Naar de ISLAMPAGINA van Generaal Pardon (terug)


 IS GODS EIGEN 
 GODSDIENT (DE ISLAM) 
 EEN RELIGIEUZE 
 VREDES-IDEOLOGIE? 

 

Hoewel Mohammeds geboortejaar onbekend is moet de islam tussen 571 en 632 zijn ontstaan rond Mekka. Mohammeds boodschap van Ďovergave aan De Ene Godí (tot dan een maangod) was niet alleen een nieuw begrip voor de trotse Arabieren, de Mekka-inwoners vreesden bovendien dat hun bron van inkomsten gevaar liep: de cultische verering van zoín 360 goden in de Kaíaba. Er werd zoveel gedreigd, vervolgd en gemarteld, dat Mohammed in 615 sommige volgelingen adviseerde naar het christelijke AbessiniŽ te vluchten. In 619 overleed zijn eerste vrouw Khadidja en daarna zijn geliefde oom Abu Talib. Hierdoor werd Mohammed niet meer beschermd en kreeg hij opdracht van Allah uit Mekka weg te gaan. Jathrib (het latere Medina), ongeveer 350 km ten noorden van Mekka, wilde hem graag ontvangen.

EIGENLIJK VERVEELT DIT VERHAAL MIJ...

De Arabische stammen waren van oudsher gewend om op zijn tijd karavanen van andere Arabieren en andere doortrekkende kooplieden te overvallen. Deze razzia's waren algemeen geaccepteerd behalve in de Ďheilige maandí radjab waarbij een Ďwapenstilstandí gold. Ook Mohammed veroordeelde deze tochten niet, maar zou deze zelfs organiseerde hebben. Een jaar na zijn entree in Medina organiseerde Mohammed de eerste expeditie, naar Waddan en Abwa, op zoek naar een karavaan van zijn voormalige stadsgenoten, maar keerde onverrichter zake terug. Een tweede tocht naar Bowat bleef ook zonder resultaat. Bij de derde expeditie hoopte Mohammed een rijke karavaan van Mekka naar SyriŽ bij Osheira te onderscheppen, maar kwam te laat. Mohammed sloot hier verdragen met enkele lokale stammen. Net een week terug in Medina trok Mohammed er opnieuw op uit, ditmaal om veedieven van de Fihri-stam te achtervolgen. Hij kwam tot in de vallei van Safwan maar wist daar geen overwinning te behalen. Drie expedities hierna, niet persoonlijk geleid door Mohammed, bleven ook zonder resultaat. Vervolgens stuurde Mohammed Abdallah ibn-Jahsh met een kleine groep moslims naar Nakhla om daar een kleine onbeschermde karavaan van de Qoeraisj te overvallen.

Dit gebeurde echter in radjab, de heilige maand voor de moslims, maar tevens voor de ongelovige Arabieren. In deze periode waren alle vijandelijkheden strikt verboden. De moslims hadden succes bij de overval en brachten de buit mee naar Medina. Het schenden van de heilige maand werd verantwoord in Soera De Koe 217, waarin uitgelegd wordt dat het schenden van een heilige maand een zonde is, maar de toegang weigeren tot de Kaíaba (zoals de Mekkanen deden) een grotere zonde is.
Van expedities met aanslagen zouden er tijdens het leven van Mohammed nog tientallen volgen, waaronder de Slag bij Khaybar.

EIGENLIJK WIL IK NU WEG...

Na de Slag van de Gracht in 627 keerde het leger van Mohammed zich tegen de stam Banu Qurayza omdat deze zich bij voorgaande strijd afzijdig had gehouden. Na hun overgave werden alle volwassen mannen onthoofd, de vrouwen en kinderen werden als slaaf verkocht.
Volgens sommigen werd de krijgsgevangen joden de gelegenheid gegeven zelf een rechter te kiezen, waarbij de keuze op Saíd viel. Deze paste niet de islamitische, maar de joodse wet toe. 
Deuteronomium 20:10-17 stelt dat als de vrede niet gevonden wordt in een stad na een vredesvoorstel, alle mannen moeten worden omgebracht; vrouwen, kinderen, vee en alles wat in de stad is mag tot buit gemaakt worden. Anderen stellen dat Mohammed Saíd als rechter koos. Hierna waren er geen joodse stammen in Medina meer over.

 

 


 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 

 

 

Dageraad der magiŽrs van de gemuilkorfde rede.EERSTE DUIZEND JAAR
630 - Twee jaar voor zijn dood begint Mohammed zijn Tabruk Jihad waarin hij optrok tegen de Byzantijnse christenen maar alhoewel dit niet tot vechten leidde, moesten noordelijke stammen een tax (jizya) betalen, wat onderdeel werd van de officiŽle politiek in het Kalifaat van Mohammed. Als die een stad of een regio aanvielen en de mensen daar weigerden zich te bekeren tot de islam dan moesten zij, de 'dhimmies', die tax betalen en nog allerlei andere pesterijen ondergaan: een soort gele jodenster dragen maar geen wapens, niet op een paard mogen rijden, geen kerkgebouwen renoveren want de islam komt toch alles overnemen.

DUURT DIT NOG LANG?

632-634: Onder Kalief Abu Bakr werden de polytheÔsten ('heidenen') van ArabiŽ onderworpen en moesten zich tot de islam bekeren, of anders vermoord worden. 
633 - Khalid al-Walid, was een zeer bloedzuchtige commandant, die van Mohammed de bijnaam kreeg 'het Zwaard van Allah', (Tabari, 8:158/1616-7). Hij neemt de stad Ullays in aan de Eufraat (huidige Irak). Khalid onthoofdt zoveel gevangenen dat een nabij kanaal waarin hun bloed vloeide het 'BloedKanaal' genoemd wordt (Tabari 11:24/2034-35). 
634 - De Byzantijnen worden verslagen in de Slag van Yarmuk in Syria (Tabari, 11:94/2095).
634-644 - Het Kalifaat staat onder Umar ibn al-Khataab, die zeer wreed was. 
635 - Damascus wordt aangevalen en ingenomen.
636 - De Byzantijnen worden uiteindelijk verslagen in de Slag van Yarmuk.
637 - Irak wordt volledig ingenomen door de slag bij al-Qadissiyyah.
638 - Bijzantijns Jeruzalem wordt overvallen en ingenomen.
638 - 650 - Iran wordt aangevallen en veroverd behalve langs de Kaspische Zee.
639-642 - Egypte wordt aangevallen en veroverd. 
641 - Syria en Palestina komen onder islamitisch Bewind.
643-707 - Noord Afrika is aan de beurt waar hetzelfde plaatsvindt.
644 - Kalief Umar wordt vermoord door een Perzische krijgsgevangene; Utman ibn Affan wordt tot Kalief gekozen.
644-650 - Cyprus en Tripoli worden ingenomen evenals Iran, Afghanistan en Sind. Zij krijgen islamitische wetten opgelegd.
656 - Kalief Uthman wordt vermoord door zijn opstandige soldaten; Ali ibn Abi Talib, schoonzoon en neef van Mohammed, die met Fatima, de dochter van Mohammed, getrouwd was, wordt Kalief.
656 - De 'Slag van de Kameel' waarin Ali (aangenomen zoon van Mohammed) wordt aangevallen door Aisha, Mohammed's kindvrouw, in een poging Ali te vermoorden omdat hij geen wraak had genomen voor Uhtman's assassinatie.
Ali wint door de pezen van van Aisha's onschuldige kameel door te snijden waarna zij en haar assasins moeten vluchten.
657 - De Slag van Siffin tussen Ali en de moslimgouverneur van Jerusalem - Ali verliest.
661 - Ali onderging een vreselijke dood in Bagdad doordat zijn schedel ingeslagen werd door zijn moordenaar en met vergift besmeurd. Op dit punt wordt hij een martelaar en onstaan de 'sjiieten'. 
661-680 - Het Kalifaat van Muawiyyah-I, stichter van de Umayyid dynastie die de hoofdstad van Medina naar Damascus verplaatst.
673-678 - De Arabieren belegeren Constantinopel (nu Istanboel) hoofdstad van het Byzantijnse Rijk.
680 - Mohammed's kleinzoon, Hussein, zijn hele familie en zijn supporters worden in Karbala, Irak, vermoord.
691 - De 'Dome of the Rock' is voltooid.

705 - Abd al-Malik's restauratie van Ummayyad overheersing. 
710 - 713 Verovering van de Lage Indus Vallei. 
711 - 713 - Spanje wordt veroverd en het Sultanaat Andalus gevestigd. 
719 - Cordova, Spanje, krijgt een Arabische Gouverneur.
732 - Islamitische Arabieren worden in Frankrijk door Karel Martel verslagen in welhaast de grootste veldslag van Europa: 'DE SLAG BIJ POITIERS'. 
749 - De Arabieren veroveren Kufah en de Umayyids worden daardoor verslagen.
756 - Stichting van het Ummayyid emiraat in Cordova, Spanje, onafhankelijk van de Abbasids.
785 - De Grote Moskee wordt gebouwd in Cordova.
789 - Opkomst van Idrisid amirs in Marokko; stichting van Fez. Christoforos. Een moslim die zich tot het christendom bekeert, wordt geŽxecuteerd. 

800 - Onafhankelijk Aghlabid dynastie in TunesiŽ.
807 - Kalief Harun al-Rashid geeft bevel voor de verwoesting van niet-islamitische gebedshuizen en de Kerk van Maria Magdalena in Jeruzalem.
809 - Aghlabids veroveren SardiniŽ (ItaliŽ).
813 - Christenen in Palestina worden aangevallen en vluchten.
831 - Palermo wordt aangevallen en ingenomen, verdere aanvallen in Zuid-ItaliŽ.
850 - Kalief al-Matawakkil beveelt om alle niet-moslim gebedshuizen te verwoesten.
855 - Christenen komen in opstand in Hims (SyriŽ).
837 - 901 Aghlabids veroveren SiciliŽ, met aanvallen in Corsica, ItaliŽ, Frankrijk.
869-883 - Opstand van zwarte slaven in Irak.

909 - Opkomst van het Fatimid Kalifaat in TunesiŽ die SiciliŽ en SardiniŽ veroveren.
928-969 - Het Byzantijnse leger herstelt zich en herovert gebied waaronder Cyprus (964) en Tarsus (969). 
937 - Ikhshid, een zeer wrede moslimheerser, schrijft naar Empereur Romanus en schept op over zijn controle over heilige plaatsen voor christenen. 
937 - De 'Kerk van de Resurrectie' in Jeruzalem wordt door moslims in brand gestoken; andere kerken worden ook aangevallen. 
960 - De Qarakhanid Turken bekeren zich tot de islam.
966 - Anti-christenen-geweld in Jeruzalem. 
969 - The Fatimids veroveren Egypte and stichten CaÔro.
ca 970 - Seljuks veroveren gebieden van moslims.
973 - IsraŽl en zuid SyriŽ worden heroverd bij de Fatimids.

1003 - De vervolgingen van christenen (en joden) door al-Hakim beginnen; de St. Mark's Kerk in Fustat, Egypte, wordt verwoest.
1009 - Verwoesting van de 'Kerk van de Resurrectie' door al-Hakim (zie 937).
1012 - al-Hakim's christenen- en joden-onderdrukkende wetten.
1015 - Aardbeving waardoor de Dome of the Rock in Jeruzalem verwoest wordt. 
1031 - Het Umayyid Kalifaat raakt in verval, verdwijnt, en nu zijn er 15 kleine dynastieŽn in AndalusiŽ.
1048 - De 'Kerk van de Resurrectie' wordt opnieuw gebouwd.
1050 - De 'Almoravid's zijn jihadisten in MauretaniŽ; en de Almoravids (aka Marabitun) een coalitie van West-Sahara Berbers.
1055 - De uit Centraal-AziŽ afkomstige Turkse Seltsjoeken veroveren Bagdad. Zij erkenden de soevereiniteit van de kalief als geestelijk leider, maar nemen zelf de wereldlijke macht over.
1055 - Confiscatie van het eigendom van de 'Kerk van de Resurrectie'.
1071 Slab bij Manzikert, Turkse Seljuks verslaan Byzantijnen en veroveren een groot deel van AndalusiŽ. 

1071 - Turken veroveren Palestina.
1073 - De Turken veroveren Jeruzalem.
1075 - Seljuks veroveren Nicea (Iznik) en maken dit hun hoofdstad in AnatoliŽ. 
1076 - Moslim Almoravids (zie 1050) veroveren West-Ghana.
1085 - Toledo wordt heroverd door christenlegers.
1086 - Moslim-Almovravids (zie 1050) zending hulp naar AndalusiŽ - 'Slag van Zallaca'.
1090 - 1091 - Almoravids bezetten geheel AndalusiŽ behalve Saragossa en de Balearische Eilanden.
1094 Ė Byzantijnse keizer Alexius Commenus-I vraagt het westerse christendom om te helpen tegen de invasies van zijn landen door de Seljuk moslims (zie 970).
1095 - Paus Urbanus II predikt de eerste Kruistochten. Jeruzalem wordt in 1099 ingenomen. Zeven Kruistochten gaan door tot eind 13e eeuw.

Vanaf 1218 begonnen de legers van Dzjengis Khan vanaf het Noordoosten stukken van het moslimrijk te veroveren. Dzjengis Khan, ťťn van de gruwelijkste moordenaars, was ook moslim. De Ottomaanse Turken stonden bekend om hun wreedheid en waren enorme veroveraars van christelijke landen en het Midden-Oosten, waaronder Palestina.
In 1258 werd het kalifaat van Bagdad definitief door de Mongolen vernietigd. Veel Mongolen bekeerden zich in PerziŽ na die tijd uitgerekend tot de islam.

 

LAAT ME HIER NU UIT

 

Een volk dat voor korannen zwicht verliest ook zijn gezicht

 


 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 


TWEEDE DUIZEND JAAR
Vanaf de 16e eeuw beheersten de Ottomanen (Turken) dankzij de introductie van vuurwapens grote delen van het Midden-Oosten. Ook veroverden zij een deel van Europa en brachten er de islam. Nog altijd is de islam op de Balkan een belangrijke religie. Vuurwapens zijn vandaag de dag het attribuut waarmee terroristen zich omringen op hun amateuristisch vervaardigde videofilmpjes bij het in rekening brengen van losgeld of het opeisen van een aanslag.

Constantinopel werd pas in 1453 veroverd. De (christelijke) bewoners werden met man en muis uitgemoord (gekruisigd en gespietst) en alle 4000 nonnen werden eerst punctueel verkracht.

 Op 1527 veroverde de islamitsche krijgsheer Falatahan de hoofdstad van het Hindoestaanse rijk Sunda Kelapa. Hij noemde de stad Jakarta, stad van de islamitische overwinning. De Arabische islamieten waren de 13e eeuw op IndiŽ geland, om zogenaamd handel te drijven met de hoogontwikkelde boeddhisten en hindoestanen. Nu rest nog slechts de grootste boeddhistische tempel, de Borobudur, omringd door de islam. Hoogstaande culturen werden weggevaagd door de islam.

Rond 1915 pleegden de islamitische Turken hun eigen genocide met rond de miljoen slachtoffers in het christelijke ArmeniŽ dat in de Eerste Wereldoorlog de kant van Rusland koos (Turkije hoorde bij de Centralen en verloor dus).
Turkse moordpartijen in 1920-1923 op SyriŽrs, ArmeniŽrs en Grieken, die al duizenden jaren in AnatoliŽ woonden (Troje), werden gevolgd door etnische zuiveringen. Er wonen nu geen Grieken meer in AnatoliŽ.

 

Write2Me.NL Gastenboek  

 TWINTIGSTE EEUW
Het islamrijk van de Ottomanen (Turken) hield wel zo'n 600 jaar stand, maar na het verliezen van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) veranderde het Ottomaanse rijk in vergane glorie. Het nieuwe, door Mustafa Kemal AtatŁrk gestichte, seculier bedoelde Turkije, maakte een eind aan het kalifaat (de islamitische wereldheerschappij).
Ook in andere landen kwam het secularisme op, zoals in Iran (PerziŽ). Daar onderdrukte de westers georiŽnteerde dictator sjah Reza Pahlavi de religieuze vrijheid. Zo liet hij zijn soldaten eens schieten voor een moskee in Mashhad, op betogers die demonstreerden voor het mogen dragen van islamitische kleding. Honderden burgers kwamen hierbij om. De Iraanse Revolutie van 1979, na welke de sjah vervangen werd door een islamitisch bestuur onder de eveneens meedogenloze ayatollah Khomeiny, moet dan ook deels als reactie op het dwingende secularisme van de sjah worden gezien. Daarna werd Iran een conservatieve theocratie, wat velen in de 21e eeuw steeds erger bezuurt.
Voor hand in hand lopen kan het meisje daar door broer of neef worden doodgestoken, waarna de dader de medaille krijgt van verdienste. Dat is het verschil met Amerika: als je daar vanuit je geloof een abortusarts vermoordt dan draai je de bak in.

 

 

Door het winnen van de Eerste Wereldoorlog hadden de westerse mogendheden, vooral het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, een enorme invloed opgebouwd in het Midden-Oosten en in feite controleerden zij volledig de landen waar zij aanwezig waren. Hoewel de Britten officieel idealen als democratie verkondigden, werden de Arabieren, getuige de bordjes whites only, als tweederangs burgers beschouwd.

Het feit dat de Arabieren nu een absoluut minderwaardige positie hadden (terwijl zij zich juist voortreffelijker achten dan alle andersdenkenden) was sommigen, zoals Jamal al-Din al-Afghani, Mohammed Abdoe, en Hasan al-Banna, uiteraard een doorn in het oog. Zij streefden naar emancipatie en wilden dit bereiken via de islam. Al-Afghani lanceerde de idee van het pan-islamisme, ťťn islamitische staat voor alle moslims. Mohammed Abdoe wordt beschouwd als de grondlegger van het salafisme, een reactionaire stroming die onbedingd terug wil naar 1400 jaar geleden.
Hassan al-Banna richtte in 1928 in Egypte de Moslimbroederschap op, een maatschappelijke organisatie die zich inzette voor scholing en gezondheidszorg, tevens terreurorganisatie.

Het stichten van de staat IsraŽl in 1948 leidde tot verschillende Arabisch-IsraŽlische oorlogen, maar in eerste instantie was het conflict seculier. Na de Zesdaagse Oorlog zou dit gaan veranderen.

De tweede helft van de 20e eeuw kenmerkte zich door de emancipatie van de Arabische landen en door een toenemende tegenstelling tussen westerse, seculiere waarden enerzijds en traditionele, islamitische waarden anderzijds. Gesteund door de exploitatie van de enorme olievoorraden in met name Saoedi-ArabiŽ, Irak en Iran ontstond een nieuw zelfbewustzijn en een streven naar ĎPan-Arabismeí, een stroming waarin de oemma (wereldwijde islam) centraal staat.

