Terug naar Home

ZO ZIELIG ZIJN 
 MAROKKAANSE 
 ZELF-FRUSTREERDERS 


INHOUD:
Inleiding en psychosociologie Marokkanen
Marokkanen mogen niet puberen
Links moralisme is de vijand van de wetenschap en van het zakelijke debat
Marokkaanse pesterijen en "smileys" (groepsverkrachting)
Meteen naar het Mercatorplein in 2003
Meteen naar de Mercatorpleinfoto's uit 2003

Lees ook de pagina: Parapsychologie van de Multikul

Linkse Ballentent Hollanda

 

Amsterdam, 16 augustus 2003, zomer.

 ALGEMENE PSYCHOSOCIOLOGIE MAROKKANEN 

INLEIDING
Sleeptekst steunt politie in zaak Marokkaanse ruziezoeker.Marokkanen zijn relatief het meest uitgekookte slag ruziezoekers dat wij in onze waterslappe linkse ballentent Nederland hebben uitgenodigd.
Zij zijn afstammelingen van de
Barbarijse zeerovers en stonden vooral in de 17e eeuw bekend als de schrik van de Middelandse Zee. Ze opereerden vanuit Tunis, Tripoli, Algiers, Salè en andere havens in Marokko. Hun belangrijkste doelwitten waren zowel de rijke koopvaardijschepen die de Middellandse Zee bevoeren alsook de Atlantische route naar Azië rond Kaap de Goede Hoop. Deze kapers waren al actief ten tijde van de kruisvaarders en hun acties werden pas effectief gestopt in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Vanaf 1973 stond de toenmalige Marokkaanse koning alleen nog maar toe dat Nederland de bewoners van het Rif-Gebergte (Riffijnen) als gastarbeiders mocht inschakelen. Waar de PvdA zich toen nog niet om bekommerde was dat Riffijnen de paria's, het tweederangs volk van Marokko waren. Zij kwamen daar al voortdurend in conflict met de koning en zijn leger. Ook onderling waren zij altijd verwikkeld in stammenoorlogen. In marokko wordt dit volk met de nek aangekeken en nu heeft Links Nederland ermee opgezadeld.
De Barbarijse piraat heeft het gebracht tot Nederlandse:
straatpiraat.

 

 

En net zoals premier De Geer in 1941 uit Londen naar Nederland terugkeerde, omdat hij vond dat er al niks meer te doen was tegen de bezetter, zo hebben wij autochtonen decennia lang het taboe in stand gehouden tegen het opentrekken van onze muil. Om alarm te slaan wegens het gluipenderwijs laten innemen van Nederland door volleerde Barbarijse Piraten; door stammen met een mentaliteit die ons de komende decennia dwars kan blijven zitten.

Zijn alle Marokkanen fout? Neen natuurlijk. Daarover bracht het Centraal Bureau voor de Statistiek rapport uit over 2002: in absolute aantallen verdachten zijn, na de autochtonen met 102.000 personen, de Marokkanen en Surinamers de grootste groepen. Met elk ruim 10.000 personen.
Maar als aandeel van de betreffende herkomstgroep hebben de Antillianen (6,6% van de bevolking), de Marokkanen (5,0% van de bevolking) en de Somaliërs (4,8%) relatief de meeste verdachten. Deze gemiddelde cijfers betreffen alle leeftijden en geslachten.
Hieronder cijfers over de 2e generatie in 2002 waaruit blijkt dat in dit opzicht nog slechts 8% tot 14% van de Marokkaanse bevolking wordt opgepakt.
Bewijs genoeg dus dat niet alle Marokkanen over één kam zijn te scheren.


In 2002 worden uit de Marokkanen van 18-24 jaar opgepakt als crimineel: 18%.
Volgens Rita Verdonk, na jaren directiewerk in het gevangeniswezen, zijn Marokkanen ongeveer 15x zo crimineel als autochtone Nederlanders.
Lees meer over hoe al deze ingewikkelde cijfers in elkaar steken bij de Generaal P.Pardon op de afdeling statistiek.
In 2005 telde Nederland trouwens 17.850 gevangenen. Daarvan gaven 3.289 gedetineerden aan katholiek te zijn; 3.608 gevangenen noemden zichzelf moslim.
Zomer 2009 stelt de Utrechtse hoogleraar criminologie Frank Bovenkerk verder nog eens, in zijn afscheidsrede, dat meer dan de helft van de jonge Marokkaanse mannen te Rotterdam bekenden zijn van de politie (nog slechts 55 procent).
Onder Antillianen en Surinamers in deze Maasstad ligt dat percentage op nog slechts 40. Van Turks-Nederlandse mannen is nog slechts 36 procent wel eens verdacht van een delict. Van de autochtone Rotterdammers is ruim 18 procent bekend bij de politie. Bovenkerk stelde dat nog slechts 90 procent van de Marokkanen in herhaling valt. De kans op recidive bij autochtone Rotterdammers is 60 procent.

Diagrammen per 2010:

 

 

 


Ziet u wel op wat een uitzinnig foute ultrarechtse website u zit?! "Stammen met een mentaliteit die hier niet hoort"???
Die bestaan toch niet! Alle mensen zijn toch gelijk en gidsland Nederland kan toch voorop lopen naar het maakbare Utopia?
Ach gut, u bent een lieverd. Wat een naïeve en romantische kul! U bent nog steeds onder hypnose van de
Linkse Kerk!


Marokkaanse probleemjeugd en hangjongeren gewiekste treiteraars. Deze "ludieke" foto, die op een Jaren 60 manier de draak steekt met het Marokkaanse beleg te Amsterdam, komt van een discussiecampagne om het rampzalige tij alsnog te keren.
De koek&ei achtige naam van hun website luidt: www.amsterdamleeftsamen.nl
U vindt daar in 2003 een discussie met de opiniepeiler: driekwart van de bezoekers wil een hardere (politie)aanpak dus net zoveel als er altijd al een zwijgende meerderheid was tegen de immigratie-idioterie.

Laten we wel wezen, slechts een enkel losgeslagen Marokkaans individu dat het schopt tot zelfkritiek of tot Nederlands auteur, valt op als bewustere geest.
De Afrikaanse ex-moslima die haar leven heeft gewaagd door eigen cultuur te bekritiseren, is een parelende witte raaf (Ayaan Hirsi Ali). Wat zou de Linkse Kerk, zo tolerant voor frauderende lotsverbeteraars, niet juichen als deze Ayaan werd uitgewezen vanwege haar eigen leugentjes bij binnenkomst!

 


Mondriaan Lyceum 1995: meisjes onder Allah
in Marokkaans Amsterdam-West.

 

Gemiddelde Marokkaanse vrouwen in Europa worden door hun mannelijke landgenoten 'gore troep' gevonden volgens de Volkskrant van 8-9-2003, vandaar de door hen begeerde volksverhuizing van dociele meisjes uit Marokko want die zijn geschikt "als tussendoortje voor ontspanning", volgens de Volkskrant. Dus als u een handtekeningenlijst ziet ter verlaging van de verblijfsleges teken dan niet, zelfs juist nu goddank de regering ietsjepietsje wil ondernemen tegen de zogenoemde gezinsvorming vanuit den vreemde.
Wet Handelingsonbekwaamheid Wat er uiteraard moet gebeuren is deze idioterie
VERBIEDEN, maar daar bent u te fatsoenlijk voor. En de kater komt later: als u uw democratische meerderheid kwijt bent omdat u het stemrecht hebt uitgedeeld aan de bezetters.
Op 14-6-1956 werd de Wet Handelingsonbekwaamheid afgeschaft. Getrouwde vrouwen mochten daarna werken, een bankrekening openen en zonder toestemming van hun man op reis. Zij dienden niet langer voor grotere aankopen, het opnemen van geld of het afsluiten van  verzekeringen, een schriftelijke machtiging te overleggen van hun wettige bezitter. Dagelijkse boodschappen doen mocht voordien wel zonder toestemming, met een weinig huishoudgeld.
PvdA-kamerlid Cobby Tendeloo, ongehuwd en daarom een 'onvolkomen mens' genoemd, zorgde in 1956 voor afschaffing van de 'handelingsonbekwaamheid' van vrouwen. Wel bleef tot 1971 in de wet staan dat "de man het hoofd van de echtvereniging" was en de vrouw aan hem 'gehoorzaamheid' was 'verschuldigd'.
Het bizarre is dat PvdA-ers en nog linkser, tegenwoordig gigantisch slijmen en flirten met islamieten, en daarom hard werken aan terugkeer van een dergelijke geest.

 

De Marokkaanse Fayza Oum'Hamed schreef in 2009
een boek over haar uithuwelijking:

 

 

 

 

Als PvdA-er en erger, bent u namelijk zo goed links dat het "behoud van eigen identiteit" uw grootste zorg vormt, behalve voor wat betreft uw eigen Nederlandse identiteit.
Sterker: als u politiek correct bent dan wint u bij de
Linkse Kerk zelfs aanzien door te roepen dat onze eigen cultuur niet bestaat. Nog erger: dat allochtonen niet bestaan. U zult het nog merken hoe Nederland eruit gaat zien dankzij "behoud van hun eigen identiteit".

Salonsocialist Job Cohen van Linkse Kerk, theedrinker.
Premier Job Cohen

 

Marokkanen mogen niet puberen
Slachtofferimago te veld ter zee en in de lucht

Criminoloog Jan Dirk de Jong schreef in 2007 "Kapot moeilijk" waarin de Marokkanen zelf aan het woord komen in hun eigen straattaal. ´Kapot moeilijk´ betekent 'ontzettend stoer'. "Mocro" is de geuzennaam waarmee ze zichzelf betitelen.
Harde humor, vertelt de Jong in zijn werkkamer op de Vrije Universiteit, dat hoort bij hun straatcultuur. Ad rem reageren of zoals zij het noemen 'scherp zijn' vinden van groot belang. "Ik maak je dood" kan betekenen "kom nog eens gezellig langs", maar ook "nou moet je echt oppassen".
In zijn boek noemt de Jong zeven straatwaarden, die samen de Mocro-straatcultuur bepalen. Schijt hebben aan staat bovenaan.
Loyaal zijn aan de eigen groep komt vlak daarna. Verder moet een goede straatjongen bikkelhard blijven, "ballen tonen", "draaien" (dat wil zeggen geld hebben en dat laten zien) en succes hebben met seks.
De Jong maakte mee dat een straatmarokkaan hem zijn mobiel toestopte uit angst dat hij door zijn vrienden beroofd zou worden.
Het allerergste is iemand verlinken. Zo kan je een goede "gangster" worden.
Een vergelijkbare groepscultuur hebben antropologen uiteraard gevonden in het oorspronkelijke Rifgebied van Noord-Marokko.
Berberstammen vechten tegen het centrale gezag en tegen andere stammen. Jonge Berbers leren zich eergevoelig en krijgshaftig op te stellen. Schaamte is een centraal element. Marokkanen nemen hun cultuur mee naar Nederland en als u goed links bent hoopt u van harte nog miljoenen van hen welkom te mogen heten!

De Jong: Het klopt dat Marokkaanse jongens en hun ouders misdaden halsstarrig ontkennen, ook al is het bewijs voorhanden. (Hoe goed immigranten kunnen liegen leest u verder maar hier.)
Datzelfde geluid hoorde De Jong in Los Angeles. Een agent vertelde dat de ouders van criminele Koreaanse jongeren nooit erkennen dat hun zoon een misdaad heeft begaan. "Typisch Koreaans", noemde hij dat gedrag. Problemen zoals we die hier hebben met Marokkanen komen volgens De Jong dan ook overal voor: Chilenen in Barcelona, Pakistanen in Oslo, Columbianen, die berucht zijn om hun agressiviteit, in de VS.
Het zijn migranten die zich buitensluiten van de bestaande samenleving en dan overstappen op de slachtofferhouding
Links bezien gaan Marokkanen in Amsterdam de straat op om respect te krijgen aangezien dit thuis niet lukt. In plaats van dankbaar zijn ze dan ook massaal ontevreden en klagen steen en been over te kleine huizen waar ze zelf enorme gezinnen hebben geschapen, zodat ze daar nauwelijks hun eigen gang kunnen gaan, luidt het verwijt aan Nederland.

Omdat U hen in enorm krappe huizen stopt ontstaat bij U voor de deur: "groepsdynamiek" (overlast en criminaliteit). Volgens De Jong gebeurt dat overal ter wereld met minderheden. Zo bezien blijft immers de materie hanteerbaar voor het Linkse Denken, dat kotst van de verklaring: het is geïmporteerde Berbercultuur. Neen, klassenverschillen zijn de boosdoener en als je ze maar in de watten legt (knuffelmarokkaan) dan worden het wel boskabouters. Door te blijven constateren dat ze niet deugen krijg je een selffulfilling prophecy!
Verkondig liever: jonge Marokkanen mogen niet puberen en kattenkwaad wordt in de krant opgeblazen tot straatterreur en dat komt alleen omdat het er zoveel zijn, want als je ze maar consequent niet stigmatiseert dan zal je zien dat na jaren de problemen verminderen, meent de schrijver van "Kapot Moeilijk", alweer zo'n schrijnend linkse zachte heelmeester op de slachtoffertoer met boven zijn hoofd het zwaard van Damocles waarop staat ingekrast: de kater komt later.


 

Links moralisme is de vijand van de wetenschap en van het zakelijke debat.
De andragoloog en psycholoog Andreas Eppink die in 1977 aan de Universiteit van Amsterdam al promoveerde op cultuurbotsingen, na langdurig participerend onderzoeksverblijf in Marokko: Als er voor Marokkanen iets is dat telt dan betreft dat zijn familie- en vriendenkring. Als mediterrane bewoners naar een westers land als Nederland hun toevlucht nemen, wordt de sociale controle van de groep heel erg sterk gemist. Men heeft geen regels meer hoe men zich moet gedragen. Neem het begrip eer. Omdat er hier geen collectief meer bestaat dat uitmaakt of iets wel of geen "eer" is, wordt dit begrip tot in het absurde uitgebreid. Elk lachen, elke vriendelijke grap van collega's kan uitgelegd worden als: te schande maken, of geen consideratie hebben. Als de belastingdienst een brief stuurt dan is de reactie: ze pakken altijd mij. Men gaat processen aan om dingen die Nederlanders doodnormaal vinden.
Waar het voor een westerling nog voorstelbaar is (maar niet acceptabel) om man en vrouw als ongelijken te beschouwen, zal het begrip ophouden bij het besef dat in Marokko liefde weinig met het huwelijk te maken heeft; dat sexualiteit niet affectief wordt beleefd, en dat tussen man en vrouw of tussen ouders en kinderen ('ongelijken' dus) weinig gevoelens van genegenheid tot uitdrukking komen.
In het Westen gaat het om de zelfontplooiïng bij de partnerkeuze, in Marokko
is trouwen of scheiden een kwestie van contract. Bij gemengde huwelijke ontstaan dan ook grote problemen, alleen al wanneer een man zijn vrouw aan anderen moet voorstellen, want dat hoort niet, en leidt dan weer tot identiteitsverlies.
Een Marokkaan in Nederland zal volgens dr. Eppink:

a. Constateren dat de mannen in Nederland hun vrouwelijke familieleden niet goed beschermen; òf:
b. aannemen dat er in Nederland veel vrouwen "hoeren" zijn;
c. vanuit zijn gevoel van "mannelijkheid" een 'loslopende' vrouw 'moeten' benaderen.

Door de grote identiteitsconflicten die dr. Eppink signaleert (gevolg: een nieuw proletariaat) waarschuwde hij zo weinig mogelijk adolescente kinderen voor gezinshereniging naar Nederland te laten overkomen, want die vertonen al een heel merkwaardig mannelijkheidspatroon dat hier belachelijk wordt gevonden. Die denken dat ze elke vrouw die alleen loopt moeten pakken, al zijn ze natuurlijk vaak te schijterig om het ook te doen. Als een klassenlerares een 14-jarige jongen thuis uitnodigt, gaat die serieus rondvertellen dat hij binnenkort met haar gaat neuken.
Tegen de leraar mag die jongen Piet zeggen, maar zo maakt de leerkracht zich belachelijk. Want in de mediterrane cultuur heeft die dezelfde status als de vader, die op zijn beurt ook vrijpostig behandeld wordt. Dan komt de jongen bij de Kinderbescherming. Die vraagt hem om een eigen mening. Die heeft dat kind nooit gehad. Want net zo min als Nederlanders makkelijk "groepsmensen" worden, zo geldt voor Marokkanen dat zij er geen individuele mening op na dienen te houden. Vandaar dat men in die landen makkelijk een collectieve doctrine accepteert (marxisme, islam), aldus dr. Eppink over cultuurverschillen die volgens de dictatuur van de politieke correctheid niet zouden bestaan, omdat immers onze eigen cultuur niet bestaat en omdat allochtonen ook helemaal niet bestaan.

 

Cijfers uit de Multicriminele Samenleving. "Maatschappelijk engagement" noemt de Linkse Kerk die onverantwoordelijke anti-maatschappelijke opstelling. En linkse intellectuelen hebben maximaal verzuimd in hun gesubsidieerde onderzoeksverslagen te beschrijven hoe migranten, gewend aan autoritaire regimes, zich gedragen in de Nederlandse permissive society.
Geen linkse wetenschapper waagde zich aan zo een "racistische daad".
Links moralisme is de  vijand van de wetenschap.

De islamitische cultuur loopt achter of is achterlijk vergeleken westerse waarden zoals openheid, meningsvrijheid en individuele geaardheid. Daarom lijdt die cultuur heimelijk aan een minderwaardigheidscomplex en identiteitscrisis, (en moet dus ook niet in Holland worden gehuisvest).  Met hulp van de Linkse Kerk lost men dit op dankzij de slachtofferrol en de beschuldigende vinger.

Marokkanen balen ervan dat zij in de media altijd worden afgeschilderd als crimineel en dan ook nog eens bij sollicitaties worden 'gediscrimineerd', maar wat is hun eigen bijdrage ooit geweest om hier iets tegen te doen? Als je dat vraagt aan een zaal vol Marokkaanse academici, zelfs dan valt daar een diepe stilte.

 

Marokkanen balen dat zij altijd worden afgeschilderd als multicrimineel.

Klik op de jongens om ze zelf te laten vertellen
(MP3-geluid) hoe normaal het is om te stelen.


Probleemjongens weten zieligheidscultuur al virtuoos te bespelen. Multikul garantie voor slachtofferbewustzijn.

Klik op de jongens om ze zelf te laten vertellen
(MP3-geluid) hoe ze worden gediscrimineerd.

 

 Ingezonden naar de
 Generaal P.Pardon


Gastschrijvers zoals Pierre Vorser, Trias Politica, Boris Bijster en Danny Wells.
De Baron van Rederiek en Amy Gratie.
Lees de commentaren van deze


VERZETSSTRIJDERS HIER...

 

 

SMILEYS
Meisje ging naar nachtfilm op zaterdagavond met vriend. Ze wou nog even gauw haar bril uit de auto halen en ging dus naar de parkeerkelder. Na lang wachten kwam ze maar niet terug. Haar vriend ging kijken waar ze bleef en vond haar op de grond... met haar gezicht opengesneden: ze had een smiley gekregen van de ene wang naar de andere wang, via de kin.
Marokkanen hadden haar laten kiezen: ofwel groepsverkrachting, of een 'smiley', een zgn. eeuwige glimlach. Dat woord is afkomstig van de lachende gezichtjes op xtc-pillen. Des te groter is de schok als blijkt dat het gaat om twee messneden in de mondhoeken en vervolgens een flinke stomp in de maag zodat de wangen uitscheuren door de lucht die naar buiten geperst wordt. Daarna gooit de Marokkaanse bende zout op de wond om de 'eeuwige glimlach' levenslang te maken.

Najaar 2003 is het verschijnsel al opgedoken in Vlaanderen, Bergen op Zoom, Leiden, Antwerpen, Roosendaal, Rotterdam, Antwerpen en Halsteren met Marokannen en ook Antillianen als daders, aldus een 'kettingmail' verstuurd door vrouwen, om elkaar te waarschuwen wat je moet zeggen als je ook in die situatie komt: geen 'smiley' natuurlijk, maar groepsverkrachting!

Maassluis - een 22-jarige vrouw werd zaterdagavond 8-1-2004 om 20 uur in een steegje tussen Nachtegaallaan en Reigerstraat door drie jongens aangerand, in bijzijn van haar driejarig dochtertje, dat door één der verdachten werd afgepakt. Doordat de kleuter krijste als een slachtbig sloegen de daders ijlings op de vlucht. Hun signalementen: verdachte 1 droeg een jas met capuchon en witte schoenen en had een getint uiterlijk, verdachte 2 had een driekwart jas met capuchon, zwarte schoenen en een getint uiterlijk, verdachte 3 had een blauwe spijkerbroek, sportschoenen en een getint uiterlijk. Getuigen kunnen bellen naar de afdeling Zeden van het district Waterweg tegen lokaal tarief: 0900-8844.

Als het typisch is voor de mens dat hij graag treitert dan blinkt de massa-Marokkaan daar relatief weer in uit.
Talloos is inmiddels de stroom sadistische pesterijen van deze in de Nederlandse samenleving genestelde stam heethoofdige Afrikaanse wilden uit het Rifgebergte. Wie kritiek heeft op veelvuldige voetballen tegen de deur 's nachts krijgt ze tegen het raam; als de horde niet op je auto mag zitten worden alle uitsteeksels er afgebroken, met ouderlijke steun van het gespuis (laat u niets wijsmaken over "buurtvaders"). Wat is erger: dat dit slag zich vermenigvuldigt of dat de vrouwelijke helft zich emancipeert en met Hollanders trouwt zodat de jongens overblijven? Om hen te temmen mogen die dan met uw linkse hulp dociele tieners uit Marokko importeren voor huwelijksarrangementen.

 

 

Vrouw slaan mag van Duitse rechter in maart 2007

 Zo werd het Sloterparkbad, Amsterdam-West, in 2002 heropend met bewakingscamera's, agressietrainingen en politietoezicht, nadat bendes Marokkaanse (en Turkse) jongens het bad voorheen hadden ingenomen, door middel van dreigen, spugen, uitschelden van personeel, de badmeesteres aan haar haren trekken, bezoekerskluisjes kraken en het nieuwe zwembad vernielen. Nu mogen er 's zomers geen badjuffen meer werken want "vrouwen hebben minder gezag" bij allochtonen, meldt het gemeentelijke blad  Amsterdam.nl  van maart 2003 trots onder de triomfantelijke kop "Het zwembad is weer van ons".


Volgens het CIDI stegen anti-semitische incidenten, veroorzaakt door Noordafrikanen, (op steeds jongere leeftijd) in 2003 met 140 procent.
Het fysiek en per email treiteren van homo's op school wordt een graag beoefende terreur, maar de school en de politie "staan machteloos". Steeds bij misstanden staat de gemeente en de gemeenschap "machteloos", namelijk omdat dit de waterslappe en tolerante Linkse Ballentent Nederland is die zich als lulletje lampenkatoen laat overnemen.

De strandexploitant die zo lang gepest werd door Marokkaanse bendes via voetballen die op zijn etablissement werden afgevuurd, dat hij de daders heeft bedreigd met een namaakpistool, is door de Nederlandse Linkse Ballentent in het Huis van Bewaring geplaatst. De Marokkaanse bezetters lachten zich rot.

 

Topman van Blokker (Jaap) durfde in het Jaarverslag 2002 de noodklok te luiden: Marokkanen, Antillianen en Oosteuropeanen plegen de winkelovervallen.

 

Topman van Blokker (Jaap) durfde in het Jaarverslag 2002 de noodklok te luiden: Marokkanen, Antillianen en Oosteuropeanen plegen de winkelovervallen. "Beroepsmoralisten," schrijft hij, "die een complete asiel- en illegalenindustrie op gang hielden, samen met bevoegd gezag dat Nederland als 'gidsland' etaleerde, zijn medeverantwoordelijk voor de sociale verloedering. En hun tolerantie gaf de drugsmaffia vrij spel."

Uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum blijkt overigens dat het sterftecijfer onder allochtonen tot 40 jaar, hoger is dan onder Hollandse jongens, nl. behalve dankzij veel roken/overgewicht, door de ongelukken bij al die geweldplegingen, aldus Dr. Mackenbach.
Via onze pagina Statistieken kunt u een volgende maal hiervan nog eens verder balen.

Hoewel opvoeden vaak een voltijdbaan wordt genoemd, zijn er helaas geen functioneringsgesprekken voor deze job met de ouders, en dat is bij allochtonen het urgentste.Op 6-8-2003 schoot een agent op een messentrekker in een eethuisje op het Amsterdamse Mercatorplein.


Op 6-8-2003, atoombomdag, schoot een agent op een messentrekker in een eethuisje op het Amsterdamse Mercatorplein, namelijk omdat die Marokkaan die agent aan een broodzaag wou gaan rijgen. 

Hadden collega's van hem zich vroeger 'verdedigd' met de wapenstok, waardoor soms hun moeder levenslang kreeg (geen zoon meer), deze agent vuurde een kogel af.
 
"Het mes dat Driss van huis haalde nadat hij ruzie had gekregen," vergoeilijkte een criminele vriend van Driss in Het Parool, "was een keukenmes van hooguit twintig centimeter."

De dader was er speciaal voor naar huis gegaan om in weloverwogen gekwetst macho-eergevoel een moord met voorbedachte rade te gaan plegen.
Maar in de Linkse Ballentent Nederland werd geroepen: "De politie-agent had op de benen moeten richten," (dus zijn eigen leven op het spel moeten zetten); "hij had een karateklap moeten geven" (te veel naar horrorfilms gekeken).

 


Betreft multikul, immigratie, racisme, generaal pardon, generaalpardon, nazisme, neonazisme, neo-nazi, vreemdelingen, ultra-rechts, politiek correct, medelander, marokkanen, antillianen, islam, jihad, moslim, moslem, terrorisme, sharia, linkse kerk.

 


Toen de noodweer echter dodelijk bleek schrok Amsterdam zo dat men een comité van heethoofden toestond ook de waarheid een knauw te geven.
Het heette al gauw dat de agent van buitenaf door het raam begon te schieten op een jongen met een nagelvijltje.
Want de politie doet namelijk aan Marokkaantje pesten.

Linkse Kerk: Politie doet aan Marokkaantje pesten. Er zijn echt complimenten op hun plaats voor de demagogische heisa die de islamitische vechthanen daarna in tien dagen op poten wisten te zetten via een "Comité tegen Zinloos Politiegeweld en Discriminatie".

Nog voordat er onderzoek door de rijksrecherche was afgerond naar de toedracht van het noodweerschot werd het  Amsterdamse Mercatorplein zaterdag 16-8-2003 gevuld met een idiote vertoning van fanatieke slachtoffer-emoties en opgefokt koeterwaals indianengehuil dat een belediging was voor autochtone Nederlandstaligen.
Maar wat een mooie kans om weer te zwelgen in de martelarenstatus via een publieke religieuze herdenking. Het 'Allah Akbar' was in veel kretologie het enige dat door velen werd herkend.
Laten we nu eerst eens het Babylonisch verbieden op Hollandse betogingen.

Immigratie-idioterie van de Linkse Kerk tovert om naar Multikul. Mensen met weinig scholing en durf maar wel met intuïtie hoorde je stiekem fluisteren dat dit evenement moest worden verboden. Maar als je een beetje sociaal democratisch was opgevoed dan riep je: "Ooh nee, dat is het recht van meningsuitging, dat hebben we in Nederland verworven, gelukkig wel!"
Alsof je hoogontwikkelde democratische principes kan toepassen op een dictatoriale Afrikaanse stam.
Want die komt voorlopig niet verder dan fantasieloos, werkloos, negatief, gefrustreerd, drankzuchtig en bewonderenswaardig knap het spel "Arme Gestigmatiseerde Ikke" te spelen (bedoeld om geen eigen verantwoordelijkheid te nemen) waar ze zo grootmoedig toe worden uitgenodigd door linkse autochtonen. Staalhard slachtofferbewustzijn met hoog klaaggehalte.

Discrimineer ze positief! Bij het voortrekken van personeel was dit toch ook voorschrift? Dit kan nogmaals, door tuchtscholen voor ze in te richten zodat ze geen steeds grotere plaag gaan vormen! Wedden dat dit binnen enkele jaren onvermijdelijk is, al zal links het woord 'tuchtschool' ook trachten te verketteren.
Dat is ook rustiger voor Marokkanen zelf zoals die op de populaire jongerenwebsite www.Maroc.nl schrijven: "Ik denk niet dat het voor een agent veel uitmaakt of een verdachte die woest met een mes loopt te zwaaien wit of zwart is."

Slachtoffergehalte, groen link, leefbaar nederland, hedy d'ancona, hedy dancona, homofilie, homosexualiteit, imam, moskee, holocaustkolonialisme, xenofobie, xenomanie, mensensmokkel, illegalen, asielzoekers"De dader moet gestraft worden!" klonk evenwel de schorre overslaande, naar adem snakkende stem van een geboren heethoofd over het plein, dat goeddeels was gevuld met eigen parochianen.
Maar ook met neuroten uit de Nederlandse Linkse Kerk natuurlijk. En volop servicepersoneel van politie en pers.
De dader?
Bedoeld werd uiteraard de politie-agent. Niet het "slachtoffer", de 33-jarige "jongen" onze Driss Arbib.
Oktober 2003 kwam de conclusie van het onderzoek: de agent gaat vrij-uit. De advocaat van de familie ging bij het Gerechtshof in hoger beroep.
Miryam Auragh van de Internationale Socialisten had niet anders verwacht als de ene politie-agent de andere moet onderzoeken.

Tijdens de demonstratie zelf deed ze haar best de kwestie bewust op scherp te zetten: "We eisen een onafhankelijk onderzoek en een einde aan de islamofobie! We pikken dit niet, jullie moeten bewijzen dat jullie niet racistisch zijn! Als het aan de politie lag, dan stond dit podium in de fik, dan was alles stuk, dan waren er overal rellen! Maar het tij is gekeerd want wij zijn in staat onszelf te organiseren en een comité op te richten. De AEL staat achter jullie."

asiel-zoekers, vluchtelingen, groenlinks, allah, theocratie, madurodam, overbevolking Het nichtje van Driss, ondanks tropisch weer stevig ingebakerd, liet het puffende publiek voorgekauwd weten: "De dood is iets waar alle moslims vrede mee hebben. Maar het kan niet zo zijn dat iemand zomaar wordt doodgeschoten."
 "We worden ontmenselijkt," dreigde Nabil Marmouch van de AEL-Nederland, "als er vandaag rellen komen ligt dat aan het provocerende gedrag van de politie!"
Het was dus alweer de schuld van de heidenen, zelfs als het nog moest gebeuren. Maar dat was juist een aanmoediging om deze schijnheilige anti-geweld betoging te laten ontaarden in een spoor van vandalisme. Woede werd geuit op wie niks met de dood van de dader te maken hadden, want de blanke middenstand was immers gewoon van de verkeerde stam.

Marokkaanse schoffies konden hun gang gaan want Marmouch had toch gezegd dat de politie provoceerde, nou dan.
En dat deed de politie ook, want tot er wat ME kwam, was er geen sterke arm te bekenen bij de rellen. Dat is nog eens provocerend. Dat is uitlokken van geweld!

En dat iemand een vliegtuig waagde in te zetten voor de sleeptekst "De politie had gelijk": zoiets doe je niet tegen moslimdemonstranten sinds de 11e september.

Marokkanen zijn getalenteerde waarheidsomdraaiers. Ooh, ze zijn het zo zat om de hele tijd in het nieuws te horen dat er rottigheid wordt uitgehaald altijd maar weer door Marokkanen! Zo spuugzat! En het toverwoord dat kennelijk nog steeds niet is uitgewerkt luidt: racisme!
En oei oei, de verlakte Nederlanders schrikken zich alweer een hoedje. Zijn we inderdaad echt zo slecht als Hitler?
We durven het niet te zeggen: zet jezelf dan als Marokkaan in een beter daglicht door te gaan werken aan dat bizarre lulligheidsgehalte van jullie en eis dat ook binnen je eigen gelederen, in plaats van het door een handjevol voor de hele groep te laten vergallen. De hele groep, omdat die mooi wel een omgeving vormt waar geen rottigheid wordt afgekeurd maar juist bevestigd, (al weet men inmiddels te veinzen of het zieken tegen andere stammen wordt bestreden).

Het is een universele truc om in de driehoek Agressor Slachtoffer Redder rond te kruisen, en Marokkanen zijn daar meesters in.
Zijzelf zoeken ruzie, manipuleren zich dan geniaal in het slachtofferbewustzijn, en scanderen hun keel bot om te eisen dat de Nederlandse Linkse Ballentent ze gaat redden. En dat kan alleen maar omdat wij autochtonen daar lullig genoeg voor zijn.

Schor en tekortgedaan gilde Miryam Auragh over het Mercatorplein: "En we zijn met tweeduizend naar het plein gekomen, geloof de politie niet die zegt dat het er vijfhonderd zijn! En ze hadden zo graag gezien dat we ruiten in zouden gooien en geweld zouden plegen! Maar we laten vandaag zien dat we geen criminelen zijn. Rot op met je vliegtuig, wij hebben gelijk!"

Na afloop van de demonstratie moedigde deze spreekster alle schoffies uit om winkels te gaan belagen via de subtiele wenk: "We hebben nog twintig minuten om samen boodschappen te doen. Jullie kunnen nu naar de supermarkt gaan."
Ze had het nog niet gezegd of een horde voetvolk stoof volgens afspraak naar de Dirk van den Broek op de hoek waar de eerste ruiten sneuvelden.
Zelfs na hun eigen anti-geweld demonstratie sloopten ze andermans eigendommen, in plaats van te demonstreren dat het gedrag van de doodgeschoten dader niet typerend is voor hun slag, maar dat was het dus juist wel.
Glasgerinkel bij een kinderdagverblijf, de zeven etalages van een lingeriezaak, een huisartsenpraktijk, woningen, winkels, auto's. Een bewoner vroeg waarom. "Jij vuile racist, jij moet je bek houden," verluidde het.

 

Marokkaanverbod nieuw verkeersbord op overlastlocaties.Multicul in relatie tot: feminisme, vrouwvijandig, vrouwenonderdrukking, vrouwenbesnijdenis, clitoridectomie. Als ik een Marokkaan was haalde ik ook het onderste uit de kan bij de slappe blanke patatten waar ik toch maar schijt aan had.
Maar pas echt eng is het slag Hollanders dat met de bezetters collaboreert!
Ach je hebt van die schuchtere tieners die hun eerste politieke protesthouding uitproberen door er ook bij te gaan staan met zo'n uitgereikt bord tegen zinloos politiegeweld. Vergeef het ze want ze weten niet wat ze doen. Of ze zijn het geïntimideerde buurmeisje van een Marokkaans comité-lid?Nee een ware engerd vond ik de Nederlandse "buurtbewoner" (landverrader) Paul van Ewijk om 15.15 uur. Wat een fanatieke janktoon! Zijn speech bevatte alleen polariserende stemmingmakerij. "Een Mokummer van Marokkaanse afkomst die zomaar door een agent wordt vermoord, een racistische moord!"

De publiciteit rondom de demonstratie was volgens hem: een typisch Hollandse methode om de schade voor de overheid en de politie zoveel mogelijk te beperken en de Marokkaanse gemeenschap in een kwaad daglicht te stellen. 
"Mokummer Arbib is niet meer. Li La Lo! Li La Lo!"
Het publiek moest ook 'Li La Lo' scanderen van deze idioot. 
Daarna zag je hem hand in hand lopen met de Marokkaanse bezetters.

 

Buurtbewoner en landverrader Paul van Ewijk.


"Ik hoop voor Amsterdam niet dat er een vliegtuig neerstort," zette hij aan in zijn speech, "maar vandaag hoop ik dat het vliegtuig wel neerstort. En we laten ons niet verdelen in een wij-zij houding! En Mokum is van iedereen dus ook van onze jonge Marokkaanse Mokumers, en er mogen geen groepen worden gediscrimineerd want in Mokum is iedereen hetzelfde enz! enz!"
Een hysterische lading juist wel van wij tegen zij.

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 

Terug naar Home


Toen de demonstratie van start ging stroomden alle hoofddoekjes de Hoofdweg op.
U en ik waren er lullig genoeg voor om toe te staan dat de helft van alle gesproken en gescandeerde tekst in een Afrikaans dialect geschiedde.
We zijn er lullig genoeg voor dat we de gelegenheid gaven een idioot amoksfeertje te scheppen om niks anders over te brengen dan het gevoel dat Nederland zich als slome duikelaar laat veroveren door de Heilige Oorlog (de islam is een imperialistische godsdienst).
Waarlijk, het Mercatorplein daverde al van de islamitische overwinningsroes.
We zijn er lullig genoeg voor om als politie mee te wandelen en te rijden in een de demonstratie tegen onszelf op grond van een geschift uitgangspunt.

 

Alles te maken met allochtonenknuffelen, immigratie, racisme, generaal pardon, generaalpardon, nazisme, neonazisme, neo-nazi, vreemdelingen, ultra-rechts, politiek correct, medelander, marokkanen, antillianen, islam, jihad, moslim, moslem, terrorisme, sharia, pimsex fortuyn, LPF, leefbaar nederland, hedy d'ancona, hedy dancona, homofilie, homosexualiteit, imam, moskee, holocaust, kolonialisme, xenofobie, xenomanie, mensensmokkel, illegalen, asielzoekers, asiel-zoekers, vluchtelingen, groenlinks, allah, theocratie, madurodam, overbevolking, onderbuikgevoelens, ayaan hirsi ali, maxima, willem-alexander, feminisme, vrouwvijandig, vrouwenonderdrukking, vrouwenbesnijdenis, clitoridectomie.


Vooraan liep een heethoofd met een megafoon die non-stop en op een toon van eeuwige wraak een onverstaanbare schorre kretologie uitkrijste, waarin men telkens het woord Allah herkende.
Uit ramen hingen Hollanders met gezichten of ze hun laatste oortje aan het versnoepen waren, maar dat was ook zo; gewoon een kwestie van tijd.
Die ophitsende megafoon was onverstaanbaar voor gewone Hollandse mietjes, wat niet gold voor wat de erachter lopende bende Marokkaanse schoffies uitkraamde: "Hamas, Jihad, Hezbollah!" Die hoeven van hun ouders echt hun mond niet te gaan spoelen.
Een vrouw die verbolgen naar buiten stapte toen er een stoel door een caféruit vloog, kreeg te horen: "Hoer, dat komt ervan als jouw kankersmerissen één van onze broeders vermoorden."

Stammenoorlog Afrikaanse koppensnellers treft IJmuidenaar. Een 39-jarige IJmuidenaar zei desgevraagd tegen de lokale TV-zender AT5: "Als Marokkanen zo'n hekel aan ons hebben laten ze dan naar Marokko gaan."
Iets te hardop gesproken; hij kreeg van de bezetter meteen klap met een balk op zijn achterhoofd. "Ik zag allemaal sterretjes."


Een ware stammenoorlog dus.

Wanneer wil u ook sterretjes gaan zien? Alleen in augustus tijdens de meteorieten-nachten? Het is een kwestie van tijd.

Was het niet de AEL die niet-Arabieren discrimineert van deelname? Zelden wordt een Marokkaan door een Marokkaan beroofd, bestolen of verkracht. Het zijn de Hollandse kaaskoppen die relatief de slachtoffers zijn van de ingestroomde woestijnhordes. En aan hen zouden wij moeten bewijzen dat wij niet racistisch zijn?
We zijn er lullig genoeg voor.

U en ik zullen er lef voor moeten opbrengen om de idioterie van bruiden-import en het overdreven kinderen fokken, doodgewoon te verbieden. Want als wij niet tijdig hen begrenzen, dan begrenzen zij straks ons tot in het zoveelste geslacht.

Helaas, die lef hebben we niet, daarvoor zijn we te veel een Linkse Ballentent. En dus wordt Nederland ingenomen door de bezetter. De voortekenen en de vooruitgeworpen schaduwen zijn zonneklaar, maar u gelooft het niet, daar bent u te fatsoenlijk voor. U wordt vooral dankzij Marokkanen de laatste der Mohikanen in uw eigen nest.
GENERAAL P.PARDON

Een volk dat voor Marokkanen zwicht: dan dooft het licht (Multikul).

 

Over politiek correct, medelander, marokkanen, antillianen, islam, jihad, moslim, allah.

Klik HIER voor uitleg over het verband tussen bovenstaande en onderstaande afbeelding...

 

Multicul in de Linkse Ballentent: de kater komt later.

 

Slaap lekker. De kater komt later.

 

  Mee eens? Commentaar? Klachten? Godslaster?  
  Kom ook luchten en stoom afblazen in:  
 
GASTENBOEK VAN GENERAAL PARDON  

 

 U
 KLOM IN
 DE PEN

Hysterie over Marokkanen 
Ik erger me bont en blauw aan de stigmatisering van Marokkaanse jongens. Ik ontken niet dat zij een probleem vormen binnen de criminaliteitsstatistieken, vooral bij straatroof met geweld, maar toch. Het wordt hoog tijd dat we het normen- en waardendebat verbreden naar de witte-boorden criminaliteit, aandelenfraude en belastingontduiking. Nu lijkt het of Marokkaanse jongetjes alles wat fout is in Nederland voor hun kiezen krijgen.
Nederland is in de ban van een collectieve hysterie over Marokkanen. Laten we liever de foute rolmodellen aanpakken, zoals 20-jarigen die in BMW's door achterstandswijken scheuren.
Waar het om gaat is dat je de criminele Marokkaanse jongens individueel benadert en niet als groep. Hun identiteitsgebrek maakt hen een eenvoudige prooi voor ronselaars van de jihad, zoals ze in de Tweede Wereldoorlog geronseld werden door het Franse leger, later als gastarbeider en drugskoeriers.
Sadik Harchaoui
(sinds 1-8-2003 directeur multicultureel instituut Forum)

PARADOX
Paradoxaal genoeg zal antidiscriminatiebeleid de segregatie verergeren, want de beteren krijgen dan wel kans weg te trekken maar de kansarmen blijven in getto's hangen, waar niet de nijvere arbeider maar de succesvolle crimineel het voorbeeld vormt (vergelijk de zwarte onderklasse in de VS beschreven door Robert Kloosterman).
Mensen die eeuwen zijn gevormd door totaal andere omstandigheden, kunnen nu eenmaal niet via sociale herkansing zomaar volleerd gaan functioneren in een westers systeem gebaseerd op gelijke rechten, meningsvrijheid, en democratie. Import van een volstrekt andere mentaliteit alleen op grond van gebrekkig Nederlands spreken via een stoomcursus in het thuisland is vragen om doorgaande sociale ontwrichting. Een volk moet wel ontaard zijn om zichzelf langs deze weg te gronde te richten.
D.Dubbeld

Terug naar de Homepage van de Generaal.

INHOUD:
Inleiding en psychosociologie Marokkanen
Marokkanen mogen niet puberen
Links moralisme is de vijand van de wetenschap en van het zakelijke debat
Marokkaanse pesterijen en "smileys" (groepsverkrachting)
Meteen naar het Mercatorplein in 2003
Meteen naar de Mercatorpleinfoto's uit 2003

Lees ook de pagina: Parapsychologie van de Multikul