Terug naar Home

Generaal P.Pardon, hoofdredacteur. Redigeert ook:
De Multiculturele Hersenschim.
Zo zielig zijn Zelf-Frustreerders.
Lotsverbeteraars en gezellige Antillianen.
Statistische gegevens Multicul.
Generaal P.Pardon verliefd op Ayaan.
Islamofobie voor Beginners.
Godsdienst draait om Vrouwen-Sex.
Lief-Linkse Fossielen
Forumlijnen lezen/starten
Lijst van landverraders in aanleg
(en van ex-foutlinksen)
Inzendingen naar de redactie van Generaal P.Pardon
Bezoek de mini-turboversie van de Pardon-site

 Vrij naar een interview met Toine Heijmans,
Volkskrant 10-3-2007.
"Discussie over het dubbele paspoort is vooral een debat over nationalisme".
Dus: loyaal zijn aan Nederland is niet fris.

 HISTORICA 
 ONTDEKT: 
 XENOFOBIE
IS 
 OUDBAKKEN 

 

 

‘Verwar loyaliteit vooral niet met nationaliteit’

Marlou Schrover, fervent politiek-correct gelovige, geeft trots aan, hoe via zogenaamde historische lijnen de huidige volksverhuizing te futiliseren, en het gezond verstand af te poeieren. Ontdekt u nu ook eens hoe erg u zich vergist dankzij haar verfrissende anti-Nederlandse deskundigheid.


Geert Wilders is volgens mevrouw Schrover een laatnegentiende-eeuws politicus, zoals hierboven goed te zien op één der eerste kleurenfoto's genomen in het Amsterdam van rond 1900.

Marokkaanse moslims zijn katholieke Duitsers, zo heeft deze vorseres uitgedacht.
"Voor een historica zijn prachtige parallellen te trekken in de discussie over de dubbele nationaliteit."
Kijk daar hebben weer zo'n salon-revolutionaire die Nederland in de uitverkoop wil doen omdat er vroeger ook veel batavieren binnenkwamen.
U kent toch ook dat eeuwige argument over "hugenoten"? Weet u wat dat in godsnaam zijn? Ja, zoals u weet protestanten die in 1685 te Frankrijk tot ongewenste personen werden verklaard. Ze moesten katholiek worden of dood, en weglopen mocht ook niet, maar toch vluchtten ze de hele wereld over, zo’n 12.000 hugenoten naar Amsterdam (in de jaren 90 liet de Linkse Kerk tien maal zoveel niet-westerse allochtonen Nederland binnen per jaar).

Die hugenoten kwamen vooral terecht in het boekenvak, omdat dit gilde vreemdelingen toeliet. Snapt u, dit waren cultuureigen geestverwanten en geen handophouders in een utopische verzorgingsstaat, want die mensen gingen aan de slag.
Laat u dus nooit aan uw neus hangen dat u daarom 70 miljoen islamitische Turkse familie-herenigers of analfabete Marokkaanse bruiden moet inslikken, alsof u uw handtekening in 1700 heeft gezet voor die hugenoten en daarom nu moet gehoorzamen aan de gedachtenpolitie.

Waar hadden we het ook alweer over? O ja we zaten in de klas bij een echte wetenschapster, juf Marlou, en die verklaart: "Dubbele paspoortdiscussie is veel ouder dan de debatten van vandaag, want in wezen gaat het over nationalisme en het zou goed zijn dat onder ogen te zien."

Hè bah jazzes nationalisme?! Nou ja goddank zijn er dus parallellen met Duitse katholieken. Wat enigjes dat er dus niks mis is met niet-westerse immigranten, want daarvan worden alle linkse lezertje blij blij blij (zie fig. 1).


Dankzij dit historisch onderzoek naar parallellen weten we: als de Marokkaanse staatssecretaris van Sociale Zaken en latere burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb de "ophef over de boerka disproportioneel" noemt, zoals in de Tweede Kamer op 17-10-2007, dat hij dan met zijn dubbele paspoorten in de hand volkomen loyaal is aan Nederland, zonder ook maar de geringste spiegel van dubbel Marokkaans nationalisme of anti-Hollands cultuurnihilisme in zijn bloed!
Dank u wel voor het wetenschappelijk onderzoek doctor Schrover!

De Tweede Kamer had Ahmed Aboutaleb via een motie namelijk opgedragen te zorgen dat gemeenten gaan korten op de uitkering van vrouwen met een boerka of andere kolenzak, want zulke moslima's worden door de sollicitatiecommissies namelijk niet aangenomen. En dat vond meneer de loyale bewindsman vanuit zijn islamitisch-nationalistische achtergrond wel een beetje heel erg racistisch.

Marlou Schrover is 'migratiehistorica' aan de universiteit van Leiden en dolblij met de Duitse nieuwkomers uit 1850.
Namelijk omdat die "evenveel tumult veroorzaakten als de Turkse en Marokkaanse nieuwkomers nu".

Verdomd als het niet waar is: wij hebben het nagetrokken en die schrijnend linkse Schrover blijkt helaas nog gelijk te hebben ook.
Inderdaad staat hier in een krant uit 1850 dat er in één der Hollandse stadswijken 50.000 Duitse nieuwkomers hun intrek namen en dat die 7x zo vaak dementia praecox kregen (toen de term voor schizofrenie) als de Hollandse gekken, plus dat ze 15x zo misdadig waren. En als je dit plaatje ziet van een Duitse nieuwkoomster uit 1850 dan zou je toch zweren op je grootmoeders graf dat die er net zo uitziet als een moderne mohammedaanse import-bruid!
Overtuigend ook het verhaal in die krant uit 1850 over een messentrekker. Namelijk toen er een Duitse nieuwkomer een diender of twee neerstak binnen in hun eigen gendarmerie, (omdat zijn zenuwarts hem met zelfmoordneigingen had laten ontsnappen), toen werd godbetert die Duitse nieuwkomer zomaar doodgeschoten! Precies zoals in Amsterdam-West oktober 2007. Niet op de benen richten, neen: echt buitenlandertje pesten dus expres op de hersens schieten, waar die ook zaten.
Volgens de krant uit 1850 kwamen er toen enorme bendes van (door het Koninkrijk Hollanda wegens werkloosheid goedbetaalde) jongelingen, en die begonnen overal postkoetsen in brand te steken plus paarden en boerderijdieren te mishandelen, plus zeven prototypes van de eerste automobiel van Ford werden vernield. Van talrijke invaliden werden houten benen en krukken gebroken. De reden? We laten ze zelf aan het woord: "Warum werden wir immer getöted von der Holländischen Polizei? Die Nederländische Regierung bietet uns nur keine Perspektieven."

Net als nu werden die jeugdige misdadigers in 1850 vervolgens betiteld als "onzekere probleemjongeren met zwakke identiteit uit sociale achterstandswijken" en kwamen er een boel Hollandse florijnen vrij om buurthuizen voor ze op te richten waar ze konden roken.


Duitse nieuwkomers in 1850 ontwrichtten Hollandse steden.

 

Uiteraard was er toen volop discussie over de dobbelte Heimatschein, want nieuwe Duitsers kregen in 1850 twee paspoorten, omdat dubbele nationaliteit per slot van rekening toch niets zegt over je loyaliteit.

‘Nationaliteit en loyaliteit aan Nederland worden ten onrechte met elkaar verbonden.’
Eindelijk krijgt Groen Rechts eens zijn broodnodige geschiedenislesje!
Want het nationalisme is in de negentiende eeuw geboren, beweert de geschiedenis-juf. Aanvankelijk werd gewoon iedereen Nederlander verklaard die op Hollandse bodem ter wereld kwam, en zo zou het vandaag de dag net zo goed moeten wezen, als we ook maar een glimpje wereldburgerschap in onze zelfzuchtige zitvlakken omdroegen!

Hartstikke bedankt mevrouw Marlou Schrover. Ja ja kijk, het wonder gebeurt: langzaam maar zeker zien we de kortzichtige ogen van lezers zich openen onder dit heuglijke schijnsel uit de dageraad van het bewustzijn.

Laat iedereen een voorbeeld nemen aan onze wordende koningin die herfst 2007 verklaart dat zij de Nederlandse identiteit niet heeft gevonden omdat... juist ja: omdat de Nederlander niet bestaat!
"Als troost kan ik u zeggen dat 'de' Argentijn ook niet bestaat," voegde ze er nog hooghartig aan toe.
Uiteraard snakt u als pathologisch-nationalistische vaderlander naar de "troost" dat men in andere landen "ook niet bestaat", maar stel u eens voor wat er met onze toekomstige koningin gebeurt als die nog weer eens naar haar vaderland Argentinië toe gaat?
Haar eigen vader heeft immers meegeholpen om 30.000 Argentijnen te laten ophouden met bestaan. Je kunt het al raden, 's lands wijs en 's lands eer: men laat Maxima gewoon verdwijnen.

 

 

Helaas voor moderne gelijkschakelaars ging de regel dat je op Nederlandse grond moest zijn geboren, ius soli voor juristen, destijds jammerlijk teloor. Want ook Nederlands-Indië hoorde bij de Nederlandse bodem, en voor kleurlingen was het Nederlanderschap niet weggelegd. In 1892 werd de wet aangepast; vanaf die datum moesten Nederlanders uit Nederlandse ouders geboren zijn (ius sanguinis).

"Rond 1850 ontstond zelfs een anti-katholieke psychose: roomsen moesten de grens over, katholieke dienstbodes ontslagen. En dat is hetzelfde als de manier waarop PVV'er Wilders nu zijn zaak bepleit," weet Marlou Schrover.

Tja, eerlijk is eerlijk: Geert Wilders betoogt herhaaldelijk dat immigrantenvrouwen hun baan moeten opgeven om gehoofddoekte broedmachines te worden met recht op de aanrecht, dus net als in 1850.

Had u de overeenkomst dan niet beseft? Waar zit u in hemelsnaam in verzonken met uw snufferd?
Nou geeft eigenlijk niet, u bent per slot ook weer geen hystorica, maar luister dan nu toch ook eens hier: "De katholieke Duitsers werden armoedzaaiers genoemd, die Nederland overspoelden. Of het waren woelzieken, die de revolutie kwamen prediken. Als je de stukken van de Tweede Kamer van toen legt naast die van nu, hoef je maar de woorden ‘Duitsers’ en ‘woelzieken’ te veranderen in ‘Marokkanen’ en ‘terroristen’.

Ziet u voor zich hoe deze mevrouw bloost van ingenomenheid, aan haar tafeltje in het historisch instituut gebogen over deze prachtige bewijzen? O wat is dit ei van Columbus heerlijk en dol!

Aha, daar gaat u een licht op! Immers die woelzieken waren loyaal aan de paus maar de Hollandse inboorlingen waren protestants, dus met andere woorden dat was exact hetzelfde als tegenwoordig, omdat die katholieken immers centraal in hun woelzieke cultuur hadden staan: "der Heilige Krieg".

Via de Heilige Krieg wilden die woelzieken namelijk via radicalisering en tirannie de macht van het Vaticaan uitbreiden tot binnen hun nieuwe territorium, de provincie Holland. In het kader van de Heilige Krieg wouden deze woelzieke terroristen in 1850 alle dijken doorsteken om Nederland onder te laten lopen want dat was toch maar een land dat hen als katholieken keine Perspektieven bood!

"Precies hetzelfde dus," gispt onze ideologische heropvoedster, "dat was de kiem voor wat je nu ziet: angst voor deloyale Nederlanders. Daarom moesten vreemdelingen altijd vreemdelingen blijven. Die wet is pas in 1953 gedeeltelijk aangepast."

Het steekt haar linkse levensgevoel reuze, dat de discussie nu blijft hangen op dezelfde oudbakken overjarige drogredenen: twee nationaliteiten geeft twee loyaliteiten. "Volgens mij kun je aan allerlei dingen tegelijk loyaal zijn," heet het, "want als je zo ver gaat dat je je naturaliseert tot Nederlander, dan geef je toch al overduidelijk aan waar je belangrijkste loyaliteit gelegen is!?"
Ziet u nou wel, er is niks van waar dat de helft van de islamieten in Nederland van mening is dat hier de Mohammedaanse Sharia-wetten ingevoerd moeten worden.

"Staatssecretaris Gabor deed destijds afstand van zijn Hongaarse nationaliteit, om niet in de klem te komen als er oorlog kwam. Dat dachten ze nou ook al in de negentiende eeuw. Er was angst voor een Duitse invasie, en dan zouden de migranten de Duitsers helpen. Het waren spionnen," glundert Schrover.

 

 

Wat een zielige vreemdelingenhaat hadden ze dan in 1850.
En ook volkomen onterecht dat veel werkgevers in Hollanda er tegenwoordig enorme hekel aan hebben om MarokkanenTurken en Antillianen aan te nemen. Fout! Want die zullen nooit of te nimmer gaan spionneren voor de Heilige Oorlog, dat bewijst maar weer mooi de ontdekking van mevrouw Schrover die tenminste iets verder heeft gekeken dan uw neus lang is.

Wat een onzin om te denken dat die 70 miljoen Turken in Nederland willen werken als het land bij de EU komt of dat alle Antilliaanse jongeren hierheen willen emigreren. De Duitsers hebben Holland in 1850 toch ook niet massaal overgenomen? En de hugenoten dan? Waren die soms een bedreiging voor de cultuur?
Nou doe dan niet zo kortzichtig en geborneerd met dat kleingeestige nationalisme en word eens een kosmopoliet die beseft dat alle mensen gelijk zijn!
Knoop in uw oren: "Je moet loyaliteit niet verwarren met nationaliteit. Er zijn Kamerleden die de belangen van boeren behartigen, terwijl ze zelf boer zijn. Daar hoor je niemand over. Dat is toch ook loyaliteit? Balkenende zal bepaalde dingen niet zeggen omdat hij christen is – dat is zijn christelijke loyaliteit. Geen probleem. Daar moeten we helder over zijn."Hier is van Tante Marlou Schrover, zoals ze zelf zegt, een ‘simpele oplossing’ voor de loyaliteitsdiscussie: "Stop met het registreren van de oorspronkelijke nationaliteit van mensen die Nederlander worden. Zodra iemand Nederlander wordt, is hij niets anders meer dan Nederlander; zo doen ze dat in de VS ook. Daar ben je Amerikaan."
Om dankbaar voor te zijn! Want doordat al die niet-westerse schizofrenen, bekkenrammers, messentrekkers en criminelen voortaan genoteerd worden zonder hun eigen komaf, zullen de statistieken over de geestelijke gezondheidszorg en over de misdadigheid onder allochtonen als een onweerslag bij heldere hemel omlaag donderen.
Generaal P.Pardon

Marlou Schrover, ‘De winkel van Sinkel. Duitse migranten in de 19e eeuw’, Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jrg. 19, februari 2003, 17-20.

(Wind u op over onze volgende pagina).

  Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 

 


Terug naar Home

  ______________________________________________________

U
 KLOM IN
 DE PEN

  IMMIGRATIE ALS 
  KARMISCHE PENDEL 

In één van die vele brieven die ik krijg schrijft zo'n mevrouw: "Maar generaal, alles wat u beschrijft is de onherroepelijke repercussie van een rigide natuurwet, die slingert als een enorme klepel op een aarden bol die al miljarden jaren tolt."

Die dame betoogt dat wij Nederlanders - afgezien van ons gek-makend calvinistisch arbeidsethos (Max Weber) - driehonderd jaar hebben lopen roven, hebben onderdrukt en met de zweep hebben gediscrimineerd en nog veel meer rottigheid hebben uitgehaald, waarbij vergeleken de straatpiraten van vandaag de dag nog maar onnozele kleuters zijn.

En de buit van onze mondiale strooptochten is zo gigantisch, verklaart de briefschrijfster, dat wij daar tot op heden nog van autorijden en van op vakantie gaan. Van die buit zijn de grachtengordel en de herenhuizen in de meeste grote steden in dit land opgetrokken. Om maar niet te spreken van de rooftochten van onze vrienden de Britten, de Spanjaarden, de Portugezen en de Belgen.

Die mevrouw geeft toe: "Hoewel u smaakvol schrijft, vervalt u repetitief in de overbekende zondebok-theorie, en dat vind ik jammer want volgens mij bent u veel intelligenter dan Hitler. Alsof de autochtonen zulke lekkere dieren zijn! Ik durf 's zaterdags amper op straat te komen vanwege het voetbalsupportersgajes wat daar rondloopt. En dat ziet er zo heftig en ordinair uit, dat je daar zelfs geen allochtoon meer tussendoor ziet lopen."

Ja geloof het of niet, maar die gestudeerde inzendster is van mening dat de spanningen in dit land echt geen kwestie zijn van - om in termen van Norbert Elias te blijven - 'gevestigden en buitenstaanders'.

Ga maar na, generaal, schrijft die mevrouw, onze oeroude traditionele civilisaties zijn aan het afbrokkelen en de 'grote verhalen' zijn door het postmodernisme ingehaald. Nu de theorieën van Karl Marx na min of meer honderdvijftig jaar operationeel zijn geworden, leven we in een klassenloze maatschappij. Dit heeft de geschiedenis een ruk gegeven met alle gevolgen zoals stress, gekte, drugs, misdaad en misbruik. En uit diezelfde hoek ziet die mevrouw nu het kromme, onbeschaafde vooroordeel opduiken tegen allochtonen.

"Generaal, bent u wel eens een Surinamer of een Ethiopiër of een Marokkaan uit de betere klassen in hun eigen land tegengekomen?" vraagt de dame in haar brief. "Want dan blijken ze meer dan je vrienden te zijn en blijken ze met dezelfde problemen te kampen als ieder ander mens op aarde."

Volgens deze meedenkende emotioneel betrokken schrijfster, kan je bij mensen die vanouds een beschaving hebben gekend, zoals bijvoorbeeld de Marokkanen, de Turken, de Ethiopiërs en de Hindoestanen, worden ontvangen met alle égards, festiviteiten en andere onbegrijpelijke rituelen, aldus de brief.

En wat dacht ik van het Europese sekstoerisme naar de armste van de armste landen van de wereld waar ze uit wanhoop en honger als kind hun lichaam moeten verhuren aan vieze, vette, volgevreten maniakken, op de Filippijnen, in India, in Bangkok? Jeroen Bosch is er volgens haar niets bij. Het lijken wel de Middeleeuwen.

Het verschil tussen de klassen van hetzelfde volk of ras is volgens haar vele malen groter, dan het verschil tussen dezelfde klassen van verschillende volken of rassen.
En hetzelfde geldt voor de sexen, de dieren en de generaties: het verschil tussen mannen en vrouwen van hetzelfde land kan groter zijn, dan dat tussen vrouwen uit verschillende landen en rassen. Dat heeft die mevrouw volgens haar brief persoonlijk meegemaakt, dus ze beschouwt haar uitspraken als empirisch. En het verschil tussen apen en mannen, stelt ze gedecideerd, is soms kleiner dan het verschil tussen mannen uit hetzelfde dorp.

Door de langdurige politieke ontwrichtingen en de culturele verminkingen, die aan ex-koloniën zijn toegebracht, door het stelletje uit de klei getrokken boeren en omhooggevallen barbaren die wij zijn, worden de onderste lagen van een bevolking het eerst aangetast en uitgehold. En als de pendel van de rigide natuurwet daarginds is uitgeslingerd, dan raast hij met een noodgang jouw kant uit en sleept in zijn zog de armsten der armsten mee en dat zijn noodzakelijkerwijs niet altijd de meest briljanten of beschaafden. De westerlingen, de christenen, krijgen onvermijdelijk een koekje van eigen deeg, daar is die dame van overtuigd.

Het probleem is volgens haar dat Nederland zo godsliederlijk rijk, verzadigd en zelfgenoegzaam is, dat de zelfregulerende materiële natuur ons automatisch van een vers proletariaat voorziet. Want zij wil nu eenmaal dat in iedere culturele eenheid (dorp, stad, land, wereld) tenminste vier hoofdklassen zijn: een geestelijke klasse, een bestuurlijke klasse, een agrarische handelsklasse en een arbeidersklasse.

Onze autochtone arbeidersklasse bestaat volgens haar niet meer sinds de Tweede Wereldoorlog en sinds de Partij van de Arbeid. Die zijn volgens het Peter's Principe percussief omhoog gevallen en bankieren thuis met giro blauw. Volgens haar verspil ik ontzettend veel energie aan het natuurlijke fenomeen van de wederkerigheid. En aan een onvermijdelijke, goddelijke wet van minimaal vier klassen, verschijnselen die beide met geen mogelijkheid gestopt of gekeerd kunnen worden - niet met opinie, politiek of meditatie, aldus de brief.

Daarom lijkt het naar haar bescheiden mening veel slimmer om gewoon een tijdje dekking te zoeken en het moment af te wachten dat het tij automatisch gekeerd is, maar dat kan dan wel tweehonderd jaar duren.

"Van kankeren verziekt u uw eigen geest en lichaam en ook dat van anderen," meent ze. "Ik zit er al meer dan twintig jaar op te wachten, dat het Romeinse Rijk straks eindelijk in elkaar dondert, want dat is (hoewel de geschiedenisboeken daar anders over denken), sinds het Concilie van Nicea door Keizer Constantinopel in 321 nog steeds niet gebeurd - kijk maar naar het Witte Huis in Washington. Ha-ha-hartelijke groeten, en misschien tot in het Rijk van God."


Tjonge, dames en heren, daar heb ik die mevrouw natuurlijk wel heel hartelijk dank voor gezegd, vanwege haar grondige en betrokken (schijnbaar logische) beschouwing.

"Hoezo MISSCHIEN tot in het Rijk van God?" heb ik natuurlijk als eerste teruggeschreven, "overweegt u soms om ons rendez-vous daar eventueel af te zeggen??"

Deze dame zegt samengevat in haar originele bijdrage met zoveel woorden dat er vulgaire autochtonen bestaan alsmede beschaafde allochtonen; de Europese kolonialisten hebben anderen wreed uitgebuit, maar de natuur zorgt bij hun nakomelingen voor compensatie; spanningen bestaan tussen het proletariaat en andere klassen, dezelfde klassen van thuis en buiten verschillen minder.

"Tja, geachte mevrouw," heb ik vervolgd, "niet de vraag wie er ooit het meest verdorven is staat op de agenda, maar het stoppen van de overspoeling door oninpasbare elementen in het huidige Nederland. Namelijk doodgewoon omdat u en ik dat willen in ons eigen land, terwijl we nog altijd denken dat we moeten doen of we er blij mee zijn." (Zie onze verdorven aflevering 4).Want ga maar na, democratisch gekozen politici die beweren dat er "geen draagvlak voor immigratie" bestaat, zeggen impliciet dat zij liever tegen het kiezersvolk zouden ingaan door de toelating te bevorderen. Maar dat is juist precies wat ze doen, met al die boter op hun hoofd. Dat geeft mooi aan dat men behept is met christelijk ontstaan schuldgevoel, een nazitrauma en met het misplaatst veinzen van democratie.

Dus ik heb die dame geantwoord: "Wat uzelf precies wil is ook onduidelijk in uw stuk. Het lijkt net of u zich afzet tegen het dichten van de grenzen, maar uit uw aanbeveling om tweehonderd jaar 'dekking te zoeken' maak ik op dat u wezenlijk tegen verdergaande immigratie bent.
Zo niet: hoeveel miljoen immigranten wil u dan nog binnenlaten en waarom dan niet meer??
Zo ja: wat bedoelt u met 'dekking zoeken' als het volgens u binnenkomende proletariaat 'noodzakelijkerwijs niet bestaat uit de meest briljanten of beschaafden'.
En waarom benadrukt u dan dat buitenlanders jegens inheemsen geen spanningen veroorzaken? U spreekt uzelf zo nogal tegen. En wat een verrassende stelling dat het verschil tussen het proletariaat en andere klassen groter kan zijn dan tussen 'apen en mannen'. Ook empirisch?"

Leeft deze dame wel in de realiteit? Wij kunnen moeilijk geloven, omdat zij ordinariteit signaleert in eigen volk, dat zij daarom uitgaat van "kan nog meer bij", zoals op een vuilnisbelt. Wat wil zij nou precies?

Hoezo 'popelen tot het Romeinse Rijk instort', met welk belang?
Duidelijk is dat inzendster de migratiestromen benadert vanuit een merkwaardig fatalistisch predestinatiegeloof. Net als de orthodoxe gereformeerden die tijdens de Tweede Wereldoorlog als repressaille door de nazi's werden weggevoerd uit Putten op de Veluwe. In het strafkamp moesten ze in het water staan en sloten graven. En omdat ze in een wrekende Heer der Heerscharen geloofden hebben de Puttenaren zichzelf niet ontzien maar juist uitgeput en zijn daaraan bezweken.

De mevrouw hier stelt dat verminkingen in koloniën zijn toegebracht door "het stelletje uit de klei getrokken boeren en omhooggevallen barbaren die wij zijn".

Pardon, maar ik behoor niet tot uw slag. Neemt niet weg dat zij zich dus zelf wel identificeert met kolonialen uit vroeger eeuwen en als zij dat gelooft, dan kan zij natuurlijk gerust in een vorige leven deel uitgemaakt hebben van Afrikanen die de slavernij hebben uitgevonden, of van Arabieren die deze later grootschalig in praktijk hebben gebracht.
Persoonlijk zaten wij bij de Noormannen en later bij de blanken die de slavernij ook nog eens een keer hebben afgeschaft.

Overigens zien wij niet dat de "natuurwetten" Scandinavië een "pendelbeweging" toespelen om de roof van de Noormannen terug te betalen. Maar uiteraard kan men hier in de toekomst een nieuwe ideologie over creëren, zoals de Serviërs zich nog steeds razend maken om nederlagen van zevenhonderd jaar geleden.

"Dekking zoeken is een illusie, mevrouw," luidde mijn antwoord.
Daarom roep ik op tot zelfbewuste, rondborstige slagvaardigheid in het hier en nu.

Of ik veel intelligenter ben dan Hitler?
"O mevrouw, in zo'n vlammend, eloquent, schilderachtig betoog van u... Met zo'n psychedelisch vermogen tot verbeelding... wat doodzonde voor u dat u toch moet aankomen met die platvloerse, kinderachtige klapstuk van de Linkse Kerk!"

Peter Pardon

(Wind u zich toch gerust politiek correct op over onze volgende pagina).

  PARAPSYCHOLOGISCHE VISIE OP DE MULTICUL 
Wereldwijd groeit de islam, in Nederland door immigratie en door een geboortegolf. Daarbij worden zielen aangetrokken om te incarneren. Iemand die bij bepaalde ouders terechtkomt zit op dezelfde golflengte. Daar is het punt om verder te groeien. Het gaat daarbij met name om zielen die ook in eerdere levens al islamiet zijn geweest. Die worden daar wetmatig naar aangetrokken, omdat aan gene zijde blijkt dat ze nog niet zover zijn ontwikkeld dat ze de islamitische omgeving achter zich kunnen laten. En of ze nou in Nederland bij een islamiet incarneren of in Arabië, als het maar een plek is waar ze hun actuele levensthema kunnen doen.
Dat betekent dat moslimkinderen tengevolge van hun vorige levens (karma) in sterke mate met dezelfde mentaliteit worden geboren als hun ouders. Baby's zijn namelijk niet blanco. Hoe meer moslims, des te meer moslimkinderen; zo groeit de islam in Nederland door.
Ligt hun mentaliteit ook in hun genen vast?

Lees verder bij gastschrijver Gijsbert den Uyl, paragnost...

 

 


 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 


Terug naar Home