Terug naar de voorpagina van P.Pardon

 Wat is Islam? 

Welkom op onze stoomcursus islamologie.

INHOUD:
De wereld in 50 jaar: niets aan de hand?
Oorsprong jongste wereldgodsdienst met Maangod
Werelderfgoed op Zwarte Lijst Islamisten
Respect voor de Islam
Maangodsdienst Allah is ook de nationale religie van Turkije.Pim Fortuyn in discussie met Marcel van Dam: Islamisering
- Koran-citaten over Andersdenkenden
- Islam-citaten over Vrouwen
SOORTEN ISLAM
   Salafisten
   Alevieten en Ex-Moslims
   Schisma Shiïeten-Soennieten
Een imperialistische godsdienst met Heilige Oorlog
Ritueel horror-slachten en de Slachtofferrol
Een reactionaire ideologie
De Deense Spotprenten
De 'spookfilm' van Geert Wilders
Een 'achterlijke' cultuur
Islamitisch nieuws:
- Moslims eisen column-stop Theo van Gogh
- Arabisch-Amerikaanse psychlooge Wafa Sultan gispt baardmannen.
- Gedragscode moslim-immigranten.
Wafa Sultan en de groeiende islam
Parapsychologie van de islamisering
Essentie islam die Nederland niet wil begrijpen (het dilemma van Wilders)

 

DE WERELD IN 50 JAAR

En nog steeds zijn er mensen die vinden dat er niets aan de hand is.


Universiteitsfoto Caïro (Egypte) uit 1959

 

Universiteitsfoto Caïro (Egypte) uit 2012

 

IRAN 1980

 

IRAN 2012

 

AFGHANISTAN

 

AMSTERDAM 1980

 

AMSTERDAM 2012

 

 

 

Joods-christelijk pastor Ben Kok stelt de grimmige islamisering van Nederland en Europa aan de kaak met confronterende vragen aan moslims maar ook aan linkse regenten die het land verraden (met inbegrip van koningin Beatrix die een islamiseringsbijeenkomst bezoekt). Dit alles toegelicht door deskundigen zoals Arabist Jansen en Ayaan, op de video-DVD "Islam en Waarheid" (50 min.) uitgebracht door Ben Kok (en te verkrijgen via zijn site www.tora-yeshua.nl). Hier het incident bij een moskee in Amsterdam Slotervaart waar Ben Kok c.s. worden aangevallen zowel door de imam als door de politie, die het gezag heeft overgedragen aan de islam.

 

 DE JONGSTE WERELDGODSDIENST

Short list karakterschets:
- De islam heeft zich bij de veroveringen van Spanje tot in Azië alleen maar
verdedigd tegen vervolgingen.
- De islam heeft andere godsdiensten altijd geholpen.
- De islam heeft Nederland bevrijd in de 80-jarige oorlog.
- Willem van Oranje werd geleid door de islam.
- De islam is de bron van het Europese humanisme.
- Westerse wetenschap is islamitisch, röntgenstralen en bodyscan zijn islamitische uitvindingen.
- De islam is de uitvinder van tolerantie.
- Alle Korancitaten zijn door haat uit hun verband gerukt terwijl de islam zelf alleen maar gelijkstaat aan liefde.
- Er staat in Koran en hadith louter positiefs over vrouwen.
- Jezus heeft zijn kruisdood overleefd om op 120-jarige leeftijd in India te overlijden als profeet van de islam.
- De tweede wereldoorlog is gewonnen dankzij de islam.
- Het Deltaplan is een islamitisch principe.
- Boeddha was een islamitische profeet.
- De Oranjes zijn volgelingen van Mohammed.
- Madurodam is gebaseerd op de islam.
- De Efteling is een truc van Satan tegen Allah.
- Tijdens de Heilige Oorlog is het verboden te doden.
- Het programma "Tien voor Taal" komt van de islam.
- Alles hoort wezenlijk thuis onder één vlag.
- Holland is een islamitische provincie want het Nederlands is afgeleid van het Arabisch.
- Adam en Eva waren de eerste moslims. Oorspronkelijk was de wereld van de islam. De niet-islamitische gebieden zijn door de westerse landen van de islam gestolen en moeten worden terugveroverd, zodat het islamitische wereldrijk wordt gesticht, waar iedereen het eens is met de islam; vandaar dat de islam een religie is van vrede.

 

Theo van Gogh over de islam in 2002
bij de Nederlandse Moslim Omroep.


Deel 2:

 

 

 

Amsterdam werkt aan zijn antifeministische toekomst met ingezwachtelde excuusmoslima's, de islamiseringsvlag om het hoofd, als glorie van multiculti multikul.

 

 


 

Write2Me.NL Gastenboek  

 

ONTSTAAN 
In het jaar 632 stierf de Profeet Mohammed (geboren ca. 570 te Mekka), stichter van de islam (=capitulatie).
Zijn dood kwam ook voor hemzelf zo onverwacht, dat er geen geordende beschrijving was van de openbaringen die hij had beweerd te ontvangen. De Koran bestond nog niet. Dit zgn. heilige boek van de islamieten kwam tot stand dankzij Mohammed's volgelingen. Tijdens het leven van hun leider waren diens verklaringen over de openbaringen door verschillende mensen genoteerd op allerlei materialen zoals stukken kamelenvacht, papyrus, platte stenen en palmbladeren. Deze uitspraken werden verzameld en zo goed mogelijk bij elkaar gevoegd in de Koran.
Volgens deze Koran zelf (Sura 2:136) is het boek een vervolg op de Bijbel, daarmee niet in tegenspraak, maar als laatste openbaring wel de meest bijgewerkte en juiste, door Allah aan de mensen gegeven.
Wie was Allah? Eén van de driehonderdzestig andere goden, die in Mekka werden aanbeden, door Mohammed uitgekozen als dè God (al Lah).
Hij was een maangod en zijn godsbeeldje, tezamen met dat van zijn drie dochters die ook maangodinnen waren, stond opgesteld bij de Kaäba in Mekka. Deze Allah werd vereerd door de heidense stam, waartoe Mohammed zelf behoorde. Nevenstaand beeldje is opgegraven te Hazar in Palestina/Israël. Veel tegenwoordige moslims weten niet eens dat ze een maangod aanbidden, en denken ook niet na bij de overal afgebeelde halvemaan, of kan je beter zeggen: die wurgtang.
Deze tang staat symbool voor de onderwerping ("islam") die een moslim op zichzelf moet toepassen als een innerlijke beul voor zichzelf. Daarom kan je een islamiet definiëren als iemand die altijd de baas moet spelen, allereerst over zijn eigen gevoelsleven. Deze frustratie wil hij zelf niet onder ogen zien. Want hij moet juist geloven dat hij de enig Ware Leer bezit, superieur over alle andere, die hij ook moet exporteren, of anders: projecteren. Een moslim projecteert zijn innerlijke probleem naar de buitenwereld. Met andere woorden: òf hij speelt de baas, òf hij gaat in de slachtoffer-positie en schreeuwt van wrok en wraak.
In onze regio pleegt een moslim beide te doen: hij stelt eisen vanuit de slachtofferrol en stelt zich terzelfdertijd superieur op.
Het gangbare identiteitsgevoel van massa's moslim-immigranten, groothartig tot zielig volk uitgeroepen door de linkse mens, is dan ook die van gediscrimineerd beste paard van stal.

 

Sir Leonard Woolley groef een complete tempel op voor de maangod (Nannar) in Ur der Chaldeeën. Onderstaande tablet van de maangod met zijn drie dochters werd neergezet in het British Museum.

 

 

 

Duidelijk zichtbaar op de kleitablet is al de maansikkel zoals die op vlaggen en minarettorens van moskeeën prijkt.

Het Rode Kruis heet ginds Rode Halve Maan. Pelgrims in Mekka hebben als totem het zwarte gebouwtje met de heilige maansteen.

Het is curieus dat de maan in spirituele kringen altijd wordt verbonden met een vrouwelijk principe, namelijk licht ontvangend (van de zon), bepalend voor maandstonden en indien vol soms van grote invloed op het gevoel (vrouwelijk).
Toch heeft de islam deze godsmaan dus omgevormd naar heerszucht en centraal gesteld in een verregaand vrouwvijandige theocratische mannencultuur. Ongelovigen kunnen zich nog bekeren, slaven kunnen vrijkomen, maar een vrouw in de islam blijft een vrouw!

Bedenkt u wel: deze status quo valt vooral op als onzinnig in de 21e eeuw! Maar de regels en wetten waarop Mohammed zijn leer baseerde hadden ook een praktisch aspect dat uitging van het haalbare. Want 1400 jaar geleden was het een vooruitgang dat moslims maar vier vrouwen mochten hebben die ze dan ook nog eens goed moesten behandelen!
Met dien verstande:
 
"De vrouw erft de helft van wat haar broer erft; de vrouw erft een kwart van wat haar man achterlaat indien hij geen kinderen heeft en het achtste deel indien hij die wel heeft."
 
Islamitische baasspelers die daar in de 21e voor elke prijs aan vasthouden, zoals aan 100 stokslagen bij overspel, met het vingertje naar Allah, demonstreren dat de mohammedaan feitelijk een luie gelovige is. Zijn vaste gebeden en wetten worden hem gedicteerd door korangeleerden die feitelijk als ideaal koesteren: de theocratie.
Deze reactionaire mentaliteit maakt deze islam tot het spreekwoordelijke "achterlijke" geloof.
Strikte dogma's compenseren de slachtoffergevoelens veroorzaakt door zijn eigen innerlijke beul.

 

 

Om te geloven in de Islam, moet men ook accepteren dat Islam de wereld moet en zal veroveren, en de hele wereld zal onderwerpen. En om een ware moslim te zijn, moet men zich geroepen voelen om te helpen bij die wereldwijde verovering, of het nu door het verstrekken van geld en middelen aan jihadisten gaat of een jihadistische gewelddaad van jezelf.

 

 

Als moslims in een van die gewelddadige uitbarstingen van woede ontploffen over ogenschijnlijk belachelijk kleine dingen, zoals een cartoon of een teddybeer met de naam Mohammed, dan is dat omdat voor hen een van de ergste vormen van godslastering gelegen is in: gezichtsverlies voor de Islam.

"Hij (Allah) is het die Zijn boodschapper (Mohammed) gezonden heeft om de leiding te nemen en de godsdienst van de waarheid (de Islam) te laten zegevieren over alle godsdiensten, ondanks dat de ongelovigen weerstand zouden kunnen bieden." – Koran 61:9.

Door de ongelovigen gezichtsverlies te laten lijden voldoet de moslim aan het Koranvers (61:9, zie boven) hetwelk belooft dat Allah Mohammed had gezonden om de Islam superieur aan al het andere te laten zijn en te heersen over alle andere religies, en ook over ongelovigen.
Met andere woorden: heersen over alles en iedereen.
Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks – want ook dat is overduidelijk meermalen voorgeschreven.
Daarentegen, wanneer de Islam "gezicht verliest" is er een daad van godslastering begaan, en dit kan alleen religieus worden rechtgezet door het doden van de niet-moslims. Hierdoor wordt de niet-moslims gezichtsverlies toegebracht en wordt de (fysieke) superioriteit van de Islam opnieuw bevestigd.

Door deze achterlijke strijdvaardigheid behoort de moslim echter wel tot de agressiefste soldaten ter wereld, en zijn geestelijk harnas is honderd maal sterker dan de wankelmoedige "tolerantie" van de ontkerstende christen met zijn lakse relativisme.

Ontkerstende linkse dominees zijn tegenwoordig dan ook de gevaarlijkste predikers van de leer
"weg-met-ons".

Job Cohen, de Anton Mussert van de 21e eeuw; de PvdA als NSB.

Job Cohen, de Anton Mussert van de 21e eeuw met de PvdA als NSB

 

 

 

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 

 

WERELDERFGOED 
 OP ZWARTE LIJST ISLAM 

 Koran uit Mekka en Medina tegenstrijdig? 

 

Eerst werden de boeddhabeelden van Bamyan, daarna de historische grafvelden van Timboektoe opgeblazen, en als volgende zijn de Egyptische piramides aan de beurt om een eind te maken aan de polytheïstische afgoderij. De Moslim-broederschap heeft in 2012 in het Egyptische parlement de meerderheid en ook de president van het land.
De Moslimbroeders krijgen overigens uit Duitsland ontwikkelingshulpgeld, voor de vernietiging van piramides?

 In zijn geboortestad Mekka geloofde men begin 7e eeuw niet klakkeloos dat Mohammed zogenaamde boodschappen doorkreeg van Allah via de engel Gabriël. Om in het gevlei te komen zei de profeet dat de Mekkanen ook mochten bidden tot hun eigen godinnen, die volgens hem “dochters van Allah” waren.
Maar toen Mohammed echt ruzie kreeg, beweerde hij ineens dat die boodschap helemaal niet van Gabriël afkomstig was (aldus de Sira, zijn biografie), maar van de Satan.

Eenmaal in onmin met de Mekkaanse polytheïsten, experimenteerde Mohammed met vriendelijke tekst over joden en christenen. Maar omdat die hem niet erkenden als nieuwe profeet, kwam Mohammed met openbaringsverzen om zijn tegenstanders te verdoemen en riep hij zijn volgelingen op tot oorlog.

Hierdoor ontstonden in de Koran tegenstrijdige verzen, maar dat heeft men in de islam opgelost met de afschaffingsleer (abrogatie) conform soera 2:106. Latere uitspraken herroepen vroegere!

Toen Mohammed voor zijn vijanden naar Medina gevlucht was, gaf de engel Gabriël hatelijker boodschappen door.
Het gaat in de Koran om meer dan 150 oorlogszuchtige passages en geweldsoproepen, die je kan vinden op Internet met de zoektermen: koran war passages.

Omdat dus de Medinaanse hoofdstukken (soera’s) van later datum waren zijn ze geldiger dan de verzen uit Mekka. Mekkaanse verzen zijn godsdienstiger dan Medinaanse doordat Mohammed in Mekka enkel profeet was, terwijl hij in Medina de krijgsheer en veroveraar werd zoals we hem kennen.
In Mekka werd de positie van de vrouw soms ook best wel verbeterd vergeleken het jaar nul, zodat Mohammed voor zijn tijd feminist was, ook al is hij naar huidige maatstaven sexist. Bijvoorbeeld de gewoonte dat meisjes bij de geboorte mochten worden afgemaakt werd verboden via soera 6:151.

Achterhaald is natuurlijk wel dat de islam en de sharia-wetgeving het toestaan dat een man één van zijn vrouwen verstoot, en vervolgens die verstoting herroept zonder dit aan haar mee te delen. Dat betekent dat een vrouw niet noodzakelijkerwijs zeker weet of zij nu wel of niet gescheiden is of opnieuw gehuwd. Dat zij geslachtsgemeenschap heeft met haar nieuwe echtgenoot is mogelijk ontucht, als haar eerste man zijn verstoting achter haar rug heeft ingetrokken, waarvoor ze volgens de sharia dan de doodstraf verdient.

Deze stijl van behandelen ligt in lijn met de Koran, omdat Mohammed (het rolmodel voor alle moslimmannen) zijn leer telkens aanpaste aan zijn seksuele behoeften. Bijvoorbeeld toen hij de vrouw van zijn adoptiezoon begeerde, kon hij volgens Arabische incestregels niet met haar trouwen. Daarom openbaarde Allah hem een nieuw koranvers (33:37-38) om duidelijk te maken dat moslims voortaan met de ex van hun adoptiefzonen mochten trouwen.

Er zijn wel 86 Mekkaanse soera’s en maar 28 Medinaanse, namelijk: 2-5, 8-9, 13, 22, 24, 33, 47-49, 55, 57-66, 76, 98, 99, 110.
Beide soorten staan echter dwars door elkaar heen gesorteerd, op dingen als grootte.

Naar een mythe verluidt: als je alle haatdragende en vrouwonvriendelijke pagina's uit de koran scheurt, houd je een boek over dat nog altijd veel dikker is dan de Donald Duck omdat de liefdevolle Mekkaanse soera’s dan overblijven, namelijk na verwijdering van de Medinaanse soera’s zoals het bekende: Laat je vrouw alleen in bed en geef slaag als je haar van opstandigheid verdenkt (4:34). Wees niet bevriend maar dood de ongelovigen waar u hen maar aantreft (4:89). God laat de islam zegevieren over alle (andere) godsdiensten (48:28). Doodt de afgodendienaren waar gij hen ook vindt, loert op hen uit elke hinderlaag (9:5). Joden zijn pervers (9:30) en christenen ongelovig omdat ze geloven in de goddelijkheid van Christus (5:17) en ze krijgen voor hun foute geloof in de Drieëenheid een pijnlijke verdoemenis (5:73). Kies geen ongelovigen als vrienden (4:144). Vermijd vriendschap met niet-moslims (3:118) en geloof niemand die geen moslim is (3:73). 

Eigenlijk is de Koran op de eerste plaats één grote tirade tegen ongehoorzaamheid bij moslims maar evenzeer bij mensen die niets te maken hebben met de islam, en dat geldt net zo goed voor de zogenaamd milde Mekkaanse verzen.
Een minimale greep:
Soera 6: Ongelovigen krijgen een kokend hete drank over zich heen, vermijd andersgelovigen, wie de koran niet wil lezen zal worden gestraft.
Soera 7: God straft een volk dat homoseksualiteit tolereert, joden zijn apen en God zal ze martelen tot de dag der opstanding en niet-islamitische volkeren zullen branden in de hel.
Soera 10: God liet alle andersgelovigen verdrinken tijdens de zondvloed.
Soera 17: Het vuur waarin ongelovigen branden wordt aangewakkerd door moslims, ze krijgen een douche van gesmolten lood.
Soera 68: Wie zegt dat de koran een fabel is zal gebrandmerkt worden op de neus.

Mede op grond van deze “humane” Mekkaanse soera’s werkt de islamwetgeving (sharia) het twijfelen aan de ware leer verder uit in de doctrine omtrent “belediging van de profeet”.

In Europa worden samen met de Linkse kerk rechtszaken gevoerd tegen islamtwijfelaars zoals de profeetbelediger Wilders. Atheïsme, agnosticisme en haast alle joodse of christelijke religieuze handelingen kunnen komen te vallen onder het vergrijp ‘schennis van de majesteit van de profeet van de islam’. Atheïsme impliceert dat Mohammed heeft gelogen. Agnosticisme betekent dat je tegen Mohammed recht in zijn gezicht zegt dat je er geen bal van gelooft. Het drukken of bezitten van Bhagavad Gita's of Bijbels impliceert dat de Koran als woord van God blijkbaar onvoldoende is. Het slaan van een kruis, het neerzetten van een godsdienstwetenschappelijke bibliotheek, alles kan in de toekomst als kritiek op de majesteit van Mohammed worden uitgelegd, en dat gebeurt inmiddels dus nu ook met allerlei monumenten van de Werelderfgoedlijst.

Linkse kerkers voeren graag aan dat het tolerante karakter van de islam blijkt uit de speciale status van de dhimmi (eertijds een door de islam gedoogde jood of christen) die zich aan de islam onderwierp. Op straat moest een dhimmi gele tekenen dragen en opzij stappen als er een moslim aankwam. Er zijn zelfs plaatsen en tijden geweest dat het een dhimmii verboden was een bril of een paraplu te dragen. Dhimmi’s moeten dhimmi-belasting betalen, mogen geen kerken bijbouwen of oude repareren, muziek maken of klokken luiden. Dat verbod op klokken luiden speelde kortgeleden nog in Somalië, waar ook de schoolbel van een missieschool onder vuur lag.

Eén vriendelijke uitspraak in een Mekkaanse soera (17:23) is te vergelijken met het Bijbelse "Eer uw vader en uw moeder" (Deut. 5:16) want als ze op hoge leeftijd zijn moet je volgens de Koran eerbiedig tegen ze spreken.
Als je ernaar zoekt vind je soms een soort overeenkomsten met de Tien Geboden, bijvoorbeeld soera 2:283 lijkt op het Bijbelse "Ge zult tegen uw naaste geen valse getuigenis afleggen." (Deut. 5:20). Of in 60:12 lezen we dat je gelovige vrouwen niet moet bestelen en in Koran 5:38 staat dat je een dief zijn handen af moet hakken.

Attentie: stelen van ander volk is een ander verhaal. Bijvoorbeeld na de overval op een Mekkaanse handelskaravaan bij Badr in maart 624 wilde Mohammed de hele buit voor zich alleen. En daarom werd er een vers (8:1) geopenbaard waarin staat dat buit “voor Allah en zijn apostel” was.
Omdat Mohammed analfabeet was wekte dit wel de achterdocht van zijn secretaris die de verzen noteerde welke Mohammed van de engel Gabriel doorkreeg, dus die klerk werd een afvallige en sloeg op de vlucht.

Eén grote overeenkomst tussen zogenoemd humane uitspraken in de Koran en de joodse bijbel (het Oude Testament waar zowel de christenen als de Koran op voortgaan) is natuurlijk dit: de positieve aanbevelingen gelden alleen voor eigen volk!
Want u denkt toch niet dat de filistijnen (in de Oudheid één der volken die door de joden werden aangevallen om Kanaän te veroveren), in aanmerking kwamen voor toepassing van de Tien Geboden??

Voor christenen geldt de “gouden regel” dat “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” niet voor henzelf. Ze moeten immers hun andere wang toekeren voor de volgende klap ook al willen ze helemaal niet dat dit hun geschiedt.

Zo geldt binnen de islam dat je tot niet-moslims je doel mag bereiken met liegen (zgn. taqiyya) dus noch bij de joden noch bij de moslims bestond er een universele “gouden regel”. De koran (48:29) zegt zelfs expliciet dat de gelovigen tegen elkaar ‘barmhartig’ moeten zijn, maar ‘hard’ tegen de ongelovigen.

Wie wil er met mij wedden?
Ik wed dat er binnenkort aanslagplannen opdoemen voor het grootste boeddhistische heiligdom ter wereld, de Borobudur op Java, gebouwd rond 800, met negen etages die de boeddhistische kosmosvoorstelling vertegenwoordigen.

Ik wed ook dat de tempels op Bali spoedig bedreigd worden door de navolgers van Mohammed.

de Generaal P.Pardon

 

 

 

HOE OPENBAARDE DE ENGEL GABRIËL DE KORAN AAN MOHAMMED??
Mohammeds ingevingen gingen gepaard met de symptomatiek van een epileptische aanval.
In die dagen werden dergelijke bezoekingen in de Arabische cultuur opgevat als de aanwezigheid van bovenaardse wezens, hetzij demonen, hetzij engelen.
Aanvankelijk interpreteerde Mohammed zijn ervaring als aanvallen van demonen, maar zijn eerste vrouw wist hem te overtuigen dat hij door engelenbezoek was vereerd.


Tijdens deze aanvallen ontving hij de diverse openbaringen, die later werden verzameld in de Koran.
Op veertigjarige leeftijd ontving Mohammed tijdens een dergelijke "bezoeking" zijn roeping als profeet. Als zodanig werd hij het symbool van een autoritaire halfgod, en sterk bepalend voor de beledigbaarheid van de moslim, die dan spreekt over "belediging van de profeet", alsof die niet al 1400 jaar dood is.

 


Ongelukkig genoeg geeft de Koran zelf vier verschillende opvattingen over de roeping tot profeet.
In Sura 53:2-18 en Sura 81:19-24 wordt eerst beweerd dat Allah persoonlijk aan Mohammed verscheen in de gedaante van een man en dat Mohammed hem zag en hoorde.

In Sura 16:102 en Sura 26:192-194 wordt echter gezegd, dat Mohammeds roeping uitging van de "Heilige Geest". Dit begrip is een christelijke uitvinding.

De derde weergave van de roeping vinden we in de Koran in Sura 15:8. Daar wordt ons meegedeeld dat "de engelen" afdaalden tot Mohammed om hem te verkondigden dat Allah hem geroepen had tot profeet.

Tenslotte wordt in Sura 2:97 verteld dat het de engel Gabriël was, die de roeping van Mohammed gestalte gaf en hem de Koran overhandigde.

Bron: De Islam Ontsluierd van dr. Robert Morey, begin jaren 90.
De afstand tussen de christelijke god Jahweh en de maangod Allah van Mekka is volgens deze schrijver hemelsbreed, net als die tussen Jezus Christus en Mohammed.
Jezus was volgens de overlevering ongehuwd, Mohammed had vele vrouwen. Jezus leefde in soberheid zonder bezit. Mohammed was steenrijk en leefde in weelde. Jezus had een praktijk als genezer. Mohammed verkocht vrouwen en kinderen op de slavenmarkt.

En hoe gruwelijk de christenen hun transatlantische slavenhandel later trouwens ook ten uitvoer brachten, die van de islam overtreft deze nog ruim in getal en demonie:

 

 

Jezus predikte vrede voor de hele wereld, Mohammed zocht de heerschappij door oorlog en verwoesting.
Jezus was trouwens ook een driftkop (blijkt uit de Bijbel) als hij zijn zin niet kreeg. Want dan schopte hij er op los (tempelhandelaren), liet hij varkens op hol slaan (joeg er boze geesten in) of vervloekte hij gewassen (de boom die niet vlot vruchten gaf).
Toch: Jezus liep op het water. Maar: Islamfakirs vlogen op kleedjes. Wie was er beter? Credo quia absurdum est.

 

 

 FRANS GROENENDIJK heeft een soort standaardwerk over "islamofobie" gepubliceerd in eigen beheer omdat geen uitgever het aandurfde om in het huidige islamiserende Nederland zonder meningsvrijheid hiervoor zijn ruiten te laten ingooien en erger.
Het journaille van de Linkse Kerk negeert de uitgave uiteraard politiek correct.
Meer over het boek op de website van het boek:
www.islamofobie.nl

Op www.pumbo.nl/boek/islamofobie is o.a. de inhoudsopgave van het boek
weergegeven om een indruk te krijgen.

 

DE ISLAM RESPECTEREN
Het tegenwoordige nieuws loopt over van islamistische wreedheid tegenover andersdenkenden, en van alle ellende die terrorisme veroorzaakt.
De islam is de meeste militante godsdienst; des te dubieuzer klinkt het mohammedaanse "vrede zij met u", want dat geldt alleen als men zich aanpast.


Natuurlijk zijn er ook welmenende elementen die wandaden verfoeien, maar hoe verdraagzamer een islamiet, des te verder staat hij af van de Koran.
De meeste moslims in Nederland zijn mogelijk niet bijster fanatiek of gestoord in hun uiterlijke gedrag, al staat ongeveer de helft de sharia voor (wat betekent zo'n potentieel?). Zulke 'gematigde' moslims maken dan een selectie uit de tolerantere teksten in de koran en de hadith en negeren ze de meer problematische, zoals Geert Wilders in de 21e eeuw opperde: alle problematische teksten verwijderen en aan de hand van meer stichtelijke teksten het eigen ik verbeteren.
Helaas leven deze 'gematigde' moslims wel onder de terreur van ongeveer 10% fanatiekelingen die letterlijk in praktijk brengen wat er in de koran en de hadith staat opgetekend en zich hier ook altijd op zullen beroepen. En dat heeft doorgaans nogal vervelende gevolgen voor ongelovigen. Of voor moslims die bijvoorbeeld de islam willen verlaten of de strenge islamitische regels wat betreft seksualiteit en partnerkeuze schenden, zoals de tientallen gevallen van eerwraak per jaar in Nederland en duizenden per jaar in de islamitische wereld, ook aantonen.
Om al of niet respect te koesteren, zal men uiteraard kennis moeten nemen vanuit officiële bron. In dit geval dus de Koran zelf. En dan blijkt dat de islam als geheel niet echt een geloof is dat een moslim helpt een liefderijker, toleranter enz. mens te worden.
Wat te denken van de opvatting als zouden alleen blanken op de Dag des Oordeels gered worden, maar zwarte mensen veroordeeld worden (volgens de letterlijke Arabische tekst van de Koran in Sura 3:106-107).
Hoe respect voelen voor de opvatting, dat de islamieten geen vriendschap mogen sluiten met joden en christenen? En dan de oproep tot het vermoorden van ongelovigen; een Koran-oproep die vroeger en nu wordt gepraktiseerd.
Op bespotting van het geloof en afvalligheid staan dood door steniging. Geen wonder dat verongelijkte gevoelens onverbrekelijk vast zitten aan de mohammedaanse identiteit. Op verboden seksuele handelingen staan dood of afranseling met zweepslagen. Homoseksuele liefde: de doodstraf. Materiële en seksuele jaloezie doet hen begeren de Westelijke vrijheden uit te branden.

Het islamitische deel van onze bevolking neemt razend snel toe door geboorte- en immigratiegolf. Nu al heeft de helft van alle baby’s islamitische ouders en topnaam is Mohammed. De verwachting is dat in 2050 een vijfde van de Europese bevolking uit moslims bestaat. Als 5% al genoeg is om de meningsvrijheid van Nederland weg te vagen, wat dan als ze straks 20% uitmaken of de meerderheid? Er kunnen politieke en godsdienstige gevolgen zijn. Christenen lopen de kans tweederangs burgers te worden die uit twee dingen kunnen kiezen: vervolging of onderwerping.


Bekijk openlijk homosexueel politicus Pim Fortuyn in een Lagerhuis-discussie met onderdegordel-werker Marcel van Dam over de islamisering van Nederland anno 1997:

 

Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft (24.2).


De godsdienst van de vrede gooit jodenhaat er met de paplepel in in samenwerking met de anti-semitische Linkse Kerk en de multicul.


Wees niet bevriend met ongelovigen. Dood de ongelovigen waar u hen maar aantreft (4:89).

Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de godsdienst der Waarheid heeft gezonden, opdat Hij hem moge doen zegevieren over alle (andere) godsdiensten. En Allah is als Getuige voldoende (48:28).

O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen (8:65).

Gewis, de ware godsdienst voor Allah is de Islam. En degenen, aan wie het Boek was gegeven, verschilden eerst onderling uit afgunst, nadat kennis tot hen was gekomen. En wie de tekenen van Allah verwerpt, (wete) dat Allah vlug is in het verrekenen (3:19).

Gaat daarom in het land rond voor vier maanden en weet, dat gij Allah niet kunt ontsnappen en dat Allah de ongelovigen zal vernederen (9:2).

Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag (9:5).

Christenen en joden zijn pervers. Allah Zelf voert strijd tegen hen (9:30).

Christenen zijn ongelovigen omdat zij geloven in de goddelijkheid van Christus (5:17).

Christenen krijgen voor het foute geloof in de Drieëenheid een pijnlijke verdoemenis (5:73).

Kies geen ongelovigen als vrienden (4:144).

Vermijd vriendschap met niet-moslims. Die haten u allen en trachten u te gronde te richten (3:118).

Geloof niemand die geen moslim is (3:73).

Maak u niet druk voor het waarschuwen van ongelovigen. Allah heeft hen verblind. Een gruwelijke verdoemenis zal hun deel zijn (2:6).


Uit het politieke proces tegen Geert Wilders 6-10-2010

Voorlezen van de getuigeverklaring van Wafa Sultan

 

 

DE SHARIA


SHARIA-WETGEVING
Op diefstal staat afhakken van handen of voeten. Bij Marokkaanse moslims toegepast (20x zo crimineel) zou dit tegenwoordig leiden tot een dramatische toename van invalide uitkeringsgerechtigden.
Op afvalligheid staat de dood maar b.v. in Egypte wordt dit niet door de regering maar door de "Moslimbroeders" uitgevoerd.
Op alcoholgebruik staan 40 stokslagen (kinderen slechts 20) en last but not least beschikt ook de islam over een
Dag des Oordeels en ná de dood, over een eeuwigdurend martelcentrum, de Hel.


Allah's hel brandt voor iedereen op gratis brandstof.

 


Vanuit de Hemel ('het Paradijs') kan men de verdoemden, die in de hel branden,
uitlachen: "Daarom zullen op die dag de geloven over de ongelovigen lachen, op hoge zetels zittende zullen zij aanschouwen...enz." (83e soera).

 


Allerzielen bij de Islam voor verdoemden in de hel.

 

    Crimineel en Agressief ben je door:
Genetische overerving van generatie op generatie.
Opvoeding en slachtoffertraining door Links.
Genetische aanleg en aanleren vanuit je milieu.
Patroon uit vorig leven, genen en opvoedingsinvloeden.

 

Binnen Islam bestaan, zoals overal, enerzijds liberale stromingen die dan weer door anderzijds letterknechten (dogmatici) als ketters worden vervolgd, al doen moslims in de Linkse Ballentent Holland natuurlijk of zij volop eendracht zijn, zodra dit strategisch goed uitkomt.
De islam is niet alleen een missionaire geloofsleer met zendelingen in de (derde) wereld, maar vooral een maatschappelijk bestel en een politieke ideologie.
Bij deze wereldse macht spelen een centrale rol: angst voor eerverlies, voor de groepsreputatie, voor de duivel en de hel, seksuele frustratie, honger naar veiligheid, en daarop gebaseerd: de eeuwige jaloerse slachtofferemoties waarmee de doorsnee islamiet zich overal ter wereld permanent moreel beledigd voelt.

Laat ongelovigen niet denken dat zij kunnen ontsnappen. Zij zijn uw vijanden en de vijanden van Allah (8:59-60).

Onthoud u van vriendschapen met ongelovige familieleden. Wie dat toch doet handelt zondig (9:23).

Sluit geen verdragen met niet-moslims. Zij zijn allemaal zondaars en dienen niet vertrouwd te worden (9:7-9).

Gij zult niet bidden voor gestorven ongelovigen noch hun begrafenissen bezoeken (9:84).

Bid niet voor afgodendienaars (zelfs niet in uw familie) die bestemd zijn voor het helle-vuur (9:113).

Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch dan zal Allah u beschouwen als één van hen (5:51).

Spoor de gelovigen aan tot de strijd. Zij zullen makkelijk winnen, want ongelovigen missen intelligentie (8:65).

Bestrijd de ongelovigen en toon hen uw hardvochtigheid (9:123).

Voer de strijd voor Allah met uw rijkdom en met elk wapen dat u maar ter beschikking staat (9:41).

 

Marokkaanse jongens eisen dociele importbruiden als broedmachines. Emancipatie van moslima's wordt harde dobber voor opvliegende macho's van Allah. Huiselijk geweld en vrouwenmishandeling, schizofrenie en misdaad: Multikul.

 

Islamisme van 1400 jaar geleden heeft de huidige wereld weinig te bieden (hou op met herhalen dat ze de algebra of de sterrenkunde hebben bedacht want die bestonden al eeuwen, of dat de hugenoten ook buitenlanders waren: die kwamen hier om te werken), dus een islamiet voelt zich altijd een geslachtofferd haantje. De wetenschap kan namelijk niet opschieten omdat het niet in strijd met de koran mag zijn (bio-evolutie b.v.) en bovendien schept Allah alles voortdurend opnieuw dus men mag ook geen natuurwetten gaan bepalen. Wat de ongelovigen uitvinden mag wel gebruikt worden tegen hen.

Middeleeuwse wetgeving op grond van de Koran (sharia) krijgt in Nederland (2005) wel degelijk van 50% der moslims steun of geen bezwaar, (70% van de 70% die voor een moslimpartij is).
Deze agressieve elementen, die ongetwijfeld bij sommige volken meer in het DNA zitten dan bij andere, vormen de drijfkracht voor de zogenoemde "heilige oorlog" (djihâd).

De Koran zegt het volgende over de Jihad:

'Strijdt tegen hen die niet in God geloven en niet in de laatste dag en die niet verbieden wat God en Zijn gezant verboden hebben en die niet de godsdienst van de waarheid aanvaarden uit het midden van hen aan wie het boek gegeven is, totdat zij naar vermogen onderdanig de schatting betalen'.
Koran 2:193

Bestrijd ongelovigen en schijnheiligen en behandel hen hardvochtig. Zij gaan hoe dan ook allemaal naar de hel (9:73).

Vecht tegen ongelovigen! Allah staat aan uw kant; Hij zal u de overwinning schenken (9:12-14).

Bestrijd hen totdat er geen vervolging meer nodig is en totdat godsdienst aan de kant van Allah staat (8:39).

 

 

 Ingezonden naar de
 Generaal P.Pardon


Gastschrijvers zoals Pierre Vorser, Trias Politica, Boris Bijster en Danny Wells.
De Baron van Rederiek en Amy Gratie.
Lees de commentaren van deze


VERZETSSTRIJDERS HIER...

 

 

Hier zijn alle 448 korte beschrijvingen en verwijzingen naar teksten over intolerantie ten aanzien van niet-moslims in de koran, gekopieerd uit: www.ex-moslim.nl

NEE, LAAT ME GAAN IK KAN ER NIET MEER TEGEN

2:6: Het heeft geen zin om ongelovigen te laten geloven. Doen ze toch niet.
2:7: God straft de ongelovigen 
2:8: Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf 
2:10: Niet-moslims hebben een ziekte in hun hart. God zal hun straffen! 
2:17: Een ongelovige gelooft niet omdat God hem verblind 
2:39: Wie niet gelooft zal branden! 
2:90: Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd 
2:61: Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde.
2:65: God noemt joden apen. Dus de evolutietheorie klopt toch wel, maar alleen voor joden.

Allah verandert joden voor straf in apen, varkens en ratten.

2:85: Wie de koran maar gedeeltelijk gelooft zal naar de hel gaan.
2:88: Ongelovigen zijn vervloekt 
2:89: Wie zijn geloof verliest vanwege niet vervulde gebeden wordt vervloekt 
2:96: Joden hebben te veel begeertes en daarom gaan ze naar de hel.
2:98: God is de vijand van iedereen die niet moslim is 
2:99: Ongelovigen zien geen tekenen van God omdat ze zijn wetten overtreden 
2:104: Ongelovigen worden gestraft 
2:114: Wie het verheerlijken van God tegenwerkt gaat naar de hel 
2:120: Joden en christenen zijn niet te vertrouwen.
2:121: Niet-moslims zijn verliezers 
2:126: Niet gelovigen worden door God voor de gek gehouden als ze het even goed hebben, daarna branden ze toch lekker in de hel 
2:130: Alleen dwazen wenden zich van het geloof af want moslims hebben gelijk 
2:159: Iedereen die de tekenen van God niet wil zien wordt vervloekt 
2:161: Ongelovigen worden niet alleen door God, maar ook door de engelen en alle mensen vervloekt.
2:162: Ongelovigen zullen vervloekt blijven, hoe lief en aardig ze ook zijn 
2:165: Iedereen die een voorwerpt aanbidt (dus ook een crucifix, een boeddhabeeld, een televisie, een grote zwarte steen of een amulet) wordt gestraft door God.
2:171: Ongelovigen zijn doof, stom en blind.
2:175: Wie zich niet wil laten leiden door God zal lekker in de hel worden gegooid.
2:178: Een moslim die iemand heeft vermoord kan door middel van boetedoeningen vergeven worden door God.

2:190: Dood iedereen die tegen moslims strijdt. Verdedig je geloof tot de dood. Ga daarmee door totdat iedereen moslim is. Als de tegenpartij ophoudt met strijden, hou dan ook op.
2:206: De trots van de ongelovige zal hem aansporen tot het plegen van nog meer zondes, maar hij zal toch in de hel terechtkomen.
2:217: Een afvallige zal branden in de hel 
2:221: Huw geen anders- of ongelovigen. Je kan beter een slaaf nemen dan je te verlagen tot een dergelijk huwelijk.
2:254: Ongelovigen zijn onrechtvaardig 
2:257: Ongelovigen hebben duivels als vrienden 
2:264: Ongelovigen die schenken doen dat alleen maar om op te vallen. Ze hebben geen macht over wat zij verdienen en worden niet door God gesteund.

IK KAN ER NIET MEER TEGEN

3:10: Ook de kinderen en bezittingen van ongelovigen zijn brandstof voor de hel.
3:12: Het is de plicht van de moslim om ongelovigen de hel toe te wensen.
3:21: Het is de plicht van de moslim om andersgelovigen (waaronder joden) en ongelovigen te vertellen dat ze gefolterd gaan worden.
3:23: Joden en christenen die de koran afwijzen doen dat omdat ze hebben verzonnen dat ze maar heel even zullen branden in de hel.
3:28: Wordt geen vriendjes met ongelovigen want zij zijn eng.
3:32: God vindt ongelovigen niet lief 
3:56: God straft ongelovigen niet alleen na hun leven maar ook tijdens hun leven! En God zal hun lekker ook niet helpen.
3:73: Alleen moslims zijn te vertrouwen 
3:76: God houdt alleen van mensen die bang voor hem zijn.
3:85: Alle niet-moslims gaan naar de hel.
3:87: En ongelovigen worden ook nog eens vervloekt door alle engelen en mensen. (ongelovigen zijn nl. geen mensen).
3:91: Het maakt niet uit hoeveel ongelovigen betalen om zich af te kopen, al financieren ze de Westermoskee. Ze zullen branden in de hel! 
3:106: Op de dag van het oordeel zal het gezicht van de ongelovige eruit zien als die van zwarte piet.
3:116: God gooit ook alle kinderen en bezittingen (dus ook als ze de koran bezitten) van ongelovigen in de hel. Lekker puh!
3:118: Wordt geen vriendjes met niet-moslims. Niet-moslims houden namelijk van leedvermaak (ze lijken wat dat betreft wel wat op God).
3:130: Moslims die rente ontvangen moeten bang zijn voor God want ze zouden wel eens in hetzelfde vuur kunnen belanden als de ongelovige.
3:149: Wie een ongelovige gehoorzaamt kan in de hel terechtkomen 
3:151: Maak ongelovigen bang.
3:176: Treur niet om ongelovigen. Ze kunnen God toch niets doen. Integendeel. God gaat hen straffen! 
3:177: God is niet bang voor de ongelovige, God zal de ongelovige straffen 
3:178: De reden waarom God ongelovigen een onbekommerd leven laat leiden is omdat hij ze daarna nog meer kan straffen.
3:181: Wie de macht van God onderschat, brandt in de hel.
3:183: Joden hebben tegen de zin van God profeten gedood 
3:187: Joden hebben het verbond met God verbroken omdat ze op gewin uit waren.
3:196: Trek je niets aan van eventuele voorspoed bij ongelovigen, ze gaan toch naar de hel.
4:14: Wie God niet gehoorzaamt wordt gestraft.
4:18: God vergeeft alleen degenen die berouw tonen én geloven.
4:25: Wie wegens geldgebrek geen 'gewone' gelovige vrouw kan huwen mag trouwen met een slavin. Mits deze gelovig is natuurlijk.
4:37: Wie zijn rijkdommen verbergt voor God zal gestraft worden. Ongelovigen ook.
4:38: Wie zijn geld aan zichzelf besteed en niet in God of het einde der tijden gelooft wordt gestraft.
4:42: De Laatste Dag zal voor ongelovigen verschrikkelijk zijn 
4:46: Joden rukken de woorden van God uit hun verband en God heeft hen daarom vervloekt 
4:48: Wie iets of iemand gelijkstelt met God (bijv. Jezus = God) begaat een grote zonde 
4:50: Joden en christenen verdraaien de waarheid over God, het zijn leugenaars en God heeft ze daarom vervloekt.
4:55: Joden en christenen die voorkomen dat anderen moslim worden gaan naar de hel.
4:56: Als bij ongelovigen de huid is weggebrand in de hel, dan komt er een nieuwe huid voor in de plaats zodat ze voortdurend pijn zullen hebben. Slim van God! 
4:60: Wie Mohammed niet als de boodschapper van God wil zien, is verleidt door Satan.
4:63: Wend je af van degene die niet gelooft 
4:74: Wie vecht voor God vecht tegen Satan, die de ongelovigen steunt. Wie sterft in de strijd voor God zal worden beloond.
4:82: Ongelovigen denken niet na over de koran. Ze kunnen daarin geen tegenstrijdigheden ontdekken terwijl dat het bewijs is dat het van God afkomstig is! (in werkelijkheid wemelt de koran van de tegenstrijdigheden) 
4:84: Strijd voor de islam en God zal de macht der ongelovigen beperken 
4:89: Als een vriend eerst voor God wil werken maar daarna vijandig is jegens de islam, moet je hem doden.
4:92: Een moslim mag geen andere moslim doden. Als het echter per ongeluk was, dan ga je vrijuit door een slaaf af te kopen of door twee manden te vasten. Ongelovigen doden is dus niet erg.
4:101: Ongelovigen zijn de vijanden van moslims.
4:102: Hou je wapens in de gaten, want ongelovigen zullen ze pikken en tegen je gebruiken. God heeft snode plannen bedacht voor de ongelovigen.
4:104: Wees sterk bij het vervolgen van de ongelovigen.
4:115: Wie kritiek heeft op Mohammeds autoriteit zal in de hel worden gegooid.
4:119: Ongelovigen snijden oren van vee af en bederven de schepping maar belanden toch in de hel.
4:137: Wie twijfelt aan het geloof is gedoemd.
4:138: Zeg tegen ongelovigen dat ze gestraft zullen worden 
4:139: Maar geen vrienden met ongelovigen. God is een betere keuze.
4:140: Huichelaars en ongelovigen gaan naar de hel 
4:141: Als ongelovigen een strijd winnen, dan zegt dat niets, God rekent toch met ze af op de dag des oordeels.
4:144: Wordt geen vrienden van ongelovigen 
4:145: Ongelovigen zullen branden in de hel, niemand zal hen helpen.
4:150: Wie niet God en zijn boodschappers volgt wacht een vernederende straf 
4:160: Joden worden gestraft door God omdat ze rente vragen 
4:168: Ongelovigen gaan voor een lange tijd naar de hel 
5:5: Al het werk dat ongelovigen is vergeefs want ze gaan toch naar de hel.
5:10: Ongelovigen gaan naar de hel 
5:12: Joden rukken de woorden van God uit hun verband en zijn delen van Allahs woorden vergeten. Daarom zijn ze oneerlijk en is hun hart verhard: 
5:14: Omdat christenen een deel van Allahs woorden zijn vergeten streden zij onderling en zullen ze ook in de hel belanden: 
5:17: Christenen zijn godslasteraars omdat ze Jezus gelijkstellen aan God.
5:33: Dood iedereen die oorlog tegen de moslims voert, hak handen en voeten af en gooi ze uit het land. Ze gaan naar de hel.
5:36: Ongelovigen kunnen hun lot (enkele reis hel) niet vermijden.
5:41: God zal degene die het bestaan van God willen testen (naast joden en ongelovigen) naar de hel sturen: 
5:45: Wie geen wraak neemt volgens het primitieve oog om oog principe is onrechtvaardig 
5:51: Maak geen vrienden met joden en christenen. Dat zijn volken in overtreding: 
5:57: Maak geen vrienden met joden, christenen of ongelovigen 
5:59: Joden en christenen haten moslims omdat moslims in God geloven.
5:60: God heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.
5:63. Joden doen slechte dingen zoals het veroorzaken van oorlogen, daarom heeft God joden niet lief.
5:66: De joden en christenen hebben de Torah en het evangelie niet toegepast en zijn daarom slecht: 
5:67: Ongelovigen krijgen geen steun van God 
5:68: Joden moeten de wetten van de Torah beter naleven 
5:69: Alleen joden en christenen die in God en de Laatste Dag geloven hebben niets te vrezen 
5:70: De joden behandelden sommige profeten als leugenaars en probeerden hen te doden 
5:71: Wat God ook deed, de joden bleven blind en doof voor God 
5:72: Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze geloven dat Jezus God is.
5:73: Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze in de drieeenheid (vader, heilige geest, zoon) geloven.
5:78: Ook David (joden, christenen) en Jezus (christenen) vervloekten ongelovigen.
5:80: Joden en christenen maken vrienden met ongelovigen maar zullen daarvoor gestraft worden, want dat is niet wat God wil dat ze doen.
5:81: Wie vrienden wordt met ongelovigen is God ongehoorzaam 
5:82: Joden zijn het meest vijandig tegenover moslims, christenen iets minder 
5:86: Ongelovigen branden in de hel 
5:90. Wie wijn drinkt, gokt, andere goden aanroept of zich bezighoudt met toverstokjes (Harry Potter?) wordt door satan verleid.

NEE, LAAT ME GAAN

6:27: Ongelovigen branden in de hel en zijn leugenaars.
6:30: Ongelovigen worden gestraft, ook al zien ze God pas na hun dood.
6:49: Wie niet gelooft is ongehoorzaam en zal gestraft worden 
6:68: Luister niet naar kritiek op de koran 
6:70: Ongelovigen krijgen een kokend hete drank over zich heen gegoten 
6:93: Wie zegt te spreken uit naam van God zal gestraft worden 
6:106: Vermijd andersgelovigen.
6:110: Wie voorheen niet in God geloofde zal blijven dwalen 
6:111: Ongelovigen zijn blind en onwetend 
6:113: Wie niet gelooft in een hiernamaals zal daar gestraft worden 
6:157: Wie de koran niet wil lezen zal worden gestraft 
7:27: Ongelovigen zijn vrienden van de duivel 
7:37: Wie Gods bestaan niet wil zien zal worden gestraft 
7:38: Niet-moslims worden dubbel zo zwaar gestraft in de hel 
7:40: Ongelovigen zijn schuldig, onrechtvaardig en gaan naar de hel 
7:50: Ongelovigen zullen vanuit de hel vergeefs smeken om water 
7:51: Wie het geloof niet serieus neemt gaat naar de hel 
7:59: God verzoop ongelovigen in de zondvloed 
7:78: God trof ongelovigen met aardbevingen 
7:80: God straft een volk dat homoseksualiteit tolereert 
7:90: God straft een ongelovig volk met aardbevingen 
7:96: God straft alle bewoners van steden waar goddelozen wonen 
7:101: Ongelovigen zullen worden gestraft 
7:107: Wie Gods tekenen niet wil zien zal worden gestraft 
7:139: Alle niet-moslims zullen worden vernietigd door God 
7:166: God noemt joden apen en zal ze martelen tot de dag der opstanding 
7:177: Niet-islamitische volkeren zullen branden in de hel 
7:182: Ongelovigen worden geleidelijk aan aangepakt op een manier dat ze niet verwachten.
7:186: Ongelovigen moeten het zonder gids doen en raken de weg kwijt 
8:12: Onthoofdt en slaat de toppen van de vingers van ongelovigen af 
8:14: Ongelovigen branden in de hel 
8:17: De moslim doodde hen (de ongelovigen) niet, maar God doodde hen 
8:22: God ziet niets goeds in doven en stommen, anders maakte hij ze niet doof 
8:32: God straft ongelovigen pas na hun leven, hij laat zich niet testen 
8:36: Ongelovigen proberen het geloof van moslims met geld af te kopen maar zullen in de hel worden geworpen.
8:39: Bestrijd ongelovigen totdat iedereen moslim is 
8:41: Een deel van de oorlogsbuit die van ongelovigen is ontvreemd is voor God.
8:50: Van ongelovigen zullen de gezichten en ruggen verbrand worden 
8:52: God strafte de Egyptenaren omdat ze ongelovig waren 
8:55: Ongelovigen zijn erger dan beesten 
8:57: Verjaag ongelovigen, God haat ze.
8:65: Moslims zijn tien keer zo sterk dan ongelovigen als God ze wil steunen, anders dubbel zo sterk. 
8:73: Ongelovigen veroorzaken problemen 
9:1: God zal ongelovigen vernederen 
9:3: Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf 
9:5: Andersgelovigen zonder berouw moeten gedood worden, bekeerlingen mogen blijven leven 
9:7: Omdat andersgelovigen slecht zijn moeten ze niets hebben van moslims 
9:12: Als ongelovigen de islam smaden, dan moeten ze bestreden worden 
9:17: Ongelovigen kunnen geen moskee onderhouden 
9:19: Andersgelovigen die drank geven aan bedevaartgangers of een moskee bezoeken zijn onrechtvaardig 
9:23: Verstoot ongelovige familieleden 
9:24: Moslims moeten meer van God houden dan van hun familie 
9:26: God straft ongelovigen 
9:28: Andersgelovigen zijn onrein en mogen geen moskee betreden 
9:29: Bestrijd christenen en joden die geen belasting betalen 
9:30: God vervloekt joden en christenen 
9:32: Ongelovigen zullen tevergeefs God bestrijden 
9:34: Rijke priesters en monniken die niets aan God geven zullen een pijnlijke straf krijgen 
9:35: Ongelovigen krijgen brandmerken op hun voorhoofd, zijden en rug 
9:36: Bestrijd andersgelovigen zoals zij u bestrijden 
9:49: Ongelovigen gaan naar de hel 
9:52: Moslims mogen God een handje helpen bij het straffen van ongelovigen 
9:63: De vijanden van God branden in de hel 
9:67: Huichelaars, moslims die ongehoorzaam zijn aan God en ongelovigen branden in de hel.
9:73: Ongelovigen en huichelaars moeten bestreden worden voordat ze in de hel branden 
9:74: Ongelovigen branden in de hel en zullen tijdens hun leven geen vrienden of helpers hebben.
9:80: God luistert niet naar niet-moslims 
9:84: Bid niet voor een niet-moslim. Ga niet naar de begrafenis van een niet-moslim. Negeer de wezen van niet-moslims 
9:94: Bekeerde niet-moslims die dat deden om hun eigen leven te sparen zijn onrein 
9:97: De woestijnnomaden zijn de ergste ongelovigen. (Dus Nederlanders vallen wel mee) 
9:107: Wie het ongeloof verbreid is een leugenaar 
9:109: Andersgelovigen gaan naar de hel 
9:111: Torah, Bijbel en Koran roepen op om te vechten tot de dood voor God.
9:113: Andersgelovige familieleden mogen niet gesteund worden en gaan naar de hel.
9:123: Bestrijdt ongelovigen.

HIER GA IK NAAR VAN DROMEN

10:4: Ongelovigen krijgen een drank van kokend water en een pijnlijke straf.
10:7: Wie tevreden is met dit leven zonder geloof zal branden in de hel 
10:13: God heeft al heel wat ongelovigen vernietigd 
10:17: Het is onrechtvaardig sceptisch te zijn 
10:45: Niet-moslims zullen boeten 
10:68: Christenen worden zwaar gestraft 
10:73: God liet alle anders- en ongelovigen verdrinken tijdens de zondvloed 
10:88: God geeft de farao eerst rijkdom om ze vervolgens te vernietigen wegens ongeloof 
10:95: Niet-moslims wacht een straf 
11:17: Niet moslims zullen branden 
11:39: Niet-moslims worden gestraft 
11:42: Met de zondvloed werden de ongelovigen verdronken (inclusief ongelovige zuigelingen) 
11:48: Niet-moslims wacht een pijnlijke straf 
13:5: Wie in reïncarnatie gelooft gaat met een keten om de hals naar de hel 
13:18: Niet-moslims gaan naar de hel 
13:33: Wie meer dan één god aanbidt wordt tijdens het leven gestraft en gaat daarna naar de hel 
14:2: Ongelovigen worden gestraft 
14:21: Volgelingen van niet-islamitische leiders gaan naar de hel 
14:22: Wie niet God heeft gevolgd, heeft satan gevolgd.
14:30: Wie meer goden aanbidt gaat naar de hel 
15:2: Ongelovigen zal het spijten dat ze geen moslim zijn 
15:42: Wie dwaalt gaat naar de hel 
16:22: Wie niet in het hiernamaals gelooft is arrogant en heeft wat te verbergen 
16:26: God vernietigt de gebouwen van andersgelovigen 
16:27: Andersgelovigen zullen vergeefs hun goden aanroepen 
16:28: Ongelovigen gaan naar de hel 
16:39: Ongelovigen liegen 
16:60: Wie niet in een hiernamaals gelooft is slecht 
16:62: Ongelovigen gaan naar de hel 
16:63: Andersgelovigen zijn de vriend van satan en branden in de hel 
16:88: Ongelovigen krijgen dubbele straf 
16:94: Niet-moslims worden gestraft 
16:106: Ex-moslims krijgen een grote straf 
16:118: Joden zijn onrechtvaardig 
17:8: De hel is een kerker voor ongelovigen 
17:10: Wie niet gelooft in het hiernamaals wordt gestraft 
17:16: God heeft hele steden en generaties uitgemoord 
17:18: Ongelovigen branden in de hel 
17:39: Wie in meer dan één God gelooft, brandt in de hel 
17:45: God maakt ongelovigen blind en doof voor de koran 
17:49: Ongelovigen veranderen na de dood in steen of ijzer 
17:58: Op de Dag der Opstanding worden alle steden vernietigd 
17:97: Het vuur waarin ongelovigen branden wordt aangewakkerd door moslims 
18:26: God is tegen democratie 
18:29: Ongelovigen krijgen een douche van gesmolten lood 
18:52: Christenen en hindoestanen branden in de hel 
18:57: God maakt wie de 'tekenen' vergeet doof en blind 
18:100: Ongelovigen zien de hel 
18:102: Ongelovigen branden in de hel 
18:104: Ook ongelovigen die goed werk verrichten branden in de hel 
19:35: Wie gelooft dat Jezus een zoon van God is gaat naar de hel 
19:73: God heeft vele rijke en mooie ongelovigen gedood 
19:83: De ongelovigen worden gesteund door duivels en zullen branden in de hel 
20:48: Ongelovigen worden gefolterd 
20:127: Ongelovigen branden in de hel 
21:6: God heeft alleen steden van ongelovigen vernietigd 
21:26: Christenen gaan naar de hel 
21:39: Ongelovigen zullen branden 
21:97: Ongelovigen zijn brandstof voor de hel 
22:9: Ongelovigen zijn arrogant en zullen branden 
22:15: Wie denkt dat de profeet niet door God wordt gesteund moet zelfmoord plegen: 
22:19: Ongelovigen krijgen in de hel gewaden van vuur, kokende douches en ijzeren roedes 
22:25: Wie mensen afhoudt van de islam zal worden gestraft 
22:51: Wie de koran matigt, gaat naar de hel 
22:55: Ongelovigen worden gestraft voor hun twijfel 
22:57: Wie de tekenen niet ziet zal gestraft worden 
22:72: Ongelovigen zullen branden 
23:74: Wie niet in een hiernamaals gelooft gaat naar de hel 
23:117: Wie ook andere goden aanbidt wordt gestraft 
24:57: Wie niet gelooft gaat naar de hel 
24:62: Alleen moslims zijn gelovigen.
25:11: Wie niet in de Laatste Dag gelooft, gaat naar de hel.
25:26: De laatste dag zal voor ongelovigen moeilijk zijn 
25:36: Volkeren die de tekenen van God niet zagen, zijn door God vermoord 
25:52: Bestrijd ongelovigen 
26:200: Ongelovigen zondigen en worden gestraft 
26:213: Andersgelovigen worden gestraft 
26:224: Dichters trekken ongelovigen aan 
27:4: Wie niet in een hiernamaals gelooft brandt in de hel.
28:62: Andersgelovigen worden gestraft.
28:86: Steun ongelovigen nooit 
29:23: Geen genade voor ongelovigen 
29:25: Andersgelovigen branden in de hel 
29:49: Wie de tekenen niet ziet is onrechtvaardig 
29:52: Niet-moslims zijn verliezers 
29:53: De ongelovigen zullen onverwacht worden gestraft.
29:64: Leven stelt niets voor.
29:68: Niet-moslims gaan naar de hel 
30:16: Niet-moslims worden gestraft 
30:45: God houdt niet van ongelovigen 
30:57: Geen genade voor ongelovigen 
30:59: God sluit de harten van ongelovigen 
31:6: Wie spot met de islam zal gestraft worden 
31:23: Heb geen medelijden met ongelovigen, zij worden gestraft 
32:20: Wie zich niet onderwerpt gaat naar de hel 
32:22: Wie de tekenen niet ziet zal worden gestraft 
32:30: Negeer ongelovigen 
33:1: De profeet negeert ongelovigen 
33:8: Ongelovigen worden gestraft 
33:18: Wie zich afzijdig van oorlog houdt zal vruchteloos zijn. 
33:25: God steunt gelovigen in oorlog 
33:48: Gehoorzaam ongelovigen niet 
33:57: Wie God lastig valt wordt tijdens en na het leven vervloekt 
33:64: Ongelovigen branden in de hel 
33:68: Straf ongelovige leiders extra zwaar 
33:73: Niet islamitische priesters en monniken worden gestraft 
34:5: Wie de profeet bekritiseerd wordt gestraft

De Islam-Mohammed was pedoseksueel.

34:8: Wie niet in een hiernamaals gelooft wordt gestraft 
34:33: Ongelovigen gaan zware kettingen dragen 
34:38: Kritiek op de koran wordt gestraft 
34:51: Geen genade voor ongelovigen 
35:7: Wie niet gelooft, wordt gestraft 
35:26: Ongelovigen worden afgekeurd 
35:36: Ongelovigen branden in de hel 
35:37: Ongelovigen zijn boosdoeners en ondankbaar 
35:39: Ongelovigen verliezen 
36:6: Ongelovigen krijgen een ijzeren band om de nek 
36:9: God heeft ongelovigen verblind zodat ze niet meer kunnen geloven 
36:63: Ongelovigen gaan naar de hel 
37:35: Ongelovigen worden gestraft 
37:82: Ongelovigen verdronken in de zondvloed 
37:127: Ongelovigen worden gestraft 
37:136: God doodde iedereen in Sodom 
38:2: Ongelovigen hebben niets om trots op te zijn 
38:3: God heeft veel ongelovigen vernietigd 
38:8: Andersgelovigen worden gestraft 
38:14: God heeft nog meer ongelovigen vernietigd 
38:26: Wie niet doet wat God zegt wordt gestraft 
38:27: Ongelovigen zouden denken dat het leven zinloos is 
39:8: Ongelovigen branden in de hel 
39:13: Wie God niet gehoorzaamd wordt gestraft 
39:22: Niet-moslims dwalen 
39:25: Wie voor de profeet leefden werden gestraft 
39:26: God vernederde niet-moslims ook tijdens hun leven 
39:32: Wie liegt over God (kan dat?) is onrechtvaardig en komt in de hel terecht 
39:54: Wie zich niet onderwerpt aan God wordt gestraft 
39:56: God heeft geneg tekenen gegevens, wie die niet ziet wordt gestraft 
40:60: Gebeden worden verhoord, maar wie niet bid gaat naar de hel.
40:63: Wie geen tekenen ziet, is door God afgeleid 
40:70: Wie de koran verwerpt zal worden gesleept met boeien en kettingen in kokend water, en daarna in het vuur worden gegooid.
40:76: Ongelovigen branden in de hel 
40:84: Geen genade voor de ongelovigen in de hel 
41:6: Andersgelovigen zijn schandalig 
41:19: De oren, ogen en huid van de vijanden van God zullen in de hel getuigenis afleggen.

LAAT MAAR IK BEN NU LEESBLIND

41:27: Ongelovigen worden gestraft 
41:28: Ongelovigen branden in de hel 
41:40: Wie de tekenen van God niet ziet gaat naar de hel 
41:50: Ongelovigen worden gestraft 
42:16: Afvalligen worden gestraft 
42:26: Ongelovigen worden gestraft 
42:44: Ongelovigen zijn onrechtvaardig en branden in de hel 
43:36: Ex-moslims krijgen de duivel als metgezel 
43:88: Ongelovigen zullen hun dwaling gaan beseffen 
44:10: Ongelovigen zullen op de laatste dag omhult worden door een pijnlijke damp 
44:54: Gelovigen krijgen mooie meisjes, ongelovigen laaiend vuur 
45:7: Ongelovigen zijn leugenaars die een grote straf zullen krijgen 
45:11: Wie de tekenen van God niet ziet wordt gestraft 
45:31: Wie geen moslim wordt is arrogant 
45:32: Wie niet zeker is van de islam gaat naar de hel 
45:35: Wie de tekenen van God bespot brandt in de hel

Satan pist in je oor als je tijdens het bidden inslaapt.

46:20: Ongelovigen branden in de hel omdat ze arrogant zijn 
46:33: Wie niet gelooft dat God doden kan laten herrijzen, brandt in de hel.
47:1: Het werk van niet-moslims zal vruchteloos zijn 
47:3: Ongelovigen volgen een leugen 
47:4: In oorlog moeten ongelovigen vastgebonden worden in de nek worden getroffen. Martelaars die strijden tegen ongelovigen gaan naar het paradijs 
47:8: Het werk van ongelovigen is vruchteloos 
47:9: Ongelovigen haten God 
47:10: God heeft vroeger alle ongelovigen vernietigd. 
47:11: Ongelovigen worden niet beschermd 
47:12: Ongelovigen eten als vee en zullen in de hel belanden 
47:25: Het werk van ex-moslims zal vruchteloos zijn 
47:32: Het werk van ongelovigen zal vruchteloos zijn 
47:34: Ongelovigen worden niet vergeven door God 
48:6: Andersgelovigen hebben boze gedachten en zullen gestraft wordendoor God.
48:13: Niet-moslims branden in de hel 
48:16: Wie niet wil vechten voor de islam gaat naar de hel.
48:17: Wie zich van de islam afkeert, zal gestraft worden.
48:25: God zal ongelovigen straffen 
48:28: God zal de islam laten zegevieren 
48:29: Moslims moeten hard optreden tegen ongelovigen: 
50:26: Wie in andere goden dan in God gelooft, zal gemarteld worden.
51:10: Wie twijfelt over de Laatste Dag, gaat naar de hel.
51:44: Wie een gebod van God overtreed kan door de bliksem worden getroffen en zich daar niet tegen beschermen. 
51:60: Ongelovigen gaan flink balen op de Laatste Dag 
52:7: Wie de islam heeft verloochend brand in de hel.
52:18: Moslims gaan niet naar de hel, de rest wel.
53:29: Negeer niet-moslims 
53:47: Niet-moslims branden in de hel 
54:34: De inwoners van sodom werden door stenen gestraft vanwege hun ongeloof 
55:43: Wie niet in de hel gelooft, zal erin tussen vuur en stoom rondjes lopen 
56:51: Ongelovigen gaan gif eten en kokend water drinken 
56:92: Wie de islam heeft verloochend brandt in de hel.
57:13: Ongelovigen worden gestraft.
57:15: Ongelovigen branden in de hel 
57:19: Niet-moslims gaan naar de hel.
58:4: Ongelovigen worden pijnlijk gestraft 
58:5: Ongelovigen zullen worden gestraft 
58:8: Wie de profeet niet gehoorzaamt zal branden in de hel.
58:14: Wie vrienden wordt met niet-moslims zal worden gestraft 
58:16: Wie bevriend is met niet-moslims gaat naar de hel.
58:20: Wie God of de profeet tegenwerkt wordt vernederd 
59:2: God heeft de ongelovigen gestraft door hen uit hun huizen te zetten.
59:11: Ongelovigen onder de 'mensen van het Boek' zijn leugenaars.
59:13: Niet-moslims vrezen moslims meer dan God.
59:17: Niet-moslims branden met satan in de hel.
60:1: Wordt geen vrienden met niet-moslims 
60:9: Biedt geen vriendschap aan aan niet-moslims.
61:7: Liegen over God is het ergste wat je kan doen 
61:9: De islam zal zegevieren over alle andere godsdiensten.

Moslims en Linkse Kerk verdelen de wereld in goed en slecht.


62:5: Joden die de wetten van de Torah niet naleven zijn ezels en krijgen geen steun van God.
63:1: Joden zijn als aangeklede stukken hout, gereed om te branden, dit zijn uw vijanden.
63:6: God zal de joden niet leiden: 
64:5: Ongelovigen werden vroeger gestraft, dus wees gewaarschuwd.
64:10: Ongelovigen gaan naar de hel 
65:8: Vele steden zijn verwoest door God omdat ze niet volgzaam waren: 
66:9: De profeet moet ongelovigen bestrijden die naar de hel gaan.
67:6: Ongelovigen gaan naar de hel: 
67:28: Ongelovigen wacht een pijnlijke straf 
68:8: Gehoorzaam geen niet-moslims 
68:15: Wie zegt dat de koran een fabel is zal gebrandmerkt worden op de neus.
69:30: Ongelovigen worden geketend en in de hel geworpen.
70:6: Ongelovigen worden gestraft 
71:1: Het volk van Noach werd gestraft 
71:26: Het nageslacht van ongelovigen is onzedelijk en ondankbaar.
72:14: Wie zich niet onderwerpt aan de islam is brandstof voor de hel.
72:17: Wie niet denkt aan God wordt gestraft 
72:23: Niet-moslims gaan naar de hel 
73:11: Ongelovigen krijgen zware boeien, vuur en verstikkend voedsel.
74:9: De laatste dag zal niet makkelijk zijn voor ongelovigen 
74:31: Ongelovigen dwalen 
76:4: Ongelovigen branden in de hel 
76:24: Ongelovigen moet je niet gehoorzamen 
77:15: Ongelovigen gaan heel veel spijt krijgen 
78:21: Ongelovigen gaan kokend water en een stinkende vloeistof in de hel drinken.
78:40: Ongelovigen zullen wensen dat ze stof waren geweest.
79:36: Wie voor het leven kiest in plaats van de islam gaat naar de hel.
80:41: Ongelovigen zijn slecht en branden in de hel 
83:10: Ongelovigen zullen op de Dag des Oordeels in de hel branden 
83:36: Ongelovigen worden gestraft 
84:21: Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf 
86:16: Ongelovigen krijgen een tijdje uitstel 
88:23: Ongelovigen en afvalligen worden gestraft 
89:11: God heeft ongelovige steden gestaft 
90:19: Ongelovigen zullen worden omringd door vuur.
92:14: Wie de islam loochent brandt in de hel.
95:4: God laat mensen zelf vervallen tot het allerlaagste.
96:13: Zoek en verraad ongelovigen 
98:6: De christenen en joden die de profeet niet erkennen zijn de slechtste der schepselen en gaan naar de hel.
107:1: Niet-moslims verstoten wezen en laten de armen verhongeren.
113:4: Hekserij is slecht.

 

Aan te bevelen intens bijgewerkte websites over de multicul:
www.hetvrijevolk.com
ejbron.wordpress.com
www.vrijspreker.nl


 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 

 

 

 SOORTEN ISLAM 

Salafisten
Alevieten 
Schisma shiïeten-soennieten

SALAFISTEN
In dat zelfde jaar (2005) geven islamdeskundigen en geheime dienst AIVD geen cijfers over het aantal salafisten in Nederland.

Dat zijn moslims die er een dagtaak aan hebben om uit te stippelen hoe het 1400 jaar geleden moest in de begintijd van de profeet.
Bovenstaande enquête-uitslag is duidelijk zat: minstens 50% van alle moslims hier is salafist, en door uw eigen naïeve stemgedrag ongetwijfeld straks slechts 55% en daarna slechts 60%.
De AIVD noemt de salafisten staatsgevaarlijk. Ook Martijn de Koning, mede-auteur van het boek Nederlandse Moslims, vindt dat salafisten grote invloed hebben op zoekende jongeren. Salafisten zijn uiterst actief met propaganda.

Abdel Maoula (26) uit Den Haag, spreekt boekdelen als hij zegt: "Het salafisme is helemaal geen stroming binnen de islam, maar de enige ware islam. Wij wensen kufar ('ongelovigen') niet de dood toe, maar de islam."

 

 

Salafisten bezoeken soms islamitische boekhandels en eisen verwijdering van bepaalde lektuur, of sommeren dat de deur op slot gaat als er een vrouw naar binnen wil, aldus de verkoper die repressailles wil voorkomen.

 

 

Salafisme is een verzamelnaam met als gemeenschappelijk kenmerk: een compromisloze, rechtlijnige uitleg van de islamitische bronnen. De Salafiyya Jihaddiyya daarbinnen is een stroming die de mondiale 'Heilige Oorlog' predikt tegen zowel het Westen als Arabische regeringen (zoals het Saoedische koningshuis met zijn schriftgeleerden).
Zogenaamd gematigder salafisten zijn b.v. imams van de Haagse As Soennah-moskee, Mahmoud el Shershaby van de omstreden Al Tawheed moskee in Amsterdam en Ahmed Salaam, die minister Verdonk geen hand wou geven.

Salafisme in Nederland, Netwerkreportage 2007: klik hier
Erger u ook bont en blauw over onze beschouwing:
Politieke Islam in 2010 spoorloos
voor linkse wetenschap...

Voormalige hangjongeren vinden een identiteit bij het salafisme.
Het Amsterdams Stadsblad van 27-9-2000 interviewde moslima Marylin Herfst, met toenaam vermeld, dus niet bang voor eerwraak. "Door luiheid investeren ouders niet in hun kinderen, om hun bestaan in Nederland zin te geven. Marokkaanse hangjochies slopen de buurt en ouders kijken werkloos toe. Ik krijg zelf een grote bek omdat ik zwart ben. Waarom ik een hoofddoek draag, lachte een hangjongen: zwarten kunnen toch geen moslim zijn? Een bepaald soort racistische Marokkaanse gezinnen bepaalt de sfeer. Zij beschuldigen Nederland voortdurend van discriminatie maar zij discrimineren zichzelf. Waarom ik mijn kinderen niet op koranles doe? Omdat ze daar leren dat joden en Nederlanders duivels zijn; ze vinden zichzelf superieur.
En maar roepen hoe zielig ze zijn, geen respect ontvangen, en dat Nederlanders discrimineren. Vader zit de hele dag thee te drinken in plaats voor te lezen of te voetballen, dus alle inspanning van de school om iets van die kinderen te maken is zonde van de tijd. Laten die ouders eerst eens hun kinderen een goed voorbeeld geven," aldus Marylin Herfst.

 

Breng de boodschap (oh Mohammed) van een pijnlijke verdoemenis aan rijke en hebzuchtige christelijke monniken en joodse rabbi's en aan ongelovigen (9:34, 9:3).

Joden en christenen geloven in afgoden en valse goden, omdat zij er aanspraak op maken juister geleid te worden dan moslims (4:51).

Joden zijn het hebzuchtigst van de hele mensheid (2:96).

 

SAMENVATTENDE TYPERING VAN DE KORAN
Firasat Imran, een Pakistaanse politieke vluchteling die in Spanje woont, voerde in 2012 de volgende tien punten aan om de Koran in Spanje verboden te krijgen zijnde in strijd met de grondwet:

1. De koran is geen heilig of religieus boek, maar een boek, dat gewelddadigheid, haat en discriminatie predikt.

2. De koran is een gruwelijk boek, dat de zogenaamde gemeenschap van moslims ertoe oproept om de jihad te voeren, onschuldige mensen te doden en de wereldvrede te vernietigen.

3. De koran is voor al het terrorisme verantwoordelijk, dat we de afgelopen jaren beleefd hebben, waarbij duizenden mensen hun leven verloren hebben.

4. De koran is een boek, dat zijn gelovigen sinistere aanwijzingen geeft en hen opstookt de hele wereld te veroveren en tot iedere prijs de macht te grijpen.

5. De koran is een boek, dat tot haat en geweld oproept en daarom met de moderne wereld en rechtscultuur onverenigbaar is.

6. De koran is een boek, dat streeft naar discriminatie tussen mensen.

7. De koran is een boek, dat geen vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting toestaat.

8. De koran is een boek, dat door onrechtvaardige uit overdreven mannelijkheidswaan ontsproten voorschriften, de veroorzaker is van lijden en kwellingen voor vrouwen.

9. De koran is een boek, dat geen leer van eenheid doorgeeft, maar zijn aanhangers oproept tot tweespalt en hen vriendschap met niet-moslims verbiedt, omdat zij in de ogen van de koran ongelovigen zijn.

10. De koran is een grote bedreiging voor de vrije samenleving. Een boek, dat oproept tot het voeren van de jihad, tot doden, tot haat, tot discriminatie en tot wraak, kan op geen enkele wijze verenigbaar zijn met het moderne rechtssysteem. Het is een boek, dat volledig tegenstrijdig is aan alles, wat een moderne Europese grondwet garandeert. 

 

Als u buiten woont in een vrijstaande villa (of een blanke Haagse woonenclave) omdat u modern links bent, en uiteraard meent dat het volk solidair moet zijn met een horde nieuwe underdogs uit de derde wereld, dan raden wij u aan te stemmen op Groen Link.
Dat is een uitgebalanceerde keuze omdat de natuurbeschermings-aspecten die daar in het vaandel staan, uw modern-linkse vorm van groen wonen veraangenamen, terwijl het milieu ook weer geen al te overdreven plaats krijgt. Want Groen Links is namelijk Rood. En Rood wil immers Nederland zo goed mogelijk zwart maken, wat u?

Van de Heilige Oorlog hebt u daar in het groen ook minder last, die gevoerd gaat worden door salafisten tegen een enorm vrijzinnige stroming binnen de islam: de alevieten.

 

 

ALEVIETEN
Van alle Turken in Nederland is minstens een vijfde tot een kwart aleviet, wordt beweerd. Ze hebben geen moskeeën met minaretten, kleden zich modern zonder ingebakerd hoofd, bidden niet vijfmaal daags, vreten zich niet vol voor- en na zonsondergang (ramadan), onderdrukken geen vrouwen maar dansen ermee, en hangen fleurige afbeeldingen aan de muur van levende wezens..
In Turkije moeten alevieten van de regering soennieten worden (dat zijn moslims zoals in Irak de kliek rond Sadam). Omdat wij ons in de toekomst door Turkije willen laten veroveren, maakt de Turkse regering ons wijs wat wij willen horen: dat zij daar zo hechten aan de scheiding tussen kerk en staat! Islamieten zijn grootmeesters in het manipuleren en daar trappen u en ik dolgraag in.
Dat godsdienst en nationale staat daar streng gescheiden zijn zie je goed aan de nationale vlag met het symbool van de maangod Allah. En omdat de Turkse regering zich niet met religie inlaat, bouwt de Turkse overheid in alevitische dorpen soennitische moskeeën met minaretten waar vijf maal daags de huilbui uit jankt voor Allah's lofgebed.

In 2007 krijgt Turkije een mohammedaanse regering die de leugen over scheiding van moskee en staat veel eerlijker zichtbaar wil maken: afschaffing van het hoofddoekverbod in openbare gebouwen zoals universiteiten als volgende stap op weg naar een Turkse theocratie, al wordt dit vooralsnog tegengehouden.

Als u voor een bonte samenleving kiest haal dan zoveel mogelijk tegenstanders groothartig naar Hollanda toe. Dan kunt u in de toekomst lachen en huilen van de conflicten tussen soennieten en koerden die alevieten proberen te vermoorden.

Het Nederlandse soennitische Contact Orgaan Moslims, heeft de alevieten uitgesloten omdat alevieten shiïeten zouden zijn, beweerde Mahmut Inci in het Amsterdamse blad Mug van mei 2006 (krant voor uitkeringstrekkers).
Maar: "Wij voelen ons humanist. Bij ons staat de mens centraal, ook christenen en joden en niet-gelovigen."

In het niet uit rijkssubsidie of oliegeld betaalde, eigen alevitische ontmoetingshuis leidt de voorganger of voorgang
STER de bijeenkomsten, in het teken van verzoening en solidariteit, met een debat over homo's, of een rituele volksdans van mannen met vrouwen. We hoeven er niet bij te zeggen hoezeer zulke ketters vroeger moeten zijn vervolgd en hoe graag de salafisten als de sharia in Nederland van kracht wordt, hun hakmes in deze alevitische dwaalleer zullen zetten.

Volgens www.pirsultan.nl van de alevieten:
- Geen dogma's, geen profetieën, geen 'heilige' boeken, geen bekeringen, geen superioteitsgevoel...
- Het 'goddelijke' in de mens in plaats van een 'God' buiten de mens...
- Pantheïstisch, mystiek (innerlijke vorm van Islam), eenheid van religies, Moeder Natuur...
- Humanistisch: de mens als middelpunt, menswaardigheid, zelfbeschikking, gelijkwaardigheid van de sexen...
- Cultureel en vooruitstrevend: wetenschap, muziek, dans, literatuur...
- Sociaal: medemens, Eenheid in Veelheid...
- Vooruitstrevende aanhang: sociaal-democratisch, liberaal, progressief, scheiding Staat en religie... 

Als u nu al aleviet wil worden kijk dan verder op: http://alevitisme.verzamelgids.nl

Deze islam-ketters, deze heiligschenners, die de Profeet aan hun laars lappen, spreken prima Nederlands. Dus daar hoeft u als Linkse Kerk geen zendelingen heen te sturen. U verlaagt liever de politiek incorrecte drempels voor bruiden-toevloed uit het Rif-gebergte. Dan vergroot u mooi uw kans op de arbeidsmarkt als linkse zieligheids-trainer.
Hoe meer artikel 13 mohammedanen anderen in de haren gaan vliegen op de Hollandse kleimatras, des te meer kamervragen kunt u stellen ter verhoging van slachtoffer-bewustwording en des te meer hoofddoekjes kunt u plaatsen in uw eigen hoofdbestuur. Als links utopist gelooft u per slot in de maakbare redelijkheidsfabriek, hoewel het bij moslimhaantjes maar om 1 ding gaat.
Luister en huiver, linkse pikkies: het gaat erom wie diegene is, die de ander overheerst.

 

 

Afgezien van de weinig bekende denkbeelden der alevieten, worden onbeteugelde strijdlust en blind haatzaaien jegens niet-moslims als essentiële kenmerken gezien van de islam in het algemeen, en als uitvloeisel van de leer der Heilige Oorlog.
Wel waren de oorlogen uit naam van het christendom weer net zo talrijk en bloedig als die van de islam tegen "heidenen", dus het is de vraag welk heilig boek je het eerst als WC-papier moet aanwenden.

 

 

 

EX-MOSLIMS
PvdA-raadslid Ehsan Jami krijgt in 2007 bekendheid als oprichter van het Comité voor Ex-Moslims, gepresenteerd op de
wereldwijde gedenkdag voor moslim-tirannie,
de 11e september.

De Linkse Pers tracht zijn "zieke geest" ontluisterend te analyseren, stemmen gaan op dat hij zijn toon moet matigen en waarschuwingen weerklinken dat zijn uitlatingen slapende terroristen dreigen wakker te maken, bedoeld om zijn moreel te breken.

Niet alleen wordt hij op straat uitgescholden en bedreigd door eigen ex-geloofsgenoten, maar ook Allah's Partij van de Allochtonen is erg ongelukkig met zijn initiatief.
Op 4-8-2007 werd Jami derhalve door twee Marokkanen en een Somaliër op straat mishandeld die daarbij hun gangbare armoedzaaiers ziektekennis uitschreeuwden.
Zijn plan voor een eigen film over de islam was omstreden nu Nederland geen meningsvrijheid meer kent en hij is bijna gezwicht voor de bedreigingen maar begin december 2008 na maanden werk was zijn
interview met de profeet Mohammed klaar.
"Moslims zijn vrij om de islam de rug toe te keren," vond de profeet. "Als ze in de hel willen branden, prima."

Webiste:
http://dutch.faithfreedom.org

 

 


Arabist Hans Jansen over godsdienst.

 

SOENNIETEN EN SHIÏETEN
U ligt tenminste wakker van de islamisering, dus u vraagt zich af wat het verschil is tussen soennitische moslims en shiïtische.
Zo was er immers in 1979 een islamitische revolutie onder leiding van de shiïtische ayatollay Khomeiny. In Irak bestrijden soennieten (club van wijlen Sadam) en shiïeten uit het zuiden elkaar bloedig. Op Maroc.nl behandelen 'moderne' moslimjongeren uit beide kampen elkaar als ketters. In januari 2011 begon er oproer in Noord-Afrika onder de soennieten.
Bent u fit genoeg voor hersengymnastiek?

NEEN, IK WIL WEG

JA, IK LEES DOOR

Er bestaat ook een schisma (scheuring) bij het christendom in Europa in 15-zoveel: de Kerkhervorming (Reformatie). Protestanten scheidden zich af van katholieken b.v. wegens hun heiligenverering en betalen voor zondevergeving om in de hemel te komen (aflaat).

Bij dit islam-schisma gaat het erom wie in 600-zoveel de profeet Mohammed had moeten opvolgen.

De soennieten vinden dat Mohammed tijdens zijn leven geen opvolger heeft aangeduid en ook niet hoe die had moeten worden gekozen. Soennieten geloven dat er na het overlijden in het jaar 632 van de profeet, kaliefs (opvolgers) kwamen.

De sjiieten vinden dat Mohammed heus wel een opvolger heeft gekozen en dat daar ook een erfelijk recht aan vast zit. Voor hen is het niet de gemeenschap die de leider aanwijst, maar Allahs wil die het leiderschap toewijst aan de nakomelingen van de neef en schoonzoon van Mohammed: Hazrat Ali.

Shiïeten geloven niet in de eerste drie kaliefs, maar alleen in deze vierde: Hazrat Ali. Die neef en schoonzoon van Mohammed is volgens hen de rechtmatige opvolger van hun profeet wegens erfopvolging.

Het woord soenna is Arabisch voor 'traditie'. Soennitische moslims volgen een traditie die gebaseerd is op het leven en optreden van de profeet van de islam. De Hadith, een verzameling overleveringen, vormt naast de Koran een heilig boek voor deze moslims, voor zover een boek "heilig" kan zijn.
Circa 80-90% van alle moslims, ook die in het Westen leven, zijn soennieten.

De sjiieten houden veel minder rekening met de soenna (traditie) en volgen stipt de Koran. 

Shiïeten denken dat er ooit ene Imam Mahdi zal verschijnen om de mensen (moslims) te leiden (zoals de joden de messias verwachten).

