TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA


 

 

 

De ontmaskering
van de
Multiculturele Elite

Gastschrijver: Trias Politica


Wij, de gewone burger, zijn in de ogen van de linkse elite 'het klootjesvolk', het plebs, het grauw zonder goede smaak, burgerlijk en behept met een hardnekkige tunnelvisie als het gaat om massa-immigratie.

Zij achten zichzelf moreel superieur aan het 'gewone' volk. Zij, de elite van het 'verlichte' denken uit de laat jaren zestig, voelen zich mijlenver verheven boven het plebs, dat in hun ogen conservatief, reactionair en laagwaardig intelligent is. Met hun idealen van derde-wereldverafgoding, klimaathysterie en islamomarming torenen deze 'verlichten van geest' ver boven de gewone man in de straat uit.

Waarom omarmt de 'Linkse Kerk' de multicul-samenleving toch zo?

 

 

De oude Willem Drees, grondlegger van de Partij van de Arbeid, wees eind jaren zestig al op de gevaren van een ongebreidelde massa-immigratie van laagopgeleide niet-westerse allochtonen. Hij pleitte voor een stevig remigratieplan.
'Nieuw Linksers' binnen de PvdA hebben nadien binnen enkele jaren de macht volledig overgenomen, waarna het immigratie-beleid ruimhartig werd verruimd. De sluisdeuren gingen wijd open!

Begin jaren '80 was het Hans Janmaat die voor het eerst kritische vragen ging stellen over dit ruimhartige toelatingsbeleid. Hij werd met de nek aangekeken.

Om Janmaat te 'corneren' besloot De Tweede Kamer om voortaan de naturalisaties per KB (Koninklijk Besluit) te regelen.
Tussen haakjes: het Parlement was bereid om vrijwillig een stuk van haar macht af te staan, een unicum in de parlementaire geschiedenis! Wel werd hierdoor bereikt dat Janmaat niet meer kon controleren of de procedures voor naturalisatie wel correct werden toegepast.


 

Janmaat en zijn partij werden vervolgens kapotgemaakt, eerst door processen tegen hem aan te spannen (meer dan 300!) door van ons belastinggeld betaalde instellingen en later ook met fysiek geweld. Dieptepunt was de aanslag in Kedichem waarbij Janmaat's vrouw Schuurman een been verloor. Een van de actievoerders, Leo Adriaense, zegt in een documentaire van Robert Oey (de partner van Groen Links-feministe Halalsema) “geen enkele wroeging te hebben en het kwijtraken van het been van mevrouw Schuurman 'geen disproportionele straf' te vinden” (documentaire Wonderland, VPRO).
Geen middel werd onbenut te laten om de partij van Janmaat kapot te maken. En het is de linkse elite dan ook gelukt.

Gaat het ze ook lukken met de PVV van Geert Wilders?

Er is een aantal omstandigheden, die dit twijfelachtig maken.


Om te beginnen zal geweld niet zo gauw meer kunnen worden toegepast na de moord op Pim Fortuyn. Wilders wordt te goed bewaakt. Maar er is ook een aantal andere redenen te noemen waarom de kans dat de multicul-elite het tij kan keren niet erg groot mag worden geacht.

Om te beginnen is de informatievoorziening stukken beter voor de 'gewone burger'. Dankzij internet gaat informatie razendsnel de wereld rond en is niet te beheersen. Hiernaast is het zo, dat de ellende die de multicul helaas heeft meegebracht elke dag in de krant staat en heel, heel veel mensen er dagelijks mee worden geconfronteerd. De burger begint zijn ogen te openen en ziet de narigheid om zich heen. Tenslotte is het zo, dat de kosten van 40 jaar pamperen de pan uitrijzen: 7 miljard per jaar. Dat is zevenduizend miljoen euro. Elk jaar opnieuw. In tijden van hoogconjunctuur en een tekort op de arbeidsmarkt interesseert het de gemiddelde burger niet zo. Maar in tijden van economische crisis, zoals heden ten dage, wordt het natuurlijk wel een issue.

En naast deze monstrueuze kosten is het storend dat onze allochtone medelanders voorrang genieten bij woningtoekenning, zorg en uitkering. Maar dat interesseert onze elite niet, die ver van de vermoslimde binnensteden in haar riante woningen de NRC leest. Want de multicul-elite heeft natuurlijk nog wat 'goed' te maken jegens die arme, uitgebuite sloebers. Het vermeende superioriteitsgevoel in combinatie met plaatsvervangende schaamte.

De Linkse elite zit overal: in de politiek, de subsidie-carrousel, de media, de kunstwereld, de politie, het leger, de ambtenarij, ja zelfs in het bedrijfsleven. Het is een elite, die zichzelf bevestigt en herbevestigt en meewarig neerkijkt op dat domme plebs.

Maar de tijden veranderen. Wilders' PVV groeit als kool. Is in de actuele peilingen al de grootste partij van Nederland. Het tij keert. En onze elite..? Die doet het in de broek. Want hun macht en invloed is tanende. Door die blonde gek, die ooit begon als eenmansfractie en die nu is uitgegroeid tot een politieke factor van betekenis. Dat is schrikken. En nu geweld geen optie meer lijkt te zijn, wordt getracht op allerhande wijze, via media, schijnprocessen en netwerken, de 'valse profeet' de mond te snoeren. Ze zijn evenwel te laat.

Maar tegelijkertijd kan de vraag worden gesteld: is Wilders niet te laat?
Is het tij echt nog wel te keren? En dan heb ik het er nog niet eens over wat het abstracte risico van de toenemende Islamisering betekent voor dit land. Ik heb het over niet te negeren demografische ontwikkelingen. Wij kennen geen geboortebeperking zoals dat in landen als China gebruikelijk is (wellicht komt dat nog). Er is uitgerekend dat binnen 30 jaar het aantal mensen van niet-westerse afkomst in Nederland groter zal zijn dan de oorspronkelijke autochtone bevolking (goed nieuws dus voor Cohen en consorten).

Onze kinderen en kleinkinderen zullen, als zij volwassen zijn, niet worden omringd door de geur van boerenkool, zoveel is zeker. Zij zullen de multicul-elite met hun flower power visie en cultuurrelativisme 'dankbaar' zijn voor de erfenis die deze debielen hebben achtergelaten in ons eens zo mooie en tolerante land. De ontmaskering is begonnen, met dank aan Wilders.


Overigens: schrijver dezes is hoogopgeleid en zou perfect binnen de elite passen, ware het niet dat enig gezond verstand hem niet vreemd is...

Trias Politica

 

 

TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA


Terug naar de HOME-page van Pardon

 

    

Write2Me.NL Gastenboek  

 

Generaal P.Pardon 
 verliefd op 
 Ayaan Hirsi Ali 

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON