Terug naar Home

 NEDERLAND GAAT NAAR 

 DE FILISTIJNEN 

Immigratie was geen natuurramp maar een soort staatsdiscipline opgestart door links-intellectuele denkers: de instroom was een cultuurverrijking.

Vóór die tijd, niet zo lang na de Tweede Wereldoorlog, was de politiek sterk voor emigratie van Nederlanders naar de andere kant van de aardbol. Minstens 500000 Nederlanders vertrokken naar vreemde werelddelen toen Koningin Juliana in de troonrede van 1950 maar dan met de woorden uit de troonrede van 1979 had verklaard: “Nederland is vol, ten dele overvol”.

Hoe het mogelijk was dat de politiek 100% dus 180 graden van koers veranderde in een transitieperiode van zo'n tien jaar lijkt een volstrekt raadsel.

Na de wederopbouw, onder het economische wonder van de jaren 60, schreeuwden werkgevers om arbeidskrachten terwijl de arbeidsvoorwaarden en lonen werden opgeschroefd.

Maar in Noord-Afrika en Oost-Turkije stonden massa's te popelen voor kansen. Daarop kwamen duizenden gastarbeiders hierheen op een contract met een terugreisverplichting voor als ze waren uitgewerkt.

En nu komt het, die mensen bleven hangen toen bleek dat de textielindustrie, bulkscheepsbouw en steenkoolwinning niet meer winstgevend te krijgen waren, ook niet met goedkopere gastarbeiders. En toen bleek hoe laf de politiek was, is en zonder crisismanager waarschijnlijk zal blijven. Niemand durfde openlijk de gastarbeiders die niet terug gingen de wacht aan te zeggen; men ging juist uitkeringen en stemrecht verstrekken.

Joop den Uyl liet familiehereniging toe en toen was het hek van de dam. Bij honderdduizenden kwamen ze binnen, berooid, analfabeet, geen werk, geen vooruitzichten en streken neer in de armere buurten van de steden waar de blanke bevolking begon te vluchten, maar toch hun muil niet durfde opentrekken in het openbaar, want overal zwaaiden linkse vingers met nazistische gore taal. Wie ook maar voor een beetje afhankelijk was van het inkomen van de gastarbeider mocht uit alle windstreken hier naartoe komen. Steden verzwartten, miljarden verdampten en in Oost-Turkije en Marokko ontstonden sloppen van ontvolkte dorpen waarvan de mensen in de arme buurten van onze grotere steden hokten. Later kreeg bijna elk gehucht zijn Marokkaanse klootzakjes waartegen niemand zijn mond open durft te doen uit angst dat ze radicaliseren.

De Nederlandse politiek was totaal redeloos en krankzinnig geworden. Tegenspraak was niet mogelijk: je was een racist. Als een reflex en als een boemerang werden de vergelijkingen omtrent WOII naar je hoofd geslingerd bij ook maar de minste kritiek op de immigratie-idioterie.

Pieter Lakeman, die heel goed is in cijfers, liet een boekje het licht zien (1999) waarin hij becijferde dat tot dan toe het multicul-drama de Nederlandse Staat al 70 miljard gulden had gekost (in 2009 spreekt men over 200 miljard euro).

Werden er kamervragen gesteld naar aanleiding van deze publicatie? Neen, geen woord, zo hecht was de politiek correcte discipline in de Tweede Kamer. 

En het gaat nog steeds door, huwelijksimport, gepardonneerde illegalen, vluchtelingen en al de gezinshereniging van dien.

De vreemdelingenindustrie heeft zo'n sterke lobby van wie er een goede baan in vinden dat via de politiek correcte pers er moord en brand wordt geschreeuwd als verstandiger politici hun nek uitsteken (Rita Verdonk) om de instroom enigszins te beperken.

De Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders) heeft na het eerste decennium van de 21e eeuw, daarom een ijzersterk punt: wat kosten de allochtonen ons nu elk jaar en wat heeft de toestroom in het verleden eigenlijk gekost? Eén ding is zeker: geen winst maar een molensteen om je nek.

Ging het maar alleen om geld. Ging het maar alleen om criminaliteit (Antillianen zijn geen moslims).
Nee er bestaat een verstrengeld wespennest van moslim-ideologische dwingelandij (toneelstukken verbieden) baantjesbelangen (asieladvocaten, justitie, linkse hulpverleners), van beseffen op fout spoor te zitten maar het niet meer kunnen erkennen (de SP heeft het geprobeerd maar kreeg zoveel agressie uit de Linkse Kerk dat ze nu neutraal zijn), van christelijke partijen die zelf bang zijn voor hun godsdienstvrijheid, en er is natuurlijk de factor die je kan aanvoelen. Laten we het zo zeggen: links heeft een politiek levensgevoel van het gereformeerde vingertje naar de onderklasse die moet worden ‘verbeterd’ en beschermd tegen de ‘heersende klasse’ die volgens links geloof per definitie onbetrouwbaar is. Paradoxaal genoeg is de heersende klasse (links) nu zelf volksvijand geworden. En wie passen er zo prachtig in dit zieligheidsdenken? Islamieten waarvan de meerderheid een dociele vrouw uit hun vaderland wil binnenhalen. Familieherenigers zijn nu de meerderheid van immigranten.

Nog een theorie is dat bij de oliecrisis (een antiwesterse actie van de Arabische landen) van 1973 met de sheiks is afgesproken in ruil voor olie ongelimiteerde immigratie van moslims toe te laten. Bat Ye'or haar boek ‘Eurabië’ probeert dit te bewijzen. Geert Wilders himself weet zelf niet of dit echt waar is.

Wat zijn er de oorzaken van dat zo ontstellend veel westerse bestuurders (politici e.d.) het gevaar niet willen zien, bagatelliseren of zelfs luidkeels ontkennen? Deze hebbelijkheid is op zich één der intrigerendste politieke grillen van de linkse psyche. Hoe kan het dat mensen die van jongsaf zo'n hekel hadden aan het autoritaire geloof van hun ouders nu de islam zo graag faciliteren (zelfislamisering)? Hoe kan een linkse feministe als ex-minister Hedy d'Ancona nu met één van de meest vrouwvijandige systemen (islam) sympathiseert? Waarom is een islamhoer als Anja Meulenbelt verliefd op de islam?

MOTIEVEN
- Omdat zij een 'zielige doelgroep' nodig hebben?
- Omdat de islam een collectief systeem is waarop links eigenlijk jaloers is omdat dat op het communisme lijkt?
- Omdat links 'cultuurnihilistisch' is? Dus het zich afzetten tegen de cultuur van hun ouders ("het establishment") en vandaaruit alles wat anders is "cultuurverrijking" noemen?
- Omdat immigranten een nieuw links kiezersvolk vormen?
- Omdat er een geheime deal bestaat met islamlanden die olie ruilt voor islamisering?

Frans Groenendijk geeft er nog één op zijn website over "Islamofobie. Een nuchter antwoord":

"Het denken van die ontstellend grote aantallen politici en andere burgers in Nederland respectievelijk het Westen, wordt mijns inziens vooral beheerst door angst. Angst dat hetgeen naar voren wordt gebracht door de mensen die ze nu nog verketteren als xenofoob, islamofoob of nog erger, misschien wel klopt.

Het zou best eens zo kunnen zijn dat een aanzienlijk aantal mensen dit eigenlijk al wel aanvoelt en alleen het moment dat ze hun ogen wel moeten openen zo lang mogelijk uitstelt. Het is ook alleszins menselijk om te wensen dat de zaken min of meer vanzelf ten goede zullen keren. En als je zoekt naar bevestiging van het idee dat het allemaal wel meevalt, is het ook beslist niet moeilijk om daar iets voor te vinden, bijvoorbeeld een aardige allochtoon.
Zie: http://www.islamofobie.nl

Waar moet nu een crisismanager (Wilders?) acuut voor zorgen om de verkloting van Nederland te twaalfder ure af te remmen? Allereerst de islam niet meer erkennen als een religie, maar behandelen als imperialistische politieke ideologie. Er is maar 1 ding van belang: stop het gezwel dat islam-immigratie heet.
Dan kan het woord godsdienst blijven staan in artikel 1 van de Grondwet. De (tweede) zin blijft dan: “Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Ook kan “godsdienst” daarin doodgewoon worden geschrapt; dan ben je al van één onding af. Openlijke discriminatie van de islam voorzover blijkt dat deze onze grondwaarden schendt lijkt al jaren onvermijdelijk, maar voor dweilen met de kraan dicht is Nederland waarschijnlijk veel te laf.

Beter ten halve gekeerd:

1) Immigratie stopzetten

2) Alle illegalen uitzetten

3) Dubbele nationaliteit afschaffen door de Nederlandse af te pakken, zodat criminele of antiwesterse (straat)terroristen linea recta naar hun land terug kunnen.

Beseffen mensen met Wildershaat wel dat ze meelopers zijn van de gevestigde orde? Moeten jullie niet nonconformistisch zijn, hippies?

Hitler is een geweldige kerel in de islam. Op zwarte scholen is een les over de Holocaust nauwelijks nog te geven zoveel agressie levert dat op. Dat Hitler zo'n geweldige kerel is in de islam is niet zo raar, omdat joden en homo’s in de Koran verdoemd worden door Allah (lees al-baqarah).

Er zijn nogal wat overeenkomsten: in het fascisme stond de ariër bovenaan en onderaan kwamen de zigeuners en de joden. Eenzelfde gedachtegang zie je in de islam: de moslimman komt (na Mohammed) bovenaan, dan de moslimvrouw, en daaronder de dhimmi's en de kafirs.

Wel eens gehoord van dhimmi’s? Dat zijn niet-islamieten die mogen leven in een islamitische cultuur als ze zich maar aan een hele waslijst houden. Bijvoorbeeld mag jij straks niet meer gemengd zwemmen.
Niet perse wegens een bommelding hoor, maar gewoon via chantage. De huidige 6% moslims in dit land bevat al zat harde kern om eigen volk en ons als heidenen af te persen.

Je denkt toch niet dat mooie schilderijen nog kans maken op expositie in het stadhuis als er ook maar 1 salafistisch dreigement binnenkomt bij de burgemeester? Op dit moment ontwikkelt de heersende klasse zich als dhimmi. Hun attitude heet dhimmitude. Liever de kater wat later voor uw kleinkinderen? Après vous le deluge? Maak jezelf niks wijs, we hangen al op de afgrond.

Deze eeuw is er eindelijk kans dat het stemvee zoveel wakker wordt dat onze held met blonde kuif de bezem ter hand kan nemen. Zoals tegen veroveraars als hieronder.
Generaal P.Pardon

Burgemeester Job Cohen vindt handenschudden met moslima's niet nodig.

 

 

Imam Ahmad Salam vooraanstaand Salafist regelt rel.Sinds een ongelovige als kafir-vrouw als Rita Verdonk op een bespreking over integratie de eerwaarde Imam Ahmad Salam, welwillend ter zitting verschenen, ronduit schoffeert door hem te willen verleiden tot handenschudden, dan is Hollands kiesheid en kuisheid wel verleden tijd.
Tilburg, 20 november 2004.
Hoe kan een getrouwde vrouw zo onwellevend zijn, een mohammedaans geestelijk leider af te dwingen welke zeden hij uit zijn religie wel en niet moet praktiseren en dan ook nog eens integratie verwachten, waar die vrouw nota bene als minister voor wordt betaald??? Het is barbarij, opgedrongen seksuele aanraking die de driften van een vroom imam provoceert, wat zou kunnen leiden tot ontucht zoals  geslachtelijke paring, of erger: misschien menstrueert ze, of erger. Alsof niet de Profeet heeft gezegd: "Een ijzeren naald door je hoofd gestoken krijgen is minder erg dan als een vrouw je een hand geeft."
Ook de media zijn zo verderfelijk om het wangedrag van deze mevrouw heel groot op te blazen wat het steeds moeilijker zal maken om met slachtoffers van discriminatie vervolgbesprekingen te voeren in wederzijds respect tussen de culturen, oftewel zonder verplichting welke vrouw ook die niet van jou is, geslachtelijk te moeten betasten.
En wat zullen de media juichen als de imam ook een hand weigert aan de Koningin uit respect voor haar kuisheid.

Salafisten komen met geslaagde actie vooraan in nieuws.

Imam Ahmad Salam seksueel op proef gesteld door hoer.

Imam Ahmad Salam weigert hand aan Rita Verdonk.

De rechtse Telegraaf vermeldt het linkse feit.

Met andere woorden zij tracht de imam in ontuchtige bekoring te leiden en is dus eigenlijk een hoer.

Door te beweren gelijk te zijn aan de imam, hoewel zij juist liefst èn vrouw èn ongelovig is, probeert de minister de imam afstand te laten nemen van zijn godsdienst, ook al doet hij geduldig moeite uit te leggen, waarom hij uit respect voor haar vrouwzijn geen hand kan en mag geven. 


Imam Ahmad Salam over profeet Mohammed wat betreft handshaking.

Imam Ahmad Salam in actie voor pers als salafistisch lawaaimaker.

Imam Ahmad Salam wacht op neerdalen nieuwe koran.

Salafist kruipt voor persdemonstratie onder tafel.Hebben u en ik zich ooit eerder zo in laten nemen door dit slag salafistische oprukkers? Hebben de Nederlanden zich ooit op eigen verzoek laten inpakken? U kunt er niet meer onderuit. U wordt een witte minderheid en u gaat respect leren tonen aan de theocratie, de godsstaat die Theo van Gogh al voorzag. Want ten eerste weet u niet half hoeveel beter zij kunnen liegen dan u. Zoals over hun religie, die in wezen neerkomt op een politieke veroveringsideologie.
Multikul multikul multikul.Islam is wel achterlijk, maar geniaal achterlijk, want hij gebruikt uw zwakte om Nederland zonder veel bloedvergieten in te nemen.
Tweedens durft u tòch niet uitsluitend het islamitisch onderwijs te verbieden (dit is nl. wat er moet gebeuren) en het christelijke vrij te laten. Sterker: u bent zo on-Fortuynlijk om het islamitische onderwijs te blijven financieren. U en ik zullen over afschaffing ervan wel een Kamerdebatje voeren. Constateren dat islamscholen slecht zijn en dat ze het geld aan Mekkareizen besteden. Woorden, geen daden. Want daarna gaan we weer verder met ons achterlijke fundamentalisme:
we gaan liever dood  dan met dit dogma te stoppen!
Generaal P.Pardon

 

Mogelijke antwoorden aan moslima:

"Als u verdrinkt wilt u dan ook geen hand?"
"Nee maar ik geef wèl handen."
"Geeft u ook geen handen aan ongelovige vrouwen?"
"Ik geef u de gelegenheid te laten zien hoe het hoort."
"Wilt u ook de sharia invoeren?"
"Wilt u mij als ongelovige ook doden?"
"Moeten handen van dieven worden afgehakt?"

Meer weten? Volg onze islamofobische stoomcursus.

Job Cohen gaat de Duitse inval beter begrijpen.

 

 

 

   Begin een discussielijn of volg de redenaties van  
 anderen over de  MULTICUL door te klikken op:
 
 FORUM 

 

 

Rita Verdonk geeft geen hand aan de drenkeling zoals de profeet stelt.

 

Terug naar Home