OF GA NAAR DE VOORPAGINA VAN:

 


INHOUD
 
 
Credo der Linkse Kerk als in april 2010
 
Maarten van Rossem als voorbeeld
 
Duiding (etiologie/ziekte-oorzaken en ethologie/gedragsleer) van Linkse Kerkers
 
De Linkse Kerk (column Generaal P.Pardon)

 

 

 Credo der Linkse Kerk   

Credo Linkse Kerk Nederland, alfa en omega der zelfverblinders

 Credo Linkse Kerk Nederland, alfa en omega van zelfverblinding anno april 2010 

 

Maarten va Rossem is een prototype van foutlinks domineeschap. Tussen alle neerbuigendheden door noemt deze arrogante denker ook 1 argument: dat er geen islamisering is omdat 95% van Nederland niet-islamitisch is. Maar onder welke groep hoort hij zelf? Onder zo'n kwart van die 95% bijgenaamd de "Linkse Kerk". Veel kinderen van Calvinisten die hun godsdienstige zelfhaat nu uitleven via het multiculturalisme. "Niet instaat tot enig goed" heeft nu een ideologische vorm: cultuurnihilisme. Een deel van die 95% bestaat onbewuste landverraders. De meerderheid is echter al decennia tegenstand(st)er van de immigratie-idioterie, maar scheet bagger voor alle rappe Van Rossems en hun Holocausthints.
Een maand voor de historische verkiezingen van 9 juni 2010 is ook een derde van Nederland het eens Wilders, maar hoeveel procent daarvan durft dat in het stemhok te bekennen? Sluipenderwijs en zonder veel bloedvergieten wordt Nederland zo bezet nog voordat er oorlog uitbreekt (in 1940 pas nŠdat er oorlog uitbrak). Hoeveel procent moslims zijn er dus voor nodig om de eeuwenlang opgebouwde (geestelijke) vrijheden af te breken, professor?

 

 

 

 

 

 Etiologie en Ethologie: 
 Duiding Linkse Kerk 

 

PSYCHOLOGISCHE VERKLARINGEN VOOR DE LINKSE MULTICUL-POLITIEK VAN ISLAMISERING

Binnen de multikul-discussie hebben de termen links en rechts hun eigen betekenis. "Tiranniek-utopisch" zou hier in de plaats kunnen staan van "links" en "protectionistisch" voor rechts. Rechts beschermt tegenwoordig de meningsvrijheid, de individuele verantwoordelijkheid en de nationale identiteit. Links neigt tot censuur (de linkse media zijn informatieweglaat-instituten), tot collectiviteit ("gelijkheid") en tot internationalisme (Eurocratie, immigratie). Politiek correcte beeldvorming is de missie van links. Waarom doet links dat?


Ideologisch gesproken gaat links uit van een klassenstrijd tussen onderliggers of "armen" die beschermd moeten worden tegen bovenbazen of "rijken", tegenwoordig in termen van de "zwakste schouders" tegenover de "meest draagkrachtigen" (werknemers tegen werkgevers). Als zodanig is links gericht tegen een gevestigde orde, en daar zit een match met de islam, die eveneens beoogt de (niet-islamitische) wereldorde omver te werpen. Omdat links zelf de gevestigde orde is geworden ('de elite') komt zijn houding neer op 'weg met ons'.

Het is niet zo dat linksen zichzelf behoeven te rekenen tot de slachtoffers van machthebbers. Bij de oude socialisten waren in principe de arbeiders de slachtoffers met als vijand de kapitalist. De binnenstromende Antillianen, mensen uit Midden-Oosten en Afrika, zijn voor links de nieuwe zieligen met als vijand Geert Wilders. Zoals voorheen beoogd werd om het geestelijk leven van de arbeidersklasse te verheffen, zo gelooft links tevens de islam te kunnen hervormen ("Europese islam", "gematigde moslims") door de islam te paaien met gunsten (zelfcensuur, zelfislamisering). Dit heet ook wel "voeren van de krokodil in de hoop zelf als laatste te worden opgevreten". Linkse blindgangers zien niet dat de islam anders werkt dan het Westen (immigratie, geboortegolf, infiltratie, intimidatie, sharia-zones) en als ze het wel zien kijken ze weg.

Links heeft via de Resolutie van Straatsburg (Oliecrisis 1973) islamitische massa-immigratie afgesproken in ruil voor olie, toont Bat Ye'or aan in haar boek Eurabia. De afhankelijkheid van Arabische olie wordt gebruikt door de olielanden om via EU en VN en via moskeebouw (jihadcentra) Europa te islamiseren.

"Het Vierde Rijk" is een nog verdergaande theorie als zouden industriŽlen e.a. na WOII meteen weer zijn begonnen om opnieuw een verenigd Europa te scheppen waarin Duitsland dominant is, thans niet via oorlog maar door via de EEG te komen tot de EU-dictatuur mede via het ondermijnen van nationale identiteiten vooral via massa-immigratie van anti-westerse kanslozen waardoor nationale staten instabiel en chaotisch worden. Dit dan tevens als onderdeel van een "Nieuwe Wereld Orde" die de baas over de wereld wil worden. Onduidelijk blijft vooralsnog wie van wie daarbij "nuttige idioten" zijn: de linksen voor de islam en de linksen voor de EU en de NWO of andersom. Want vooralsnog onduidelijk is wie er voordeel aan heeft als de islam gesteund wordt in zijn zucht naar wereldheerschappij.

Links heeft een zwak voor collectiviteit zoals die zichtbaar is binnen de islam. Linkse sociaalheid en humaniteit gelden bij klassiek links (communisten) slechts totdat zij de macht hebben, want daarna worden ze juist wat ze zeiden te bestrijden: dictators (vroegere DDR, Sovjet-Unie, Cuba, thans China).

De West-Europese en Nederlandse cultuur is nog niet vrij van het oude calvinisme, waarin veel linksen zijn opgevoed. Het calvinisme is doortrokken van expliciete zelfhaat (zie de geschriften van Calvijn). Mede deze geest leidt bij linksen tot afwijzing van eigen culturele identiteit. Links heeft een onbewust minderwaardigheidsgevoel (dat in ethische hoogmoed wordt gemaskeerd). Dit wordt geprojecteerd op de doelgroep moslims zijnde slachtoffers, die tegelijk Nederland veroveren (bevrediging van links cultuurnihilisme).
Veel linksen uit gereformeerde milieus nemen wraak voor hun autoritaire ouders op Nederland, en handhaven tevens het bijbehorende onwrikbare geloof in eigen superieure gelijk (de inhoud verschilt maar de vorm niet: linkse ideologie).

Links voelt zich deugdzaam door tolerant te zijn jegens IN-tolerantie (psychiaters noemen dit het "Stockholmsyndroom"). Zo steunt links de zwarte lobby ter afschaffing van Zwarte Piet.

Links maakt al decennia succesvol gebruik van het bestaande Holocaust-trauma om andersdenkenden aan het schrikken te maken met nazi-gerelateerde termen (fascist, racist). Wie het niet eens is met de islamisering heet: extreem-rechts. Het zijn nooit de andersdenkenden zelf die zich deze etiketten aanmeten. Links is degene die bepaalt of je extreem-rechts bent (maar noemt zichzelf nooit extreem-links).

Links heeft goedbetaalde banen als asiel-advocaat, directeur van een subsidiepot of bestuurder van een slachtofferstichting, quiz-entertainer, journalist of talkshow-gastheer bij de publieke omroep. Al deze functioniarissen voelen zich bedreigd door de PVV, en omdat die de islamisering terugdringt liggen deze mensen juist politiek correct met de islam in bed, zogenaamd als lobbyist tegen "stigmatisering".

Links bewoont villa's in het groen en preekt dat de oorspronkelijke bewoner (autochtoon) in de volkswijk solidair moet zijn met allochtone underdogs. Femke Halsema van Groen Links reed b.v. in een klassieke brandstofslurper naar haar pleidooi voor milieupolitiek en verhuisde haar kinderen van een zwarte naar een witte school. Linksen maskeren zich als volksbeschermers maar zijn al lang zelf een profiterende elite. Linksen zijn volleerde verdraaiers van andermans woorden en vallen rechts aan op meningen die rechts niet heeft. Een video over linkse principes van manipulatie staat hier.

Links wordt gedragen door niet-westerse allochtonen want die hebben stemrecht gekregen van links en nu kan links niet meer terug zonder gezichtsverlies. Maar behalve deze domheid is er ook kwaadaardigheid. Immers een goed opgeleid kritisch electoraat loopt topbestuurders voor de voeten, dus door jarenlang kanslozen te importeren kunnen onderdanen gemiddeld minder mondig worden en onderdaniger.
Ook helpen kanslozen het leger uitkeringstrekkers te vergroten. Hoe meer de staat hun financieel moet bijspringen des te meer de werkenden geplukt worden en des te ongestoorder kan een bestuurder zijn eigen privileges continueren, want dan zijn er steeds minder mensen te vinden die nog energie over hebben om bezwaar te maken. Des te langer houden regenten dienstauto's, bonussen, vrijstellingen, woekerinkomens, wachtgelden.
Tegen immigratie en islamisering durft de burger toch al niet veel in te brengen uit angst voor de islamisten en voor de demoniserende scheldwoorden zoals racist van hun Hollandse handlangers.
Daarenboven kunnen werkenden arm (door de EU) en dom (door de weglaat-media) worden gehouden, als kansloze uitkeringsgerechtigden, handlangers en ambtenaren een meerderheid gaan vormen die langs democratische weg steeds verder de opbrengst van hun arbeid afromen.

Links probeert het afleggen van de oogkleppen zo lang mogelijk uit te stellen want anders zou links verantwoordelijkheid moeten gaan nemen voor de multiculturele immigratie en islamisering en de daaruit voortvloeiende chaos.

De linkse, politiek correcte mens leeft in een waansysteem (mental disease? geestesziekte?) maar een illusie van zekerheid wordt doorgaans beschermd zoals welpen door een leeuwin. Islamisten gaan liever dood dan ongelijk te krijgen, maar linkse ideologen eveneens. Tot het laatste ogenblik en met alle middelen zal tegen het instorten van de waanwereld strijd worden gevoerd.

Links heeft een hekel aan wetenschap, want echte wetenschap dwingt tot het zien van feiten. De wetenschapper Wouter Buikhuisen is b.v. door links doelbewust kapot gemaakt. Pseudo-wetenschappelijke huurlingen schrijven af en toe voor de minister een anti-PVV "rapport".

Links voelt zich te elitair om echte argumenten te moeten opvoeren dus mensen die het oneens zijn worden aangeduid als neo-nazi's of met ťťn der vele eufemismen daarvan (intolerant, xenofobisch, fascist, islamophobisch, haatzaaier). Andersdenkenden krijgen van links een beurt ridiculiseren, demoniseren en criminaliseren.

Links heeft een autoriteitsconflict tegen bovenbazen en wil als regent zelf de dienst uitmaken, tot heil van het volk, maar andersdenkenden zijn "racisten" (de islam wordt graag gehanteerd als 'ras'). Links rekent zich rijk met het privilege om een ander uit te mogen schelden voor "fascist" dus rechts mag dat niet afpakken door de islam fascistoÔde te noemen. Want dan zijn het mensenhaters zonder hart. Links vindt zichzelf "kosmopolitisch", wat neerkomt op cultuurnihilistisch, en daarom moeten alle andere gelijkwaardig geachte culturen binnen mogen stromen. Links vindt geen ťťn cultuur beter dan een andere, maar de blanke cultuur is wel de slechtste. Links is antiracistisch, maar alleen blanken kunnen een racist zijn.
Het linkse dogma omtrent de maakbare waarheid leert dat alle culturen vreedzaam kunnen samenleven. Dit bestaat eveneens bij de islam in de zin dat het vrede wordt als alle andersdenkenden bekeerd zijn tot de islam, onderworpen of vermoord. Links is anti-nationalistisch dus hoe meer Nederland ontkend wordt des te beter.

Het linkse geloof is te vergelijken met gereformeerdheid: het taboe op immigratiekritiek is net zo krampachtig als het vroegere taboe op praten over sex. Bij links wordt dit taboe gemaskeerd door de houding van morele meerderwaardigheid. Daarom voelt links zich ook voortreffelijk genoeg om verplicht te zijn "tegendemonstraties" te houden tegen rechts (waar zie je een rechtse tegendemonstratie?)

In het linkse geloof lijden zowel de Linkse Kerk als de islam-ideologen aan grootheidswaan (die een minderwaardigheidsgevoel maskeert), welke echter na de islamoverwinning in het nadeel zal uitpakken van links, omdat hedonistische linksen volgens de islam brandstof zijn voor de hel. In de ogen van de islamisten zijn linkse handlangers "nuttige idioten".

Links is net zo bang als een mohammedaan om ongelijk te krijgen, en tegelijk is links zelf ook doodsbang voor de islam, dus geeft er liever zo veel mogelijk ruimte aan in plaats van de islam te confronteren met zijn anti-westerse haat tegen andersdenkenden, joden, homo's en vrouwen. Daarmee krijgt links tevens steeds meer politiek correcte islamiseringsvrienden. De tegenstanders daarvan noemt links telkens extreem-rechts. Dit gaat zo door totdat de islam dominant is.

Links kan zelf de islam verafschuwen, maar toch gaat links met de islam naar bed, zulks alleen maar omdat rechts islam-gerelateerde politieke items hanteert (immigratiebeperking, minarettenreferendum enz.).
Wat links nog meer verafschuwt dan de islam is het politieke programma en de potentiŽle democratische overwinning van rechts. Links geeft er daarom prioriteit aan als partisaan voor de islam op te treden onder een aureool van beschermheer der godsdienstvrijheid en gelijkberechtiging.

 

OF GA NAAR DE VOORPAGINA VAN:

 

 

Generaal P.Pardon, hoofdredacteur. Redigeert ook:
De Multiculturele Hersenschim.
Zo zielig zijn Zelf-Frustreerders.
Lotsverbeteraars en gezellige Antillianen.
Statistische gegevens Multicul.
Generaal P.Pardon verliefd op Ayaan.
Islamofobie voor Beginners.
Godsdienst draait om Vrouwen-Sex.
Lief-Linkse Fossielen
Lijst van landverraders in aanleg
Bijna alles over Geert Wilders van de PVV
Parapsychologische aspecten van de Multicul
Inzendingen van goede schrijvers naar de generaal

 

   


Generaal P.Pardon 
 verliefd op 
 Ayaan Hirsi Ali 

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 

 OF GA NAAR DE VOORPAGINA VAN:

 

 

 

 Ingezonden naar de
 Generaal P.Pardon


Gastschrijvers zoals Pierre Vorser, Trias Politica, Boris Bijster en Danny Wells.
De Baron van Rederiek en Amy Gratie.
Lees de commentaren van deze


VERZETSSTRIJDERS HIER...

 

 

 

Dank o dank gij kwade Anders Breivik, reddende engel, dank voor uw zalige prachtige verwijzingen naar de anti-islamisering van Ayaan en Wilders, in relatie tot uw massamoorden in Noorwegen van 22 juli 2011.
Gaan jullie eens na, dames en heren, dat meteen van jullie eigen belastinggeld een linkse perscampagne gelanceed werd die dit drama professioneel misbruikt om de geweldloze karakterheld en democratische klokkenluider Geert Wilders in jullie ogen af te zeiken als een onfrisse demagoog en kwaje duivel.
Want die is volgens de Linkse Kerk de oorzaak dat Breivik zijn misdaden kon plegen, in plaats van dat Breivik en het rechtse protectionisme ťťn en dezelfde oorzaak hebben: eindeloos doorgaan met islamiseren en politiek correct wegkijken.
Hoe meer er wordt herhaald dat Wilders NIET achter de aanslagen zit, des te dieper wortelt het verband met de PVV in het brein van het populistische gepeupel, hoopt het journaille, met al degenen die aan subsidie-infusen liggen in bed met de islam.

 


 De Linkse Kerk 

 

"Links" is van oorsprong socialistisch. Moderne linkse partijen noemen zich ook graag een 'socialistische partij' en praten voortdurend of dit gelijk staat aan 'sociaal'. Maar extreem doorgevoerd socialisme leidt juist tot een communistische dictatuur waarin verheffing en bevrijding van de arbeider waar socialisten voor zeggen te staan (een burgerlijk ideaal) juist omgekeerd worden toegepast.
Maar voor de autoritaire rechtse maatschappij waarin kapitaal, kerk en militairen overheersten, zoals wij die vroeger hadden, kan je moeilijk beweren dat het socialisme niks goeds te brengen had. In tegendeel, de socialistische zuil gaf tegengas aan de zuilen van kerkelijke en conservatief-'liberale' bovenbazen.

Na de wederopbouw toen de materiŽle noden gelenigd waren bleef links nog steeds een noodzakelijke macht om de kerkelijke dwingelandij te muilkorven (al bezig sinds de Verlichting) doch thans vanuit een anti-burgerlijke ideaal. Autonomie in de persoonlijke levenssfeer: abortus, seks, emancipatie, euthanasie. Wat dit laatste betreft is er pas tien jaar een wet waar overigens alle christelijke partijen tegen zijn. En de enige linkse partij die er tegen is dat mensen die klaar zijn met hun leven ook hulp kunnen krijgen van niet-artsen, dat is de SP. Daarmee schaart de SP zich bij de islam. Want die zal in de toekomst de grootste vijand worden van de vrijwillige euthanasie, van de NVVE.

We zitten hier op een hellend vlak. Want waar links zich vroeger sterk maakte voor feminisme, seksrechten, abortus en euthanasie, zien we thans dat die de klok juist terugdraait via islamisering.
Op een ander vlak gaan links en islam juist weer gelijk op, namelijk wat betreft afkeer van de kerk, voor socialisten oorspronkelijk logisch (Marx' uitspraak dat godsdienst opium is voor het volk wordt alleen toegepast op christenen).
Ook een hellend vlak is dat in veel christelijke geledingen juist verregaande sympathie bestaat voor de islam, tot aan een Nederlandse katholieke bisschop toe die voorstelde om 'God' voortaan 'Allah' te noemen.

 Scud-raket gericht op IsraŽl


De laatste jaren groeit er een parallelle IsraŽlhaat en islamliefde onder Nederlandse christenen. Een PVV-er kan alleen hopen dat die tweeling-emotie op onwetendheid berust. En bij doorvragen blijken de IsraŽl-bashers en de islamofielen ook inderdaad niks te weten, respectievelijk in onwaarheden te geloven. Die verzwijgingen en verdraaiingen zijn in hun collectieve bewustzijn geplant door wat Pim Fortuyn de ďLinkse KerkĒ heeft genoemd. Vooral door de heraut van de islam: journalisten, blijkens onderzoek overwegend links stemmend en dat in hun werk uitdragend.
De islam is de bondgenoot van links tegen christenen en joden.
Linkse humor dienaangaande:

Links heeft een hekel aan de kerk en daarom voelt het ook zo goed voor de staatstelevisie om pedo-seks bij christelijke priesters onder het vergrootglas te leggen. Uiteraard niet bij imams, want het is in Nederland een zwaar taboe geworden om kritiek te hebben op de islam. In het grijze verleden riepen journalisten elke dag waar ter wereld ook "fanatieke moslims" optraden en in Libanon was er 40 jaar geleden elke dag oorlog tussen "rechtse christenen" en "linkse moslims". Maar nu is elke onbenulligheid bij de NOS relevanter dan iets ten nadele van de islam.
Iets ten nadele van christenen is van harte welkom:


 


Voorbeeld van een verzwijging door het staatsjournaal augustus 2012, is het meisje Rimsha, net 11 jaar. Een 'Palestijns' slachtoffertje van IsraŽl? Tuurlijk niet, dat zou prominent in beeld zijn gekomen!
Het is een Pakistaans kind dat geestelijk gehandicapt is door het syndroom van Down. Haar probleem is dat bijna iedereen om haar heen waanzinnigen zijn. Nog veel ďgehandicapterĒ in hun geest dan zijzelf.
Belangrijk: het meisje is christelijk.
Ze moet zomer 2012 de doodstraf kunnen krijgen omdat ze op heterdaad werd betrapt met brandende Koranpagina's in haar handjes, aldus de activisten en de politie.
Rimsha zit zomer 2012 dan ook wegens blasfemie in de gevangenis in Islamabad te wachten op haar islamitische heksenproces.
Christofobie stormt momenteel door de wereld maar de linkse media en ook de kerken zwijgen als het graf; daar heb je internet voor nodig nu dat nog ongecensureerd is.

De moderne linkse boodschap luidt simpel: blanken zijn fout. Want die hebben hebzuchtig hele werelddelen tot kolonies gemaakt en kapitalistisch uitgebuit met de Bijbel in de hand? Denk eens aan de onderdrukking van Javanen. En zijn we de inquisitie vergeten?
Linksen vinden zich begiftigd met een moreel veredelde mensenrechtenmissie volgens het zelfbeeld van: ANTIFASCIST. Benoemd om aan te wijzen wie er wel of niet een RACIST is.
Simpel: dat zijn per definitie blanken.
Een niet-blanke die een ander iets aan doet kan volgens links nooit of te nimmer een racist zijn. Wie dat denkt is extreem-rechts. Ga maar na: nog steeds lijden de nakomelingen van de slaven onder de gevolgen. Straks als de dagen korten dan merk je wel weer hoeveel mensen pijn gedaan worden door de racistische figuur "Zwarte Piet".
Piet zou juist wit dienen te zijn en de Sint zwart!

 


Dit zien ZwartePiet-haters liever niet:

 

Volgens het linkse levensgevoel hebben de culturen die kapotgemaakt zijn door de blanken veel meer inhoud en diepte en is het typisch blank om te denken dat je daar boven staat. In een bontgekleurde wereld is er helemaal geen cultuur die beter is. En zeker de blanke niet. Blanke misdaden zijn fascistisch en niet-blanke misdaden zijn begrijpelijk. Vanuit hun cultuur! Gaan we andere volken soms even vertellen hoe het hoort? Nee die arrogantie is door antropologen wel weerlegd. Want als je respect hebt voor veelvormigheid dan ben je automatisch kosmopoliet. Dan weet je dat de ene cultuur niet beter is dan de andere, en dat de blanke bovendien de slechtste is.

Een typisch links sentiment: het is toch vanzelfsprekend dat de volkeren die wij hebben uitgewrongen en verkocht als slaven nu hier naartoe komen bij wijze van Wiedergutmachung?

 Bij het NOS-journaal werken allemaal gelijkgeschakelde PR-functionarissen van de linkse politiek. Van hoor en wederhoor hebben ze wel eens gehoord, maar toepassen daarvan is wel het laatste wat er wordt verlangd door hun hoofdredacteur en zijn politieke bazen. Nou ja, een paar seconden dan. Voor de vorm. En daar gaat het ook niet om. De boodschap moet luiden dat IsraŽl een kolonisator is die land heeft afgestolen door de oorspronkelijke bewoners te verjagen en door de mensenrechten met voeten te treden, en dat het fijn is om te kiezen voor een bontgekleurde wereld waarin christenen en joden op hun nummer worden gezet.

De meeste kiezers zijn te lui om voor de duvel te dansen en dat wil de staatstelevisie a.u.b. zo houden. Wat kan je beter hebben dan goedmensen die vertellen wie er deugen? Er moeten zoveel mogelijk kiezers blindganger blijven, want zalig zijn de onnozelen.

Dus hou op dat de Afrikanen de slavernij zelf hebben uitgevonden en dat de Arabische slavenhandel de westerse dramatisch overtreft.
Iedereen maakt fouten en voorbij is voorbij.

Door daar steeds op terug te komen stigmatiseer je alleen maar mensen die onze cultuur juist verrijken, heet het.

de Generaal P.Pardon