Terug naar Home


  De Profeet was Feminist  

Tegendraads commentaar over Islamitische Emancipatie
en over de HOOFDDOEK
door JAN BEERENHOUT

Jan BeerenhoutAls 100.000 islamitische jonge vrouwen met een theedoek op hun kop willen rondlopen, dan is dat daarom nog niet islamitisch. Dat is het pas als ik daar enige grond voor kan vinden in de islamitische regelgeving.
Net als wanneer 100.000 katholieken iets doen. Dat is uitsluitend daarom nog niet katholiek, maar alleen als ik er iets over kan terugvinden in het katholieke canonieke recht. Als je de islam behandelt als een statische eeuwig geldende godsdienst, zoals gebeurt, dan is het leuke dat je in die overal geldende regels maar één verwijzing naar een hoofddoek vindt.  En dan is het qua uitleg en vertaling nog helemaal de vraag of er letterlijk het woord hoofddoek staat.
Hoofddoekverbod, koran over hoofddoek, haar bedekken, gezichtssluier. Ten eerste gaat het over een voor vrouwen onveilige situatie 1400 jaar geleden.
Daarover staat namelijk één vers, waarin God tegen Mohammed zegt: zorg nou dat je vrouwen buitenshuis hun hoofd laat bedekken en dat ze hun sluiers over hun borsten laten hangen, zodat zij daarmee te onderscheiden zijn van de andere vrouwen. Iedereen weet dan dat zij tot jouw club behoren en hopelijk blijven ze er daarom met hun tengels vanaf.

 

Zoek in de koran over de hoofddoek, haar bedekken, gezichtssluier.Wat wil nou het geval: daaruit distilleren moslims in de 21e eeuw dat vrouwen tot in eeuwige dagen hun hoofd in moeten bakeren.

 

Want moslims denken dat ze het leven uit de tijd van de profeet, 1400 jaar geleden, zoveel mogelijk moeten kopiëren om een goed mohammedaan te zijn.

 

Alles over de sharia, allah, burgeroorlog, erotiek, porno, pornografie, missverkiezing, profeet, Profeet Mohammed.Dus hun baard laten staan. Maar dan zouden die islamieten ook op een kameel naar hun werk moeten gaan.
Je hebt natuurlijk van die orthodoxen die het liefst demonstratief in een soepjurk rondlopen, zoals de profeet, maar dan denk ik dat moeten ze in Lapland niet proberen, want daar zijn ze bevroren voordat ze de hoek om zijn.

Was het een perverse profeet, achterlijke godsdienst, eergevoel, eerwraak, erewraak.Alleen: waaròm  liet de profeet zijn baard eigenlijk staan?
Omdat er geen scheermesjes waren!
Als je er vanuit gaat dat de islam, 1400 jaar geleden, een enorme stap vooruit betekende in de emancipatie van de vrouw, dan staat er nergens dat dat dus ook meteen het eindpunt van die emancipatie moest zijn.
Nee het was juist een tactische overweging als er staat dat vrouwen slechts 50% van de nalatenschap gingen erven, van datgene wat de man ontving, want voor die tijd kregen vrouwen helemaal niks! En er staat nergens dat die 50% ook het eindpunt moest zijn. Met andere woorden: de profeet heeft de eerste stap gezet, niets belettend om nu de vrouwen hun volledige erfrecht te gunnen.
 

Gelukkig geen moslemhoer, moslimhoer, islamhoer, marokkaanse hoer, turkse prostituee.Ik was twee weken geleden in het Tropen Instituut. Als het over seks gaat wordt er altijd gelachen. Daar beweerde een meisje, toen we het hadden over kleding, dat er in de Koran staat, en dat staat er inderdaad, dat de vrouw "haar schaamstreek bedekt moet houden".
Toen stond ik op en zei: "Mevrouw, u bent toch het levende bewijs dat dat niet kan?"  "Hoezo?" zei ze. "Nou als uw moeder dat ook gedaan had was u niet geboren."
En mij gaat het er niet om zo'n kind te kakken te zetten, maar om haar te laten nadenken, en moslims te laten nadenken: onder welke omstandigheden wel en onder welke omstandigheden niet? En dan zegt de islam, bij afwezigheid van een priesterklasse, dat je zelf na moet denken.

Het land van de sharia, allah, burgeroorlog, erotiek, porno, pornografie, missverkiezing, profeet, Profeet Mohammed, perverse profeet, achterlijke godsdienst, eergevoel, eerwraak.En wat die totaal gesluierde vrouwen betreft die geen sexobject willen zijn: je wordt toch nog veel geiler als je helemaal niks ziet? En die vrouwen kunnen zo toch ongezien naar hun geile minnaars toe?
Waar ze mij vreselijk kwaad mee kunnen krijgen is te zeggen dat die puberale provocatie van hoofddoeken en sluiers zo islamitisch is. Er staat nergens in de Koran dat je een goed moslim bent als je je helemaal in lappen wikkelt.

Met andere woorden ik denk dat die dingen voor 90% met culturele gewoontes te maken hebben en misschien voor 10% met de islam zelf.
Je hebt per slot Kerstmis-christenen die alleen met Kerst naar de kerk gaan, Poerim-Joden die je alleen met Poerim in de synagoge ziet, en zo heb je ook wat ik noem MINO's: Moslims In Name Only.
En ik denk dat de secularisatie onder moslims in Nederland even snel toeneemt als dat die onder christenen heeft plaatsgevonden.


Nederland van vreemde smetten vrij, remigratie, spelling, zwarte piet, sinterklaas, blijf van mijn lijf huis, blijf-van-mijn-lijf-huis.


Mensen voelen zich nog wel moslim, maar als je vraagt waaraan merk ik dat eigenlijk, dan kan men daar in het algemeen helemaal geen antwoord op geven.
En de afgelopen twee jaar is het moskeebezoek dan ook met 30% afgenomen in Nederland.
Het zijn vooral jongeren die geen moer verstaan van wat er in die moskeeën wordt gepreekt. Al die meisjes met hoofddoeken begrijpen überhaupt niet waar het over gaat.
Multikul leidt tot haar bedekken, gezichtssluier en clitoridectormie. Als ik in de trein wel eens een stel gehoofddoekte jongedames zie dan ga ik daar uit treiterigheid tussen zitten en dan pak ik de Koran uit mijn tas. Die heb ik bij me want mij verkopen ze geen knollen voor citroenen. En dan vragen ze natuurlijk wat ik doe. Dan zeg ik: "Mevrouw, ik wil toch echt zelf lezen wat er staat. Want de meeste moslims in Nederland zijn zó dom!"
Men voelt zich dan wel vaak gepakt, omdat ik ze natuurlijk nogal hard confronteer met hun valsheid in geschrifte.
Men roept: "Het staat in de Koran en het moet van de godsdienst," en dan vraag ik dus: "Waar staat dat dan? En als u het niet kunt vinden, waar staat in de Koran dat u mag blijven liegen?" Dan worden ze nog kwaaier.

Als ambtenaar in Amsterdam Oost bezocht ik islamitische vaders die hun dochters verboden om naar school te gaan. Daar kon ik dan heen met de leerplichtwet, maar ook met de Koran, plus de overleveringen van de profeet. Maar aan de leerplichtwet van Nederland achtten zij zich niet gebonden. Zoals wel aan de Koran. Wat wil nou? De profeet heeft gezegd: als u kennis moet verwerven en u moet ervoor naar China, dan gaat u dus naar China. Want leren is voor jongens en meisjes, mannen en vrouwen, permanent een plicht.
Kortom: éducation permanente avant la lettre.
En dan kon ik dus tegen zo'n vader roepen dat hij handelde in strijd met de Koran en dat hij een slecht moslim was. Dat werkte altijd wel.

Ik vind dan ook dat je heel nadrukkelijk mensen moet aanspreken in de taal die ze het beste verstaan.
Als ik bij gereformeerden ex artikel 31 op visite moet dan kijk ik in de betreffende catechismus wat hun opinie is over god mag weten wat. En dan spreek ik ze aan in de taal die zij verstaan.
Ik vind dat overheden de fout maken dat niet te doen.

Men beroept zich dan op de scheiding van kerk en staat. Maar die kan in Nederland helemaal niet eens bestaan.
Omdat in de grondwet staat dat er vrijheid van godsdienst is, zou de overheid dus de godsdienst van zijn onderdanen moeten beschermen. Met leger en politie. En in de Koran kijken wat er staat en dat opleggen...

Geen islamitische emancipatie, maar hoofddoek, hoofddoekverbod, koran over hoofddoek, haar bedekken, gezichtssluier, moslemhoer, moslimhoer, islamhoer, marokkaanse hoer, turkse prostituee, sharia, allah, burgeroorlog, erotiek, porno, pornografie, missverkiezing verbod.

Nee, als je werkelijk vrijheid van godsdienst wil, en de overheid wil zich daar ook helemaal niet mee bemoeien, dan moet je zelfs dat grondwetsartikel schrappen.
JAN BEERENHOUT

 

 

 

 

Hoofddoekjes uit de oude doos hadden geen imperialistische lading.
Hoofddoekjes van weleer

De happy hoofddoek van Multikulkrant.net

 


Meer weten? Volg onze islamofobische stoomcursus islamologie


   Begin een discussielijn of volg de redenaties van  
  anderen over de  MULTICUL door te klikken op: 
 FORUM

 

 De Hoofddoek 
Het Amsterdams Historisch Museum stak in 2006 een heuse loftrompet uit over het symbool van onderwerping en gebiedsverovering waar moslima's hun hoofd mee moeten inbakeren. Net een gedienstig kruiperige expositie in 1939 over hoe prachtig sommige exemplaren zijn van de Duitse vlag. Linkse sentimenten trappelen om de mohammedaanse achterstelling van vrouwen tot Amsterdamse historie te maken! Bekijk het laffe filmpje:

 


Betreft slamitische emancipatie, hoofddoek, hoofddoekverbod, koran over hoofddoek, haar bedekken, gezichtssluier, moslemhoer, moslimhoer, islamhoer, marokkaanse hoer, turkse prostituee, sharia, allah, burgeroorlog, erotiek, porno, pornografie, missverkiezing, profeet, Profeet Mohammed, perverse profeet, achterlijke godsdienst, eergevoel, eerwraak, erewraak, van vreemde smetten vrij, remigratie, spelling, zwarte piet, sinterklaas, blijf van mijn lijf huis, blijf-van-mijn-lijf-huis.

 

 

 

 

 

 

 

Uit de fractie van de Partij voor de Allochtonen
Hoofddoek aan de balie mag, gezichtsbedekkende kleding niet
18 feb 2005
Hoofddoek aan de balie mag, gezichtsbedekkende kleding niet.

De PvdA fractie Rotterdam is van mening dat hoofddoeken van baliemedewerksters geen probleem zijn. Het is iets anders als vrouwen hun hoofd zodanig gaan bedekken dat normale menselijke communicatie niet meer mogelijk is.

De PvdA fractie is voorstander van kledingvoorschriften die ertoe leiden dat iemands gezicht altijd zichtbaar is. Met een sluier of andere gezichtsbedekkende kleding is het immers onmogelijk om met elkaar te communiceren. Dit standpunt ligt in lijn met de eerdere reactie van de PvdA fractie naar aanleiding van het voorstel van Leefbaar Rotterdam om hoofddoeken te verbieden.
Naar aanleiding van het verzoek van deelgemeente Charlois om stedelijke kledingvoorschriften vast te stellen voor baliemedewerksters, heeft de PvdA fractie schriftelijke vragen gesteld.
De PvdA-fractie neemt overigens onverkort afstand van de passage in de brief van de deelgemeente dat “’de hoofddoek’ voor veel mensen in Nederland het symbool is van een leefwijze, cultuur of gedachtegoed, die niet strookt met Nederlandse waarden en normen”.
Jantine Kriens, PvdA gemeenteraadslid: "Het past een dagelijks bestuur van een deelgemeente niet om vooroordelen van deze aard te gebruiken in plaats van te bestrijden."
Jantine Kriens: "De PvdA fractie is van mening dat het dragen van een hoofddoek door baliemedewerksters geen enkel probleem is. Wij vinden het echter wel een probleem als baliemedewerkster hun gezicht zodanig bedekken dat communicatie niet meer mogelijk is. Wij kunnen ons voorstellen dat de deelgemeente Charlois daar afspraken over wil maken die voor de hele stad gelden. Daarom hebben we het college gevraagd of zij kledingvoorschriften willen formuleren voor baliemedewerksters. En als ze dat gaan doen of zij dan daarin willen opnemen dat het gezicht van baliemedewerksters geheel zichtbaar dient te zijn, maar daarin ook op te nemen dat het bedekken van de haren door middel van een hoofddoek geen probleem is."

 

Partij van de Arbeid als degressieve reactionaire kracht in antifeminisme der multicul.

 UIT FORUMS.MAROKKO.NL
Firdaus_18
07-09-2006, 19:34
Salam aleikoum,
Waar in den haag an je pasfoto´s maken bij een vrouw. Ik ga morgen inschallah foto´s maken maar ik wil mijn hoofddoe niet afdoen bij mannen.

Aboe Imraan
07-09-2006, 19:36
moet je dan je hoofddoek uitdoen voor een pasfoto????????????????
nooit van gehoord

muslima_1985
07-09-2006, 19:36
zuster? waarom wil je ene pasfoto maken zonder hoofddoek?

Firdaus_18
07-09-2006, 19:41
Voor een nieuw paaspoort.

muslima_1985
07-09-2006, 19:42
nederlandse?
zuster je kan een soort van "bezwaar" aanvragen uit godsdienstige redenen en dan hoef je niet je oren enzo te laten zien... (krege ik van ochtend te horen in de gemeente )

Firdaus_18
07-09-2006, 19:43
mijn moeder en zussen staan gewooon met hun khimaars op de nederlandse paspoort, dus vreemd

muslima_1985
07-09-2006, 19:43
Bij de gemeente? En hoe lang duurt voordat je een antwoord van hun krijgt, want ik moet maandag alles brengen.

Aboe Imraan
07-09-2006, 19:43
is een nieuwe regel broeder, je oren moeten te zien zijn...

oojhhhh soebhana allah.........

Moeraabita
07-09-2006, 19:46
Voor een nieuw paspoort.
Is dat een nieuwe regel? En jij geeft daar gehoor aan?!

OemuHudaifah
07-09-2006, 19:46
Ik was een aantal dagen terug nog bij de gemeente en daar zijn mij de nieuwe regels uitgelegd. De vrouw vertelde me dat mijn hele gezichtslijn en kaaklijn te zien moet zijn, dus niet je gehele oren, maar wel je hele gezicht tót aan je oren.. (Dus als je het gezicht van de voorkant ziet, moet je de oren kunnen zien, maar ze hoeven er niet uit te steken) Je hoeft je hijaab nog niet af te doen, maar gewoon je oren eruit halen..

Wa Allaahu Ta'ala A'lam.

Firdaus_18
07-09-2006, 19:47
kijk zuster, ik ging vanochtend naar de gemeente (ik ben pas 18 geworden dus moest ik een nls pastport aanvragen) en toen zij hij tegen mij van, heb je gehoort hoe je op de foto moet... dus vertelde hij dat je oren te zien moeten zijn en dat je zerieus moet kijken...
en ik reageerde beetje geschokt en toen zij hij tegen mij, ja maar jij kan een bezwaar insturen dat je dat niet wilt omwille van je godsdienst en dan hoeft het niet...
en een andere vrouw (familie) vertelde dat ze laatst haar pasport had opgehaalt, en ze moest serieus kijken, en ze hoefte haar oren niet te laten zien uit godsdienstige redenen... snap je?

muslima_1985
07-09-2006, 19:47
Is dat een nieuwe regel? En jij geeft daar gehoor aan?!!

Firdaus_18
07-09-2006, 19:50
Wat moet ik dan doen?

 

Biometrie – Generatie Elektronische Reisdocumenten

Toepassing uitzonderingsbepaling op het onbedekt zijn van het hoofd op de pasfoto.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vraagt indringend uw aandacht voor correcte toepassing van de uitzonderingsbepaling aangaande het onbedekt laten van het hoofd op de pasfoto bij het aanvragen van een reisdocument.
De basisregel is dat op de pasfoto die de burger overlegt bij het aanvragen van een reisdocument het hoofd onbedekt dient te zijn. Er is een uitzonderingsbepaling, die onder andere is te vinden in artikel 28, derde lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001. Deze houdt in dat een pasfoto toch kan worden geaccepteerd indien de aanvrager heeft aangetoond dat godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen zich verzetten tegen het niet bedekken van het hoofd.
Deze uitzonderingsbepaling is sedert jaar en dag ongewijzigd in de regelgeving opgenomen. Ook de invoering van de Generatie elektronische Reisdocumenten op 26 augustus 2006, waarbij aangescherpte regels voor de pasfoto’s zijn vastgesteld, heeft hierin geen wijziging gebracht. Tot nu toe deden zich bij de toepassing van deze bepaling in de praktijk voor zover bekend geen onduidelijkheden voor en konden de uitvoerende instanties daarmee goed uit de voeten.

Recent heeft zich evenwel een incident voorgedaan, waarbij op basis van verkeerde informatie een Nederlandse identiteitskaart is verstrekt aan een persoon die zich als clown of Joker uit een Batman film had geschminkt en een daarbij passende hoofdbedekking droeg. De betrokken persoon had zich voor het mogen dragen van de hoofdbedekking beroepen op levensbeschouwelijke redenen. Inmiddels is de identiteitskaart door de daartoe bevoegde autoriteiten ingehouden.

Om herhaling in de toekomst te vermijden wordt in deze nieuwsbrief de bestaande regelgeving opnieuw onder uw aandacht gebracht en een aantal richtlijnen gegeven voor het geval u met een dergelijke aanvraag wordt geconfronteerd.

Wat bepaalt de regelgeving?
De in dit verband relevante bepalingen staan in artikel 28 PUN (vgl. art. 40 PUNA, art. 42 PUB en art. 17 PUKMar) en luiden als volgt:

1.) Bij het indienen van een aanvraag voor een reisdocument wordt een pasfoto overgelegd die een goedgelijkend beeld van de aanvrager geeft.
2.) De overgelegde pasfoto voldoet aan de acceptatiecriteria van de in bijlage L bij deze regeling opgenomen fotomatrix.
3.) In afwijking van het tweede lid kan een pasfoto worden geaccepteerd indien de aanvrager heeft aangetoond dat godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen zich verzetten tegen het niet bedekken van het hoofd.
Met betrekking tot deze bepaling kan het volgende worden opgemerkt. Niet alleen in de paspoortuitvoeringsregelingen, maar ook in andere wet- en regelgeving zoals artikel 6 van de Grondwet, wordt het begrip levensbeschouwing/levensovertuiging vaak in één zin genoemd met het begrip godsdienst. Beide hebben gemeen dat zij mensen helpen om in georganiseerde vorm zin en betekenis te geven aan hun bestaan, aan de werkelijkheid en aan hun ervaring. Een aanvrager die slechts blijk geeft van een puur persoonlijke levensopvatting of uiterlijke gedragingen in kleding of opmaak die als modeverschijnsel zijn aan te merken, kan derhalve niet in aanmerking komen voor toepassing van deze uitzonderingsbepaling.

Het toestaan van uitzonderingen dient met grote terughoudendheid te geschieden. De eis dat het hoofd onbedekt dient te zijn vloeit immers voort uit de primaire functie van het paspoort en de identiteitskaart, die inhoudt dat de houder zo goed mogelijk aan de hand van zijn document moet kunnen worden geïdentificeerd. Dit betekent dat, zoals ook uitdrukkelijk in artikel 28, derde lid, PUN is vermeld, op de aanvrager de bewijslast rust om aan te tonen dat er sprake is van zodanige godsdienstige of levenbeschouwelijke redenen, dat deze zich verzetten tegen het onbedekt laten van het hoofd.

Om hierover meer duidelijkheid te verkrijgen, wordt u geadviseerd de nodige vragen te stellen en in voorkomende gevallen door te vragen. Daarbij kan, onder andere, gedacht worden aan de volgende vragen:
- tot welke godsdienstige of levenbeschouwelijke stroming behoort de aanvrager?
- (indien de godsdienst of levensbeschouwing de ambtenaar onbekend is): kan de aanvrager nader toelichten en schriftelijke bewijzen overleggen omtrent het bestaan van de betreffende godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming?
- kan de aanvrager aantonen dat hij of zij behoort tot de godsdienst of levensbeschouwing waarop hij of zij zich beroept?
- kan de aanvrager aantonen dat zijn of haar godsdienst of levensbeschouwing voorschrijft dat, in het openbaar, een hoofdbedekking moet worden gedragen?

Hoever u moet gaan met het stellen van vragen en het eisen van bewijsstukken, zal van geval tot geval kunnen verschillen.
Bij aanvragers die verklaren dat zij behoren tot een bekende godsdienstige stroming die het dragen van een hoofdbedekking voorschrijft (te denken valt aan onder andere: nonnen, moslima’s, Sikhs) zullen bijvoorbeeld nauwelijks of geen vragen hoeven te worden gesteld, omdat in het algemeen vrij eenvoudig kan worden aangenomen dat zij aan de uitzonderingsbepaling voldoen (zeker indien betrokkene op de pasfoto in het oude reisdocument ook al met een hoofdbedekking is afgebeeld).
Mocht u op de door u gestelde vragen geen bevredigend antwoord hebben gekregen of blijft u anderszins ook maar enigszins twijfel houden aan het bestaan van zodanige godsdienstige of levenbeschouwelijke redenen, dat deze zich verzetten tegen het onbedekt laten van het hoofd, dan dient u de aangeboden foto niet te accepteren. Indien de aanvrager het oneens is met dit besluit, kan deze daartegen desgewenst bezwaar dan wel beroep aantekenen. HOE ZIEN ZIJ GINDS ONZE ONNOZELHEID VAN LINKS? 
Al sinds Jaren 70 hebben linkse "correctheid" en starre taboes het Nederlandse volk monddood trachten te maken, om via een troetelbeleid voor allochtonen en moslims een onleefbare doorgedraaide multiculturele 'samenleving' te scheppen.
Ontwikkelde inwoners van moderne doch hypocriete Arabische landen bezien ons geharrewar evenwel vol afgrijzen.
Leest u het (reis)verslag van de ervaringsdeskundige Wouter van Dieren:
De Islamitische Catastrofe.


Terug naar Home


_____________________________________________________

U
 KLOM IN
 DE PEN IN 2002

CRIMINELE UITWIJKERS
De regiopolitie Groningen heeft een rapport uitgebracht over de criminaliteit onder vluchtelingen. Natuurlijk werd dat door de 'dood-knuffelaars', de salon-socialisten, verketterd als incorrect. Wat wel boven tafel komt is dat 'vluchtelingen' in een land waar zij in vrede kunnen leven criminaliteit bedrijven. Dat deden de joden in de US in de oorlog anders niet. Ze waren dankbaar om te kunnen overleven. En ook de Vietnamezen in ons land (feitelijk collaborateurs) schikken zich naar onze wensen en bouwen zelfstandig een bestaan op.
We kunnen aannemen dat vele vluchtelingen (kleine) misdadigers zijn voor wie de grond te heet is geworden onder hun voeten. Mensen die werkelijk arm zijn en verdrukt worden zullen amper in de gelegenheid zijn om hier te komen. Hoewel Nederland nergens op de wereldkaart staat, kunnen Iraniërs, Irakezen en Afghanen, alleen maar naar Nederland. En dat voor veel geld. Elk jaar komt hier een stroom mensen ter grootte van de stad Deventer binnen: zo'n 50.000. Er zijn onnadenkenden die veronderstellen dat de achterhoek en Drente dun bevolkt zijn. Dus vol zijn we niet. Maar dat is nog het laatste stukje ruimte dat we misschien nog mogen overhouden. Ik hoor nu net van Carlijn dat we al in de orde van grootte van de stad Alkmaar moeten denken; bijna 100.000 mensen, dus 200.000 na vijf jaar. Tel uit je ondergang. Sterkte voor de lijst Fortuyn en hopelijk laat men zich niet opnaaien door het elitaire zootje dat aan de uitverkoop heeft bijgedragen.
Carlijn en George Bookelman te Alkmaar

ISLAM/CHRISTENDOM
Als je de Islam vergelijkt met het christendom is een duidelijk in het oog springend verschil de afwezigheid van het concept vergeving. De Koran is een grote verzameling strenge leefregels die nageleefd MOETEN worden om in de gunst te komen bij Allah, anders zwaait er wat, namelijk hellestraf. Dit systeem veroorzaakt frustratie omdat het onmogelijk is om het strenge regelsysteem te allen tijde volledig na te leven. Dit systeem veroorzaakt ook jaloezie en haat jegens al degenen die zich niet onderworpen hebben aan het systeem, en blijkbaar veel gelukkiger en welvarender (Amerika!) zijn dan de gemiddelde moslim. Het is deze frustratie en haat die ten grondslag liggen aan de aanslagen op 11 september, en aan de haat tegen het westen van moslims in het algemeen. Moslims zijn mensen zoals u en ik, maar zitten in een web van indoctrinatie waarin onder meer hun sociale context (familie en vrienden) een belangrijke rol speelt. Vanzelfsprekend moet de instroom van moslims in het land beperkt worden.
J. Verheul, Nederland.

ESSENTIES
Asielzoekercentra hebben meer weg van concentratiekampen, wat faciliteiten, woningen en omgeving betreft, dan van een redelijke woonomgevingen. Ze worden door het personeel dat er werkt menswaardig behandeld, en ze genieten beperkte bewegingsvrijheid. Er zijn beveiligingsposten, en ook is het hele asielgebied omheind. Niet met commandoposten en prikkeldraad, maar wel met muren, en bewaakte in/uitgangen. De gebouwen zijn niet meer dan kale opslagruimtes, waar deze mensen vaak met acht tegelijk op een kleine kamer liggen en op bedden slapen waar ik mijn ergste vijand nog niet op liet liggen. Centrale verwarming en verlichting die het vaak begeven, en verder niets. Elke gang (10 tot 15 kamers met per kamer 5 tot 8 mensen) heeft 1 of 2 douches, en 1 keuken. Vaak is er zelfs maar 1 keuken per gebouw. Overal loopt bewaking rond. Asielcentra zitten (vaak) ver verwijderd van de stadscentra, veel asielzoekers moeten anderhalf uur lopen voordat ze een supermarkt bereiken. Asielzoekers krijgen 60 gulden per week om het gezin te onderhouden, en mogen werk verrichten op het asielterrein voor 1 gulden per uur. Kijkt u naar de nederlandse productprijzen, en reken maar uit. En onder die erbarmelijke omstandigheden zitten asielzoekers hier maanden, vaak JAREN te wachten op de uitslag van hun asielaanvraag, met een kans van ongeveer 70 tot 80% dat ze alsnog terug moeten. Dat is belachelijk. Daar zou de lijst Fortuyn zich druk over moeten maken. DAT zou men moeten willen veranderen.
Marcel

ALLOCH
Ik heb een hekel aan het woord 'allochtonen', want het is een vergaarbak van meer dan honderd nationaliteiten en bovendien worden ook nog eens de kinderen uit Nederlands-buitenlandse huwelijken meegerekend, die hier zijn opgegroeid en die al vanaf hun geboorte de Nederlandse nationaliteit bezitten. Belachelijk!
Zoals het Surinaamse raadslid van Leefbaar Rotterdam al zei, het merendeel van 'de allochtonen' vormt helemaal GEEN probleemfactor. Het gaat slechts om een bepaalde groep en ik ben er dan ook voor om die duidelijk bij naam te noemen, bijvoorbeeld een deel van de MAROKKAANSE jongeren. Daarom is het ook niet waar dat DE multiculturele samenleving is mislukt.
De Indische Nederlanders hebben hier na de oorlog hun plek gevonden, zo ook andere groepen zoals de Spanjaarden, Italianen, Grieken, Surinamers, Chilenen en Arubanen. Waarom worden in dit soort discussies alle 'allochtonen' toch altijd op een grote hoop gegooid?
Het gaat volgens de media immers om hoge criminaliteit onder 'de' allochtonen, en of je die stelling al dan niet onderschrijft. Enige nuance lijkt niet welkom in deze discussie!
Ook Nederlanders maken zich schuldig aan crimineel gedrag op straat. Er zou veel en veel zwaarder gestraft moeten worden, maar helaas staat de Nederlandse justitie eerder aan de kant van de crimineel dan aan de kant van het slachtoffer. Ik mag 's avonds niet eens een pepperspray bij me dragen terwijl alle criminelen wel tot op de tanden bewapend zijn, het is toch te zot voor woorden!
Je moet je eerst in elkaar laten slaan of laten verkrachten, dan mag je aangifte doen en als je geluk hebt wordt de dader gepakt en krijgt hij een strafje. Ik zeg met nadruk straf-JE, want meer is het niet. Wat voor effect gaat daar nu van uit? De maatschappelijke verloedering is algeheel en daar maak ik mij zorgen over, alleen denk ik niet dat de lijst Fortuyn hiervoor een goede oplossing biedt. Er werd naar Pim Fortuyn geluisterd omdat hij bepaalde taboes doorbrak en vooral omdat hij iedereen met zijn grote mond in de rede viel, maar oplossingen aandragen deed hij niet. Bovendien - en dat vind ik het ergste - wou deze man onze verzorgingsstaat tot op de grond afbreken. Ook ik heb weinig geloof meer in de traditionele politiek, maar dat was voor mij nog geen reden om dan maar op deze verwaande volksmenner te gaan stemmen.
Edith

Immigranten en asielzoekers die onze taal niet binnen drie jaar fatsoenlijk beheersen dienen te vertrekken.STINKENDE WONDEN
Kok verweet Fortuyn dat hij onze maatschappij in twee kampen opsplitste.
Wat wil Kok dan doen? Niks? Gewoon zo laten? Als jij een wondje hebt zul je het ook moeten verzorgen, anders zal het gaan ontsteken. Mijns inziens heeft Kok (en het politieke establishment natuurlijk) gezorgd voor apartheid in onze samenleving. Hoe je allochtonen dwingt te integreren? Een paar tips om integratie in een stroomversnelling te brengen.

- Geen officiele documenten (bijvoorbeeld gemeentebrochures) vertalen in het Turks, Marokkaans of een andere taal. Dit moet alleen in het Nederlands zijn.
- Immigranten en asielzoekers die onze taal niet binnen drie jaar fatsoenlijk beheersen dienen te vertrekken.
- Marokkaanse mannen mogen geen vrouwen uit het buitenland halen om deze te gebruiken als sloof. De Marokkaanse vrouw anno 2002 is aardig geemancipeerd vergeleken met de vrouwen in Marokko.
- Asielprocedure moet sneller en de tijd dat de asielzoeker 'illegaal'in Nederland zit moet hij of zij wachten in een kamp. Zie Australie. Perfect beleid.
- Boot camps voor ontspoorde jongeren en dan met name Marokkanen. In deze boot camps leren ze respect voor een ander, maar belangrijker nog: respect voor zichzelf. Ik zag laatst een docu met zo'n bootcamp met amerikaanse ontspoorde kinderen en ze kwamen echt heel anders uit dat kamp.
- Als een asielzoeker met justitie in aanraking komt moet deze zonder pardon het land uit. Dit moet duidelijk gemaakt worden bij binnenkomst.
Peter Groenendaal

REDACTIE: DE GENERAAL PARDON.          Terug naar Home

 

Heb het hart goed links bij verontwaardigd lezen van deel 12

  Mee eens? Commentaar? Klachten?  
  Kom ook luchten en stoom afblazen in:  
 
GASTENBOEK VAN GENERAAL PARDON  

 


   Begin een discussielijn of volg de redenaties van  
  anderen over de  MULTICUL door te klikken op: 
 FORUM