TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA


 

 

 

  We WILLEN geen politieke EU! 
  EU - "Economische Unie" 

De rest maken we zelf wel uit.

door: Real Stuff

Nederland was ooit één van de landen die bedacht dat het best handig is een beetje met je buren samen te werken. Op zich een prima idee. Zolang het goed is voor je buren en voor jezelf zijn er alleen maar winnaars. De samenwerking verliep alleen maar op economisch gebied en was zeer succesvol. Jammer dan ook dat Brussel inmiddels allerlei andere dingen is gaan doen waar geen mens op zit te wachten.


Het Europese samenwerkingsverband was vooral succesvol toen het EEG en later EG heette. Er was een beperkt aantal leden die allemaal beter werden van de onderlinge samenwerking. Er werd niet teveel met subsidies geklooid, de EG was geen ontwikkelingsorganisatie met als doel arme landen te helpen. Op politiek gebied werd er vrijwel niet samengewerkt, de EG bemoeide zich ook niet met binnenlandse aangelegenheden. Het doel van de EG was dat alle landen betere handel konden drijven, goedkoper konden importeren en exporteren, er meer mensen aan het werk kwamen en iedereen het steeds beter kreeg. Een beter voorbeeld van een perfect functionerende organisatie was er niet. Maar toen ging het fout.

Onbegrijpelijke besluitvorming
Waarschijnlijk hadden de hoge heren flink teveel gedronken toen ze besloten van die EG ook een politieke organisatie te gaan maken. Die organisatie moest zich met alles gaan bemoeien waar men maar behoefte aan had. Het moest zo groot mogelijk worden en de bedoeling was dat elk land dat wel of niet geschikt was in aanmerking kwam voor een lidmaatschap. In plaats van gemeenschap ging het Unie heten en zie daar, de EU was geboren.

Dit is één van de domste beslissingen uit de Europese geschiedenis gebleken. Er was een perfect verband waar alle deelnemers alleen maar beter van werden. Tegenstand onder de bevolking van de deelnemende landen was er niet. Je was gewoon je eigen land, elk land bepaalde zijn eigen regels en wetten en was voor zichzelf verantwoordelijk. Het enige wat er gebeurde was dat we het elkaar wat makkelijker maakten. Een win-win situatie. Iedereen was blij.

Maar nee, het moest allemaal anders. De EU moest meer bevoegdheden krijgen, moest zich ook met het binnenlandse beleid van lidstaten gaan bemoeien. De EU moest internationale politiek gaan bedrijven. Men mocht wetgeving en regels van landen gaan toetsen aan Europese wetgeving. Eigenlijk nam de EU een heleboel taken en bevoegdheden van individuele lidstaten over. Onder het motto dat we rijkdom moesten verdelen kregen landen die het goed hadden een hoop geld van landen die het nog net iets beter hadden. De EU bepaalde hoe het geld verdeeld werd, een land zelf had niet meer het alleenrecht op dat soort besluitvorming.

Politiek mislukt
De EU mag economisch dan een groot blok zijn dat wereldwijd van betekenis is, politiek gezien is het een lachertje. De lidstaten verschillen onderling over zo ongeveer alle grote kwesties tot op het bot van mening. In diverse lidstaten zoals Spanje en Italië is de koers van het buitenlands beleid zeer afhankelijk van de kleur van de regering. De ene periode is Europa voor die landen erg belangrijk, de andere periode is Europa juist volstrekt irrelevant en is de VS veel belangrijker. In een land als Engeland zal men de VS altijd veel belangrijker vinden dan de EU. Frankrijk heeft meer belangen in Afrika en het Midden-Oosten en nieuwe Oost-Europese landen hebben weer hele andere belangen. En dat moet dan samen één politiek blok gaan vormen.

Gevolg is dat het nog nooit gelukt is het eens te worden over een duidelijke politieke lijn binnen de EU. Ik ga u voorspellen dat het ook nooit zal gaan lukken en ik vind het helemaal niet erg dat het niet gaat gebeuren. Ik vind het vooral jammer dat men het steeds maar blijft proberen terwijl een kind van drie jaar oud nog begrijpt dat het een kansloos verhaal is. We willen het niet en het kan niet. Tijd dus om er mee op te houden en om te gaan doen wat de bevolking wil dat jullie doen.

Turkije
Neem nu de toetreding van Turkije. Van 27 EU-landen is er geen enkel land waar de meerderheid van de bevolking voorstander is van toetreding van Turkije tot de EU. Ik zou een boek vol kunnen schrijven met argumenten waarom dat land inderdaad niet zou moeten toetreden (hieronder volgt een samenvatting). Het gaat er om dat in alle EU-landen een soms zelfs zeer grote meerderheid van de bevolking tegen toetreding van Turkije is, maar dat Brussel ondertussen gewoon vrolijk doorgaat met onderhandelen. Ze zouden eens wakker moeten worden daar. We willen het niet. We willen het zelfs allemaal niet. Ophouden met die onzin dus!

We hebben al veel te veel islam in Nederland en Europa, laat staan dat we Europa moeten uitbreiden met een islamland dat voor 95% helemaal niet in Europa ligt. Willen we soms nog meer ongecontroleerde massa-immigratie van Turkse moslims hierheen?
En voor dat Turkse EU-lidmaatschap moeten we dan ook nog zelf met miljarden euro's krom gaan liggen!

Komt bij dat Turkije, met het grootste inwoneraantal, dan ook nog eens de meeste Europarlementariërs mag aanleveren en dus meer invloed krijgt op Nederlandse wetgeving dan de Nederlanders zelf! Moeten Marokko, Algerije of boevenland Syrië er dan ook bij soms? Volgens de Kopenhagen-criteria zou Turkije om in de EU te komen trouwens de rol van het leger moeten terugdringen, maar dat houdt de totale islamisering daar juist tegen, waarzonder Turkije al een tweede Iran was geweest.
Stichter van seculier Turkije Kemal Atatürk noemte de islam "een rottend kadaver".
Maar premier Erdogan wil Turkije stapsgewijs volledig islamiseren: ‘Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.’ Het land bezet trouwens Noord-Cyprus illegaal, terroriseert de Koerden en ontkent de eigen Armeense genocide.

In Turkije worden christenen bedreigd, hun grond wordt afgepakt en ze worden gedwarsboomd in het uitoefenen van hun geloof. Kloosters en religieuze gebouwen worden door de staat ingenomen, het oudste christelijke klooster in Turkije, Mor Gabriel, opgericht in 397, wordt onteigend. Het stichten van kerken wordt systematisch tegengewerkt. In de jaren tachtig woonden er nog 90.000 christenen in het zuidoosten, nu zijn er nog maar twee- à drieduizend niet gevlucht.
Niet dat ik zo voor christenen en kloosters ben, maar vergelijk dat eens met het doldwaas naïeve Nederland, waar we onze huid zo graag verkopen: 500 moskeeën dulden we waaronder de Turkse, en die laatste worden gepusht door de Turkse overheidsdienst Dyanet, belast met het regelen van de islam overal ter wereld. Over een seculier land gesproken!

Alleen naïeve Europese politici die het eeuwig dominante karakter van de islam ontkennen, denken dat een Turks lidmaatschap van de EU in dit alles verbetering brengt.
Maar daar is geen enkel democratisch draagvlak voor! Volgens peilingen voelt een meerderheid van de Nederlandse bevolking er al helemaal geen lor voor, maar ook een referendum in EU-lidstaten zal negatief uitpakken voor het Aziatische land.

Dus: Turkije in de EU nu niet en nooit!Lak aan de bevolking
Dit is slechts één voorbeeld van het feit dat de EU geen enkele rekening houdt met de wensen van de bevolking. We willen helemaal geen samenwerking op politiek gebied. We willen er allemaal economisch van profiteren en er verder geen last van hebben. Precies zoals de EU vroeger was. We willen geen uitbreiding die vooral nagestreefd wordt vanwege politieke motieven. Alle politieke argumenten waarom we Turkije erbij moeten halen doen er niet toe beste heren in Brussel. Jullie zijn er niet voor de politiek, jullie zijn er voor de economie, de rest maken wij zelf wel uit.


Ik wil graag solidair zijn met mensen in Afrika die niets te eten hebben. Voedselhulp naar de derde wereld is prima. Maar ik zou niet weten waarom we rijkdom binnen de EU zo gelijk mogelijk moesten verdelen. In al die landen gaat het goed genoeg. Ze redden het allemaal wel zonder onze subsidies. Ik wil helemaal niet solidair zijn met EU-landen die het al best goed hebben. Ik ben namelijk geen Europeaan, ik ben een Nederlander. En jullie kunnen met z'n allen net zo hard schreeuwen als je wilt dat ik wél een Europeaan ben, maar ik zal het altijd blijven ontkennen.

Boetes
Ik irriteer me mateloos als ik in de krant lees dat Brussel een Nederlands bedrijf een boete gegeven heeft. Waar halen ze het lef vandaan denk ik dan? Brussel heeft over mij geen gezag, omdat ik Brussel niet erken als politieke organisatie. Zo hebben we dat nooit gewild. Mijn buurvrouw kan me ook geen boete geven als ik een dakkapel aan mijn huis bouw, net zo min kan Brussel me dus een boete geven. We zouden principieel moeten weigeren die boetes te betalen. Ik heb me aan de Nederlandse regels te houden, met de regels van Brussel veeg ik een niet nader te noemen lichaamsdeel wel af.

Terug naar vroeger
Er is voor de EU maar één oplossing en dat is terug naar vroeger. Er moet geen enkel land meer toe kunnen treden totdat de meerderheid van de EU-bevolking daar achter staat. Er zijn ons de afgelopen jaren al twaalf nieuwe lidstaten door de strot geduwd waar we niet op zaten te wachten en waar we niets over te vertellen hadden. Het is wel genoeg zo. Ophouden met dat politieke gedoe, want dat gaat toch niet lukken. Er zijn wereldwijd al heel wat doden gevallen vanwege de even dramatische als kansloze politieke pogingen van de EU. De enige die profijt heeft gehad van de EU-bemoeienis in Joegoslavië, het Midden-Oosten en Afrika was de begrafenisindustrie. Niemand neemt de EU op politiek gebied serieus dus hou er mee op en ga doen waar je goed in bent. Concentreer je op de economie dus!

Eén ding hebben de heren in Brussel wel voor elkaar gekregen. Vroeger klaagde men dat de bevolking niet bij Europa betrokken was. Dat moest anders. Wel dat is gelukt beste bobo’s. We zijn nu allemaal wel betrokken. Maar niet zoals jullie dat zouden willen. We zijn allemaal tegen namelijk. En dat is jullie eigen schuld!

Real Stuff

 

 

TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA


Terug naar de HOME-page van Pardon

 

    

Write2Me.NL Gastenboek  


Generaal P.Pardon 
 verliefd op 
 Ayaan Hirsi Ali 

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON