Terug naar de Homepage van Generaal Pardon


  LINKSE FOSSIELEN  

  MULTICUL-HISTORIE  
  Jaren 90/Fin de Siècle   

Voor statistische linkse fossielen klik op onze Cijfergrabbelton

 Voor Politiek Correcte zelfdestructie 
 (binnen zonder kloppen) 
 leest u meteen hier de 
 Volkskrant van 1993 

 Voor een kort historisch overzicht van wat 
 LINKS EN RECHTS waren 
 klikt u HIER  

 

Wat vinden Allochtonen zelf???
Kunnen zij met hun volksaard wel worden geënquêteerd?
Zo nee waarom niet?
En als het
Vrouwen zijn?
Lees het serieus in de afdeling
Opinie

 

Politieke correctheid anno 1995 en enquête allochtonen:
Is Nederland eigenlijk wel gastvrij?

 

WAT WAREN "LINKS" EN "RECHTS"

Robert Hertz schreef in 1909 dat alle culturen in links en rechts denken.
Rechts volgens Hertz is mannelijk: kracht, orde, hiërarchie.
Links is vrouwelijk: meegaand, wanordelijk, gelijkschakelend.
Rechts: aanvaarding van de status quo en de gevestigde orde, pas je aan om te overleven.
Links: niet ik moet me aanpassen aan onrecht maar de wereld moet zich aanpassen aan mijn ideaal/utopie.

RECHTS TOT 1960
Het kapitalistisch-militair-godsdienstig complex: uitbuitend, autoritair, conservatief, productiemiddelen beheersend.

LINKS TOT 1960
Daar tegenin gaand met linkse vrijheidsstrijd tegen rechtse dictatuur (maar dat gold in het Oostblok omgekeerd). Strijd voor burgerlijke vrijheden, lotsverbetering, productiemiddelen meer ten goede laten komen aan de arbeiders, revoluties in het buitenland leiden tot linkse dictaturen.

RECHTS 1960-1980
Rechts is gevestigde orde die zich afzet tegen opkomend links zoals Hans Wiegel wijzend op Joop den Uyl ("Sinterklaas bestaat, kijk maar daar zit hij"). Rechts doet water in de wijn en geeft toe aan democratisering. Een vroege profeet tegen massa-immigratie is 'Boer Koekoek' (1912-1987) van de Boerenpartij (1963-1981).

In het  verkiezingsprogramma van 1971 schreef Hendrik Koekoek:

"Punt 17. Geen aantrekking van buitenlandse werknemers zolang bij ons grote werkeloosheid heerst, er een groot woningtekort is, de ruimte in Nederland hoog nodig is voor eigen Volk, en het economische belang niet opweegt tegen de veelvuldige problemen van allerlei aard die zo’n 80.000 buitenlandse werknemers met zich meebrengen."

Als Koekoek toen minder was uitgelachen was Nederland veel ellende bespaard gebleven. Dan was er nog vrijheid van meningsuiting, dan zaten de gevangenissen niet vol met moslims, werden leraren, verplegers en conducteurs niet zo vaak mishandeld, dan konden homo's, joden en vrouwen nog veilig over straat enz. enz.LINKS 1960-1980
"Links" wordt identiek aan "progressief": strijdt voor de vrijheid je te ontwikkelen in de persoonlijke levenssfeer (abortus, seksbeleving, emancipatie) en collectief (medezeggenschap, taboe's doorbreken) en komt op voor tal van materiële verbeteringen bij "zwakkere schouders".
Tevens ommezwaai van het LINKS der klassieke socialisten (verbetering burgerlijke omstandigheden) naar een anti-burgerlijk gezind LINKS, d.w.z. een links dat alle "vastgeroeste" burgerlijke waarden ter discussie stelt en provoceert (anti-arbeidsethos, anti-materialistisch, maagdenhuisbezetting, happenings, hippies, blowen, vrije seks).

LINKS 1980-HEDEN
1. Basisstrijders van voormalig links worden beleidsmakers (wetgeving voor homorechten, vrouwenemancipatie, milieubescherming) en vormen een nieuw establishment met op hun beurt een regentenmentaliteit.
2. Een afwijkende vorm van LINKS ontstaat ten aanzien van de immigratie. Gehandicapt door een psycho-politieke blinde vlek, continueert multicul-links de toevloed van niet-westerse allochtonen tegen de wil van de meerderheid in. Grote massa's worden gehuisvest temidden van met name de "zwakke schouders" die aanvankelijk juist de beschermelingen waren van links.
De zwijgende meerderheid is lange tijd te bang/laf om zich hiertegen uit te spreken doordat links een krachtige scheldcampagne in stand houdt ("racisme", "discriminatie" enz.)
Zo is links bezig zelf een volksvijand te worden.

RECHTS 1980-HEDEN
Qua multiculturalisme moet nu niet LINKS maar RECHTS opkomen voor het eigen 'gewone volk'. Multicul-links gaat blindelings door met zowel opkomen voor procenten bij lage lonen en voor het milieu, maar paradoxaal genoeg ook voor massa-immigratie. Er ontstaat een speciale variant van RECHTS die steeds krachtiger ingaat tegen deze stroom (Janmaat, Bolkestein, Fortuyn, Ayaan, Wilders) en grote steun ondervindt, maar ook klassiek rechtse trekken behoudt, b.v. weinig hart voor de natuur en veel voor winst of automobilisme.

 

Dat tradioneel rechts strenger, en links zogenoemd 'socialer' met geld omgaat blijft wel bestaan (AOW-leeftijd niet verhogen is links omdat het 'sociaal' is dus niet 'rechts' omdat het conservatief is.)
Links houdt van uitkeringen en subsidies zoals vrouwen met een gat in hun hand.
Rechts is ook nog altijd militairistischer (nieuw wapentuig zoals de peperdure JSF-straaljager) en christelijker (andermans euthanasie en stamcelselectie tegenwerken). De PVV als tegenstander van AOW-verhoging en JSF is dus daarin 'links'.

Met andere woorden multicul-rechts komt in alsmaar scherper tegenstelling te staan tot multicul-links, onder dit laatste alle partijen begrepen die niets tegen massa-immigratie deden.
Deze socialer vorm van RECHTS ligt zwaar onder vuur van klassiek LINKS, dat niet veel meer aandraagt dan deze gezindte "extreem" of "staatsgevaarlijk" te noemen teneinde multicul-rechts in de sfeer te trekken van mensenrechtenschennis en holocaustvergassing.
In wezen is dit links nu 'conservatief' en multicul-rechts is 'progressief', en moet zelfs voor de rechter zijn meningsvrijheid verdedigen, zoals in oude tijden LINKS heeft gestreden tegen het autoritaire rechts, dat zich beriep op moraal en fatsoen. Zo heeft nu multicul-links ook niets anders te bieden dan het eigen morele superioriteitsgevoel zoals het oude rechts vroeger.
Het is bijna zielig zoals multicul-links maar doorgaat te herhalen dat de tegenstelling links-rechts "polarisatie" is veroorzaakt door... (PVV, Geert Wilders) doordat die 'haat zaaien' en "islamofobie" opwekken.
De meeste PvdA-stemmers zijn zelfs zo conservatief dat zij Koningin Beatrix haar onzichtbare macht willen laten behouden (logisch: Bea is pro-PvdA, pro-uitverkoop van Nederland).
 
Dromen dat je wakker bent en dat je je ogen open hebt, is ons allemaal wel eens overkomen als we reeds de wekker hoorden ratelen.
Politiek gezien is dit wat linkse losers typeert. 
Generaal P.Pardon

 

 

 

 

Groen Links kon in 1994 als Nederlandse milieupartij nog volslagen geschift op onze eigen stations adverteren met posters van zogenaamd nog onbezet Holland onder de tekst: "Sommigen zeggen dat Nederland vol is."
Voelde u hem: dit lapje grond moest VOL, èn zwart. Al dat smetteloze groen kon wel degelijk nog links worden volgestouwd met rijen caravans, snelbouw bungalows en verwarmde asieltenten uitpuilend van in hun eigen land minstbedeelden, tegendraadsen of mishandelden (waar de wereld zo vol van is als de woestijn van zand). Maar de aanname dat een subversieveling in Nederland eeuwig lammetjespap blijft eten is net zo knots als het geloof dat Allah de heilige oorlog nodig heeft of God de kruistochten.
Lees verder...

