VERLIEFDHEID 
 & LIEFDESVERDRIET 

INHOUD:
Verliefdheidsfenomenologie en bij verlies
de scheidingsschok als psychische en lichamelijke
evenwichtsverstoring.
Verliefdsgraadmeter volgens de Schaal van Heins.
Feiten en Fabels over het maagdenvlies
Roel van Duijn als consulent voor liefdesverdriet.
Relatie/verliefdheids-links naar internet

 

Dat men 'sexualiteit' volgens de spelling van 1995 met 'ks' moet schrijven is een symbolisch verlies, een inadequaat geŽscaleerde Jaren 60 protesthouding,  en een gebrek aan eerbied voor de drie kussen in de Amsterdamse vlag:

 

 

 

 FENOMENOLOGIE 
 van de VERLIEFDHEID 

"Verliefdheid" is een fenomeen dat kan worden onderscheiden van "liefde", als een evenwichtsverstoring van de dagelijkse aandacht, het slaap- en eetritme, de stemming en levensverwachting.

 

Zowel vanuit biologisch standpunt (paarvorming) als spiritueel gezien (gedachten zijn krachten), ontstaat er een gehechtheid aan het verliefdmakende wezen.

 


Volgens Boeddha leidt alle gehechtheid aan verlangens tot lijden.
Het staat wel te bezien op welke termijn dit lijden zich precies aandient (misschien pas heel laat).
Uiteindelijk betekent afscheid, van mensen of illusies, dat er leven wordt geamputeerd (partir est mourir un peu).
Maar eerst vestigen gedachtenkrachten bij verliefdheid de hoop op bevrijding naar meer geluk.
Hoewel biologisch en psychologisch functioneel genoeg (om mensen bij elkaar te brengen) zag men in de Oudheid verliefdheid als geestesziekte. In onze tijd kan het van romantisch ideaal ook omslaan naar een misdaad: de belofte van "altijd bij je blijven" kan later worden vervolgd als stalking.
Somerset Maugham noemde "liefde" een gore streek die ons geflikt wordt om de soort in stand te houden, maar in de voortplantingsfunctie van de sexualiteit zijn wij vandaag niet geÔnteresseerd.
Bij ernstige verliefdheid krijgt de patiŽnt een psychische injectie met verslavende pepmiddelen, vanwege de opgetogenheid dat er goud is gevonden. Deze illusie van geluk kan heus wel op waarheid berusten, vermits die ene verliefdmakende, zo anders dan iedereen, heus wel de ware liefde kan wezen.
Onder invloed van de verliefdheidsaanval worden hormonen aangemaakt die een gelukzalig gevoel veroorzaken. Van fenylethylamine krijg je een heel actief gevoel. De 'vlinders' in je buik komen in wezen uit de hypothalamus in je hersenen, die de bijnier opdraagt hormonen te produceren.

De hypothalamus maakt ook endorfinen, hormonen waarvan je je eufoor wordt. Endorfinen veroorzaken psychische afhankelijkheid, en deze 'verslaving' zorgt dat je de verliefdmakende steeds wil zien.
Een ander hormoon dat je lichaam tijdens een hevige verliefdheid aanmaakt is amfetamine. Deze speed maakt je gelukkiger en laat je hart sneller gaat kloppen. Behalve hormoonproductie is het voor de verliefdheid, volgens psychologen, ook belangrijk dat je je 'open stelt' om verliefd te zijn. Als je graag verliefd wŪlt worden, dan zal dit je ook eerder overkomen.
Volgens neurologen kan je de verliefdheid(semotie) wel zelf controleren en een verliefdheidsaanval in de kiem smoren door met wildkracht contact te vermijden of door veel rendez-vous met anderen.
Volgens Erasmus kun je liefde evenmin verbergen als hoest, en dat zou ook wel eens kunnen opgaan voor verliefdheid.

Hoe meer twee verliefden met elkaar omgaan, des te sterker de hersenactiviteit. Verliefden zijn erg gedreven, heldhaftig en vastberaden om iets aangenaams te bereiken, waartoe het Amsterdamse stadswapen ook opwekt met zijn eeuwenoude belofte op minstens drie kussen.

Beantwoording van de verliefdheid vormt een barmhartige beloning voor werfactiviteit.
Na een tijd worden er minder verliefdheidshormonen aangemaakt, en de verslaving aan de ander kan eventueel plaatsmaken voor houden van, na een paar maanden, soms pas na jaren. Liefde is dan verleden tijd voor lief, meent Van Lieshout.Vooralsnog brengt de injectie met levenslicht de morele moed in vervoering. Op vleugels van beaming geniet de verliefde van verzoening met het bestaan.

 


Nabijheid van de verliefdmakende geeft blozen, trillende handen, stralen, fluiten en zingen. Excuses worden gecreŽerd om contact te zoeken, interesse te tonen, een afspraak te maken, behulpzaam te zijn en aan anderen worden vragen gesteld omtrent het verliefdmakende wezen.
Spreekwoordelijk zijn er vlinders in de buikstreek of een opspringend hart, omdat dit letterlijk zo kan worden gevoeld.Essentieel is of de verliefdheid alleen maar eenzijdig wordt gevoeld bij ťťn personage, of ook beantwoord wordt door de vlam, waarna de verliefden geconfronteerd worden met de toets van interactie. Bij dit alles betekent de evenwichtsverstoring kans op stemmingswisselingen van hemelhoog juichend naar ten dode bedroefd. Want als er twijfels rijzen aan de duidelijkheid van een antwoord of een brief dan kan de verliefde met ware wanhoop worden overspoeld. Maar wordt de indruk gewekt dat het licht op groen staat dan ziet alles er beter uit.
De stemmingswisselingen bij verliefde mensen worden veroorzaakt door het stofje NGF (Nerve Growth Factor). Verliefde mensen hebben gemiddeld 2 keer zo veel NGF als andere mensen.

 

 

Hoe vaak beschouwt u zich als Echt Verliefd?

Ik heb bijna dagelijks een verliefdheidsobsessie.
Ik ben toch wel elke maand een keer verliefd.
Verliefdheid overkomt me zo'n 1 of 2 keer per jaar.
Echt verliefd ben ik ongeveer om de vijf jaar.
Ik word nooit of nooit meer verliefd.


De ander kan je zo ontroeren dat je je week voelt van binnen. Je vindt de ander zo aantrekkelijk dat je je ogen er niet vanaf kan houden en je wil steeds aanraken en knuffelen, nog liever opeten en tongen.
Je fantaseert van alles om samen te doen en je verlangt steeds naar hem/haar, want je bent in gedachten bij je partner en je vraagt je voortdurend af wat de ander denkt of hoe die het zou doen.
TWEEZIJDIGE VERLIEFDHEID
De hier besproken aandoening vormt een illusie, een "werkhypothese", voor het uittesten van persoonlijke omgang in het echt.
Daarbij slaan de zenuwen toe als de ander binnenkomt en het hart bonst.


Valt het goed dan ben je weer zielsgelukkig, zo niet neerslachtig en in dubio, want hebt je gevoelens niet in de hand waardoor je geen raad weet met jezelf.

 

Zolang de illusie op geluk blijft leven en er van binnen zonneschijn zetelt kan geen winterkou daar tegenop. En geen zomerdag is meer een zevende hemel dan met een wederzijds verliefde, in de waan dat dit hier-en-nu eeuwig zal duren.
Maar dat amour op toujours rijmt is niet toevallig doch absurd, meende Ischa Meyer cynisch.


Niemand heeft bezwaar tegen de positieve stress van gelukzaligheid, maar ook al komt de ander over de brug, elke verliefdheid is een traject met een eind.

 

 

Blissverliefdheden hebben een gelukzalig, hemels karakter: goedwillendheid en hoop doen leven uit vreugde en liefde voor al wat schoon en goed is, zoals dat ook verondersteld wordt in de verliefdmakende figuur. De zinnelijkheid hoort hierbij van nature thuis, maar hoeft niet dominant te zijn (kan eventueel ontbreken zoals bij verliefdheid van nonnen op de godheid, al blijken die in hun slaap tijdens een orewoet misschien toch een natte droom te krijgen).

De verliefdheid kan door de zinnelijke pool ook worden overheerst. Dan raakt de sfeer van de verliefdheid minder aan hemelse gelukzaligheid, maar juist meer aan aardse fantasie.

Ook in dat geval moet worden uitgetest hoe het voelt tijdens omgang in de realiteit.

Maar hoezeer dit gebod dient te worden opgevolgd weet niemand beter dan de Amsterdammer, die in zijn wulpse, gedecideerde stadswapen, uitgaande van het universele getal drie, de opdracht heeft tot kussen en tot kruisen. Vandaar onderstaande aanbeveling in Science Center Nemo, Oosterdok 2 te Amsterdam, www.e-NEMO.nl waar zich de eerste sexuele voorlichtingsafdeling voor tieners bevindt met als enig taboe een leeftijdsgrens (10 jaar).

 

 

EENZIJDIGE VERLIEFDHEID
Geen groter tantaluskwelling dan het geluk onder handbereik denken, zonder het echt te kunnen grijpen.

Dit gebeurt als de verliefdmakende partij zelf niets gelukkigs verwacht van omgang met de verliefde, (of althans de verliefdheid niet beantwoorden kan of mag, misschien door een keurslijf dat de omgeving aanlegt vanuit een vijandige kerk, moskee of stam).

Een troostrijk bijgeloof wil dat liefde onweerstaanbaar is, en dat de verliefdmakende partij te allen tijde kan worden veroverd, dus dat de aanhouder altijd wint.

 

PatiŽnten kunnen ook uit angst voor echte intimiteit alleen verliefd worden op onbereikbare personen zoals onvrijen/gehuwden, of mensen van een andere sexuele geaardheid, of iemand die veel hoger staat in de hiŽrarchie der aantrekkelijkheid.
Leefbaarder is kiezen voor iemand met ongeveer dezelfde 'marktwaarde' waarbij de verliefdheid pas toeslaat als er gerechtvaardige hoop bestaat dat de weg vrij is.

Ook psychisch gezonde individuen kunnen tijdelijk beantwoorden aan de regel dat een verliefd hart niet vatbaar is voor rede.

Dus waarschuwingen worden in de wind geslagen en er wordt gedacht: als ik blijf werven draai jij wel bij.

Helaas voor wie deze illusie koesteren, en nog meer helaas voor wie daardoor belaagd worden, kan dit eveneens oplopen tot psychopathologisch lastigvallen (stalken). Vanuit een egocentrisch of dogmatisch standpunt en bij ontbreken van alternatieven kunnen frustraten de jacht op een onwillige prooi soms jarenlang voortzetten, alsof ze deze willen ontvoeren naar hun eigen hellewereld.
Deze individuen breken met hun uitwendige werkelijkheid, en vervormen de buitenwereld door hun 'ik' uit te breiden tot het niet-ik. Dan wordt het de fout van de prooi als die de verwachting beschaamt. Meer dan wie ook voldoen deze patiŽnten aan de definitie van Calderon de la Barca: zonder bezetenheid geen liefde. Zij verkeren op foute wijze in de ban van het grillige Amsterdamse wapen, dat immers zo koppig aanzet tot standvastig en halsstarrig handelen.

In normale gevallen van eenzijdige verliefdheid, pleegt de verliefde daarentegen reality testing.

Hierbij kan de uitwendige werkelijkheid, (niet-beantwoording van verliefdheid) worden erkend als realiteit.

Het ligt niet zo ongecompliceerd dat dit al voldoende is om van de verliefdheid verlost te worden. Immers gehechtheid aan een illusie van geluk, aan een ideaal van leven, kan zo sterk zijn dat deze zich bij de patiŽnt inkerft.
Opgeven hiervan kan aanvoelen of er niets overblijft om nog voor te leven. Lily Tomlin: "Als liefde het antwoord is, kunt u dan nog even de vraag herhalen?"
Uit weerstand tegen uitrouwen van de zielepijn blijven sommigen de verliefdheid koesteren in plaats van los te laten. Marnix Gijsen: "Liefde is een ziekte. Er is maar ťťn genezing: bezit."

 

Hoe aangenamer gevoelens zijn geregistreerd in de jeugd des te prettiger kan een verliefdheid voelen, maar hoe minder zonneschijn in de voorgeschiedenis, des te onuitwisbaarder de zon inbrandt als deze verschijnt, en des te schreeuwender en schrijnender is het verlies.

De psyche kan hierdoor worden vervormd (stress) zoals geluid op een geluidsband met een te hoog opnamevolume (overmodulatie).

De klassieke vraag of er een medicijn bestaat tegen verliefdheid valt het makkelijkst te beantwoorden met: ja door een andere verliefdheid, die als een nieuwe aardlaag wordt heengelegd over de oude. Als deze niet op korte termijn verschijnt is bitter huilen effectief.

 

Uiteraard is het heilzaam voor de patiŽnt als de verliefdmakende uit het zicht geraakt. Steeds opnieuw binnenhalen van hemelse vibraties, noodzaakt de eenzijdig verliefde om ook weer telkens het ontsproten leven de nek om te draaien teneinde niet permanent in een natte nachtmerrie te geraken.
De levenswil die opspringt door de verliefdheid dient dan telkens te worden vermoord.

Wordt eigenlijk de vitaliteit van de verliefdheid overgeheveld uit het verliefdmakende schepsel?
Nee zo zwartwit niet, want er speelt een mechanisme van innerlijke ontsluiting. Net zoals je een goed gevoel uit jezelf opdiept als je iemand in het voorbijgaan leuk gedag zegt: dit ontsluit je innerlijk.

Vitale krachten in de verliefde zelf worden opgewekt door uitgezonden vibraties.

Hoe deze vitaliteit op te wekken anders dan door die trigger, anders dan door de verliefdmakende als sleutel daarvoor?
Kan men dezelfde geluksgevoelens en bevrijding ervaren zonder de uiterlijke omstandigheid van de verliefdmakende vlam?
Volgens het boeddhisme: meditatie is oefenen in onthechting door het toppunt van verveling vol te leren houden. De onthechte verwerft tenslotte een alternatief geluk: het nirwana of vol-ledige Niets.


Religieus-esoterische systemen zien dit Niets als de bron der bliss.
Wie zover niet komt kan paddestoelen eten.

In het algemeen kan de eenzijdig verliefde patiŽnt schrale troost putten uit het spreekwoord: De tijd heelt alle wonden.
Het verbreken van de betovering kan worden uitgevoerd door een heks, maar ook door de tijdrivier. Dit gebeurt in drie dagen, drie jaar of dertig jaar.


Verliefdheden ontstaan vanuit een eerste, meteen geslaagde match, of na een tijdelijke sluimering. Op de eenmaal gevallen beslissing wordt niet meer teruggekomen. Dus er is weinig kans dat men na lange tijd alsnog gepassioneerd verliefd wordt op de aanbiddende persoon.
Dit komt doordat mensen een basisreactie op elkaar vertonen, die bij hun karakter en levenspatroon aansluit, en doordat dit patroon binnen ťťn mensenleven in het algemeen maar jammerlijk weinig evolueert, want de mens is hardleers, al groeit de ene boom sneller dan de andere. Dus probeert men het na een kwart eeuw opnieuw met elkaar dan kan de geschiedenis zich rustig herhalen.

 

 

LIEFDE
De werkillusie van wederzijdse verliefdheid word uitgetest door met elkaar om te gaan. Mensen die gek op elkaar worden lijken wel gek, zoals Ronald Giphart: "Liefde is als zij dood gaat necrofiel worden."

De heetste liefde kan het koudste eindigen (Socrates). Het kan tegenvallen omdat men de ander heeft geÔdealiseerd, waardoor de verliefdheid afneemt, maar net zo goed kan het juist meevallen, omdat de ander zelfs nog beter aanslaat dan aanvankelijk gegokt.

Verliefdheid kan overgaan in een acceptatie van wie de ander is en wederzijds verlangen genegenheid te geven: liefde. Het belang van de ander wordt (deels) gevoeld als eigenbelang.


Die twee zijn harmonisch, er is een match, er is een chemische reactie.
Waardoor wordt dit bepaald?
Albert Einstein: "Het is niet de schuld van de zwaartekracht dat mensen op elkaar vallen."
Theo van Gogh: "Liefde is als een cryptogram, geef me de oplossing erbij en ik snap er nog niks van."

De factoren lopen uiteen van biologische, zoals hoe de ander ruikt of smaakt, tot karmische: harmonieŽn uit vorige levens of de staat daartussen, blijven bestaan tot een weerzien op aarde.

Eenmaal wederzijds erkende banden blijven altijd bestaan tussen individuen ook als zij vertoeven in verschillende buitenaardse sferen. Op aarde kan men daarbij slechts minimaal gebruik maken van telepathie, waardoor er goud wordt verdiend met telefonie.
Op aarde is de telepathie vooral onbewust. Zodra er namelijk wederzijds meer dan gemiddelde gevoelens leven bij twee of meer mensen, ontstaat er een telepathische lijn waarover opinies omtrent elkaar heen en weer zoeven, hetzij vanuit
liefde, hetzij vanuit haat.

 

Voortleven van ons individuele bewustzijn in een andere wereld na de (grof)stoffelijke dood:

Bestaat wel
Bestaat niet

 

In het algemeen passen de geliefden in elkaars ideaal (bijvoorbeeld een baby krijgen) of in andere verlangens (bijvoorbeeld elkaar vrij laten om een eigen leven te leiden). Zij zoeken aanvulling met kwaliteiten van de ander die zij juist voelen te missen (zoals bij de nozem en de non of de professor en de prostituee).
Willem Jan Otten: het was missen op het eerste gezicht.


COMBINATIES
Deze stabielere conditie genaamd liefde kan uiteraard ontstaan zonder de evenwichtsverstoring, met zijn dramatische symptomatiek, die wij hier als verliefdheid definiŽren.
Dus toen ťťn van de oranjeprinsen door een persmuskiet werd gevraagd of hij verliefd was op zijn verloofde, had hij niet per se hoeven te antwoorden: "Natuurlijk," en het was ook een puberale vraag.

Waar mensen relaties aangaan als verschillend geaarde indivuen, ontstaan verschillende combinaties van verschijnselen. Bekrompenheid en agressieve kortzichtigheid trachten overal ter wereld om partners in een cakevorm te stansen, in plaats van deze te laten leven naar hun aard.
Zo was het tot enkele decennia geleden ook hier nog een doodzonde als men intieme omgang wou uitproberen zonder eerst voor ambtenarij, zedepreker en getuigen te verklaren levenslang bij elkaar te blijven. En zo gecastreerd als men voor het huwelijk diende te leven, zo serviel had de vrouw haar man's penis te dulden als de klok eenmaal had geluid.
Elders mag men zichzelf als dood beschouwen zonder een partner te kiezen uit de eigen stam of kliek.
We hebben te maken met: geestelijk aansluiten, erotisch harmonisch zijn, liefde, en verliefdheid, en niemand kan voorschrijven dat je deze verschijnselen dient te vertonen in een bepaald standaardpakket.
Al omschreef O.van Kesteren het aardig: liefde ontstaat in het hart en ontspringt in het kruis.

Men is geen meester over eigen hart, en het hart heeft zijn redenen die de rede niet kent, zeggen spreekwoorden. Vandaar dat het volgende kan:

- Een goed huwelijk tot de dood.
- Het blijkt het niet te zijn.
- Sex is spannend en lekker maar je hebt zulke nare achtergronden dat je meer gevoelens niet toelaat, al kan dit een gemis worden.
- Tot over je oren verliefd maar bij nader inzien is het geen liefde.
- Je was niet verliefd maar je voelt veel genegenheid groeien en bij het vrijen is er spontane passie maar ook buiten bed deel je interesses en opvattingen over het leven en er komt steeds meer verdieping.
- Je voelt liefde voor de ander en je kunt heel goed praten zonder dat de ťťn wordt leeggezogen door een praatverslaafde ander. Alleen in bed zegt je libido niet van harte ja. Het blijkt anders dan je had gegokt. En het is onwaar dat liefde alles overwint.
- In bed bloedgeil omdat de energie van de ander enorm magnetisch uitwerkt en dat zou je ook niet graag missen, maar buiten bed zijn er onoplosbare problemen tussen de karakters, bijvoorbeeld omdat ťťn van beiden eeuwig aan de beurt is om de eigen stem te horen.
- Het is sexueel heilzaam met buiten bed raakvlakken en rustpunten, maar je hebt dermate weinig aansluiting bij de andere familie-omgeving (je partner gaat op hun golflengte zitten) dat je je daarin te pletter verveelt, en je past niet in elkaars leven.
- Je verliefdheid is hemels en je buik wordt jaren volgespoten met nimfomane extase als je de ander weer ziet, alleen er groeit geestelijk geen echt contact, maar tenslotte weet je in elk geval wat je niet wil.
- Je hebt je geŽmancipeerd en de ander niet.
- Je bent polygaam en de ander monogaam.
- Je bent homo en de ander is hetero.
- Je bent lesbisch en de ander ook.
- Je wil alles uitspreken maar de ander voelt dat als aanval op de eigenwaarde en zo wordt het steeds meer afbluffen van elkaars ego.
- Je houdt er een liefesrelatie zonder lichamelijke intimiteit op na (zogenoemd 'vriendschappelijk').
- De functionaris vraagt of je bij elkaar blijft tot de dood jullie scheidt, maar je antwoord:
"De dood scheidt ons helemaal niet, maar het antwoord blijft toch ja."
Foto's en tekst: KijkAan.nl/verliefdheid


 

 

 VERLIEFDHEIDSSCHAAL 
 VAN HEINS 
Met een horizontale tijdbalk onderaan en het trekken van een curve volgens de verliefdheidsgraad ontstaat een verliefdheidsgrafiek.

VERLIEFDHEIDSGRAFIEKFORMULIER

80 tot 100
graden
verliefdheid
Momenten van verruimd bewustzijn met topervaringen die de uitwendige wereld in de verliefdheid mee omvatten.
60 tot 80
graden
verliefdheid
Idolatrie en bezetenheid die al het andere kleuren. Probleem met concentratie, door rood rijden, misslaan op piano en computer. 
40 tot 60
graden
verliefdheid
Verwarring en opwinding die slaap en eetlust verdringen, afhankelijk voelen en dagdromen, woordeloos begrepen willen worden. 
20 tot 40
graden
verliefdheid
De ander missen en in leven willen betrekken; tedere beeldvorming, idealiseren, positiefs bijfantaseren, negatiefs wegwuiven.
0 tot 20
graden
verliefdheid
Amoureuze aantrekking, eerste verandering in actiebereidheid, beschikbaar en saamhorig voelen.

Geen snaar geraakt voor speciale aandacht, de ander maakt niet uit.

PRINTVERSIE:
Klik hier voor een printbare webpagina met het formulier.


 

Bron: Rutgersstichting en
Science Center Nemo

In de hele wereld bestaan misverstanden over het maagdenvlies (het hymen). De meest gehoorde fabel is dat het maagdenvlies de ingang van de vagina afsluit. Bij de eerste keer dat je vaginaal seksueel contact hebt, zou dit vlies doorboord moeten worden. Maar het maagdenvlies is eigenlijk helemaal geen vlies, maar een randje aan het begin van je vagina. En dat randje kan verschillende vormen hebben. Ook de stelling dat je gaat bloeden bij je eerste seksuele contact is een fabel. Veel meisjes en vrouwen bloeden helemaal niet als het zover is!

 

1. Hoe ziet het maagdenvlies eruit? 
Het maagdenvlies kan verschillende vormen hebben. Bij de meeste meisjes is het maagdenvlies niet meer dan een soepel randje weefsel aan het begin van de vagina. Vaak ziet dat weefsel er een beetje gekarteld uit, maar het kan ook wat gladder zijn (tekening 1 en 2). Tekening 3 laat zien dat het randje bij sommige meisjes dikker en strakker is. Maar zelfs dan is er nog altijd een opening om bijvoorbeeld menstruatiebloed door te laten.

 

2. Is het maagdenvlies een vlies? 
Bij het woord vlies denk je misschien aan een heel dun stukje huid dat strak gespannen is. Zoals het trommelvlies in je oor. Toch is het maagdenvlies helemaal geen vlies. Eigenlijk is het vlies een randje aan de binnenkant van je vagina. En dat randje kan dus strak of juist soepel aanvoelen. Omdat er geen ander goed woord voor is blijven we zolang het woord maagdenvlies gebruiken.

3. Waar zit het maagdenvlies? 
Het randje zit aan het begin van de vagina. Dus niet, zoals veel meisjes en jongens denken, aan het eind van de vagina.
Als je voorzichtig met je vinger een klein stukje in je vagina gaat, kun je het randje voelen. Als je het niet voelt, kan dat betekenen dat het randje bij jou zo soepel is dat je het niet eens voelt.

4. Waarom bloeden sommige meisjes tijdens de eerste keer? 
Bloeden tijdens de eerste keer (of een tweede of latere keer) kan komen doordat je vagina niet vochtig genoeg is en je misschien een beetje gespannen bent. Als de jongen dan toch gewoon naar binnen gaat met zijn penis, kan de vagina heel makkelijk gaan bloeden. Soms komt het bloeden tijdens de eerste keer doordat het randje te strak is om de penis door te laten. Als de penis dan toch naar binnen gaat, kan het randje inscheuren en een beetje gaan bloeden.

5. Waarom is het maagdenvlies zo belangrijk? 
In sommige culturen is het een heet hangijzer dat een meisje als maagd trouwt. Dat wil zeggen dat zij voor haar huwelijk geen seksueel contact mag hebben, maar dat kun je niet controleren. Daarom doen ze of het maagdenvlies dit kan bewijzen. Iedereen doet dan alsof dit een echt vlies is dat bij het allereerste vaginale contact wordt doorboord, en daarom gaat bloeden.
Lees verder over maagdelijkheid... 

  

 

 

DEZE KRUISEN op een Tilburgse begraafplaats speciaal voor
MAAGDEN staan voor evenzovele kruisen van vrouwenlichamen
die nooit een penis mochten voelen penetreren van de R.K. Paus.  

 LIEFDESVERDRIET 

Als we in ons leven een grote liefde ervaren met een ander mens, daarin tegenkomen ons vermogen tot liefhebben (dat is een wisselwerking van geven en ontvangen), dan kunnen we een eenheid beleven die een flauw aftreksel vormt van de eenheid waar we werkelijk vandaan komen. Als we dan in de stoffelijke wereld moeten ervaren die grote liefde te verliezen, dan beleven we dat in onszelf ook als een afgescheiden zijn van de eenheid, waar we werkelijk deel van uitmaakten voor onze komst naar de planeet Aarde, hoewel we diep in ons wezen het kennen van die eenheid nog met ons meedragen. Naarmate we meer van die ander houden en met die ander een diepere ziele-liefde hebben ervaren, des te zwaarder zal dit conflict tussen eenheid en afscheiding ons belasten. De psychische pijn na het dichtvallen van de deur, de molensteen op onze ziel, kan ons doen neerstorten naar de krochten tussen levensdrift en doodsdrift.

Emoties die met de liefde gepaard gaan kunnen dan ook dodelijk zijn en moeten weer serieus worden genomen door de medische wereld, aldus een onderzoek in het tijdschrift The Psychologist, het officiŽle tijdschrift van de British Psychological Society.

Symptomen: veel huilen, slapeloosheid, concentratieverlies, het obsessief kijken of er een sms'je of e-mailbericht voor je is. Als deze symptomen bekend voorkomen dan bestaat er een kans dat de liefde je ziek maakt. In extreme gevallen kan deze ziekte fataal zijn en leiden tot zelfmoord. Alhoewel de woorden "ik word ziek van je" niet de meest romantische boodschap is voor een Valentijnskaart, is het in veel gevallen wel de juiste volgens de groep Britse wetenschappers.

Frank Tallis, klinisch psycholoog en schrijver van het artikel zegt: "Een klinisch psycholoog zal geen verwijzing meer aantreffen van de huisarts of psychiater waarin liefdesverdriet als diagnose staat vermeld, het kan echter wel degelijk het onderliggende probleem zijn. Er worden veel mensen verwezen voor hulp die niet kunnen omgaan met de intensiteit van het verliefd zijn, die lijden omdat de liefde onbeantwoord blijft of die uit balans raken als een relatie wordt beŽindigd."
Professor Alex Gardner, een klinisch psycholoog in Glasgow, vindt ook dat artsen zich meer bewust moeten zijn van het bestaan van klachten samenhangend met de liefde. "Mensen kunnen sterven aan 
een gebroken hart. Je komt in een staat van wanhoop en hulpeloosheid en dat gevoel is als een diepe put waar het moeilijk uitkomen is. Het gevoel heerst dat er geen toekomst meer is en je 
wilt alleen nog maar alleen zijn en dood gaan."

Stressreactie
Gardner zegt dat het effect dat de liefde op sommige mensen heeft kan leiden tot lichamelijke uitputting. Dit zou worden veroorzaakt door een stressreactie waar het slachtoffer niet mee om weet te gaan en in extreme situaties kan dit zelfmoord tot gevolg hebben. Volgens hem komt dit veel meer voor dan we denken en is het niet slechts een "tienerziekte", maar een aandoening die 
op elke leeftijd kan optreden.
Psychotherapie en eventueel antidepressiva kunnen volgens de onderzoekers worden toegepast om mensen er weer bovenop te helpen.


Liefdesverdrietsymptomen bij de rouwschok na het verliezen van een liefde lijken op die van de verliefdheid. Zoals bij het afkicken van een verslaving wordt men gekweld door onthoudingsverschijnselen.

Slaapverstoring, eetlustvermindering, concentratieproblemen, instabiliteit, hoop en vrees, voortdurend aan denken, hevig naar de ander verlangen, zijn alle hetzelfde als bij verliefdheid.
Alleen de inkleuring is nu niet licht maar pijnlijk ongelukkig.

Het lijkt op iemand met een oorlogstrauma die bij alles het gebeurde voor zich ziet.
Als zodanig kan je inderdaad spreken van een "posttraumatische stress-stoornis". Dit blijkt zelfs in 2008 uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (Uva) naar liefdesverdriet. Een kwart van de 154 ondervraagde psychologie-studenten had hiervan in ernstige mate dezelfde klachten als bijvoorbeeld slachtoffers van geweld. Voor hen bestaat echter nauwelijks "slachtofferhulp". In tegendeel, er ligt voor hen een draakstekerige vakterm klaar voor hun syndroom: "ludduhvudduh".
Ook de directe omgeving, zich zo minzaam heenbuigend om nabestaanden van een sterfgeval, heeft weinig mededogen en warmte over voor de patiŽnt(e). Die is er zelf door geobsedeerd en wil eigenlijk over niets anders praten, maar wordt na het uitgaan van de liefde geacht over te gaan tot de orde van de dag.
"Jullie pasten niet bij elkaar en je moet het loslaten want het leven gaat door dus niet zeuren klaar af."

Bij de verlatene, evenals bij de verliefde, verlopen de gevoelens in golven.
Het lijden aan de realiteit is niet gelijkmatig over de tijd verdeeld, maar lijkt soms ineens overwonnen, doch wordt nadien dan weer eens zo pijnlijk blootgelegd.
Het is een vorm van gedwongen onthechting van een geliefde verbondenheid, een dierbare illusie, of zelfs van datgene wat een mens de innerlijke bereidheid schonk om Łberhaupt op aarde te willen leven. De badinerend met ludduhvudduh geŽtiketteerde patiŽnten van dit stress-syndroom worden immers dikwijls suÔcidaal!
Alles kan door het verlies ineens volkomen zinloos en nietswaardig voelen.


Gangbare activiteiten roepen een gevoel op van bittere onverschilligheid.
Zoals de verliefdheid is de rouwschok en de verwerking van het verlies een kwestie van tijd, maar op welke termijn dat gebeurt staat te bezien in elk individueel geval.
De tijd heelt alle wonden, maar zegt niet wanneer.


Hoe meer men in het liefdesverdriet de aanwezigheid van de verloren liefde tracht te hervinden, en hoe minder men erover praat, des te langer zal het schrijnen. Een omgeving die er juist wel naar vraagt bevordert dan ook het verwerkingsproces.

 Therapie voor Liefdesverdriet 

Roel van Duijn (Amsterdam) is ervaringsdeskundige en liefdesverdriet-consulent.
"Heeft de ander het uitgemaakt of is er een ongelukkige breuk in je relatie ontstaan? Wij kunnen je helpen met advies en consult. Vanuit studie en ervaring staan wij klaar om je weer op het pad van liefde en geluk te krijgen. Wij helpen je een succesvolle keuze te maken uit verschillende strategieŽn, zoals herstel van zelfvertrouwen, mogelijk herstel van de bedreigde relatie of eventueel het aangaan van een nieuwe."
Afscheid nemen is ťťn van de belangrijkste lessen, met een brief, een gesprek, het verbranden van foto's, leksteken van banden, om over te brengen dat de verlatene ervaart de gekregen behandeling niet te hebben verdiend: weg met die ex.
Het laat zich voelen dat een rouwende die terughunkert eens zo moeilijk tot zulke handelingen overgaat.

Liefdesverdriet kan heel lang duren, bijvoorbeeld uitdoven over een periode van dertig jaar. De vuistregel "ťťn maand verdriet voor elk jaar uit de relatie" is niet steekhoudend. Roel van Duijn: "Sommigen kunnen van ťťn ontmoeting met een verkeerde afloop jaren lang treuren."
Van Duijn schreef een boek "Liefdesverdriet".
http://www.liefdesverdriet.nu