Terug naar de Homepage van Generaal P.Pardon 

   AYAAN HIRSI ALI 

Levensloop
Gesprek in Zomergasten over Submission 1
Come back Ayaan
Vlammende filosofie uit Volkskrantartikel
Generaal P.Pardon verliefd op Ayaan
Vallende Ster
Complete homevideo over Ayaan
Alfa en Omega van Credo Linkse Kerk Nederland

 

Ayaan Hirsi Ali is een miraculeus fenomeen wat betreft haar razendsnelle infiltratie en integratie. Haar fabuleus vloeiende Nederlands is veel communicatiever en doelgerichter dan van doorsnee Hollanders. Zij voert haar polemiek tegen de achterlijkheid perfect. De beschermheilige van de middelmaat en van de zieligheidscultus (De Linkse Kerk) kan haar derhalve niet UITstaan.


Haar waarschuwingen tegen de islamitische infasie en haar op de bres staan voor gekerkerde vrouwen heeft de spirituele kwaliteit van bevrijders à la King, Mandela, Ghandi en Golda Meir.
Wat zijn eigenlijk voor Nederland de gevolgen wanneer al die 'hoofddoekjes af' gaan?
Wordt de islamitische heethoofdigheid en de passief-agressieve slachtoffercultus daarna ook door het vrouwelijk volksdeel eens te meer kracht bijgezet? Of ontluikt dan juist het zachte en creatieve gevoelsaspect van het individu? Per slot spint Holland er weinig garen bij als de moslima's zonder hoofddoek naar buiten treden en zich volop geëmancipeerd aansluiten bij de pelotons crimineeltjes.
Ayaan Hirsi Ali is een zeldzame parel: er kolkte iets moois mee door het dijkgat van de asielindustrie; een parel die derhalve de nijd doet ontbranden van alle politiek correcte persmuskieten en linkse criticasters.
Want die komen de hele tijd maar pietluttig terug op de vraag of haar "vormgeving de doelgroep niet afschrikt van de inhoud", of de prachtige naaktscènes in haar film 'Submission' de gelovigen niet "kwetsen", of de vrouwen niet nog dieper in hun kerker zullen kruipen wegens "belediging", of de moslim-potentaten "in het defensief" raken doordat Ayaan tegen hun schenen schopt en of het wel "een doel dient" om te "polariseren".
Kon de kip met de gouden eieren maar geslacht worden op grond van ruimingsregels die voor al het pluimvee golden! Laten we voor een keertje zeggen dat er een epidemie heerst!

Wat waren al die linkse bobo's opgetogen toen Phil Bloom in het VPRO-programma Hoepla (1967) debuteerde als eerste naakte vrouw op de Nederlandse TV. Wat een satisfactie gaf het om zoveel gevestigde orde in de gordijnen te zien hangen vanwege de "aanstoot". Eén van de voorgangers van Groen Links zette haar zelfs op een poster!

 

Ach wat voelden die langharige oproerkraaiers zich bevrijd toen in 1964 het satirische TV-programma "Zo Is Het Toevallig Ook Nog Es Een Keer" een onderdeel 'Beeldreligie' bevatte, dat een vergelijking maakte tussen kijkverslaving en christelijke eredienst. De vorm was toen ook zo "afleidend" van de "inhoud" dat men ontdaan Kamervragen stelde en dominee Buskus hield er een radiopreek tegen; later werd hij lid van de Partij van de Allochtonen (PvdA).
Daar konden Politiek Correcte alternatieven carrière maken en dromen van het Multiculturele Utopia zonder ook acht te slaan op de tinnef die zij jarenlang door het gat in de Hollandse dijk lieten binnenkolken, want wie wat aanmerkte op de Multi-Criminele samenleving was een neonazi met een zondenboktheorie.

Maar sinds Ayaans film 'Submission' kan een naakte borst weer aanstoot geven; òòòh jongens kijk daar eens! Dat is heel pijnlijk voor het moslem-establishment!
Cheers! Sjaloom! Eindelijk hebben de antifascisten weer een vette prooi: iemand die nog bevrijdender is dan zijzelf! Konden ze Ayaan maar wurgen uit eerwraak! In sluwe onderkruiphoudingen dringen interviewers aan: "Maar bent u niet bang de doelgroep in het harnas te jagen? Is het nodig dat alles wat kan ook moet?"
Geen woord van bewondering ontsiert het linkse blazoen over iemand die als een engel uit de hemel hierheen komt teneinde haar leven te wagen om het achterstallig onderhoud te plegen dat de anti-racisten aan hun laars hebben gelapt. Zij immers hebben de "eigen identiteit" van vreemdelingen die hier volstrekt niet horen decennialang geknuffeld en gekneveld. En nu er een heldin neerstrijkt om plaatsvervangend een knuppel in hun verslonsde hoenderhok te gooien, nu raken de maatschappijhervormers van weleer in gewetensnood over de "effectiviteit" ervan.
Welk risiko durven deze stiekeme Calvinisten eigenlijk zelf te lopen en hoe doen deze bekrompen dictatortjes het immers zelf "effectief"??
Allah is groot! Vara's Zembla (bekijk hier de laffe uitzending) werpt in mei 2006 ons belastinggeld over de balk om in Somalië 'onthullingen' bij elkaar te schrapen teneinde Ayaan kapot te maken. Gelukt! Haar naturalisatie klopt niet, want we weten door haar opa's naam niet wie zij is! Holland op zijn Smalst. Walgelijk: onhygiënisch! Schaam jullie!  Schande!

GENERAAL P.PARDON

 

Ayaan in debat met moslims over de positie van de vrouw (2004)

Homevideo over Ayaan door Eveline van Dijck
ingekort door de Generaal P.Pardon:

 

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 

 

 


Bepaalde Somalische talenten worden verpest in het
Nederlandse wanordelijke onderwijs (1995)


 PARAPSYCHOLOGISCHE VISIE OP DE MULTICUL 

Massa-immigratie heeft een paranormale en occulte component. Wat zijn de spirituele groei-mogelijkheden van islam-immigranten? Hoe sterk is de gedachtekracht en aura van Nederland? Wie incarneren bij de islam? Welke categorieën geesten pushen de ontwikkelingen? Wereldwijd groeit de islam, in Nederland door immigratie en door een geboortegolf. Daarbij worden zielen aangetrokken om te incarneren. Iemand die bij bepaalde ouders terechtkomt zit op dezelfde golflengte. Daar is het punt om verder te groeien. Het gaat daarbij met name om zielen die ook in eerdere levens al moslim zijn geweest. Die worden daar wetmatig naar aangetrokken, omdat aan gene zijde blijkt dat ze nog niet zover zijn ontwikkeld dat ze de islamitische omgeving achter zich kunnen laten. En of ze nou in Nederland bij een mohammedaan incarneren of in Arabië, als het maar een plek is waar ze hun actuele levensthema kunnen doen.
Dat betekent dat moslimkinderen tengevolge van hun vorige levens (karma) in sterke mate met dezelfde mentaliteit worden geboren als hun ouders. Moslimbaby's zijn namelijk niet blanco. Hoe meer moslims, des te meer moslimkinderen; zo groeit de islam in Nederland door.
Ligt hun geloof ook in hun genen vast? Neen...

Lees verder bij gastschrijver Gijsbert den Uyl, paragnost...

 


Ayaan bij Pauw & Witteman 17 maart 2010

 

 

 AYAAN 
Mevrouw Hirsi Ali was tot 2006 lid van de Tweede Kamer voor de VVD en trad onder andere op als woordvoerster integratie.
Ayaan wordt op 13 november 1969 geboren in Mogadishu in Somalië. Haar vader heeft vijf dochters en een zoon bij vier vrouwen. Omdat haar vader een politieke tegenstander is van de Somalische dictator Mohamed Siad Barre vlucht de familie via Saoedi-Arabië en Ethiopië naar Kenia.

Hirsi Ali krijgt een orthodox-islamitische opvoeding en wordt - zonder enige verdoving -
besneden.
Maar men dient een vrouw in haar kwetsbaarste zone niet te besnijden maar te bevrijden,
met onuitputtelijke tongbewegingen.
Wanneer Ayaan hoort dat ze ook nog zal worden uitgehuwelijkt aan een neef in Canada vlucht ze via Duitsland in 1992 naar Nederland, maar beweert uit Kenia te komen. Ze heet officieel Ayaan Hirsi Magan, maar is sinds 1997 genaturaliseerd tot Nederlandse onder de naam Hirsi Ali.

In de beginperiode dat Ayaan in Nederland woont, trekt haar zusje Haweya bij haar in. Aanvankelijk gaat het heel goed met Haweya: ze krijgt de Nederlandse taal snel onder de knie en volgt een rechtenstudie. Maar dan wordt ze depressief en ten slotte zelfs psychotisch. Omdat ze denkt dat alleen het geloof haar kan redden, keert ze terug naar Kenia én naar de islam.
In 1998 sterft Ayaans zus nadat ze stokslagen had gekregen om boze geesten te verdrijven. "Haar dood was het allermoeilijkste in mijn leven", zei Ayaan eens in een interview met vrouwenblad Opzij. 

Na de dood van Haweya is Ayaan woedend op alles wat met de islam te maken heeft. "Als de islam zo vredelievend is, waar komt die terreur dan vandaan?" Vier jaar later, na het lezen van het boek Atheïstisch manifest van filosoof Herman Philipse - met wie ze een relatie krijgt - keert ze dat geloof voorgoed de rug toe en wordt atheïst.

 


Huiselijk geweld en eerwraakCarrière: Zodra Ayaan Hirsi Ali in Nederland asiel krijgt, gaat ze naar de hogeschool in Driebergen. Een jaar later stapt ze over op een studie politicologie in Leiden. Na voltooiing hiervan gaat Ayaan bij de Wiardi Beckman Stichting werken, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Allochtonen (PvdA).
Mevrouw Hirsi Ali baart veel opzien als ze in oktober 2002 van de PvdA overstapt naar de VVD. Journalist Cisca Dresselhuys en oud-minister van Verkeer Neelie Kroes begeleiden haar bij die overstap. De PvdA is geschokt, VVD-leider Zalm spreekt daarentegen tevreden over "een dag van oogsten".

Vlak voor haar overstap naar de VVD noemt Ayaan Hirsi Ali de islam een
achterlijke cultuur. Daarmee haalt ze zich de woede van een groot deel van de mohammedanen op de hals. Na bedreigingen duikt ze onder en verblijft later op kosten van de Wiardi Bekmann Stichting een tijd in de Verenigde Staten. Ayaan wordt vanwege de bedreigingen constant begeleid door lijfwachten.

Ayaan Hirsi Ali is in november 2003 opnieuw middelpunt van kritiek als ze - gesteund door VVD-leider Zalm - de islamitische scholen in Nederland ter discussie stelt. Volgens haar is het integratiebeleid in Nederland mislukt en uit ze zware kritiek op het islamitisch onderwijs.

Daarmee komt ze aan artikel 23 van de grondwet, de vrijheid van onderwijs. Vooral bij de christelijke partijen is het onbespreekbaar om aan dat artikel te sleutelen.
Een moslimpartij in Nederland steunt zij wel, omdat dit strookt met de liberaal democratische regels.

 

Sinds ze in de Tweede Kamer zit heeft ze zich o.a. bezig gehouden met zaken als een eigen verblijfsvergunning voor mishandelde allochtone vrouwen, die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, extra geld voor Blijf van m’n Lijf-huizen, strafbaarstelling van- en controle op vrouwenbesnijdenis (inmiddels heeft ze ook de besnijdenis van jongens en mannen aangekaart), het instellen van één loket voor het melden en behandelen van huiselijk geweld, het registeren van eerwraak naar etniciteit, het opstellen van een beschermplan voor met huiselijk geweld bedreigde allochtone vrouwen, de strafbaarstelling van allochtone mannen die hun vrouw “dumpen” in het land van herkomst plus de mogelijkheid dat deze vrouwen terugkomen naar Nederland. 
Bron: http://ayaanhirsiali.web-log.nl

 


Eind augustus 2004 maakt Ayaan Hirsi Ali samen met regisseur Theo van Gogh de film "Submission" (=onderwerping).
In Submission figureren vier mishandelde vrouwen in een doorschijnend gewaad, waarbij de borsten zichtbaar zijn. Op de lichamen is een aantal omstreden, vrouwonvriendelijke tekstfragmenten in het Arabisch gekalligrafeerd. Mevrouw Hirsi Ali verklaart in het VPRO-programma Zomergasten van 29-8-2004 'niet te willen provoceren' maar alleen met deze film te willen prikkelen tot nadenken.

 

 


Theo van Gogh wordt op 2 november 2004 vermoord.
Op zijn borst wordt met een mes een brief achtergelaten.

De moordenaar die meteen na de moord beroemd wordt, is een radicale moslim: Mohammed B., die liever had willen 'sneuvelen' dan opgepakt worden.
In de brief staan doodsbedreigingen aan het adres van andere "vijanden van de islam", onder wie Ayaan Hirsi Ali, die dan onderduikt. Ze is zelfs niet op de crematie van Van Gogh, op 9 november 2004.

 

 

 


Tolerantie voor intolerantie.

 

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 


 


Op 18-1-2005 keert Ayaan terug in de Tweede Kamer en verklaart:

"Wij staan allemaal op de dodenlijst van de terroristen; voor de radicale moslims maakt het niet uit welke toon of welke strategie men kiest."
Hieronder info uit Zomergasten plus een Volkskrantartikel n.a.v. uitzending daarin van Submission I. Ayaan Hirsi Ali wilde de film Submission part 1, die zij samen met Theo van Gogh heeft gemaakt, beslist in haar Zomergastenavond vertonen.
Niet in de laatste plaats omdat haar de gelegenheid werd geboden om tijdens dit avondvullende programma in het gesprek met presentator Joost Zwagerman een toelichting te geven op de motieven die ten grondslag lagen aan deze film.

 

 

 

 

 

 

 

 

AYAANTJE MOET (MOND)DOOD


VALLENDE STER
In mei 2006 komt Ayaan onder vuur wegens liegen in 1992 bij binnenkomst over haar geboortedatum en naam, nadat dit al jaren volop bekend was. Oorzaak: Vara's programma Zembla ging naar haar familie in Somalië en kwam terug met het oude nieuws over de leugentjes plus beweringen als zou Ayaan uit verliefdheid getrouwd zijn geweest. Op 5 mei is het bevrijdingsdag, op 6 mei Pim Fortuyn-dag en op 16-5-2006 is het Ayaan-dag; ze geeft een persconferentie over haar vertrek:

 


Door te liegen bij haar binnenkomst demonstreerde ze, net als alle andere lotsverbeteraars, hoe graag de Linkse Ballentent Holland zich in de maling laat nemen. De linkse gedachtenpolitie, die juist de zieligheidstraining van leugenaars zo fervent voorstond, zag thans maar al te graag dat Ayaan wegens fraude werd uitgebraakt. Vreemdelingenminister Rita Verdonk was zo'n brokkenpilote om hals over kop Ayaans naturalisatie nietig te verklaren en als niet-Nederlandse moest Ayaan de Tweede Kamer uit. Zulke onsmakelijke stoerheidsstunts zijn ook te verwachten als premiers en burgemeesters gekozen moeten worden. Want minister Rita's campagne om tot VVD-lijsttrekster te worden uitgeroepen leidde per slot tot deze electorale happening. Maar ze liep met haar 'daadkracht'-flater eerder schade op (want haar besluit werd ook weer snel teruggedraaid).
Regels zijn regels, zei de gevangeniscipier, en dus gedroeg Verdonk zich als olifant in porseleinkast, zonder gebruik te maken van haar hogere bevoegdheid. In plaats van te goeder trouw via collegiaal overleg op een tactische termijn de billijkheid te toetsen naar de geest der wet, zwaaide deze minister op staande voet de botte bijl. Populair als ze al was wegens het aanpakken van de immigratie-idioterie, gooide ze nu juist eigen glazen in. De geest Ayaan die Nederland juist nodig had voor shock-therapie, moest uitgerekend van haar in de fles terug! En zo raakten we de unieke voorvechtster kwijt tegen vijand islam.

Er volgde een "Nacht van Ayaan" (16 op 17 mei 2006) waarin de Tweede Kamer tot drie uur worstelde met de bazige bozige Verdonk. Die deed of haar neus bloedde met een enorm verbolgen rechtschapenheid. Men zag een soort obsessieve repetitie van standpunten, in een steeds bizarder non-communicatie onder de messcherpe vragen van alle partijen. Rita Verdonk wou maar niet begrijpen dat de Kamer haar wees op onbenutte mogelijkheden in de regels. De Kamer wilde Ayaan namelijk redden. Rechts wou dat in het belang van Nederland, en de Linkse Kerk wou dat om later met 26000 andere gevallen aan te komen kakken, voor een Generaal Pardon, waar uitsluitend U als xenofobische neo-racist bezwaar tegen zou kunnen koesteren, temeer daar deze nieuwe zwarte medelanders bij U op de trap komen wonen en uiteraard niet in de villa van Hemke Falsema.


Van 28 op 29 juni 2006 kwam er nog een nacht van Ayaan, vol bizar woordgegoochel en calvinistische schijnheiligheid, waarmee de aszielzoekster 14 jaar na haar binnenkomst zelfs een kabinetscris op haar naam kreeg! Haal alle andere teruggestuurde leugenaars toch terug uit hun vaderland, want 'gelijke monniken gelijke kappen'!
Inmiddels had Ayaan al lang besloten naar Amerika te emigreren voor een baan bij het Enterprise Institute (volgens "progressieve" vijanden een "conservatieve" denktank). Wat had zij ook te zoeken in een land waar je gebruikt en verraden wordt door je eigen politieke medestanders? Waar stond nu Neelie Kroes op de bres? Voor de Hollandse Ballentent kreeg Ayaan makkelijke tien andere aanbiedingen. Wat voor paspoort ze daarbij voerde dat donderde niet. Het Enterprise-instituut wreef verlekkerd in zijn klauwen over de binnenkomst van deze intellectuele ster!

En Nederland maakte zich weer volop belachelijk voor de hele wereld. Alleen Hans Worst kan bij het ruimen van kippen ook de gouden eieren verkwanselen, want zoals Hans Wiegel vanuit zijn villa zegt: "Gelijke monniken gelijke kappen". Premier wou hij nog worden.
Koning Onbenul kan je beter heten als je deze geniale denk-ster, tegelijk zo meisjesachtig eenvoudig, gelijk wil schakelen met de doorsnee klaplopende lotsverbeteraar. Je moet wel een hekel hebben aan jezelf en aan je eigen land, als je het Gouden Kalf niet uitzonderlijker acht dan "gelijksoortige" underdogs met schuilnamen en geheugenverlies.
Linkse Kerk: proficiat! Holland op zijn Smalst. Gij zijt de beschermheilige van de middelmaat. Veel succes bij het "ruimhartig" importeren van miljoen nieuwe achterlijke islambruidjes.

 

 

Redigeert ook:
De Multiculturele Hersenschim.
Zo zielig zijn Zelf-Frustreerders.
Lotsverbeteraars en gezellige Antillianen.
Statistische gegevens Multicul.
Generaal P.Pardon verliefd op Ayaan.
Islamofobie voor Beginners.
Godsdienst draait om Vrouwen-Sex.
Lief-Linkse Fossielen en Credo Linkse Kerk
Forumlijnen lezen/starten
Hier Rust Nederland en Multicul-parapsychologie
Landverraders multikul (ga ook in het verzet)


 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 


 HOE ZIEN ZIJ GINDS ONZE ONNOZELHEID VAN LINKS? 
Al sinds Jaren 70 hebben linkse "correctheid" en starre taboes het Nederlandse volk monddood trachten te maken, om via een troetelbeleid voor allochtonen en moslims een onleefbare doorgedraaide multiculturele 'samenleving' te scheppen.
Ontwikkelde inwoners van moderne doch hypocriete Arabische landen bezien ons geharrewar evenwel vol afgrijzen.
Leest u het (reis)verslag van de ervaringsdeskundige Wouter van Dieren: De Islamitische Catastrofe.

 

BEZETTERS BLIJ MET VERTREK AYAAN
Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) is er mei 2006 niet rouwig om dat VVD-politicus Ayaan Hirsi Ali afscheid neemt van Nederland en naar Amerika vertrekt. 'Met haar felle aanvallen op de islam heeft ze heel wat schade aangericht.' 
Dat zei de secretaris van het CMO, Nasr Joemman, op op 15-5-2006. Vooral de film Submission en de uitspraken die Hirsi Ali in 2003 deed over de islamitische profeet Mohammed ('Mohammed is, gemeten naar onze westerse maatstaven, een perverse man. Een tiran.'), hebben de moslims ontriefd.
'Ik juich het toe dat ze uit Nederland vertrekt,' zei Joemman. 'Ik hoop dat we door haar vertrek verder kunnen met het opbouwen van een harmonieuze samenleving.'

DEN HAAG - Onderzoeker Peter van Ham van Instituut Clingendael verwacht dat Ayaan Hirsi Ali niet op haar plek zal zijn in het American Enterprise Institute (AEI).
Volgens Van Ham is het AEI een zeer conservatief instituut. Hij verwacht dat Hirsi Ali daar niet aan hoeft te komen met onderwerpen als euthanasie, homoseksualiteit en abortus. 

Van Ham: „De mensen die er werken, hebben veelal een zeer gekleurd religieus wereldbeeld. Ik denk dat Hirsi Ali daar volstrekt claustrofobisch wordt.” Toch begrijpt hij wel dat de politica naar Amerika vertrekt. „Ze is hier een hele grote vis in een erg kleine vijver. Daar is ze een kleine vis in een zeer grote vijver. Je moet daar heel wat doen om zoveel kritiek te krijgen als hier in Nederland”, aldus Van Ham. „Ze zal het wel zat zijn om constant het pispaaltje te zijn.” 

WAT VERBEELDT ZIJ ZICH?
Bron: Trouw - door Sylvain Ephimenco

Wie denkt ze wel dat ze is, die pretentieuze Somalische? Om onaangekondigd tussen onze vingers weg te glippen terwijl we bezig waren haar fijn te malen? Hallo, mevrouw de Eeuwige Nomade, we waren nog niet helemaal klaar met u. We hadden nog een hele reeks vernederingen voor u in voorbereiding en u loopt zomaar fluitend weg naar uw American dream?
Na u gedurende vier jaar te hebben beschimpt, vervloekt, getreiterd en geïsoleerd, hadden we een mooie genadeklap bedacht. Nadat het dappere Nederlandse Volk u uit uw woning had gezet, wilden we u nog uit uw ambt gooien en vervolgens uit het land. De gemanipuleerde uitzending van onze linkse kerkbroeders van de PVDVARA was maar het begin. Er moest een slepende en voor uw beschadigende discussie ontstaan. Juist op het moment dat uw partij zo hoog in de peilingen staat. Dodelijk. Waarom nu toch ons genot vergallen? En wie geeft ons de zekerheid dat u het debat vanuit de VS niet gaat voortzetten? Dat uw stem niet luider dan voorheen gehoord zal worden?
Het had natuurlijk anders kunnen lopen, maar u moest zonodig tegenspartelen. Met uw strijdlust en universalisme hoorde u eigenlijk bij onze lieflijke progressieve gemeente. U was bovendien roetzwart, ontheemd en sprak keurig Nederlands. U had bij ons op een glanzende carrière kunnen rekenen als alibi-Ali of zelfs als troetel-Magan. U hoefde daarvoor alleen maar het draaiboek van de partij te volgen. Zwijgend en gedwee. Alles was bijna voor u voorgekauwd. Had u maar luid en helder geroepen hoe zielig migranten, allochtonen en moslims eigenlijk zijn. Had u maar geschamperd over deze racistische rechtse samenleving. In plaats daarvan liet u ons in de steek en liep naar de vijand over.
Kijk, we zijn een min of meer tolerante gemeente, maar verdraagzaamheid kent ook bij ons zijn grenzen. U liep niet alleen over, maar nam bij uw overstap al die beginselen mee waarmee wij in een ver verleden groot zijn geworden. 

Toegegeven: die principes over scheiding van kerk en staat, gelijkheid tussen man en vrouw enz. waren al een eeuwigheid opgeborgen in de vitrinekast van onze museale afdeling. Nou en? Je kunt ook niet alles tegelijk hebben: de oude basisprincipes en de nieuwe allianties met leuke organisaties als de fundamentalistische Milli Görus? 

En hoe moesten onze gehoofddoekte leden hierop reageren? Dat u een heldin werd, daar hadden we geen bezwaar tegen. Maar een heldin van rechts die ons ongelijk bevestigde, dat konden we niet hebben. Rechts heeft al een paar martelaars van het vrije woord en wij beschikken over niets. Op die ’eet geen vlees-moordenaar’ na dan. Daarom zijn we zo rancuneus, achterbaks en woest geworden. Daarom stuurden we onze partijcolumnisten op u af. Onze dinosaurussen en tv-knoeiers. En nu dat u vertrekt zal een hele generatie publicisten, commentatoren en cabaretiers verloren gaan. Waar moeten nu die rivieren van hatelijkheid en gif naar toe? Alstublieft, ga nog niet weg! Laat ons niet in de steek.
Sylvain EphimencoUIT HET DAGBOEK VAN LEON DE WINTER

Woensdag 10 mei 2006.

Ayaan moet monddood, vinden ze bij de Vara.

Een tijdje geleden hoorde ik dat de Vara een tv-team naar Somalië had gestuurd. Ik vond dat moedig. Er is daar veel honger, er woedt een verschrikkelijke oorlog, het is er gevaarlijk, en de Varamensen hadden kosten noch moeite gespaard - en alle gevaren doorstaan - om een goed beeld te geven van de menselijke ellende in dat deel van Afrika. 

Toen ik las dat Zembla de resultaten van die gevaarlijke reis onder de titel 'De heilige Ayaan' zou gaan uitzenden, dacht ik dat ik water zag branden. 

De Vara was dus niet naar Somalië gereisd om de oorlog daar in beeld te brengen, maar om stront te verzamelen waarmee ze Ayaan Hirsi Ali konden besmeuren. 

Morgenavond wordt dat programma uitgezonden en op de site van Zembla kunt u een trailer zien. 'Waarom heeft Ayaan gelogen?' is de hoofdvraag. 

Ik heb inmiddels begrepen dat onder meer de volgende wereldschokkende vraag aan de orde komt: is Ayaan thuis besneden of in het ziekenhuis? 

De schaamteloze goorheid van dergelijke thema's tart elke beschrijving - dit is wat de Arbeiders-tv meent te moeten bijdragen aan het werk van een zwarte vrouw die andere vrouwen die onder achterlijke etnische en religieuze en tribale waarden lijden wil bijstaan.

In het programma komen onder anderen twee intrigerende mensen aan het woord: Ayaans broer en Ayaans neef met wie zij had moeten huwen.

Wie iets begrijpt van de tribale codes, begrijpt dat Ayaan door haar hele clan wordt uitgekotst. Zij is een paria in haar familie omdat zij de vuile was heeft buitengehangen. Zij heeft niet alleen het ware, islamitische geloof opgegeven. Zij heeft haar familie en daarmee haar hele clan van vele duizenden personen verlaten en als vrouw alle regels openlijk overtreden. 
Haar familieleden zullen geen leugen ontlopen om haar zo negatief mogelijk af te schilderen.

Ik heb het programma nog niet gezien, maar het feit dat het bestaat, het feit dat de sociaalvoelende Vara-tv-makers naar Somalië zijn afgereisd om te zien of ze genoeg smerigheid bijeen konden vegen om Ayaan op een leugen te betrappen, tekent de manier waarop de salon-revolutionairen de kant van de achterlijkheid gekozen hebben.

Ayaan heeft gelogen toen zij, om aan een gearrangeerd huwelijk te ontkomen, als vluchteling aan de Nederlandse grens stond. De Vara gaat nu suggereren dat dat huwelijk niet gearrangeerd was (haar beoogde man zegt dat zij verliefd op hem was), dat dat besnijden wel meeviel (haar broer vindt dat 't allemaal wel meeviel), en dat Ayaan een leugenaarster, bedriegster en opportuniste is.

Ayaan moet monddood gemaakt worden, vinden ze bij de Vara, en elk middel is geoorloofd. De Vara wil namelijk niet dat er acute maatschappelijke problemen zijn die samenhangen met etniciteit, religie, tribalisme, en wie die problemen het meest pregnant benoemt moet nu het zwijgen worden opgelegd. 

In het Zembla-programma beantwoordt Ayaan zelf de vragen die haar vroegere clanleden opwerpen. Dat is dom. Een dergelijk programma moet je mijden en Ayaan had de makers niet te woord moeten staan.

Morgen kunnen we op Nederland 3 een poging tot karaktermoord zien op een van de meest bijzondere politici van de laatste decennia. Ze is niet heilig, maar moedig, slim en vasthoudend. 

Wie wil de Vara met deze aanval een dienst doen? Dit zijn de mensen die de Vara wil helpen: de moordenaars, vrouwenhaters, de achterlijke baardmannen.

Donderdag 11 mei 2006.

Verder beweert de Vara dat Ayaan wel degelijk uit liefde zou zijn getrouwd. Waarom ze dat huwelijk is ontvlucht, meldt het persbericht niet. 
We zijn benieuwd naar de foto's van die bruiloft, die de Vara niet kan tonen omdat ze niet bestaan.
Ofwel: dit is het programma waarvoor de Vara kosten noch moeite gespaard heeft: Ayaan heeft gelogen om een verblijfsvergunning te krijgen. En dat wisten we al. En Ayaan is wel degelijk getrouwd - maar de Vara weet ook niet precies waarom Ayaan dan is gevlucht.

Ook doet Zembla voorkomen dat Ayaan niet bang hoefde te zijn voor wraak van haar familie als zij het gearrangeerde huwelijk met een neef in Canada zou ontlopen omdat eerwraak daar niet zou bestaan!
Somalië is een tribale en islamitische samenleving, zeer gewelddadig - en daar zou verstoting (en de ergste vorm van verstoting: de dood) niet voorkomen?
Zembla doet net of het leuk is in Somalië. Op dit moment woedt daar de zoveelste burgeroorlog, honderdduizenden werden gedood, en wraak, eer, schaamte en trots zijn bepalende begrippen in de sociale structuur. Ook hier verkracht Zembla de werkelijkheid.
Zembla durfde het onderwerp 'besnijdenis' zelfs niet te behandelen. Dus ging het programma vooral over de vraag of Ayaan eigenlijk wel was uitgehuwelijkt, want dat was het argument waarom ze was gevlucht. Dus probeerde Zembla dit argument onderuit te halen.

De Vara presenteert een programma vol valse en liederlijke insinuaties om een moedige vrouw kapot te maken. U mag het van uw huidige arbeidersomroep, die zo graag emancipatie bevordert, verwachten. Wat een misselijkmakende bende nepsocialisten. Wat een smerige en lasterlijke verspilling van uw en mijn belastinggeld.

'Pikant detail is nog dat raakte de Zembla-ploeg tijdens hun verblijf in de Somalische stad Galkayoo volledig in paniek raakte toen ze niet met de afgesproken terugvlucht mee terugkonden. Het team was ervan overtuigd dat iemand het op hen had voorzien, sloot zich op op hun hotelkamer, en smeekte de Nederlandse vertegenwoordiging in Nairobi te helpen bij hun evacuatie.' 

Bron: Dagboek Leon de Winter.

 

 

 

HIERONDER DE VERTALING VAN DE KORANTEKSTEN UIT DE FILM SUBMISSION (van Ayaan en Theo van Gogh).

Bron: http://ayaanhirsiali.web-log.nl

24.2. Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.

2.222. En zij vragen u omtrent de menstruatie. Zeg (hun): "Het is iets schadelijks, blijft dus gedurende de menstruatie van de vrouwen weg en gaat niet tot haar in, voordat zij hersteld zijn. Maar wanneer zij zich hebben gereinigd, gaat tot haar in, zoals Allah het u heeft bevolen. Allah bemint hen, die zich tot Hem wenden en zich rein houden.

4.34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.

24.31. En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot Allah, o gelovigen, opdat gij moogt slagen.

Lees hier de hele tekst van Submission en vorm je eigen oordeel.

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 

 HIERONDER VINDT U EEN LETTERLIJKE WEERGAVE VAN HET GESPREK TUSSEN AYAAN HIRSI ALI EN JOOST ZWAGERMAN IN ZOMERGASTEN OP 29-8-2004, OVER DE FILM SUBMISSION, PART ONE.

De NRC noemde de film een ’Nieuwe provocatie van Ayaan Hirsi Ali’. Wat dacht je toen je dat las?

Ayaan Hirsi Ali: Het is niet als een provocatie bedoeld. Je ziet een vrouw, zij staat op het gebedsmatje, zij richt zich tot haar schepper, zij gaat bidden en zij is symbool voor een heleboel vrouwen, voor heel veel vrouwen die me geïnspireerd hebben. Ik ben een tijdje naar blijf-van-mijn-lijf-huizen geweest en ik heb daar met hen gesproken.


Zij zeggen: "Ik geef mij over aan Allah en dan komt het goed met me."

Je ziet een vrouw in een doorzichtige sluier en die doorzichtigheid, daar heb ik voor gekozen om te laten zien: 'dit is een vrouw.' Ze heeft voeten, kuiten, knieën, een navel, borsten. Een glimp voor de kijker, het is een mens en tegelijkertijd is dat in de islam wat een deel van mijn identiteit is. Het is precies wat ze moet verbergen en de consequenties zijn heel zwaar.

 


En wat deze vrouw doet is zeggen: Allah, ik geef me aan u over maar dit gebeurt er, dat gebeurt er, ik word geslagen, ik moet in het huwelijk, altijd beschikbaar staan, voor een man waar ik niet voor gekozen heb. Ik word verliefd en ik word gestraft en de straf wordt uit uw boek gelezen. Ik heb me altijd aan de regels gehouden en dan komt er een oom bij me wonen en mijn vader zegt: Zijn eer is belangrijker. En zij zegt: Ik heb me altijd overgegeven aan u en toch laat u me in de steek.

Dit is een optelsom van de misère die je ten dele hebt gezien als tolk vertaalster maar de indruk die nu gewekt is in de film is dat al die misère zich in één leven kan samenballen of zie ik dat verkeerd?
Ayaan Hirsi Ali: Dat is niet de bedoeling; je kan het ook over de eeuwen zien, het gaat om de moraal, het heilige boek. In de Koran staat 'zo dient de vrouw zich te gedragen' en zolang men dat denkt, blijft dat.

Moeten we deze vrouw als een symbool zien? 

Ayaan Hirsi Ali: Een symbool, ja, een symbool. Wat ik wil laten zien in elf minuten: het is heel mooi, kijk maar naar die kalligrafie maar het is ook heel complex; achter die schoonheid zit soms wreedheid, het is niet zozeer voor de kijker, het is voor de moslimvrouw. Dat wil ik in Iran en Saoedi-Arabië laten zien, aan vrouwen die onder de sharia leven en ook aan andere vrouwen, slimme vrouwen.

Is dit het publiek tot wie je je richt?

Ayaan Hirsi Ali: Daarom heb ik het in het Engels gedaan.

Dat is inclusief de Nederlandse moslimvrouw?

Ayaan Hirsi Ali: Ja, inclusief de Nederlandse moslimvrouw. Daar is die sluier ook het symbool van. Een dag even kijken door die sluier heen. Hoe gaat die geest?

Maar je brengt dan die potentiële doelgroep, de moslimvrouw, binnen en buiten Nederland, wel in een dilemma. Want de vorm kan misschien wel van de inhoud afleiden. We zien inderdaad een naakte vrouw met op het lichaam Koranteksten. Dat is uit de aard der zaak van de Islam blasfemisch. Ben je niet bang dat die vormaspecten de aandacht afleiden van de inhoud?

Ayaan Hirsi Ali: Als je tot een discussie wil leiden, als je mensen wilt prikkelen tot nadenken, dan moet je juist dingen doen die hen voor dilemma’s plaatsen. En niet door middel van geweld of iets anders maar door middel van woord en beeld, doe ik dat. Er is natuurlijk een kans dat er mensen zijn die zeggen 'Ja, voor mij is de vorm zo dat ik niet meer in de inhoud ben geïnteresseerd.'
Maar ik ben ook zeker dat er vrouwen zijn die hier niet van weg kunnen kijken, die niet alleen naar de vorm kunnen kijken.

Wil je niet ook mannen bereiken?


Ayaan Hirsi Ali: Ja, zeker, juist wel, dat zou heel mooi zijn, hoe deze mannen maar niet alle mannen... Echt. Ik wil hier onderstrepen, benadrukken dat niet alle moslimmannen hun vrouwen slaan. Net zomin als alle Nederlandse mannen of christelijke mannen of katholieke mannen hun vrouwen slaan. Maar het is wel heel belangrijk dat moslimmannen, moslimvrouwen, de moslimwereld geconfronteerd worden met de Heilige teksten. In de Koran staat: "Sla je vrouw als ze niet gehoorzaamt, de man staat boven de vrouw."
Joost Zwagerman: Maar dan blijft toch de vraag of de vormingrediënten wel eens af zouden kunnen leiden van de inhoud van je boodschap. We zagen het gisteren al, in het NRC Handelsblad. Vice-premier Gerrit Zalm zei letterlijk: Ja, dat naakte lichaam.

Ayaan Hirsi Ali: Hij zei heel duidelijk daarbij: "Mij leidt het niet af, de boodschap is duidelijk maar het zou misschien mannen, andere mensen kunnen misleiden." Maar daarvan denk ik, ja, het is misleidend... Er zijn natuurlijk mensen die belang hebben bij de wanverhoudingen tussen man en vrouw in de islamistische cultuur en die zullen zich altijd achter die vorm of iets anders verschuilen. Maar ik wil het graag nu over de feiten hebben. Het feit is dat die tekst er staat en dat het wordt toegepast.

Misschien. Wat je nu zegt, deze heel genuanceerde uitleg, is misschien een beetje in tegenspraak met wat je gisteren (in NRC Handelsblad) zei: "De hele moslimwereld zal over me heen vallen."

Ayaan Hirsi Ali: In een andere context. Ik zei: mogelijk valt de islamitische wereld over me heen, zeker niet de hele islamitische wereld maar een deel daarvan. Ik ben opgevoed met de Koran, het heilige boek. Het woord van Allah is het allerheiligste, het allerhoogste wat er is en tegelijkertijd is er een beeld van de vrouw, dat ze het allersmerigste, het allerlaagste is wat God heeft geschapen. Dat op elkaar zetten is heiligschennis.

Blasfemisch.

Ayaan Hirsi Ali: En tegelijkertijd is er ook het gebed, er is een bepaalde procedure tot het bidden, dat zijn nou juist de elementen om de aandacht van moslims en moslima’s te trekken, dat ze kijken naar de Heilige teksten.

Vaak is over jou gezegd: Ayaan Hirsi Ali trekt ten strijde vanwege haar achtergrond. Moet je zien en horen wat ze heeft meegemaakt. Vanwege die achtergrond is dat heel begrijpelijk.

Ayaan Hirsi Ali: Dat de ziel van de mens ondoorgrondelijk is en ik vind dat we niet moeten speculeren over het onbewuste maar ons moeten baseren op de feiten en argumenten. En de feiten liggen er, deze teksten staan in de Koran. Een grote meerderheid van de moslimvrouwen in de wereld wordt geslagen en geknecht. Ik denk dat het tijd is, ik denk dat het goed is, ook vanuit mijn liberale overtuiging, dat ik dat aan de kaak stel. Er zijn heel veel mensen die mij daarin steunen en er zijn veel mensen die zeggen: "Wij voelen ons gekwetst." Ik ben altijd bereid om de gekwetsten uit te leggen waarom ik het doe.

Als ik je zo hoor praten, identificeer je je nog enorm met je geloof, ondanks het feit dat je van je geloof bent gevallen, zoals je dat ons anderhalf jaar geleden kenbaar maakte. Freek de Jonge zei in een heel ander verband, hij is een domineeszoon: "Ik mis God, wij missen God."
Herken je daar iets in?

Ayaan Hirsi Ali: Ik mis God niet. God was voor mij angst en een hiernamaals en hij was ook troost en ook een hiernamaals dat veelbelovend was voor de vrouw: Druiven en dadels die ik nu op de markt kan kopen. Dat is niet langer zo. Maar wat ik los van het geloof, zie is... Op het moment dat ik gezegd heb: Ik ga in de politiek, en ik zal strijden tegen de onderdrukking van de vrouwen en mijn prioriteit zal tot 2007 zijn: de moslimvrouw, in beginsel in Nederland later daarbuiten, dan vind ik dat ik niet heel erg ongelovig als ik goed mijn best doe. Eigenlijk, wat ik wil zeggen is: Ik doe gewoon mijn werk.

Wat je eigenlijk wilt zeggen: het doet niet meer ter zake of ik gelovig ben of niet. Dit is mijn zaak, dit is mijn missie. 

Ayaan Hirsi Ali: Het enige wat ter zake doet in een democratie, zijn de feiten en de argumenten. Ik bedien me niet van gewelddadige vorm. Dit is woord en beeld.

Maar dan nog. Dit is een particuliere nieuwsgierigheid. Toen je zei dat je niet meer gelovig was, wat overheerste toen: opluchting, blijheid, triomf, of was er ook een aspect van rouw? Dat klinkt melodramatisch maar je kunt rouwen om datgene wat je verloren hebt, de zekerheden van een bepaalde geloof?

Ayaan Hirsi Ali: Nee, ik heb natuurlijk wel zekerheden gekend en gehad maar ik heb natuurlijk ook de kwelling van het geloof gehad. Misschien heb ik niet eens de afgelopen tien jaar geloofd omdat ik me niet aan het geloof heb gehouden, maar ik heb het moment uitgesteld dat ik daar over na zou denken. En opluchting en gemis. Voor mij is mijn identiteit iets dynamisch en wat zich door de jaren heen ontwikkelt en ik heb natuurlijke nieuwe zekerheden gevonden en nieuwe onzekerheden zijn ontstaan. Dat is zo voor elk mens.

We zagen op de aftiteling: scenario: Ayaan Hirsi Ali, regie: Theo van Gogh, Submission part 1. Komt er nog een deel 2, deel 3, deel 4?

Ayaan Hirsi Ali: Ja, ik wil graag een serie ontwikkelen. In het beginsel met Theo van Gogh die in mijn ogen één van de soldaten is die voor de vrijheid van meningsuiting vecht in Nederland en een genie, een briljante regisseur. Maar ik zal nu niet even zeggen waar het over zal gaan.

 

Levensloop
Gesprek in Zomergasten over Submission 1
Videofragment come back Ayaan
Vlammende filosofie uit Volkskrantartikel
Generaal Pardon verliefd op Ayaan
Vallende Ster


 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 
ARTIKEL UIT DE VOLKSKRANT VAN 30-10-2004 NA UITZENDING VAN SUBMISSION

Mijn ouders hebben mij opgevoed met het idee dat de islam moreel, sociaal en spiritueel de mooiste manier van leven is.
Jaren later ontdekte ik dat de schoonheid van de islam ontsierd wordt door lelijke moedervlekken.
Deze schoonheidsfouten zijn echter blinde vlekken voor de belijders van de godsdienst van mijn ouders. Zij praten de misstanden in de islam goed door erop te hameren dat het niet aan de godsdienst ligt, maar dat de gelovigen er een potje van maken.
In de islamitische moraal wordt het individu door de sharia en de gemeenschap van gelovigen volledig ondergeschikt gemaakt aan de eisen van Allah. Aan het moslimindividu wordt niets overgelaten: er zijn zelfs regels die hem voorschrijven hoe hij moet zitten, eten, slapen, reizen; met wie hij wel of niet moet verkeren; welke gedachten en gevoelens hij wel en niet mag hebben. Waar Allah en zijn profeet niet aan gedacht hebben, wordt bepaald door de gemeenschap van gelovigen, die varieert van de directe familie tot alle andere moslims in de hele wereld. Zo mag een Marokkaanse moslimman die een biertje neemt waar geen andere Marokkanen aanwezig zijn, gecorrigeerd worden door een willekeurig iemand uit Soedan of Afghanistan, enkel en alleen omdat deze spontane toezichthouder moslim is. 
Nergens komt het wegcijferen van de individuele moslim sterker tot uiting dan in de verhouding tussen de seksen. De seksuele moraal van de islam legt een sterke nadruk op kuisheid. Seks is alleen toegestaan binnen het huwelijk. In de praktijk worden vrouwen daardoor sterker beperkt dan mannen. Zo mogen mannen bijvoorbeeld wel trouwen met vier vrouwen, maar niet andersom. De positie van de moslimvrouw is, vergeleken met die van veel niet-islamitische vrouwen, ronduit slecht. 
Net als anderen, worden ook moslims beïnvloed door de wetenschappelijke vooruitgang. Moslims die dat kunnen betalen, maken volop gebruik van technologische ontwikkelingen als auto's en vliegtuigen. Ze wonen in moderne huizen en bedienen machines en computers. Maar anders dan in het christendom en jodendom is het morele kader van de moslim niet meeveranderd. Elke moslim wordt, net als in de begintijd van de islam, opgevoed met de overtuiging dat alle kennis in de koran staat, dat kritische vragen over de koran niet zijn toegestaan en dat elke moslim (ook in 2004) zoveel mogelijk het leven van de grondlegger van de islam moet nabootsen. In de praktijk lukt het natuurlijk maar weinigen zich precies zo te gedragen als de profeet in de 7de eeuw. 
Deze opvoeding heeft ertoe geleid dat de menselijke nieuwsgierigheid bij moslims ernstig wordt ingeperkt. Elke vooruitgang die een individuele moslim boekt, wordt door andere moslims afgewezen als vreemd en in strijd met het geloof. De godsdienst is statisch gebleven. 
Mensen die dat ontkennen, werden na 9/11 uitgedaagd door kritische buitenstaanders om één moslim te noemen die een ontdekking heeft gedaan op het gebied van wetenschap en techniek, één moslim die de wereld of de kunst heeft veranderd. Die moslims zijn er niet. In een geloofsgemeenschap van meer dan 1,2 miljard mensen valt niet de kennis, vooruitgang en voorspoed op, maar armoede, geweld en achteruitgang. Om daar verandering in te brengen, is het noodzakelijk de morele kaders te veranderen waarin moslimouders hun kinderen opvoeden. 
Het is niet alleen voor het welzijn van de moslims zelf noodzakelijk dat ze kritisch leren kijken naar de islam, maar het is ook urgent voor alle andere wereldbewoners, omdat moslims betrokken zijn bij bijna alle hedendaagse oorlogen in de wereld. De meeste moslims leven in ellende: honger, ziektes, overbevolking, werkloosheid. In hun landen van herkomst zijn moslims het slachtoffer van al dan niet op de sharia gebaseerde onderdrukkende regimes. De meeste moslims hebben geen toegang tot behoorlijk onderwijs en vaak zijn ze analfabeet. Het valt niet langer te ontkennen dat moslims zelf vaak (volstrekt onbedoeld) verantwoordelijk zijn voor deze ellende. Een grondige analyse van de islam en het herzien van een heleboel dogma's in dat geloof, die gelovigen gevangen houden in een cirkel van geweld en armoede, biedt moslims de mogelijkheid af te rekenen met de onderdrukking van het individu en te komen tot een seksuele moraal waarin mannen en vrouwen, hetero's en homo's gelijkwaardig zijn. 
Deze kritiek moet van binnenuit komen, dus van mensen die opgevoed zijn met de islam en voor wie de moedervlekken van de eigen cultuur zichtbaar zijn, mensen die wél onderwijs hebben genoten, die wél in contact zijn gekomen met niet-moslims. Die hun individuele geluk hebben nagestreefd en weten hoe zwaar het is de innerlijke drang naar vrijheid te volgen en tegelijkertijd een goede moslim te zijn. Zij die in een vrij land leven en daarom niet acuut voor hun leven hoeven te vrezen wanneer ze hun gedachten publiekelijk uiten. Deze critici van de islam moeten wel bedenken dat een eeuwenoude cultuur die geen zelfreflectie kent, hen niet hartelijk zal verwelkomen. Ze zullen worden gezien als verraders, nestbevuilers en afvalligen. 
Hoe moet die zelfreflectie er precies uitzien? Ik denk dat alles geoorloofd is, behalve fysiek en verbaal geweld. Gebruik kan worden gemaakt van woord (romans, non-fictie, poëzie, strips,) beeld (film, cartoons, (schilder)kunst, etc) en geluid. 

Het filmpje Submission Part 1 dat ik samen met Theo van Gogh heb gemaakt, past in mijn streven de moraal die centraal stond in mijn opvoeding te bevragen. Mijn doel is niet om moslims om te toveren in atheïsten, maar om de lelijke moedervlekken te laten zien, zoals de slechte behandeling van vrouwen. Ik heb een verband geconstateerd tussen de voorschriften in de koran, dat een ongehoorzame vrouw dient te worden geslagen, de uiteenzetting daarvan in de hadith (overleveringen van de profeet Mohammed) en de praktijk waarin gewelddadige moslimmannen naar de koran verwijzen als ze aangesproken worden op hun gedrag. Slachtoffers van geweld praten het feit dat ze geslagen zijn goed door te verwijzen naar de koran, keren terug naar hun echtgenoot en beloven beterschap in de toekomst. 
Veel kritische reacties op het tonen van Submission in Zomergasten, nu twee maanden geleden, juichen het toe dat de onderdrukking van moslimvrouwen bestreden wordt, maar vragen zich af of de door mij gekozen strategie wel constructief is. Zij stellen kritiek op de schaduwzijden van de islam gelijk met doemdenken. Ze verwijten critici van de islam pessimisme en verwijzen naar derdegeneratie-moslims die niet de hele dag doorbrengen in de moskee en waarvan de meisjes een hoofddoek combineren met een naveltruitje. Maar ik ben geen doemdenker. Integendeel. Ik ben een optimist. Kritiek zal de islam humaniseren. Kritiek op de islam betekent niet een afwijzing van de gelovigen, maar alleen van die islamitische opvattingen die, als ze omgezet worden in gedrag, onmenselijke consequenties hebben. 
Anderen hebben mij, in reactie op Submission, gewaarschuwd voor het onbedoelde effect van kritiek op de islam: islamofoben zullen dankbaar gebruik maken van mijn kritiek om moslims te discrimineren en de islam in een kwaad daglicht te stellen. Misschien is dat zo, maar het is niet mijn doel om islamofoben in de kaart te spelen, maar juist om met prikkelende teksten en beelden moslims aan te zetten tot het overdenken van hun eigen aandeel in de achterstandspositie waarin ze verkeren. Het risico dat islamofoben of racisten misbruik zullen maken van mijn werk, weerhoudt me niet van het maken van Submission part II. Net zomin als dat een journalist die bij een liberale democratie terecht aandringt op openheid van zaken (Guantánamo Bay) zich niet laat weerhouden door de zorgen van de overheid dat transparantie van beleid misbruikt zou kunnen worden door de vijanden van de vrijheid. 
Dan zijn er die zeggen dat een film als Submission als zo kwetsend of pijnlijk wordt ervaren door moslims dat die alleen maar de hakken in het zand zullen zetten. Zulke confronterende methoden zouden averechts werken. Ik moest mijn strategie aanpassen. 
Opvallend aan deze groep critici, onder wie ook de PvdA-moslimpolitici Arib en Al-Bayrak, is dat ze geen alternatieve strategie aanbieden waarvan de effectiviteit wél is bewezen. Ze staren zich blind op de pijn die vlotte babbelaars zoals de Nederlandse AEL-bestuurder Nabil Marmouch zeggen te voelen, maar negeren de pijn van de slachtoffers van geweld, die ook nog eens zo gehersenspoeld zijn dat ze zich 'vrijwillig' onderwerpen aan de doctrine die aan hun bedroevende omstandigheden ten grondslag ligt. Deze islamitische 'sociaal-democraten' kijken weg van de moslimvrouw van een jaar of 23 die niet lezen of schrijven kan. Ineengekrompen zit ze in een hoek in het blijf-van-mijn-lijf huis ergens in Nederland. Nog geen drie jaar geleden is ze van de ene op de andere dag weggerukt uit haar familie op het platteland van een moslimland. Ze werd gehuisvest in een flat in een achterstandswijk ergens in een grote stad met een voor haar vreemde man met wie ze moest trouwen. Toen deze echtgenoot haar regelmatig sloeg, is ze door de politie naar de vrouwenopvang gebracht. In het vrouwenhuis zit deze vrouw in een hoekje en kijkt ze toe hoe haar gestresste baby rondkruipt. Ze reageert nauwelijks op de geërgerde blikken van haar huisgenoten en de aanmaningen van hulpverleners om op haar kind te letten. Deze vrouw is niet alleen dakloos, maar kan ook niet meer terug naar haar familie in haar geboorteland want ze is nu van haar man. Op de moeizame gesprekken over haar toekomst en die van haar kind, die via een tolk verlopen, zegt ze dat ze op Allah vertrouwt. 'Door Allah ben ik in deze omstandigheden gekomen en als ik geduldig ben zal hij mij uit deze ellende redden. Ik hoef hem enkel te gehoorzamen.' In Submission probeer ik te laten zien hoe dat onderwerpen aan Allah eraan toegaat. 
Een andere variant op de 'moslims-niet-kwetsen-strategie' is dat moslims sinds 9/11 onder zware druk staan. Ze voelen zich in een hoek gezet. Ze worden aangesproken op daden van mensen die zich moslim noemen en die in verre landen nare dingen uitspoken. Kritiek op de positie van moslimvrouwen is op zichzelf goed, maar mijn timing zou slecht zijn. Dit betoog is onjuist. Moslims in Nederland worden helemaal niet in de hoek gezet. Zij genieten hier volop van de vrijheid van godsdienst en van de ongekende welvaart van de westerse seculiere staat. Trouwens: zolang de moslims het hier niet voor het zeggen hebben, zullen zij zich permanent gekwetst voelen.

 

 

De reacties van veel moslims op mensen die hen de lelijke moedervlekken van de islam voorhouden, is heftig negatief. Als ze niet dreigen met fysiek geweld, dan vervallen ze tot verbaal geweld. Bij Submission was het niet anders. Officiële woordvoerders van enkele moslimorganisaties in Nederland (waarvan niemand weet wie ze precies vertegenwoordigen), zoals Mohamed Sini van Islam en Burgerschap, hebben dit over het filmpje gezegd: 'Hirsi Ali schiet met het maken van dit filmje haar doel voorbij. Op zichzelf is het goed om te praten over de positie van vrouwen in de islam. Maar dit is voor vrome mensen een enorme schok en een hoop mensen zullen meteen in de verdediging schieten. Het debat in Nederland wordt erdoor verziekt. Het zou juist goed zijn om weer terug te keren naar normale verhoudingen. Ik weet niet wat haar motieven zijn geweest, maar ik beschouw het als pure provocatie.' 
Nabil Marmouch van de Nederlandse tak van de AEL zegt: 'De discussie over de positie van de islam wordt verziekt door de provocatie van Hirsi Ali. Van Theo van Gogh kun je dit verwachten. Die denkt nooit constructief. Maar zij is een volksvertegenwoordigster. Ik snap niet wat haar bezielt om de miljoen moslims in Nederland te beledigen'. Marmouch zegt dat er excessen daargelaten, niet zoveel mis is met de positie van vrouwen in de islamitische wereld. 'Nederlanders die iets meer daarover willen weten, moeten niet alleen afgaan op Hirsi Ali. Zij projecteert haar eigen bizarre ervaringen op de gehele groep.' 
Deze reacties zijn vooral erg voorspelbaar. Het maakt niet uit of degene die iets zegt over Submission het wel of niet heeft gezien. Het maakt niet uit of het een filmpje, een stuk tekst of een andere vorm van kritiek op de islam is geweest. Allen ontkennen de grootste smet op de islam, namelijk de manier waarop vrouwen worden gezien en behandeld. De leiders van de moslimorganisaties waarschuwen dat moslims de beelden van vrouwen met koranteksten niet zullen pikken. Wat moslimorganisaties en moslims al eeuwen rustig pikken, is het daadwerkelijk toepassen van de teksten op de lichamen van de actrices van Submission. De zweepslagen op het lijf van 'onzedige' vrouwen, de systematische mishandeling van 'ongehoorzame' vrouwen, de verkrachting in het huwelijk van door Allah beschikbaar gestelde vrouwen en het uitstoten dan wel vermoorden van meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van incest om de 'eer' van de familie te zuiveren.

De vertegenwoordigers van de moslimorganisaties negeren niet alleen de boodschap van Submission, maar ook het feit dat grote groepen moslimvrouwen bivakkeren in blijf-van-mijn-lijf huizen. Dat veel moslimvrouwen door echtgenoten gedumpt worden in het land van herkomst zonder geld en met de zorg voor kinderen. De aantallen gevallen van eerwraak worden, onder druk van vertegenwoordigers van moslimorganisaties, niet geregistreerd door justitie, omdat hun aanhang zich weleens gekwetst zou kunnen voelen. De Riaggs en andere centra voor geestelijke zorg weten, zoals de psychiater Carla Rus heeft geschreven (Forum, 17 september) dat veel moslimmeisjes slachtoffer worden van incest en gedwongen huwelijken, en dat ze door hun vaders vervoerd worden naar het land van herkomst om daar te worden vermoord. De verborgen agenda van de conservatieve woordvoerders van moslimorganisaties is dezelfde als die van de moslimscholen: Nederlandse moslims de vrije hand geven over moslimmeisjes en -vrouwen. Deze georganiseerde vrouwenvijanden onderschrijven de stille consensus die ook in islamitische landen geldt. Dat is dat het aan de familie zelf is hoe ze om wil gaan met haar meisjes en vrouwen. Als het gedrag van meisjes en vrouwen ook maar in de verte de eer van de familie ter discussie stelt, dan mogen vaders, broers of andere mannen zelf weten wat ze met haar doen. De koranteksten dienen niet alleen als rechtvaardiging van het geweld tegen vrouwen, maar ook om het geweten van de dader en de passieve toekijkers te sussen. Door de heilige geschriften boven kritiek te verheffen, slagen de woordvoerders van de moslimorganisaties zowel in Nederland als daarbuiten erin de geest en praktijk van vrouwenonderdrukking in stand te houden. 
De kern van de zaak is dat de meeste moslimmannen de manier waarop ze vrouwen behandelen niet zien als 'onderdrukking', 'mishandeling' of 'moord', maar beschouwen als een rechtvaardig antwoord op het gedrag van die vrouwen. De moslimvrouw weet wat hoort en niet hoort. Als zij ervoor kiest zich te gedragen op een manier die niet overeenkomstig de voorschriften is, dan volgt straf. De woorden van Marmouch dat 'er excessen daargelaten, niet zoveel mis is met de positie van vrouwen in de islamitische wereld' zijn hier veelbetekenend. 
Ik heb ook reacties van moslims gekregen die vinden dat ik te veel aandacht vraag voor de negatieve kanten van de islam. Zij vragen zich af waarom ik me niet druk maak om de intolerantie in het jodendom en christendom. Hun conclusie luidt: het gaat je niet om de verbetering van de positie van de vrouw, maar om de islam in een kwaad daglicht te stellen. 
Inderdaad staan er ook in de bijbel en talmoed vrouwonvriendelijke teksten. Het is een feit dat in Nederland (en elders in de wereld) christelijke gemeenschappen wonen die die heilige teksten net zo letterlijk nemen als menige moslim. Ook zij houden er een seksuele moraal op na die als twee druppels water lijkt op die van sharia-land Saudi-Arabië. Ook deze groep behandelt vrouwen slecht, wijst elke vooruitgang af en is intolerant tegen homo's. 
Maar het is jammer dat deze moslimcritici hun vergelijkend onderzoek niet doorzetten. Want dan zouden ze erachter komen dat de omvang van de letterknechten in de joodse en christelijke wereld vele malen kleiner is dan in de islamitische wereld. De christelijke en joodse god is getemd en verjaagd naar het particuliere geweten van de aanhanger. Tegenwoordig wordt hij 'liefde' of 'iets' genoemd en zijn aanhangers hebben de hel afgeschaft. De gemeenschap van christelijke en joodse gelovigen heeft haar grip op het individu verloren. De priesters, dominees en rabbijnen hebben dit niet vrijwillig gedaan. De gewetensvrijheid van het individu, de zoektocht naar kennis en het naar de hand zetten van de natuur is zwaar bevochten. Een strijd die begon met woorden. 
De meeste vrouwen geboren in van oorsprong joods-christelijke landen kunnen rustig alleen op straat lopen, genieten net zoveel onderwijs als mannen, plukken de vruchten van hun arbeid, kiezen zelf met wie ze hun leven delen en bepalen zelf hun seksuele leven, of ze kinderen krijgen en hoeveel. De meeste vrouwen van joodse of christelijke huize reizen de wereld rond, kopen een eigen huis en hebben andere bezittingen. Dit geldt niet voor allemaal, maar wel voor de meerderheid. Maar het geldt slechts voor een zeer kleine minderheid van de vrouwen die zijn geboren in een moslimgezin. 
Joodse en christelijke mannen en vrouwen hebben dit bereikt door hun heilige geschriften te bekritiseren, ermee te spotten, te laten zien dat veel teksten in de bijbel en talmoed niet deugen. De teksten zijn bewaard gebleven maar het denken over de verhouding tussen de seksen is vooruit gegaan. Toen joodse en christelijke mensen het beeld ontdekten, hebben ze ook dat gebruikt om hun geloof en cultuur tegen het licht te houden. Altijd weer zeiden degenen die belang hadden bij de oude situatie dat de teksten, beelden en gedragingen van de critici 'kwetsend', 'zondig', en 'radicaal' waren. Lange tijd heeft de kerk ervoor gepleit dat de gelovigen de critici zouden negeren. Net zoals moslimorganisaties dat nu zeggen over mijn film. 
In de geschiedenis van de joodse en christelijke zoektocht naar verlichting door zelfreflectie zijn er vast ook wel mensen geweest die zeiden dat de strategie van het ontleden van heilige teksten, om te laten zien hoe belachelijk, wreed of onrechtvaardig die zijn, averechts werkte. Ik heb mijn strategie afgekeken van de joods christelijke kritiek op het op geloof gebaseerde absolutisme. Submission part 1 moet in dat licht gezien worden. Hoe effectief de door mij gekozen strategie is, weet iedereen die de geschiedenis van de westerse religiekritiek kent.

Ayaan Hirsi Ali is schrijfster van De zoontjesfabriek (2002) en De maagdenkooi (2004).

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 

Terug naar de Homepage van Generaal Pardon
Levensloop
Gesprek in Zomergasten over Submission 1
Videofragment come back Ayaan
Vlammende filosofie uit Volkskrantartikel
Generaal Pardon verliefd op Ayaan
Vallende Ster
Complete homevideo over Ayaan