 

In 1996 registreerde de Unit: 657 smokkelincidenten, met 1208 gesmokkelden en 988 smokkelaars oftewel 'reisagenten', waarvan er één bleek te beschikken over liefst tien huurwoningen in Nederland om de klant voor transit onder te brengen.
Anderen beschikken over valse arrestatiebevelen en dagvaardingen uit het bronland, om de volledig verzorgde asielaanvraag kracht bij te zetten, waar de waterlanders van Nederland graag intrapten.
Somaliërs waren het goedkoopst af met gemiddeld 5.500 gulden om als asielzoeker naar Nederland te verhuizen. De trip wordt ook vaak betaald door landgenoten die reeds asiel hebben gekregen en die geld overmaken via handlangers van de reisagent om ook hun familie als traumaslachtoffer in de Linkse Ballentent Holland te doen vestigen, op grond van ingestudeerd folterverleden, vervalst paspoort en frauduleuze identiteit.
Lees verder...

 

De zachtaardige vluchteling werd als uitgeprocedeerde folterklant door Irak simpel losgelaten, waarna hij via Turkije peperduur als smokkelwaar naar Moskou reisde. Met zijn moeder. In Moskou namen ze gewoon de trein naar Nederland. En dat zei die moeder ook tegen de Vreemdelingendienst. Stom dat haar zoon beweerde dat ze onderaan een vrachtwagen waren gekomen; je moet immers de beste leugens wijsmaken aan die kaaskoppen in het land van melk en honing? Zo werd Holland in Irak namelijk genoemd. Net als Zweden. De leugen over die vrachtwagen bezorgde hem wel een lagere status. Maakte niet uit. Zijn geval kreeg toch wel een generaal pardon, op vormfouten, daar zijn u en ik sentimenteel genoeg voor.
Lees verder...

 

Het sekstaboe was nog maar net weg of ik werd een kwart eeuw geleden als melaats behandeld omdat ik bedenkingen durfde uiten tegen de zondvloed volksverhuizende buitenlanders. Nederland voorstellen als superzeug!
Dat was nog eens zondig!
Deze historische manoeuvre is mogelijk geworden dankzij drie onbewuste overtuigingen veroorzaakt door de Führer, de Paus en Flower-Power.
Lees verder...

 

Kunnen we 100.000 asielzoekers per jaar opnemen, vroeg Paul Witteman midden jaren 90 aan de verstokte migratielobbyaarster Hedy d'Ancona, in het praatprogramma Kloof.
Jawel, zei de schat. "Ik heb het net nog opgezocht, in een boekje. Het kan best wanneer we ze maar eerlijk over alle regio's verdelen."
Op de publieke tribune zaten allemaal fascisten en NSB-ers boe te fluiten waaronder een man wiens zoontje van Marokkaanse klasgenootjes te verstaan krijgt: over tien jaar zijn wíj hier de baas en dan snijden we jullie strotten af. Zoïets moet je ook niet gaan tegenspreken: wees er stomweg van overtuigd dat het een correcte weergave is van de mentaliteit, (dan valt het later mee).
Lees verder...

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 


Laat U ontroeren (laat uw klomp breken) door de binnen-zonder-kloppen-geest
van (vnl. linkse) ingezonden stukken in:


U-Pagina Volkskrant
6 november 1993:
ZO VOL IS NEDERLAND
NOG NIET!

HEUS NIET VOL
'Nederland is vol.' Het lijkt de modekreet van de laatste weken. Zelfs burgemeesters mogen hem in het openbaar verkondigen.

De cijfers geven echter aan dat Nederland in Europa echt niet vooraan staat bij de opvang van vluchtelingen.

Bij de zeven rijkste landen staat Nederland op de vijfde plaats. In Nederland is een op de 530 mensen een toegelaten vluchteling, in Denemarken een op de 152. Frankrijk een op de 293, Duitsland een op de 321 en in België een op de 368.

