Terug naar Home

  ONDERBUIKGEVOELENS  

ZONDEBOKKEN
"Gebrek aan informatie leidt tot etnische spanningen. Mensen gaan groepen verdenken in plaats van individuen. Dit leidt tot stigmatisering. In politiek instabiele tijden zoeken mensen een zondebok. Zo is het gegaan met anti-semitisme, en hetzelfde gebeurt nu met anti-moslim gevoelens."

Aldus in 2005 ene B. Gersons, hoogleraar psychiatrie bij het AMC en (geloof het of niet), rampenadviseur bij het ministerie van Volksgezondheid.

Wat bezielt het ministerie om in tijden van rampspoed het advies van een therapeut in te winnen? Denken ze daar soms dat rampen ook "tussen de oren zitten", en met groepstherapie bestreden kunnen worden?

Als je geen groepen mag verdenken, zoals onze rampadviseur betoogt, dan volgt daar dus uit dat je ook nazi's niet als groep over één kam mag scheren. Gelukkig maar dat B. Gersons in de jaren 30 nog geen rampenadviseur was bij het ministerie.

Want dan zou hij er - conform zijn eigen voorschriften - op hebben moeten wijzen dat heus niet alle NSDAP-stemmers deelnamen aan pogroms; dat het merendeel bestond uit gewone, hardwerkende, fatsoenlijke burgers, die geen vlieg kwaad deden, maar wèl op die pogroms werden aangekeken; dat je vanwege het gedrag van een paar geüniformeerde knokploegen niet een hele arische bevolkingsgroep mocht stigmatiseren; dat er ook "hele goeie dingen" in het partijprogramma van de NSDAP stonden, zoals betaalbaar onderwijs en goede gezondheidszorg voor iedereen, en studiebeurzen voor het proletariaat; dat het de schuld was van lui als Menno ter Braak, met zijn kwetsende en grievende gescheld op het nationaal-socialisme, dat steeds meer NSB'ers het gevoel kregen "er niet meer bij te horen", en zich gefrustreerd afkeerden van onze maatschappij; dat er onder geen voorwaarde een "wij-zij" gevoel mocht ontstaan; dat de woorden van Ter Braak net zulke diepe wonden sloegen als de stoeptegels die bij joden door de ruiten werden gegooid; dat we geld moesten vrijmaken om NSB'ers met voorrang aan stageplaatsen te helpen, om te voorkomen dat ze zich lieten rekruteren door de Germaanse SS of Organisation Todt; dat sommige Obersturmführers inderdaad een beetje radicaal waren, en dat we dus zelf gematigde Obersturmführers moesten gaan opleiden aan de Nederlandse universiteiten; dat mensen in politiek instabiele tijden nu eenmaal een zondebok zoeken, en dat daar al dat bedenkelijke anti-nazisme op terug te voeren was; en dat deze onderbuikgevoelens schaamteloos werden aangewakkerd door handelaren in angst als Menno ter Braak.

Op gevaar af in herhaling te vervallen: de joden werden hier indertijd vervolgd, en uiteindelijk vergast, omdat zij grote neuzen hadden en matses aten.

Moslims worden hier niet vervolgd, laat staan vergast, maar wel gevreesd omdat de vroomsten onder hen bommen leggen, homo's tot moes slaan, groepsverkrachtingen plegen, hele stadswijken onleefbaar maken, politici bedreigen en columnisten vermoorden.

En die getikte zielknijper ziet geen enkel verschil: hij noemt ze allebei zondebokken. En door zo'n gek laat het ministerie zich adviseren. Hoeveel zou die hansworst betaald krijgen voor zijn adviezen? Ik wil het niet eens meer weten.
Pamela Hemelrijk


In haar woonplaats Amsterdam is journaliste en columniste Pamela Hemelrijk op 28 september 2009 (62 jaar) overleden. Zij stierf plotseling aan een hartstilstand.
Pamnela Hemelrijk werkte in haar journalistieke carrière onder meer voor het Algemeen Nederland Persbureau (ANP). Daarna schreef ze voor de kranten AD en Metro. Voor het AD schreef ze artikelen en columns tot het voorjaar van 2002, voor Metro schreef ze tot 2006 columns. Hemelrijk was ook actief voor een aantal websites, waaronder De Gezonde Roker van Theo van Gogh en voor de stichting Vrienden van Pim Fortuyn.
In 2002 weigerde het AD enkele omstreden columns van haar te plaatsen. De hoofdredactie kon zich niet vinden in het taalgebruik en de kritische kijk in haar stukken, vooral over de mediaberichtgeving rond Fortuyn. Pamela Hemelrijk plaatste de geweigerde columns vervolgens op de website van Theo van Gogh. In februari 2003 werd zij uit het Haagse perscentrum Nieuwspoort gezet, omdat er een taart in haar tas bleek te zitten waarmee ze mogelijk iemand wilde bekogelen. Na dit incident werd ze door het AD geschorst en diende een rechtszaak over haar ontslag, die het AD overigens verloor.

 

  ONDERBUIKGEVOELENS  
  door de Generaal P.Pardon  

Moeiteloos worden PVV-aanhangers door de Linkse Kerk gelijkgesteld met Holocaustpsychopaten.


OORZAAK VAN DE GEKTE
De Holocaust heeft de immigratie-idioterie voorgeprogrammeerd.Het sekstaboe was nog maar net weg of ik werd in 1980 als melaats behandeld omdat ik bedenkingen durfde uiten tegen de zondvloed volksverhuizende buitenlanders. Dat was nog eens zondig! Waar die hysterische reactie vandaan kwam?  Blijkbaar was men voorgeprogrammeerd door drie onbewuste overtuigingen veroorzaakt door de Führer, de Paus en Flower-Power.

De Holocaust had volkomen kopschuw gemaakt voor elke kritische verwijzing naar iemands etnisch-culturele komaf, en met het grootste gemak werd elke criticus op één lijn gesteld met de ellendigste gruwelen uit het Derde Rijk.

Geert Wilders wordt geïdentificeerd met nazi's in zijn strijd tegen islamofascisme.

Multicul-kritiek wordt traditioneel in het Derde Rijk geplaatst door Links.

 

De christelijke kerk schonk ons volk een kruisgeil masochisme als zou je door zelfverloochening en zakgeld offeren voor de zending je hemel-reservering waarborgen.
Bovendien: voor het opdringen van ons evangelie via het kolonialisme werden we later nogmaals met een schuldbesef behept.
Ook de slavernij, uitgevonden door de Afrikaanse stammen, tot grote 'bloei' gebracht door de Arabieren, tot continentale migratie gemaakt door de blanken en tenslotte door hen afgeschaft, kan dienen om de thans levende burger aan te wrijven dat hij altijd al een "mensvijandig" slag is geweest.

Om de paar maanden worden er ”studies” gepubliceerd, die ertoe dienen de Europese bevolking schuldig te verklaren aan zulke slechte eigenschappen als vreemdelingenhaat of islamofobie. Dit triggert hetzelfde angstige gevoel dat je zou kunnen worden uitgemaakt voor "antisemitisch". Bizar genoeg zijn islamieten openlijke antisemieten en dat hebben ze met nazi's gemeen, zoals te zien aan de hartelijke banden met het Derde Rijk.

 

Zogenaamde ”studies” hebben een belangrijke functie: ze worden omkleed met een wetenschappelijke serieusheid en leveren de voorstanders van het multiculturalisme schijnbare argumenten om zijn interesses beter te kunnen doordrukken.
Zo stelt zo'n ”studie” dat zogenaamd wel 50% van de Europeanen van mening zouden zijn dat er in hun landen te veel migranten wonen; 43% zou gelijke rechten voor homoseksuelen afwijzen. Dat moet dan bewijzen dat de ”mensenvijanden”, die ”het vreemde” afwijzen, op tal van manieren verdacht zijn. Het is maar goed, dat met de immigratie de mensvriendelijkheid meekomt. We hebben meer immigratie nodig om de ”mensenvijanden” in toom te houden.
En onder de religies heeft de islam te kampen met de grootste vooroordelen: ”We hebben in alle landen een uitgesproken grote negatieve instelling tegenover moslims”, zei de projectleider Andreas Zick in Berlijn. Want 54% van de Europeanen zou de islam beschouwen als ”een religie van de intolerantie” en 22% van alle ondervraagden gaf bovendien aan, dat de meerderheid van de moslims het terrorisme zouden rechtvaardigen.
Maar het is helemaal niet zo eenvoudig om de Europeanen de ondeugd van vreemdelingenhaat in de schoenen te schuiven. Per slot van rekening betalen ze miljarden aan belastinggelden en delen hun arbeidsplaatsen met buitenlanders, ze staan toe dat er overal moskeeën worden gebouwd en dat er aan moslims speciale rechten worden verleend.
Maar dat er toch boze Europeanen zijn zien we via deze kleine verontschuldiging... Vooroordelen worden volgens de schrijver van de studie vooral dan aangewakkerd, wanneer de mensen hun economische situatie en hun waardevoorstellingen bedreigd zien door een minderheid of als ze over het algemeen ”een harder optreden tegen onruststokers” wensen.
Dan zijn we echter gerustgesteld. We zijn verontschuldigd, in ieder geval een beetje.
De economische situatie creëert de ”vooroordelen”, niet bijvoorbeeld de meegebrachte feiten! Dit linkse cliché zullen we nog vaak terughoren.

Bron: www.pi-news.net via Het Vrije Volk, evenals deze: "Bestaan gematigde moslims?"

Uiteráárd bestaan ze – wat een wonder. Vaak word je echter als islamcriticus geconfronteerd met het verwijt dat men zou geloven dat ze niet zouden bestaan: ”Denk je echt dat iedere moslim een terrorist zou zijn?” Deze vraag is net zo provocerend, alleen is hij helemaal niet grappig.
Hij dient, net als de vraag naar gematigde moslims, niet als winning van informatie. De andere dient er echter toe om iemand, tegen wie men geen echte argumenten kan of wil inbrengen, toe te dichten dat hij iets idioots beweert, iets wat gemakkelijk zou zijn te weerleggen. En dan kunt u er ijverig aan beginnen om te gaan bestrijden wat u helemaal niet had beweert maar wat er in uw mond is gelegd.
Voorstanders van het geloof dat er een Euro-islam zou kunnen bestaan, zien gematigde moslims als een soort ridders op witte paarden, die – als het er echt op aankomt – alles zullen doen om ons te redden van hun geloofsbroeders, als we maar toegeeflijk genoeg voor ze zijn.

Hallo? We hebben het hier over privépersonen. Over mensen, die thuis zitten, mogelijk een beetje mopperen op de strenge regels van de islam en ze in meer of mindere mate stiekem breken en voor de rest gewoon met rust gelaten willen worden. Over mensen, die of de Koran niet goed kennen of hem weliswaar kennen, maar het niet al te nauw nemen en de passages die in conflict komen met hun goede hart negeren. Er bestaan zulke mensen. Alleen: die moeten ons tegen hen beschermen die bereid zijn tot geweld, die de Koran kennen en fanatiek serieus nemen? Nooit van z’n leven niet!

Dat is net zoiets alsof de joden in 1938 gezegd zouden hebben: nou ja, de meeste Duitsers waren in de Kristallnacht eigenlijk niet rellen schoppend onderweg, maar zaten gezellig thuis. Deze Duitsers zullen ons wel voor de radicale nationaalsocialisten beschermen. We moeten ons best doen om hen te steunen en we mogen in ieder geval geen slechte dingen zeggen over het nationaalsocialisme zeggen, anders zijn deze gematigde Duitsers beledigd en melden zich uit pure frustratie aan bij de Waffen-SS.
Gestoord? Ja en hoe! Maar we zijn net zo gestoord tegenover de islam. Hoe kan men zo diep links zinken? Zo weinig zelfbewustzijn hebben, door te hopen dat de naïeve, verveelde meerderheid van de aanhangers van een ideologie (die in IEDERE samenleving de meerderheid vormen) zich zo dapper voor de interesses en het welzijn van anderen in de strijd zullen gooien?
Dat is zo hulpeloos. Waarom zijn wij zo?
Waarom vallen we van enthousiasme bijna ondersteboven als we een gematigde moslim die zich genadig verwaardigt om te zeggen dat hij terreur niet goed vindt? Vragen we ook WAAROM hij terreur niet goed vindt? Ik heb op het ”waarom” gelet. Bijna altijd is de motivering: ”De terroristen brengen de islam schade toe” erbij. Eigenlijk ben ik van mening, dat ze in de eerste plaats de slachtoffers schade toebrengen. Blijft over de dringende vraag: ”Wanneer deze moslims die de terreur veroordelen zouden geloven dat terreur nuttig voor de islam zou zijn, wat zou dan hun mening zijn?”
Want de mening dat terreur wél van nut is voor de islam bestaat gewoon en wordt door terroristen openlijk beleden.

'Gematigde moslims' schreeuwen schor ”Islam betekent vrede” met spandoeken ”Tegen ALLE terreur” – en op een bepaalde manier kreeg ik sterk de indruk dat met ”ALLE terreur” de verdediging tegen terreur van Amerika en Israël bedoeld werd.
Maar dat was niet in een demonstratie tegen de terreur. Dat was een demonstratie tegen mensen die zich de brutaliteit veroorloofden om te denken dat terreur iets met de islam te maken zou hebben!
Gemiddelde gematigde moslims zijn voor mij net als Duitsers, die tijdens de Reichskristallnacht thuis bleven. Ze bewijzen de hele bandbreedte van ”ik vind terreur goed, maar ik ben te lui en te laf om er zelf aan mee te doen” via ”het interesseert me niet” tot ”eigenlijk vind ik het niet goed, maar wat kan ik eraan doen? Het belangrijkste is, dat mij niets overkomt.”

Multicul betekent intolerantie tolereren.De linkse boodschap is dat we moeten uitkijken niets verkeerds zeggen, omdat anders de gematigden ook radicaal worden. Zijn mensen, bij wie men bang moet zijn dat ze radicaal worden als hen iets dwars zit, gematigd!? Zijn mensen, die alleen dan gematigd blijven, wanneer je niets maar dan ook helemaal niets zegt wat hen zou kunnen ontrieven, gematigd? Is dan eigenlijk ook niet iedere tiran gematigd? Gedragen we ons tegenover gematigde moslims in werkelijkheid niet als onderdanen tegenover een tiran? Tirannen doen per slot ook niets zolang je ze niet hindert.
Lieve Heer, gooi verstand uit de hemel naar beneden!

Bron: Eisvogel, vertaald uit het Duits door E.J. Bron.
Reageren kan op: www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp

 

Tolerantie voor intolerantie is de kern van het linkse verraad.

De kerk heeft een schuldgevoel klaargelegd voor kritiek op de moskeeNOG EEN OORZAAK VAN DE GEKTE
Flower-power, het subculturele geloof der Zestiger Jaren, leert dat alles op anti-autoritaire wijze moet kúnnen. Je kan dus ook het ruziezoekende element in Marokkanen via kringgesprekken omvormen met als uitkomst oranjevrijstaat-kabouters. Het moet allemaal kunnen, ook al gebiedt de logica te bekennen: iets kán of het kan niet maar MOETEN kunnen kan niet.

De Jaren 60 en 70 hebben ingemergeld dat alles moet kunnen.

 

Linkse democratiseerders en betogers zijn ooit begonnen tot heil van het volk.

Vroeger stond de bevrijder tegenover een autoritaire gevestigde orde.

Ooit streeds links nog in het belang van het gewone volk en bond de strijd aan tegen onderdrukking door het 'establishment'.
Maar wie midden Jaren Zeventig de krant las kon toen al weten dat de immigranten hun taalachterstand en die van hun kinderen, zouden omzetten in maatschappelijke achterstand.
Maar wie zich eenmaal bekeerd had tot een links slachtofferdenken hanteerde dogma's en had een vijand. Zo was daar het linkse dogma dat een "anti-autoritaire" opvoedingsstijl bij ieder mens, alsof het kameleons betrof, zou leiden tot een volkomen volwassen en sociale persoonlijkheid. Vijand was hier alles wat "autoritair" leek, tot aan de spellingsregels toe.

Inmiddels blijkt genoegzaam hoezeer voor het beoogde menstype evenwel innerlijke beschaving en een bepaald geestelijk niveau onmisbaar zijn.
De massale dogmatiek dat alles moet kunnen heeft dan ook geleid tot een enorme opkomst van horkerig en hufterig gedrag, bij autochtonen, als neven-woekering van de idealen over gelijkwaardigheid en individuele ongebondenheid.
Het andere linkse dogma wierp zijn fervente slachtofferdenken op de binnenstromende allochtoon. Deze laatste kwam echter uit een cultuur die naast onze gezet, achterlijk was op het gebied van meningsvrijheid en strafwetgeving. Als vijand zag dit linkse denken: iedereen met een andere mening, speciaal als dit begaafd was met vatbaarheid voor rede. Daarom zijn er altijd linkse tegendemonstraties als rechts betoogt, maar niet omgekeerd.

Tegendemonstraties zijn altijd van links die andersdenkenden neonazi's noemt.Wat we in Nederland vanzelfsprekend vinden qua uitingsvrijheid brengt je in 80% van de wereld naar pijnbank en kerker. De binnenkolkende allochtoon begreep dan ook niets van onze cultuur, al wist hij er intelligent garen bij te spinnen (dankzij de linkse loopjongens en advocaten) op uitkerings- en familieherenigingsgebied. Doorgaans was hij voorzien van zijn eigen
innerlijke beul. Hij moet zich namelijk diep schamen voor zelfstandig denkende vrouwen of homo's in de familie. Zijn grootste ziekte heet EER. Hij frustreert zichzelf en projecteert zijn agressie naar buiten.
En links begrijpt maar niet dat de middeleeuwers uit het Rif-gebergte of uit islamistisch Turkije geen kameleons zijn die, behandeld volgens klassencriteria, onvermijdelijk herboren worden als overtuigde socialisten. Hoe kan het nou dat ze toch nog steeds anti-westers zijn en anti-sociaal??
Dan maar weer een nota getypt over "benoemen" van de problemen, in plaats van oppakken en uitzetten.
Horkerig en hufterig gedrag bij de allochtoon, speciaal de Marokkaanse, trad geleidelijk dan ook steeds sterker op dan al het geval was bij de autochtoon (mede door zijn Rifberg-genen).

Gaat u even na: de anti-autoritaire linkse moraal bracht maximale vrijheid qua normen, en tegelijk de binnenstromende theocratische en hiërarchisch denkende autoritaire, niet-westerse vreemdeling. De gaskamers en het christelijk schuldbesef, onder linkse regie, remden werktuiglijk het open debat bij de gemiddelde Hollandse tegenstander van immigratie, altijd de (laffe) meerderheid geweest.
Je voelde te moeten zwijgen over wat later zou heten kut-marokkanen, islamisten, straatterroristen, homo-haters, rijksgenoten en criminelen, want anders was je een neonazi en tegen mensenrechten. Dit heeft tenslotte geleid tot het teloor gaan van de vrijheid van meningsuiting. Linkse dogma's zijn net zo star als islamitische.

Logisch dat de vijandige stammen die binnenkolkten in een door hen geminachte, onbegrepen cultuur, de problemen brachten die in de Jaren 70 elke krantenlezer kon voorzien, mits met gezond verstand en gezond gevoel en bovendien niet te laf om ertégen te stemmen.

UW WARE 'ONDERBUIKGEVOELENS'
We hebben het in dit verband niet over logica maar over onbewuste overtuigingen, welke leiden tot een nieuwe nationale pseudo-identiteit. Xenomanië, het land van de supersinterklaas. Wie trouw zweert aan deze identiteit noemt haatzaaien door moslims meningsvrijheid of vrijheid van onderwijs, maar critici van immigratie (andersdenkenden) heten "racist" en worden beschuldigd van een nieuw hiervoor uitgevonden emotie: "onderbuik-gevoelens". Zonder toelichting vooraf bleek elkeen zonder aarzelen te snappen wat dit waren. Zo zei heus Premdier Kok tegen de politiek correcte journalist niet: "Onderbuikgevoelens, wat zijn dat eigenlijk?" O neen. Hij was ook geconditioneerd met de onbewuste overtuiging dat alles aangaande immigranten moest kunnen en dat het anders zondig was. En van die angst voor dat nieuw bedachte begrip "onderbuikgevoelens" hebben migratie-lobbyaars dankbaar gebruik gemaakt.

Zwarte Piet is een aanfluiting van rassendiscriminatie en moet weg.


Door te dreigen met onderbuikgevoelens konden zij demonstraties organiseren van xenomanen voor de afschaffing van Zwarte Piet als zijnde kwetsend voor medelanders.

LUDIEKE LINKSE MARS TEGEN ZWARTE PIET AFGELAST
Een kras voorbeeld van zo'n
linkse actie tegen Zwarte Piet  kwam in het nieuws toen het Van Abbemuseum in Eindhoven begin september 2008 een mars tegen de traditie van Zwarte Piet afgelastte na een hausse aan verwensingen, deze maal uit de hoek van politiek rechts. De anti-Hollandse "mars" was bedoeld als een performance bij de expositie Be(com)ing Dutch.
"Dat toont de overmacht van rechts", zegt Harry Westerink van
Doorbraak, een Links Kerkje met zo’n dertig leden die merendeels stammen uit de kraak- en antiracismebeweging. Kraken en buitenlanders en tuig uit alle windstreken binnenhalen gaat namelijk altijd samen om sneller te komen tot een linkse dictatuur.
"Links zit in het defensief, de laatste weken meer dan ooit," klaagt Westerink. "Partijen als de PvdA of GroenLinks zijn te bescheten hier ophef over te maken. Terwijl het toch gaat om de vrijheid van meningsuiting."
Bizar om afschaffing van Zwarte Piet als volgende stap naar islamisering te rechtvaardigen met meningsvrijheid, alsof de linkse dominees die vrijheid niet dolgraag zouden knevelen.

Doorbraak als links bolwerkje steunde uiteraard het project van de "kunstenaressen" Annette Krausse en Petra Bauer, aangtrokken uit Duitsland en Zweden om op Nederland te urineren. Westerink zat 4-9-2008 bij het gesprek met de gemeente Eindhoven en het Van Abbemuseum, waar ze te horen kregen dat de ‘ludieke optocht’ met muziek en posters afgeblazen moest worden.
"Het museum is gezwicht voor nationalistische en racistische dreiging," zegt Westerink, die juist zijn zinnen zet op anti-nationale dreiging en een toekomst van binnen zonder kloppen.
De ‘bloemlezing’ van reacties die Doorbraak op internet (www.doorbraak.eu) heeft gezet, liegt er niet om (‘Links tuig. Sterf!’).
Nadat media als GeenStijl en De Telegraaf melding maakten ("tamtam" heet dat bij Links) over de mars tegen Zwarte Piet, stroomde de woede binnen.
Westerink: "We ontvangen wel eens vaker een vervelende reactie, maar dit was een ongekende golf, en niet uit een klein rechts-extreem hoekje. Mensen hangen kennelijk nogal aan de traditie van Zwarte Piet. Zo van: we hebben al zo weinig eigen cultuur en dan pakken ze ons dit ook nog af. Vreemd, want we hebben musea, muziekstijlen, jeugdcultuur. Dit blijkt heel veel pijn te doen."
Past u op voor deze laatste zinnen: Linkse betweters spiegelen u steeds een kwasi-psychologische verklaring voor. Deze klinkt erg inzichtelijk, maar tracht slechts van binnenuit uw ware onderbuikgevoelens van u te vervreemden. Echte dominees, christelijk of links, zullen altijd uw kracht en eigenwaarde aan zien te tasten om daar schuldgevoel voor in de plaats te zetten. Zo laat u het makkelijkst toe uw nestgevoelens te verloochenen ter afschaffing van Nederland door de Linkse Kerk.

Zwarte Klaas en Witte Piet als vruchten van linkse zelfhaat en cultuurnihilisme voor de multicul.Welk recht antifascistisch mens stemt per slot niet overtuigd Links na aanhoren van de volgende kleinzielige argumenten? Let op hoe de volgende drogredenen uw ware onderbuikgevoelens ontkennen.
Wat is het bezwaar tegen Zwarte Piet?
Westerink: "Het is een reproductie van oude, koloniale beelden. Het is geen Italiaanse schoorsteenveger, zoals sommigen beweren. Zwarte Piet is overduidelijk een neger, met kroeshaar, dikke lippen, ringen in de oren en kleding waarin hij eerder lijkt op een huisslaaf dan een schoorsteenveger. Hij wordt ook ontmenselijkt: alle Zwarte Pieten hebben dezelfde naam, Piet, en allemaal hebben ze één taakje. Zwarte Piet is dommig en een knecht van de witte Sinterklaas, die een heilige is. In de loop der jaren zijn de scherpste randjes er weliswaar afgehaald, maar de essentie blijft hetzelfde. Hij is een zwarte knecht. Het valt niet te ontkennen."

 

  

door HEIN MAASSEN - 5 december 2009

De Amsterdamse Sint is al jarenlang zijn kruis kwijt, omdat het gebruik van christelijke symbolen bij officiële gelegenheden andersdenkenden zou uitsluiten. Ook de Groene Sint (voor eerlijk geproduceerde cacao), die oorspronkelijk nog fier met een kruis prijkte, heeft nu een gemutileerd kruis op zijn mijter, als een letter T.
Een succes voor de humorloze en onverdraagzame multiculturalisten. Het Nederlandse openbare leven dient in zijn geheel ontkerstend te worden! En dit is nog maar het begin!

Helaas is de Amsterdamse Sint nu van de regen in de drup terechtgekomen. De oningewijden in de Nederlandse cultuur en christelijke symboliek denken dat hij nu driemaal de letter X op zijn mijter draagt. Daar kan toch niemand bezwaar tegen hebben! De ingewijden weten echter dat het de drie Andreaskruisen uit het Amsterdamse stadswapen zijn, verbonden met de marteldood van de apostel Andreas. Dus toch weer een christelijk symbool, en dat nog wel in drievoud!

En dit is nog maar een van de vele christelijke symbolen en namen, die nog steeds in het Nederlandse openbare leven zijn terug te vinden. Ze gaan terug tot de tijd dat Nederland een christelijke natie was. Vooral in de middeleeuwen werd het dagelijks leven gekleurd en bepaald door religieuze gebruiken, feesten en symbolen, zoals nu nog in veel moslimlanden. 

En die christelijke namen en symbolen zijn nog veelvuldig in het openbare leven terug te vinden, zoals in officiële topografische namen en in gemeentewapens. Het Amsterdamse gemeentewapen is slechts een van de vele.

Andreaskruisen zijn bijvoorbeeld ook terug te vinden in de gemeentewapens van Breda en Bergen op Zoom. Het gemeentewapen van Leiden toont de sleutels die het symbool zijn van de middeleeuwse patroonheilige van de stad, de apostel Petrus. Het gemeentewapen van Utrecht symboliseert de doormidden gesneden rode mantel van de patroonheilige Sint Maarten. Het gemeentewapen van Schiermonnikoog toont uiteraard een van de monniken, die zo’n belangrijke rol in het verleden van het eiland hebben gespeeld. Het weerzinwekkendst is echter het gemeentewapen van Haarlem, dat refereert aan de deelname van de Haarlemmers aan de Vijfde Kruistocht (1217-1221). Zij zouden toen een cruciale bijdrage hebben geleverd aan de inname van de Egyptische stad Damietta!

En dan zijn er nog de vele officiële plaats-, veld- en straatnamen met een christelijke achtergrond, zoals de vele samenstellingen met: “kerk” of: “kerke”. Ook de heiligen zijn nog onder ons. Een paar voorbeelden: St. Odiliënberg (Limburg) , St. Nicolaasga (Friesland), Nieuw- en St. Joosland (Zeeland), St. Annaland (Zeeland), Sint Geertruid (Limburg), St. Oedenrode (Noord-Brabant). Deze namen hebben, net als Sinterklaas, de Hervorming en de officiële verbanning van heiligen uit het dagelijks leven overleefd. Ze moeten misschien nu toch het veld ruimen, in verband met de multiculturaliteit en het streven om vooral niemand de gelegenheid te geven om zich beledigd, achtergesteld of uitgesloten te voelen.

Is er voor multiculturalisten hier alleen maar christelijke kommer en kwel te vinden? Nee. De wapens van de gemeenten Wassenaar. Voorschoten, Leidschendam-Voorburg, Strijen en Oosterhout bevatten de maansikkel, die ook het symbool is van de islam. Zijn de zegevierende stoottroepen van de Profeet dan ook hier geweest? Dat niet. De maansikkels komen uit het wapen van de adellijke familie Van Wassenaar (een: “wassenaar” is een wassende, dus opkomende maan), die daar ooit de macht had. Moeten die dan ook verdwijnen?

We moeten accepteren, dat de materiële neerslag van vele eeuwen christelijke cultuur in Nederland te omvangrijk is om weggepoetst te worden. Laten we ermee ophouden, dat scherpslijpen over symbolen en namen uit de middeleeuwen, waarvan de religieuze connotatie door niemand meer wordt gevoeld. Laten we Sinterklaas met rust laten, een legendarische figuur die misschien, of misschien ook niet, meer dan duizend jaar geleden leefde, en die nu wordt uitgebeeld in een pastiche van een bisschopsgewaad waar geen enkele bisschop van nu zich nog zou durven of willen vertonen.

Multiculturalisten, kom op! Wordt volwassen! Zo kunnen we niet samen leven! We kunnen het verleden niet wegpoetsen, en we moeten dat ook niet willen. Het verleden beledigt je alleen, wanneer je beledigd wilt worden.

 

De enige echte Sinterklaas: met kruis

 

NOG MEER RACISME
Autodrop genaamd "Parkeerzwartjes" laat blanke linkse werkloze intellectuele Amsterdammers tegen het plafond springen, gelet op de huidskleur van elke parkeerwachter.

Parkeerwachtzwartjes discrimineerden het zwarte ras.

Ook het Hollandse woord "negerzoen" moest van de anti-fascisten linea recta uit de banketbakkerswinkel de vuilcontainer in. 
Jodenkoeken en turkenstreken, normaal taalgebruik, worden taboe. Er komt liefst spellingsversimpeling teneinde Nederlanders aan te passen aan allochtone onverschilligheid: in plaats van immigranten aan de taalregels van het huis.
De antifascist heeft een vijand op het oog. Dat is iedereen begiftigd met weldenkende rede, die eraan herinnert hoe klein we ook al weer waren.
Tussen deze polen in bevindt zich een inerte massa, lange tijd volslagen gehersenspoeld met de reflex dat critici van de hordeloop op Nederland eigenlijk neo-nazi's zijn. Anderzijds voelen deze burgers zich hevig bedreigd, maar dat zijn nou toevallig de echte onderbuik-gevoelens.

De Linkse Kerk ziet andere meningen als een onzuivere gevoelens.

 

Frits Bolkestein bekritiseerde als één der eersten de multikul

Op de Liberale Internationale van 8-9-1991 durfde Frits Bolkestein te beweren dat er bij de intregratie westerse beginselen als richtsnoer moeten gelden!
(Scheiding van kerk en staat, meningsvrijheid, gelijkwaardigheid man en vrouw, onderwijsplicht, tolerantie naar seksuele geaardheden en andersdenkenden).

Dat je je bij u thuis aan uw huisregels moest houden was de knuppel in het politiek correcte Hollandse Hoenderhok! Cultuurnihilisme heet de zielige linkse antipathie tegen de eigen nestgeur, waarbij geen enkele cultuur meer de moeite waard mag heten dan een andere, speciaal de eigen cultuur, namelijk vanuit een autoriteitsconflict naar eigen kom-af (het linkse trauma). En nu waagde Bolkestein te opperen om bij jezelf thuis je eigen huisregels te handhaven. Uiteraard schoot ook de "moslimgemeenschap" weer in zijn gebruikelijke kramp: verontwaardiging wegens ego-kwetsing. De innerlijke beul (opgeklopt door linkse slachtoffertraining) ging meteen tekeer tussen hun oren.
Bolkestein verlaagde zich door op te komen voor zijn land.Dus uzelf als Linkse Kerk was dan ook  enorm op uw tenen getrapt door Bolkesteins constatering dat "schoolmeisjes in Turkije met behulp van saoedische subsidies overgehaald worden om hoofddoekjes te dragen (...) die voor heel wat meer staan dan bedekken van het haar. De wijze waarop vrouwen behandeld worden in de wereld van de islam, is een smet op het blazoen van de beschaving. Een vrouw klappen geven is soms nodig, zegt theoloog Topaloglu van de Turkse Marmara-universiteit in Vrouwen en Islam," aldus Bolkestein in de Volkskrant van 12-9-1991.

Op 5-9-1992 legde deze vaderlander er nog bovenop (met gezond boerenverstand dat u als Linkse Kerk ook gehad had kunnen hebben): "Wie de verontrusting negeert, voedt juist het ressentiment jegens minderheden, dat hij wil bestrijden. Een Marokkaanse bruid uit Nederland betekent een toegangsbewijs tot de Nederlandse welvaartsstaat. In de helft van de gevallen ontsporen Marokkaanse jongeren door ruzie thuis. De ouders komen uit een autoritaire cultuur die niet past in de Nederlandse samenleving. Vader is de baas van de televisie."

Linkse Kerk in de weer voor de Multikul

 

In het tijdperk na Pim Fortuin, toen de website waarop u zich nu bevindt het tij had omgegooid, kon Bolkestein heel wat vrijer spreken, zoals in Draag zelfbewust de eigen cultuur uit, NRC, 1-10-2003. "Vernederlandsing is alleen mogelijk als Nederland zijn eigen identiteit met kenmerken als tolerantie, maatgevoel, netheid, geordend samenleven en nijverheid, scherper durft te markeren. Er is nu een schroom de 'eigen identiteit' te tonen, omdat dit andere culturen zou kwetsen. Men schaamt zich als het ware voor zichzelf en de Nederlandse samenleving geeft daarmee de allochtoon een vrijbrief om zelf de grenzen te stellen.
Wat blijft er over van de Nederlandse identiteit als in de grote steden, de cultuurdragers van een land, autochtone Nederlanders een minderheid worden?
De eerste generatie allochtonen houdt vast aan Marokko of Turkije. Zij wijzen de Nederlandse identiteit af. De tweede en derde generaties hebben vaak helemaal geen identiteit. Zij vinden Nederland vaak profaan, maar genieten wel van de collectieve sector. Zij vinden het land van hun ouders armoedig, maar zoeken er wel hun wortels en hun partners."