Imam Mahdi de Islam-messias ook wel gezien als de Anti-Christ

 

Hun twaalfde imam, kleinzoon van de profeet, was heel jong in een tunnel of kelder verdwenen en wordt Imam Ghaib genoemd. Volgens shiïeten zal deze verlossersfiguur aan het einde der tijden opduiken als een volwassen man om de mensen/moslims voor te gaan in de strijd tegen ongelovigen zoals veel leden van Groen Links en de PvdA.

De soennieten verwachten eveneens de Mahdi, maar geloven daarentegen niet dat deze figuur de kleinzoon is/was van de profeet.
Bij zowel soennieten als shiïeten staat er een bloedige afrekening op Mahdi's programma wat betreft heidenen afslachten en roosteren in de hel.

Voor soennieten is een imam (niet veel meer dan) de leider van het vrijdagse gebed in de moskee. Het is vooral na dit gebed dat overal ter wereld in brandhaarden rellen uitbreken, zoals ook nu in Noord-Afrika.
Bij de soennieten is (her)interpretatie van de Koran niet toegestaan.
Maar bij de sjiieten (die dus niet met kaliefs werken) mag een imam de Koran juist wel interpreteren.
Bekend zijn de fatwa's zoals het doodvonnis tegen de romanschrijver Salman Rushdie, uitgevaardigd door shiïtische ayatollahs.

Ook de PVV-leider Geert Wilders is niet alleen in Nederland door linkse kerkgangers voor het gerecht gesleept wegens kritiek op de islam, maar werd ook internationaal ter dood veroordeeld door shiïtische imams wegens belediging.

Gaat u door met de hersengymnastiek?

IK WIL HIER NU HELEMAAL WEG

In het jaar 656 werd Hazrat Ali (neef en schoonzoon van Mohammed) dus uiteindelijk toch kalief, de vierde sinds de dood van de profeet en vijf jaar later vermoord. Hoessein, een zoon uit het huwelijk tussen deze Ali en ene Fatima, nam de strijd voor de leiding van de moslimwereld over. Maar hij werd in het jaar 680 verslagen en vermoord door het leger van een soenniet die inmiddels zelf kalief was geworden. 

De moord door mede-moslims op Hoessein, een soort islamitische 'heilige', staat centraal binnen het sjiitische geloof. Door te sterven betaalde Hoessein zelfs voor de zonden van anderen, zo menen sjiieten.
Hierbij dringt zich vanzelfsprekend de kruisiging van Jezus Christus op, een gebeurtenis die centraal staat binnen het christendom, omdat Jezus Christus ook als een loskoopoffer geldt, waardoor dus christenen in de hemel kunnen komen (hun God de Vader wil dat op zonden altijd straf volgt, maakt niet uit of die straf ondergaan werd door zijn eigen 'zoon' of door de zondaars zelf). 

Soennieten staan zeer vijandig ten opzichte van wat zij beschouwen als de Hoessein-verering. Binnen de soennitische traditie staat juist een extreme vorm van monotheïsme centraal. Oftewel: alleen Allah mag aanbeden worden. Wat maar een beetje lijkt op verering van iets anders is onacceptabel.

Voor soennieten is een imam simpelweg een geestelijke waarvan er duizenden zijn, maar sjiieten kennen slechts twaalf imams. Ali was de eerste, de andere elf zijn zijn afstammelingen. De tiende en elfde imam liggen begraven in Samarra in Irak, in de Gouden Moskee, die op 22-2-2006 werd opgeblazen. Geen enkele soennitische extremist eiste hiervoor de verantwoordelijkheid op.

Egypte, nu heftig in het nieuws door oproer, is soennitisch en de opstand verschilt in die zin met die van Iran (1979) dat destijds in Iran populaire shiïtische leiders het heft in handen namen (Khomeiny). Na democratische afschaffing van de democratie in Iran hebben shiïtische leiders (ayatollahs) met hun herinterpretatie van de Koran zich gesteld boven de wereldlijke heersers daar.

 

Soennieten en shiieten verdeeld over Afrika en Azie
Landen met een moslimbevolking van minimaal 10% - groen is soennitisch, rood is shiïitisch.


Er zijn slechts vier landen ter wereld met een sjiitische meerderheid: Iran (93 procent), Bahrein (70 procent), Azerbeidzjan (65 procent) en Irak (60 procent). Alle andere moslimlanden kennen een meerderheid van soennieten. Jemen en Libanon hebben een grote sjiitische minderheid, respectievelijk 40 procent en 35 procent.

Soennieten en sjiieten beschikken beide over een aantal terreur-organisaties.
De meest beruchte soennitische organisaties zijn Al-Qaida van Osama bin Laden, de Taliban in Afghanistan en Sipah-e-Sabaha (Leger van de profeet) in Pakistan.

 

Haat imam of terreur ayatollah van religie van de vrede.Radicaal sjiitische terreur-groepen zijn het Mahdi-leger in Irak, Hezbollah in Libanon en haar zusterorganisatie Islamitische Jihad, met kantoren in Syrië, al werkt Hezbollah samen met Hamas, dat overwegend soennitisch is. 

Zowel soennieten als shiïeten hanteren de Koran, erkennen Mohammed als de profeet en de doctrine van de jihad (Heilige Oorlog) is bij beide sterk ontwikkeld.
Logisch, de islam is in de zevende eeuw ontstaan als godsdienst èn als staat. Mohammed was de laatste tien jaar van zijn leven niet alleen een 'profeet', maar ook de politieke leider van de jonge islamitische sekte. En die was in oorlog met andere stammen.
Geen wonder dat de Koran aanzet "zich te beijveren op de weg van God", zoals de Heilige Oorlog wordt aangeduid.
Gesneuvelde strijders krijgen directe toelating tot het Paradijs, met verkwikkende stromen, godendrank al of niet met alcohol (daar wel toegestaan) en paradijshoeri's die volgens sommige schriftuitleggers telkens weer maagd worden na het bloeden.

De strijd tussen soennieten en shiïeten zoals in Irak illustreert dat de jihad niet stopt in een islamitisch land.

Hamas-raketten in Gaza bestemd voor Israel

Het is dan ook een hersenspinsel te menen, als de Arabische landen (Iran: atoom) erin zouden slagen Israel van de kaart te vegen, dat in Palestina de strijd daardoor zou zijn gestreden.


Gaat u door met de hersengymnastiek?
LEES DAN OOK DE DETAILS EN KLIK HIER...
Salam Aleikum = Vrede zij met U (salami van uw lijk)

 

 


EEN IMPERIALISTISCHE GODSDIENST
MET EEN HEILIGE OORLOG
De doctrine van de Heilige Oorlog is in de islam sterk ontwikkeld, schrijft Ruud Peters in Folia Civitatis van 15 maart 1980.
Logisch, de islam is in de zevende eeuw ontstaan als godsdienst èn als staat. Mohammed was de laatste tien jaar van zijn leven niet alleen een 'profeet', maar ook de politieke leider van de jonge islamitische sekte. En die was in oorlog met andere stammen. Geen wonder dat de Koran aanzet "zich te beijveren op de weg van God", zoals de Heilige Oorlog wordt aangeduid.
Gesneuvelde strijders krijgen directe toelating tot het Paradijs, met verkwikkende stromen, dranken en paradijshoeri's die volgens sommige schriftuitleggers telkens weer maagd worden na het bloeden (bloed en islam: een onafscheidelijke kick).


Scheermes niet om meisjesvulva's weg te knippen maar om haar te bevrijden van de inbakering des geloofs:

 

Betreffende onderdrukking van vrouwen (door godsdiensten), bekijk de obsessie op: Mannen-Eer met Vrouwen-Sex.

 


Het geobsedeerd zijn met de vrouwelijke libido gaat verder dan alleen maar weigeren vrouwen een hand te geven.

 


Honderd jaar na Mohammed's dood strekte het islamitische rijk zich uit van Spanje tot Centraal-Azië, maar in Nederland zal bezetting door de islam geen eeuw hoeven duren dankzij de Partij v.d. Allochtonen (met uitverkoopsters als Hedy d'Ancona, Ella Vogelaar, Anja Meulenbelt, Guusje ter Horst en andere landverraders).
De zgn. Heilige Oorlog of jihad is een godsdienstige plicht, door de Koran aan alle moslims voorgeschreven. Het doel van de jihad is volgens de islamitische handboeken over dat onderwerp niet om kruisvaarders en heidenen met geweld tot de islam te bekeren: de Koran zegt immers duidelijk dat er in geloofszaken geen dwang mogelijk is! Indien hersenspoeltechnieken, religieuze pillen of bio-feedback instaat waren iemand te forceren tot het moslimgeloof, dan had men daar dankbaar gebruik van gemaakt, maar helaas. Er vanuit gaande dat er dus ongelovigen bestaan blijven er genoeg alternatieven over.
Doel van de Heilige Oorlog was bijvoorbeeld ook het uitbreiden (of verdedigen) van islamitisch gebied. De onderworpen bevolking werd dan dus niet steeds met doodsbedreiging gedwongen zich tot de islam te bekeren, want tegen betaling van een bijzondere belasting mochten zij hun eigen geloof behouden, om niet te worden uitgeroeid.Inmiddels zijn er 1,3 miljard volgelingen wereldwijd (1 op de 5). In Frankrijk verdubbeling van 2,5 miljoen in 1982 naar 5 miljoen in 2003. In Duitsland verdubbeling van 1,8 naar 3,5 miljoen.
Op Nederlandse uitnodiging verdubbelde hun aantal hier van 450.000 in 1990 tot rond de miljoen; de helft woont in en om de grote steden. Belangrijke oorzaak is dat gastarbeiders hun familie mochten laten overkomen. Nederland is zo lullig zich impotent te verklaren om de toevloed tegen te houden (de helft der moslimmannen wil een bruid laten immigreren) namelijk wegens zogenaamde ondertekende verdragen met het buitenland.

 

 

Het gaat er niet om of maar wanneer hun overheersing van Nederland een feit is, maar als dat van de stembusuitslag af moet hangen denk dan aan de burger die riep "dat moet ik niet"  toen een rechtsradicaal hem een folder aanbood met de woorden: "Wij zijn voor Nederland".
Weest u alstublieft niet zo onfatsoenlijk om in uw
stemgedrag voor Nederland te kiezen, want dan bent u namelijk een racistische neo-nazi die islamieten wil vergassen.

 

 IS GODS EIGEN 
 GODSDIENT (DE ISLAM) 
 EEN RELIGIEUZE 
 VREDES-IDEOLOGIE

Als u er nu nog geen genoeg van hebt laat u dan overspoelen door onze veroveringenlijst die alle moslims kennen. Lees verder...

 

In de nabije geschiedenis heeft vrijwel de hele islamitische wereld onder (in)directe christelijke koloniale overheersing gestaan. Toen na de Tweede Wereldoorlog de olie nog belangrijker werd voor de economie van het westen, kregen de islamitische oliesjeiks eens te meer een pressiemiddel om eindelijk zelf eens de regels te gaan stellen. Deze demonstratie van eigen macht en waardigheid was in feite een socio-economisch gebeuren. Dit heeft niet zozeer van doen met godsdienst als zodanig, omdat de islam in wezen een maatschappelijk-politiek bestel vormt tegenover een vijandelijke orde. De oliecrisis van december 1973 was een actie van oligarchen tegen het westen (wegens vermeende steun aan Israëls oktober-oorlog: Jom Kipoer).

De allerschrikbarendste gevolgen hiervan vormen
de theorie van "Oil for immigration". De Britse historica Giselle Littman (Caïro, 1933) schreef in 2005 onder het pseudoniem Bat Ye'or (=dochter van de Nijl) een boek "Eurabia, the Euro-Arab Axis" waarin gedocumenteerd wordt dat naar aanleiding van deze oliecrisis 1973, het westen een deal heeft gesloten met de Arabische wereld. Socialisten aan de macht hebben in de Resolutie van Straatsburg (onthoud die naam) waarvoor Pim en Theo het leven lieten en waardoor er van u op Schiphol een röntgen-pornofoto wordt gemaakt, de EEG laten beloven om voortaan de islamitische immigratie te bevorderen. Namelijk wegens “de grote verrijking, die het Arabisch cultuurgoed ons te bieden heeft, vooral op het gebied van normen en waarden”.


De pers moet worden ingeschakeld “om een gunstig klimaat te scheppen voor de immigranten”, en de academische wereld moet “de nadruk leggen op de positieve bijdrage van de Arabische cultuur aan de ontwikkeling van Europa”. Geld moet worden uitgetrokken voor de oprichting van moskeeën, koranscholen en wetenschappelijke instituten ter bestudering van de islam. Het staat allemaal zwart op wit dankzij de EEG in dat boek "Eurabia".
Vandaar die afgeperste ruil om voortaan de islam te faciliteren.

IK WIL HIER NU WEG

Zelfs binnen het islamitische blok zijn veel islamitische landen in feite elkaars vijanden of bestrijden verschillen in elkaars leer. Maar zij houden naar de buitenwereld van "ongelovigen" toch liever de schone schijn van eenheid op. Hierbij worden bovendien "koloniale" infiltratietactieken gehanteerd: arabieren of hun stromannen verzamelen met oliefortuin westerse aandelen, verwerven met een vijandig bod hele bankconcerns of bezitten half IBM. Dit is de moderne veroveringsoorlog waarmee zij een economische macht kunnen vestigen in het gebied van hun tegenstanders (anders dus dan de Roomse Kerk met aandelen in de eigen Italiaanse auto-industrie of anticonceptiepilfabriek).

In eigen regio stellen de mohammedaanse vorsten overigens prijs op koraninterpretatie die hun wereldlijke macht bevestigt; eventueel benoemen zij een soort islamitische paus die hen vanuit zijn geestelijk gezag, over de verlangde middelen religieus bevoegd verklaart. Vergeet daarbij niet hoe de Profeet Mohammed de waarheid beschouwde. Hij stelde namelijk dat de waarheid het recht heeft zich te laten gelden ongeacht de middelen die men zou moeten gebruiken; zo werden bekeerlingen uitbetaald met stoffelijke beloningen. Gevangen christenen te Algiers moesten kiezen tussen een goede baan met eigen huis als islamiet, of anders de status van slaaf, gelijk te stellen met lastdier of zwijn.

Beklaag of verheug U in het gastenboek
Write2Me.NL Gastenboek
  
van de Generaal P.Pardon

 

Ook "heilige oorlog" was uiteraard hèt middel waarmee Mohammed zijn denken en wil wist op te leggen aan allereerst de grote stad Medina.

Kortom, het is verklaarbaar dat anti-koloniaal verzet van moslims vaak een religieus stempel draagt en dan makkelijk betiteld wordt als Heilige Oorlog. Daarom verwerpen deze moslims op agressieve wijze alle westerse invloed en benadrukken sterk hun islamitische cultuur, stelt Ruud Peters in zijn artikel "Heilige Oorlog Onwaarschijnlijk".
Maar volgens hem spelen militaire, economische internationale betrekkingen nu een veel beslissender rol dan een nieuwe oproep tot Heilige Oorlog. Bijvoorbeeld tijdens de Palestijnse opstand van 1936-1939 tegen het Britse mandaat en de zionistische kolonisten, klonken door gans de islamitische wereld van Indonesië tot Europa de schorre joelkreten van mohammedaanse functionarissen. Heilige Oorlog was het parool, maar zonder enig effect.
Dat bij de huidige krachtsverhoudingen islamitische staten het westen de oorlog verklaren, uitsluitend op grond van de verplichting tot Heilige Oorlog, is dan ook uiterst onwaarschijnlijk, beweert Ruud Peters in 1980. Maar later in de 21e eeuw schuilt er veeleer een potentiële landverrader in Ruud Peters...

Onderwijl gaat de islamitische opmars door en welk democratisch Europees land zou de eerste moeten zijn om zijn gezonde verstand te gebruiken. Ja dat was Zwitserland op 29-11-2009 met een referendum dat het machtssymbool op moskeeën verbood: 57% van de Zwitsers steunde een verbod op minaretten (steeds hogere moskeetorens waaruit kokhalzende imams oproepen tot gebed). Geert Wilders stelde meteen voor dit ook in Nederland te organiseren.

Eerst een glaasje, dan een glas. Dan een hele jeneverplas. Kent u die? Dat geldt ook voor onze zelfislamisatie. U denkt toch niet dat moslims zo stom zijn metéén ghettoblasters op hun minaretten te eisen?? Jij moet eerst aan minaretten wennen, dan komt er hier en daar een halve gare burgemeester die het toestaat (Vlaardingen) en als ze tenslotte de hele hand nemen krijg je bedreigingen als het niet wordt toegestaan. De moslims weten hoe naïef wij zijn met onze zelfdestructieve moraal van gelijkberechtiging. Christenen kerkklokken? Moslims minaretluidsprekers! Via tolerantie voor INtolerantie wordt je met je eigen grondwet te gronde gericht.
Generaal P.Pardon

In Steeds Bozer verklaart de arabist prof. Hans Jansen in de 21e eeuw op zijn website, waarom moslims overal ter wereld permanent gekwetst, beledigd en woedend zijn (hoeveel goeds het Westen ook voor ze doet). Namelijk doordat het dogma van de islamitische superioriteit, dat er diep zit ingemergeld, op dit moment niet meer zo reëel is als in vroeger eeuwen. Voorrechten eisen op religieuze gronden is tegenwoordig eerder belachelijk.

Multikul en islamisering beschouwd door een professor in de islamologie.Hans Jansen schrijft: "Het probleem wordt verergerd door de manier waarop de islam religieuze leiders selecteert. De katholieke kerk selecteert zijn religieuze leiders op de bereidheid celibatair te gaan leven. Dat is een criterium dat te veel rare jongens aantrekt. De islam eist van religieuze leiders dat ze specialist zijn in hun sharia-wetgeving. Maar het is niet doenlijk of menselijk, tien jaar of langer de hoogten en diepten van de sharia te bestuderen (wat nodig is als je imam wilt worden) en vervolgens, als je eenmaal imam bent, die sharia dan aan de kant te schuiven als een religieus randverschijnsel. 
Dat betekent dat alle islamitische religieuze leiders, anders dan veel gewone islamitische gelovigen, de sharia in welke vorm dan ook een warm hart toedragen. Dus om islamitisch religieus leider te worden, heb je een ongewone belangstelling voor de sharia nodig. Maar die sharia is een monument voor de superioriteit van de islam, en die superioriteit is inmiddels een fossiel geworden. Een godsdienst kan alleen veranderen als de bevoegde religieuze leiders van die godsdienst dat willen. En dat sharia-specialisten er naar zouden verlangen af te doen aan het belang van hun specialisme, valt niet te verwachten.
Moslimse religieuze leiders zijn het er over eens, al was het alleen maar door hun studie van de sharia, dat de islam superieur hoort te zijn, en moet triomferen. De oude glorie van de islam dient in al zijn luister hersteld te worden. Maar Amerika en Europa staan die triomf in de weg," beweert prof. Hans Jansen die zo verklaart dat moslims steeds gefrustreerder en bozer worden.

Bron: www.arabistjansen.nl (zeer smakelijk leesvoer voor xenofoben die zich politiek incorrect voelen of als u behept bent met islamofobie).

 

 

Volgens ons vergt de opmars van de islam naar Eurabië, en dus naar Holland, inderdaad geen oorlog, want verloopt als een vorkje door de room. Dit dankzij de verraad-ideologie van de Linkse Ballentent, die Nederland zo nodig moest veranderen in multiCRIMInele samenleving. Islamieten moeten van hun geloof als 1 der 5 plichten aalmoezen geven; helaas zijn juist zij 5 tot 20 maal zo crimineel en laten hun handen wapperen bij het stelen, waar die volgens de sharia eigenlijk dienen te worden afgehakt.
Dames en heren, soldaten, luisteren: u bent een slappe hap voor de islam -
u bent een taaaaartje!


Ontaarding die dagelijks een centimeter vorderde bracht de goegemeente van ingedutte massaconsumenten niet bepaald in het geweer, met uitzondering van een enkel ingezonden stuk zoals op 26-11-1977 van W.Borger in het Parool over "mohammedanen die vrolijk lachend hun schapen op het abattoir zonder verdoving mochten kelen. Toch is het niet waar dat de Koran het verdoven zou verbieden want toen die geschreven werd bestond er nog geen verdoving. Daarom: eerst verdoven, dan pas ritueel slachten. En als de mohammedanen dit niet willen, dan eten ze maar geen vlees, dan klagen ze ook minder over geldgebrek. Ze hoeven toch geen vlees te eten van de Koran? Hetzelfde geldt voor joden. Onze wetten schrijven verdoving van slachtvee voor. Waarom maakt men dan een uitzondering voor het rituele slachten?" aldus deze wakkere Amsterdammer, indertijd ongetwijfeld scheef aangeloensd als racistische neo-nazi, waardoor de opmars uit den vreemde weer een kilometer opschoot.

