Verkiezingsposter toen Groen Links nog pronkte tolerantie.Terug naar Home



 XENOMANIË 

Immigratie heeft Nederland de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard  euro gekost. In 2008 ging het om 12.7 miljard euro.
Die conclusie trekt Elsevier na eigen onderzoek. De PVV heeft aan de regering gevraagd de rekensom te maken: wat heeft de immigratie de afgelopen jaren opgeleverd, of gekost. Die vragen leidden in de Tweede Kamer tot veel verontwaardiging!

Er zijn na het eerste decennium van de 21e eeuw 1.8 miljoen niet-westerse allochtonen in Nederland. Uit berekeningen van het Centraal Plan Bureau blijkt volgens Elsevier dat de immigrant per verblijfsjaar 3.400 euro kost. 

Het blad haalt
Groen Links Kamerlid Tofik Dibi aan die na een bezoek aan zijn geboorteland Marokko concludeerde:
"Nederland wordt gezien als Utopia."

Groen Links heeft in 2002, beducht voor Groen Rechts, broeder Rabbae in de steek gelaten (die moslim die ervoor was de Duivelsverzen van Salman Rushdie te verbieden).
Maar in 1994 kon Groen Links als Nederlandse milieupartij nog volslagen geschift op onze eigen stations adverteren met posters van zogenaamd nog onbezet Holland onder de tekst: "Sommigen zeggen dat Nederland vol is."
Voelde u hem: dit lapje grond moest
VOL, èn zwart. Al dat smetteloze groen kon wel degelijk nog worden volgestouwd met rijen caravans, snelbouw bungalows en asieltenten uitpuilend van in hun eigen land minstbedeelden of tegendraadsen.
Maar de aanname dat een subversieveling in Nederland eeuwig lammetjespap blijft eten is net zo knots als het geloof dat Allah de heilige oorlog nodig heeft of God de kruistochten.
Dit geldt alleen maar niet voor de snelst geïntegreerde en best betaalde immigrante van Nederland: u weet wel de prinses die zegt dat de Nederlander niet bestaat namelijk de a.s. Koninging Máxima.

Prinses Máxima in gouden kooi

 

 

 

 

 

 

 


Kijk eens hoe overvol de opvanghuizen in Holland zitten met verwesterde moslimmeisjes. En die zijn maar een fractie van de vogels die niet de lef opbrengen om hun openstaande kooi uit te vliegen. Want je kunt Marokkanen wel uit Marokko halen, maar Marokko niet uit Marokkanen.



Eerwraak

 

Vandaar dat de eigen mening van een vrouw er voor Marokkanen niet toe doet. Sterker nog: die vormt een schande. Het vrije Nederland doet niets af aan de krampachtige behandeling van begrippen als "schande" en "eer", noch aan de dwangmatige omgang met het zogenaamde maagdenvlies (dat op klaarlichte dag met alle familie na de uithuwelijking tijdens gedwongen seks moet bewijzen nog op zijn plaats te zitten om te worden "doorboord").
Dat is het kenmerk van de islam: niet instaat zijn om het eigen geloof te bekritiseren, niet onderkennen hoezeer de Koranteksten tegen het eigenbelang ingaan, en daardoor dus heel erg veel woede moeten verdringen. Mannen projecteren dit geweld naar buiten. Onder de mislukte zelfmoorden die in het ziekenhuis belanden zitten steeds meer allochtone meisjes.

Halvemaanvormig kijkgat voor molimaEen linkse econoom met de illusie van het morele gelijk (dr. Thijs van Steveninck) schrijft rustig: "Een korte analyse leert dat Nederland volstrekt niet overbevolkt is. Singapore en Hongkong zijn even rijk als Nederland, maar met ruim 10 maal zoveel inwoners.
Hoe rijker een land, des te meer mensen het kan herbergen, want ze zijn beter georganiseerd en kunnen meer voedsel in het buitenland kopen."
Hallo meneer de ideologische cijferaar, rekent u de stress niet mee van de multiculturele fabel?
Als de Nederlandse meerderheid Nederland overvol vindt dan is Nederland dáárom overbevolkt.
Vermenging van culturen geeft lijden en des te meer ratten er in een kooi zitten des te agressiever worden ze.


Binnenkomer eist behalve vinger ook hele hand.Op het station zag ik een Arabisch meisje in de greep van een jongen die op het punt stond haar vingers te breken. Maar omdat ze zo uitzinnig gilde, en omdat er zich een blank sportschooltype in mengde, alsmede een zelfbewuste Surinaamse, verzuimde hij nog secondenlang deze ereplicht te vervullen. Met bliksems in de ogen schreeuwde hij tot het publiek: "Zij is van huis weggelopen, in onze cultuur is dat een schande!" Toen de politie arriveerde liet hij haar hand pas los. Het bleek haar bloedeigen broer te zijn.
Als ik een niet-westerse immigrant was dan zou ik met alle bruikbare leugens mijn hele familie hierheen halen. Want Hollanda's zijn daar goed genoeg voor. EN goed EN gek om precies te zijn.

 

De grootte van opvanghuis Hollanda viel wat tegen.

 

"Holland ze zeggen je bent maar zo klein", staat er in het liedje. Maar toen hadden we Ons Indië nog en Suriname en Fokker en de Antillen gedroegen zich nog niet als brutale pubers. Nu zijn onze rijksdelen zowat gecastreerd. Hoe moet dit kleine land nog ergens groot in zijn? Natuurlijk door uit te blinken als supersinterklaas!
En vooral: door de AFSCHAFFING VAN ZWARTE PIET.

 


Het voorlopige ridicule eindresultaat van deze zelfdestructie werd op 14 april 1994 reeds verzinnebeeld op het Amsterdamse Museumplein waar Vluchtelingenwerk en andere vreemdelingengekken, van verhuisdozen een gigantische tekst samenstelden leesbaar vanaf de maan:


"Geen NEEderland!"

De dweperige rabbijn Soetendorp plaatste zelf de verhuisdozen voor het uitroepteken! Die wilde met deze invitatie zeker zo snel mogelijk de problemen krijgen van een Palestijnse staat. Want racisme bestrijdt je niet door ideologisch geleuter maar door om te beginnen het stopzetten van de geschifte hordeloop op Nederland.

Als je "Nee" zegt dan voel je je schuldig; zo luiden titels over assertiviteit. Maar assertief zijn over de volksverhuizing die ons perceel Noordzee-oever teistert, en waar zoveel lief-linkse eieren op kwijlen, was nog een groter taboe geworden dan vroeger het spreken over de natuurlijke wijze van vermenigvuldigen (het sextaboe).

Vooral in het post-Fortuyn tijdperk, na de dood van Pim, zijn u en ik als zwijgende meerderheid het hier wel stiekem over eens:
"De multiculturele samenleving wordt gestopt. Vreemdelingen passen zich aan de Nederlandse gewoonten en gebruiken aan, of verdwijnen over de landsgrenzen."

Voor alle zwakkebroeders hebben we later gelukkig Minister Rita Verdonk gekregen, benevens de moedige Geert Wilders.
Maar:
Een
koers van rabiate vreemdelingenhaat noemde Het Parool bovenstaande vet gecursiveerde regels nog, na de verkiezingen op 7 september 1989, want ze kwamen uit het CD-partijprogramma van de pionier Hans Janmaat (overleden in 2002).

 


Hoogtepunt van Janmaatschoffering vormt het interview op 23 november 1983 gehouden door de drie linkse landverradertjes Max van Weezel, Henk van Hoorn en Ronald van den Boogaard voor de VPRO-radio die overigens een groot taboe doorbrak door Hans Janmaat zowiezo te spreken.

Onvoorstelbaar hoe drie gluiperige losgeslagen schoffies met een rode waas voor hun ogen zogenaamd argumenteren, tegen 1 man van stavast. Als je zoïets hoort weet je voor goed welk paranoïde dogmatisme de multicul heeft opgeklopt tot de huidige crisis. De drie straatjochies behandelen deze Janmaat zeg maar of ze na de bevrijding een NSB-er hebben aangehouden. En met al dat panische schofferen en autoritaire bruskeren tegenover iemand die volkomen helder redeneert, hebben ze ongetwijfeld veel eer ingelegd bij hun cultuurnihilistische geestverwanten, zoals een punk met zijn hanenkam bij andere punken, of een puber met merkschoenen op school.
Een spectakel van politieke correctheid en linkse dictatuur dat u beslist moet beluisteren op: de VPRO-site zelf.

Bent u nog steeds links verkrampt? Ooh, goddank kwamen er toen in 1989 ook zes "anti-racisten" in de Kamer van het pas aangemaakte Groen Links, en die hebben het gezond verstand nog jaren weten te blokkeren!
Demonisering en karaktermoord zijn specialiteiten van links, zoals ook toegepast bij andere onwelgevallige intelligentsia, bijvoorbeeld op de criminoloog prof. Wouter Buikhuisen die kennis uit de sociale wetenschappen wou combineren met biologische:

 

 

 

Osama Bin LadenZal de demografische dijkbreuk pas werkelijk gestelpt worden als er dankzij het batterijenmerk Ben Laden een heilige oorlog uitbreekt tegen de grote verkeerstunnels? Of tegen de dijken van Flevoland? En Holland weer op zijn smalst komt te liggen temidden van zijn watersnoden? Geen Neederland? Hoe dan wel? Doe maar het omgekeerde van xenofobie:


Xenomanië

De Jihad-strijder lag gewond op zijn doodsbed en vroeg of hij nog één maal de mensen mocht zien voor wie hij stierf. Men plaatste foto's van Osama Bin Laden en Jasser Arafat aan zijn hoofdeinde. Maar die zee ging hem te hoog: hij wilde niet sterven zoals Jezus Christus, tussen twee misdadigers.

 

U draagt uw land binnenkort kwaadschiks over.

 

 

TUSSEN XENOFOBIE EN XENOFILIE
door Jan Beerenhout
na 40 jaar immigratie in Nederland

Er zijn in Nederland veel xenofoben.
Dat zijn mensen die alles wat vreemd is beangstigend vinden: zoals vreemdelingen en alles wat zij bij zich hebben aan andere kleding, etiquette.
Zij willen het liefst hun leefwijze houden zoals die is, in hun ogen altijd is geweest. Zij zien hun biotoop soms snel, vaak langzaam maar zeker veranderen, en zien daarin een achteruitgang, waartegen je je moet beschermen. Een goede vreemdeling is alleen die buitenstaander, die zo snel mogelijk assimileert, d.w.z. opgaat in de meerderheid. Overal op de wereld zijn xenofoben, die onaangepaste immigranten uitsluiten.
Er zijn in Nederland veel xenofielen. Dat zijn mensen die alles wat vreemd is met open armen, vaak kritiekloos, ontvangen. Elke vreemdeling met een andere cultuur, andere etiquette wordt als een positieve bijdrage aan de ontvangende samenleving, opgenomen. Zij kunnen geen kritiek op de nieuwe medeburgers aanhoren, en gaan soms zover dat zij zich geheel aanpassen aan de leefwijze van de immigranten qua kleding, voedsel, levensovertuiging enz.
Overal op de wereld zijn xenofielen, die de 'eigen cultuur' minder vinden dan die van de vreemdeling.

De afgelopen veertig jaar hebben xenofoben en xenofielen in Nederland elkaar vol emotie bestreden. Daardoor is een zakelijke benadering van de migratie vrijwel onmogelijk gebleven.

Behalve xenofobe of xenofiele gevoelens t.o.v. de nieuwkomers, speelt de socialistische & christelijke drang te zorgen voor 'de zwakke in de samenleving' een belangrijke rol in de wijze waarop de gastarbeider, later (thans) de immigrant werd benaderd. Hij/zij was (en is?) immers een zielig, deerniswekkend slachtoffer van het internationaal kapitalisme, die op de hoogvlakte van Anatolie of de bergen van de Rif gedwongen, geronseld, werd om huis en haard te verlaten, om elders voor de achterblijvers een belegde boterham te verwerven. Iets wat 'thuis' niet mogelijk was.
Zowel socialisten als christenen in Nederland hadden en hebben een goede traditie om op te komen voor de 'zwakke in de samenleving'. Welnu, toen het na WO II eindelijk wat beter in Nederland ging, en kinderen van arbeiders niet meer traditioneel 'de fabrieken' ingingen maar naar de MULO en de HBS koersten, waren daar 'de gastarbeiders'.

Voor zowel xenofoben als xenofielen waren het geen dappere, initiatiefrijke, krachtige jongemannen die voor een beter leven voor hun thuisblijvende gezinsleden naar de openvallende plekken in die fabrieken trokken, maar zij vervingen in die ontvangende samenleving de 'onderklasse' - met de bijbehorende 'zorg' . Die nieuwe 'zwakken in de samenleving', die niet voor zichzelf konden zorgen. Zij vertrokken als dappere jonge mannen, en werden vanaf het moment van aankomst gedegradeerd tot zorgbehoevende zielenpieten. Steuncomités van kerken, werkgevers, overheden rezen als paddestoelen uit de Nederlandse bodem.

Hoe anders verging het de Nederlandse emigrant. Leest darvoor "Het wrede paradijs" door Hylke Speerstra, waarin aan de hand van ooggetuigenverslagen de Nederlandse emigratie tussen 1860 wen `1960 is beschreven.
Als in Nederland de kennis en ervaring van de toen nog net bestaande emigratiecentrales omgekeerd was ingezet, dan hadden in de vertreklanden van de toenmalige nieuwkomers (Turkije, Marokko, Joegoslavië, enz) affiches gehangen met teksten als:

"EMIGREREN? LEERT NEDERLANDS! DOET MEE! PAST U AAN!"

Dat was de centrale boodschap waarmee Nederlandse emigranten werden klaargestoomd voor hun emigratie, en is ook de grondslag voor de in het algemeen geslaagde immigratie en integratie van ge emigreerde Nederlanders. Helaas was de boodschap aan hier immigrerende gastarbeiders volstrekt het tegenovergestelde: u kunt integreren met behoud van uw meegebrachte cultuur, Nederlands leren - ach dat is eigenlijk ook niet nodig voor het soort werk en de plek in de samenleving die wij u toebedelen.

Deze denigrerende houding ten opzichte van de gastarbeiders en nazaten hebben een zakelijke benadering van de migratie (emigratie, immigratie en remigratie), en behandeling van de immigrant tot op de dag van vandaag verhinderd. Een fatsoenlijk migratiebeleid, waarbinnen emigranten niet anders behandeld worden dan immigranten, komt nog steeds te langzaam van de grond.

Voor de een (xenofiel) is de multiculturele samenleving een wenkend positief perspectief, de ander (xenofoob) ziet de aldus gepropageerde multiculturele samenleving zijn eigen biotoop onherkenbaar verwoesten.

Maar niemand vraagt zich af wanneer er nu sprake is van een 'multiculturele samenleving' - welke voorwaarden daarvoor vervuld moeten worden. Niemand trekt daarbij lessen uit de migratiebewegingen in de achterliggende eeuwen.

Afhankelijk van hoe en wie je telt, is slechts 10-15% van de Nederlandse bevolking 'vreemdeling' of allochtoon. Dus is 85-90% dat niet.
Welnu: kan je met 10-15% 'vreemdelingen' , zelf al een volstrekt niet homogeen gezelschap, spreken van een multiculturele samenleving? Of houden daardoor autochtonen en allochtonen zichzelf voor de gek?

Stel dat in b.v. Turkije plotseling 300.000 Nederlanders immigreren, wordt dat land dan opeens een multiculturele samenleving?

Let wel: een multiculturele samenleving, waarin dragers van verschillende culturen vreedzaam en respectvol mèt, en misschien máár: naast elkaar leven is een paradijselijk perspectief. Maar de omstandigheden in Nederland, met zo'n gering aantal behoudzuchtige immigranten, leiden daar niet toe.
Om de cultuur van de ontvangende samenleving blijvend te veranderen is 'macht', economische, militaire, sociale of culturele (over-)macht nodig. Geen immigrantengroep in Nederland heeft die, en die werkelijkheid moet eindelijk onder ogen gezien worden.
Jan Beerenhout

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 

 

 

Imam Khalil el-Moumni mocht dit jaar (2002) van de rechter rustig doorgaan in zijn moskee om Nederlanders namens Allah als "minder dan varkens" te verketteren en homoseksualiteit als een "besmettelijke ziekte die de samenleving bedreigt." Terugsturen naar hun land? Dat is helemaal ondenkbaar. In deze waterslappe cultuur kunnen buitenlandse delinquenten zelfs alleen naar hun vaderland uitgewezen worden als ze een celstraf van liefst drie jaar opgelegd krijgen. Dat zou dan ook het standaardtarief moeten zijn voor alle binnenlopers die zich misdragen, maar dan vliegen de immigratielobbyaars helemaal politiek correct tegen het plafond.

Rotterdamse imam Abdullah bepleit doodstraf voor homo's.Ook de Rotterdamse imam Abdullah Haselhoef erkende onlangs in "Eer en Geweten" op TV dat homo's die betrapt worden (door vier getuigen) bij het "penetreren", volgens hem de DOODstraf moeten krijgen. Moet kunnen, vinden u en ik, want door ons nazi-trauma vertalen wij onze gemeentefolders liever met de pet in de hand in tien koeterwaalse talen en gehoorzamen wij liever aan wezensvreemde censuur, dan uit te spreken wat we werkelijk vinden. Dat leest u liever heimelijk op deze site.

In het toneelstuk Aïsja wilde de regisseur laten zien dat vrouwen bij de Profeet wel degelijk macht hadden. Om de islamitische censuur niet te beledigen wijzigde hij de leeftijd van het meisje Aïsja van negen in twintig, zodat Mohammed van pedofiel in lekkerbek veranderde. Dankzij bedreigingen van Marokkanen ging het stuk echter niet door. Vroeger procedeerde men tegen Hermans of Reve die een ezel genaamd God liefhad. Maar nu is het mode geworden om godsdiensten rustig te beledigen. Behalve natuurlijk de islam! Kromzwaarden, brrr! Deze imperialistische cultuur gaat u in de toekomst overnemen, omdat u namelijk in de fabel van een multiculturele samenleving wilde trappen. Je kunt Arabieren wel uit Arabië halen, maar Arabië niet uit een Arabier. Als die zijn zuster jarenlang wereldwijd stalkt tot de dood erop volgt, omdat ze zich niet uit laat huwelijken, dan strekt hem dat ononderhandelbaar tot eer, terwijl dat in onze van toegeeflijkheid druipende overlegcultuur juist als psychopathisch zou gelden.

"De islam kan een achterlijke cultuur worden genoemd," zei de ex-moslima Ayaan Hirsi Ali september 2002 (bij Barend & van Dorp) en corrigeerde daarna nog een tijdlang in verband met haar overlevingskansen: "...een achterlopende cultuur."
Deze Somalische wetenschapster wordt in eigen kring als een "zelfbevlekster" gezien, zoals te lezen was op de website van "Rondom Tien" waar haar ex-geloofsgenoten discussieerden over de doodstraf voor afvalligen volgens de Koran.

Ook de Marokkaanse schrijfster Naima El Bezaz, die zich in haar boek "Minnares van de Duivel" uitspreekt over de dubbele onderdrukkende seksuele moraal van Marokkaanse mannen, wordt heftig uitgescholden en geïntimideerd op bijvoorbeeld het van uw belasting gesubsidieerde www.maroc.nl
Allochtone vrouwen met kritiek worden belasterd en bedreigd want de islam eindigt hoog in de competitie vrouwvijandige godsdiensten. De islam is wezenlijk wreed zoals ook het nazisme en moet zoveel mogelijk worden uitgebannen, want hoeveel blikken agenten moeten we anders nog gaan opentrekken om alle ongelovig geworden dames te beschermen tegen hun geestelijke verkrachters uit alle windstreken?? 

 

Vandaar, het enige historische voorbeeld van een multiculturele samenleving vormt het ondergaande Romeinse Rijk. Enorme immigratiestromen vanuit de onderworpen rijksdelen werden niet meer ingeperkt. De integratie van de allochtonen in de Romeinse samenleving viel niet af te dwingen. En uiteindelijk vervingen de allochtonen de Romeinen, zozeer zelfs dat er Spaanse en later Germaanse keizers op de troon hebben geprijkt.

De VS zijn wel multiraciaal maar niet multicultureel. Daarom zullen de VS de eigen cultuur in stand kunnen houden. Uiteraard graag de klok terugdraaiend voor vrouwen, homo's, kwijlend op ongewenste baby's en op de afschaffing van abortus.
Maar Nederland is ziek.
Dat is net als met kiespijn: leer wat van je pijn en kies voor de tandarts en genees, of weet NIET wie je bent en verzuim de keuze; dan dooft het licht.

DE GENERAAL P.PARDON

 

 

 


Geachte heer Pardon,
Volksvertegenwoordigers zijn veranderd in volksverraders die helemaal vergeten zijn dat ze voor ons dienen te werken en niet tegen ons.
Verder hebben politici ook helemaal geen fatsoen of moraal, zoals blijkt uit hun declaratiegedrag, want ze neppen ons bij het leven, en als we er dan achter komen dat Wouter Bos van de Partij der Allochtonen z'n verloren zonnebril declareert, dan blijft die gewoon aan als minister terwijl het dus gewoon een ordinaire dief is die geld jat van de belasting, maar wij als betalers doen er niks aan dus waarom zouden ze dan ook opstappen, uiteraard zonder gouden handdruk en zonder wachtgeld, en mooi alles terugbetalen met 100% boete als straf, en de mededeling dat zij nooit meer een baan bij de overheid mogen vervullen?

Het wordt tijd dat een minister weer minister wordt, dus dienaar van het volk, want minister is een Latijns woord voor dienaar. Volksvertegenwoordiger betekent ook de belangen van het volk behartigen, en niet dingen gaan bedenken die tegen het het volk inwerken, want daarvoor hebben we ze niet gekozen, dus moet heel die politiek flink op de schop, zodat we weer kersverse mensen op die posten kunnen zetten die heel geen connecties hebben met de ouwe garde of invloedrijke viezeriken uit het bedrijfsleven die stiekem achter de schermen aan de touwtjes trekken.
De regering is er dus niet meer voor ons maar tegen ons, en dat moet veranderen, want zij dienen onze wensen te vervullen, en niet hun eigen zin door te drijven en belachelijke maatregelen en wetten te bedenken waar niemand om gevraagd heeft en niemand beter van wordt dan alleen zijzelf.
Welke doorgedraaide gek was dat ook alweer die ooit zei dat hij er niet aan moest denken dat de politiek naar de burger zou moeten luisteren?
Is dat godverdomme dan niet tenenkrommend genoeg om dat hele zooitje af te zetten en met hooivorken en brandende fakkels als landverraders de grens over te jagen? Om te beginnen Wouter Bos die dus een ordinaire dief blijkt te zijn met zijn zonnebril?
Sippe Sokstop

 

 

 

 

 Terug naar Home