal te downloaden hier (33 kb, pdf-bestand).
Waaruit:

 

Uitgebreide demografie (inclusief illegale binnenlopers met diagrammen voor leeftijdsopbouw) voor diepgravers is te vinden in Bevolkingstrends 3e Kwartaal 2005 en valt integraal te downloaden hier (163 kb, pdf-bestand).
Waaruit:

 

 

 

Religies Nederland 2006
Christendom: 7.132.000 met 4916 voorgangers
Turkse Moslims: 428.000 met 245 voorgangers
Marokkaanse moslims: 296.000 met 150 voorgangers
Overige moslims: 220.000 met 58 voorgangers
Totaal moslims: 944.000 met 453 voorgangers
Hindoes: 215.000 met 250 voorgangers
Joden: 43.000 met 26 voorgangers
Boeddhisten: 170.000

Religies in de Gevangenis:
In 2005 telde Nederland 17.850 gevangenen. Daarvan gaven 3.289 gedetineerden aan katholiek te zijn; 3.608 gevangenen noemden zichzelf moslim.Nederland gidsland was de klos zoals u ziet. Had u gedacht dat uw land van u was? Fout. Nederland is van iedereen. De Linkse Kerk heeft als boze kleuter van zijn vader billenkoek gekregen en wil Nederland daarom dolgraag uitverkopen. En als 10% van Nederland uit niet-westersen bestaat, dan wil de Linkse Kerk gaan preken dat Nederland niet "tolerant" meer is. Bent u zelf al wakker of nog steeds goed èn gek? In elk geval wordt u in de grote steden als volgt afgelost door de niet-westerse allochtonen:

 

 

 

 

 

 

Aan wie verkoopt u Nederland precies uit?
Aan:

 

 

Bevolkingsontwikkeling tot 2012

 

 

 DE MISDAADMETER 

Bezoek http://www.ad.nl/misdaadmeter/ en klik op uw provincie en woonplaats, om van elk soort misdaad actuele cijfers in te zien, bijgehouden vanuit de politiestatistieken.


Op onze cijferpagina groeien grafieken en statistieken over de immigratie-idioterie en de multiculturele dramatiek. Merk op hoe de overgrote meerderheid daar decennia geleden al uitgesproken tegen was, maar blijkbaar te schijterig en te schijnheilig om de dijk ook daadwerkelijk democratisch te dichten. Van al die laffe tegenstanders hoort men weinig gerucht, terwijl de Linkse Kerk hard campagne voert om Nederland uit te verkopen.

Redigeert ook:
De Multiculturele Hersenschim.
Zo zielig zijn Zelf-Frustreerders.
Lotsverbeteraars en gezellige Antillianen.
Binnen zonder kloppen of dijkbreuk.
Generaal P.Pardon verliefd op Ayaan.
Islamofobie voor Beginners.
Godsdienst draait om Vrouwen-Sex.
Lief-Linkse Fossielen en Credo Linkse Kerk
Forumlijnen lezen/starten
Hier Rust Nederland
Landverraders aangeven (ga ook in het Verzet)

 

  CIJFER-GRABBELTON KWART EEUW MULTICUL 

 

Volgmigratie 1980-90
Het Sociaal Cultureel Planbureau maakt in 1980 bekend dat het aantal van 170.000 Turken en Marokkanen met een geldige verblijfsvergunning, in 1990 zal bedragen: 400.000, terwijl de Turkse kinderen zullen verdubbelen en de Marokkaanse drieënhalf maal zo veel zullen worden, als gevolg van geboorte-overschot en gezinshereniging.
Vergelijk in 2003: allochtone basisschoolkinderen 1 op de 5 en in 2020 volgens het CBS: 1 op de 3. Autochtone inboorlingen-kinderen van 4 tot 11, dalen tussen 2003 en 2020 met 135.000 tot 1,1 miljoen, en hun gekleurde leeftijdgenootjes pakken het roer over van 300.000 tot 430.000.
"Derde generatie"-leden uit niet-westerse landen groeien in Nederland van 25.000 mensen in 2000 tot 35.000 op 1-1-2003. De helft is Surinamer. Derdegeneratie-arabieren zijn er zogenaamd minder, wegens de idioterie van massale bruidenimport, want kinderen van deze paren worden tot de "tweede generatie" gerekend!

In 2005 wil een grote meerderheid van de Nederlanders dat de overheid allochtone en autochtone leerlingen gaat spreiden om de zwarte scholen te verminderen, maar niet dat de eigen kinderen gedwongen naar een zwarte school worden overgeplaatst. TNS Nipo voor RTL Nieuws vond dat 83% voorstander was van actieve spreiding, maar slechts 27% zou accepteren dat de eigen kinderen naar een zwarte school moeten.


Nederland over Buitenlanders 1981
KRO's Actualiteitenrubriek Brandpunt houdt in maart 1981 een enquête onder 1200 Nederlanders, waarvan 79% vindt dat "Nederland beter af zou zijn zonder buitenlanders", en 8% is het daar beslist mee oneens. Terwijl 7% vindt dat buitenlanders hun eigen gebruiken moeten kunnen handhaven, eist 57% volledige aanpassing; 35% is voor een gedeeltelijke aanpassing. Iets meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat buitenlanders geen stemrecht mogen krijgen; 33% vindt dat wel en 13% maakt het niet uit. Werkloze buitenlanders moeten volgens 35% meteen worden teruggestuurd naar hun vaderland en geen uitkering krijgen, en 58% vindt dat na een aantal jaren werken wel een WW-uitkering moet kunnen volgen. Voor gelijke behandeling bij woningtoewijzing is 71%, doch een kwart vindt dat Nederlanders voorrang hebben op de woningmarkt.
"Een paar buitenlanders" mogen er wel in je straat wonen, vindt 66% en 6% tolereert geen enkele buitenlander in zijn straat, aldus Brandpunt volgens Trouw van 16-3-1981.

Migratie 1990
De immigratie in Nederland heeft in 1989 een recordhoogte van 99.000 gehaald. Na verrekening van vertrekkers bleef een vestigingsoverschot van 27.000. De bevolking groeide met 87.000 tot 14,9 miljoen. Er waren 8.000 meer immigranten dan in 1988, door de toename van asielzoekers (14.000). Van de immigranten waren er 65.000 niet-Nederlanders en het aantal niet-Nederlanders dat vertrok, vooral Turken en Britten, bedroeg 21.000, aldus "Volksnieuws", allochtonenmaandkrant, mei 1990, met overigens een voorpagina-artikel over meer banen: Premier Lubbers heeft de knuppel in het hoenderhok gegooid met zijn opmerking dat het afgelopen moet zijn met de "softe" aanpak van allochtonen. In een radio-uitzending van de Ikon zei hij dat veel buitenlanders het Nederlandse systeem van sociale uitkeringen verkeerd uitleggen. Ze redeneren: 'Je werkt om een boterham en als je die boterham van een ander krijgt, hoef je dus niet te werken.'
Vooral het GroenLinks-kamerlid Andrée van Es had zich geërgerd aan deze uitspraak, omdat de indruk gewekt werd dat "allochtonen luiaards zijn".
Vergelijk met 15 jaar later: In 2005 meldt het CBS dat de werkeloosheid daalt onder niet-westerse allochtonen behalve onder tikkende tijdbom de Marokkanen.
Bureau Intelligence meldt dat 24% Marokkanen verwacht binnen een jaar werkloos te worden. Turken: 18%. Autochtonen: 10%.
Allochtonen zouden vaker actief op zoek zijn naar een nieuwe baan, maar uit het onderzoek blijkt 40% toch niet te reageren op personeelsadvertenties met 'positieve discriminatie' ("allochtonen solliciteer!") en een overgrote meerderheid allochtonen voelt zich op de arbeidsmarkt dan ook niet gediscrimineerd! Voelt men hem aan? Liever lui dan moe zeggen we hier.

 

Duitsland 1991
De helft van alle asielzoekers die naar West-Europa komen, onder wie steeds meer 'economische vluchtelingen', kiest Duitsland als eindbestemming. In 1986 waren dat er 100.000, dit jaar worden het er waarschijnselijk 220.000, aldus Intermediair van 25 oktober 1991. In Frankfurt bestaat een kwart van de bevolking uit buitenlanders; maart 1989 adverteerde de CDU: 'Stop het asielmisbruik'. De deelstaat Hessen heeft namelijk een kwart van de asielzoekers van heel Duitsland opgenomen (50% meer dan heel Italië), maar de meesten zijn SCHIJNasielzoekers. Gevolg: De CDU verloor 7% van de stemmen aan extreem-rechts.

 

Remigratie 1991
Uit een onderzoek onder 1500 Nederlanders vanaf 20 jaar door het Ned. Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI, blijkt dat 50% ondervraagden vindt dat buitenlanders die hier werken, uiteindelijk moeten terugkeren naar hun geboorteland. Vijf jaar eerder vond nog slechts 28% dat, vooral bij klein rechts en CDA. Ook 50% is voor aanmoediging via een oprotpremie. Oudere kinderen van remigranten toch toestaan wel te blijven, steunt 60%, maar 10% Nederlanders is daar tegen, en 27% vindt dat buitenlanders banen van Nederlanders inpikken, aldus de Volkskrant van 30 augustus 1991.
In 2003: Het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP rapporteert dat 65% van de autochtonen vindt dat er hier te veel allochtonen zijn.
Van de allochtonen vind 48% dat er hier te veel allochtonen zijn; onderzocht hiervoor zijn Turken, Marokkanen, Antillianen en Surinamers, die 60% van de allochtonen vormen.
Vergelijk met 2004: schommelend 55% tot 65% van de bevolking staat achter het beleid van minister Rita Verdonk om 26.000 uitgeprocedeerde asieltoeristen naar hun vaderland te sturen.


Deze Linkse Kerk malloten staan er namens de "arbeidersbeweging", alsof arbeiders ooit zo stom waren om Nederland te willen overstromen met een tsunami lotsverbeteraars.

Trouwens 3.260 'schrijnende gevallen' van bovengenoemde 26.000 zouden alsnog het zoveelste  GENERAAL PARDON  krijgen van Vreemdelingenzaken. Maar ruim eenderde hiervan is toch weer afgevallen wegens een strafblad, oorlogsmisdaden, liegen over de identiteit en valsheid in geschrifte, aldus Metro Nieuws van 6-2-2004. Niettemin adverteert Groen Link in de politieke zendtijd feestelijk met 26.000 welkomstgeschenken.

 

 

In 2005 zaten er 17.850 misdadigers in de bak. Daarvan noemden zich 3.289 katholiek, maar 3.608 gaven op moslim te zijn. Dat is 20% oftewel 1 op de 5. Cijfers liegen niet: www.cijfers.net

www.wijblijvenhier.nl

 

Allochtonen & Schizofrenie 1994
Uit het Patiëntenregister Intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (PIGG) van 1990 blijkt dat Surinamers en Antillianen onder de 44 jaar, 4 tot 5 keer zo vaak met schizofrenie worden opgenomen. Bij Surinaamse vrouwen: 2 tot 5 keer zo hoog. Ook sterk verhoogd bij tikkende tijdbom de Marokkaanse mannen, maar niet bij vrouwen, en evenmin bij Turkse mannen en vrouwen (daar zelfs opvallend laag).
Mogelijke biologische oorzaken: cannabisgebruik, cerebrale geboortebeschadigingen, genmutatie en slecht immuun zijn tegen neurotroop virus in kille streken.
De vele opnames wegens drugsmisbruik bij Surinamers, Antillianen en Marokkanen suggeren dat drugs bij hen luxerend werken voor schizofrenie. (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 12 februari 1994).
P.S.: Dat Surinaamse families relatief veel schizofrenen ter behandeling naar Nederland sturen lijkt onwaar, daar vrijwel alle patiënten volgens het artikel pas hier schizofreen werden, maar inderdaad halen allochtonen in Nederland wel meer medicijnen op, in 2003 zelfs 9 recepten per jaar tegen 5 bij autochtonen, waarbij Surinamers, Turken en Marokkanen ervan verdacht worden de spullen naar eigen land te verkopen.
Vergelijk met tien jaar later: Per 1997 werd nieuw onderzoek gepleegd onder leiding van de Utrechtse psychiater Selten, gepubliceerd in 2006. De groep gestoorde allochtonen wordt jaarlijks groter. Vooral jonge Marokkanen lopen 10x zoveel risiko psychotisch te worden met 8x zoveel kans op schizofrenie. Door familie-eer gaan ze niet naar de dokter. Jonge psychotici worden tenslotte bij oudere schizofrenen behandeld, maar nemen dan de benen, zegt AMC-professor Linszen.
Surinamers 1e en 2e generatie hebben 3,7x zoveel risiko op schizofrenie als autochtonen; Antillianen 2,2x zoveel en Marokkanen van alle leeftijden 5x zoveel. Bij Turken ligt de kans 0,6x onder de autochtonen.
Tweede en derde generatie Surinamers: 5,5x zoveel kans en Marokkanen dus 8x zoveel schizofreniekans (tot 30 jaar). Dit strookt met cijfers uit andere landen over migranten en schizofrenie.


Deskundigen menen thans dat het gaat om een
"Ik tel niet mee syndroom". Mannetjesratten die het onderspit delven hebben namelijk een verstoorde dopamine-huishouding, net als schizofrene Marokkaanse mannen, die zo hoog scoren omdat ze in Marokko hoog op de kameel zaten, zonder feminisme, terwijl Marokkaanse vrouwen alhier in status stijgen en zelfs de school doorlopen, net als Turkse vrouwen. Marokkanen zijn ook slechter georganiseerd, zoals staat in Ieder voor Zich van Frank van Gemert over criminele jongens (1998) waarin dit spreekwoord wordt aangehaald: "Ik tegen mijn broer; mijn broer en ik tegen mijn neef; mijn neef, mijn broer en ik tegen de wereld."
Linke-Soep Utopisten die nu nog niet weten wat Marokkanen zijn klikken gewoon op onze cursus Zelf-Frustreerders.

Het "Ik tel niet mee syndroom" is gigantisch opgeklopt door DADER-1 van de multicriminele samenleving namelijk de Linkse Kerk. Zieligheidstraining tot slachtofferbewustzijn waren olie op het vuur. Modern links woont zelf in blanke wijken, met minder last van straatterroristen en schizofrene daklozen uit de derde wereld, want daar moet het gewone inheemse volk immers "solidair" mee zijn?! Lach u rot. Over tien jaar is het leger niet-westerse psychoten weer verdubbeld; proficiat: dankzij de fatsoenlijke tolerante geest van de Hollandse meisjes en jongens!

 

Mensensmokkel 1996
Turken staan bovenaan de 'top tien' van mensensmokkelaars naar Nederland, zo zegt de Unit Mensensmokkel binnen de CRI, via een intern rapport dat waarschuwt voor "vermoedelijk misbruik van de asielprocedure".
Aantallen gesmokkelde mensen in 1996: uit Irak 302, Afghanen 215, Somalië 153, Iran 113, China 108, Sri Lanka 59, Syrië 49, Turken 46, Pakistani 15, India 15. Gedurende zes jaar hebben de criminele organisaties hieraan zo'n 25 tot 42 miljoen gulden verdiend, want bijvoorbeeld Srilankezen betaalden gemiddeld 15.500 gulden per persoon aan de smokkelservice naar Nederland, compleet met bijbehorend 'reisverhaal' dat de vluchteling bij aankomst aan de goedgelovige Hollanders moest oplepelen, waarna men hier veelal uit gaat rusten (transit-land). Want van de 1483 Srilankezen die asiel aanvroegen, vluchtten 700 daaruit weer aangesterkt verder. U & Ik zijn namelijk Goed & Gek genoeg om dit alles toe te staan.
In 1996 registreerde de Unit: 657 smokkelincidenten, met 1208 gesmokkelden en 988 smokkelaars oftewel 'reisagenten', waarvan er één bleek te beschikken over liefst tien huurwoningen in Nederland of kamers om de klant voor transit onder te brengen.
Anderen beschikken over valse arrestatiebevelen en dagvaardingen uit het bronland, om de volledig verzorgde asielaanvraag kracht bij te zetten, waar de waterlanders van Nederland graag intrapten.
Somaliërs waren het goedkoopst af met gemiddeld 5.500 gulden om als asielzoeker naar Nederland te verhuizen. De trip wordt ook vaak betaald door landgenoten die reeds asiel hebben gekregen en die geld overmaken via handlangers van de reisagent om ook hun familie als traumaslachtoffer in de Linkse Ballentent Holland te doen vestigen, op grond van ingestudeerd folterverleden, vervalst paspoort en frauduleuze identiteit.
Drie jaar lang loodste een drugslijn Sri Lanka-Nederland ook 700 Tamil(tijger)s per jaar naar 's-Werelds grootste Blijf-van-mijn-Lijf-Huis, namelijk (volgens het liedje) "Holland ze zeggen je bent maar zo klein".
Zij betaalden hun reis ook door op te treden als drugskoerier. Daarna soms zozeer afgeperst (hun vrouw werd ter verkrachting door de reisagent achtergehouden) dat zij te Holland blutgechanteerd aangifte deden, om allicht nochtans ruimhartig te worden opgenomen in de gastvrije zieligheidscultuur van de Linkse Kerk (Algemeen Politieblad augustus 1996).


"Racisme" 1997
Met zijn 'Eurobarometer' peilde Brussel onder 16000 Euopeanen in 15 lidstaten hoe racistisch men zich eigenlijk wel voelde. Ter afsluiting van het Jaar tegen het Racisme 1997 werd onthuld dat 31% zich als meer of minder racistisch beschouwt!
In België noemde 22% zich 'erg racistisch' en 33% 'tamelijk racistisch', koplopers gevolgd door Fransen en Oostenrijkers. Van de Nederlandse ondervraagden vond 5% zich 'erg racistisch' en 26% 'tamelijk racistisch'.
Tweederde van de Europeanen vindt dat hun land 'zijn grenzen heeft bereikt' en geen buitenlanders meer kan opnemen; in Nederland vindt 60% het land vol. Griekenland (85%), België (82%) en Duitsland (79%) spannen de kroon, aldus de Volkskrant van 20-12-1997.
Vergelijk met zo'n tien jaar later: Volgens onderzoek van bureau Motivaction voor persdienst GPD heeft de helft van de Nederlanders een afkeer van de islam, immigratie en asielzoekers, maar liefst/slechts 10% noemt zich openlijk "racistisch". Maar wat is "racistisch"?? Kritiek op de multicul of: Marokkanen willen vergassen?!
In elk geval: autochtonen vinden allochtonen onverdraagzaam (41%), lui (24%) en niet eerlijk (36%). Wel/slechts 58% meent dat een wijk achteruit gaat door allochtonen. Nederlanders vinden dat de leraar van hun kind (42%) en de premier (57%) beslist autochtoon moet zijn.
Bij welke bevolkingsgroep voelt de Nederlander zich het minste op zijn gemak?
Marokkanen 49%, Antillianen 34%, Turken 32%, Afrikanen 32%, Polen 24%, Surinamers 18%, Fransen 17%, Amerikanen 13%, Chinezen 12% en Duitsers 8%.
Uit een rapport van het Europese Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat in Wenen (EUMC) in 2005: 58% van de Europeanen ziet migranten-"minderheden" als collectieve economische of culturele bedreiging van hun land, en 48% moet niets hebben van de multiculturele samenleving, meent "Vreemdelingenhaat". Wij weten echter al lang dat dit getal al decennia op driekwart ligt, zoals beter blijkt uit Brits onderzoek in 2006: 85% van de Britten maakt zich zorgen over de immigratie.
In 2004 onderzocht TNS NIPO voor de Volkskrant dat slechts 14% inheemsen positief oordeelde over de islam. Wel 65% bekent niet veel te weten van de islam maar toch voelt 16% zich bedreigd door allochtonen op straat. Laten deze onwetenden zich rustig oriënteren via de Islamcursus van Generaal P.Pardon!
Het Nipo onderzoekt voor Kerk en Wereld en Oikos najaar 2004, waar Nederlandse moslims aan denken. Nog geen drie van de tien vindt de bijdrage van de islam positief en 70% is van mening dat anti-westerse islamscholen dicht moeten; slechts maar liefst 30% wil de eigen school open houden zelfs als die fundamentalistisch is.

 

Internationale Migratie 2000
Eén mens op de 35 is migrerende lotsverbeteraar. Internationale migranten zijn de afgelopen 35 jaar verdubbeld tot 175.000.000 die eigenlijk allemaal ruimhartig dienen te worden gehuisvest in het Hollandse poldermodel.
De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) te Genève meldt dat 3% van de wereldbevolking bestaat uit deze asielzoekers, economische migranten, vluchtelingen en illegalen, in 2000 het meeste naar Amerika en Rusland, resp. 35 en 13,3 miljoen. Duitsland is nummer 3 met 7,3 miljoen migranten. Israël bijvoorbeeld had er 2,3 miljoen in 2000. Per continent ingedeeld leeft de grootste groep in Europa, ruim 56 miljoen. Het OIM schat dat jaarlijks een kleine miljoen tot 2 miljoen illegalen worden gesmokkeld, waarvan jaarlijks 120.000 naar de Europese Unie (ANP 11-6-2003).

 

TV 2003
Marokkaanse jongeren van 15 tot 19 kijken per week 18 uur TV, 4 uur meer dan Nederlandse, en het liefst naar RTL4 en Yorin, aldus Foquz Etnomarketing, en naar TMF en MTV, waar zij uiteraard worden klaargestoomd voor een mentaliteit van patserigheid en schijt hebben aan.
Foquz weet niet waarom Marokkanen meer TV kijken, "maar misschien omdat hij standaard aanstaat als een soort achtergrondbehang," aldus director Jorge Cuartas.

 

Rookgedrag 21e eeuw

 

HEENWIJS:
Algemene Grafieken
Cijfergrabbelton Kwart Eeuw Multicul
Mensensmokkel
Toename niet-westerse schizofrenen
Criminaliteit onder Allochtonen
Immigratiestatistieken/grafieken
Algemene (Etnische) Bevolkingsstatistieken
Opinie-pagina Allochtonen

 

Zoontjesfabriek en Bruidenimport 2003
Als Turkse ouders twee kinderen hebben waaronder minstens één jongen, dan wil 35% van hen nog een kind. Als de eerste twee kinderen allebei slechts meisjes zijn, dan wil 50% nog een baby.


Volop ingeburgerd in Nederland of niet, de tikkende tijdbommen Turken en Marokkanen kiezen voor de helft van de huidige generatie maar liefst een bruid uit het vaderland.
Bezoek onze stoomcursus islamologie.

 

Amsterdam en Rotterdam 2010
In 1992 was minder dan 2/5 allochtoon, in 2003 in de hoofdstedelijke wijken Bos en Lommer, Geuzeveld/Slotermeer en Zuidoost al meer dan de helft. De grote aantallen remmen hun integratie maar toch worden ze niet gespreid, omdat ze dat niet kunnen betalen, tot geluk van iedereen waarnaartoe ze 'gespreid' zouden worden, want een rijksgenoot is nooit bereid zijn gettoblaster zachter te zetten. De WRO ziet heil via investeren in de wijken om vandalisme en misdaad te bestrijden en een aantrekkelijk woningaanbod moet autochtonen naar de zwarte wijken trekken! Politiek Correcten en GroenLinkse Kerkers: grijpt uw moordkans!
Het totaal aan geweldsdelicten waar 12 jaar en ouder mee in aanraking komen bedraagt: 5,2 in 1997 en 5,7 in 1998 en 5,9 in 2001 en 6,0 in 2002.
In 2010 is meer dan de helft te Amsterdam niet-westers allochtoon, wat het straatbeeld voor immigrantentroetelaars en vreemdelingengekken steeds "
kleurrijker" maakt: hun ideaal van 'tolerantie', "verplichting" en 'mensenrechten' is bereikt en de allochtone knuffels pakken hen in.In Rotterdam is 62% van de bevolking voor een allochtonenstop, een kwart is er tegen en 13% heeft geen mening, blijkt uit een Intomart-onderzoek voor RTL Nieuws in 2003. Op de vraag of de stad maar voor de helft uit allochtonen zou moeten bestaan antwoordde 61% bevestigend en 27% vindt van niet.
Verder zag 71% allochtonen graag over het hele land verspreid, en 16% vind van niet. (In 2004 volgens een TNS/Nipo-peiling voor de EO is landelijk 69% voor 'verplichte spreiding'. Islamitische scholen vindt 84% daarbij slecht; de helft vindt dat deze aanzetten tot haat; volgens eenderde doen christelijke scholen dit ook).
De helft van de Rotterdamse bevolking is nu allochtoon. Volgens Leefbaar Rotterdam is de limiet aan de toestroom van zwakke groepen bereikt.


Het vingertje wordt dus nauwlettend aan de pols gehouden, maar het is mosterd na de maaltijd want volgens de wet van Murphey en de wet van de jungle gaat de patiënt Holland er aan.


Oorzaak: Nederlanders zijn de beste slapers, namelijk gemiddeld 7 uur en 32 minuten. Het mondiale gemiddelde is 7 uur en 6 minuten, aldus warenhuis Ikea na onderzoek bij 14.000 mensen in 27 landen (ANP).

In 2004 woonden te Holland rond 945.000 moslems, welk aantal daarmee sinds 1990 is verdubbeld (CBS).
Bent U een goed linkse fervente immigratie-lobbyaar zoals op deze foto, omdat u vroeger door uw vader bent geslagen? Dan berekent u dat dit "nog geen" 6% is van de totale bevolking.
Volgens U kan er nog veel meer bij.
UW CREDO STAAT HIER

 

Verovering Nederland door Islam zonder bloedvergieten.

 

 

 

 

 

Islam is gevangenis voor wie de pech hebben een vrouw te zijn.

 

Lees verder over vrouwen in de islam en klik op Mannen-Eer en Vrouwen-Sex

 


 Begin een discussielijn of volg de redenaties van anderen over de MULTICUL door te klikken op:
 
FORUM 

 

 

HEENWIJS:
Algemene Grafieken
Cijfergrabbelton Kwart Eeuw Multicul
Mensensmokkel
Toename niet-westerse schizofrenen
Criminaliteit onder Allochtonen
Immigratiestatistieken/grafieken
Algemene (Etnische) Bevolkingsstatistieken
Opinie-pagina Allochtonen

 

Criminaliteit onder Allochtonen

Citaat van: http://www.leefbaarrotterdam.nl
In de jaren vijftig zijn 500.000 Indiërs in Nederland geïntegreerd omdat ze dit wilden. 
Bij de presentatie van de Antillianen-Nota verscheen een statistiek: Antillianen zijn 820% crimineler dan Nederlanders, Marokkanen 540%, Turken 360%, (gemiddelde moslims is 450%), Kabo’s en Surinamers 340%. Chinezen en Vietnamezen gedragen zich goed en komen in de statistieken niet voor! In onze gevangenissen is 70% niet-Nederlands.

In "Verdacht van Criminaliteit, Allochtonen en Autochtonen nader bekeken", brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek rapport uit met als testjaar 2002.

De verdachtenpercentages van zowel mannen als vrouwen van allochtone herkomst blijken ruim twee keer zo hoog als van autochtonen.
Van allochtone mannen is het percentage verdachten 3,8%, van allochtone vrouwen 0,7%.
Binnen de allochtone bevolking liggen de percentages van de eerste generatie wat hoger dan van de tweede.

In tegenstelling tot dit overall beeld laten de uitkomsten van Marokkanen en Turken echter een ander beeld zien. Bij deze herkomstgroeperingen liggen de verdachtenpercentages van de tweede generatie hoger dan van de eerste generatie. Ook bij enkele in omvang kleinere groepen (Hongarije, Kaapverdië) komt de tweede generatie op een hoger percentage verdachten uit.

Bij eerstegeneratie-Marokkanen van 18-24 jaar wordt minder dan 10% een verdachte, maar bij de tweede generatie Marokkanen wordt al meer dan 10% van de bevolking opgepakt.
Bij Turken waar 3% tot 5% wordt opgepakt is de tweede generatie ook crimineler dan de eerste.

Met uitzondering van de Turkse vrouwelijke verdachten liggen de verdachtenpercentages van allochtone verdachten met twee allochtone ouders hoger dan die van allochtonen met één allochtone ouder. Het verschil is zowel bij mannen als bij vrouwen het grootst voor Marokkanen en Surinamers. Van de Marokkaanse bevolking met één ouder is maar 8% crimineel, maar met twee ouders wordt 14% van de bevolking opgepakt.

In absolute aantallen verdachten zijn, na de autochtonen met 102.000 personen, de Marokkanen en Surinamers de grootste groepen met elk ruim 10.000 personen.
Maar als aandeel van de betreffende herkomstgroep hebben de Antillianen (6,6% van de bevolking), de Marokkanen (5,0% van de bevolking) en de Somaliërs (4,8%) relatief de meeste verdachten.

Laat u niets wijsmaken en controleer wat hierboven staat in het betreffende CBS-rapport maar trek daar dan wel een dag voor uit.

 

 

 

 Cijfers veel optimistischer 
 dan de realiteit wettigt 

In 2000 werden er in Nederland 200.495 vonnissen uitgesproken. Van de veroordeelden waren 138.146 autochtoon en de rest, 62.349 allochtoon.
Verdeeld over de groepen: Marokkanen 12.243, Turken 8.052, Antillianen 7.981, Surinamers 14.824 en de overige groepen allochtonen samen 19.339.
Volgens deze cijfers zou ruim 31% van de veroordeelden een allochtone achtergrond hebben. En dat komt overeen met een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit 1998. Men was toentertijd huiverig dit rapport te publiceren omdat men de percentages wel erg hoog vond. Gaat men deze cijfers doorrekenen naar de groepsgrootte dan blijkt dat Marokkanen 4,9 en Turken 2,7 en Antillianen 9,4 en Surinamers 5,6 en de overige allochtonen 1.9 maal zo vaak veroordeeld worden als autochtone Nederlanders.

Maar deze cijfers zijn een absolute ondergrens. Uit dit rapport blijkt namelijk dat een groot percentage van de daders ten onrechte als autochtoon wordt beschouwd. Het politieherkenningssysteem registreert slechts het geboorteland en de nationaliteit van de verdachte. Dus een genaturaliseerde allochtoon van de tweede generatie geldt als autochtoon!

Hier is dus een enorme vertekening, die per groep sterk zal verschillen (Surinamers en Antillianen hebben bijvoorbeeld vrijwel allemaal de Nederlandse nationaliteit, daar zal de vertekening het grootst zijn), maar over alle groepen heen laat zich een vertekening van gemiddeld 40% zien. Slechts 60% van de allochtone daders wordt als zodanig, als allochtoon, geregistreerd.

Als we de cijfers voor deze omissie – overigens naar etnische groep niet verder gedifferentieerd, dus veralgemeend – corrigeren, krijgen we het volgende beeld:

Van de veroordeelden worden dan Marokkanen 20.405 maal veroordeeld, Turken 13.420, Antillianen 13.152, Surinamers 24.707 en de overige allochtonen 32.232 keer. Autochtonen plegen dan in totaal 96.580 misdrijven en alle allochtonen 103.915. Dus de allochtonen plegen, afgaande op de veroordelingen, in absolute zin meer delicten dan de autochtonen, hoewel ze maar 12% van de bevolking uitmaken! Op zich al een behoorlijk onthutsend cijfer, wat aansluit op een bericht in de Elsevier dat allochtonen in de gevangenissen al een meerderheid vormen.
Als we deze cijfers weer relateren aan de bevolkingsaantallen van de verschillende etnische groepen krijgen we de volgende cijfers:

Marokkanen worden dan (veralgemeend) 12 maal zo vaak, Turken 7 maal, Antillianen 23 maal, Surinamers 14 en de overige allochtonen 5 maal zo vaak veroordeeld als autochtone Nederlanders.

Zelfs deze cijfers geven waarschijnlijk niet de werkelijkheid weer. Want voornamelijk de eerste generatie allochtonen wordt in de criminaliteitsstatistieken als allochtonen aangemerkt, maar de hoofdmoot aan criminele delicten zit met name bij de tweede generatie. Deze blijft in de statistieken het meest buiten beeld. En je hoeft niet gestudeerd te hebben om te zien dat juist de tweede generatie zich het meest misdraagt. Met name Marokkaanse en Antilliaanse jongelui zijn berucht. Maar ook kleinere groepen als bijvoorbeeld Somaliërs vallen op in negatieve zin.

Laten we eens van de veronderstelling uitgaan dat 40% die niet in de officiële politiestatistieken voorkomt – wat voornamelijk jeugd is – 50% crimineler is dan de eerste generatie. Als we deze cijfers verwerken komen we op de volgende getallen: Marokkanen plegen dan 24.486 misdrijven (17 maal zo vaak als autochtonen), Turken 16.104 (10 maal zoveel) Antillianen 15.782 (34 maal zoveel !!), Surinamers 29.648 (20,5 maal zo vaak) en de overige allochtonen 38.678 (6,8 maal zo vaak). In deze opstelling plegen de allochtonen 124.698 misdrijven tegen de autochtonen 75.797.

 

 

Schrikbarende criminaliteitscijfers
niet-westerse allochtonen
per 2011

Jaarrapport Sociaal Cultureel Planbureau 2011:
"schrikbarend" beeld van de criminaliteitscijfers van niet-westerse allochtonen.

Liefst 65% van de Marokkaanse jongens is tussen zijn 12e en 23e verdachte geweest van een crimineel delict. De cijfers tonen zelfs aan dat Marokkanen en Antillianen ruim 5x vaker verdacht zijn van misdrijven dan autochtonen. Antilliaanse vrouwen scoren overigens ook erg slecht. Zij zijn inmiddels vaker verdachte dan autochtone mannen.

Behalve deze recentste criminaliteitscijfers zijn ook de hoge werkloosheid en de enorme bijstandsafhankelijkheid tekenend voor de mislukte integratie. Niet-westerse allochtonen zijn bijna drie keer zo vaak werkloos in vergelijking met autochtonen (12,6% t.o.v. 4,5%). Marokkanen doen het met 14,4% zelfs nog slechter. Eveneens opvallend is dat de tweede generatie Turken en Marokkanen vaker werkloos is dan de eerste generatie.

De bijstandsafhankelijkheid vertoont eenzelfde beeld. Niet-westerse allochtonen zijn zes keer meer vertegenwoordigd in de bijstand dan autochtonen (12% tegenover 2%). Bij Marokkanen gaat het zelfs om een zevenvoud!

Volgens PVV-Kamerlid Joram van Klaveren kunnen de gemaakte afspraken niet snel genoeg worden gerealiseerd: minimumstraffen, denaturalisatie van criminelen met een dubbele nationaliteit, keihard politieoptreden, geen bijstand voor personen onder de 27 jaar, startkwalificatie als voorwaarde voor bijstand, alle aanvragen van reguliere immigranten in het land van herkomst en tevens daar afwachten en tenslotte minder immigratie uit landen als Marokko door beperking gezinsmigratie.

Desbetreffend RTL-nieuwsitem HIER.

 

Grafieken gebaseerd op o.a CBS-cijfers

Hierboven "asielzoekers" sinds 1974 met een opvallende stijging vanaf 1985 toen Nederland de uitnodigingen begon te versturen.

Volgens onderstaande grafiek is de criminaliteit in Nederland sinds 1960 vertienvoudigd.
Bekijk de overeenkomst met de grafiek daaronder van de netto immigratie in Nederlands sinds 1950.

Netto betekent de immigratie min de EMIgratie. Duidelijk te zien is het negatieve saldo begin Jaren 50 toen veel Nederlanders werden aangezet om maar te emigreren omdat dit landje... "vol" was.
Overigens hadden we toen nog maar 10.000.000 inwoners.

 


Algemene migratie - Jaartotalen vanaf 1995

Jaar

Immigratie

Emigratie

Blijvertjes

1995

96099

63321

32778

1996

108749

65325

43424

1997

109860

62218

47642

1998

122407

60441

61966

1999

119151

59023

60128

2000

132850

61201

71649

2001

133404

63318

70086

2002

123736

67474

56262

2003

106472

68772

37700

2004

89660

75200

14460

2005

97373

84394

12979

2006

101489

92598

8891

2007

116629

91503

25126

2008

142669

89219

53450

2009

147308

84879

62429

2010

149762

88623

61139

2011 *

150862

95394

55468

Totaal

2048480

1272903

775577

 

 

 

De groene en zwarte lijnen tonen de verdeling van de bevolking tot het jaar 2050 volgens CBS-prognoses. Het CBS telt evenwel alleen als allochtoon: de eerste en tweede generatie, wat een sterk vertekend beeld geeft. In deze berekening is derhalve ook een schatting opgenomen van de derde en vierde generatie, gebaseerd op de tegenwoordige, lage vruchtbaarheidscijfers voor autochtone vrouwen: de rode lijn. De rode lijn is dus een zéér voorzichtige schatting. In werkelijkheid zullen de cijfers voor het allochtone deel van de bevolking hoger uitvallen. Want door het tellen van 3e en 4e generatie-allochtonen als allochtoon, worden de aantallen AUTOCHtonen vanzelfsprekend lager.

Zoals te zien worden ongeveer in 2050 de beide bevolkingsgroepen bijna even groot. Daarna slinkt autochtoon blank Nederland in tot een etnische minderheid (als het tegenwoordige beleid niet wordt omgebogen en dat wordt het niet want daar zijn U & Ik te tolerant voor, te politiek-correct en te anti-racistisch, te schijtlijsterig en vooral te naïef lief links; schattig hoor zo'n stinkende wond).  Oneens? Nodig kwetsend? Godslaster? Klachten?  
  Kom ook stoom afblazen in:  
 
GASTENBOEK VAN GENERAAL PARDON  

 

Er is pas sedert 1986 sprake van een surplus aan immigranten. In 1960 stond de teller nog op een vertrekoverschot van een half miljoen.


Bron: www.nidi.nl


HEENWIJS:
Cijfergrabbelton Kwart Eeuw Multicul
Mensensmokkel
Immigratiestatistieken/grafieken
Algemene (Etnische) Bevolkingsstatistieken
Opinie-pagina Allochtonen


De volgende grafieken over niet-westerse allochtonen
begin 21e eeuw spreken voor zich:Terug naar Home

 

 

ALGEMEEN OVERZICHT NEDERLANDSE BEVOLKING:

Bevolking per maand, kwartaal en jaar in Nederland
© Centraal Bureau voor de Statistiek Stand en loop van de bevolking
Geboren Overl. Immigr. Emigr. Correc-
tie
Totale groei Inwoners
Nederland
Perioden Absolute aantallen
1995 jaar totaal 190513 135675 96099 82195 -17849 69767 15493889
1996 jaar totaal 189521 137561 108749 91945 -22166 73218 15567107
1997 jaar totaal 192443 135783 109860 81973 -17217 87085 15654192
1998 jaar totaal 199408 137482 122407 79289 -17859 106033 15760225
1999 jaar totaal 200445 140487 119151 78779 -16361 103725 15863950
2000 jaar totaal 206619 140527 132850 78977 -14616 123125 15987075
2001 jaar totaal 202603 140377 133404 82566 -14102 118210 16105285
2002 jaar totaal 202083 142355 121250 96918 -26963 87287 16192572
2004 januari 16162 13669 7794 8862 -3286 1425 16259457
2004 februari 15121 11295 6744 8592 -3640 1978 16261435
2004 maart 16207 12026 7174 9820 -4054 1535 16262970
2004 1e KWARTAAL 47490 36990 21712 27274 -10980 4938 16262970
2004 april 15765 11080 5101 9092 -3571 694 16263664
2004 mei 15706 11103 5432 7414 -2638 2621 16266285
2004 juni 16439 10721 7151 8929 -2476 3940 16270225
2004 2e KWARTAAL 47910 32904 17684 25435 -8685 7255 16270225
2004 juli 17309 10788 7970 11627 -2952 2864 16273089
2004 augustus 16902 11165 9697 11097 -3162 4337 16277426
2004 september 15760 10575 11115 9861 -2929 6439 16283865
2004 3e KWARTAAL 49971 32528 28782 32585 -9043 13640 16283865
Met andere woorden: over het 3e kwartaal 2004 is de IMMIgratie 28782 en de EMIgratie 32585 oftewel er vertrekken 3803 inwoners uit Nederland, maar omdat er meer geboren wordt dan gestorven is de groei toch 13640.

KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE CBS-TABELLEN
Asielverzoeken; internationaal
Bevolking; kerncijfers
Bevolkingsontwikkeling per dag
Geboorte; kerncijfers
Sterfte; kerncijfers
Sterfte; kinderen tot en met 4 jaar
Huwen; kerncijfers
Huwelijksontbindingen; kerncijfers
Immi- en emigratie; geboorteland
Asielverzoeken; kerncijfers


TOELICHTINGEN
De cijfers hebben betrekking op geregistreerde bevolking van Nederland.
De informatie die het CBS ontvangt is niet in alle gevallen volledig. In die gevallen maakt het CBS een schatting van de ontbrekende gegevens.
De waarnemingen (met uitzondering van de asielaanvragen) zijn gebaseerd op
informatie die het CBS ontvangt uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Deze gegevens hebben betrekking op alle personen
die in de GBA zijn opgenomen (de 'de jure' bevolking). In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woonachtig is, opgenomen in
de basisadministratie van de gemeente waar de nachtrust hoofdzakelijk wordt
genoten (woongemeente). Personen die tot de 'de jure' bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen,
zijn opgenomen in de basisadministratie van de gemeente 's-Gravenhage.
Levendgeborenen
Alle geborenen die enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Overledenen
Personen die op het moment van overlijden ingeschreven stonden in de basisadministratie van een Nederlandse gemeente, ongeacht het land van overlijden.
Immigratie
Alle personen die aangifte doen van het feit dat zij zich voor een bepaalde tijd in Nederland vestigen. Aan het inschrijvingscriterium wordt voldaan als de verwachte verblijfsduur in Nederland in het halfjaar volgend op de vestiging ten minste vier maanden bedraagt.
Emigratie incl. saldo adm. correctie
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties. Emigratie: alle personen die aangifte doen van het feit dat zij voor een bepaalde tijd Nederland verlaten. Aan het uitschrijvingscriterium wordt voldaan als de verwachte verblijfsduur in het buitenland in het jaar volgend op het vertrek ten minste acht maanden bedraagt.
Saldo correcties
Administratieve opnemingen minus administratieve afvoeringen plus overige
correcties. Voor de voorlopige maandcijfers geldt dat dit alleen het saldo van de administratieve correcties betreft.
Administratieve correcties worden gevormd door opnemingen in resp. afvoeringen uit de gemeentelijke persoonsregisters anders dan door geboorte, sterfte, vestiging, vertrek of gemeentegrenswijziging.
Overige correcties betreffen verschillen tussen de inwonertallen in twee opeenvolgende jaren (1 januari) die niet kunnen worden verklaard door de aantallen betreffende geboorte, sterfte, immigratie, emigratie en administratieve correcties.
Totale bevolkingsgroei
Levendgeborenen minus overledenen plus immigratie minus emigratie plus
saldo correcties.

 

Asielverzoeken; kerncijfers
© Centraal Bureau voor de Statistiek In Nederland ingediende asielverzoeken In Nederland ingewilligde asielverzoeken Uit Nederland verwijderde "asielzoekers"
Alle leeft. 0-15 jaar  15 of ouder Ingewil-
ligd
A-
sta-
tus
VTV VV
TV
Verg. bep. tijd Verg. onbep. tijd Verwij-
derde asielz.
Adr.contr.
na aan-
zegging
Uitgezet Vertrek onder toezicht Overig vertr. azielz.
Perioden Absolute aantallen
1975 390 . . . . .       . . . . .
1980 1330 . . . . .       . . . . .
1990 21210 . . 1540 . .       . . . . .
2003 13400 2760 10650 9760       8350 1410 21860 17560 1710 2220 370


DEFINITIES EN VERKLARING
De "asielzoekers" in een bepaald jaar worden niet allen ook als immigrant in dat jaar geteld. Voor dat laatste is inschrijving in een gemeentelijke basisadministratie vereist. Voor "asielzoekers" vindt die inschrijving óf pas na verloop van tijd plaats óf in het geheel niet (als het verzoek is afgewezen).
In Nederland ingediende asielverzoeken
Asielverzoeken worden ingediend door personen die om uiteenlopende redenen hun land hebben verlaten om in een ander land, in dit geval in Nederland, bescherming of asiel te zoeken. Voor 1999 geldt: Exclusief 3,4 duizend evacués uit Kosovo.
In Nederland ingewilligde asielverzoeken
Een ingewilligd asielverzoek heeft betrekking op een aanvraag uit hetzelfde of een vorig jaar. Personen van wie het asielverzoek wordt ingewilligd, krijgen een verblijfsrechtelijke status. Met ingang van 1 april 2001 (Vreemdelingenwet 2000) zijn de A-status, VTV en VVTV vervangen door de vergunning voor bepaalde tijd en de vergunning voor onbepaalde tijd.
Met A-status
Opgeheven per 1 april 2001.
Een A-status werd verleend aan "asielzoekers" die gegronde redenen hebben om te vrezen voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève en de Vreemdelingenwet. Zij zijn toegelaten als politiek vluchteling en hebben de vluchtelingenstatus gekregen. Dit is een definitieve verblijfsvergunning.
Met Vergunning tot verblijf
Opgeheven per 1 april 2001.
"Asielzoekers" aan wie een VTV (Vergunning tot Verblijf) is verleend, worden niet erkend als politiek vluchteling maar zijn toegelaten op grond van humanitaire overwegingen. Deze tijdelijke verblijfsvergunning geldt voor een periode van maximaal vijf jaar.
Met Voorwaardelijke VTV
Opgeheven per 1 april 2001.
De VVTV (Voorwaardelijke Vergunning tot Verblijf) is ingevoerd in 1994.
Deze is toegekend aan "asielzoekers" die vooralsnog niet naar hun land kunnen terugkeren omdat de situatie daar te gevaarlijk wordt geacht. Deze verblijfsvergunning geldt voor een periode van maximaal drie jaar.
Met vergunning voor bepaalde tijd
Vergunning voor bepaalde tijd, ingevoerd per 1 april 2001. Deze vergunning wordt voor maximaal vijf jaar afgegeven. Het hangt van de aantekening op de verblijfsvergunning af of deze personen mogen werken en zo ja, of hun werkgever moet beschikken over een daartoe vereiste tewerkstellingsvergunning.
Met vergunning voor onbepaalde tijd
Vergunning voor onbepaalde tijd, ingevoerd per 1 april 2001. Deze personen zijn vrij op de arbeidsmarkt (tewerkstellingsvergunning is niet vereist).
Verwijderingen uit Nederland
Verwijdering geschiedt als het toelatingsverzoek van een asielzoeker definitief is afgewezen.
- Bij uitzetting vindt fysieke verwijdering uit Nederland plaats 'met de sterke arm';
- Bij vertrek onder toezicht worden de reispapieren gezonden aan de doorlaatpost waarlangs de persoon Nederland zal verlaten;
- Bij controle adres na aanzegging moet het vertrek (zogenaamd) geschieden op eigen gelegenheid, waarbij na controle door de politie van het laatst bekende huisadres zal worden geregistreerd of iemand daadwerkelijk is vertrokken.

Overige vertrokken "asielzoekers"
Personen die tijdens de procedure zijn overleden, personen die met onbekende bestemming zijn vertrokken e.d.

 

ETNISCHE SAMENSTELLING VIER GROTE STEDEN:

STEDEN NAAR ETN. GROEPEN  1-1-2004.
Bron: onstat.amsterdam.nl

ETNISCHE GROEP

Amsterdam

Rotterdam

DenHaag

Utrecht

Absol.  AANTALLEN

surinamers

71248

52521

45172

7083

antillianen

11998

20649

11117

2372

turken

37585

44861

31052

12208

marokkanen

63078

35496

23525

23383

zuid-europeanen

17823

18306

7294

5395

ongeïndustrialis. landen

86099

65217

47667

15942

geïndustrialis. landen

71801

33886

43570

18134

nederlanders

379131

328608

260171

185726

totaal

738763

599544

469568

270243

PROCENTEN:

 

 

 

 

surinamers

9,6

8,8

9,6

2,6

antillianen

1,6

3,4

2,4

0,9

turken

5,1

7,5

6,6

4,5

marokkanen

8,5

5,9

5,0

8,7

zuid-europeanen

2,4

3,1

1,6

2,0

ongeïndustrial. landen

11,7

10,9

10,2

5,9

geïndustrialis. landen

9,7

5,7

9,3

6,7

nederlanders

51,3

54,8

55,4

68,7

TOTAAL

100

100

100

100

 

 


TOE/AF?-NAME ETNISCHE GROEPEN TE AMSTERDAM 2000-2004

Bevolking naar etn. groepen, 1 januari 2000-2004
te Amsterdam. Index 2000=100.
Bron: onstat.amsterdam.nl
ETNISCHE GROEP 2000 2001 2002 2003 2004 Index
surinamers 71760 71941 71979 71984 71248 99
antillianen 11623 12033 12299 12207 11998 103
turken 33931 35074 36035 36834 37585 111
marokkanen 55043 57093 59178 61146 63078 115
zuid-europeanen 17066 17331 17414 17551 17823 104
overige buitenlanders 141839 146896 150729 154169 157900 111
niet-geïndustr. landen 72188 76280 79785 83053 86099 119
geïndustr. landen 69651 70616 70944 71116 71801 103
nederlanders 400027 394172 387694 382154 379131 95
totaal 731289 734540 735328 736045 738763 101
totaal etnische minderheden  261611 269752 276690 282775 287831 110
Etnische minderheden = surinamers, antillianen, turken, marokkanen, zuid-europeanen en overige buitenlanders uit niet-geïndustrialiseerde landen.  


IN WELKE AMSTERDAMSE WIJK WOONT (nog/al) UW EIGEN SLAG?

2.1.14   Bevolking naar stadsdelen en etnische groepen te Amsterdam, 1-1-2004.
Bron: onstat.amsterdam.nl
STADSDEEL surin. antill. turken marokk. zuid-eur. ongeïnd. landen geïnd. landen nederl. totaal abs. %
Amsterdam-Centrum 3056 840 732 1413 2107 7841 14116 49814 79919 15989 20,0
Westpoort 4 2 3 - 16 33 37 234 329 58 17,6
Westerpark 2653 401 1014 3115 1073 3894 3415 17752 33317 12150 36,5
Oud-West 1531 336 813 1604 1033 3057 4306 19219 31899 8374 26,3
Zeeburg 4566 529 3188 5478 1115 4916 3085 18038 40915 19792 48,4
Bos en Lommer 2188 326 5088 7205 807 3655 1629 10322 31220 19269 61,7
De Baarsjes 2374 341 3195 3913 1155 3684 2985 16358 34005 14662 43,1
Amsterdam-Noord 7767 1128 4275 6814 1548 10205 5030 50945 87712 31737 36,2
Geuzenveld-Slotermeer 3095 446 5903 8667 729 3884 2170 15528 40422 22724 56,2
Osdorp 3715 436 3793 6449 831 4207 2774 22050 44255 19431 43,9
Slotervaart 3672 426 3452 6487 984 4410 3255 21534 44220 19431 43,9
Zuid-Oost (Bijlmer) 26059 5033 836 1563 1240 18889 3930 24428 81978 53620 65,4
Oost/Watergraafsmeer 5110 599 3003 5725 1508 5691 5315 31731 58682 21636 36,9
Oud Zuid 3688 784 1745 3515 2493 7690 12622 50663 83200 19915 23,9
Zuideramstel 1770 371 545 1130 1184 4043 7132 30515 46690 9043 19,4
Totaal 71248 11998 37585 63078 17823 86099 71801 379131 738763 287831 39,0

 

Laat u zich voorlichten door de Staatsomroep

 


 
Serieus aangelegd? Kom meelezen of zelf een discussielijn 
 openen in het:
  
  FORUM VAN DE GENERAAL P.PARDON  

 

HEENWIJS:
Algemene Grafieken
Cijfergrabbelton Kwart Eeuw Multicul
Mensensmokkel
Toename niet-westerse schizofrenen
Criminaliteit onder Allochtonen
Immigratiestatistieken/grafieken
Algemene (Etnische) Bevolkingsstatistieken
Opinie-pagina Allochtonen

Terug naar Home