Ook afgezet naar de oppervlakte van het land staat Nederland niet bovenaan. In België zijn er 85 vluchtelingen per honderd vierkante kilometer, in Denemarken 79, in Duitsland 70, en op de vierde plaats komt Nederland met 69. (Cijfers: Vluchtelingen in Getallen, 1992).

Nederland is een van de dichtst bevolkte landen ter wereld, maar niet door dat kleine percentage vluchtelingen. En dat mag ook nooit een excuus zijn om de grens te sluiten. Met onze welvaart kan het echt voor iedereen nog heel veel minder voordat we in de verste verten een vergelijking kunnen maken met de situatie van diegenen die naar Nederland vluchten.

Terwijl wij met het vingertje richting Duitsland wezen, werd zonder slag of stoot een strengere Vreemdelingenwet door de Tweede Kamer geloodst. Hoe ver moet het hier komen voordat er protest komt? Een kaartenactie 'Ik ben woedend' lijkt me zeer op zijn plaats.
UTRECHT
Eva Prins

Klik op de grafiek voor onze afdeling Statistieken
met de cijfers van hoe Nederland volstroomde.

 

TOESTROOM STOPPEN???
Burgemeester Gruijters van Lelystad maakte het wel heel bont in Het Capitool van zondag. De opmerking dat hij het, vanwege de onaanvaardbare reactie van (elementen in) onze maatschappij op de toestroom, een goede oplossing zou vinden de asielzoekers niet meer toe te laten getuigt, van net zoveel inzicht in het oplossen van hedendaagse vraagstukken als een maatregel om de toeloop op de kinderdagverblijven en het tekort aan kindplaatsen in deze voorzieningen op te lossen door een verplichte geboortebeperking op te leggen aan werkende partners. Nee, van een burgemeester mogen de wij toch een verstandiger opmerking verwachten. Waarom niet gewoon de onaanvaardbare gedragingen te lijf gaan? Staan er soms verkiezingen voor de deur?
ZWOLLE
Rob Kuijpers

 

 

 

ECONOMISCHE VLUCHTELINGEN???
De woorden van minister Kok (was hij niet van de PvdA?) schokten mij op zaterdagmorgen diep. Van asielaanvragen per individueel geval bekijken gaan we (weer) naar een ontwikkeling waarin er per land geselecteerd gaat worden.

Wat ik niet begrijp is dat het lijkt alsof de 'individuele selectie' alleen gebruikt wordt op het moment dat dit leidt tot zo min mogelijk vluchtelingen met een status in Nederland.

Toen er kort geleden besloten werd dat alle ex-Joegoslaven een verblijfsvergunning zouden krijgen zou voor elke ex-Joegoslaaf individueel getoetst worden of zij recht hadden op een verblijfsvergunning of niet.

Nu blijkt dat individuele beoordeling voor alle asielzoekers niet alleen zogenaamd de asielprocedure verstopt, maar er ook al te vaak toe leidt dat asielzoekers een status krijgen. En dat kan niet, want dan overstromen we echt!

Het meest schrok ik nog van Koks stellige bewering dat ook vluchtelingen uit politiek gevaarlijke landen economische motieven hebben.
Hallo, meneer Kok, kunt u dit even ? onderbouwen?
AMSTERDAM
Marjel Helsloot

 


AZIELZOEKEN GEEN PROBLEEM
Het is beschamend! Op 1 november zei Hirsch Ballin in Nova over asielzoekers: "Ze vinden altijd wel een nieuwe manier om binnen te komen."
Geen woord over de motieven die deze asielzoekers ertoe brachten huis en haard te verlaten. Geen woord over de verschrikkelijke situaties die zij ontvluchtten, of dit nu oorlog, vervolging of armoede betrof. De asielzoekers worden alleen gepresenteerd als een probleem.

Geen politicus mag meer klagen over de weinig tolerante houding van Nederlanders ten opzichte van deze vluchtelingen. Ze zijn hier zelf medeverantwoordelijk voor.
ROTTERDAM
Anouk de Koning

 


Klik op Bolkestein voor meer
over Onderbuikgevoelens


 

TERUGSTUREN?
Moet een gemeenschap van 750 mensen elk jaar een in nood verkerende vreemdeling opnemen? Ja natuurtijk, dat is wel het minste.

Dat is de omvang van het "asielzoekersprobleem": één asielzoeker op 750 Nederlanders.

Van elke drie asielzoekers is er één afkomstig uit de voormalige Joegoslavische republieken. Zullen we lijdzaam blijven toekijken bij deze walgelijke oorlog en de mensen die de hel ontsnappen, vervolgens terugsturen?
AMSTERDAM
Maarten Visser

 


GEEN
PLAATS
IN DE
HERBERG
- Straks herdenken we de geboorte van Jezus Christus. Wat staat er in het Evangelie van Lucas? "Er was voor hen geen plaats in de herberg."
Dit is geen incident. In het Oude Testament staat al: "Gedenk de vreemdeling, want gij zijt vreemdeling geweest in het land Egypte."
De plaatsen in de Bijbel waar over vreemdelingen wordt gesproken zijn te talrijk om ze hier allemaal te noemen. Het is een steeds weerkerend thema.
Ik zou hier ook naar voren willen brengen dat je die vluchtelingenstroom ook op een positieve manier kan bekijken. Ik denk dat de asielzoekers niet alleen op zoek zijn naar een dak boven hun hoofd, maar ook naar de geestelijke normen en waarden die in hun woonplaats ontbreken. Laten we die waarden proberen hoog te houden.
UITHOORN
C. H. Nederlof

 


De Linkse Ballentent Holland in de Jaren 90

 

BOVENLAAGDISCRIMINATIE
In de afweging of asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen, wordt vooral gekeken naar de veiligheid/onveiligheid van het land van herkomst. Maar hoeveel recht hebben jonge mannen die blijkbaar genoeg geld of macht hebben om hier te kunnen komen boven de miljoenen die achterblijven in het desbetreffende land?

Ik heb zelf zes maanden in een opvangcentrum voor asielzoekers gewerkt en merkte dat vaak alleen de bovenlaag van een land kon vluchten. Vooral de knappe koppen gaan het land uit, waardoor de situatie alleen maar slechter wordt.

Als hier te veel asielzoekers blijven die eigenlijk broodnodig zijn voor de opbouw van hun eigen land, dan werkt de opvang averechts.
HARDERWIJK
Arend Compagner

 

 

AUTOCHTONEN BESTAAN NIET
Bestaan die wel, autochtonen? Als we de namen van de bewindslieden en politici bekijken, rijst de vraag of hun (voor)ouders zonder economische motieven naar 'onze' streken zijn geëmigreerd.
Zo niet, zullen we ze dan op de diligence terugzetten? D'Ancona naar de kerkelijke staat, Bolkestein naar Pruisen, Hirsch Ballin naar Polen, Kosto naar Verweggistan?
Alleen wie kan aantonen rechtstreeks van de Batavieren af te stammen, mag in Nederland blijven. Pollens, nee, want die kwamen ook maar de Rijn afzakken.
UTRECHT
Lucy Uppelschoten

EINDE
U-Pagina Volkskrant
6 november 1993

 

RAAD HET JAARTAL:
Allochtonen-Knuffelbos op komst
BEEK - Het Geldersch Landschap en de Beekse Stichting "wAarde" gaan samen een zogenoemd Bos om van te Smullen aanplanten op de Nijmeegse heuvelrug. Het bos vol noten- en vruchtbomen is bedoeld om meer allochtonen van de natuur te laten genieten. Allochtonen vinden bossen in Nederland 'saai', want in hun eigen land is overal in de natuur iets te eten, aldus Van Slobbe, directeur van "wAarde". Daarom wil men smulbossen aanplanten voor asielzoekers en immigranten, ook bij de grote steden. VROM steunt het project "Multiculturele waardering van de natuur". Allochtonen naar smulbossen lokken bevordert volgens de stichting hun inburgering. De Beekse stichting wil zodra de bomen in het smulbos gegroeid zijn, elk najaar voor allochtonen een picknick organiseren, waarbij de rijpe noten en vruchten mogen worden afgeplukt (Hollanders kunnen ook een kijkje komen nemen).
PROBEER EERST TE VOELEN IN WELK JAAR DIT BERICHT THUISHOORT. Voor het antwoord, vermenigvuldig 44,76 met zichzelf en vind het jaartal.


