TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA


 

 

 

 

 Inzendingen naar de redactie van 
 de Generaal P.Pardon 

 

1. Kimberley Big Hole - South Africa

Dit is waarschijnlijk het grootste met de hand gegraven gat. Het is maar liefst 1097 meter diep. Er is ca. 3 ton aan diamanten uit dit gat gedolven.
Bekijk de andere gaten...

 

 

Verwarring over de Islam

De Vijf Ingrediënten
uitleg door Pierre Vorser

Er is vaak grote verwarring en misbaar over wat wel of niet in de Koran zou staan. Soms is wat beweerd wordt waar, soms is het niet waar. Maar het is belangrijk te begrijpen dat de ideologie die zich islam noemt, niet gebaseerd is op één boek, zoals de christelijke Bijbel één boek is.

Islam kent verschillende boeken, en allemaal zijn deze integraal onderdeel van de ideologie. Dit is deel van de verwarring; mensen beweren 'er staat helemaal niet in de Koran dat...' en dan volgt een of andere analyse (meestal justificatie) van een 'incident'.
Maar als men weet dat islam gebaseerd is op meerdere boeken – en allemaal even belangrijk en integraal onderdeel van de ideologie – dan wordt al snel duidelijk dat er sprake is van onbegrip, gebrek aan kennis en vooral verwarring.
En dat is dan ook de bedoeling: verwarring zaaien is één van de (officieel geoorloofde) tactieken om de ongelovige te bekeren.

 Lees verder... 

 

De ontmaskering
van de
Multiculturele Elite

Gastschrijver: Trias Politica

Wij, de gewone burger, zijn in de ogen van de linkse elite 'het klootjesvolk', het plebs, het grauw zonder goede smaak, burgerlijk en behept met een hardnekkige tunnelvisie als het gaat om massa-immigratie.

 Lees verder... 

 

Egypte-beleid en Israël

President Obama als
paus van de Linkse Kerk
door Pierre Vorser


Obama's Egypte-beleid wordt bepaald door twee narcistische, tegengestelde, onrealistische paradigma's: het pro-democratische (elke aardbewoner kan democratisch worden) en het anti-kolonialistische (alle niet-westerlingen zijn slachtoffers van het Westen).

In juni 2010 zei 59 procent van de Egyptenaren dat zij de islamisten terug aan de macht wilden hebben. Slechts 27% zei dat ze vernieuwers wilden. De helft van de Egyptenaren ondersteunt Hamas. Dertig procent steunt Hezbollah en 20% steunt Al-Qaeda. Bovendien bleek dat 95% van hen islamitische invloed op de politiek met open armen zou verwelkomen. Vertaald betekent dit dat men de salafistische Al-Qaeda-versie verkiest.
Ook is 82% van de Egyptenaren voorstander van het stenigen van overspeligen, 77% ondersteunt het afranselen van personen en het amputeren van ledematen van dieven, 84% steunt het vermoorden van moslims die hun religie willen verlaten. De overgrote meerderheid (87%) is voorstander van het actief onderdrukken en vervolgen van de christelijke Kopten.

Het militaire autoritarisme van Mubarak zal worden vervangen door islamitisch totalitarisme. De grootste Arabische bondgenoot van de VS zal verworden tot haar grootste vijand, gesteund door zowel Iran als Turkije.
De partner waar Israël vrede mee kon sluiten wordt weer haar ergste en nog sterkere vijand.

Lees alles...

 

Linkse Kerk &
Islam
2 handen
op 1 Buik

door Boris Bijster

Het verbaast velen dat islam en links zo goed samengaan. Oppervlakkig gezien lijken ze weinig gemeen te hebben. Links beweert progressief te zijn, omarmt bars voor homoseksuelen, abortus, feminisme, werknemersrechten, burgerrechten, multiculturalisme en obscene slogans.
De mensen die zich zoiets afvragen hebben de realiteit uit het oog verloren en zijn gevallen voor de propaganda.
Laat mij dit uitleggen.

 Lees verder... 

 

DE MULTICULTURELE HERSENSCHIM
door Baron van Rederiek

Medische hijab voor islamisering en multikul ziekenhuis.De multiculturele samenleving is een contradictio in terminis. Heel gemakkelijk wordt verondersteld dat samenvoegingen van culturen automatisch leiden tot een synthese. Ondanks de schone schijn staat de term multicultureel in feite vaak voor een bron van spanningen en conflicten. Een multi-etnische samenleving lijkt daarentegen wel mogelijk, mits binnen één overkoepelende cultuur: culturele eenheid bij verscheidenheid naar afkomst.
 Lees verder... 

 

Wat miljard moslims
 werkelijk denken
door Mr. Roepie
"Democratie is een door de mens gemaakt systeem met rechtspraak door het volk voor het volk. Daarom is het in tegenspraak met de islam, omdat regelgeving voor Allah de Almachtige is, dus het is niet toegestaan een menselijk wezen wetgevende rechten te geven. Het democratische systeem is ongetwijfeld een van de moderne vormen van shirk!"
LEES HET...

 

ACHTERGRONDEN VAN ONGEMAKKELIJKE VERHOUDINGEN
door Amy Gratie

Moslimisering, dhimmificering en multicul zijn een tijdbom.Mensen zoeken naar veiligheid en homogeniteit in de eigen groep.
Door sommigen wordt dit gedragspatroon ontkend en opgeofferd aan andere beginselen. De historicus Jan Romein stelde al dat de westerling vervreemd is geraakt van ‘het algemeen menselijk patroon’. Ook zijn er mensen volgens wie de mens een ‘tabula rasa’ zou zijn, vanaf zijn geboorte ‘vrij’, kneedbaar en maakbaar, in te passen in elk type maatschappij. Wij hebben daar onze vragen bij en beschouwen dit soort opvattingen als het leggen van een ideologisch mijnenveld.
 Lees verder... 

 

EURABIA NEEMT ONS OVER
door Danny Wells

Hieronder enkele punten uit resolutie 1605 van de EU welke na 2005 moest worden ingevoerd.

9.1. Bestrijden van discriminatie op “alle fronten”.
9.2. Verwerpen en bestrijden van Islamofobia.
9.7.8. Het verwijderen van regels en argumentering tot het verhinderen tot bouwen van moskeeën en het uitvoering van regelgeving om ruim gelegenheid te bieden tot het voldoende bouwen en onderhouden van kwaliteitsgebedshuizen voor volgelingen van de Islam.

Nederland in de tang van multicul en sharia had links niet gedacht.


Groen licht aan onze bezetters: dhimmitude of masochisme?9.7.9. Zorgdragen dat schoolboeken geen enkele negatieve informatie over het geloof islam kunnen bevatten.
11.6. Het aanmoedigen van jonge moslims in Europa om imam te worden.
 Lees verder... 

 

Geert Wilders roepend in de multiculti-woestijn.HET DILLEMMA VAN WILDERS
door Alpinist
Hoe kan Geert Wilders de gemiddelde Nederlander overtuigen van het werkelijke gevaar van de Islam?
Beiden, (s)links en de Islam, hebben op het eerste gezicht hetzelfde doel. Onderwerping, omverwerping, totale controle.
Alleen heeft (s)links nog niet door dat de krokodillen waarmee zij hun extreem gevaarlijk spelletje spelen door de geschiedenis heen niet erg betrouwbaar zijn gebleken.

Geert Wilders in de jaren 70.

De Islam en haar geschriften staan vol met nog immer zeer toepasselijke voorbeelden.
 Lees verder... 

 

DE REST MAKEN WE ZELF WEL UIT
door Real Stuff

Geen provincie van superpolitiek EU maar soevereiniteit! We willen helemaal geen samenwerking op politiek gebied.
We willen er allemaal economisch van profiteren en er verder geen last van hebben. Precies zoals de EU vroeger was. We willen geen uitbreiding die vooral nagestreefd wordt vanwege politieke motieven. Alle politieke argumenten waarom we Turkije erbij moeten halen doen er niet toe beste heren in Brussel. Jullie zijn er niet voor de politiek, jullie zijn er voor de economie, de rest maken wij zelf wel uit.
 Lees verder... 

 

DE ISLAMITISCHE CATASTROFE
door Wouter van Dieren

Wouter van Dieren kijkt over de grens (ruimdenkend).De laatste jaren kom ik regelmatig in het Midden-Oosten, met name in Doebai, Oman, Jordanië en Turkije. Niet als toerist maar om politieke, zakelijke en wetenschappelijke redenen. Op basis van wat ik daar meemaak, bespreek, hoor, lees en zie, heb ik het islamdebat redelijk leren inschatten.
 Lees verder... 

 

Multikul heeft een occult aspect.Parapsychologische implicaties van Immigratie en Multicul

Consequentie van occultisme en New Age geloof in
gedachtekracht, spirituele energieën, reïncarnatie.

Gastschrijver: Gijsbert den Uyl
paragnost

Meent u dat bewustzijn fundamenteler is dan de zichtbare werkelijkheid? Hangt de ware aard der dingen samen met een geestelijke wereld, een stille kracht? Kan er een onzichtbare macht zijn die de islamisering en de vervreemding binnen Nederland beheerst. Kan Nederland bezeten zijn?
 Lees verder over para-psychologie... 

Gelooft u niets: dan de normale psychologie hier.

 

 

 

TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA


Terug naar de HOME-page van Pardon

 

    

Write2Me.NL Gastenboek  

 

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON