TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA


 

 

 

  Wilders roepende in de 
  woestijn over de Islam  

door Alpinist

HET DILLEMMA VAN WILDERS

Hoe kan Geert Wilders de gemiddelde Nederlander overtuigen van het werkelijke gevaar van de Islam?

Kennelijk waren 9/11, de aanslagen in Londen, en de talloze slachtingen, inmiddels 15.100 aanslagen sinds 9/11 om precies te zijn, niet voldoende.
Menigeen denkt nog aan “hoofddoekjes”. Misschien als de eerste exploderende hoofddoekjes worden ingevoerd? Exploderende boerka's zijn ook al ingezet in verschillende landen. Vrouwelijke islamofascisten worden immers ook bij bosjes gerecruteerd, met bomgordels omhangen, en zorgen net zo goed als hun mannelijke mede-idioten voor enorme aantallen slachtoffers.
In maart 2010 bijvoorbeeld 1304 doden, en 2046 gewonden in 15 landen wereldwijd. Eén week in april: 203 doden en 617 gewonden. Kennelijk is het allemaal nog niet genoeg. Of nog “te ver weg”. Dat zou wel eens snel kunnen veranderen, zoals elk weldenkend mens ondertussen wel weet. Maar niet ter linkerzijde. Welnee, daar verguist en demoniseert men nog immer de boodschapper.

Wilders kent de Islam.
Hij beschikt over uitstekende inlichtingenbronnen. Sommige simpele zielen menen zelfs dat hij samen met (of zelfs voor) de Mossad werkt, wat natuurlijk bespottelijk is, maar dat sommige inlichtingen uit deze bronnen komen valt niet uit te sluiten. En dat is maar goed ook, want de Islam is een kolossaal gevaar – mogelijk zelfs de grootste bedreiging voor de wereldvrede en de vrijheid van onze eeuw. En de oorzaak ligt voor een groot deel in de constante onderschatting van het gevaar. Dit geeft de Islam en haar verblinde, het Westen hatende en verachtende Islamofascisten, samen met hun handlangers, de zogenaamde “progressieve socialisten”, de mogelijkheid verder de vrije, democratische Westerse rechtsstaten te ondermijnen terwijl zij ondertussen listig gebruik maken van de faciliteiten en privileges van deze zelfde rechtsstaten.

Beiden, (s)links en de Islam, hebben op het eerste gezicht hetzelfde doel. Onderwerping, omverwerping, totale controle. Alleen heeft (s)links nog niet door dat de krokodillen waarmee zij hun extreem gevaarlijk spelletje spelen door de geschiedenis heen niet erg betrouwbaar zijn gebleken. De Islam en haar geschriften staan vol met nog immer zeer toepasselijke voorbeelden.

Wilders beseft dit alles. Zijn film Fitna liet, alleen door simpelweg feiten te laten zien, Nederland de gevolgen en gevaren zien. Toch was het niet genoeg. Wat is er nodig? Een enorm dilemma – hoe meer hij het gevaar duidelijk wenst te maken, hoe meer sommigen de boodschap niet (meer) willen horen.

"Hij (Allah) is het die Zijn boodschapper (Mohammed) gezonden heeft om de leiding te nemen en de godsdienst van de waarheid (de Islam) te laten zegevieren over alle godsdiensten, ondanks dat de ongelovigen weerstand zouden kunnen bieden." – Koran 61:9.

Wilders weet waarom de Islam een voortdurende bron van oorlog, geweld en onrust is.
Voor de volgelingen is de geldigheid van de Islam direct verbonden met fysieke suprematie. Als volgelingen van de vermeende "definitieve openbaring" aan de mensheid, hebben moslims niet alleen de plicht om de rest van de wereld te veroveren en te onderwerpen, maar hun geloof is alleen zinvol in die zin dat zij het werk, begonnen door Mohammed, kunnen uitoefenen.

Aangezien de Islam hoofdzakelijk fysieke overmacht en overheersing beveelt, wordt het voeren van oorlog een daad van geloof.
Om te geloven in de Islam, moet men ook accepteren dat Islam de wereld moet en zal veroveren, en de hele wereld zal onderwerpen. En om een ware moslim te zijn, moet men zich geroepen voelen om te helpen bij die wereldwijde verovering, of het nu door het verstrekken van geld en middelen aan jihadisten gaat of een jihadistische gewelddaad van jezelf.
Omdat de Islam geloof uitdrukt in fysieke superioriteit, wordt geweld tegen niet-moslims de essentie van de religie en alles wat durft te suggereren dat de Islam niet absoluut superieur is, raakt een van de vele Islamitische gevoeligheden en pleegt godslastering.

Als moslims in een van die gewelddadige uitbarstingen van woede ontploffen over ogenschijnlijk belachelijk kleine dingen, zoals een cartoon of een teddybeer met de naam Mohammed, dan is dat omdat voor hen een van de ergste vormen van godslastering gelegen is in: gezichtsverlies voor de Islam.
Omdat de Islam een religie van fysieke overmacht en overheersing is, vormt alles wat die suprematie uitdaagt of ter discussie stelt een directe aanval op hun geloof. Wat de Tien Geboden zijn voor de jood, of de opstanding van Jezus voor de christenen, is de fysieke dominantie van de Islam voor de moslimgemeenschap. Het is de basis en vervulling van het geloof.


Daarom is het voeren van oorlog (jihad) tegen de ongelovigen, de constructie van een minaret in een van hun steden, het forceren van niet-moslims in een onderdanige of onderworpen positie door de moslimgemeenschap, voor hen een handeling die de waarheid en de macht van de Islam bevestigt.
Door de ongelovigen gezichtsverlies te laten lijden voldoet de moslim aan het Koranvers (61:9, zie boven) hetwelk belooft dat Allah Mohammed had gezonden om de Islam superieur aan al het andere te laten zijn en te heersen over alle andere religies, en ook over ongelovigen.
Met andere woorden: heersen over alles en iedereen.
Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks – want ook dat is overduidelijk meermalen voorgeschreven.
Daarentegen, wanneer de Islam "gezicht verliest" is er een daad van godslastering begaan, en dit kan alleen religieus worden rechtgezet door het doden van de niet-moslims. Hierdoor wordt de niet-moslims gezichtsverlies toegebracht en wordt de (fysieke) superioriteit van de Islam opnieuw bevestigd.Dit klinkt primitief? Dat klopt, het is dan ook primitieve, en bovendien valse logica. Hoe kan men een compleet rationeel volk, de sceptische Nederlander, overtuigen van de waarheid? Zij kennen de Koran niet, of de Hadith, of de andere geschriften. Wilders wel, daarom noemt hij het ook een “verschrikkelijk boek”. Ook dit is deel van het dilemma van Wilders.

Deze hierboven beschreven primitieve woestijnideologie leidt rechtstreeks tot de cyclus van geweld die we steeds in de media kunnen gadeslaan. Maar het is niet het resultaat van Westerse onderdrukking of ongelijkheid, zoals sommigen prediken - het is het resultaat van het feit dat de moslims zich per definitie onderdrukt voelen als ze niet aan de top staan. Wanneer het geloofssysteem expliciet de Wille zur Macht verkondigt, dus de wil tot (het grijpen van de) macht predikt, dan is het idee van het multiculturalisme en het concept van co-existentie een complete grap. Te coëxisteren met niet-moslims is zelfs godslasterlijk voor een moslim, want de Islam verkondigt expliciet "Neem niet de Joden en de Christenen tot vrienden" (Koran 5:51).
De laatste opdracht (en consequentie) van dit vers was trouwens het etnisch zuiveren van de Joden en Christenen van het Arabisch schiereiland. De Islam kan eenvoudigweg niet samengaan met anderen dan alleen haar eigen volgelingen – de waarheid kan alleen gevonden worden in het veroveren van niet-moslims.
En zelfs het samengaan tussen moslims onderling werkt niet echt – vaak zijn moslims zelf de eerste slachtoffers van hun onderlinge, eeuwenlange (bloed)vetes, zoals we onder andere in Irak en Somalië kunnen gadeslaan, maar ook in andere landen die inmiddels aan het Islamofascisme ten prooi zijn gevallen, ten kosten van talloze miljoenen onschuldige slachtoffers.

Maar het Westen zwijgt. Het Westen droomt verder van het multiculturele paradijs, zelfs ongeacht de ongelofelijke kosten. Alleen Wilders, en een handjevol anderen, zwijgen niet.

De meeste, zo niet alle andere religies aanvaarden dat zij soms in een minderwaardige positie gebracht worden, en wel vanwege hun fundamentele geloof in – en focussering op – het spirituele in plaats van het materialistische.
De Islam heeft bijna niets met het spirituele te maken, des te meer echter met het materialistische.

Zelfs het Islam-paradijs bestaat in de vorm van het soort van fysiek en lichamelijk genot waar haar volgelingen in de 7e eeuw, en ook nu nog, naar hunkeren: prachtige gewaden, banketten, gouden zit- en ligbanken, en natuurlijk de befaamde speciale jihadistische "welgevormde maagden... en een overvolle beker" (Koran 78:33-34).

De Islamitische hemel is in wezen een schromelijk overdreven versie van de aard van de buit die de volgelingen van Mohammed indertijd verwachtten te vinden op hun roof- een moordtochten – goud, juwelen, zijde, specerijen en vooral jonge meisjes.

De bendes van halsafsnijders, die Mohammed vergezelden op zijn roof- en slachtpartijen in de hele regio, kregen een religieuze prikkel die zelfs de dood zou overstijgen. Zelfs als ze stierven in de strijd of niet lang genoeg leefden om van alle juwelen en schatten te genieten, de volle bekers en de volle meisjes, dan beloofde de Koran ze alsnog een identieke plaats in de hemel. Men kan zich de bende rovers indenken, de ontsnapte slaven en de ambitieuze woestijnboeven die Mohammed door de gehele woestijn volgden, hun geest gevuld met de koortsachtige beloften van de rijke buit van de karavanen die ze overvielen. Samen met de beloften van de Koran voor zo mogelijk nog rijkere buit en nog meer en mooiere vrouwen in het hiernamaals, is het idee bewust de dood te verkiezen boven het leven ineens behoorlijk plausibel.

Op basis van dergelijke hebzucht en ordinaire wellust is de Islam in eerste instantie gegroeid, zoals ook duidelijk en onbetwistbaar uit de 'heilige' geschriften blijkt. De gehanteerde code is die van de krijger, dat wil zeggen gezicht te verliezen, ofwel zich bezighouden met oorlogsvoering. Uiteindelijk werden het meer dan een miljard mensen die zin en richting in het leven vonden door constant te strijden voor de uiteindelijke Endsieg van de Islam.
De wereldwijde triomfen van een woestijnbandiet zijn vervolgens onhandig verweven met een massa joodse en christelijke overtuigingen, stamgebruiken en legenden.
Samen met Mohammeds eigen biografie is dit verworden tot een instrument van verovering en onderwerping, en het smeedde een tijdelijke eenheid van de ruziezoekende stammen en clans.

En nu is de vendetta van de Islam wereldwijd geworden.
De wensdroom van elke imam. Elke geraakte Islamitische gevoeligheid (en er zijn er vele) vertaalt zich in een provocatie.
Elke jaloerse impuls die niet tevreden wordt gesteld ontploft in gewelddadige woede. Elk geschil dat al duizenden jaren oud is ontaardt in een nieuwe rassenvendetta.


Hebben moslims ooit ergens geleefd? Dan moeten ze het onmiddellijk terugveroveren, want om dit niet doen, is godslasterlijk en een verraad van Allah en Mohammed's missie.
Hebben moslims ergens nog niet geleefd? Dan moeten ze er nu onmiddellijk heengaan en minaretten oprichten om de superioriteit van de Islam te verkondigen, want iets iets anders doen is een schending van de grenzen van de Ummah, het Islamitisch Reich, en het is een verraad van Allah's en Mohammed's missie om het Reich niet uit te breiden.

Net zoals Churchill onderkent Wilders het gevaar, en benoemt het. Churchill was de eerste om de Islam te vergelijken met Mein Kampf van Adolf Hitler. Wilders was de tweede – en niets te vroeg. Churchill is nooit verguisd voor zijn excellente, briljante en rake observaties, Wilders wel. Het is zijn dilemma, want er is zeer, zeer weinig verschil tussen het nazisme (of communisme) en Islam.

Het bestaan van mensen die vrij en gelukkig zijn, en vrij zijn van Islamitische heerschappij, is voor moslims een blasfemie – een godslastering, en die moet worden verholpen door ofwel deze mensen tot de Islam te bekeren ofwel ze onder het bewind van de Islamitische wetten te stellen. Het opdringen en accepteren van de suprematie van de Islam is ook genoeg, in sommige gevallen, want het is niet absoluut noodzakelijk dat iedereen gelooft in de Islam. In feite zou dat zelfs onhandig zijn, omdat er niet genoeg plaats aan de top is als er niemand is onderworpen, die op de bodem ligt.
Een wereld die gevuld is met niets anders dan moslims zou het immers onmogelijk maken dat de gelovigen (de moslims) de baas kunnen spelen over de ongelovigen. Waar het om gaat, is dat iedereen, zonder uitzondering, ondergeschikt is aan Islam en de Islamitische wetten, ofwel als moslims ofwel als dhimmies. Er is geen grijs gebied, er is geen nuancering mogelijk.

Ondertussen is voor de ware moslim het feit dat er mensen bestaan die ooit onder Islamitische heerschappij leefden, en die nu in vrijheid leven, vrij van de Islam, de allergrootste ergernis en godslastering – het wordt beschouwd als een belediging en een aanval op de Islam.
Dat is wat er achter de moordlustige Islamitische obsessie met Israël zit. Daarom ziet ook Wilders in dat Israël onze strijd voert. Dit land was immers tot voor kort officieel in handen van moslims onder het Ottomaanse Rijk, hoewel er vrijwel geen mens leefde en men het vruchtbare land had laten verpauperen tot een dorre woestijn. Maar als Israël vernietigd of in zee kan worden gedreven, dan zou de veroveringsdrang en superioriteitszin van de Islam een nog grotere impuls krijgen en helemaal krankzinnig losbarsten. Dan pas zou de grote aanval op het decadente, verachtelijke Westen geopend kunnen worden. Maar zelfs naties zoals Spanje, ooit lang geleden verloren gegaan voor de Ummah, inspireren nog immer tot grote woede. De bevrijding van de Joden uit Islamitische heerschappij is een bijzonder gevoelig punt, maar niet het enige. Ondanks al het gebral en hysterisch geschreeuw in de Koran over joden en christenen, blijft het uiteindelijke doel de hele wereld.

Het perfect samengaan van de Islam met terrorisme is geen toeval.
Het perfect samengaan van de zogenaamde “progressieven” en “socialisten” met de Islam is ook geen toeval, want allebei worden geplaagd door niet geringe superioriteitscomplexen.

Dus Islamitische terreur is niet het resultaat van specifieke politieke zetten van niet-Islamitische landen, zoals de overvloedige goedkope propaganda ons moet doen geloven. In werkelijkheid is dit het onvermijdelijke gevolg van de Islamitische ideologie (theologie) die suprematie en materialisme predikt, en die, gecombineerd met de eer/schaamte-code van een tribale woestijncultuur, dwangmatig tot oorlog en verovering oproept.

De (doorgaans zwakke) acties van niet-Islamitische landen dienen slechts als variabelen binnen een context waar de superioriteitscomplexen van de Islam geuit moeten worden. Deze contexten kunnen variëren, net zo vaak als de motiveringen gebruikt in Bin Laden's video's. Maar de context is niet relevant in de grotere geschiedenis en theologie van de Islam, want uiteindelijk is het probleem van het Islamitisch geweld uitsluitend en alleen het probleem van de Islam zelf, waar ook de oorzaak en oorsprong ervan liggen.

Wilders beseft dit alles.

Dit zijn historische en tegenwoordige zaken en feiten die personen zoals meer-gelijk-dan-u Halalsema en anderen ter linkerzijde nooit zullen begrijpen, want ook niet willen begrijpen, mede ook gehandicapt als ze zijn door dat ingebakken, vrijwel identieke superioriteitsgevoel binnen deze partijen. Deze mensen zijn verblind, of geloven, zoals Churchill het uitdrukte, dat als ze de Islam-krokodil maar regelmatig voeren, het beest hen niet of in ieder geval als laatste zal verslinden.

Helaas vergeten deze personen en partijen dat er geen gematigde krokodillen bestaan, net zoals er geen gematigde Islam bestaat. En net zoals een Adolf Hitler geen moment geaarzeld zou hebben atoomwapens te gebruiken, net zo zullen moslims geen moment aarzelen atoomwapens te gebruiken indien ze deze in handen zouden krijgen. Als u daar aan twijfelt, dan moet u de beelden van de feestende en juichende meutes nog maar eens bekijken, vrijwel direct nadat de vliegtuigen de kantoortorens van het World Trade Center binnenvlogen.

Er is maar 1 politicus in Nederland die al deze feiten onder ogen durft te zien, en ze durft aan te pakken.

Alpinist.

 

 

 

 

TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA


Terug naar de HOME-page van Pardon

 

    

Write2Me.NL Gastenboek  

 


Generaal P.Pardon 
 verliefd op 
 Ayaan Hirsi Ali 

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON