Terug naar Home

  UITVERKOOP VAN NEDERLAND 

Wat een absurd ziek idee dat je de verliezers van alles wat elkaar maar in de kuif pikt hier te lande op deze kleimatras moet interneren.

 Zoals op akkers volgeparkeerd met vijfpersoons caravans begin deze eeuw, eindelijk door een enkele burgemeester geweigerd.

Zoals in kerken met witte illegalen waar de politie niet binnen mocht.
Het was al regeringsadviseur Mr.H.J.Zeevalking (onder Den Uyl staatssecretaris Justitie) in de NRC van 19-3-1994:
"Eigenlijk moet je als natie dolgelukkig zijn dat er zo'n hoop vreemdelingen hiernaartoe komt. Dat betekent dat ze hier graag willen wezen en dat het dus goed gaat met dit land. Dat blijkt ook wel: ze gaan niet meer weg. In de koloniale tijd gingen Europeanen naar AziŽ en Afrika. Nu komt de golf terug."

Een natuurverschijnsel soldaten, niks aan te doen. Alles wat u te doen staat, als politiek correct geachte meeloper, is dit:
u staat erbij en u kijkt ernaar.
Het is een karmische pendelbeweing, geloven sommigen.

 

Witte illegalen, uitwas van de multikul.

 

Inmiddels wereldwijd had zich de doctrine vastgezet dat Nederland zich verplicht voelt om een eindeloze stroom ongelukkigen "ruimhartig" op te nemen en deze consumenten vertoonden dan ook steeds meer de veeleisende houding van een klant.

Krantekoppen schreeuwen Hollands onhandigheid en lichtgelovigheid uit: "Afghaan krijgt voormalige folteraar als buddy." "Vluchtelingen slecht te spreken over Fries klimaat." "Tamiltijgers eisen huisingang op het zuiden." "Serven weigeren slagroomkloppers van Kroatisch fabrikaat." "Lijstaanvoerder Groen Links niet tegen verbod boek Rushdie." "Vluchtelingenopvang gispt dierenasiel om term asielzoeker". Hollanders voelen zich zo krankzinnig schuldig dat ze voor immigranten desnoods op hun handen de Quick Step dansen. Dat weten de binnenkomers.

11 september 2001Er hoeven maar twee torens in Amerika te sneuvelen of in no time hebben de allochtonen zichzelf hier weer in de slachtofferrol geprononceerd. En niemand beter dan Nederlanders zelf weten dat je over de islam geen onvertogen woord moet laten vallen; dan zwaait er wat!

 

 

Koningin Juliana verklaarde in de Jaren 50 dat Nederland vol was, en beval het vertrek van autochtonen aan naar andere werelddelen: emigratie. Zou zij links genoeg geweest zijn om lotsverbeteraars uit alle windstreken in hun plaats binnen te willen laten? Je zou het niet opmaken uit de rede bij haar troonsbestijging op 4 september 1948:

 

 

Koningin Beatrix verordonneert de MultikulHare
Majesteit Beatrix
echode namens Links:

(Is deze koningin zelf ook Schrijnend Links?)

1980
De aanwezigheid in ons midden van een groter aantal inwoners dan ooit met een voor ons vreemde cultuur, stelt ons voor de opgave te tonen dat wij zelf de verdraagzaamheid bezitten, voor het ontbreken waarvan we andere landen gekapitteld hebben.

1981
Door de komst in ons midden van grote aantallen personen van andere taal en cultuur is de Nederlandse samenleving geschakeerder geworden. Helaas blijkt niet zelden een tekort aan verdraagzaamheid en begrip.

1990
Kennis van de Nederlandse taal is onmisbaar voor het verkrijgen van een zelfstandiger positie. Het is belangrijk dat een ieder zich mede-burger weet en voelt. Dat vraagt om tolerantie, anderzijds ook om het aanspreken op plichten

1992
De regering stelt extra geld beschikbaar opdat meer mensen de cursus Nederlands als Tweede Taal kunnen volgen.

1994
Nederland is een multicultureel land geworden. Veel allochtonen blijken vrij snel in te burgeren in de Nederlandse maatschappij . Met mensen die zich nieuw in Nederland vestigen zullen contracten worden gesloten waarin de verantwoordelijkheden worden vastgelegd.

1997
Op grote schaal worden inburgeringsprogramma's uitgevoerd ter bevordering van de integratie van nieuwkomers.
Verontrustend is het toenemend aantal jongeren dat er een ongezonde levensstijl op na houdt: zij roken meer, gebruiken meer alcohol en drugs en doen te weinig aan lichaamsbeweging.

2001
De afschuwelijke aanslagen in de VS hebben vele duizenden onschuldige mensen van het leven beroofd.

2003
Voor nieuwkomers geldt de voorwaarde dat zij over basiskennis van het Nederlands beschikken. Er zijn grote zorgen om de cohesie in de samenleving. De waarden van verschillende bevolkingsgroepen blijken soms ver uit elkaar te liggen en de integratie verloopt niet voorspoedig.

 

In het Stedelijk Museum van Kampen hangt dit werk
van Rien Bout (1937-2003) van Koningin Beatrix
met opvallend klein hoofd (kosten 25000,=)
In haar linker hand heeft zij de Nederlandse wet,
zegt de tekst, en haar rechter hand toont de
strekking van de wet, zie hieronder:

 

 

Voorproefje van Turkijes toetreding tot de EU

 

NOG MEER TOLERANTIE
Hedy d'Ancona met diepgrondig underdogbesef op knuffelbezoek bij mohammedanen in gezelschap van nog meer schrijnend Linkse Kerkbobo's.

Slachtofferbewustzijn Hedy d'Ancona bezig met tolerantie.

 

Hedy d'Ancona fervent voorvechtster van MultikulKunnen we 100.000 asielzoekers per jaar opnemen, vroeg jaren geleden Paul Witteman aan de verstokte migratielobbyaarster Hedy d'Ancona, in het praat- programma Kloof.
Jawel, zei de schat. "Ik heb het net nog opgezocht, in een boekje. Het kan best wanneer we ze maar eerlijk over alle regio's verdelen."
Op de publieke tribune zaten allemaal fascisten en NSB-ers boe te fluiten waaronder een man wiens zoontje van Marokkaanse klasgenootjes te verstaan krijgt: over tien jaar zijn wŪj hier de baas en dan snijden we jullie strotten af.
ZoÔets moet je ook niet gaan tegenspreken: wees er stomweg van overtuigd dat het een correcte weergave is van de mentaliteit, (dan valt het later mee).
Mevrouw d'Ancona sprak het ook niet tegen. Die negeerde het gewoon en bleef op een slachtofferige kleine meisjestoon voor nog meer asielzoekers pleiten. Maar wie wind zaait oogst storm en dat kan ze zelf nog meemaken.

 

Priesteres der Linkse Kerk Hedy d'Ancona

 

 


Minister Ella Vogelaar steunt najaar 2007 Prinses Maxima's stelling dat de
Nederlandse identiteit niet bestaat. Zij bepleit tevens de islamisering van Nederland.

Intussen gaat de subtiele opmars van de islam gestaag voort, ook in de medische wereld van Kaaskoppenland:

 

 

ARMOEDE MAAKT TERREUR?
Islamterroristen en jihadmoordenaars komen uit miljonairsfamilies of leken doetjes die geen vlieg kwaad deden. Zo werd in 2004 de florerende toffe knul op het Amsterdams Cartesius Lyceum, Samir A. voor de tweede keer gepakt wegens beramen van terrorisme. Volgens zijn vader, werkzaam als kweker te Aalsmeer, volgens de school en de buurt niet extreemn islamitisch opgevoed. Neen, het kwam uit Samir zelf, hij was met de Jihad geboren.
Zulke jongens vormen de schreeuwende weerlegging van het schrijnend linkse dogma: dat geweld voortvloeit uit armoede, dat hun problemen op de arbeidsmarkt zo zielig zijn. Maar het ontbreekt daar juist aan slechte financiŽle omstandigheden en er is helemaal geen discriminatie op de arbeidsmarkt. Nederland is namelijk het meest xenomane land ter wereld en niemand lijdt hier fundamenteel gebrek. De uitkeringen zijn genereus en voortrek-discriminatie heeft tot overheidsbeleid behoord.
Het begrip armoede is tegenwoordig dan ook een constructie van het luxedenken. Zo ben je arm zonder vliegvakantie, mobieltje of merkschoenen. 'Love it or leave it', zou je denken.

 

Culturele identiteit doet Hollanders in Marokko teruggrijpen naar klomp.