Zoals Ayaan Hirsi Ali zo mooi aangaf: als je kut-marokkanen opvoedt tot behoud van 'eigen identiteit' dan moet je niet verbaasd zijn als je kut-marokkanen overhoudt.

Bolkestein: "Alleen zelfbewuste culturen kunnen mensen uit niet-westerse culturen integreren. De VS laten zien dat het natiebesef niet is beperkt tot ras, huidskleur, godsdienst of afkomst. De VS zijn een smeltkroes en toch een natie, voor mensen uit elk werelddeel, met joodse of islamitische achtergrond. In Amerika is identiteit geen probleem omdat men daar durft uit te komen voor de eigen waarden. Nederland kan islamieten vernederlandsen als het zelfbewust is en durft te zeggen waar het zelf staat. De Nederlandse overheid moet de grenzen trekken van het aanvaardbare."

 

Redigeert ook:
De Multiculturele Hersenschim.
Zo zielig zijn Zelf-Frustreerders.
Lotsverbeteraars en gezellige Antillianen.
Statistische gegevens Multicul.
Generaal P.Pardon verliefd op Ayaan.
Islamofobie voor Beginners.
Godsdienst draait om Vrouwen-Sex.
Lief-Linkse Fossielen
Wordt verzetsstrijder, geef landverraders aan
Parapsychologie van immigratie en islamisering
Forumlijnen lezen/starten
Bezoek de mini-turbo-site HollandProtect

Pim Fortuyn druipt van een taart met stront erin verwerkt.
ECHTE ONDERBUIKGEVOELENS
Aanvankelijk kon men met de wèrkelijke onderbuikgevoelens alleen maar stemmen op de omstreden Janmaat. Maar met de 21e eeuw werden de kansen om beschaafd tegen immigratie te stemmen aanzienlijk vergroot door partijen opgericht onder Pim Fortuyn, waarbij andere zuilen zoals de VVD ook de uitzettingseisen kloek aan konden scherpen.
Dodenherdenking op de Dam in 2002Er ontstonden web-sites die uw wèrkelijke "onderbuikgevoelens" op helpen kloppen.
Toen het idool Pim F. op 6-5-2002 werd neergeschoten door een schijnbare milieu-activist, zette de adoratie zich om in nationale rouw. Nevenstaande tekst stond tussen de bloemen- en kaarsenweelde op de Amsterdamse Dam, zij aan zij met de kransen van de Dodenherdenking, en verwoordt de agressie die velen voelden voor de moordenaar op een wijze die niet onder doet voor die van hemzelf.


Een half jaar later bekende Volkert v.d.G. dat hij Pim F. had vermoord wegens diens invloed op het blokkeren van de hordeloop naar Nederland, waarmee de moord als politiek werd gekwalificeerd. 

Waar een klein land grootheidswaan in kan hebben.

 


Uw echte onderbuikgevoelens komen voort, niet uit door anderen aangesmeerde onbewuste overtuigingen, maar uit uw eigen gezonde gevoel en gezonde verstand. Alleen de moed om daar gebruik van te maken is volgens de
linkse kerk moreel heel erg inferieur.

Om te testen waar u eigenlijk zelf bij hoort moet u eens kijken of u wel een rechtgeaarde antifascist bent door kleur te bekennen over de bonte samenleving.

KLEURTEST
Houdt u bijvoorbeeld van de blanke top der duinen, dan geven we u aan bij het meldpunt neokolonialisme. Het woord "blank" dient u in een kleurrijke samenleving namelijk te mijden. Zwart heeft democratisch besloten dat dit geen goed neutraal Nederlands meer is. Als u denkt dat u blank bent lijdt u aan rassenwaan en komt u op een zwarte lijst. U bent namelijk wit.
        Stervende ster?  
Geïntrigeerd door astronomie stortte ik me op de NRC-reportage "De Slag om de Witte Peuter". Ik meende dat astrofysici elkaar de eer betwistten opnieuw een stervende ster (een 'witte dwerg') in de Dierenriem te hebben ontwaard. Edoch: het betrof basisscholen die dankzij opening van speelzalen voor 'witte peuters' trachtten te voorkomen in de toekomst helemaal 'zwart' te worden. En om zich wat minder racistisch te voelen hadden ze zich vast aangepast aan het anti-fascistische kromme taalgebruik.

 

 

Oude kranten roepen alle windstreken op tot invasie.

Hoe vòl Nederland dan mag worden? Uw vraagstelling is al fout, neo-nationalistisch en falangistisch. De vraag naar aantallen en quota hebben we standaard gesteld aan de Linkse Kerk en deze werd standaard niet beantwoord.

 

Nederland: een zeug met ontelbare tieten?

 

In tegendeel, overvol of niet, het landje moest en zou zich tegen heug en meug gedragen als een gigantische zeug met ontelbare tieten om elk slachtoffer van klassenstrijd dat hier aankomt te laten meelurken in het grootste Blijf-van-mijn-Lijf-Huis ooit.

 

Uitstel van de kater.De kater van de Multikul komt later

 

Verkleedpartij witte illegalen volgens stipte tips Linkse KerkEn luister soldaten, er staan er nog 20 miljoen voor de deur. Want we hebben een goed imago en we zijn trots op onze malle praktijk van het generaal pardon.
Als er ook maar één indringer door een vormfout mag blijven dan schakelen we de rest van de gevallen immers grootmoedig gelijk?
Wist u dat u gek genoeg bent om toe te staan dat Somalische vrouwen gesluierd op de pasfoto staan??

Op dergelijke paspoorten laten ze vervolgens hun zusters en nichten overkomen, hun tantes en oma's, hun neefjes en omes, daar zijn u en ik goed èn gek genoeg voor.
We zijn gek dat we het toestaan, maar zij zouden gek zijn als ze het niet aanpakten.
Eenmaal op grond van gewiekst liegen (zelfs Ayaan Hirsi Ali kwam hier via een leugentje) alhier toegelaten en van Nederlands paspoort voorzien, smokkelde men kinderen deze kant op, vroeg kinderbijslag aan en dumpte de kinderen dan trouwens weer terug.

Tolerante uitreiking van identiteitsbewijzen

 


 Oplichters kenmerken is tegen Grondwet 

Als iemand door rood rijdt dan mag de politie niet controleren of hij soms ook illegaal wapens bij zich heeft en als hij die wel heeft dan moet hij ze gewoon mogen houden, anders bestaat het gevaar dat alle mensen die door rood rijden gestigmatiseerd worden als wapenhandelaren.
Gegeven het feit dat terrorisme gepleegd wordt door islamieten mag er bij een terreuralarm geen extra controle plaatsvinden op arabieren, want dan lijkt het net of je het eens bent met de rassenpolitiek van de Holocaust.
Als U weet dat een groot deel van de Curaçaose jeugd gewelddadig is opgevoed en urgent naar Nederland wil migreren, dan mag U daarom nog geen invoerstop op Antillianen stellen, want dan bent U namelijk een neo-fascistoïde discriminator. U moet ze namelijk ongelimiteerd bij u op de trap laten wonen. Als u bij voorbaat meent dat criminele Antillianen crimineel gaan worden dan lijkt u wel een Hitler die etnische groepen wil vergassen.
Veel via Nederland gemigreerde Somaliërs houden alhier hun uitkering aan, terwijl ze betaald aan de slag gaan, aan de andere kant van de Noordzee. Maar daarom mag je nog niet specifiek Somaliërs gaan controleren op bijstandsfraude. Want checken op etnische kenmerken is stigmatiserend, zegt in 2007 de Nederlandse staatssecretaris van Sociale Zaken, de arabier Ahmed Aboutaleb.
De Haarlemse rechtbank (een bolwerk van de Linkse Kerk) is namelijk van oordeel dat Aboutaleb's voorganger, de VVD-er Mark Rutte, zich in 2003 schuldig heeft gemaakt aan "rassendiscriminatie", omdat hij de gemeenten heeft aangezet om Somalische inwoners extra te controleren op uitkeringsbedrog. Sociale rechercheurs hielden namelijk Somaliërs staande, waarvan er eentje prompt een huisbezoek weigerde, waarop hij zijn uitkering verloor. Denk nou niet dat de Ballentent Hollanda zo'n underdog in de kou laat staan. In tegendeel, het "slachtoffer" liet zijn door U betaalde advocaat een procedure aanspannen. En de Haarlemse rechtbank, door U bekostigd, betitelde Rutte's
oproep tegen bijstandsfraude ijverig als: discriminatoir en in strijd met de grondwet.
Mark Rutte riep toen op de wet te wijzigen zodat gericht onderzoek mogelijk wordt naar fraude onder bevolkingsgroepen met een bekend daderprofiel.
Uiteraard blaast links schuim en stoom & hangt bovenin de gordijnen van humanitaire gebelgdheid. Als je illegaliteit en misdaad gericht gaat bestrijden, waar blijven dan immers de mensenrechten? Die van U als belastingdokker in elk geval nergens.
De rekening wordt voor U trouwens nog opgehoogd met meerkosten, omdat men ook geen somalische peuters en kleuters mag nakijken tussen hun beentjes, want dat is rassenwaan. Als hun clitorisje en lipjes zijn weggeknipt (en dichtgenaaid) gaat u namelijk nog extra premie betalen om hun medische behandeling te financieren, maar dat hebt u er als rechtgeaarde anti-nazist uiteraard dolgraag voor over?? Wie lacht niet die de Linkse Kerk beziet?


Wist u dat van vertrokken of overleden immigranten de SoFi-nummers in het fraude-circuit kunnen worden gebruikt om u en mij als belastingbetaler te tillen? Wist u dat veel asielzoekers openlijk naar het zogenaamd ONveilige land van herkomst zomers een paar weken op vakantie gaan?
Zo goed EN gek bent u nou.

DE GENERAAL PARDON (irriteer u stierlijk aan deel 6)
Terug naar Home
______________________________________________________

U
 KLOM IN
 DE PEN
 


JEUGDTRAUMA
Hallo generaal, Het wordt tijd dat je je eens grondig mentaal laat onderzoeken door een bevoegde psychiater. Waarschijnlijk ben je in je jeugd een hoop aandacht tekort gekomen. Heb je überhaupt wel eens van het woord tolerantie gehoord? Gewoon door laten martelen en verhongeren dan?  Zou jij familie en vrienden in de steek laten en verhuizen naar een ander land, louter en alleen voor geld?
afz. de clown Dobbel.

ANTWOORD: Natuurlijk wel, daar hoef ik niet meer echt voor gemarteld te worden (ik had al bruikbare littekens), en als ik eenmaal hier zit dan laat ik mijn familie overkomen door met mijn oma te trouwen, zodat ze allemaal aids-behandeling krijgen, tandarts- en gezondheidszorg, en dan allemaal stemrecht. U bent er gek genoeg voor.

     Meisje dat besneden gaat worden met nagelschaar.
Meisje wordt opgebracht voor uitsnijding van haar vulva.En als ik toevallig een Somaliër ben dan worden onze dochtertjes in de toekomst ook met door u betaalde ziekenfondspremie in hun clitoris gesneden, en wel om reden dat u namelijk anders op nog hogere dokterskosten wordt gejaagd. Want als u niet betaalt dan sturen we onze meisjes in de vakantie gewoon naar Somalië; daar zijn genoeg ouwe jaloerse feeksen die het graag voor een habbekrats met een nagelschaartje doen.
Want we hebben hier recht op een multiculturele behandeling.
DE GENERAAL

 

U hoeft zich geen zorgen te maken of u hier kunt blijven.


 Terug naar Home