Terug naar Home

Generaal P.Pardon, hoofdredacteur. Redigeert ook:
De Multiculturele Hersenschim.
Zo zielig zijn Zelf-Frustreerders.
Lotsverbeteraars en gezellige Antillianen.
Statistische gegevens Multicul.
Generaal P.Pardon verliefd op Ayaan.
Islamofobie voor Beginners.
Godsdienst draait om Vrouwen-Sex.
Lief-Linkse Fossielen
Lijst van landverraders in aanleg
Bijna alles over Geert Wilders van de PVV
Parapsychologische aspecten van de Multicul
Bezoek de mini-turboversie van de P.Pardon-site

 

Madurodam, landje van melk, honing en multikul. U STOND 
 ERBIJ 
 EN U KEEK 
 ERNAAR 

Immigratie was geen natuurramp maar een soort staatsdiscipline opgestart door links-intellectuele denkers: de instroom is een cultuurverrijking. Voor die tijd, niet zo lang na de Tweede Wereldoorlog, was de politiek sterk voor emigratie van Nederlanders naar de andere kant van de aardbol. Minstens 500.000 Nederlanders vertrokken naar vreemde werelddelen.
Het lijkt een volstrekt raadsel hoe de politiek 100% dus 180 graden van koers kon veranderen in een oogwenk van zo'n tien jaar.
Na de wederopbouw, onder het economische wonder van de jaren 60, schreeuwden werkgevers om arbeidskrachten terwijl de arbeidsvoorwaarden en lonen werden opgeschroefd.
Maar in Noord-Afrika en Oost-Turkije stonden massa's te popelen voor kansen. Daarop kwamen duizenden gastarbeiders hierheen op een contract met een terugreisverplichting voor als ze waren uitgewerkt.

En nu komt het, die mensen bleven hangen toen duidelijk werd dat de textielindustrie, bulkscheepsbouw en steenkoolwinning niet meer winstgevend te krijgen waren, ook niet met goedkopere gastarbeiders. En toen bleek hoe laf de politiek was, is en zonder crisismanager waarschijnlijk zal blijven. Niemand durfde openlijk de gastarbeiders die niet terug gingen de wacht aan te zeggen; men ging juist uitkeringen verstrekken.
Joop den Uijl liet familiehereniging toe en toen was het hek van de dam. Bij honderdduizenden kwamen ze binnen, berooid, analfabeet, geen werk, geen vooruitzichten en streken neer in de armere buurten van de steden waar de blanke bevolking begon te vluchten.

PvdA is kampioen zelfverblinding. Struisvogel met visie schouwt in andere wereld.

 

Van Agt en Wiegel maakten een veel te ruim opgezette gezinsherenigingswet die feitelijk inhield dat elk ver familielid dat ook maar voor een beetje afhankelijk was van het inkomen van de gastarbeider hier naartoe mocht komen. Steden verzwartten, miljarden verdampten en in Oost-Turkije en Marokko ontstonden sloppen van ontvolkte dorpen waarvan de mensen in de arme buurten van onze grotere steden hokten.

De Nederlandse politiek was totaal redeloos en krankzinnig geworden. Men zag het als een sociale plicht primitieven uit alle windstreken in Nederland van een gemeubileerd flatje en een uitkering te voorzien. Tegenspraak was niet mogelijk: je was een racist. Als een reflex en als een boemerang werden sindsdien de vergelijkingen omtrent WOII naar je hoofd geslingerd bij ook maar de minste kritiek op de immigratie-idioterie.

 

 

Want multi-cultuur is een verrijking, punt uit. Deze zelfgemaakte economische ramp veroorzaakte de ontkoppeling van AOW en uitkeringen onder Lubbers en een gestaag stijgende staatsschuld. In de volgende eeuw moest de AOW en pensioenleeftijd worden verhoogd om de multicul te financieren.
Pieter Lakeman, heel goed in cijfers, liet een boekje het licht zien (1999) waarin hij becijferde dat tot dan toe het multicultidrama de Nederlandse staat al 70 miljard gulden had gekost (
www.scribd.com...).

Werden er kamervragen gesteld naar aanleiding van deze publicatie? Neen, geen woord, zo hecht was de politiek correcte discipline in de Tweede Kamer.
Het hele eerste decennium van de 21e eeuw gaat het nog gewoon door: huwelijksimport, gepardonneerde illegalen, vluchtelingen en al de gezinshereniging van dien.
De vreemdelingenindustrie heeft zo'n sterke lobby van wie er een goede baan in vinden dat, via de politiek correcte pers, er moord en brand wordt geschreeuwd als verstandiger politici hun nek uitsteken (Pim Fortuyn, Rita Verdonk) om de instroom enigszins te beperken.
De Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders) heeft rond 2010, daarom een ijzersterk punt: wat kosten de allochtonen ons elk jaar en wat heeft de toestroom in het verleden voor roodstand opgeleverd?

 

 

Omdat het geen natuurramp is doch een politieke rode beslissing om immigratieland te zijn, zullen politici er uit alle macht onder vandaan trachten te kronkelen dat ze al die tijd op het foutlinkse spoor hebben gezeten.
Madurodam, het land van de Multikul, was een ontiegelijk jofel afzetgebied gebleken voor de internationale migratie-business, om busladingen betalende globetrotters naartoe te transporteren.
Schijnhuwelijken te arrangeren, kampbeulen en criminelen te helpen dumpen, soms zelfs ondergebracht in gezelschap van hun vroegere prooien.
Want dit akelig gewetensvolle landje heeft de afgelopen decennia een complete zieligheidsindustrie opgezet waaraan Justitie ribben uit ons lijf spendeerde, met honderden marechaussees, advocaten, sociaal werkers en ambtenaren die veelal, of het nou gevangenissen betreft dan wel opvangcentra, klasse-hotels bieden in vergelijking met wat de migrant in zijn vaderland gewend is. Vandaar dat het percentage "wèrkelijke vluchtelingen" 100% bedraagt. Want iedereen heeft wel één of ander ellendig lot te ontlopen op deze aardkloot.

Nu kan men iemand wel uit een schijnheilige, autoritaire cultuur weghalen, maar men haalt de schijnheilige autoritaire cultuur daarom nog niet uit die persoon. Zo nemen de lotsverbeteraars hun innerlijke beul met zich mee. En die beul blijft de uitheemse nieuwkomer innerlijk onderdrukken en daarom is de betrokkene ook blijvend boos.


En die boosheid daar is een bepaald slag Hollanders geil op, namelijk linksen. De linksmens gelooft onwillekeurig dat uitheemse culturen per definitie beter zijn en dat je je eigen komaf liefst moet uitverkopen. Dankzij deze linkse ziekte steekt de onverdraagzame cultuur van de immigrant hier eens te meer de kop weer op, aller-aller-allereerst op de manier die de "Linkse Kerk" zo graag ziet: dat slachtoffercomplex waar men zo op kwijlt in de zieligheidsindustrie.

 


Hoe kwam het?

 

 

    


Asielzoekers in Nederland  vanaf 1974Zieligheidstraining
is het eerste wat de 'cultuur-verrijker' hier te beurt valt en zo is hij voor je het weet ingeburgerd naar links model. Wie het bekritiseert is volgens de gedachtenpolitie een neo-nazi.
Niet dat de binnenlopers Nederlands willen worden, in tegendeel: men vestigt zich hier met de eigen taal en cultuur welke ook superieur wordt geacht te zijn en men stemt de TV's af op instructies uit eigen bakermat.
Men hangt zijn oor te luisteren naar het vaderland.De regen kolderieke berichten over toegestaan misbruik in dit waterslappe Nederlandje is gênant: uitgewezen Afghaanse criminelen die op vormfouten mogen blijven of zelfs worden vrijgelaten met een dikke bonus van tijdens hechtenis misgelopen uitkerings-poen. Of ze worden erkend als vluchteling en gaan dan stiekem even naar hun vaderland op vakantie. Anders keren ze wel naar Nederland terug met een nieuw vals paspoort onder een andere naam. Of gewoon zonder paspoort natuurlijk.
Decennia lang miljarden voor asielindustrie en zieligheidstraining door Linkse Kerk en Multicul. Per slot van rekening verzorgen gangster reisagentschappen een voortreffelijke Smokkelservice naar Nederigheidsland.
Al is het percentage asielzoekers dat een verblijfsstatus krijgt verminderd, u en ik zijn sentimenteel genoeg om de anderen met vaste prik een generaal pardon te gunnen. Op vormfouten want zielig is schrijnend.
Vervolgens gaan die mensen beweren dat Nederland "ook mijn land" is, wat u komt te staan op het etiket "onverdraagzaam" als u hun eigen onverdraagzaamheid waagt te bekritiseren. Want Nederland is van iedereen, een kruisbeeld is aanstootgevend voor mohammedanen, de driekleur en de kerstboom zijn een belediging voor allochtonen en Zwarte Piet is het toppunt van racisme.

 

Zwarte Piet is racistisch maar Zwarte Klaas voldoet aan de zelfhaat van goedmensen in de multicul.


 

Vakterm: cultuurnihilisme. Vakterm als u het daarmee oneens bent: "fascist". Vakterm voor gewelddadig bestrijden van "fascisten": antifascisten.

 

Hollanders hebben geen gentech nodig om zichzelf te veranderen in witte raven. Immers zogenoemde gezinshereniging en familievorming haalt uiteindelijk de ganse derde wereld naar onze kleimatras. Vandaar dat talloze regulier gevestigde allochtone jongens via de ouders een vrouw uitgehuwelijkt uit het vaderland wil halen om maar een dociele slavin te krijgen. Zelfs na de moord op Pim Fortuyn (6-5-2002) discussieert de Linkse Kerk nog over leeftijdverhoging tot 21. Tot 24? Gewoon afschaffen is immers neo-racistisch? Wat dacht u van het woordje knots?

 

Reactionaire evolutie van anti-emancipatie door islamisering in de multicul.

 

 

 Ingezonden naar de
 Generaal P.Pardon


Gastschrijvers zoals Pierre Vorser, Trias Politica, Boris Bijster en Danny Wells.
De Baron van Rederiek en Amy Gratie.
Lees de commentaren van deze


VERZETSSTRIJDERS HIER...

 

 

Marokkaanse jongens eisen dociele importbruiden als broedmachines. Emancipatie van moslima's wordt harde dobber voor opvliegende macho's van Allah. Huiselijk geweld en vrouwenmishandeling, schizofrenie en misdaad: Multikul.


 PARAPSYCHOLOGISCHE VISIE OP DE MULTICUL 
Wereldwijd groeit de islam, in Nederland door immigratie en door een geboortegolf. Daarbij worden zielen aangetrokken om te incarneren. Iemand die bij bepaalde ouders terechtkomt zit op dezelfde golflengte. Daar is het punt om verder te groeien. Het gaat daarbij met name om zielen die ook in eerdere levens al islamiet zijn geweest. Die worden daar wetmatig naar aangetrokken, omdat aan gene zijde blijkt dat ze nog niet zover zijn ontwikkeld dat ze de islamitische omgeving achter zich kunnen laten. En of ze nou in Nederland bij een islamiet incarneren of in Arabië, als het maar een plek is waar ze hun actuele levensthema kunnen doen.
Dat betekent dat moslimkinderen tengevolge van hun vorige levens (karma) in sterke mate met dezelfde mentaliteit worden geboren als hun ouders. Baby's zijn namelijk niet blanco. Hoe meer moslims, des te meer moslimkinderen; zo groeit de islam in Nederland door.
Ligt hun mentaliteit ook in hun genen vast?

Lees verder bij gastschrijver Gijsbert den Uyl, paragnost...

