TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA


 

 

 

Als u aansluiting of aanpassing zoekt in Nederland, dan is het belangrijk om bepaalde vuistregels te begrijpen.

 

Basiseisen & Vuistregels Inburgering
niet-Westersen
NederlandEen halve eeuw geleden was Nederland verdeeld in "zuilen" zoals socialisten en verschillende soorten christenen (zoals protestants en katholiek). Die hadden allemaal eigen organisaties, kranten, omroepen.
Bovendien waren de leefregels in het algemeen nogal dwingend.
Er werd binnen organisaties en binnen families weinig tegenspraak geduld. Autoriteiten zoals ouders, kerkleiders of werkgevers speelden de baas over kinderen, gelovigen en werknemers. Mannen speelden de baas over vrouwen.

Daarna zijn er grote veranderingen gekomen, omdat mensen zich niet meer wilden aanpassen aan strenge regels op het gebied van hun persoonlijke leven. Kinderen van christenen veranderden hun geloof, werknemers protesteerden tegen werkgevers en veel vrouwen namen hun persoonlijke leven in eigen hand. Als hun man zei dat zij thuis moesten blijven dan gingen zij toch met vriendinnen naar bijvoorbeeld yoga-les.
Het vroegere Nederland werkte met een commando-relatie. Het Nederland van nu werkt met een onderhandelings-relatie. Nederlandse ouders zijn niet meer de baas (want dat vonden ze vroeger zelf zo vervelend) maar moeten met hun kinderen dealen en onderhandelen.
De collectieve norm is weggedrukt door de individuele norm.
Maar het individualisme is in Nederland nu helemaal naar het andere uiterste gezwiept, want de vrijheid is zo groot dat mensen de vrijheid van anderen durven te beperken. Zo kunnen bewoners vinden dat zij recht hebben om hun muziek keihard te zetten. Zij vinden hun buren intolerant als die daar last van hebben.
Soms is de individuele vrijheid zo dwingend voor andere mensen, dat het lijkt op de autoritaire verhoudingen van 50 jaar geleden.

Deze korte historische beschrijving probeert duidelijk te maken dat er niet één soort Nederlander bestaat. Oude en nieuwe dingen lopen door elkaar en maken het ingewikkeld voor immigranten.
Als u kijkt naar de cultuur waar uw familie vandaan komt, ziet u dan bepaalde overeenkomsten met het Nederland van 50 jaar geleden? Lijkt uw cultuur op het vroegere Nederland zoals hierboven beschreven?
Dan is het belangrijk om hieronder een reeks algemene regels in u op te nemen die nu in Nederland gelden.

Daarnaast zijn er dingen die je niet aan de buitenkant kan zien maar die toch belangrijk zijn om te weten en om misverstanden te voorkomen.

U hoeft niet een bepaalde soort ideale Nederlanders te zoeken met de bedoeling om die mensen na te doen, maar u moet wel het volgende accepteren.

In het Nederland van nu zijn mannen en vrouwen evenwaardig. Mannen en vrouwen worden in het algemeen gelijkberechtigd. Er is natuurlijk verschil tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid, maar zowel mannen als vrouwen worden serieus genomen als volwassen individu. Dus een vrouw is niet minder toerekeningsvatbaar dan een man.
Daarom vinden we in Nederland dat vrouwen mogen: rijden met een auto, stemmen op de partij die ze zelf willen, cheques ondertekenen, voor zichzelf beslissen welke boeken ze lezen, voor zichzelf spreken over hun mening, zich kleden zoals ze willen, alleen wandelen op straat of in een park, studeren wat zij zelf willen, werken waar zij willen, hun eigen bezittingen hebben, en alle andere dingen die ook een man mag.

Een vrouw die zonder man rondloopt biedt zich niet aan voor seks. Wij hebben geen stilzwijgende afspraak dat een man een vrouw mag molesteren als zij er op een bepaalde manier uitziet. Het lastigvallen van een vrouw is een misdaad. Het lastigvallen of uitschelden van een vrouw met blote armen en benen en losse haren is net zo misdadig als bij elke andere vrouw.
Dit zijn onze standaarden, onze vaste regels en onze manier van leven. Als u heimelijk denkt dat u onze wetten in de toekomst kan veranderen, dan hebt u een probleem. Als u denkt dat de Nederlandse samenleving zich aan u moet aanpassen, dan wil de Nederlandse samenleving u helpen om naar een ander land te emigreren.

 Het doden van vrouwen door stokslagen of steniging of het levend verbranden van vrouwen maken géén deel uit van onze standaard, maar zijn een zware misdaad, ook als de vrouw de regels overtreedt van haar of uw cultuur.

We luisteren naar muziek, dansen, maken afbeeldingen, drinken alcohol op publieke en private plaatsen. Op het einde van ieder jaar versieren we een boom met ballen, slingers en lichtjes. Deze wordt normaal aangeduid als “kerstboom”. Deze gewoonte is voor ons een cultureel erfgoed, en niet noodzakelijk een religieus feest. Deze festiviteiten zijn toegelaten op openbare plaatsen, scholen en instellingen.
In onze scholen, publiek of privé, zal u aan het einde van het jaar dus “kerstbomen” zien. Kinderen zullen, als ze dat willen, kerstliederen zingen.

Onze kinderen moeten naar een publieke of een private school om te leren, hun sociale ontwikkeling te verzekeren en hen te helpen integreren in onze maatschappij.
Geen enkele vorm van geweld tegen kinderen wordt geaccepteerd.
Op onze scholen mogen kinderen geen wapens dragen, of ze nu geladen zijn of niet, echt zijn of nep, symbolisch of niet.

In onze scholen geven gediplomeerde mannen en vrouwen les aan onze kinderen. De vrouwelijke en mannelijke leraren kunnen les geven aan jongens en meisjes, zonder enige discriminatie naar geslacht. Ze hoeven zich niet anders te kleden om die taak te vervullen.
We stellen geen lokalen ter beschikking voor gebed of aanbidding. We leggen de nadruk op meer wetenschap en minder religie.
Kinderen krijgen op school biologie. Daar wordt verteld dat het leven volgens de wetenschap gevormd is door evolutie. Het staat iedereen vrij dit te beweren, te geloven of te verwerpen.

In bejaarden-tehuizen worden mannen en vrouwen verzorgd door dienstdoende mannen en vrouwen. Geen enkele wet verbiedt een vrouw te worden verzorgd door een man of omgekeerd. In onze ziekenhuizen en klinieken mogen vrouwelijke artsen zowel mannen als vrouwen behandelen. Mannelijke artsen hebben datzelfde recht.
Jongens en meisjes zwemmen gemengd in het zwembad.

Geen enkele regel verplicht werkgevers om hun werknemers een gebedsruimten te bieden of tijd te maken voor gebed gedurende werktijd. Tijdens de islamitische ramadan eten niet-moslims op dezelfde manier als anders.

In Nederland mag iedereen zijn mening geven over de denkbeelden en ideeën van anderen. Wij beschouwen dat als iets van waarde, en dus niet als een manier om anderen persoonlijk af te wijzen. Er is verschil tussen kritiek op ideeën en kritiek op personen. Er bestaat geen recht om iemand te laten zwijgen wegens gekwetste gevoelens bij kritiek op religie of filosofie. Kritiek op godsdienst kan gebeuren door woorden of afbeeldingen. Spotprenten over godsdiensten of politieke meningen zijn hier normaal.

De macht van de regering en van godsdienstige organisaties is gescheiden. Zo veel mogelijk worden godsdienstige ideeën gescheiden van wetgeving of rechtspraak.

Naast uiterlijk herkenbare vuistregels bestaan er culturele verschillen in het innerlijk van mensen.
Het gaat hier om gewoontes die zo diep zitten dat je er pas achter komt als je er bij stilstaat.

Is het u opgevallen dat u bepaalde gedragingen van Nederlanders ervaart als "zwak"? Of dat u Nederlanders niet meer vertrouwt omdat u hen niet serieus kan nemen? Vindt u het soms slap als u hoort hoe Nederlanders praten??
Dan kunnen er culturele gewoontes een rol spelen die onwillekeurig en onbewust plaatsvinden.

Door het individualisme van de huidige Nederlander, hierboven beschreven, is er ook een verandering op het gebied van openheid en geslotenheid. Door de bevrijding van dwingende regels voor je persoonlijke leven, vertellen mensen tegenwoordig ongeremd wat zij voelen.
Een halve eeuw geleden lieten Nederlanders datgene van zichzelf zien, waarvan ze dachten dat het zo hoorde. Maar door het individualisme laten Nederlanders veel meer zien wat er werkelijk in hen omgaat. Dit wordt beschouwd als een vorm van eerlijkheid, echtheid, menselijkheid, waarheidsliefde. Daardoor is iemand die eerlijk en open over zijn persoonlijke dingen spreekt in onze ogen moediger, dan iemand die alles wegstopt.

Indien u uit een cultuur komt waar dit als "zwak" wordt beschouwd, kan u het moeilijk vinden om mensen serieus te nemen als zij volgens u "zwak" zijn.
Maar u moet weten dat zij op hun beurt u als "zwak" en "laf" beschouwen als u een overdreven uiterlijke houding aanneemt, bijvoorbeeld om te laten zien dat u stoer bent. Als u zich extra stoer gedraagt dan voelt u zich misschien waardevol. Maar veel Nederlanders hebben daar geen belangstelling voor. Zij maken geen contact door stoer te doen.
Iets anders: als u doet of u het beter weet (terwijl dat niet zo is), dan zullen veel Nederlanders u niet meer serieus kunnen nemen. Als iedereen ziet dat u niet weet waarover u spreekt, terwijl u toch superieur doet, dan maakt u zich in onze ogen belachelijk, ook al is dat eervol in uw familie of cultuur.

Misschien bent u zich niet bewust dat u uit gewoonte de waarheid verandert. In bepaalde culturen is dit eervol en een teken van trots. Maar Nederlanders zullen u dan niet meer serieus gaan nemen. Als u zich bedreigd voelt omdat u niet kunt ophouden met liegen, zeg dan nog liever niets.

Agressief reageren wordt in het algemeen niet gewaardeerd. Komt u uit een cultuur waarin het eervol is om te laten zien dat je niet bang bent en om stoer uit de hoek te komen?? Dan moet u weten dat dit in Nederland kan worden opgevat als kinderachtig, onvolwassen, aanstootgevend, ongewenst.

Remigratie
Als u zich niet thuis voelt bij al deze Nederlandse kenmerken, dan wil Nederland u helpen om naar een land te gaan waar u zich wel thuis voelt. Wij hebben een remigratiewet en we kunnen financiële hulp bieden om te vertrekken.


Misschien is u of uw familie gevlucht uit een land waar geen vrijheid heerst. Als u de Nederlandse vrijheid wil afschaffen, ga dan terug naar dat land. Niemand heeft u gedwongen om hier te komen en u bent vrij om te gaan.

U kunt inburgeren door de bovenstaande standaardregels te eerbiedigen over hoe wij met elkaar omgaan. En de Nederlandse samenleving wil u daarbij helpen. U kunt het niet van de ene dag op de andere.
U moet uw best ervoor doen.

 
 

TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA


Terug naar de HOME-page van Pardon

 

 

 

Generaal P.Pardon 
 verliefd op 
 Ayaan Hirsi Ali 

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON