Terug naar Home  


  OPINIE-ONDERZOEKEN  
 VIA DE GENERAAL  P.PARDON  

Onderdelen:

Beeldvorming Islam van twee kanten
Politieke Voorkeuren Moslims
Moslims en Regeringsbeleid
Meningen van Imams anno 2007
Politieke Islam in 2010 spoorloos
voor linkse wetenschap...
Groot onderzoek: Moslims haten ons

 

Beeldvorming Islam van twee kanten

Het onderstaande komt van Jaap van Donselaar van de Anne Frank Stichting uit een artikel "Inzake Islamofobie".

Voor de goede verstaander spreekt dit ene zinnetje al boekdelen. "Islamofobie" is een links scheldwoord want links houdt niet van wetenschap, maar van ideologie. En de genoemde stichting misbruikt de naam van dat meisje om te islamiseren. Maar omdat de uitslagen van de enquÍte negatief zijn voor de islam geloven we dat Van Donselaar er niet om zit te liegen. We hebben wel zijn linkse jargon vertaald in neutraal Nederlands.

In het Jaarrapport Integratie 2007, dat op verzoek van de rijksoverheid samengesteld is door het Sociaal en Cultureel Planbureau, wordt aandacht besteed aan wederzijdse beeldvorming (2007: 282-309) over de islam.
De belangrijkste bevindingen van de onderzoekers over moslims - Turken en Marokkanen - en autochtonen worden hieronder beknopt weergegeven. In Nederland is de beeldvorming jegens moslims sedert geruime tijd vrij negatief (en verbonden met negatieve opvattingen van autochtonen over allochtonen in het algemeen). Tussen 1998 en 2004 zien we een versterking hiervan (tabel 1).
Vond in 1998 nog 45% van de autochtonen dat moslims veel kunnen bijdragen aan de Nederlandse cultuur, in 2004 blijkt dit percentage te zijn gedaald tot 34. Tegelijkertijd daalde ook het percentage dat het eens is met de opvatting dat de meeste moslims in Nederland respect hebben voor de cultuur en leefwijze van anderen (van 51% naar 36%). In de periode van 2004 tot 2006 lijken de standpunten niet veel te zijn veranderd of zo men wil: gestabiliseerd.

 

 

 


Houding jongeren tegenover de islam

Na de aanslagen in Amerika van 11-9-2001 zijn in Nederland diverse opinie-onderzoeken gedaan waaruit een gestage toename valt af te leiden van negatieve opvattingen over moslims en de islam. In enkele internationaal vergelijkende studies blijkt deze in Nederland relatief hoger.

In 2007 publiceerden Leidse politicologen over de attitude jegens de islam en de achtergronden daarvan onder scholieren (Dekker, Van der Noll & Capelos, 2007).
Het betrof uitgebreid enquÍte-onderzoek onder 581 schoolgaande jongeren uit 33 derde klassen van elf over heel Nederland verspreide scholen voor vmbo, havo en vwo.
De belangrijkste uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat.

1. Meer dan de helft van de Nederlandse, niet-islamitische schoolgaande veertien- tot zestienjarige jongeren staat negatief ten opzichte van moslims.

2. Ruim een kwart van de respondenten heeft een positief of zeer positief beeld van moslims en de islam (27%). Meer dan zes op de tien respondenten hebben een negatief of zeer negatief beeld (65%).

3. De helft voelt zich onveilig op straat als zij een groep Turken of Marokkanen tegenkomen (50%), en ook de helft ziet moslims en de islam als een bedreiging van de Nederlandse cultuur (50%).

4 Heel weinig ondervraagde jongeren hebben een negatieve attitude ten aanzien van Nederland en Nederlanders (4%). Zeer velen hebben de houding van patriottisme (87%). Meerderheden scoren ook op 'nationale superioriteit' (53%) en 'nationalisme' (51%).

Opvallend is allereerst dat de gevonden waarden een negatievere attitude naar de islam geven dan veel opinieonderzoeken uit de voorgaande jaren onder de autochtone schoolgaande jeugd. Een tweede opmerkelijk aspect is het samenvallen met positieve opvattingen over 'nationalisme', 'patriottisme' en 'nationale superioriteit', meent Jaap van Donselaar.


Vrouwen met meningen zijn schande laat staat met meningsverschillen.Opinie-onderzoek "Politieke Voorkeuren Moslims" gehouden in opdracht van Nova TV begin december 2004 door: Foquz Etnomarketing (www.foquz.nl)
Volledige rapport downloaden: klik HIER.


Ruim 70% is voor een Moslimpartij of niet tegen.
Bijna 70% daarvan is ervoor deze te baseren op de sharia of niet tegen (dus op de islamwetten met handen afhakken, ongelovigen doden, overspelige vrouwen geselen).
Ruim 80% is voor of niet tegen harder aanpakken van beledigingen van de islam.

 

El Tawheed wil Nederland als moslimstaat met homo's van het dak.

 


KAN MEN MOHAMMEDANEN WEL ENQUETEREN?
Is peil en stijl der Hollandse directheid (met de verwachting dat mensen anoniem correct antwoord geven) zomaar plompverloren toepasbaar op alle windstreken der aarde??
Dus op culturen die helemaal geen individuele opinies ventileren doch groepsdogma's (geen ik maar wij), waar het zelfs schande is als vrouwen een eigen mening hebben! In dit onderzoek "enquÍteert" men 236 vrouwen (48,4%).
En wat naÔef om het individuele ondervragen zomaar toe te passen op uitheemsen die veelal frauduleus aan hun status komen, en gewend zijn de minderwaardig geachte gast-clan (de Hollanders) leugen en bedrog voor te spiegelen.
Op vreemdelingen die er traditioneel (voor hun zelfbeleving) slechts dan mogen zijn, door aan achterlijke of ziekelijke voorwaarden te voldoen: je nicht, zus, of dochter ombrengen als er een roddel over uitlekt, bij mannen als het homo's zijn, of je vrouw telkens mishandelen om je opgeschroefde eergevoel op te krikken, of bij wijze van vermaak groepsverkrachten plegen en dan in hoger beroep nog steeds beweren dat je niets verkeerd hebt gedaan.
Rita Verdonk De veronderstelling dat opinie-onderzoek bij al die groepen net zo werkt als onder autochtonen thuis, dat typeert de Hollandse Linkse Ballentent die zo dolgraag voor de honderdduizendste keer met open kijkers in eigen bijgeloof wil tuimelen. Maar godlof kwam er later een reddende engel: minister Rita Verdonk. En nog later nog iets beters: Geert Wilders. Bij dit opinie-onderzoek zijn immigranten ondervraagd door andere allochtonen, namelijk uit  Turkije, Marokko, SomaliŽ, Suriname en Libanon.
Gaat het die mensen dan om professioneel onderzoek of om tendentieuze stemmingmakerij in het belang van eigen stam?? Wat spinnen die onderling voor garen bij waarheid of bedrog? En de ondervraagden zijn erop geselecteerd of zij zich Turk, Marokkaan en SomaliŽr enz. zeggen te voelen.
Hebben die er tegenwoordig dan belang bij juiste inlichtingen te geven aan de Nederlandse staats-TV?
Dat wij deze vragen durven stellen heeft voor "anti-racisten" stellig de schandelijkheid van een jodenvergassingsgehalte! Maar er is meer: aangenomen dat toch de waarheid wordt weergegeven dan is deze wellicht nog akeliger dan wanneer het alleen 'verbaal terrorisme' zou betreffen, zoals de politiek IN-correcte lezer in de uitslag zelf kan zien.
GENERAAL P.PARDON
(Baal eveneens van onze afdeling Statistiek)

Doorloop onze stoomcursus Islamofobie voor Beginners

  Begin een discussielijn  
  of volg de redenaties van anderen  
 over de MULTICUL door te klikken op:

 FORUM 

 

Onderzoeksdoelgroep: moslims met stemrecht in Tweede Kamer verkiezingen.

TOELICHTING VAN FOQUZ
Volgens de meest recente cijfers van Foquz Etnomarketing telt Nederland 991.000 moslims. Ondervraagd zijn 190 Turken (38,9%), 167 Marokkanen (34,2%) en 131 overigen (o.a. IndonesiŽrs, Irakezen, Afghanen, Surinamers, IraniŽrs, SomaliŽrs).

Om de respondenten te kunnen bereiken heeft Foquz Etnomarketing in totaal 22 native  experts ingezet, 10 vrouwen en 12 mannen. Native experts zijn oproepkrachten die door Foquz geselecteerd worden op basis van hun eigen cultuur en door Foquz zelf worden opgeleid en geÔnstrueerd. Voor dit onderzoek werden native experts ingezet afkomstig uit Turkije, Marokko, SomaliŽ, Suriname en Libanon.

De enquÍtes hebben voor ongeveer een derde (32,4%) op straat plaats plaatsgevonden, en voor een derde bij de respondenten huis (34,8%). Om te voorkomen dat de locaties waar de enquÍte gehouden werden de resultaten van het onderzoek zouden beÔnvloeden (bijvoorbeeld omdat ze allemaal in de buurt van een moskee plaats vinden), kregen de veldwerkers gerichte opdrachten voor de plek waar ze de gesprekken moesten houden.

De enquÍtes zijn verder afgenomen met personen die op basis van zelfidentificatie aangaven zichzelf Turk, Marokkaan of een andere moslimsgroep te voelen. In totaal werden 488 enquÍtes gehouden: 190 Turken, 167 Marokkanen en 131 ĎOverige Moslimsí.

Vindt u dat er een Moslim partij in Nederland moet komen?

Ja

249

51,0%

maakt niet uit

93

19,1%

Nee

102

20,9%

weet niet/ wil niet zeggen

44

9,0%

Totaal

488

100,0%

Ruim de helft van de respondenten (51,0%) vind dat een moslim partij in Nederland moet komen. Een vijfde (19,1%) maakt geen bezwaar. Ruim 70% is dus voor of niet tegen. Een op de vijf (20,9%) is tegen de komst van een moslim partij.

Vindt u dat het programma van deze partij op de sharia gebaseerd moet worden? (handen afhakken, zweepslagen bij sex enz.)

Ja

130

52,2%

maakt niet uit

42

16,9%

Nee

51

20,5%

weet niet/ wil niet zeggen

26

10,4%

Totaal

249

100,0%

Van de respondenten die een moslimpartij willen (249 personen) vindt ongeveer de helft (52,2%) dat het programma op de sharia moet worden gebaseerd, en ťťn op de vijf (20,5%) vindt dat niet. Bijna 70% is daar dus voor of niet tegen.

Vindt u dat het beledigen van de islam harder moet worden aangepakt?

Ja

346

70,9%

maakt niet uit

48

9,8%

Nee

59

12,1%

weet niet/ wil niet zeggen

35

7,2%

Totaal

488

100,0%

Een ruime meerderheid van de respondenten (70,9%) vindt dat het beledigen van de Islam harder moet worden aangepakt. Ruim 80% is voor of niet tegen. Ruim een op de tien respondenten (12,1%) vindt dat het beledigen van de Islam niet harder moet worden aangepakt.

Voelt u zich veiliger of minder veilig sinds de moord op Theo van Gogh?

Veiliger

13

2,7%

hetzelfde

243

49,8%

Onveiliger

222

45,5%

weet niet/ wil niet zeggen

10

2,0%

Totaal

488

100,0%

Ongeveer de helft van de respondenten (49,8%) voelt zich even veilig of onveilig als voor de moord op Theo van Gogh, en 45,5% voelt zich minder veilig.

Op welke partij gaat u nu stemmen?

PvdA

216

44,3%

Groen Links

52

10,7%

CDA

19

3,9%

SP

17

3,5%

VVD

12

2,5%

D66

6

1,2%

Anders

6

1,2%

LPF

2

,4%

Christen Unie

1

,2%

Groep Wilders

1

,2%

weet niet / wil niet zeggen

156

32,0%

Totaal

488

100,0%

Als er nu (2004) verkiezingen zouden plaatsvinden, zegt 44,3% van de respondenten PvdA te willen stemmen. 32,0% weet niet wat ze gaan stemmen of wil niet zeggen.

Volledige rapport downloaden: klik HIER.

 


EnquÍte onder inheemsen en allochtonen in 2004

 

Terug naar Home

MOSLIMS EN REGERINGSBELEID

Bij moslims verwerd de maan tot symbool van mannelijke dominantie.EnquÍte gehouden door de Nederlandse Moslim Omroep

Uitslag: 13 November 2006.
Bron: www.nmo.nl

MENINGEN MOSLIMS 2006 BUITENLANDBELEID EN TERRORISMEBESTRIJDING

KEUZE VOOR POLITIEKE PARTIJ WORDT STERK BEŌNVLOED DOOR STANDPUNT TERRORISMEBESTRIJDING
Moslims hebben de pech met hun autoritaire gedachtegoed nog maar kort in Nederland te vertoeven, en hebben in hun kielzog een moddervloed radicalisme meegezogen gebaseerd op hun heilige boek de Koran. Nu al roepen ze dat ze het slachtoffer zijn (natuurlijk wat anders?) van onzorgvuldig taalgebruik. Vandaar dat zij hun keuze voor een politieke partij sterk laten beÔnvloeden door het standpunt die een partij inneemt over terrorismebestrijding. Wel 54,4% van de moslims zegt hierdoor (zeer) sterk beÔnvloed te worden, 22,8% zegt 'enigszins' door het standpunt over terrorismebestrijding beÔnvloed te worden, en 14,1% zegt niet door dit standpunt beÔnvloed te worden.

Keuze voor politieke partij wordt beÔnvloed door standpunt
partij inzake terrorismebestrijding:
Sterk: 54,4%
Enigszins: 22,8%
Niet: 14,1%

Advocate moslima Famile Arslan
Advocate moslima Famile Arslan komt in de NMO-uitzending op voor de slachtoffers van discriminatie en zieligheid.

Volgens mevrouw Arslan wordt er getornd aan onze grondrechten: het is not done dat de Tweede Kamer een wet aanneemt waardoor een moslim moet bewijzen dat hij/zij onschuldig is, wat volgens haar leidt tot KafkaÔaanse processen. Slachtofferbewustzijn in volle gang dus.
De moslim lijdt eronder steeds maar te moeten bewijzen loyaal te zijn; een goede zieligheidsbasis


KEUZE VOOR POLITIEKE PARTIJ WORDT STERK BEŌNVLOED DOOR STANDPUNT BUITENLANDBELEID
Moslims varen wel bij vereenzelviging met andere islam-zieligheden op aarde, waar somtijds het slachtofferschap de zieligheidssituatie in Nederland overtroeft. Moslims laten hun keuze voor een politieke partij dan ook sterk beÔnvloeden door het standpunt die een partij inneemt over het buitenlandbeleid. Uiteraard zal de verovering van Nederland plaatsvinden mede dankzij de Heilige Oorlog van buitenlandse moslimbroeders. Liefst 57,1% van de moslims zegt dus door het buitenlandbeleid van een partij (zeer) sterk beÔnvloed te worden, 23,4% zegt 'enigszins' door het standpunt over terrorismebestrijding beÔnvloed te worden en 9,9% zegt niet door dit standpunt beÔnvloed te worden.

Keuze voor politieke partij wordt beÔnvloed door standpunt
partij inzake buitenlandbeleid
Sterk: 57,1%
Enigszins: 23,4%
Niet: 9,9%

BESCHERMING VAN DEMOCRATISCHE VRIJHEDEN BIJ LINKSE PARTIJEN IN BESTE HANDEN
Zoals in de communistische wereld het woord "democratie" betrekking heeft op totalitair bestuur door een dictatuur die beweert namens het volk te werken, zo bedoelen moslims met democratie dat zij gevrijwaard moeten blijven van open controle. Hierdoor kunnen zij uiteindelijk op democratische wijze een dictaat vestigen teneinde eigen volk eerst te positioneren en xenofobie uit te oefenen naar westerse andersdenkenden: hun gastheren dus.
Wel 46,5% van de moslims vindt dan ook dat de democratische vrijheden het best gegarandeerd worden door hun grote zieligheidstrainer ter linkerzijde, de
Partij van de Allochtonen (PvdA). Op de tweede plaats volgt met afstand Groen Links 12,9%, op de derde plaats SP met 9,6%.

Partij waar bescherming van democratische vrijheden in beste handen is.
PvdA: 46,5%
GroenLinks: 12,9%
SP: 9,6%
D66: 8,1%
CDA: 5,4%
VVD: 3,3%
LPF: 0,9%


"Het moet niet je ambitie zijn radicalisme te verbieden want wat verboden wordt is aantrekkelijk. Er moet plaats zijn voor radicale ideeŽn, maar niet voor geweld. Daartussen is een grijs gebied, waarover we het debat aangaan. Nu wordt klakkeloos aangenomen: we moeten ons beschermen. Angst is een slechte raadgever."


BESCHERMING VAN DEMOCRATISCHE
VRIJHEDEN BIJ LPF EN REGERINGSPARTIJEN IN MINST GOEDE HANDEN
Slechts 27,9% van de moslims vindt dat de democratische vrijheden het minst gegarandeerd worden door de LPF . Dit is immers een partij die zich niet door de islamisering onder de voet wilde laten lopen, hetgeen de islamieten uiteraard ondemocratisch noemen.
In eeuwig geruzie heeft de LPF de moslims helaas met verve overtroffen, en is per 22-11-2006 via de stembus dan ook terecht uit het parlement weggevaagd, stom genoeg als zij waren om niet met Geert Wilders samen te werken, net als EťnNL.
Op de tweede plaats volgen CDA (20,7%) en VVD (19,8%) als partijen met minst democratisch vrije handen.

IN MINST GOEDE HANDEN
PvdA: 2,7%
GroenLinks: 0,9%
SP: 2,1%
D66: 4,5%
CDA: 20,7%
VVD: 19,8%
LPF: 27,9%


"We moeten het woord integratie laten varen en uitgaan van burgerschap, dan zal het individu zich anders manifesteren. Wat nodig is: het menselijk maken van de moslim. Op dit moment zijn de moslims van alles, maar te weinig mens."


PVDA HEEFT BESTE STANDPUNTEN OVER BUITENLANDBELEID
Een percentage van 38,7% moslims vindt dat de PvdA de beste standpunten over het buitenlandbeleid heeft.
Groen Links (12,3%) en SP (10,5%) volgen op de tweede plaats. Een klein deel van de moslims vindt dat de regeringspartijen de beste standpunten over het buitenlandbeleid hebben: CDA 5,7% en VVD 2,7%.

Beste standpunten buitenlandbeleid.
PvdA: 38,7%
GroenLinks: 12,3%
SP: 10,5%
D66: 7,5%
CDA: 5,7%
VVD: 2,7%
LPF: 2,1%

 EEN OP DE DRIE MOSLIMS VOELT ZICH DOOR ANTITERRORISME-MAATREGELEN IN DEMOCRATISCHE VRIJHEDEN BEDREIGD
Een 33,6% van de moslims voelt zich in zijn democratische vrijheden bedreigd door de antiterrorisme-maatregelen van de Nederlandse overheid. Een even grote groep (33,0%) voelt zich niet door deze maatregelen in zijn democratische vrijheden bedreigd. De overige 33,4% weet niet of zij zich door de antiterrorisme-maatregelen in hun democratische vrijheden bedreigd voelt, maar deze zwevende disloyalen zullen door eigen volk en imams nog wel bewerkt worden in de richting van de Ware Leer.

Linkse heelmeesters maken stinkende wonden.

 


Stelling: 'Ik voel me in mijn democratische vrijheden bedreigd door antiterrorisme maatregelen van Nederlandse overheid'.
Oneens: 33,0%
Eens: 33,6%
Neutraal: 33,4%

Mercatorplein 2003: Marokkanenoproer gesteund door Linkse Kerk.LIEVER GEEN UITBREIDING VAN BEVOEGDHEDEN AIVD, POLITIE EN OVERHEID OM TERRORISME TE BESTRIJDEN
Wel 48,0% van de moslims vindt niet dat politie, AIVD en overheid meer bevoegdheden moeten krijgen om terrorisme te bestrijden.
De groep die wťl een uitbreiding van deze bevoegdheden wil, is stukken kleiner: 20,1%. Mogelijkerwijze liegen deze laatste mensen dat zij barsten of zijn zij als volwassen westerlingen in deze samenleving geÔntegreerd of doen alsof.

Stelling: 'Ik vind dat politie, AIVD en overheid meer bevoegdheden moeten krijgen om terrorisme te bestrijden'.
Oneens: 48,0%
Eens: 31,9%
Neutraal: 20,1%

 

 


BUITENLANDBELEID VOLGT AMERIKAANSE BELANGEN MEER DAN EUROPESE EN NEDERLANDSE BELANGEN.
Een meerderheid van de moslims (57,4%) vindt dat het huidige Nederlandse buitenlandbeleid teveel de Amerikaanse en te weinig de Europese-Nederlandse belangen volgt. Een minderheid (12,9%) vindt dat niet.

Stelling: 'Het huidige Nederlandse buitenlandbeleid volgt te veel de Amerikaanse en te weinig de Europese/Nederlandse belangen'.
Oneens: 57,4%
Eens: 29,7%
Neutraal: 12,9%

ZO SNEL MOGELIJK PARLEMENTAIR ONDERZOEK OVER POLITIEKE STEUN AAN OORLOG IRAK
Bijna de helft (47,7%) van de moslims vindt dat er zo snel mogelijk een parlementair onderzoek moet komen naar de wijze waarop de regering heeft besloten om politieke steun aan de oorlog in Irak te verlenen. De groep die zo'n parlementair onderzoek niet nodig vindt, is stukken kleiner: 21,6%.

Stelling: 'Er moet zo snel mogelijk een parlementair onderzoek komen naar de wijze waarop regering besloten heeft om politieke steun aan de oorlog in Irak te verlenen'.
Oneens: 47,7%
Eens: 30,7%
Neutraal: 21,6%

REGERING MOET ZICH VOOR SANCTIES TEGEN ISRAňL UITSPREKEN
Bijna de helft (48,9%) van de moslims vindt dat de Nederlandse overheid zich binnen Europa uit moet spreken voor sancties tegen IsraŽl, zolang dit land resoluties van de VN-Veiligheidsraad en het Internationaal Gerechtshof negeert.
Een kleine minderheid (7,5%) vindt dat niet. De groep die hierover geen mening heeft is relatief groot: 43,6%.

Stelling: 'De Nederlandse regering moet zich binnen Europa uitspreken voor sancties tegen Israel zolang dit land resoluties van de VN-Veiligheidsraad en het Internationaal Gerechtshof negeert'.
Oneens: 48,9%
Eens: 43,6%
Neutraal:7,5%


 UITGEBREIDER SPECIFICATIES 
In hoeverre laat u uw keuze voor een politieke partij beÔnvloeden door haar standpunten over terrorisme-bestrijding?
Zeer sterk 38: 11,4%
Sterk 143: 42,9%
Enigszins 76: 22,8%
Helemaal niet 47: 14,1%
Weet niet: 29 8,7%
Totaal 333: 100,0%


In hoeverre laat u uw keuze voor een politieke partij beÔnvloeden door haar standpunten over buitenlandbeleid?
Zeer sterk 66: 19,8%
Sterk 124: 37,2%
Enigszins 78: 23,4%
Helemaal niet 33: 9,9%
Weet niet 32: 9,6%
Totaal 333: 100,0%

Bij welke partij is de bescherming van democratische vrijheden in beste handen?
Rabbae vond dat Rushdies "Duivelsverzen" verboden moet kunnen worden.CDA 18: 5,4%
PVDA 155: 46,5%
VVD 11: 3,3%
SP 32: 9,6%
LPF 3: 0,9%
Groen Links 43: 12,9%
D66 27: 8,1%
Anders 2: 0,6%
Weet niet/wil niet zeggen 42: 12,6%
Totaal 333: 100,0%

Bij welke partij is de bescherming van democratische vrijheden in minst goede handen?
CDA 69: 20,7%
PVDA 9: 2,7%
VVD 66: 19,8%
SP 7: 2,1%
LPF 93: 27,9%
Groen Links 3: 0,9%
D66 15: 4,5%
Christen Unie 7: 2,1%
SGP 3: 0,9%
Anders 10: 3,0%
Weet niet/wil niet zeggen 51: 15,3%
Totaal 333: 100,0%

Welke partij heeft volgens u de beste standpunten over het buitenlandbeleid?
CDA 19: 5,7%
PVDA 129: 38,7%
VVD 9: 2,7%
SP 35: 10,5%
LPF 7: 2,1%
Groen Links 41: 12,3%
D66 25: 7,5%
Christen Unie 6: 1,8%
Anders 2: ,6%
Weet niet/wil niet zeggen 60: 18,0%
Totaal 333: 100,0%


Stelling: Ik voel me in mijn democratische vrijheden bedreigd door de antiterrorisme-maatregelen van de Nederlandse overheid.
Helemaal oneens 24: 7,2%
Oneens 86: 25,8%
Neutraal 85: 25,5%
Eens 89: 26,7%
Helemaal eens 23: 6,9%
Weet niet 26: 7,8%
Totaal 333: 100,0%

Stelling: Ik vind dat politie, AIVD en overheid meer bevoegdheden moeten krijgen om terrorisme te bestrijden.
Helemaal oneens 54: 16,2%
Oneens 106: 31,8%
Neutraal 74: 22,2%
Eens 54: 16,2%
Helemaal eens 13: 3,9%
Weet niet 32: 9,6%
Totaal 333: 100,0%Stelling: Het huidige Nederlandse buitenlandbeleid volgt teveel de Amerikaanse en te weinig de Europese en Nederlandse belangen.
Helemaal oneens 11: 3,3%
Oneens 32: 9,6%
Neutraal 73: 21,9%
Eens 118: 35,4%
Helemaal eens 73: 21,9%
Weet niet 26: 7,8%
Totaal 333: 100,0%

Stelling: Er moet zo snel mogelijk een parlementair onderzoek komen naar de wijze waarop de Nederlandse regering in 2003 het besluit heeft genomen om politieke steun aan de oorlog in Irak te verlenen.
Helemaal oneens 22: 6,6%
Oneens 50: 15,0%
Neutraal 65: 19,5%
Eens 87: 26,1%
Helemaal eens 72: 21,6%
Weet niet 37: 11,1%
Totaal 333: 100,0%

Stelling: De Nederlandse regering moet zich binnen Europa uitspreken voor sancties tegen IsraŽl,zolang dit land resoluties van de VN Veiligheidsraad en het Internationaal Gerechtshof negeert.
Helemaal oneens 8: 2,4%
Oneens 17: 5,1%
Neutraal 101: 30,3%
Eens 91: 27,3%
Helemaal eens 72: 21,6%
Weet niet 44: 13,2%
Totaal 333: 100,0%

 

 

 

 BIJZONDERHEDEN DOELGROEP 

Voor de respondenten gold zelfidentificatie. Aan het onderzoek hebben 333 personen deelgenomen: 129 Turken, 104 Marokkanen en 100 Overige Moslims.

PERCENTAGES
Turken 129: 38,7%
Marokkanen 104: 31,2%
Overigen 100: 30,0%
Totaal 333: 100%
De groep Overige Moslims bestond uit verschillende etniciteiten.

De Maangod Allah is berucht om Zijn lange tenen.HERKOMST
Irak 17
Egypte 14
Pakistan 11
Suriname 11
SomaliŽ 10
Iran 8
IndonesiŽ 6
Nederland 4
Libanon 3
TunesiŽ 2
Palestina 2
Algerije 3
Afghanistan 2
BosniŽ 3
Koerdistan 1
Soedan 1
SyriŽ 1
Azerbeidzjan 1
Totaal 100

REPRESENTATIVITEIT
Om de representativiteit en de betrouwbaarheid te waarborgen heeft het veldwerk in verschillende steden in Nederland plaats gevonden onder zowel mannen als vrouwen. Daarbij is met moslims van verschillende leeftijden, opleidingsachtergronden en arbeidssituaties gesproken.
Op al deze aspecten is het onderzoek volledig representatief.

GEBIED
In de vier grote steden 203: 61,0%
Buiten de vier grote steden 130: 39,0%
Totaal 333: 100,0%

Ontkerstening betekende maar tijdelijk ontkerkelijking.Amsterdam 72: 21,6%
Rotterdam 49: 14,7%
Den Haag 46: 13,8%
Gouda 36: 10,8%
Utrecht 36: 10,8%
Zaandam 35: 10,5%
Almere 31: 9,3%
Enschede 12: 3,6%
Nieuwegein 5: 1,5%
Schiedam 4: 1,2%
Lelystad 2: 0,6%
Alphen a/d Rijn 1: ,3%
Dronten 1: 0,3%
Rijswijk 1: 0,3%
Zeewolde 1: 0,3%
Zoetermeer 1: 0,3%
Totaal 333: 100,0%

GESLACHT
Man 171: 51,4%
Vrouw 162: 48,6%
Totaal 333: 100,0%

LEEFTIJD
T/m 34 jaar 176: 52,9%
35 jaar en ouder 157: 47,1%
Totaal 333: 100,0%

VERBLIJFSDUUR
T/m 10 jaar 21: 6,3%
11 jaar of meer 312: 93,7%
Totaal 333: 100,0%

Lees meer over hoe homo's van het dak te gooien.OPLEIDING
Geen opleiding 10: 3,0%
Lager onderwijs 31: 9,3%
VMBO 24: 7,2%
MAVO 42: 12,6%
MBO 113: 33,9%
HAVO-VWO 47: 14,1%
HBO 47: 14,1%
WO 19: 5,7%
Totaal 333: 100,0%