 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 

 

 

 

"Geen NEEderland!"
Vreemdelingengekken bouwden midden jaren 90 een fort van verhuisdozen op het Amsterdamse Museumplein, met een uitnodiging aan alle ongelukkigen der aarde, zichtbaar vanaf de maan. "Geen NEEderland." Wat een zelfhaat. De dweperige rabbijn Soetendorp plaatste zelf de verhuisdozen voor het uitroepteken! Die wilde met deze invitatie zeker zo snel mogelijk de problemen krijgen van een Palestijnse staat. Want racisme bestrijdt je niet door ideologisch geleuter maar door om te beginnen het stopzetten van de geschifte hordeloop op Nederland.

Als je "Nee" zegt dan voel je je schuldig; zo luiden titels over assertiviteit. Maar assertief zijn over de volksverhuizing die ons perceel Noordzee-oever teistert, en waar zoveel lief-linkse eieren op kwijlen, was nog een groter taboe geworden dan vroeger het spreken over de natuurlijke wijze van vermenigvuldigen (het sekstaboe).
Begin 21e eeuw was er goddank een VVD-vrouw minister met gezond verstand: Rita Verdonk.
Maar wat vind u hiervan:
"De multiculturele samenleving wordt gestopt. Vreemdelingen passen zich aan de Nederlandse gewoonten en gebruiken aan, of verdwijnen over de landsgrenzen."

Een koers van rabiate vreemdelingenhaat noemde Het Parool bovenstaande vet gecursiveerde regels nog, na de verkiezingen op 7 september 1989, want ze kwamen uit het CD-partijprogramma van Hans Janmaat (geb. 9-6-1935, overl. in 2002). De man zei alles wat nu steeds vanzelfsprekender wordt nadat deze website het klimaat omgooide, en dankzij Pim Fortuyn, maar in zijn tijd werd hij door het kordon van politieke correctheid in de Tweede Kamer stelselmatig geschoffeerd. De tollenaars vonden hem melaats:

Toch, goddank kwamen er in 1989 ook zes "anti-racisten" in de Kamer van het pas aangemaakte Groen Links, en die hebben het gezond verstand nog jaren weten te blokkeren!
Tot op de huidige dag is er een linkse kliek (goddank klein genoeg om weg te stemmen) van lobbyaars voor de uitverkoop van Nederland. AISJA 
In 2001 wilde het Onafhankelijk Toneel onder leiding van regisseur Gerrit Timmers in Theater Zuidplein van "culturele hoofdstad Rotterdam 2001" een opera opvoeren genaamd: "Aïsja en de Vrouwen van Medina".
Koningin Beatrix en een Marokkaanse prinses zouden komen als multiculturele propagandastunt!
Het verhaal betreft één der vrouwen van Mohammed, op haar 9e aan de 53-jarige profeet uitgehuwelijkt.
De Marokkaanse krant Itihad Al Ishtiraki bemoeide zich ermee: "De regisseur concentreert zich op grove manier op de verleidelijke kanten..."
Maar niets was minder waar, want om het pedofiele karakter te elimineren had de regisseur Aïsja in het verhaal juist 20 jaar oud gemaakt! Maar onomstreden islamoverleveringen spreken van een 13-jarige, die na een wandeling in de woestijn van overspel werd beschuldigd. Want je bent geobsedeerd door vrouwenseks en mannen-eer of je bent het niet, dus ook nu alweer: overspel van de 13-jarige. Alleen, daar waren geen vier getuigen van geweest, dus gold de beschuldiging in dit geval ook niet.
Wat was dan het probleem?

Mohammedanen willen geen niet-gelovige die een toneelstuk maakt over hun 13-jarige Aïsja beschuldigd van overspel. Lees verder...

 

Terug naar de Homepage van Generaal Pardon