Na terugtrekking van de Sovjets (aanwezig vanaf 1979) verviel Afghanistan in anarchie, waarbij vanaf 1997 de ultra-orthodoxe Taliban de macht in handen kregen. Zij voerden een waar schrikbewind, gebaseerd op een volledig gecontroleerde naleving van een zeer strenge vorm van de sharia.

Het afsnijden van de neus is een probate straf voor moslim-vrouwen.

IK WIL HIER WEG


EENENTWINTIGSTE EEUW
De wereld werd op 11 september 2001 opgeschrikt door aanslagen gepleegd door Osama bin Ladens al Qaida. Hierna riepen de Verenigde Staten, gesteund door haar NAVO-partners en andere landen, de 'Oorlog tegen het Terrorisme' uit, bijvoorbeeld in Afghanistan 2002 en de Golfoorlog van 2003 tegen het Irak van dictator Saddam Hoessein (ofschoon later geen banden tussen Irak en de kapers van 9/11 bleken te bestaan).

 

 

NEDERLAND EN EUROPA
Moslims dragen bewust of onbewust het diepgeworteld besef in zich om, dat zij iets verplicht zijn aan de islamisering van de wereld (al is het maar door weg te kijken van straatterreur door eigen kinderen, immers gericht tegen verdervelijke ongelovigen).
Aanslagen en bedreigingen van islamitische kant gaan door tot op de huidige dag en in o.a. Nederland is de meningsvrijheid hierdoor dan ook om het leven gebracht.

 


Pogingen vliegtuigen uit de burgerluchtvaart op te blazen behoren tot de actualiteit.
Pim Fortuyn werd vanwege zijn mening over immigratie doodgeschoten door een linkse dierenactivist, Volkert van der Graaf (behept met de ontwikkelingsstoornis Aspergersyndroom).
Theo van Gogh werd geliquideerd en doorstoken door de godsdienstwaanzinnige fanaticus Mohammed Boeyeri.

Islamcritici als Ayaan Hirsi Ali of Geert Wilders kunnen alleen doorleven in een soort 'ijzeren long' van permanente bewaking. Deense spotprenten en Wilders' film Fitna veroorzaakten internationale commotie mede doordat de islam de linkse politiek als loopjongen aan zijn kant heeft staan.

In het huidige Europa voert de islam zijn veroveringsoorlog in de vorm van binnensluipende dwingelandij die de samenleving aan moslimgewoontes tracht te conformeren met hulp van de zogenoemde Linkse Kerk (utopistische politici, journalisten, intellectuelen en advocaten met een verkrampte politieke heilsverwachting, tevens uit eigenbelang wegens banen, die Nederland beschouwt als immigratieland en als een wereldwijd Blijf-van-mijn-Lijf huis, met als enig verweer dat critici daarvan fascisten en neo-nazi's zijn).

Deze intussen geheten zelfislamisering is op zich ťťn der intrigerendste politieke grillen van de linkse psyche. Hoe kan het dat mensen die van jongsaf zo'n hekel hadden aan het autoritaire geloof van hun ouders nu de islam zo graag faciliteren?

- Omdat zij zelf wel weten hoe erg het is maar ervan overtuigd zijn dat het Nederlandse volk deze vreselijke waarheid niet aankan?
- Omdat zij een goed gesubsidieerde baan hebben in de multikul of asielindustrie?
- Omdat zij een 'zielige doelgroep' nodig hebben?
- Omdat de islam een collectief systeem is waarop links eigenlijk jaloers is daar dit sprekend communisme lijkt?
- Omdat links 'cultuurnihilistisch' is? Dus zich afzet tegen de cultuur van hun ouders ("het establishment") en van daaruit alles wat anders is "cultuurverrijking" noemen?
- Omdat immigranten een nieuw links kiezersvolk vormen?
- Omdat er een geheime deal bestaat met islamlanden die olie ruilt voor islamisering?

Zij helpen de decadente autochtone cultuur zich overgeven (=islam) aan de nieuwe heersers, gesteund door landverraders hetzij welbewust hetzij met een blinddoek voor.

Nu nog een paar voorbeelden van de stille veroveringen door de islam en de overgave door Nederland.
Generaal P.Pardon

 

 

 

VOORBEELDEN VAN ISLAMISERING
Afgelasten van bedreigde theatervoorstelling en exposities, veiligheidscontroles op vliegvelden, nonstop bewaking van islamcritici, het proces tegen de cartoonist Nekschot, de apartheidsloketten in de gemeente Utrecht, politieke moorden zoals op Pim of Theo, de verdrijving uit Nederland van Ayaan Hirsi Ali, de problemen rond genitale verminking van meisjes, het schofferen van homoís op straat, antisemitisme in het openbaar, willekeurige uitschelden voor hoer, weigering van studenten tandheelkunde hygiŽnische maatregelen te nemen (korte mouwen), vrouwen die niet door een mannelijke arts of hulpverlener kunnen worden geholpen, geweld tegen medisch personeel, eremoorden, de zouteloosheid van het Nederlandse cabaret dat het niet over de islam durft te hebben, de zelfcensuur op de opiniepaginaís, Parijse meisjes die geen rok meer dragen omdat jeugdbendes en andere moslims hen betasten als een ďvogelvrijverklaardeĒ , Theater Zuidplein waar 50 van de 590 zitplaatsen zijn gesepareerd voor moslima's, bibliotheken die na klachten van mohammedanen hun religieuze boeken voortaan op de hoogste planken zetten omdat Korannen boven alles gaan, Geert Wilders lange tijd de toegang tot Engeland ontzegd, kerstbomen en paaseieren die moeten verdwijnen uit stadsgebouwen, openbareschoolkinderen die alleen eten mogen krijgen van barbaars geslachte dieren, aparte zwemuren voor mannen en vrouwen, katholieke scholen met bidruimte voor moslimkinderen en badkamers om zich vooraf de reinigen, de prestigieuze universiteitssteden Oxford en Cambridge ooit bolwerken van het vrije westerse denken waar nu politievrouwen een niqaab mogen dragen, niet-islamitische werknemers die overdag geen eten tot zich mogen nemen tijdens de ramadan, vrouwen die zich "geheel vrijwillig" dus onder zware pressie van hun familie onderwerpen aan de sharia (welke hen als minderwaardig beschouwt), buschauffeurs en trampersoneel van het Amsterdamse vervoer die dit jaar geen Kerst meer in de garages vieren, Sinterklaas die geen kruis meer op zijn mijter mag (en ook niet Sint Nicolaas heten), omwerken van bedrijfslogo' s met een krul die lijkt op 'Allah' in het arabisch, Moskeegangers van de El Fath moskee in Liendert die zich ergeren zich aan honden ("onrein") na de gebedsdienst Ďals hun geest is gezuiverdí, een dakloze neergeknuppeld omdat hij bier drinkt tijdens ramadan (met een staaf die met spijkers was bezet), Almeerse bouwvakkers die op islamklachten hun korte broek omwisselen voor een exemplaar met lange pijpen, verbod op de carnavalskreet "Allaa", Geert Wilders die nonstop bewaakt moet worden (maar niet omdat hij of zijn mensen anders de moslims te lijf gaan).

 

 

VOORBEELD VAN 1 WEEK ISLAM

Maandag 30-8-2010,

SomaliŽ, Mogadishu: 4 beveiligers van presidentieel paleis gedood bij mortieraanval door al-shahaab militie. 4 doden, 8 gewonden.
Irak, Bagdad: Autobom dood 1 burger. 1 dode, 3 gewonden.
Afghanistan, Jalalabad: Taliban doodt locale politici met bom. 1 dode, 3 gewonden.
Afghanistan, Helman: Estse militair gedood door door Taliban. 1 dode.

Dinsdag 31-8-2010,

Afghanistan, Kabul: 11 Amerikaanse militairen gedood bij 3 aanslagen met bermbommen. 11 doden
SomaliŽ, Las Anod: Man voor zijn woning dood geschoten door islamitische militie. 1 dode.
SomaliŽ, Mogadishu: 5 mannen en 3 vrouwen gedood bij bomaanslag door al-shahaab.8 doden 14 gewonden.
Pakistan, Kurram: Bij invallen in 2 woningen, door moslims, worden 7 mensen vermoord waaronder 1 vrouw en 2 kinderen. 7 doden, 1 gewonde.
India, Kishtwar: Politieagent in eigen huis gedood door Hizb-ul- mujahedien. 1 dode.
Afghanistan, Kabul: 3 rechtbank medewerkers op straat doorzeeft met kogels.3 doden 12 gewonden.
India, Bandipora: Indische militairen loopt in hinderlaag en word gedood door Pakistaanse rebellen. 1 dode, 2 gewonden.
IsraŽl, Hebron (westelijke Jordaanoever): 4 burgers gedood door palestijnen waaronder 1 zwangere vrouw. 4 doden.
Afghanistan, Badakhshan: Bermbom dood 3 Oxmam welzijnswerkers. 3 doden.
Irak, Mosul. 2 broers gedood door rebellen. 2 doden, 1 gewonde.

 


Woensdag, 1-9-2010

IsraŽl, Samaria: Rabijn en zijn vrouw onder vuur genomen door palestijnen. 2 gewonden.
Pakistan, Karachi: Jonge moeder bij eerwraak in brand gestoken door familieleden. 1 dode.
Algerije, Boumerdes: Algerijnse militairen gedood door zelfmoordaanslag moslim. 2 doden, 26 gewonden.
Irak, Mosul: 3 Iraakse burgers , waaronder 1 vrouw, gedood bij aanslag. 3 doden, 6 gewonden.
Thailand, Pattani: 2 boeddhisten door moslims onder vuur genomen. 2 doden.
Thailand, Yala: Beveiligingsmedewerker in auto doodgeschoten op weg naar huis. 1 dode.
Pakistan, Lahore: shiÔtische pelgrims gedood bij zelfmoordaanslag uitgevoerd door soennitische moslims. 43 doden, 270 gewonden.
Afghanistan, Helmand: Taliban pleegt bomaanslag op drukke markt. 15 zwaar gewonden.
Afghanistan, Kandahar: 2 Afghaanse burgers gedood door Taliban door bom verstopt in een motorfiets. 2 doden, 2 gewonden.

 


Donderdag 2-9-2010

Irak, Biji: Rebellen doden 2 tegenstanders. 2 doden, 5 gewonden.
Irak, Bagdad: Bij 2 aanvallen door moslims word een taxichauffeur en ministrieel medewerker door geweervuur vermoord. 2 doden.
Pakistan, Kybar: Moslims ontvoeren en vermoorden een man die terugkeert van een begrafenis. 1 dode.
Pakistan, Bajaur: Lerares door moslims dood geschoten. 1 dode, 2 gewonden.
Sudan, Tabra: Moslims richten slachting aan op een markt, onder de doden 18 kinderen. 74 doden, 79 gewonden.
Thailand, Pattani: Moslims doden 1 man in ďdrive-byĒ. 1 dode, 1 gewonde.
Pakistan, Turbad: Soennitische moslims openen vuur op bus met shiÔtische pelgrims. 2 doden, 8 gewonden.

Vrijdag 3-9-2010

SomaliŽ, Galgala: 5 militairen gedood bij hinderlaag door moslims. 5 doden
Pakistan, Peshawar: Politieagent gedood door bermbom. 1 dode, 3 gewonden
Irak, Mosul: Imam doodgeschoten voor zijn moskee. 1 dode.
Pakistan, Quetta: Zelfmoord terrorist dood 73 shiitische pelgrims. 73 doden, 149 gewonden.
Pakistan, Mardan: Soenitische moslim blaast zichzelf op in Ahmadi Moskee. 1 dode, 2 gewonden.
Azerbaijan, Gumbashly: Onderlinge ruzie in moskee eindigt in vuurgevecht. 1 dode, 1 gewonde.
Irak, Bagdad: 4 burgers gedood in aanvallen van moedjahedien. 4 doden, 4 gewonden.
Tajikistan,Khujand: Zelfmoordterrorist blaast zich op. 2 doden, 25 gewonden.

 

 

Zaterdag 4-9-2010

Thailand, Pattani: Moslims openen vuur op burgers op motorfiets. 1 dode, 1 gewonde.
Afghanistan, Kunduz: Zelfmoordaanslag voor een winkel dood 7 burgers waaronder 1 kind. 7 doden, 17 gewonden.
Afghanistan, Faryab: Locale politieagenten in hinderlaag gelokt en onder vuur genomen. 3 doden, 5 gewonden.
Dagestan, Makhachkala: Burger gedood door autobom. 1 dode, 3 gewonden.
Afghanistan, Ghazni: ShiÔtische zakenman onthoofd door soennieten. 1 dode.
Pakistan, Sindh: Vrouw en neef van politieagent vermoord door moslims. 2 doden.
Afghanistan, Kandahar: Zelfmoordaanslag doodt 3 burgers, waaronder 1 kind. 3 doden, 11 gewonden.

Zondag 5-9-2010

Pakistan, Punjab: Vrachtwagen chauffeur gedood door islamitische scherpschutter. 1 dode.
Nigeria, Borno: Moslims nemen burgers onder vuur. 2 doden, 5 gewonden.
Jemen, Abyan: 3 burgers gedood in al-qaida hinderlaag. 3 doden.
Dagestan, Buinaksk: Zelfmoordenaar blaast zich op in auto. 5 doden, 36 gewonden.
Irak, Bagdad: Overheidsgebouw aangevallen door moslims. 12 doden, 36 gewonden.

Totaal deze moslimweek: 312 doden, 755 gewonden.

Bron: www.thereligionofpeace.com

 

 


 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 

 

 

Redigeert ook:
De Multiculturele Hersenschim.
Zo zielig zijn Zelf-Frustreerders.
Lotsverbeteraars en gezellige Antillianen.
Statistische gegevens Multicul.
Generaal P.Pardon verliefd op Ayaan.
Islamofobie bij moderne Arabieren.
Godsdienst draait om Vrouwen-Sex.
Lief-Linkse Fossielen
Forumlijnen lezen/starten
Geert Wilders dood of monddood
Lijst van landverraders en niet meer foutlinksen.
Bekijk de mini-turbo-site van de generaal P.Pardon

 

Bewijs dat de Islam
een religie van vrede is


1. 18.000 dodelijke terreuraanslagen, expliciet gepleegd in de naam van de islam, in slechts de laatste tien jaar tot 2012. (Andere religies samen komen misschien op een dozijn)

2. Mohammed, de profeet van de islam, heeft mensen laten doden voor het beledigen van hem of voor kritiek op zijn religie. Dit omvatte ook vrouwen. Aan moslims wordt verteld om het voorbeeld van Mohammed te volgen.

3. Mohammed zei op veel plaatsen dat hem ďdoor Allah was bevolen de mensen te bevechten, totdat zij getuigen dat er geen god is dan Allah en Mohammed zijn profeet.Ē In de laatste negen jaar van zijn leven heeft hij niet minder dan 65 militaire campagnes bevolen om precies dat te doen.

Mohammed inspireerde zijn mannen om oorlog te voeren met als doel de veroverde buit, seks en een overvloedig paradijs na de dood. Hij onthoofdde gevangenen, maakte kinderen tot slaaf en verkrachtte vrouwen, die in de strijd waren gevangen genomen. Opnieuw, moslims wordt bevolen om het voorbeeld van Mohammed na te volgen.

4. Nadat Mohammed was gestorven, vervielen de mensen die bij hem hadden gewoond en zijn religie het beste kenden, onmiddellijk tot oorlog met elkaar.

Drie van de eerst vier islamitische heersers (kaliefen) werden vermoord. Ieder van hen behoorde tot de naaste vrienden van Mohammed. De derde kalief werd gedood door bondgenoten van de zoon van de eerste (die weer een paar jaar later werd vermoord door de vijfde kalief, daarop in de huid van een dode ezel werd gestoken en werd verbrand.) De vierde kalief, Ali, werd doodgestoken na een bitter geschil met de vijfde. De vijfde kalief vergiftigde een van de twee van Mohammedís favoriete kleinzonen. De andere kleinzoon werd later onthoofd door de zesde kalief.

 De onderlinge strijd en de machtsstrijd tussen de leden van Mohammedís familie, zijn naaste metgezellen en hun kinderen, intensiveerde alleen maar naarmate de tijd vorderde. Binnen 50 jaar na de dood van Mohammed lag zelfs de Kaíaba in puin door de interne islamitische oorlog. De Kaíaba had eeuwen gestaan onder een heidense religieÖ.

En dat is nog maar het lot van hen in het ďHuis van de Islam.Ē

5. Mohammed droeg moslims op om oorlog te voeren tegen andere religies en deze te onderwerpen aan de islam. Binnen de eerste decennia na zijn dood vielen zijn Arabische metgezellen overal binnen en veroverden christelijke, joodse, hindoeÔstische, boeddhistische en zoroastrische landen.

Slechts binnen 25 jaar na de dood van Mohammed waren landen veroverd binnen de grenzen van wat nu 28 moderne landen zijn buiten Saoedi-ArabiŽ.

6. Moslims zetten hun jihad voort tegen andere religies gedurende de volgende 1400 jaar en werden alleen gestopt door landen die het vermogen hadden om zich te verdedigen. Tot op de dag van vandaag gaat er geen week voorbij zonder dat islamitische fundamentalisten proberen om christenen, joden, hindoes en boeddhisten te doden, expliciet in de naam van Allah. Geen van deze religies zijn in oorlog met elkaar.

7. De islam is de enige religie die zijn aanhang behoudt door te dreigen iedereen te doden die vertrekt. Dit is geheel overeenkomstig het voorbeeld van Mohammed.

8. De islam leert dat niet-moslims minder dan volledige mensen zijn. Mohammed zei, dat moslims ter dood kunnen worden gebracht voor moord, maar dat een moslim nooit de doodstraf kan krijgen voor moord op een niet-moslim.

9. De koran spreekt niet een keer over de liefde van Allah voor niet-moslims, maar hij spreekt meer dan 500 maal van de wreedheid en haat van Allah jegens niet-moslims.

10. ďAllahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!Ē (De laatste woorden vanuit de cockpit van Vlucht 93)

Vertaald uit het Engels door ejbron.wordpress.com

 


Geert Wilders dood of monddoodNaar de ISLAMPAGINA van Generaal Pardon (terug)
(walg nog verder van onze foute mening)

 

Een volk dat voor tirannen zwicht dooft het licht.


U wordt weggesleept door de Linkse Kerk wegens multicul.
Dit is zo overdreven dat het haast niet waar kan zijn.

 


Terug naar de HOME-page van Pardon

 

    

Write2Me.NL Gastenboek  

 


Generaal P.Pardon 
 verliefd op 
 Ayaan Hirsi Ali 

 

 

Homo's met hoofd omlaag van dak en handen afhakken aanbevolen.

 

Write2Me.NL Gastenboek