 

 


RAAD HET JAARTAL:
Allochtonen-Knuffelbos op komst
BEEK - Het Geldersch Landschap en de Beekse Stichting "wAarde" gaan samen een zogenoemd Bos om van te Smullen aanplanten op de Nijmeegse heuvelrug. Het bos vol noten- en vruchtbomen is bedoeld om meer allochtonen van de natuur te laten genieten. Allochtonen vinden bossen in Nederland 'saai', want in hun eigen land is overal in de natuur iets te eten, aldus Van Slobbe, directeur van "wAarde". Daarom wil men smulbossen aanplanten voor asielzoekers en immigranten, ook bij de grote steden. VROM steunt het project "Multiculturele waardering van de natuur". Allochtonen naar smulbossen lokken bevordert volgens de stichting hun inburgering. De Beekse stichting wil zodra de bomen in het smulbos gegroeid zijn, elk najaar voor allochtonen een picknick organiseren, waarbij de rijpe noten en vruchten mogen worden afgeplukt (Hollanders kunnen ook een kijkje komen nemen).
PROBEER EENS TE VOELEN IN WELK JAAR DIT BERICHT VOLGENS U THUISHOORT. Voor het antwoord, vermenigvuldig 44,76 met zichzelf en vind het jaartal.

 

Linkse zieligheidstraining (aangeprate kansloosheid)
ging aan de immigrerende Indonesiërs voorbij.
Zij wilden zelf integreren nadat wij de koloniale oorlog
tegen Indonesië verloren.

 

 

Wij Hollanders zijn toch wel uitgesproken Lulletjes Lampenkatoen: na de moord op de snedige klapekster Theo van Gogh (2-11-2004) die Allah en zijn 'schoenpoetsers' placht te bekritiseren, gaat men godbetert in debat of de godslasterartikelen uit de strafwet maar niet weer vaker moeten worden toegepast.

 

Wat zijn wij als Lulletjes Lampenkatoen afgrijselijk schattig! En wat is de Islam daarbij afgrijselijk strategisch. Als je namelijk een volk van lulletjes verovert dan gebruik je toch geen kromzwaarden! Dan laat je jezelf vergunningen verstrekken voor moskeebouw, stemrecht toebemeten, 'familievorming' aanbieden, daarna beding je dat vanaf de moskeetorens het kokhalsjanken mag uitgillen van baardmannen, niet omdat de mohammedanen geen horloges, wekkers en mobieltjes hebben om te weten wanneer het tijd voor Allah is, maar alleen om het volgende stukje levensruim af te kapen van de Lulletjes Lampenkatoen.
Daarna schiet je een ongelovige VIP neer en dan komt er vanzelf een lulletje dat met terpentine in plaats van benzine een onbeholpen aanslag pleegt op een islamitische schooldeur. Daarna moet de hele politiemacht alle islamgebouwen gaan bewaken, want daar zijn de Lulletjes Lampenkatoen lullig genoeg voor. Het godslasterartikel wordt verlaagd tot het geestelijk peil van Allah's cultuur die volslagen is verstoken van zelfspot, zodat de lulletjes zichzelf kunnen laten veroordelen. De premier en de koningin bezoeken de toekomstige bezetters om excuus aan te bieden voor de beledigingen. Kortom de religieus fascistische theocratie wordt een feit, Theo van Gogh.

 

 

Daarom heeft Duitsland ons in 5 dagen kunnen innemen.

 

Soldaten, Gerard Reve kreeg een proces wegens godslaster omdat hij God met een ezel vergeleek. Wie volgt? Welk Lulletje Lampenkatoen durft Allah een varken te noemen?
Nou wij niet, want wij schijten geitenblubber voor het voetvolk van de Barmhartige en zijn feministische profeet.

Vrijgelaten Samir A. molesteert persfotograaf.

"Samir A." is vrijgelaten door een schare justitiële Lulletjes Lampenkatoen in toga, omdat diens respectabel professioneel voorbereide aanslagen op de Tweede Kamer, de Beneluxtunnel, Schiphol en de kerncentrale alleen maar nog niet waren uitgevoerd.
De persfotograaf die een kiekje wou maken van de loslopende islamterrorist ervaart meteen wat een heethoofd is (6-4-2005).

Hoe veel procent Nederlanders eind 20e eeuw, vond het voor de verliezers van klassenstrijd en stammentwisten waar ook ter wereld zo akelig sneu dat ze Nederland wilden beschouwen als het grootste blijf-van-mijn-lijf huis van de aardbol?

Hoeveel procent vindt dat het pas eerlijk is als de oase zich laat overstuiven door de woestijn? Dat percentage is onder tafel een slinkende parmantig groenlinkse minderheid, maar die is jaren naar de ogen gekeken en naar de mond gepraat door een politiek incorrecte zwijgende meerderheid bestaande uit u en mij. Want wij waren liever èn goed èn gek dan onvoldoende 'politiek correct' in de ogen van de buren.

Slechts een enkeling gelooft zelf in haar karma-leer over pendelmigratie door de eeuwen heen.

 

Geregistreerde criminaliteit vanaf 1950

 

In wezen vinden we stiekem: hoe meer we de buitendeur dichthouden des de minder reden hebben sociocijferaars om te dreigen met het schrikbeeld van ommuurde getto's vol gedesillusioneerde allochtonen en hun klaplopend grut. Zelfgenoegzaam integratie weigerende enclaves, zoals een "palestijnse staat" in de staat.

Blij blij blij om de leugen van de multikul.Wat is het toch fijn om met zijn allen een multikul-natie te zijn. Bevrijdend toch dat dit allemaal kàn in Nederland, vindt de multiculturele leugen. Helaas, vermenging van culturen veroorzaakt lijden.

Wij hebben hier van die zwarte kousenkerken en volgens de Bijbel dienen homo's te worden gestenigd maar het kan nog onmetelijk erger als je ziet hoeveel zelfhaat er wordt opgestapeld binnen de Islam. Want per slot is elke islamiet uitgerust met een innerlijke beul.
Geen wonder als je zo bang moet zijn voor de hel en bovenal: voor je ziekelijk opgefokte 'eer'. Islam = zelfhaat.
Hebt u wel eens een moslim horen zeggen oorlog te verlangen zonder dat die 'heilig' werd genoemd? Neen, 'Heilige Oorlog' moet het wezen, alsof ze ook gewone kennen. Maar nooit: 'heilige vrede'.

Salmon Rushdie van de DuivelsverzenWoedend over de "Duivelsverzen" van Salmon Rushdie. Niemand die het ook had gelezen. Maar ja als je je ook zo verschrikkelijk niet-okee moet voelen alleen maar omdat je een homo in de familie hebt, alleen maar omdat je nicht op straat met een vreemde man heeft gepraat, terwijl je al zo ongenietbaar seksueel gefrustreerd bent, waar moet je je woede dan nog laten?

Iedereen weet het: de imam, de gemeente, de politie en vooral de ouders van de Arabische jongetjes, die groepsgewijs intimiderende strooptochten ondernemen, 's nachts maar ook zomers om badgasten te pesten, want je bent per slot een ruziezoekend volk of je bent het niet.

 

 

 

En zoals er wordt gesubsidieerd om allochtone kleuters Nederlands te leren, waar de ouders er te gemakzuchtig voor zijn, zo wordt er royaal en loyaal in de buidel te getast voor een eigen islamitische jeugdlocatie. Want je mag hopen dat ze daar dan géén bier storten in de apparatuur en dan zijn ze tenminste van de straat. Een algemeen jeugdcentrum is voor honderdduizend jongeren bedoeld, het allochtone voor honderd, omdat we voor ze in onze broeken schijten, en omdat zij schijt hebben aan ons.


Grijze Wolven heet de Turkse terreurgroep


    DIERKUNDE
Alle allochtone clubjes claimen trouwens een eigen buurthuis. Het laatste decennium van de 20e eeuw subsidieerde Utrecht f.24.000,= aan de Turkse terreurgroep "Grijze Wolven" voor "activiteiten".

Want Hollanders geloven in de multiculturele fabel, vandaar de angstige vergoeding van zoveel mogelijk apartheid, terwijl de helft van alle islamieten hier begrip had voor de aanslagen van 11 september in de VS.
Osama Bin LadenMet twintig tegen één beroven Turken een enkeling. Geen lef, wel laf. Vandaar ISLAF. Het is allemaal bezig een steeds akeliger plaag te worden. Laten we ze in de watten leggen en een jeugdhuis voor ze stichten dan zijn we misschien van ze af!
In de moskee zitten immers alleen maar oudere mannen: daar waar het zou moeten, doet men niks voor eigen volk.

 

 

Mannen in de moskee in plaats van bij hun zonen.

 

Als wij hen humaan behandelen dan worden ze zelf ook tolerant, luidt het bijgeloof. Prof. Bob Smalhout: je voert een krokodil in de hoop dat hij jou het laatste opeet. En daarom wil de immigratielobby nooit kijken naar de AANTALLEN asielzoekers, de astronomische kosten van de opvang, wil nooit antwoord geven op: welk quotum heb je in gedachten. Nee "alle" vluchtelingen moeten "welkom" zijn.

Femke Halsema boegbeeld van de Multikul"Ik vind het denken in aantallen onverstandig," (Femke Halsema van GroenLinks in het Politiek Correcte tijdperk) en: "Het gaat niet om aantallen maar om mensen," (Bert Middel van de PvdA nog onbelaagd door Pim Fortuyn). Mogen het er dan ook tien miljoen zijn of mag het pas bij een burgeroorlog een onsje minder wezen?
De lief-naieve linkse 'intellectuelen' zijn zogenaamd wereldburgers: elk nationaal gemeenschapsgevoel is flirten met ultrarechts. Eigen culturele identiteit telt niet, wel dogma's als "mensenrechten" en "tolerantie".

 

Tweede generaties Hollanders in Marokko grijpen terug naar klederdracht.


Het onvermogen van deze "progressieven" leidt tot een absurde blindheid voor het belang van de Nederlandse natie, alsof immigratie alleen maar verkassen is en niet de verplichting deel te worden van een andere cultuur.

 

Bevolkingsprognose tot 2050

 

En daar komt bij: Nederland is VOL (met mensen die hier niet horen).
Van geen ander woord dan VOL heeft het linkse geloof een overspannener afkeer.
Het dogmatische taboe dicteert: "Geen grens zal de trek naar het westen tegenhouden, migratie is onomkeerbaar" (uit het geschifte manifest "Stop de Angst" mei 2002).

Let op uw woorden bij het opkomen van de islam

 


 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 

 

 

Verkwistende PR-campagne slachtoffer-cultus.


Linkse jongeren pro-multikul.Wat bij betweterige salonsocialisten "onvermijdelijk" heet berust uiteraard in werkelijkheid op linkse ideologische keuzes, of liever op gevaarlijk hooghartig kosmopolitisme, blind voor het Nederlandse belang. Maar gelukkig kunnen u en ik via de stembus onze eigen zin krijgen als we durven. We hoeven alleen maar niet meer te tolereren dat links de discussie blokkeert met de rileffecten van termen als "racisme" of "xenofobie". Een asielzoeker kost al gauw 50.000 euro doch slechts 2% van hen is een "werkelijk politiek vluchteling". De morele blindheid dat Nederland "open moet blijven voor echte vluchtelingen" is dan ook zelfbedrog, of liever (volks)verlakking. Zie onze afdeling Statistieken.

 

Marokko decreteert Nederland wetswijzigingen.Marokko heeft in juli 2001 van Nederland verlangd de huwbare leeftijd voor meisjes van 18 te verlagen naar 15 jaar, zodat immigrantes op dezelfde manier kunnen "trouwen" als in hun vaderland.
En ook bij andere familie-rechtelijke zaken moet in Nederland de Marokkaanse islamitische wet gelden, meent het land. Zo circuleert er een lijst toegestane Marokkaanse voornamen. Bepaal voor uzelf na lezing van onze pagina over Marokkanen hoeveel wilden uit het Rif-gebergte u per jaar wil invoeren.
Twee joden worden in Amsterdam overvallen door zes Marokkanen, en vlak voor ze hun geld afgeven steekt de ene jood de andere nog gauw 100 euro toe. "Die was ik je nog schuldig."Scheiding van Moskee en Staat gewiekste leugenVeel Turken en Marokkanen verkondigen vol trots géén Nederlander te willen zijn en dat onze zeden ook voor hun moslim-kinderen taboe moeten blijven. Sociale subsidies van Nederland plukken is uiteraard wel de bedoeling. Voici, hiermee is ons voorland geschetst en het Holland voor uw kinderen.
Laat ook deze ster op u inwerken. De wezensvreemde wurggreep op de Nederlandse mentaliteit laat niet lang meer op zich wachten.
Het is een kwestie van tijd en van de allochtone broedmachine.

Hoe lang blijven u en ik hiervoor goed EN gek genoeg?

DE GENERAAL P.PARDON b.d.

(boycot op deze foute fanatieke website
van ganser harte ook deel 2)

  Mee eens? Commentaar? Klachten? Godslaster?  
  Kom ook luchten en stoom afblazen in:  
 
GASTENBOEK VAN GENERAAL PARDON  

Terug naar Home
______________________________________________________

U
 KLOM IN
 DE PEN

KWAAIER
Beste meneer P.Pardon, met deze site ben ik bijzonder blij en ik wou dat ik zo kon schrijven als u. Dan zou ik pamfletten gaan opplakken overal in Amsterdam en de rest van Holland. Ik sprak vorig jaar een advocaat die had toegang tot de PC van het gevangeniswezen en liet mij zien dat 94% van de mensen die hier in zaten buitenlander is. Hoezo valt het allemaal wel mee??? Ik zou hier mijn PC op leeg kunnen schrijven maar ik word alleen maar kwaaier en kwaaier en kwaaier. vr. gr. Willem Kromhout

 - Geachte heer K., De vraag dringt zich op of u zelf ook gedetineerde was.

 

HEETGEBAKERD
Generaal, ik kan het met U eens zijn dat er teveel allochtonen in Nederland verblijven. Dat ze niet in staat blijken zich te assimileren en dat ze ook "enige" geldingsdrang bezitten. Maar de oplossing die U voorstaat kan niet de mijne zijn. Wij, oude en neo-kolonisators, moeten maar eens bij machte blijken te zijn de rotzooi op te ruimen die wij in hun landen achtergelaten hebben, de ontwrichting die wij daar teweeggebracht hebben daar terug te buigen naar positiviteit. Het moet niet zijn dat ons ras zich op hun rug verrijkt heeft, hun bodem heeft leeggehaald en nu ze hier op de stoep om brood en bescherming komen vragen, hen een schop onder de kont geven. Akkoord: toen wij op een beter bestaan uit waren en hun landen gingen plunderen konden we deze wantoestanden niet voorzien. Maar nu ze er toch zijn, dragen wij daarin een grote verantwoordelijkheid. Ik las onlangs dat er onderzoek gedaan werd in België naar crimineel gedrag onder de jongeren. Daaruit kwam naar voren dat:
 - Straatlawaai en ongeregeldheden vooral veroorzaakt wordt door jongeren van Marrokaanse afkomst;
 - Diefstal vooral het werk is van Oost-Europese allochtonen
 - Drugstrafiek vooral het werk is van Belgische jongeren (dat zal in Nederland niet veel anders wezen, wat? Brengt het meeste op: daar zijn vooral WIJ goed in).
 - De Turkse jongeren in België het minste last veroorzaken van allemaal.

Ik heb zo mijn ideeën over de manier waarop we dit probleem kunnen aanpakken, maar daar wil ik het met een heetgebakerd iemand niet over hebben. Dit gezegd zijnde wens ik U GEEN SUCCES met Uw racistische campagne. Ik wens U vrede, want het is het gebrek aan innerlijke vrede dat U zo ongelukkig maakt over anderen. Verbeter de wereld: begin eens bij U zelf!
Mevr. A., Nederland.

Het laatste woord over de multikul wordt niet gezegd.PRACHTIG, Mevrouw de Kolonisatrice, U hebt een voortreffelijk slachtoffergehalte. Dit is de hamvraag: Welk quotum stelt u voor? Boter bij de vis graag: Hoeveel miljoen instromers wilt u dan plaatsen?
Bij u thuis? Misschien krijgt u dan eindelijke echte onderbuikgevoelens.
DE GENERAAL

 

 

 Terug naar Home