Gediscrimineerd worden is een gave aan de immigranten gegeven door schrijnend linkse betweters. Links heeft hen het voer in de bek gegeven, en dat was koren op de molen, want men wilde zich toch al geen Nederlander voelen.
Men wilde toch al in eigen stam blijven zitten neerkijken op de achterlijke Hollandse cultuur, en de ruif leegvreten. Men wilde toch al joden, homo's en vrouwen discrimineren en dankbaar happen op de aangeboden zieligheidscultuur. Men voelde zich toch al Uebermenschen met het recht op verkrachten en stelen van inferieur ondervolk. Dus kom niet aan met het slachtofferen van immigranten op de arbeidsmarkt. Wat hebben die 'nieuwkomers' dan al die jaren gedaan om pro-Nederlands te worden? Er is geen chemie met Nederland.
Neen, niet elke moslem is een terrorist, maar omgekeerd is dat wel het geval, valt het op?
De islam doet zich als godsdienst voor maar is een anti-westers bestel dat geen subsidie moet krijgen, dat verwijdering van kruisbeelden eist uit katholieke gebouwen omdat moslims zich eraan storen, dat gescheiden zwemmen aan ons zal opdringen, en waarvan de fanatiekelingen hoe dan ook in aantocht zijn. Slechts tijdelijk doen moslims zich voor achter een rookgordijn van gematigdheid. Kijk, Geert Wilders geeft een interview binnen een cordon bewakers, want anders wordt hij vermoord, door moslims of hun linkse loopjongens. Dit is Nederland 21e Eeuw. De islam vermomt zich als godsdienst om op te treden als veroveringscultuur.
HOE MEER ISLAM, HOE MINDER VRIJHEID.

Tot hier en niet verder:

 

 

Klapstuk van de oude socialisten was de strijd voor de emancipatie der minder bedeelden langs de burgerlijke weg van beter wonen, de strijd voor zeggenschap over de productiemiddelen, voor betere banen, innig verbonden met de industriŽle samenleving.
Maar lotsverbetering van arbeiders is al lang niet meer de kern van modern links, al hebben de stakingen om een promieltje extra, er nog de uiterlijke vorm van, zeg maar de schone schijn.

Modern links is sinds de Jaren 60 burgerlijkheid gaan minachten. Anti-burgerlijkheid is nu het allesoverheersende stijlthema van de linkse elite.

Hemke Falsema van Schrijnend Links met haar zorgvuldig getoonzette non-stop verontwaardigd aangeslagen slangenstem, zoals over het milieu, rijdt zelf in een natuurvijandig brandstof over de balk draaiend bakbeest van een oldtimer, volgens nieuwe linkse stijl, zoals de Lelijke Eend toegestaan was in de Sixties.
Nieuw links is rijk. Woont zelf buiten en vindt dat daar geen huizen bij mogen komen vanwege het groen en dat het gewone volk in overvolle wijken solidair met elkaar moet wezen.
En modern links pronkt en prijkt uiteraard met het dictaat van een royaal toelatingsbeleid. Hun eigen kinderen gaan naar parelwitte scholen. Maar de onderklasse ("de zwakste schouders") moet "tolerant" zijn en hun kroost in de klas zetten bij analfabeten.
Het gaat bij modern links om de interpretatie van de samenleving met de arrogantie van de moraliteit, volgens een links zelfbeeld. En niet meer om emancipatie van de onderliggende burger.

In tegendeel, ga maar na: als er ťťn troetel is van modern links dan is het dus die utopie van het multiculturalisme. Vanuit het Gooi, Wassenaar en andere "witte" wijken dirigeerden linkse stijlmeesters de primitieve stammen van waar ook ter wereld naar de volkswijken van Nederland. Met de ware leer in het vaandel verlangden zij "mensenrechten" en "tolerantie". Het ging om cultuurverrijking. Op kosten van degenen waarnaast, waarboven en onder en op wiens trap de cultuurverrijkers kwamen wonen. Maar met deze verachting van doorsnee burgers, van de kleine man in zijn gewone wijk, werkte de modern linkse elite aan de ompoling van het politieke denken. Nu is er een rechtse ideologie nodig om Nederland te redden van het establishment, want de heersende linkse orde is nu de klassenvijand van de kleine luiden.

Zoals uit enquÍtes blijkt is de wij-zij tendens er altijd geweest. Men was alleen te schijterig om het te zeggen. Door het negeren van wat mensen al lang vonden, door de overspoeling met vreemdelingen, daardoor is de anti-buitenlandersfeer ontstaan. Discriminatie komt door opdringen van immigratie. Hoeveel paarden van Troje zou links nog binnen willen halen en subsidiŽren als het rechtse "proletariaat" geen spaak in het wiel zou steken? "Heel het raderwerk (der multi-criminele samenleving) valt stil als uw machtige arm het wil", of is het daarvoor al te laat?

 

 

Hedy d'Ancona vanuit haar wortels verslaafd aan zieligheid.

 


Multikul maakt een achterlijke cultuur niet voorlijk.Tijdens de kruistochten waren wij in het Westen wilden: we moesten de Middeleeuwen nog uitkruipen. Maar wij hadden nadien de tijd om te moderniseren. De islam echter wordt nu in een "keurslijf van vrijheid" gedrongen waar men evolutionair niet aan toe is; allochtonen vinden onze taak-"straffen" dan ook dijenkletsers van kinderachtigheid. Maar heb geen kritiek op hun cultuur, want wie het oneens is heet "onverdraagzaam".
Dit woord hebben zij geleerd tijdens de linkse zieligheidstraining door de lobby van de multikul.
Zodra iedere ontevredene waar ook ter wereld die nu nog niet emancipatoir dwarsligt, ertoe overgaat zijn overheid of zijn vijand tegen te spreken, komen er geen 100.000 per jaar maar 100 miljoen kansrijke asielzoekers en waarom zouden die dan geen recht hebben op slachtofferhulp? Zoals de xenomanen kalken: "Asielrecht of onrecht!"
Soldaten, denkt u even na: waarom alleen de bevoorrechten die hier naartoe kunnen reizen? Dat is toch discriminatie! Dat moet niet kunnen. Waarom zouden we de AOW en de kinderbijslag voor "witten" dan niet verlagen teneinde ginds vervolgden te werven, hierheen te vliegen en eerlijk te verdelen over alle regio's? Dat moet kunnen in een bonte maatschappij! En bent u echt zo goed als buurmans gek, stap dan op de toer van Bisschop Muskens (ŗlle "economische vluchtelingen" binnenlaten). Gewoon ietsje opschuiven allemaal, dan past het wel, want Holland is toch van iedereen?
Nederlandse autochtonen worden witte illegalen

Ongetwijfeld zullen deze migranten uit dankbaarheid voor de witte minderheid een nieuwe feestdag introduceren: Thanksgiving-day jaarlijks op 30 april. President Akbar van XenomaniŽ bezoekt dan ťťn der folkloristische witte reservaten waar nog autochtonen wonen. Hij wijst hen op hun unieke volkskarakter! Nooit eerder gaf immers een natie zich zonder oorlog over? Inlanders die zich nog buiten hun culturele reservaat begeven heten in die tijd "witte illegalen".

 Allah is groot!

                                                DE GENERAAL PARDON b.d.

(Maak u woest over de intolerante trend van deel 7 en stem schrijnend links)

In EurabiŽ deelt de islam-imam de lakens uit.

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 


                             
                 Terug naar Home
______________________________________________________

U
 KLOM IN
 DE PEN

Ik ben bang dat de situatie in West-Europa moeilijk is terug te draaien, in die zin dat je mensen die hier geboren zijn nu niet meer terug kan sturen. Dus er zit niks anders op dan wachten tot we een generatie verder zijn, want dan pas is naar mijn mening integratie mogelijk. Niet met mensen die hier wonen en b.v. in Afrika geboren zijn. Dus we moeten er het beste van maken en meer eenheid creŽren zodat we vreedzaam samen kunnen leven. TM is er een geschikte techniek voor. Dat is inmiddels vaak bewezen. Verder ben ik ook voorstander van een nuchter zakelijk beleid t.o.v. immigranten. Verder nog wat vragen. Wie bent u? Waarom bent bang om uw naam te noemen? Wat ziet u dan als oplossing? Groeten, Lodewijk.

Geachte heer Lodewijk, Hartelijk dank voor uw verklaring. Zoals uit deze serie blijkt zijn wij tegen de ideologische pressie op de publieke opinie, die de instroom van vreemdelingen bepleit via het kleineren van andersdenkenden en via linkse sentimenten. In deze serie geven wij tegengas door het opkloppen van rechts sentiment. Ons doel is de lezer zich in onze standpunten te laten herkennen in plaats van zichzelf daarom te moeten doodverven als 'neonazi'. Inderdaad opperen wij nergens om elke allochtone ingezetene te repatriŽren, maar wij zijn wel voor maximale verscherping van immigratie-, uitzettings- en aanpassingsregels. Het is roekeloos om vanuit een schrijnend links sentiment, of vanuit een autoriteitsconflict, het land verder "uit te verkopen" onder het motto "binnen zonder kloppen", of het nu gaat om het bodemloze legioen minstbedeelden op aarde, om de halve bevolking van de Antillen of om de ongelimiteerde aanwas van familierelaties uit andere werelddelen. Wij zijn voor een "Fort Europa" en tegen een volksverhuizing.
We willen zelfs belasting blijven betalen niet om alle ellende van mislukkende integratie in Nederland te blijven financieren, en ook niet om de elite in de ontwikkelingslanden op fluweel te zetten, en evenmin om voor mensen met honger vishengels te maken. Wel indien deze ten goede zou komen aan het zelf leren vervaardigen van een hengel, om een chinees spreekwoord te bezigen.

O ja, wie wij zijn. Welnu: Peter Pardon, generaal buiten dienst nabij Leiden. Aangenaam. Prima, we hopen dat lieden met zwarte lijsten van ongelovigen en politiek correcte stalkers ůůk niet willen geloven dat wij het zijn. En de kogel komt politiek correct van Schrijnend Links.

DE GENERAAL


 Terug naar Home