INKOMEN
Baan 128: 38,4%
Bijbaan 25: 7,5%
Zelfstandig ondernemer 10: 3,0%
WAO 15: 4,5%
WW 17: 5,1%
Bijstand 12: 3,6%
Overige uitkeringen 31: 9,3%
AOW-Pensioen 13: 3,9%
Studiefinanciering 67: 20,1%
Toelage partner 15: 4,5%
Totaal 333: 100,0%Politieke correctheid anno 1995 en enquÍte onder allochtonen

 

 

Redigeert ook:
De Multiculturele Hersenschim.
Zo zielig zijn Zelf-Frustreerders.
Lotsverbeteraars en gezellige Antillianen.
Statistische gegevens Multicul.
Generaal P.Pardon verliefd op Ayaan.
Islamofobie voor Beginners.
Godsdienst draait om Vrouwen-Sex.
Lief-Linkse Fossielen
Forumlijnen lezen/starten
Parapsychologie van de immigratie-idioterie
Ook landverrader? Geef uzelf aan!
Bezoek de Mini-Turbo-versie van deze website...

 

 POLITIEKE ISLAM PLOTS SPOORLOOS VOOR WETENSCHAP... 

INLEIDING
Salafisten nemen elkaar voortdurend de maat op Ďzuivereí islam, met veel vrijheidsverlies, zonder ruimte voor andersdenkenden, maar bestrijden de Nederlandse samenleving niet, want willen alleen een plekje hebben om salafistisch te leven.

Zoveel valt te lezen op blz. 295 van "Salafisme in Nederland: Aard, omvang en dreiging" (Ineke Roex, Sjef van Stiphout, Jean Tillie) recent uitgebracht door het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam.
Het veldwerk werd verricht in en rondom allerlei salafistische moskeeŽn zoals de El-Tawheed in Amsterdam.

Het wetenschappelijk ogende trio landverraders concludeert dat er "geen sprake is van radicalisering binnen de salafistische gemeenschap in Nederland en dat zij geen bedreiging vormt voor de Nederlandse democratie. Salafistische organisaties vormen eerder een buffer doordat zij geweldscomponenten afkeuren."

De nieuwsdienst NOS van de staatsomroep promootte op 24-10-2010 het welkome rapport enthousiast - zonder een spoor van journalistieke wederhoor.
Gemeld werd: de naar schatting 53.000 gelovigen (8% van de moslims) uit deze ultra-orthodoxe stroming keuren geweld zelfs af. Salafistische moskeeŽn en predikers beogen ook geen invoering van moslimwetten (sharia). Het is een 'gewone orthodoxe beweging'.
Daarbij doet zich een paradox voor: salafisten volgen de wet, maar seculiere wetten zijn in hun ogen ondergeschikt aan de islam.

Op een verwante pagina van Nos.nl legt de staatsdienst echter uit (zich niet bewust zichzelf tegen te spreken): "Osama bin Laden en Mohammed B, de moordenaar van Theo van Gogh, zijn aanhangers van het salafisme. Het zijn gelovigen die onderwerping aan de islam uitleggen als deelnemen aan de jihad, de heilige oorlog, vinden dat mannen en vrouwen niet in dezelfde ruimte mogen zijn en homoseksualiteit afkeuren. En dat je bereid moet zijn om voor de islam te sterven."

In het rapport zelf lezen we nog wat verder:

"De sociale controle binnen de salafistische gemeenschap is zeer groot. Dit geldt ook voor de predikers die zich niet kunnen permitteren met "gespleten tong" te spreken. Alle salafistische predikers die verbonden zijn aan salafistische organisaties, keuren geweld af en weerleggen de ideologie van de jihadi's. Recent is ook gebleken dat men actief meewerkt aan het opsporen van jihadi's. (...) Slechts 8% van alle moslims in Nederland is streng orthodox. Wel gaat een hogere mate van orthodoxie samen met een grotere geweldslegitimatie en een theocratisch ideaal." (blz. 296)

COMMENTAAR
Wie tot hier doorleest moet intussen tuitende & suizende oren hebben van alle hilarische onzinnigheid.

- Salafisten keuren geweld af en beogen geen jihad.

Uitgerekend de El-Tawheed moskee propageert in het boek "De Weg van de Moslim", dat het een collectieve plicht is je fysiek voor te bereiden op de gewelddadige jihad ("Heilige Oorlog") ter uitbreiding van mohammedaans terrein. Het was in dit boek waar men instructies vindt hoe volgens hen homo's van het dak dienen te worden gegooid.
De AIVD noemt de salafisten trouwens wel degelijk staatsgevaarlijk, en hield in 2005 het rapport geheim.

Abdel Maoula uit Den Haag sprak toen boekdelen toen hij zei: "Het salafisme is helemaal geen stroming binnen de islam, maar de enige ware islam. Wij wensen kufar ('ongelovigen') niet de dood toe, maar de islam."

Salafisten bezoeken islamitische boekhandels en eisen verwijdering van bepaalde lectuur, of sommeren dat de deur op slot gaat als er een vrouw naar binnen wil, aldus de verkoper die uiteraard anoniem blijft om represailles te voorkomen.

- Salafisten vormen geen bedreiging voor de democratie en volgen de Nederlandse wet, maar vinden die wel ondergeschikt aan de islam.

Zal moeilijk gaan. Het is ťťn van twee. Hoe lang wachten tot het nog gezond denkende overblijfsel van Nederland een eind maakt aan deze duur betaalde stinkende verpakte lucht?

Want het is onbegrijpelijk dat de salafisten die hun uitkeringsdagen doorbrengen met bidden en preken, en de hand van de "ongelovigen" zo onrein (haram) achten dat zij die niet aanraken, er SUBSIDIE voor krijgen om niets te maken te willen hebben met de westerse wereld.

- Salafistische predikers kunnen "zich niet permitteren te spreken met een gespleten tong".

Links noemt een percentage moslims altijd "slechts".
Zo mogen salafisten ("slechts" 8% van de moslims) volgens hun geloof liegen (dit heet taqiyya) indien zij daar de islam een dienst mee bewijzen.
Nu heeft dit rapport de lef om te beweren dat salafistenprekers niet liegen.
Maar als je een taqiyya-salafist vraagt of het salafisme een gevaar is voor Nederland, hoe naÔef moet je dan zijn om hem te geloven als hij dat ontkent?

Hoe naÔef moet je zijn om Łberhaupt te menen dat salafisten er individuele meningen op na mogen houden? Het is een collectieve cultuur, en een vrouw mag al helemaal niet zelf denken.
Dit onderzoek is alleen al daardoor onwetenschappelijk.

- Salafisten zijn niet voor de jihad, niet voor de sharia, niet voor geweld en niet tegen democratie.

Wat moet er met je aan de hand zijn als je zulke "wetenschappelijke" conclusies trekt? Hoogtepunten van de islam, onderzocht bij een ultra-islamitische groepering, blijken daar niet in het vaandel te staan. Hoe achterlijk moet je je kijkvee inschatten om zoÔets voor te schotelen?

Hoe ontaard is een soevereine staat met een dergelijke staatsomroep?

WAAR ZIT DE CLOU?
Hieronder enkele punten uit resolutie 1605 van de Europese Unie, welke na 2005 moest worden ingevoerd.

9.2. Verwerpen en bestrijden van Islamofobia.
9.7.8. Het verwijderen van regels en argumentering tot het verhinderen tot bouwen van moskeeŽn en uitvoering van regelgeving om ruim gelegenheid te bieden tot het voldoende bouwen en onderhouden van kwaliteitsgebedshuizen voor volgelingen van de Islam.
9.7.9. Zorgdragen dat schoolboeken geen enkele negatieve informatie over het geloof islam kunnen bevatten.
11.8. Het aanmoedigen van voldoende uitbrengen van nieuws over moslimleven in de media, garanderend dat de opinie van moslims wordt gepubliceerd.

Het geloof islam?
Daar hebben we het juist niet over.
Het gaat om een veroveringscultuur, in het zadel geholpen door de zgn. "Linkse Kerk", die zich als weldoener moreel voortreffelijk voelt, door te ijveren voor weefselversterf, gangreen en rotting van onze vrijheid en democratie.

de Generaal P.Pardon

Bronnen: het rapport zelf
NOS-verslag, NOS-info

 

 

 

MENINGEN VAN IMAMS ANNO 2007

- Imam Fawaz riep dat niet-moslims minder zijn dan moslims. Hij wil op termijn ook parken rond moskeeŽn creŽren, waar geen ongelovigen mogen komen.
- Imam El-moumni vond Europeanen 'lager dan varkens', omdat Europeanen homofilie accepteren. O.a. om die reden werd hij Marokko uitgezet; gelukkig mocht hij in Nederland gewoon doorgaan: "Homofilie is een ziekte".
- Nep-imam Haselhoeff zei bij BvD dat homo's gestenigd moeten worden, als er 4 mannelijke getuigen zijn.
- In het boekje 'Fatwas on Muslim Women' staat dat vrouwenbesnijdenis in de islam niet is verplicht, maar wel wordt aanbevolen: "Het werkt tegen nymfomanie en kanker".
- Een woordvoerder van de Al-Tawheed moskee zei daarover: "Wij weten dat dat hier niet mag." Maar het boekje wordt daar (en in nog zo'n 50 moskeeŽn) wŤl verkocht, en erg principiŽle bezwaren tegen vrouwenbesnijdenis ziet men daar dus niet.
- In het boekje 'De Weg van de Moslim' staat dat homo's 'van een hoog gebouw moeten worden gegooid en gestenigd'.
- Hamza in Engeland; "Aanslagen tegen ongelovigen zijn altijd toegestaan, ook als er eigenlijk geen reden voor is".
- Siddiqui in Pakistan (onlangs hier te gast); "Een moslim die minder dan 5x per dag bidt is geen moslim maar een afvallige, en mag dus worden gedood".
- Mufti Al-Halili in AustraliŽ; "Vrouwen zonder hoofddoek lokken een verkrachting uit, zelfmoordaanslagen zijn het werk van god, de holocaust heeft nooit plaatsgehad, de joden zijn de schuld van alle oorlogen".

 

 

Groot onderzoek: Moslims haten ons

Geplaatst door Joost Niemoller op 22 juli 2011 alhier.

 

Het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew deed een wereldwijde enquete onder moslims en niet-moslims over de onderlinge verhoudingen. Wat blijkt: Moslims haten het Westen veel meer dan andersom.

'De spanningen houden aan', dat is de kop waaronder  Pew haar enorme hoeveelheid data samenvat. Het onderzoek is gebaseerd op een kleine dertigduizend interviews in 23 landen.

Dat de relaties tussen moslims en Westerlingen 'slecht' zijn, daar zijn beide groepen het over eens. Ongeveer in gelijke mate. Al zijn er wel verschillen. In het Westen bijvoorbeeld wordt er vooral in Frankrijk, Engeland en Spanje zo over gedacht. In de moslimwereld vind je die mening met name in de Palestijnse gebieden, Turkije, Libanon, Egypte en JordaniŽ.

En hoewel aan beide zijden 'de ander' gezien wordt als de grote boosdoener voor die slechte relatie, vind je in het Westen veel meer de mening dat het Westen 'verantwoordelijk' is.

Er zijn geen meerderheden onder de niet-moslims te vinden voor de stelling 'Het Westen is verantwoordelijk voor de slechte relatie tussen moslims en niet-moslims', maar het gaat toch om aanzienlijke minderheden. Het westerse schuldgevoel is nog steeds zeer levend:

Many Westerners hold their own countries responsible. More than one-quarter in the U.S. (29%), Russia (27%), France (26%), and Britain (26%) place most of the blame on people in Western countries. 

En ook voor het relativerende idee 'allebei hebben schuld' is in het westen nog veel aanhang te vinden:

In Spain (29%), Germany (24%), and Britain (24%) many volunteer that both sides share
responsibility for the poor state of relations. 

Een heel ander beeld onder de moslims:

Among Muslims who say relations are bad, majorities in six of seven nations think Westerners are mostly to blame. This view is especially common in the non-Arab nations surveyed: Turkey (75%), Indonesia (74%), and Pakistan (72%).

Eigen verantwoordelijkheid is gewoon niet erg populair onder moslims. Om een voorbeeld te noemen: De meerderheid van de moslims stelt het Westen verantwoordelijk voor de slechte staat van de economie in de moslimlanden:

Across the Muslim publics surveyed, a median of 53% say U.S. and Western policies are one of the top two reasons why Muslim nations are not wealthier.

In sommige landen is het sentiment 'Het Westen is de schuld van onze armoede' opvallend sterk:

Placing blame on U.S. and Western European policies is also quite common among the Muslim publics surveyed. This is especially true in Jordan Ė a country with close diplomatic ties to the U.S. Ė where two-thirds list American and Western policies as one of top two reasons for the lack of prosperity in Muslim countries. In Pakistan, the percentage of Muslims voicing this opinion has almost doubled since 2006 (47% vs. 24%).

Hier stuit je op het grote probleem onder moslims. Eigen falen wordt niet erkend. Het is 'de ander' die iets zou moeten doen, en dat niet doet. De 'ander', dat is in essentie het Westen. Het enige wat overblijft is rancune en haat. Mechanismen die niemand vooruit zullen helpen in de vaart der volkeren.

Al is er op dit punt enige verbetering. Steeds meer moslims zien daarnaast ook het gebrek aan democratie en hun eigen falende staten als de oorzaak van de economische problemen. Dat is, zo stelt Pew hoopvol, misschien ook een gevolg van de 'Arabische lente.' Of wellicht is de Arabische lente er het gevolg van: 

Still, even on this issue there is some consensus. Both Muslims and Westerners believe corrupt governments and inadequate education in Muslim nations are at least partly responsible for the lack of prosperity. And perhaps reflecting the Arab Spring, in several Muslim and Western nations, people are more likely than they were five years ago to say the dearth of prosperity stems from a lack of democracy. 

Hoe denken moslims over christenen? Dat is een interessante vraag omdat de kwestie de laatste tijd steeds meer onderdeel uit begint te maken van het maatschappelijk debat. Er komt een nogal diffuus beeld uit. In landen als Libanon, waar veel christenen wonen, wordt er door moslims opvallend positief gedacht over christenen. Net aan een meerderheid in JordaniŽ en IndonesiŽ denkt ook positief over christenen. Heel negatief wordt er over christenen gedacht in landen als Pakistan en TurkijŽ. 

Muslim views toward Christians vary considerably across countries. In Lebanon, which has a large Christian population, nearly all Muslims (96%) express a positive view of Christians. Narrow majorities of Jordanian (57%) and Indonesian (52%) Muslims also give Christians a favorable rating, while in Egypt Ė which has recently experienced violence between elements of its Muslim and Christian communities Ė views are divided (48% favorable; 47% unfavorable).Meanwhile, very few Muslims in Pakistan (16%) or Turkey (6%) have a positive opinion of Christians. 

Over Joden wordt door alle moslims negatief gedacht. Dat hoeft niet te verbazen naruurlijk, al blijven de percentages toch altijd weer schokkend om te zien. Als IndonesiŽ niet mee wordt gerekend, denkt slechts 5 % van de moslims positief over Joden. 

Ratings for Jews are uniformly low in the predominantly Muslim nations surveyed Ė in
all seven of these nations, less than 10% have a positive opinion of Jews. Indeed, outside of
Indonesia, less than 5% offer a positive opinion. 

Alleen in IsraŽl zelf is een hoog percentage moslims te vinden dat positief denkt over Joden. In elk geval een veel hoger percentage dan het aantal Joden in IsraŽl dat positief denkt over moslims. En dat is een understatement: 

Among Israelís minority Muslim community, however, views are divided: 48% express a
positive opinion of Jews, while 49% offer a negative opinion. In contrast, only 9% of
Israeli Jews have a positive view of Muslims. 

Interessant, of zeg maar gerust schokkend, zijn de stereotypen onder moslims en westerlingen. Vooral onder moslims is het beeld zeer negatief. Van de moslims vindt 68% de westerlingen 'egoÔstisch'. 66% vindt westerlingen 'gewelddadig'. 64% vindt westerlingen 'hebzuchtig'. 61% vindt westerlingen 'amoreel'. 57% vindt de westerlingen 'arrogant'. 53% vind ze 'fanatiek'. Daar staan in veel kleinere mate ook nog wat positieve kenmerken tegenover. 44% van de moslims vindt dat westerlingen 'respect hebben voor vrouwen.' 33% vindt westerlingen 'eerlijk.' 31% vindt ze 'tolerant' en 29 % vindt ze 'gul'. 

Westerlingen denken veel milder over moslims. Wat er nog het meest uitschiet is 'fanatiek'. 58% van de westerlingen vindt dat een karakteristiek van de moslims. Verder vindt nog 50% van de westerlingen de moslims 'geweldadig.' Maar voor de andere negatieve karakteristieken zijn onder de westerlingen alleen minderheden te vinden. 

Er werd ook gemeten hoe moslims denken over 9/11. In hoeverre vinden moslims dat 'Arabieren' de aanslag op het World Trade Centre pleegden? Je zou zeggen, dat is geen mening, maar een feit. Maar de moslims denken daar niet alleen massaal anders over, ze denken er in steeds grotere mate anders over. Feiten liggen in de moslimwereld niet lekker: 

There is no Muslim public in which even 30% accept that Arabs conducted the attacks.
Indeed, Muslims in Jordan, Egypt, and Turkey are less likely to accept this today than in
2006. 

Hoewel de feiten dus een andere kant uitwijzen, zijn er toch steeds meer moslims van mening dat het Westen vijandig staat ten opzichte van moslims:

In fact, in Turkey, Pakistan, Egypt, and Jordan, the belief that Americans and Europeans are hostile has become more common since 2006.

Dat tempert het optimisme over de Arabische lente toch wel enigszins. Als je positief bent zeg je: We hebben nog een lange weg te gaan. Als je negatief bent zul je zeggen: Tegen zoveel achterlijkheid is geen kruit gewassen.

 

 

 

 

 


 

 

Terug naar Home