 

Beklaag of verheug U in het gastenboek
Write2Me.NL Gastenboek
  
van de Generaal P.Pardon

 

INHOUD:
Oorsprong jongste wereldgodsdienst met Maangod
Werelderfgoed op Zwarte Lijst Islamisten
Respect voor de Islam
Maangodsdienst Allah is ook de nationale religie van Turkije.Pim Fortuyn in discussie met Marcel van Dam: Islamisering
- Koran-citaten over Andersdenkenden
- Islam-citaten over Vrouwen
SOORTEN ISLAM
   Salafisten
   Alevieten en Ex-Moslims
   Schisma Shiïeten-Soennieten
Een imperialistische godsdienst met Heilige Oorlog
Ritueel slachten en de Slachtofferrol
Een reactionaire ideologie
De 'Deense' Spotprenten
De 'spookfilm' van Geert Wilders
Een 'achterlijke' cultuur
Islamitisch nieuws:
- Moslims eisen column-stop Theo van Gogh
- Arabisch-Amerikaanse psychlooge Wafa Sultan gispt baardmannen.
- Gedragscode moslim-immigranten.
Wafa Sultan
Parapsychologie van de islamisering
Essentie islam die Nederland niet wil begrijpen (het dilemma van Wilders)

 

 

 HOE ZIEN ZIJ GINDS ONZE LINKSE ONNOZELHEID? 
Al sinds Jaren 70 hebben linkse "correctheid" en starre taboes het Nederlandse volk monddood trachten te maken, om via een troetelbeleid voor allochtonen en moslims een onleefbare doorgedraaide multiculturele 'samenleving' te scheppen.
Ontwikkelde inwoners van moderne doch hypocriete Arabische landen bezien ons geharrewar evenwel vol afgrijzen.
Leest u het (reis)verslag van de ervaringsdeskundige Wouter van Dieren:
De Islamitische Catastrofe

 

Multicul en cultuurkennis gaan hand in hand.

 

Redigeert ook:
De Multiculturele Hersenschim.
Zo zielig zijn Zelf-Frustreerders.
Lotsverbeteraars en gezellige Antillianen.
Statistische gegevens Multicul.
Generaal P.Pardon verliefd op Ayaan.
De Islamitische Catastrofe.
Godsdienst draait om Vrouwen-Sex.
Lief-Linkse Fossielen
Forumlijnen lezen/starten
Landverraders in aanleg
Parapsychologie van de Islamisering
Reeks Nederlandse dhimmitude-voorbeelden
Essentie islam die Nederland niet wil begrijpen
Bezoek de mini-turboversie van de Pardon-siteRITUEEL SLACHTEN EN DE SLACHTOFFERROL

 

 

BELGIE
Brussel, 11 februari 2003.
De rechtbanken van eerste aanleg van Brussel en Dendermonde legden gisterenavond op vraag van GAIA een dwangsom op aan al wie ritueel thuis slacht (wettelijk verboden) en voor elke handeling die daartoe bijdraagt op het grondgebied van Vilvoorde en Lokeren. Elke inbreuk wordt gesanctioneerd met een dwangsom van resp. 500 euro (in Vilvoorde) en 1000 euro (in Lokeren).
GAIA wou een paar voorbeelden gesteld zien en reageert dan ook verheugd op beide duidelijke vonnissen. Moslims die ondanks het verbod voor het offerfeest schapen vervoeren voor een thuisslachting en eigenhandig onverdoofd een jaap toedienen in hun halsslagader en luchtpijp, en gemeenten die voor het offerfeest containers plaatsen voor illegaal gesnelde koppen, of aan moslims vergunningen afleveren voor een bloedbad aan huis, moesten nu weten dat ze een fikse dwangsom riskeren.
Om deze vonnissen extra in de verf te zetten voert GAIA actie in Vilvoorde tegen het gedoogbeleid van burgemeester Dehaene.
Ook voor moslims moet het met deze rechterlijke uitspraken nu eens en voor goed duidelijk zijn dat rituele slagerspraktijken op de veranda zonder uitzondering strafbaar zijn.
Onverdoofd kelen is in slachthuizen ook verboden, behalve voor de islam vanuit een oogpunt van dhimmitude.
Dus daarom wordt er halal op los geslacht, ook om het vlees uit te voeren of gewoon met een uitgestreken gezicht aan u te verkopen.

De allergruwelijkste beelden zijn verwijderd:

 

 

NEDERLAND
Om tegemoet te komen aan de tegenstrijdige eisen van de islam en de Dierenbescherming heeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij regels opgesteld voor ritueel slachten. Omdat verdoven volgens de islam zogenaamd niet mag, moeten de te slachten dieren in een apparaat worden 'geïmmobiliseerd'. Daartoe worden runderen in een fixatietoestel geplaatst, een bak die kantelt en zo het rund in rugligging brengt. Schapen en geiten worden in een burrie geplaatst (een V-vormige bak) of in een fixatietoestel. Als de slachter een burrie gebruikt, moeten twee mensen het dier vasthouden.


Islamisering en Multikul vragen kennis van andere culturen.

 

 

 

 

Sommige moslims menen bij de rituele slacht onder het aanroepen van Allah respectvoller met dieren om te gaan dan westerlingen.
Helaas voor 'ons' zou daar een kern van waarheid in kunnen schuilen, gelet op onze eigen decadente schijnheilige bio-industrie, ontsnaveling van kippen, marteling van ganzen om hun zieke lever als een lekkernij op te dienen, kistkalveren en varkens die geen leven hebben ("onrein" is dan zacht uitgedrukt voor deze handelwijze). Hiernaast een ganzenlever verkregen na hevig lijden door volstampen met voer door Europese christenen, tot het dier en ook de lever zo ziek is dat de dood bijna volgt (als botbreuken daar al niet voor zorgen). Laat u niet verleiden uit te roepen dat de Koran geen en de Bijbel wel grond biedt voor mededogen met dieren.

 

 

HALAL-SHALOM SLACHEN BEWEZEN PIJNLIJKER:

Het halalkelen (Koran) of koosjer/shalom-slachten (Bijbel) van dieren is wel degelijk pijnlijker dan slachten na verdoving.
Uit nieuw onderzoek in Nieuw-Zeeland blijkt dat het goddelijk de keel doorsnijden niet zo pijnloos is, als de religieuzen zo graag beweren.
De studieresultaten botsen wel met die van eerder Duits onderzoek (uit jaren 70), maar sluiten aan op recent pijnonderzoek bij mensen en grotere zoogdieren.

Het Nieuw-Zeelandse Massey University verrichtte metingen van hersensignalen bij kalveren gedurende nagebootste joodse of islamitische slachtmethoden. De hersensignalen gaven aan dat het dier tot twee minuten lang pijn voelde bij en na het doorsnijden van de keel.
Als het dier vijf seconden na het doorsnijden van de keel verdoofd werd met een bewustzijnsverliezende klap, verdwenen de pijnsignalen onmiddellijk.

De pijnsignalen voor het dier komen van de doorsneden zenuweinden bij de slagader en niet van het bloedverlies.
Of het zogenaamde aanroepen van Allah bij de islamitische horror-slacht de pijn voor de kalveren vermindert, of juist vermeerdert, werd niet gemeten, maar ja dat stelt in de praktijk ook niks voor.

Bron: New Scientist


Halalvlees is schadelijk voor de gezondheid

Door voorvechters van de islam wordt de brutale slachting van dieren er vaak mee verdedigd, dat halal vlees veel gezonder voor de consument zou zijn. Per december 2011 heeft een veterinaire onderzoeker heeft deze mythe nu ontkracht. Hij kwam er zelfs achter, dat precies het tegendeel het geval is: halalvlees geeft veel extra gezondheidsrisico's – en zit ook steeds vaker in verpakkingen zonder halaletiket.

De rituele slachting wordt vaak voorgesteld als professioneel en zuiver, maar in werkelijkheid zijn hygiënische problemen niet te vermijden, zoals de Franse veterinaire geneeskundige Alain de Peretti uitlegt:

Opdat vlees voor moslims acceptabel is, wordt de hele hals tot op de wervelkolom doorgesneden, het dier bloed zonder verdoving dood. Deze praktijk wordt rigoureus verboden door de EU-richtlijn voor slachthygiëne, alleen voor het “rituele slachten” gelden deze hygiënevoorschriften ineens niet: “Bij het doodbloeden mogen de luchtpijp en de slokdarm niet geraakt worden”, wordt daarin gezegd. Een islamitische slachting snijdt deze volledig door.

Partij van de Arbeid is voor ritueel slachten in 1e kamer.De consequenties? De maaginhoud van het geslachte dier stroomt door de slokdarm terug en komt terecht in de anatomisch direct aangrenzende luchtpijp. Het gestreste dier ademt ondertussen sterk door – de doodsstrijd kan een kwartier lang duren – en transporteert de maaginhoud, die rijk is aan allerlei ziektekiemen, naar de longen. Daar kunnen de ziekteverwekkers gemakkelijk in het bloed terechtkomen. De doorbloeding wordt in de doodsstrijd bovendien nog bevorderd door alle belangrijke organen van bloed te voorzien, zodoende verspreidt het besmette bloed zich in het hele lichaam. Afgezien daarvan veroorzaakt de stress van de overlevingsstrijd heftige krampen, die ertoe leiden, dat het hele slachtgebied door urine en fecaliën verontreinigd wordt. Van slachthygiëne kan dus geen sprake zijn.

Gezien deze informatie is het feit nog meer choquerend, dat naar schatting al 50% van het in Frankrijk gegeten vlees halal werd geslacht. De doelgroep van deze slachting consumeert alleen bepaalde stukken vlees, de rest wordt niet weggegooid, maar regulier verkocht. Bovendien is het voor slachthuizen vaak voordeliger om gebruik te maken van maar één slachtmethode (dus de halal-pijnslachting). Het principe van de gezondheidsmaatregelen wordt bewust overtreden om de irrationele, wetenschappelijk onhoudbare praktijken van veroveringscultuur islam te faciliteren.

Bron: dr. Alain de Peretti


In oktober 2006 onderzoekt het tv-programma Tros Radar, hoe het zit met onverdoofd slachten.
De Linkse Ballenclub Hollanda stelt slachthuizen wettelijk verplicht een dier te verdoven, behalve als de Proleet Mohammed 1400 jaar geleden van de maangod Allah heeft begrepen dat het om religieuze redenen anders moet in de 21e eeuw in Nederland. Daarvoor wil de Ballentent desnoods gedienstig zijn grondwet wijzigen. Met andere woorden als het vlees bestemd is voor mohammedanen dan mogen & moeten consumptiebeesten aan het eind van hun lijdensweg de afslachting met open ogen ondergaan. Het vlees dat dan met alle horror-hormonen is gekruid heet "halal". En voor alle bloedbadmeesters uit de derde wereld geeft u als ruimhartig links cadeautjesuitdeler graag een...

 


Albert Heijn nu vindt het eigenlijk goedkoper om gewoon alle dieren te laten slachten met de dood voor ogen, gecontroleerd door imams van de Taliban. Gedeeltelijk komt dat vlees dan zonder keurmerk halal in de schappen van de heidenen, en al naar de vraag verpakt men een quotum als religieus in orde.

Zo kan men van restpartijen leuke winst opstrijken door uitvoer naar Egypte en de Saoedische prinsjes van 1001 nacht. Het dondert niet als koe of kip barbaars sterft (onthoofd in plaats van verdoofd). De maangod Allah wordt dan tenminste niet toornig en de lange Pipo de Clowntenen van baardmannen blijven gespaard. Zich onderwerpen aan de komende islamcultuur zoals Albert Heijn doet heet dhimmitude (attitude van een dhimmi=gedoogde niet-moslim).
Zie hier een hilarische reeks voorbeelden van Nederlandse dhimmitude.
Op de keper beschouwd is er eigenlijk geen reden voor ontriefde gevoelens, want volgens de nieuwe normen moeten blanke inboorlingen correct integreren in de cultuur van de allochtonen (die niet beledigd mogen worden maar omgekeerd wel).

"Halal" slachten na verdoving zelfs zonder dat het dier merkbaar ongemak heeft laat staan lijdt, zou heel goed kunnen, want je kunt nog altijd met de kop naar Mekka je prevelement opzeggen (maar is tegen Mohammeds wens), zie onderstaande film.

 

 

Nog duidelijker zie je het verschil
verdoofd en onverdoofd op deze film...

 


Jongensbesnijdenis mismaakt de pik,
maar geen moslim die zich daarzonder mannelijk voelt.
Vader ziet lachend toe op rituele slacht van de voorhuid.

 

 

Vreemdelingen uit alle windstreken moeten hun zin krijgen anders radicaliseren ze via de slachtofferrol dus geen verdoving van Hollands slachtvee.
Een salonsocialist die door zijn vader geslagen werd (veeleer verwend dus verwaarloosd) zoekt een vijand bij de gevestigde orde van autochtonen. Motto:
Oost West Thuis Pest.

Geen beter wraak van de Linkse Kerk dan nog maar weer een generaal pardon voor de Middeleeuwen.
Begrijp toch dat't in Nederland 21e Eeuw niet onbeschoft meer is een hand te weigeren, dat men mag verzuimen iemand aan te kijken en het gezicht mag verbergen achter een kolenzak, dat men hoofddeksels op mag houden bij Hare Majesteit die in de moskee wel haar gouden muiltjes uit moet trekken en dat Maxima, toekomstige koningin van alle moslima's in de Ballentent, moet knuiststuiten met de rijmelaar Ali B. in plaats van dat deze schreeuwlelijk met het gelaat naar haar toe achteruit moet lopen. Uit respect over de audiëntie. Uit respect voor de snelst geïntegreerde intrigante en bestgeklede immigrante na Ayaan.

 

 

Om Albert Heijn tot de orde te roepen voerde Partij voor de Dieren.nl per oktober 2006 een actie voor een mailtjesregen naar de harar dierenbeul (ingekort).

Geachte directie van Albert Heijn,
Ik hoor dat U halal vlees verkoopt zonder dit op het etiket te vermelden en ook welbewust het dieronvriendelijke halal vlees afzonderlijk gaat promoten.
Wilt u stoppen met het ritueel laten slachten zolang er geen garanties zijn dat dieren geheel verdoofd worden?!
1. Ik heb begrepen dat halal voorschriften eisen dat een slachtdier niet "onomkeerbaar verdoofd" mag zijn en dat de luchtpijp, slokdarm en twee halsslagaders moeten worden doorgesneden bij het nog levende dier, dat moet leegbloeden. Welke garanties kunt u geven dat het dier hierbij niet méér lijdt dan onder de 'reguliere', niet-religieuze slachtregels van de Nederlandse wet?
2. Als u van mening bent dat halal geslachte dieren niet wreder behandeld worden dan in het reguliere slachtproces, waarom vindt u het dan nodig te benadrukken dat halal geslachte dieren heus niet tussen het reguliere vlees terechtkomen?
3. Omdat TROS Radar bericht dat er wel degelijk halal geslacht vlees in uw schappen verkocht wordt als regulier vlees en zonder de slachtmethode op het etiket te vermelden, wil ik duidelijkheid. Het kan niet zo zijn dat én Radar én Albert Heijn gelijk hebben.
4. Enz. enz.
Met vriendelijke groet enz.

Succes: de winkelketen schrok van/terug voor alle kritiek.

 


 WETSVOORSTEL ONVERDOOFD SLACHTEN 
 EN BEWIJS DAT DIT PIJN DOET 
 IN LOGGE POLITIEKE PROCEDURES 

Marianne Thieme tegen zelfislamisering en halal-multikul.In 2011 gaat met veel commotie de Tweede Kamer overstag bij een wetsvoorstel van mr. Marianne Thieme (1972) van de Partij voor de Dieren tegen "ritueel slachten": lijden van dieren wordt belangrijker dan "vrijheid van godsdienst". SGP, CU en CDA waren voor de pijnlijke slacht en stemden tegen, want zij vonden slachtmethoden uit Oudheid en Middeleeuwen behoren tot "vrijheid van godsdienst", en belangrijker dan het leed van de dieren.
De Partij van de Allochtonen PvdA had in februari 2011 nog twijfels over hoe het wetsvoorstel exact zou uitpakken, maar stond wel positief tegenover het idee.

 

Symboolpolitiek of dierenbescherming contra multicul en zelfislamisering.

 

Edoch, in de Eerste Kamer was er een meerderheid tegen de anti-pijnwet, en ook de Partij van de Allahaanhang PvdA vond bij nader inzien "godsdienstvrijheid" gewichtiger.

Een zaak tot in het absurde doortrekken als je ertegen bent is een veel gebezigde strategie. Dus: "Wat is dan het volgende?" Snijden in jongetjes hun piemel verbieden zeker? Nou dat vind ik nog niet zo extreem, want is iets achterlijks, in strijd met godsdienstvrijheid zelfs, omdat die joodse en moslimjongetjes daar niet meer vanaf kunnen.

"Wat is dan het volgende?"
En dan komen de mensen van het zwaktebod altijd weer aan met goederenwagens naar Auschwitz.

 SYMBOOLPOLITIEK 
Dan hoor je "het verbod op ritueel slachten is symboolpolitiek". Echt een term die erop hoopt dat je je betrapt voelt, omdat je een lege huls najaagt. Alsof symboolpolitiek niet relevant is! Maar dat is het juist wel, zoals tegen de islamisering.

Zo is ook symboolpolitiek de moskee op overwonnen plekken b.v. Ground Zero of hogere minaretten dan de omgeving. Symboolpolitiek is een relevant signaal tegen de uitverkoop van onze waarden.

De meest barre stellingen zijn wel dat je met dieren mag doen wat je wil omdat zij een eigendomsobject vormen, en dat dit dan een kwestie is van "godsdienstvrijheid".
Maar in een beschaafd land moet die niet anders inhouden dan een recht om tot een godsdienst toe te treden, deze te belijden, te propageren, of om die juist te verlaten zonder te worden geïntimideerd of vermoord.
Niet: dat je vanuit geloofsopvattingen andere wetten mag overtreden.
Wetten moeten wegens "godsdienstvrijheid" geen uitzonderingen toelaten maar juist beperkingen opleggen in het belang van veiligheid, gezondheid, goede zeden of ter bescherming van anderen.

Zo menen Jehovah's Getuigen dat God bloedtransfusies verbiedt. Maar gelukkig verbiedt onze wetgeving hen om daarmee hun eigen kinderen onnodig dood te laten gaan. Maar als meerderjarige Getuigen verkiezen hun kinderen tot weesjes te maken door zelf bloed te weigeren dan vergunt de wet hen die vrijheid weer wel.

Ook het gelovig uitsnijden van geslachtsdelen bij meisjes is in Nederland verboden. Kinderoffers, mensenoffers, handen afhakken, kannibalisme, of wat men dan ook maar meent van God te moeten, valt niet onder godsdienstvrijheid want wordt door andere wetten gelimiteerd.

Het is een bizar feit dat juist joden vanuit dit laatste taboe, wijzend op racisme en nazisme, bijvoorbeeld via de Anne Frank Stichting, langdurig hebben bevorderd dat een cultuur die juist vol zit met jodenhaat onze grenzen binnen migreerde, daarbij onder de arm meevoerend een ideologie die godsdienstvrijheid juist verguist (afvalligen moeten worden gedood volgens de hadith en volgens soera 4:89 uit de Koran; joden stenigden trouwens ook afvalligen).
En voor hun "kosher" slachten krijgen orthodoxe joden hier dus ook het lid op hun neus.

Als het ritueel gebeurt doet islamitische pijnslacht geen pijn.Voor de islam bezigt men dan de bizarre term "rituele slacht", wat onder meer aanroep van de godheid inhoudt (nog nooit gehoord op zo'n filmpje met stervende dieren aan een monorail), en ook dat het dier zogenaamd in de richting van Mekka op zijn kop of stomweg opgehezen aan een achterpoot een paar minuten moet creperen. Het woord "ritueel" suggereert dat het van hogere orde is en daarom immuun voor elke kritiek waar men in domineesland immers zo bang voor is.

Juist (orthodoxe) joden die zelf zo ijverig hebben geholpen met de massa-immigratie van halal-slachters moeten nu op de blaren zitten, omdat deze barbarij mede in het kader van terugdringen der islamisering, ook hun eigen koosjere slachtmethode uit de Oudheid gaat treffen.

De VVD is tegen verbod op pijnlijk slachten, omdat de voorgenomen grootschalige "rituele slacht" om het vlees te exporteren, big business wordt. Is er nog erger misbruik denkbaar van de uitzondering voor "religieuzen" om pijnlijk te mogen slachten?!
Nederland als leverancier van ritueel vlees aan landen die wèl beschaafd zijn.

de Generaal P.Pardon

ZIE OVER DIT ONDERWERP OOK HIER


Joden en moslims snijden in je piemel en slachten met pijn, zo besprak de Tweede Slaapkamer in het kader van de multicul.

 EEN REACTIONAIRE IDEOLOGIE
Terug naar de islam: die staat dus voor ultra-reactionair. De spreekwoordelijke achterlijkheid zit hem in de fixatie op 1400 jaar geleden.
Er bestond toen nog geen scheerapparaat dus baarden zijn nu ook niet verplicht, meent de moslim Jan Beerenhout, wat eveneens geldt voor het dragen van een "theedoek om vrouwen hun hoofd".

De rigiditeit gaat zo ver dat men meent de deugden van de Profeet te evenaren door in alles op hem te lijken: hoe hij at (met de rechterhand), praatte, zat, lachte (niet te schaterend), liep, sliep. Zijn uiterlijk is een heel belangrijke Soena, aldus de tot Allah bekeerde A.van Bommel tijdens een lezingserie over de islam op een zolder te Amsterdam, reeds voorjaar 1978. "Zelfs het aantal witte haren in zijn baard is opgetekend, en als je ook maar de kleinste verandering aanbrengt, heb je minder kans op een goed resultaat in het hiernamaals," aldus Van Bommel, "bijvoorbeeld in de manier waarop de Profeet zijn nagels knipte: overspringend van duim naar pink, van vinger naar ringvinger en dan pas de middelvinger. Als iedereen daar nou maar naar streeft komt hij het dichtst bij de liefde van Allah."
Dan ook: "Ieder mens wordt als een moslim geboren. Pas als ze hem gaan conditioneren wordt hij jood of christen. Allah heeft zich met goede reden in het Arabisch geopenbaard, namelijk dat die taal onze ziel bereikt zonder tussenkomst van het verstand. Veel mensen huilen als ze de Arabische openbaring horen zonder hem te begrijpen, want Arabisch is een openbaringstaal. Daarlangs kom je terug bij je oorspronkelijke zondeloze staat. Ook Jezus Christus verwees naar Mohammed toen hij sprak over de steen die de bouwlieden verworpen hadden maar die tot hoeksteen werd. Dat sloeg op Mohammed, waar mensen naartoe getrokken worden als gedesoriënteerde insecten naar het licht. Met andere woorden: God sluit het joodse volk als uitverkoren volk uit, want Hij heeft de eer aan een ander volk gegeven, dat wèl vruchten zal dragen..." aldus A.van Bommel, als staaltje van het allesoverheersende snobisme en  superioriteitsgevoel van de islam, maar dan wel op grond van absurde drogredenen.
Net als trouwens bij christenen. Maar die zijn er niet op uit om u en mij uit de Linkse Ballentent Holland weg te slepen. In welke volgorde dit gebeurt als er steeds meer moslims immigreren? Uit Amerikaans onderzoek: eerst trekken homo-paren en transseksuelen weg uit uw straat. Daarna trekken autochtone hetero's weg. Daarna trekken hoger opgeleide allochtonen weg. Eindproduct: een
multicriminele samenleving.

 

 

Beklaag of verheug U in het gastenboek
Write2Me.NL Gastenboek
  
van de Generaal P.Pardon

 

De islam heeft 1 doel: het uitvoeren van de wil van God. Dit hoeft voor de gelovige zelf niet zinvol te voelen, als men maar gehoorzaamt.
De bijzonderheden liggen vast, dus daarover bestaat geen twijfel of democratie; individualistische creativiteit dient te worden gecastreerd ten gunste van het collectief.
Kritiek belast onmiddellijk het opgeschroefde eergevoel en leidt tot opvliegend vertoon van verongelijkt slachtoffergedrag.
Logisch: achterlijk of achter vergeleken bij bepaalde westerse waarden, heeft de islam een minderwaardigheidsgevoel, aangewakkerd door de
innerlijke beul. De beul zegt dat je eer op het spel staat, dat je niet okee bent, wegens schande, dus dat je er niet mag zijn. Met de beschuldigende vinger daarover wijst men niet op eigen kring! Een islamiet schaaft niet aan zichzelf, maar is verbolgen, en daarom zie je geen moslims op tv die dankbaar zijn voor de gastvrijheid in Nederland. Baardmannen hebben de schurft in over miskenning.

De tenen zijn lang: een plaatje van "de Profeet" maakt reeds hysterisch, laat staan een spotprent. Afbeeldingen zijn immers verboden. Wel toegestaan is deze voetafdruk van de Profeet, die als relikwie is ingelijst. Dat men zich bij alle gedetailleerde verhalen over (de voeten en de baardharen van) de Profeet innerlijk uiteraard iets voorstelt (ook een beeld), is een inconsequentie waar men geen consequenties uit trekt.

Terug naar de Homepage van P.Pardon

INHOUD:
Oorsprong jongste wereldgodsdienst met Maangod
Werelderfgoed op Zwarte Lijst Islamisten
Respect voor de Islam
Pim Fortuyn in discussie met Marcel van Dam: Islamisering
- Koran-citaten over Andersdenkenden
- Islam-citaten over Vrouwen
SOORTEN ISLAM
   Salafisten
   Alevieten en Ex-Moslims
   Schisma Shiïeten-Soennieten
Een imperialistische godsdienst met Heilige Oorlog
Ritueel slachten en de Slachtofferrol
Een reactionaire ideologie
De 'Deense' Spotprenten
De 'spookfilm' van Geert Wilders
Een 'achterlijke' cultuur
Islamitisch nieuws:
- Moslims eisen column-stop Theo van Gogh
- Arabisch-Amerikaanse psychlooge Wafa Sultan gispt baardmannen.
- Gedragscode moslim-immigranten.
Wafa Sultan
Parapsychologie van de islamisering
Essentie islam die Nederland niet wil begrijpen (het dilemma van Wilders)

 HET PRIKPRENTEN OPROER

Kopenhagen,
21 oktober 2005. 
In Denemarken is grote ophef ontstaan nadat een krant twaalf spotprenten van de profeet Mohammed heeft afgedrukt. Twee tekenaars zijn ondergedoken na doodsbedreigingen, het gebouw van de krant wordt bewaakt en de ambassadeurs van elf moslimlanden hebben protest aangetekend bij premier Anders Fogh Rasmussen.
Volgens de islam is het afbeelden van de profeet Mohammed verboden. 
In een brief aan premier Rasmussen, gisteren, noemen de ambassadeurs de cartoons een provocatie. Ook willen ze excuses van de krant, Jyllands-Posten. De premier beraadt zich nog op een reactie. Eerder zei hij dat hij niet van plan was de persvrijheid te beknotten. 
De krant publiceerde de tekeningen eind vorige maand nadat een schrijver had geklaagd dat niemand zijn boek over de profeet Mohammed wilde illustreren. Jyllands-Posten vroeg zich af of meer kunstenaars aan zelfcensuur doen als het om de islam gaat. 
De krant besloot de proef op de som te nemen en vroeg twaalf illustratoren een spotprent van Mohammed te maken. "Zelfcensuur is onacceptabel, ons recht om te schrijven en te tekenen wat we willen moet blijven bestaan," verklaarde de hoofdredactie, die de cartoons plaatste bij een artikel over zelfcensuur.
Men is bereid bij betreden van moskeeën de schoenen uit te doen of elk ander respect te betrachten in iemands huis, maar men weigert in de openbare ruimte onder bedreiging taboe's te volgen die moslims voor zichzelf hanteren, en dat is wat moslims juist willen. 
De publicatie leverde daarom een storm van protesten onder moslims op. Mohammedaanse organisaties spraken van een 'onnodige provocatie' en in Kopenhagen demonstreerden in oktober van 2005 wel 3500 mensen. De redactie van de krant ontving tientallen dreigtelefoontjes en hatemails en wordt sinds enige tijd bewaakt. Twee illustratoren zijn ondergedoken na doodsbedreigingen.

 

 


Critici wezen erop dat persvrijheid nog geen verplichting inhoudt tot beledigen. Ook al zijn de cartoons in westerse ogen onschuldig, toch kunnen ze diepgaande religieuze gevoelens beschadigen, omdat volgens de gelovigen de spotprenten niet meer van hun netvlies af te branden zijn.

 

 

Moslims riepen: je hoeft ook weer niet te beledigen, dáár moet de grens liggen. Daarop kan men zeggen: je hoeft ook weer niet van die lange tenen te hebben. Maar wie bepaalt hoe kort hun tenen moeten zijn? Sterker: als religie beledigen strafbaar wordt, dan bepalen zij uiteraard zelf hun teenlengte. Bijvoorbeeld kan het zo dan al verboden worden om te zeggen: "Van Goghs moordenaar Mohammed B. had een jurk, een baard en kromzwaard, maar nog durven sommigen te beweren dat hij geen echte mohammedaan was."

 

 

Moslims trachtten de vrijheid om spottende tekeningetjes te verspreiden, gelijk te stellen aan hun eigen uitspraken over homo's. Zulke uitlatingen moeten dan ook zijn toegestaan. Goed bedacht. Daar kunt u niet tegenop! Dus als u consequent bent staat u toe dat moslims oproepen tot potenrammen, dan mag u in ruil daarvoor spotprenten afdrukken of uitschelden voor geitenneuker.
Maar als u uw gezond verstand gebruikt dan zegt u natuurlijk: bevalt onze vrije cultuur je niet, emigreer dan naar een middeleeuwse mogendheid en ga daar homo's van het dak gooien, al is het uitkeringsklimaat er beroerd. Voelt u zich bij zo een mening soms een neo-nazi? Fout! Als u daar eens mee ophield dan was u nog te redden.

 Vergelijken met de Tweede Wereldoorlog zit kritikasters uit de Linkse Ballentent ingegoten. Lees de gedenksteen of
klik erop voor meer...

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 


Opmerkelijk genoeg nam één van de Deense tekenaars in zijn cartoon niet Mohammed, maar de krant zelf op de hak nam. Hij tekende een jongetje, Mohammed, voor een schoolbord waarop in het Arabisch staat geschreven dat de redacteuren van Jyllands-Posten rechtse provocateurs zijn, wat de heetgebakerde mohammedanen boven de pet ging.

 

 

Begin januari 2006 laaide de kwestie verder op, na het onvermoeibaar lobbyen van de Kopenhaagse imam Laban, om de cartoons overal onder de aandacht te brengen. Talrijke vrije media publiceerden de spotprenten uit solidariteit, onder meer de website van Geert Wilders.
Een syndicaat van moslimorganisaties en beledigde landverraders hebben nadien getracht hem te laten veroordelen wegens haatzaaien (zoals b.v. ook gepoogd werd Ayaans film Submission te laten verbieden).
In de Arabische wereld liep men estafetterondjes over de Deense vlag.
Deense ambassades vergingen in een knetterende vlammenzee. Arabische regeringen wakkerden dit vuur goed aan en organiseerden zelf demonstraties.
De Nederlandse buitenlandminister Ben Bot suggereerde volgens sommigen dat er onderhandeld kon worden over persvrijheid, door op de thee te gaan bij de Saoedische koning Abdullah. De woestijnvorst herhaalde dat de grens van vrije meningsuiting in Nederland moet liggen bij het beledigen van religie. Maar Ben Bot legde uit dat zoïets bij ons niet mogelijk is, waarbij dan echter onderstaande cartoons bijvoorbeeld verboden zouden worden.

 

 


De Iraanse krant Hamshahri schreef een wedstrijd uit voor cartoons over de Holocaust, om de "grenzen van de westerse meningsvrijheid te toetsen".
Het beledigen van de westerse godsdienst in Nederland zou trouwens niet meevallen, gezien de weinige protesten tegen het programma "God Bestaat Niet" van Paul Jan van de Wint en Rob Muntz in 2005.

 

Uiteindelijk hebben 143 kranten in 56 landen (waarvan 8 islamitisch) de prikkelende plaatjes over de islam aan hun lezers laten zien; onder meer in Europa 70 en in de VS 14, in Canada en Nieuw-Zeeland 3 en Australië 2, in Japan 1 krant.

Het Algemeen Dagblad publiceerde op 18-2-2006 een enquête-uitslag over 750 ondervragingen onder Nederlanders door Bureau R&M Matrix.
Door de kwestie van de sarcastische tekeningetjes was 44% "banger" geworden voor de islam, en vond deze als volgt.
Eerder intolerant dan tolerant: 52,4 procent.
Eerder gewelddadig dan vredelievend: 40,9 procent.
Eerder geen ruimte voor humor: 55,9 procent.
Eerder niet te combineren met democratie: 54%
Eerder vrouwonvriendelijk: 70,7 procent.

De Arabische eisen om excuses aan te bieden waren in die dagen talrijk. Even talrijk als dat er Arabische protesten schitterden door afwezigheid op 11 september 2001. Want de tekeningen waren in mohammedaanse ogen veel erger dan duizenden dode heidenen. Moslims denken dat cartoons hen stigmatiseren, maar dat gebeurt uiteraard door hun eigen reacties erop.
En die reacties vallen simpel te verklaren: 11 september gaf een gevoel van triomf voor het mohammedaanse zelfbeeld, en spotprenten steken met dat zelfbeeld juist de draak. Daarom wordt daar wel tegen geprotesteerd en tegen 11 september niet. Sterker: over 11/9 vierde men juist feest. Want het vormde een opluchting voor het opgekropte gevoel van verongelijkte woede waar moslims mee rondlopen en dat door hun imams wordt opgeklopt. En bij de spotprenten komt dit dan weer tot uitbarsting. Uiteindelijk is alles gebaseerd op een
verinnerlijkte beul, ingebouwd bij elke mens die zijn eigenwaarde heeft ingeleverd, of het nou is aan een commerciële proleet, of aan een religieuze profeet. Bidden maakt dan ook niet vrediger. Vandaar dat rellen uitbreken uitgerekend na het vrijdaggebed. Vers opgeklopt door de sfeer van heilige oorlog barst men los als wilde beesten. Collectief staat men daarin sterk, maar het persoonlijk geloof is toch slechts zwak, anders haalde een mohammedaan zijn schouders op over cartoons (Allah straft de tekenaar immers in de hel?), in plaats van zich volkomen overstuur te gedragen zonder overigens echt te weten wat zijn ware frustraties zijn; vandaar de eeuwige slachtofferrol aangemoedigd door linkse zieligheidstraining vanuit onze Politiek Correcte Ballentent. Holland aan zee weg ermee!

 


Westerlingen zeggen vaak dat moslims geen humor hebben. Dat is maar gedeeltelijk waar! Natuurlijk: islamieten haten gezagsondermijnende relativering aan hun eigen adres. De ayatollah Khomeini kijkt daarom minstens zo bars uit zijn ogen, als voorgangers uit de vroegere Hollandse zwarte kousen kerk.
Maar uiteraard lachen moslims ook hilarisch bij een triomf. Want het gaat erom wie de
Eer krijgt van de Baas te zijn. En Arabische spotprenten zijn dan ook even normaal als in het westen. Meestal wordt daarop Israël vergeleken met het nazisme. (In geval van het laten uitmoorden van de moslimdorpen Sabra en Shatilla niet eens een foute vergelijking).

Er is ook een wijdverbreid gerucht in de Arabische wereld dat 11 september 2001 een aanslag zou zijn gepleegd door Israël en Amerika zelf. Daarover gaat onderstaande spotprent uit een Arabische krant.

 

 

De aanname achter deze prent is even absurd als volhouden dat de wereld plat is, of dat men nooit op de maan is geweest, of dat de cartoons een heimelijke reclamecampagne waren van de Deense vlaggenindustrie.

De islam kent een absolutistisch gelijkhebben en wie zich daaraan aanpast is een moslimbroeder. Wie zich er tegen afzet verwekt verongelijkt slachtoffergedrag, chantage of furieus geweld.


Wat er aan ontbreekt is het besef dat vrije nieuwsgaring en open informatie een groot risico meebrengen, namelijk dat men wordt geshockeerd. Om niet geschokt te worden gebruikt men graag het woord "heilig". Als iets mensen "heilig" is houdt dit in dat er geen recht op kritische gevoelsuiting of andersdenkende meningen over mag bestaan; alleen men noemt dat dan niet zo. "Heilig" gaat er zelf vanuit dat men de waarheid in pacht heeft, en op grond daarvan alles mag stellen, welk recht dan echter niet geldt voor de tegenpartij. Dergelijk autisme tiert welig in de islam net als trouwens in andere zelfingenomen geloven of sektes. Een moslim schreef dan ook: "Voor westerlingen is de meningsvrijheid heilig, voor ons de Profeet," alsof de meningsvrijheid hier net zo onbespreekbaar is als de Profeet. Maar die mag natuurlijk gerust ter discussie gesteld worden of bespot. En alsof vrijdenkers de Profeet af willen pakken van de islam. Maar deze moslims zouden wèl wàt graag de meningsvrijheid afpakken van de westerling.

Het zou simpel zijn: Er moet meningsvrijheid bestaan die wederzijds wordt erkend en toegepast, wat inhoudt dat men dus niet de vrijheid geniet om de meningsvrijheid zelf te bedreigen.
Tolerantie moet er zijn behalve voor intolerantie. Want IN-tolerantie zal tolerantie altijd misbruiken. Als je zo tolerant bent om democratisch een dictator te kiezen dan ben je bijvoorbeeld daarna de democratie kwijt. Europa's houding is: tolerantie voor intolerantie, zegt het boek Terwijl Europa Sliep.

Spot hoort tot het terrein van meningsuiting, welk recht wederzijds moet gelden. Wie dat onuitstaanbaar vindt moet emigreren naar een totalitair of theocratisch land.
Meningsvrijheid betekent ook niet dat men verplicht is respect te hebben. Men mag gerust uitspreken ergens geen respect voor te koesteren, bijvoorbeeld voor het geloofsartikel dat gesneuvelde islamstrijders in de hemel een X-aantal maagden mogen ontmaagden. Is er een beter symbool voor de islamitische vrouwvijandigheid dan dit maagdelijkheidsfanatisme?

 


Hier nog een spotprent op de spotprentenzaak:EERWRAAK
Er is meer eer te behalen aan liefde.
LOESJE

 

Beklaag of verheug U in het gastenboek
Write2Me.NL Gastenboek
  
van de Generaal P.Pardon

 

 

 SPOOKFILM 
 VAN NEDERLANDS ANTI-ISLAM BOEGBEELD 
 GEERT WILDERS 

(Bron: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=5195&titel=Geert_Wilders_-_the_movie)

Op 27 november 2007 maakte de fractievoorzitter van de Partij voor de Vrijheid Geert Wilders bekend, dat hij werkt aan een film over de koran. Hoewel niemand nog iets van de inhoud had gezien, was er vanaf dat ogenblik blinde paniek bij de Vrienden van de Islam. Net als bij het Europees referendum ('Dan komt er oorlog' zei Donner), proberen zij angst te zaaien en te intimideren:

- Minister Hirsch Ballin is helemaal voor vrijheid van meningsuiting, maar Wilders moet wel 'bedenken wat de repercussies kunnen zijn'.

- Jusitie gaat onderzoeken of 'de uitzending van de film kan worden tegengehouden'.

- Minister Guusje Ter Horst is als de dood dat alle commotie rond de film kan leiden tot 'onrust in de samenleving en spanning tussen bevolkingsgroepen'.

- Maxime Verhagen wijst Wilders fijntjes op 'de mogelijke risico's voor hemzelf, zijn omgeving en voor Nederlanders in het buitenland'.

- De roomblanke Doekle Terpstra huilt mee met de international-socialistische wolven, en roept op tot 'een breed maatschappelijk gedragen ’nee’ tegen de kwade boodschap van Wilders en de zijnen'.

- Het anti-Westerse Hizb ut-Tahrir, dat streeft naar islamitische wereldheerschappij, geeft onmiddelijk zijn steun aan Terpstra, en begint pamfletten te verspreiden.

- Politie-chef Bernard Welten roept van de daken dat de film 'pure provocatie' is, en gaat voor het oog van de natie over tot pre-emptive tea met relgevoelige moslims.

- Als klap op de vuurpijl dreigt de grootmoefti van Syrië dat 'als het na Wilders' Koranfilm komt tot geweld en bloedvergieten, Geert Wilders daarvoor zelf verantwoordelijk is'.

Al met al een zeer indrukwekkende lijst intimidaties. En dat wegens een film die nog niet eens vertoond is. Je kunt er een heel boek mee volschrijven. Wat zeg ik! Een boek? Er is meer dan genoeg materiaal voor een korte film...

Inderdaad, als Wilders slim is vertoont hij geen film over die fossiele koran, maar een film over het onnoemelijke verraad van onze eigen bestuurders. Bestuurders die liever meedreigen met de grootmoefti van Syrië dan dat ze weerstand bieden aan de islamisering van ons land. Onze leiders als handelaren in angst. Angst die ze steeds gretiger ontlenen aan de "godsdienst van de vrede".

(Bron: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=5195&titel=Geert_Wilders_-_the_movie)

 

Directe link:
www.MultiCul.nl/fitna

 

HANDJEVOL MOSLIM IN NEDERLAND GEEN PROBLEEM
Geert Wilders loopt begin 21e eeuw in een kordon van bodyguards om de islam tegen hem te beschermen, want in Nederland is maar ruim 5% moslim. Die minderheid moet beschermd worden door een beveiligingsdienst, vandaar dat Wilders nonstop in de gaten wordt gehouden. Zo'n kleine minderheid kan er nooit voor zorgen dat toneelstukken worden verboden, vrouwelijke artsen op eerste claim worden opgeroepen, maagdenvliesvergroting door het ziekenfonds wordt betaald, suikerfeestbusjes gaan rijden, of dat er nogo-areas in parallelle samenlevingen ontstaan, jaarlijks aangevuld met importbruiden en andere familie. Zo'n handjevol mohammedanen kan nooit 500 moskeeën laten bouwen binnen deze overwegend humanistisch christelijke samenleving met volledige vrijheid van meningsuiting. Iedereen kan dus vrij en kritisch zeggen en schrijven wat hij wil onder eigen naam zonder door wie dan ook te worden bedreigd, want daar heb je een veel groter percentage islamieten voor nodig dan nu het geval is, dus waarom meteen op tilt geslagen bij een procentje meer?
Generaal P.Pardon
(dit was sarcasme)

Van de Nederlandse islamieten is 50% voorstander of geen tegenstander wat betreft invoering van de sharia, zie hier.
Van de Britse moslims wil 40% de sharia invoeren, bron: The Telegraph, 2006.
Van de Britse moslimstudenten zegt 32% dat doden in naam van religie gerechtvaardigd kan zijn, bron: Centre for Social Cohesion, 2008; tevens is 33% van de Britse moslimstudenten voorstander van een wereldwijd kalifaat, bron: Centre for Social Cohesion, 2008, en 35% van de Franse, 25% van de Spaanse en 24% van de Britse moslims spreekt zich niet onomwonden uit tegen zelfmoordaanslagen in naam van de islam. Bron: Pew Research Center, 2006.
In de Europese gevangenissen is zo'n 70% van de criminelen moslim.
Hiernaar wordt verwezen in Geert Wilders' interview voor de Deense TV op 13 juni 2009 waarin hij zegt dat moslims die zich aan de wet houden, de jihad en de sharia niet willen invoeren, hier mogen blijven:

 

 

 

DURVEN HUN MOND OPEN TE DOEN
In het tijdperk ná Pim Fortuin, toen de foute website waarop u zich nu bevindt het tij had omgegooid, kon Bolkestein heel wat vrijer spreken dan voorheen, zoals in Draag zelfbewust de eigen cultuur uit, NRC, 1-10-2003. "Het is de vraag of zich in Nederland een 'euro-islam' kan ontwikkelen, die de universele waarden van de democratische rechtsstaat onderschrijft. Het risico bestaat dat een radicaal deel van de islam dit afwijst en heil zoekt in segregatie. Dergelijke krachten hebben intussen een politieke stem gekregen in de Libanees-Belgische allochtonenleider Dyab Abou Jahjah.
Vernederlandsing is alleen mogelijk als Nederland zijn eigen identiteit scherper durft te markeren. Er is nu een schroom deze te tonen, omdat dit andere culturen zou kwetsen. Men schaamt zich als het ware voor zichzelf en de Nederlandse samenleving geeft daarmee de allochtoon een vrijbrief om zelf de grenzen te stellen.
De eerste generatie wijst de Nederlandse identiteit af. De tweede en derde generaties hebben vaak helemaal geen identiteit. Zij vinden Nederland vaak profaan, maar genieten wel van de collectieve sector. Zij vinden het land van hun ouders armoedig, maar zoeken er wel hun wortels en hun partners."Ayaan Hirsi Ali waarschuwt tegen kut-marokkanen.

Zoals Ayaan Hirsi Ali zo mooi aangaf: als je kut-marokkanen opvoedt tot behoud van 'eigen identiteit' dan moet je niet verbaasd zijn als je kut-marokkanen overhoudt.

 


Huiselijk geweld en eerwraak


 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 

 


EEN ACHTERGEBLEVEN CULTUUR

Een quasimodern land als Turkije beweert (als één der weinige islamlanden) scheiding te kennen tussen kerk en staat, maar in de nationale vlag prijkt wel de halve maan van de zgn. maangod Allah...
Egypte is ook mohammedaans maar moslim-vrouwen hoeven in de toekomst niet meer te vrezen voor dolle stieren met een pik. Het shari'a-badpak verhult hun delicate vormen.

 

 


Normaal gesproken keren zij als reuzenpinguins terug uit zee om druipend hun plek te zoeken onder de parasol. Daar moeten zij oppassen dat de plakkende zwarte lappen niet toch nog hun lichaamsvormen onthullen! Als een man geil wordt kost hun dat hun 'schaamte'. Dus dan maar de massale tent voor hun borsten ophouden tot alles is opgedroogd, thuis alle zout en vuil uitwassen, pfff.

Maar dat hoeft misschien niet meer dankzij de religieuze industrie: het shari'a-badpak. Dit laat alleen gezicht, nek, voeten en handen onbedekt. Is zoveel bloot dan wel halal?
"Nee die vrouwen met dat shari'a-badpak zijn hoeren," vindt een rechtzinnige mohammedaan in zwembroek.

Een vrouw mocht onlangs van haar echtgenoot alleen de zee in geheel gekleed, inclusief schoenen, op verlaten strand, 's morgens bij het krieken van de dag.

Een verraderlijke onderstroom sleurde de vrouw aan haar tentlappen zeewaarts. Wanhopig zwaaide ze om hulp. De dienstdoende strandwacht wreef de slaap uit zijn ogen en kwam aanrennen. Maar werd tegengehouden door de echtgenoot, die zelf niet kon zwemmen: niemand mocht zijn vrouw aanraken want anders was zij een hoer en werd de familie-eer ontluisterd zodat zij moest worden gedood!
Gelukkig kwam er een tweede strandwacht aanrennen, en die redde de vrouw van een gewisse verdrinking, terwijl de echtgenoot en de eerste strandwacht met elkaar vochten.

Hoe werd deze tweede strandwacht nu beloond? Hij werd door de burgemeester veroordeeld tot een geldboete wegens het ongeoorloofd aanraken van een vrouw.

 

 

 

 

Ruim 70% der Nederlandse mohammedanen is voor een Moslimpartij of niet tegen.
Bijna 70% daarvan is ervoor deze te baseren op de
sharia of niet tegen (dus op de islamwetten met handen afhakken, ongelovigen doden en sexuele stuipjes geselen).
Ruim 80% is voor of niet tegen hardere aanpak van belediging islam.


KAN MEN MOHAMMEDANEN WEL ENQUETEREN?
Is peil en stijl der Hollandse directheid (met de verwachting dat mensen anoniem correct antwoord geven) zomaar plompverloren toepasbaar op alle windstreken der aarde??
Dus op culturen die helemaal geen individuele opinies ventileren doch groepsdogma's (geen ik maar wij), waar het zelfs schande is als vrouwen een eigen mening hebben!

Lees verder...

 

 

 EGYPTISCHE 
 SCHRIJVER 
 GESTRAFT OM 
 ATHEISME 

KAIRO, 10 juli 2000.
Een Speciale rechtbank heeft dit weekeinde in Kairo een Egyptische schrijver veroordeeld tot 6 maanden voorwaardelijk wegens het "beledigen van de godsdienst en het verspreiden van extremistische ideeën", dat wil zeggen atheïsme.
In zijn boek 'Rillingen van verlichting' noemt Sallaheddin Mohsen (wiens voornaam ironisch genoeg 'Redder van de religie' betekent) de Koran een boek van 'heilige onwetendheid' en houdt hij de islam verantwoordelijk voor wat hij ziet als de achterlijkheid van de islamitische wereld.

De uitspraak wordt algemeen gezien als gematigd, aangezien voor de aanklacht een maximumstraf van 5 jaar onvoorwaardelijk staat. De inschatting is dat de staat zijn 'islamitische legitimiteit' weer wat wilde opvijzelen, maar zonder een nieuwe 'seculiere' martelaar te scheppen.
Begin jaren'90 kreeg de onbekende schrijver Alaa Hamid internationale roem door een veroordeling tot 8 jaar op basis van vergelijkbare aanklachten.
Eerder dit jaar brak een storm los in Egypte over het boek 'Een banket voor zeewier' van de Syrische schrijver Haydar Haydar. Dit boek werd door moslim-fundamentalisten aangevallen als godslasterlijk waarop de ernstigste studentenrellen sinds 10 jaar uitbraken. "Toch is deze zaak in zekere zin ernstiger", zegt een seculiere waarnemer, "aangezien het nu de staat is die de vervolging initieert, in plaats van activisten."

Terwijl seculiere intellectuelen massaal opkwamen voor Haydar Haydar, bleef het rond Mohsen stil. De verdenking bestond dat het Mohsen juist om een veroordeling te doen is geweest. Zo bleef hij publiekelijk steeds herhalen dat hij een atheïst is en pleit hij voor de oprichting van een 'Liga voor Atheïsten' in de Egyptische context een doelbewuste provocatie.
De zaak rond Mohsen past in de nu al een decennium woedende cultuurstrijd in Egypte over wat wel en niet mag worden gezegd over de islam. Fundamentalistische activisten eisen hierop het monopolie op, seculiere intellectuelen proberen een vrijheid van meningsuiting te waarborgen, en de regering onderdrukt zowel de ene als de andere groep, met wisselend succes en strengheid.
Enkele jaren geleden werd de Korangeleerde Nasser Abu Zeid door een rechtbank wegens 'geloofsafval' gedwongen van zijn vrouw te scheiden - een moslimse mag niet getrouwd zijn met een niet-moslim.
Abu Zeid had bepleit de Koran niet te beschouwen als een letterlijk te nemen tekst, maar om het Heilige Boek te plaatsen in de historische context. Na de rechterlijke uitspraak dook Abu Zeid onder. Hij werd een academische banneling in Leiden.

 

WERKGEVERS en ALLOCHTONEN:
Verplicht in dienst nemen tot een percentage.
Vrijwillig aannemen met belastingvoordelen.
Naar believen mogen afwijzen of aannemen.
Verplichtingen op dit gebied zijn toch niet uitvoerbaar.

 

Islam is geest uit de fles, Wilders is Geert uit de fles. PARAPSYCHOLOGISCHE VISIE OP DE MULTICUL 

Massa-immigratie heeft een paranormale en occulte component. Wat zijn de spirituele groei-mogelijkheden van islam-immigranten? Hoe sterk is de gedachtekracht en aura van Nederland? Wie incarneren bij de islam? Welke categorieën geesten pushen de ontwikkelingen? Wereldwijd groeit de islam, in Nederland door immigratie en door een geboortegolf. Daarbij worden zielen aangetrokken om te incarneren. Iemand die bij bepaalde ouders terechtkomt zit op dezelfde golflengte. Daar is het punt om verder te groeien. Het gaat daarbij met name om zielen die ook in eerdere levens al moslim zijn geweest. Die worden daar wetmatig naar aangetrokken, omdat aan gene zijde blijkt dat ze nog niet zover zijn ontwikkeld dat ze de islamitische omgeving achter zich kunnen laten. En of ze nou in Nederland bij een mohammedaan incarneren of in Arabië, als het maar een plek is waar ze hun actuele levensthema kunnen doen.
Dat betekent dat moslimkinderen tengevolge van hun vorige levens (karma) in sterke mate met dezelfde mentaliteit worden geboren als hun ouders. Moslimbaby's zijn namelijk niet blanco. Hoe meer moslims, des te meer moslimkinderen; zo groeit de islam in Nederland door.
Ligt hun geloof ook in hun genen vast? Neen...

Lees verder bij gastschrijver Gijsbert den Uyl, paragnost...

 

Lees verder over vrouwen in de islam en klik op Mannen-Eer en Vrouwen-Sex

 

 


 Beledigd? Eeuwige wraak? 
 Dan bent U een serieus type. 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 

 THEO VAN GOGH MOET STOPPEN
MET COLUMNS IN METRO

(Bron: Metro van 30 maart 2004)

Moslims in Nederland eisen dat Theo van Gogh stopt met columns waarin hij kritiek uit op de islam. Zij hebben bijna duizend handtekeningen verzameld via de website www.Imaan.nl onder een petitie voor een schrijfverbod. De petitie wordt aangeboden aan Binnenlandse Zaken, kamerleden en de AIVD.Directe aanleiding is de column waarin Van Gogh de profeet Mohammed o.a. betitelt als een vieze oom.
"Zoïets kweekt haat en leidt uiteindelijk tot geweld," aldus A. Al H. namens de protestactie.
Van Gogh (sinds oktober 2003 columnist voor Metro) reageert: "Dat ze een schrijfverbod willen is een geschenk van Allah. Ik heb nog veel ontwikkelingshulp te verrichten."

 


Deze plaat is voor Hollandse emigranten in Australië. Waarom een Nederlands tafereeltje ophangen als je juist voor Nederland bent uitgeweken?
TEGEN DE HEIMWEE.

 

 

Mohammedanen vormen een grote bedreiging wegens hun wereldwijde hersenspoeling tot heethoofdigheid en hun grote epidemie: hun overgevoeligheid voor relativerende kritiek (ook humorloosheid genoemd), de schuld/schaamtecultuur en het zieke eergevoel van vermeende mannen. Zij lijden aan hun innerlijke beul en hun grondhouding is SLACHTOFFER.

Een penis gaat een vagina het beste binnen met een smeermiddel. De zogenaamde "gematigde" stromingen binnen de islam bewijzen niet dat het meevalt, maar misleiden de goedgelovigheid van de ingedutte brave borst, waarna de ware islam tenslotte zijn gezicht kan tonen, omdat de geveinsde verdraagzaamheid hiervoor de glij-olie is, en omdat het in wezen gaat om de Eer van de Macht. Wiens identiteit wordt de baas? Voorwaar, die van het innerlijke slachtoffer in de moslim, om wrok en wraak schreeuwend onder de kwellingen van zijn innerlijke beul.
Homoseksuelen gooit men dan vroeg of laat "van het dak" en de klok gaat (in samenwerking met de paus) 1400 jaar terug qua anti-conceptie en abortus (vrouwen). Moskeegejammer moet je "respecteren" maar euthanasie en meningsvrijheid zijn nog slechts verpakte lucht.
Islamitisch vernuft kan makkelijk winnen van slap links in de Nederlandse Ballentent. Dat gaat als een mes door de boter; daar is geen zwaard meer voor nodig. Maar: alleen dankzij linkse handlangers en de publieke staatsomroep.
GENERAAL P.PARDON

 

 

 

 

 

WAFA SULTAN
“Tijdens mijn jeugd in Syrië werd ik opgevoed om Joden te haten. Tot aan het moment dat ik naar de Verenigde Staten emigreerde, geloofde ik dat het Joodse volk niet uit menselijke schepsels bestaat. Zij spraken ook met een ander stemgeluid. Aan mijn persoonlijke contacten met Joodse mensen heb ik geleerd mijn mening en overtuiging bij te stellen.
De wereld telt ca 13 miljoen Joden dat is 0.2 procent van de totale wereldbevolking, maar heeft liefst 164 Joodse Nobelprijswinnaars opgeleverd. Dat is andere koek, dan kinderen opleiden tot moordmachines. De Arabisch/Islamitische wereld telt ca 1.2 miljard moslims. Dat is bijna 20 procent van de totale wereldbevolking. In de laatste honderd jaar ontvingen slechts acht Arabieren de Nobelprijs, waaronder twee Arabische christenen en de vroegere president van Egypte Anwar Sadat en aartsterrorist Yasser Arafat.”

“De botsing die we waarnemen in de wereld is niet een ‘clash of civilisations’; het is een botsing tussen tegengestelden, tussen twee tijdperken. Een botsing tussen een mentaliteit die in de Middeleeuwen thuishoort en een andere mentaliteit, die thuishoort in de 21e eeuw.”

Arab American psychologist Wafa Sultan is a very brave lady, as she confronts a bearded cleric on Al Jazeera television and gives him a severe dose of righteous truth:

 

De islam is in opmars, niet alleen in Europa, maar wereldwijd. In 1973 waren er ongeveer een half miljard moslims in de wereld, vandaag is dat aantal al verdriedubbeld tot meer dan 1,5 miljard. De expansie van de islam is een feit in bijna alle werelddelen, ook in Europa. Volgens statistieken van de National Intelligence Council (NIC) van de Verenigde Staten zou het aandeel moslims in de totale bevolking van de Europese Unie in 2025 zijn toegenomen tot (in het beste geval) 22% van de bevolking, in het slechtste geval zelfs tot 37% van de totale Europese bevolking.

Rond 2005 nog stelde de Libische leider Muammar Khaddaffi op de Arabische tv-zender Al Jazeera: “We hebben 50 miljoen moslims in Europa. Ze zijn het teken dat Allah de islam de macht wil geven over Europa - zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder verovering. De 50 miljoen moslims in Europa zullen Europa islamitisch maken binnen enkele decennia. Allah mobiliseert islamitisch Turkije om deel uit te maken van de EU. Dat betekent een bijkomende 50 miljoen moslims in Europa. Dan zullen er 100 miljoen moslims in Europa zijn”.

 

Demografie toekomstig Europa:

 

 

De islam is niet alleen de snelst groeiende godsdienst ter wereld maar is nu reeds hier bij ons in Europa de 2de godsdienst. Het was de Algerijnse President, Boumédienne, die ooit zei: “We veroveren Europa door de moederschoot van onze vrouwen”.

 

 

 

GEDRAGSCODE MOSLIM-IMMIGRANTEN

De gemeente Hérouxville in de Franstalige Canadese provincie Québec, heeft een eigen gedragscode voor immigranten uitgevaardigd, om te verhelderen hoe ver Canadezen zich eigenlijk aan nieuwkomers moeten aanpassen.

- Wij luisteren naar muziek en drinken alcoholische dranken, wij dansen en aan het einde van het jaar tuigen wij een naaldboom op met ballen en lichtjes. Die noemen wij "kerstversieringen".
- Je spreekt Nederlands want jij past je aan ons aan in plaats van andersom.
- Als je ongelukkig bent met hoe het hier is dan ga je terug naar je thuisland.
- In bejaardentehuizen worden mannen en vrouwen verzorgd door dienstdoende mannen en vrouwen. Geen enkele wet verbiedt een vrouw te worden verzorgd door een man. Noch het omgekeerde. In onze ziekenhuizen en klinieken mogen vrouwelijke artsen zowel mannen als vrouwen behandelen. Mannelijke artsen hebben datzelfde recht.
- Op onze scholen mogen kinderen geen wapens dragen, of ze nu geladen zijn of niet, echt zijn of nep, symbolisch of niet. Sinds vele jaren wordt er, wegens de secularisering van onze scholen, geen lokaal gereserveerd voor gebed.
- Geen enkele regel gebiedt werkgevers hun werknemers gebedsruimten te bieden of tijd te maken voor gebed in werkuren.
- Jongens en meisjes zwemmen gemengd in het zwembad.
- Een vrouw mag autorijden, stemmen, cheques uitschrijven, dansen, voor zichzelf beslissen, vrij haar mening uiten.
- Gezichtsbedekkingen zijn alleen bij Allerheiligenavond aanvaardbaar.
- Hoofddoeken in overheidsfuncties, onderwijs en bij gesubsidieerde instellingen: taboe.
- Vrouwen of homo's worden niet gestenigd of levend verbrand.

 

 

INHOUD:
De wereld in 50 jaar: niets aan de hand?
Oorsprong jongste wereldgodsdienst met Maangod
Werelderfgoed op Zwarte Lijst Islamisten
Respect voor de Islam
Pim Fortuyn in discussie met Marcel van Dam: Islamisering
- Koran-citaten over Andersdenkenden
- Islam-citaten over Vrouwen
SOORTEN ISLAM
   Salafisten
   Alevieten en Ex-Moslims
   Schisma Shiïeten-Soennieten
Een imperialistische godsdienst met Heilige Oorlog
Ritueel slachten en de Slachtofferrol
Een reactionaire ideologie
De 'Deense' Spotprenten
De 'spookfilm' van Geert Wilders
Een 'achterlijke' cultuur
Islamitisch nieuws:
- Moslims eisen column-stop Theo van Gogh
- Arabisch-Amerikaanse psychlooge Wafa Sultan gispt baardmannen.
- Gedragscode moslim-immigranten.
Wafa Sultan en de wereldwijde islam-explosie
Parapsychologie van de islamisering
Essentie islam die Nederland niet wil begrijpen (het dilemma van Wilders)

 

Write2Me.NL Gastenboek  

 

 

 

 

 

 

 

 

Generaal P.Pardon 
 verliefd op 
 Ayaan Hirsi Ali 

 

Terug naar de Homepage van Generaal Pardon

 

 

PSYCHOLOGISCHE VERKLARINGEN
WAAROM LINKS ISLAMISEERT
UITEEN GERAFELD

- Links bestaat bij de gratie van zielige mensen, voor wie links als ethisch juiste redder een vijand onderuit moet halen; vroeger de gevestigde orde, maar dat zijn ze nu zelf, dus nu alle andersdenkenden.

- Links watertandt bij collectiviteit.

- Links dogma betreft de maakbare waarheid.

- Links ruilt olie voor immigratie (Resolutie van Straatsburg 1975).

- Links is "kosmopolitisch", dat is cultuurnihilistisch, andere zgn. gelijkwaardige culturen moeten binnenstromen.

- Linkse zelfhaat (gereformeerd opgevoed) leidt tot afwijzing van eigen culturele identiteit.

- Links voelt zich deugdzaam door tolerant te zijn jegens IN-tolerantie ("Stockholmsyndroom").

- Links is anti-nationalistisch dus hoe meer Nederland ondermijnd wordt....

- Links gebruikt het holocaust-trauma om andersdenkenden aan het schrikken te maken.

- Links heeft luxe baantjes als asiel-advocaat en lobbyist van een slurpsubsidiepot.

- Links bewoont villa's in het groen en preekt dat de autochtoon in de volkswijk solidair moet zijn.

- Links wordt gedragen door immigranten-kiezers want die hebben stemrecht gekregen.

- Links probeert het afleggen van de oogkleppen zo lang mogelijk uit te stellen om geen verantwoordelijkheid te nemen voor de chaos.

- Ook al weet links heimelijk beter, de emotie die vastzit aan eer contra gezichtsverlies is sterker. Links handelt niet rationeel maar eer-gerelateerd.

- Links heeft een hekel aan wetenschap, want echte wetenschap dwingt tot het zien van feiten.

- Links heeft een autoriteitsconflict tegen bovenbazen en wil als regent zelf de dienst uitmaken, tot heil van het volk, als dat zijn kop maar houdt, anders zijn het haatzaaiers.

- Linkse sociaalheid en humaniteit gelden bij klassiek links (communisten) slechts totdat zij de macht hebben, want daarna worden ze juist wat ze zeiden te bestrijden.

- Links werkt net als een ander kerkgeloof dus de realiteit moet zich aanpassen aan de ideologie net als bij de islam.

- Links is tegen meningsvrijheid, vandaar tegendemonstraties.

- Zelfverguizing, nestbevuiling en zelfbevlekking zijn eervolle linkse codes; rondborstige eigenwaarde en zelfstandigheid zijn rechts.

- Wat links nog meer verafschuwt dan de islam is het politieke programma en de potentiële democratische overwinning van rechts. Links geeft er daarom prioriteit aan als partisaan voor de islam op te treden onder een vals aureool van beschermheer der godsdienstvrijheid en gelijkberechtiging.

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON