Terug naar Home

Multikul heeft een occult aspect.Parapsychologische
implicaties
van
Immigratie
en
Multicul

Consequentie van occultisme en New Age geloof in
gedachtekracht, spirituele energieŽn, reÔncarnatie.

Gastschrijver: Gijsbert den Uyl
paragnost

ITEMS
Het niet-materialistische levensbeeld
De aura van Nederland
Immigratie
Incarnaties
Groeitempo Islam
Buitenstoffelijke sturing
Politiek-psychologische factoren
Toekomst

Gelooft u (n)iets?

Gelooft u niets, dan is dit artikel een rariteitenkabinet voor u.
O dan wil ik weg.
Meent u dat bewustzijn fundamenteler is dan de zichtbare werkelijkheid? Hangt de ware aard der dingen samen met een geestelijke wereld, een stille kracht?

De Canta kan elk wezen vervoeren maar niet uitdrukken.

Veelzeggend is de vergelijking met een automobiel: jij bent de bestuurder, maar met een Canta (45 km/u) kun je niet de Grand Prix winnen van de Formule-1 Races (360 km/u).

De Ferrari kan de snelheid van geest stoffelijk uitdrukken.

Oftewel: slechts binnen iemands genetische mogelijkheden en vorming (of misvorming), kan hij/zij een ervaringsweg gaan, en moet het dus doen met beschikbaar instrumentarium.
Zo kan je je ook niet volledig uitdrukken op een piccolo als je totale wezen een orgelconcert is.

Menselijke (en andere) individuen krijgen vorm naar erfelijke mogelijkheden en naar wat zij opsteken of oplopen. Maar worden daar niet volledig door beheerst. Te weten omdat zij voor hun geboorte altijd bestonden. En vanuit een vorig bestaan iets hebben meegenomen, wat bepaalt hoe zij hun instrument of voertuig nu op aarde bedienen. Hieronder een symbolistisch schilderij waarin de thuisfase tussen de levens niet is afgebeeld.

Symbolisme van het denkbeeld der wedergeboorte.

Iemand die beter eerst nog een paar keer in een wilde hyena geboren had kunnen worden, bestuurt met dezelfde genen en opvoeding, zijn persoonlijkheid heel anders dan een uitgebalanceerde ziel.
Zo rijdt ook een wildeman groffer rond met de Lelijke Eend dan een pensionada.
Paragnostisch geschouwd zijn wij een geestelijk individu op aarde in een voertuig. En als dat versleten is dan gaat het naar een voertuigen-kerkhof. Maar jij bent gewoon uitgestapt en je leeft verder in een astrale of fijnstoffelijke sfeer, 'zielenwereld', hiernamaals, andere kant, wat het ook betreft of hoe u het noemt.
Veelal: je gaat uit school naar huis en blijft daar b.v. een eeuw.


Overlijden is zo bezien verlaten van het voertuig en verderleven.


Aurafotografie noteert de uitstraling van al wat leeft. Het incarneren op de aarde in een stoffelijk voertuig (lichaam) deed je voor verdieping of uitbreiding van je bewustzijn.
Leven heeft een aura (uitstraling), maar individuen met dezelfde mentaliteit die hun intrek hebben genomen in een groep of volk veroorzaken samen een collectieve aura.

 

 

De Aura van Nederland

Draaikont Nederland weet niet wat hij wil met de multicul.In de zielengroep van Nederland pulseren opvallend veel emoties.
De aura van Nederland is niet standvastig maar waterig, met weinig structuur, sinds de 20e eeuw. Te veel gevoel en te veel gelijkheidsstreven, maar wie zich meer voelt gaat de rest toch overheersen. Nederland is zichzelf niet meer, kan niet meer duidelijk zijn dingen zeggen. Overal lopen Nederlanders rond met zwakke aura's waar je zo op in kan breken.
Overhumaan Nederland bemoeit zich met elke ramp. Daarin overheerst de vrouwelijke pool, wat betekent dat het een gevoelig volk betreft, heel snel meelevend. En al is Holland een vliegenpoep op de wereldkaart, waar ter wereld ook een ramp gebeurt: het Nederlands collectegeld stroomt erheen.

 

 

Mies Bouman is de koningin van de inzamelingsacties.

 

Nederlanders hebben gevoel, maar zoveel dat ze er zelf in kunnen verzuipen en ver over hun limieten heen kunnen gaan, in plaats van de grenzen te bepalen die voor Nederland gezond zouden zijn.

 

Immigratie

Islamieten zijn de grootste groep immigranten, rond de miljoen in Nederland. En op de aura van een moslim kan je niet inbreken! Die heeft een sterke aura; kon je daar maar eens wat meer op inbreken! Dat is een aura zo sterk als hun wil en hun idealen.
Maar een gemiddelde Nederlander is waterig; die weet niet goed wat hij wil. Die vind het allemaal wel best, is een beetje slap. Geniet van tv-vertier, eten, drinken. Die vecht niet meer voor een ideaal, is een beetje karakterloos.


Kokervisie of tunnelview geven sterke aura aan moslim

 

De moslim vecht vanuit een ideaal. Het is hun heilig! Maar dat geeft de mens iets heel sterks. Als je in iets gelooft, wat het ook is, al is het stront, dan kan je door roeien en ruiten heen! En misschien is het ook wel stront, maar daar wil hij zijn leven voor geven, opblazen! Maar dŗt geeft een aura, tot en met!

Zekerheden qua zeden en moraal daar blaas je je voor op.

 

Gedachten en gevoelens zijn krachten die velden creŽren van onzichtbare vibraties. Deze trillingsvelden kunnen zo krachtig zijn dat ze belemmerend werken voor de eigen vooruitgang.

Masaru Emoto registreert gedachtekracht.Tegelijk betekenen wereldwijd de wilskrachtige aura's van de islam een gedachtekracht, waar landen met slappe aura's zoals Nederland door worden gepenetreerd. Want gedachten zijn krachten, zoals werd aangetoond door de Japanse natuurkundige Masaru Emoto. Hij bewees via proeven dat waterkristallen transformeen door geestelijke gesteldheden, attitutes, gedachten.

 

De gedachtegolven van de moslims zijn even sterk als hun geboortegolf. De moslim heeft weliswaar geen 'kosmische aura', maar wel ťťn met veel heftige tinten. En er is niet op in te breken. Een sterke, uitgaande, mannelijke aura die de waterige lodderogen uit het laagland geroutineerd zandstralen.
Mohammedanen zijn een groep zielen die telkens bij elkaar incarneren, elkaar enerzijds versterken maar elkaar anderzijds vernielen. Want hoeveel mensen zijn er al stukgemaakt daar? Maar via het verdriet dat ze elkaar aandoen leren ze misschien heel langzaam wat mededogen kennen.

Potjes water met Koranteksten op het etiket veroorzaken ook bepaalde waterkristallen:


Koran 5:73. Christenen krijgen voor het foute geloof in de DrieŽenheid een pijnlijke verdoemenis.

Koran 4:89. Wees niet bevriend met ongelovigen. Dood de ongelovigen waar u hen maar aantreft.

Koran 4:34. Mannen zijn voogden over vrouwen. Laat ongehoorzamen in haar bed alleen en slaat haar.


G. van der Zeeuw, een Nederlands medium, beschrijft in zijn boek Helderziendheid in ruimte en tijd, hoe gedachten scheppend werken op trillingsniveau.
Op zijn astrale reizen zag hij hoe mensen vanuit negatieve gedachten monsterachtige vormen creŽerden. 
Gedachtekracht kan ook planten langzamer of sneller laten groeien (experimenten Harvard Universiteit).
Gedachten hebben trillingen en planten zich voort door het fijnstoffelijke lichaam, om van daaruit hun reacties aan de fysieke wereld over te dragen.
Het multiculturele geloof dat de eigen eigenheid moet worden gelijkgeschakeld of ondergeschikt gemaakt (cultuurnihilisme) aan die van anderen, al leven die geestelijk ook in de middeleeuwen, veroorzaakt gedachtetrillingen welke worden opgevangen door anderen. "Wat je zaait zal je oogsten." Dus als Nederland gelooft in 'tolerantie' terwijl de middeleeuwse cultuur gelooft in 'djihad' dan nodigt dat die cultuur uit om Nederland in te nemen.
Denken is een snelle, lichte vorm van bewegende energie.
Als we iets creŽren, hetzij cultuurnihilisme hetzij djihad, dan is er altijd eerst de denkvorm (socialisme, Koran) die zich uiteindelijk verdicht en zich manifesteert.

Zelfislamisering is stemmen op de Partij van de Allochtonen

Wat we over onszelf denken wordt waarheid. De ideologie die we hanteren is verantwoordelijk voor het opgeven van eigen eigenheid, (het zich laten penetreren, zelfislamisering), alsook voor het blind volgen van een veroveringsideologie (djihad).
Elke gedachte die we denken helpt mee ons heden en onze toekomst te creŽren. Als je je wat verbeeldt dan word je dat.

Het gelijke trekt het gelijke aan. Om je bewust te worden van wat je in je ene leven kapot, maakt moet je in je volgende leven zelf maar weer eens kapot worden gemaakt.
Want je bent te hardleers om het op een andere manier tot je door te laten dringen en eigen te maken.
Zo zijn er ook steeds beulen nodig die vervolgens weer een leven moeten doormaken als slachtoffer om de andere kant van de medaille te ervaren.
Wreedheid en polariteit horen bij de aarde.Deze polariteit is speciaal te vinden op een meedogenloze planeet als de aarde.
Daarom komen de betrokken zielen incarneren onder meer in moslimculturen om die uitersten te kunnen ervaren. Wreedheid trekt weer wreedheid aan, dat is de wet van trilling, daar voel je je thuis.
Moslimlanden onderling doen zoals mensen in relaties: elkaar kapotmaken door de ander steeds te benaderen op de negatieve kwaliteiten. Zo worden ze verbitterd, maar uiteindelijk misschien ook gelouterd. En zoals bloemen zich openen, gaan mensen op een gegeven moment ook open.

Je kunt alleen maar daarheen waar je trilling is, ook als je niet erg bewust incarneert. Alleen hoeveel levens zijn ervoor nodig als je hardleers bent en rigide, star?
Steeds maar weer spontaan terug naar je bekende kroeg want dat is jouw sfeer, daar word je door aangetrokken. Je wordt daar naartoe gezogen waar jouw sfeer is, waar je iets mee hebt.

Wat moslims collectief verbindt is hun innerlijke houding om zich heel erg te voegen, naar wat de geestelijke leidsman zegt. In dat opzicht lijkt de islam op het communisme, waar ook iedereen zich aan moet passen aan een collectief.
Een collectivistische leer maakt het individuele denken monddood, roeit andersdenkenden uit en is altijd irrationeel (gezond verstand staat irrationaliteit in de weg).
Als zodanig is de islam dan ook een wereldlijke macht. Want religie zou moeten dienen om tot jezelf te komen. Maar hoe kun je nou tot jezelf komen als je in een machtsblok gevangen zit van collectieve geloofsslavernij?
Het doel van de islam is de godheid Allah gehoorzamen, of je het daar nou mee eens bent of niet; je moet doen alsof en vasten tijdens de ramadan ook al ben je er innerlijk tegen.
Anders kom je niet in de hemel en op geloofsafval staat nu al de doodstraf.

 

 

Een echte moslim is een slaaf. Zijn beloning is het eeuwige Paradijs (ook daar zijn vrouwen hoeri's), en anders gaat men eeuwig naar de hel voor nonstop foltering.

Het geloof in terugkeer naar een aards bestaan (reÔncarnatie) komt bij de officiŽle islam niet voor, net zo min als bij het christendom, want vooraf aan het 5e concilie onder keizer Justitianus in het jaar 553 heeft men dit denkbeeld in de ban gedaan.

 

De reincarnatiecyclus voorgesteld zonder tussenfase.Doordat de kudde-mentaliteit moslims met de paplepel wordt ingegeven, kunnen islamieten worden geprogrammeerd om daden te plegen die een nadenkend mens bepaald uit zijn hoofd zou laten.

 

Dilaver Delikaya van de "Islam Democraten" zette in 2010 zijn zoon Muhammed op internet oefendend voor de djihad.

Dilaver Delikaya hoopte tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag op 3-3-2010 veel stemmen binnen te halen voor zijn partij, de "Islam Democraten" (ID). Daarom zette hij vast een foto van zijn zoon Muhamed op zijn Hyveprofiel waarop het ventje oefent voor de djihad.


Islamieten neigen zich naar de leider op te stellen als kudde, en met nadruk op de mannelijke pool, waarbij zij zich als collectief ook verheven voelen boven een gastland, omdat zij van hogerhand al eeuwen leren voortreffelijker te zijn.

Ook het islamitische bewustzijn kan niet meer in zich opnemen, dan het groot is.
En als collectief zit dit bewustzijn in een typische vernauwing, waardoor moslims door een soort koker kijken, als het ware een minaret. Dit dateert van hun middeleeuwse thuisculturen, theocratieŽn die doorgaans eeuwenlang hebben belet dat mensen zich vrij ontwikkelden. Ook de kinderen die in Nederland geboren zijn hebben niet veel armslag, want die worden toch weer opgevoed met de tunnelview van hun ouders, waardoor het niet zo snel minder nauw gaat worden.
Daar ligt nog enorm veel ontwikkelingswerk, vandaar dat je ook moeilijk paragnostisch kan bepalen wat het aandeel is van de "gematigde moslims". Want dat is erg diffuus.

 

Moslims hebben onneembare aura's en een starre geestesgroei; hier onderwerping bij de Kaaba.

Geen eigen verantwoordelijkheid hoeven nemen is voor veel islamieten het aantrekkelijke van de islam: dit zijn de wetten, dat zijn de regels, dus voor je doen en laten heb je zelf geen verantwoordelijkheid. Want de leiding heeft gezegd dat het zus of zo moet, en de leiding functioneert als je geweten, dus daar gehoorzaam je aan, anders zwaait er wat.

Symbool van de Alevieten, een vreedzame vorm van islam?De categorie moslims die zich alevieten noemt, is zich wel aan het losworstelen van wetten waarvan ze voelen dat die niet meer bij hen passen. Maar het zich ontdoen van ketenen is heel moeilijk. Alevieten zoeken in gezamenlijkheid en niet onder een dictator, naar wat werkelijke waarden zijn in hun binnenwereld en hoe die vorm te geven, maar voelen onzekerheid hoe verder te gaan, en dat is nog een heel proces. Ze hebben nog weinig houvast in hun niemandsland van humanisme, vrije geloofsbeleving en gerichtheid op het welzijn van de medemens in plaats van op hun plek in de hemel.

 

 

Incarnaties

Wereldwijd groeit de islam, in Nederland door immigratie en door hun geboortegolf. Daarbij worden zielen aangetrokken om te incarneren. Iemand die bij bepaalde ouders terechtkomt hoort daar dan ook met zijn bewustzijn bij. Die zit op dezelfde golflengte. Daar is het punt om verder te groeien. Het gaat daarbij met name om zielen die ook in eerdere levens al islamiet zijn geweest. Die worden daar wetmatig naar aangetrokken, omdat aan gene zijde blijkt dat ze nog niet zover zijn ontwikkeld dat ze de islamitische omgeving achter zich kunnen laten. Dat mohammedaanse trillingsgetal is het makkelijkste om op in te schuiven.
En of ze nou in Nederland bij een moslima incarneren of in ArabiŽ, als het maar een plek is waar ze hun actuele levensthema kunnen doen.
Dat betekent dat moslimkinderen tengevolge van hun vorige levens (karma) in sterke mate met dezelfde mentaliteit worden geboren als hun ouders. Baby's zijn namelijk niet blanco. Hoe meer moslims, des te meer moslimkinderen; zo groeit de islam in Nederland door.

Ligt hun mentaliteit ook in hun genen vast? Nee, maar de karakteristieken in de genen zijn wel medebepalend voor de incarnatie waar je toe aangetrokken wordt, omdat je die nodig hebt om je verder te ontwikkelen. Geloofsovertuigingen liggen niet in de genen, want die krijg je thuis met de paplepel binnen. Gen-trends die prominenter voorkomen bij bepaalde individuen kunnen zijn: gewelddadigheid, rigiditeit, liefde, humor. Als je levensthema te maken heeft met geweld of stijfkoppigheid, dan kies je ouders die dat sterker in zich hebben.

Het collectieve thema waarmee moslims incarneren is de noodzaak om uit rigiditeit te groeien. Maar omdat hun thema immers te maken heeft met verstarring, hebben ze er relatief veel levens voor nodig om vanuit deze wat donkere kant naar een lichtere te groeien, waar dan meer bewustzijn is.
Hoe meer ze groeien van onbewustheid naar bewustheid, des te meer vermindert hun neiging om te elimineren wat niet op hen lijkt en volgens hen niet bij ze past.

 

Groeitempo Islam

Vrouwen zonder boerka zijn verkrachtbare hoer voor de islam.Het allervreselijkste is deze mentaliteit in landen met 100% moslims, want de zucht om een ander neer te halen is daar onverminderd actief. Alleen bij gebrek aan niet-moslims pakken ze daar elkŠŠr, bijvoorbeeld shiÔeten en soennieten.
In Afghanistan moeten de vrouwen over straat onder een tent met horrengaas voor het gezicht (boerka), omdat zij anders gewoon worden toegeŽigend door een man die hen na roof en verkrachting als oud vuil weg kan werpen. Daaraan zie je het lage niveau van bewustzijn in zo'n land. Want anders ga je zo niet om met je medemens.

En als je na zo'n leven dan weer aan de andere kant komt, en opeens hele andere dingen om je heen voelt, omdat daar veel liefdevoller sferen zijn, die je niet kende in je leven, dan kan je nogal schrikken van wat je teweeg hebt gebracht. Je kan daar van iedereen uit je afgelopen leven voelen hoe jij op hen bent overgekomen, wat voor gevoelens je hebt opgewekt. Spontaan vloeit dan het verlangen om dat weer in balans te brengen.
Maar dat je na zo'n moslimleven tot dat inzicht komt, betekent nog niet dat je er al klaar mee bent, in tegendeel. Daar gaapt een ravijn tussen! Het inzicht verschaft je nog niet de kwaliteit. Want het is erg moeilijk om dingen in jezelf te veranderen. De aarde is een tuchtschool voor hardleerse zielen en asocialen. En door een inzicht verkregen aan de andere kant, maar ook van een goeroe of uit een boek, daardoor kan je dat nog maar niet zo in praktijk gaan brengen!
Eťn leven of meerdere levens zitten daartussen, van ervaringen, en voelen, en op je donder krijgen, en verdriet hebben. En dan kunnen die meedogenloze stukken misschien eindelijk verbrokkelen en smelten.
Want daarvoor zit je op de levensschool. En wij zitten dan op de school van Nederland, maar moslims zitten op de school van de islam. De aardse school heeft op het programma staan les A, B en C, maar lessen krijgen we overal.

We spreken hierbij over zielengroepen die bij elkaar horen, niet alleen geÔncarneerd in de stof, maar ook daarbuiten aan de 'andere kant'.
Bij de islam horen zielengroepen die als probleem in zich dragen het moeten uitwerken en loslaten van halsstarrigheid, ook al zijn zij aan gene zijde in hun zijnswijze daar niet per se rigide of orthodox islamitisch.
Ook hebben zij in de zielenwereld niet per se een hang naar het volgen van leiders, geweld of djihad. Het is omgekeerd: er zijn zielen die een ervaringsweg moeten lopen rond het thema rigiditeit, welke het beste is af te leggen binnen de islamitisch setting, want daar kom je die thema's immers tegen?

 

Buitenstoffelijk sturing

Het is niet zo dat vanuit de hogere geestelijke wereld getracht wordt via de islam op aarde disharmonie en polariteit te creŽren, in tegendeel.
Geestelijke gidsen (buitenstoffelijke hoger ontwikkelde entiteiten) geven wel aanwijzingen. Bijvoorbeeld je slaat een boek open en daar staat de oplossing, of je krijgt een ingeving die je voor je eigen gedachte aanziet. Een gids mag nooit ingrijpen op je "vrije" keuze (dan raakt hij daar meteen werkeloos).

DE 'ASTRALE WERELD'
Maar zoals Shakespeare schreef is er 'meer tussen hemel en aarde': tussen de hoogbewuste lichte sferen en de aarde zit namelijk ook nog het ťťn en ander, zoals wat heet de 'astrale wereld'.
Dat is een Ďplekí waar wezens zonder een fysiek lichaam verblijven. De stoffelijke wereld (Aarde) is een Ďplekí die bewoond wordt door dezelfde soort wezens die niet in de astrale wereld verblijven. 
Deze "astrale wereld" is een complexe bewustzijnslaag vol valstrikken, net als hier in de stoffelijke wereld. In zekere zin is de kans op misleiding in de astrale sfeer nog groter dan in de fysische dimensie waar je nog te maken hebt met vaste wetten.
Wezens uit deze astrale spirituele wereld zijn niet per definitie beter of slechter dan de fysieke mens.
Sommigen kunnen zich voordoen als een wijze filosoof, een overleden familielid of willen op andere wijze je leven manipuleren. Hoewel bepaalde astrale communicatie zuiver kan zijn, is het niet verstandig je hier goedgelovig voor open te stellen - als je dit kunt.

Het klinkt een beetje Duits: naar beneden toe kan je bevelen, maar naar boven toe kun je alleen smeken. Dat wil zeggen: wij kunnen de lichte wereld nooit een bevel geven, maar slechts verzoeken ons te helpen. Een lagere wereld daarentegen kan worden gemanipuleerd, wat vanuit de astrale sfeer naar de aarde toe dan ook volop wordt geprobeerd, maar tevens andersom.
Zo kennen islamieten, hoewel officieel verboden, zwartmagische praktijken door het inschakelen van een djinn. Niet alle djinns worden tot de boze machten gerekend; er zijn ook djinns die bij de goede machten horen, hetgeen een bredere betekenis van het verwante begrip demon behelst, dan in het Westen tegenwoordig gebruikelijk is.
In het soefisme, (de mystieke stroming binnen de islam en dus vervolgd als ketterij) nemen de djinns een bijzondere plaats in.

De astrale sfeer direct rond de aarde, heeft dus 'bewoners' die in het algemeen nog zeer direct aan de aarde verbonden zijn; hun informatie is dienaangaande dan ook zeer aards gericht en betreft allerlei emotionele menselijke aangelegenheden, zoals hoe de mens zou moeten leven en waaraan hij zich zou dienen te houden.
Dit geeft meteen aan dat deze astrale types vaak weinig respect hebben voor de vrije wil. De mens heeft die vrijheid van keuze zogezegd als geboorterecht, en dit heeft alles te maken met de drang om door wrijving tussen geest en materie geestelijke groei te verkrijgen, binnen de wet van oorzaak en gevolg (karma).

Van lichtwezens  zal de invloed, net als het licht van een TL-buis, evenwel reiken tot waar je het toe wil laten, maar nimmer op iets in proberen te breken, en dat is het verschil met de sfeer gelegen tussen de hogere werelden en de aarde.

Want wat treffen we daar aan?
Iemand die zich ergert aan de wijze waarop zijn oude omhulsel ten grave is gedragen: en het graf had niet volgegooid mogen worden door een graafmachine, alleen door zijn eigen kinderen.
Verderop is de schrijfster van een spiritueel boek of een nieuwe methode om kleuters te trainen, naarstig doende haar publicaties op aarde alsnog te pushen.
Lidmaten van de zwartekousen-kerk trachten hun achterkleindochter schrik aan te jagen omdat die op zondag een ijsje eet.
Slachtoffers van terreur, zoals uit de Holocaust, blijken nog steeds een klopjacht op touw te zetten tegen hun beulen. Immers, 50 of 100 aardse jaren kunnen daar aanvoelen als een uur, omdat het tijdsconcept bepaald wordt door het aantal ervaringsmomenten en niet door een planetarisch uurwerk.
Allerlei goedbedoelende idealisten botvieren er hun bedilzucht. Gelijkgezinde kemphanen kunnen met waar fanatisme nog eens een oorlog tegen geloofsvijanden astraal dunnetjes overdoen. 

Zo vinden we daar ook een soort hemeltjes met clubjes islamieten die als moslimbroeders het vuur uit hun sloffen lopen om de islamisering van de wereld aan te moedigen, voor zover het tenminste hun eigen variant van de islam betreft (wahabitisch, shiÔtisch, soennitisch enz.). Zij rusten niet voor de wereld mohammedaans is geworden en als een hulpverlener hen niet uit die nachtmerrie verlost gaan ze er rustig duizend aardse jaren mee door.

In de astrale sfeer ijveren moslims nog steeds voor de djihad.

 

Het gaat hier dus om ťťn of meer individuen die van buiten de stofwereld trachten aardse omstandigheden te manipuleren. Streng godsdienstige overledenen zitten soms nog totaal verstrikt in hun aardse belerende bemoeizucht en liefdeloze dogmatiek, waarmee ze hun eigen overgang naar een lichte bewustzijnswereld blijven blokkeren.
Zij opereren individueel, soms half slaapwandelend, maar vormen ook winkeltjes en booswichtenclubjes van machtszuchtige bewustzijns, belust op het vernielen en saboteren van wat hen op een bepaalde aardse locatie niet zint.
Bijvoorbeeld een nieuwe moraal in hun vroegere Somalische dorp. Of verwanten op aarde die er een levensstijl op na blijken te houden die de overledene niet aanstaat (hoereren door ongetrouwd hand in hand te lopen met een ongelovige nabij Zandvoort).
Feitelijk handelen zij gewoon als in hun afgelopen levens, die zij vertikken te evalueren, welke realiteitsontkenning hen vooralsnog in een duistere weinig bewuste staat houdt. Er zijn wel hulpverlenende lichtwezens, maar daar willen zij niks mee hebben.
Luidkeelse aanwezigheid van de minaret is de islamitische afgod. Deze gefrustreerden pushen alles wat hun vroegere zelfbeeld versterkt, zoals oliegelddonaties aan islamitische missies in het westen. Het gaat dan om de aanwezigheid van de islam en de hoogte van de minaret, op zich de afgod van de moslim, en niet om liefde. Het gaat om tirannie, fascisme, terreur, onmacht,  dwang, onderwerping.
Deze astralen zijn niet gemotiveerd tot bevordering van het goede.

Hitler en zijn SS waren heel geÔnteresseerd in 'zwarte magie'; zo is het hakenkruis een misbruikt spiritueel symbool (swastika). Khomeiny als de duivel zelf met demonische voorwaarden.Vandaar dat ook het nazisme blootstond aan 'zwarte krachten' uit lage bewustzijnssferen, maar hetzelfde gebeurt waar ook ter wereld, bijvoorbeeld via machten als bio-industrie of farmacie, via politieke beulen, heksen- en homo-folteraars en inquisitie, vervolgers van afvalligen. Ook vatbaar voor kwaje geesten is iedereen die in het wondergeloof trapt een uitverkoren ras of volk te zijn, zoals voorkomt bij de joden, bij de islam, bij Jehovah-getuigen of in de sekte van Moon.
Lage entiteiten werken ook makkelijk via labiele geesteszieken die wegens hun beschadigde aura als een kip zonder kop ingaan op destructieve suggesties (zich daardoor uitverkoren voelen).
Ook werken negatieve geesten in op zwartkijkende celibataire pastoors en zwaartillende calvinistische tv-dominees, corrupte politici, reactionaire pausen en islamitische haat-imams met satansogen die volstrekt voorwaardelijke donderpreken uitblaffen via krassend, snijdend stemgeluid waar elk spoor van compassie aan ontbreekt.

Ooit zullen weliswaar deze winkeltjes van zwartgallige krachten niet opkunnen tegen de machtige winkelketen van open bewustzijn en licht, maar dit laat onverlet dat kwaadwillende entiteiten voordien heel wat narigheid helpen stichten.

En waar hebben die geesten betere kansen dan in Nederland waar niets meer vast ligt, waar mensen zijn opgehouden te durven handelen vanuit eigenheid en oprechte wil, waar een zieke, waterige aura wagenwijd openstaat om alles binnen te laten wat zich maar aandient?

DEMONEN
Een andere categorie dan bewoners van de 'astrale wereld', betreft zogenoemde "demonen".
Men denkt vaak dat een "demon" een "duivel" is. Maar het is in feite een wezen dat qua structuur verwant is aan de chaos. (Dit kan ook iemand zijn die als mens op aarde heeft geleefd en strevend naar de chaos nog steeds probeert die alsnog te doen ontstaan.)
Chaos is het enige motief. Een demon die een kleine groep mensen kan brengen tot een grote aanslag, zoals op 11 september 2001, is er zeker van dat de chaos weer geruime tijd duurt.
Een heel volk beÔnvloeden is moeilijker voor demonen dan een regering overhalen het volksbelang zozeer te veronachtzamen, dat er revolutie komt. Zowel regering als revolutionairen maken vervolgens vaak meer kapot dan hťťl, hetgeen de chaos weer vergroot.
Deze demonen zijn niet zozeer wezens die komen spoken om mensen op stang te jagen, maar die van nature behoren tot een rangorde waarin voortdurende verandering de enige reden is van bestaan. Het geluk van een demon ligt in het voortdurend transformeren en uitsluitend daarom streeft hij naar verwarring. ContinuÔteit is voor zo een demon erger dan de ergste kramp. Andermans lijden is niet het oogmerk, maar vormt slechts een bijkomstigheid van zijn streven om zichzelf beter te voelen door het scheppen van instabiliteit, en als hij daarvoor moet liegen (een demon die de waarheid zegt liegt) of als hij daarvoor alles moet verwoesten wat u lief is, dan doet hij dat graag.

Chaos kan uitstekend worden gesticht door het scheppen van tegengestelde normen. Immers mensen vernietigen elkaar (en zichzelf) graag voor zedelijke zekerheden die worden getart.
Feitelijke geschillen los je op. Maar voor een tegengestelde moraal, zoals over de omgang met vrouwen of de inrichting van de staat, gaan mensen door roeien en ruiten.
Vandaar dat de multiculturele samenleving het jachtgebied is van vele nozemachtige hangdemonen die te kust en te keur als stoorzender inspelen op alle ergernis die daar zo al potentieel en explosief aanwezig is.

Wat helpt 'astrale' wezens en 'demonen' beter naar hun doel dan het aanmoedigen van niet op feiten gefundeerde emoties, zoals jaloezie: het is een kleine moeite voor een 'boze geest' om het kokerbewustzijn van moslims te vullen met denkbeelden over achterstelling, en om hun helpers in het gastland op te hitsen met influistering omtrent 'discriminatie'.

De vrouwelijke mentaliteit (overhumane bestuurders) die de multiculturele migratiestroom politiek voorstaat, verlangt veel meer dan waar valt te maken ten opzichte van het werkelijke volksgevoel.
Die politici en reporters lopen daarom te tippelen om zich aan te bieden voor astrale activisten en demonen. De groeiende frustratie over de onhaalbaarheid van deze politieke idealen en daardoor de wrevel tegenover de rest van de wereld, trekt entiteiten aan die de verwarring hopen te vergroten of die islamisering beogen.
Want m
ensen die dromen over de illusies van vroeger en die leven met onuitvoerbare agenda's voor de toekomst, maken zich aanvechtbaar en kwetsbaar. Demonen en negatieve geesten stimuleren graag de jaloezieŽn die deze dromers koesteren naar de politieke tegenhanger.

Het pad van Nederland is beter uitkomen voor zichzelf, vergelijk het met vrouwenemancipatie (dit geldt net zo goed voor alle overhumanitaire mannen).
Het spirituele pad van Holland is om weer ballen te krijgen.

Het pad van de moslim op aarde is leren breder te kijken dan het eigen nauwe straatje.

Verkrampte intolerantie en tunnelvisie zouden dan bij moslims geneutraliseerd kunnen worden.
Door binnen hun eigen cultuur in elk leven hun hoofd te stoten aan eigen godsdienstige ideologie, met alle ellende van dien, leren zij echter maar traag. Telkens stikken zij in beledigde gevoelens omdat zij niet het monopolie bezitten op aarde. Zij hebben veel levens nodig.

Migratie naar Europa helpt een bepaalde deelgroep islamieten dan ook, om relatief sneller in aanraking te komen met een ruimer geestelijk klimaat, zelfs al gaat dit door de rigiditeit van ouder op kind op zich wel traag en sloom.

Bedoelde migratiestromen zijn een te groot fenomeen om alleen te bespreken in termen van politiek, en hebben vanuit spiritueel standpunt gezien uiteraard een spirituele component!

Het fenomeen komt dan ook mede voort uit de collectieve keuzes van zielengroepen die vooraf aan hun incarnaties hierover afspraken hebben gemaakt.
Anticonceptiepil voor moslima's vergroot hun emancipatie.Relatief kan deze deelgroep in een niet-mohammedaanse cultuur beter zijn doel bereiken dan daarbinnen, want losgeweekt van de verstikkende controle zit men minder gevangen in de verstarring van geloofsslavernij.
Met name vrouwen kunnen tegenwoordig een openbrekende rol gaan spelen: alleen al door zich van de hoofddoek te bevrijden, te gaan studeren, auto te rijden, of door om te gaan met eigen goede vrienden en vriendinnen.
In Nederland kun je zien wat meegevoel betekent, want daar heerst een te groot gevoelsaspect. Holland vertoont het tegendeel van rigiditeit, omdat (al te veel) daar niet langer dwingend wordt vastgelegd.
Er is vrijheid om te denken, vrijheid om te voelen, vrijheid om tegengestelde groeperingen te vormen, vrijheid voor alles wat in de islam taboe is, soms zo dat er dŠŠr zelfs de doodstraf op staat.

De keerzijde hiervan is evenwel dat Nederland gedomineerd wordt door de islam. Het niet meer op hun donder krijgen maar ruim profiteren van Hollandse vrijheid of overvloed, houdt in dat moslims hun levensthema tijdelijk ontlopen.
Maar wat moet een imam met een duivel van een ego in het tolerante Nederland? Die moet in zijn eigen thuisland zitten en daar op zijn sodemieter krijgen (als hij iemand geen voorrang verleent) om zo misschien een millimeter bewuster te worden.

Een ego als een duivel zoals ayatollah Khomeiny past in Iran. Denk aan de Iraanse ayatollah's die met niets, niets, niets mededogen hebben. Zulke zielen kunnen weinig begrijpen van onze communicatieve en gelijkwaardige manier van omgaan.
Doorsnee moslims hebben een zucht om haantje te spelen, hun gelijk bij elkaar te liegen, en nooit nooit sorry te zeggen.

De waterige aura van Nederland wordt steeds slapper, maar uiteindelijk op een andere manier sterk. En dat is de spirituele groei-mogelijkheid van Nederland.

Er zijn krachten die in overleg met de incarnerende zielen de afspraak hebben om aan de migratiestroom mee te doen. Het heeft namelijk geen zin om op aarde te komen als er geen afspraken aan vooraf gaan over het doel ervan, ook al ben je je dat hier niet meer bewust!
Het volgens afspraak migreren is alleen mogelijk als (West-Europese) landen hieraan meewerken, ook al is dit tegen de actuele wil van de meerderheid der geÔncarneerden. Maar paragnostisch gezien hebben die er vůůr hun eigen incarnatie zelf aan meegewerkt om langs die weg te leren beter voor hun ik uit te komen!

 

Politiek-psychologische factoren

Degenen die bewust de instroom welkom blijven heten in Europa en Nederland, beschikken over een bijzondere politieke mentaliteit, die erop neerkomt dat uit humanitair engagement de grenzen open moeten staan en dat al wie daar kritiek op heeft dan maar als persona non grata die grens over moet en het eigen land dan maar uit moet, zijnde een verderfelijke mensenrechtenschenner.
Een bepaalde categorie Nederlanders is daarom inderdaad al bezig met emigreren naar elders.

De immigratiebevorderende politieke mentaliteit is de tendens dat ieder een plek moet hebben, want dat is verantwoordelijk. Als het ware een moeder die allemaal bedjes neerzet en zegt: ga er maar in liggen, hoe je er ook uit ziet, wat je ook op je geweten hebt en hoe je je ook misdraagt, het komt allemaal doordat je zielig bent. Het is de energie van "alles moet kunnen" die naÔefshalve geen rekening houdt met wat de binnenkomers via hun gedachtekracht creŽren.
Het tegendeel luidt: neen dit zijn mijn grenzen en
daar ga jij niet meer overheen!
Ook deze gezindte krijgt in Nederland zijn politieke geleding, maar het trillingsveld "alles moet kunnen want anders is het inhumaan" blijft daar tegenin gaan. Het duurt een tijd voor de meerderheid ontwaakt is uit de droom. In aardse termen: "Het is makkelijker 1000 oordelen te vestigen dan om 1 vůůroordeel uit te roeien."

Hier speelt de tegenstelling op tussen vrouwelijk en mannelijk die in Nederland ernstig uit balans is geraakt.
Als je oude structuren loslaat, zoals Nederland sinds de jaren 60, dan gaat zo'n autoritaire energie verzwakken, maar voordat de nieuwe geboren wordt, zit je eerst nog in een niemandsland.
Blijkens de aura van Nederland weten Hollanders niet meer wie ze zijn, ze worden overspoeld door buitenlanders, allemaal elementen die anders willen, denken, doen, en er komen steeds meer stemmen op dat men dat niet meer pikt.
Een hele omslag: de Nederlander was toelatend, vond veel te veel dingen goed.
De gemiddelde buitenlander vindt helemaal niet zoveel dingen goed!
Bovendien: als je naar hun innerlijk kijkt dan hebben de meeste Nederlanders die immigratie helemaal nooit gewild (al zijn zij ook voor dit leven expres in deze situatie geÔncarneerd om te leren voor hun ik uit te komen). Hun aura is zo zwak! De uitstraling is niet besluitvaardig, maar bang dat de buren er iets van zullen denken, dat men op zijn gevoelens bekeken wordt. Hypocrisie, niet laten zien wie je bent, soms een muur van valse trots. En ondertussen maar piekeren en broeden.
Want de Nederlander is er innerlijk helemaal niet aan toe om iedereen die daar behoefte aan heeft zomaar te laten binnenlopen, laat staan de dragers van intolerantie en grootheidswaan.

Op een gegeven moment moet de Nederlander wel gaan stŠŠn voor zijn eigen stuk. Nu is Nederland meer een soort zwakke vrouw die door iedereen maar eens gepakt kan worden. Zich ook daarvoor leent. Een vrouw met een heleboel tieten waar iedereen aan komt lurken.


Multicul-land met ontelbare tieten laat zich leegzuigen.

 

Daar verzwakt die vrouwenfiguur door, want iedereen misbruikt haar. Dus het mannelijke element moet er meer in, van binnenuit, door gewoon te zeggen: ik wil!

Maar zo lang dat er niet van komt, breekt de gemiddelde Arabier doodleuk op onze aura in. Nederland is gewoon ziek, maar moet daar ook iets van leren.
Al die immigranten die aan de tieten van Nederland liggen of op sommige plekken de omgeving tiranniseren, dat zijn symptomen van het land zelf!
Dat is de eigen zieke uitwas van Nederland. En die moeten de Nederlanders zelf leren weer gezond te maken.
En als de Hollander zich er eindelijk van bewust wordt dan is te hopen dat hij nog niet helemaal is opgevreten.

Hoeveel procent van de autochtone Nederlanders volgt met hun innerlijke houding de mannelijke tegenstroom: paragnostisch waargenomen wel 80%!
Dit wil echter niet zeggen dat dit percentage er ook naar handelt, er naar stemt.
Hun houding is afwachtend: het nog maar weer eens eerst een keertje willen aanzien.

 

Toekomst

Deze heimelijke houding is de laatste decennia niet veel gewijzigd, innerlijk geschouwd. Ook in 1980 hadden niet velen bezwaar tegen gastarbeid, maar wel om na vervulling van de vacatures door vreemdelingen blijvend te worden overspoeld. 
Wat echter begint te verschillen is dat men zijn innerlijke gevoelen steeds duidelijker openlijk naar buiten durft te brengen, terwijl men daar voorheen heel schijnheilig over deed.

Twintowers van de islam zullen in de toekomst worden aangevlogen. Geestelijk gezien wordt duidelijk dat de islamisering ondanks alle tegenwoordige voorbeelden daarvan, uiteindelijk niet van de grond zal komen, omdat de Nederlander zich bezig is bewust te worden van zijn waterslappe aura en zijn besluiteloze lafhartigheid.
Te elfder ure zal hij in de contramine tegen de islam, juist het tegenovergestelde gaan doen van over zich heen laten lopen.
Hoe meer hij ziet dat zijn grenzen overschreden worden des te minder vrouwelijk de Hollander gaat worden, en des te meer hervindt hij een balans.

De aanwezige migranten zullen zich dan aanpassen aan Nederland in plaats van andersom.
Of zich andersdenkend  terugtrekken in hun eigen afgescheidenheid zoals nu ook al gebeurt, of zelfs naar hun thuisland remigreren, om zo op hun beurt een volgende milligram bewustzijn aan hun wezen toe te voegen.

Heldere waarnemingen 1994-2010.
Gijsbert den Uyl
(paragnost)

Allah als enige overspoeld door Hollands glorie?

 

ITEMS OP DEZE PAGINA
De aura van Nederland
Immigratie
Incarnaties
Groeitempo Islam
Buitenstoffelijke sturing
Politiek-psychologische factoren
Toekomst

Generaal P.Pardon, hoofdredacteur. Redigeert ook:
De Multiculturele Hersenschim.
Zo zielig zijn Zelf-Frustreerders.
Lotsverbeteraars en gezellige Antillianen.
Statistische gegevens Multicul.
Generaal P.Pardon verliefd op Ayaan.
Islamofobie voor Beginners.
Godsdienst draait om Vrouwen-Sex.
Lief-Linkse Fossielen
Forumlijnen lezen/starten
Ga in het Verzet, geef landverraders aan
Bekijk alfa en omega van Linkse Kerk credo

 De Zwitsers hebben gedachtekracht die minaret-erectie voorkomt.

 


 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 

 

 

 

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

In dit item van Netwerk ooggetuigen en nabestaanden
van de steniging door 30 Afrikaanse mannen van Asho,
een 13-jarig meisje in SomaliŽ, dat verkracht werd door 3 soldaten.
Asho wordt op 27 oktober 2008 gestenigd omdat het islamitische
recht (de sharia) verkrachting ziet als buitenechtelijke seks.

 

 


Terug naar Home