Onderdeel van KijkAan.nl Servicepagina's  

Koninklijke familie als symbool van nationale eenheid na de Tweede Wereldoorlog.

 

 INHOUD ORANJEKATERN: 

In Memoriam Prins Bernhard
In Memoriam Koningin Juliana
In Memoriam Vader Zorreguieta
In Memoriam Alex en Máxima
Groen Links over de Monarchie
Faunabeheer over de hofjacht van Oranjeprins
Lees of schrijf in het FORUM
Beatrix Koningin:
 De Wonarchist op 30-4-1980
Kersttoespraak Beatrix von Amsberg 2011
Koninginnedag vanaf 1898 in beeld

 

 

 

 


  IN MEMORIAM PRINS BERNHARD  
  1911-2004  

Prins Bernhard in zijn laatste TV-interview.Geboren: 28 of 29 juni 1911 in Jena, Duitsland. Te Berlijn afgestudeerd (rechten). Gehuwd met Juliana:
7 januari 1937.
Overleden aan kanker via euthanasie:
1 december 2004.Hoewel ik in 1955 als kleuter niet inzag waarom de Prins-Gemaal geen koning was, als man van Koningin Juliana, begreep ik wel dat Bernhard veel vermocht. Want aan het eind van haar opsomming zei mijn moeder: "...en hij kan Spaans en Engels, en vliegen in een straaljager. Want hij heeft een vliegbrevet."
Wist ik veel wat dat was? Wat ik wel wist was: dat wil ik ook!

 

De Dakota (DC -3) van Prins Bernhard na de oorlog.Oorlog lag Prins Bernhard, hetzij tegen het kwaad of als het kwaad zelf.

Op mijn elfde werd me duidelijk dat B. voor zijn lol hertjes, reeën en patrijzen, zwijnen, runderen en olifanten doodschoot.

Foto's van Prins Bernhard als jager zijn een nationaal taboe.

Door Prins Bernhard vermoord onschuldig wild.

 


Ik kon geen grotere sadist bedenken dan een dierenbeul en begon middels rode verf en Wascokrijt de buurt vol te kalken met leuzen tegen de gemaal ("Dierenbeulen zijn Gemeen", "Weg met Prins Bernhard"), wat mijn ouders verontrustte;  ik voelde me een soort communist, wat dit ook was.

Prins Bernhard als piloot tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Prins Bernhards hond Martin vloog in Engeland mee.
Bernhard hield wel van een hond Martin die overal mee ging, zelfs in het vliegtuig.

Kuifje en zijn hond Bobby ondernemend als Prins Bernhard.
Martin lijkt sprekend op Tintin (Bobby), de identieke hond van Kuifje.

Raket naar de Maan overtuigde hoe onmogelijk ook.


Tekening Prins Bernhard op liturgie van zijn uitvaartdienst.

In 1955 was Bernhard voor het eerst op Afrikaanse safari. In Tanzania vermoordde hij in enkele dagen, een leeuw, een neushoorn, tal van kleiner grut, en drie olifanten, waarmee hij naar later beweerd zoveel op had, maar misschien blijkt er spijt uit zijn eigen tekeningetje in de uitvaartliturgie.

Aan zijn jachtlust moet ik altijd denken wanneer men telkens met graagte de Lockheedaffaire aanhaalt, als een soort karakterfout (want wat moest een multimiljonair met nog een miljoen?), doch in alle talen zwijgt over de moordlust van Bernhard.

Hier ziet men de tweeslachtigheid in diens karakter.
Hij presteerde het zelfs om volgens de Duitse registers op twee verschillende dagen te zijn geboren: 28 en 29 juni!
Nummerologisch is 29 inderdaad tweeslachtig, dus blijkbaar correct:
2+9=11.Toen Bernhard op zoek was naar een geschikte partij voor Beatrix, haalde hij Richard Sayn zu Wittgenstein naar Het Loo om wilde zwijnen neer te knallen. Ongevraagd nam deze zijn vriend Claus von Amsberg mee, en tijdens die jachtpartij bloeide het op tussen hem en Beatrix.
Rudie van Meurs beschrijft in Vrij Nederland van 25-12-1976 hoe moorddadig het toegaat tijdens de Hofjacht: uit fazantenfokkerijen worden handtamme dieren met afgebrande snavels kort voor de jacht uitgezet, gifeieren gevuld met alfachlorose en eerder zelfs fosfor, die eksters en kraaien een akelige dood bezorgen (maar ook wezels, bunzings, hermelijntjes en ruigpootbuizerds), alleen om de fazanten te "beschermen", zodat Bernhard die allemaal kon doodschieten.

Prins Bernhard in een van zijn functies.


Prins Bernhard sprak tot aan zijn aardse einde met veel gevoel over de bedreigde natuur, die in nood is, maar dan vroeg ik me steeds weer af of hij bang was eenmaal uitgestorven dieren niet meer dood te kunnen schieten, of dat hij werkelijk uit liefde praatte.
Ik vond zijn houding merkwaardig en onbegrijpelijk dubbel.

Sinds in 1974 een schot uit het geweer van de koninklijke opperhoutvester ir. E. Reinders, leidde tot de dood van een jachtopziener, bestaat de stilzwijgende afspraak dat niemand iets over de hofjacht naar buiten brengt.

"Uitstekende schutters" waren alleen: Prins Bernhard en Rien Poortvliet. Willem Alexander, Pieter van Vollenhoven en Frits Philips bakken er weinig van. Die laten aangeschoten, bloedende dieren wegrennen naar een ellendig levenseinde.

Máxima Zorreguieta werd 20-10-2000 voor het eerst gesignaleerd op Het Loo, waarbij men opgejaagde zwijnen comfortabel staat af te schieten.

De traditionele terreinwagens waren voor de gelegenheid vervangen waren door kitscherige koetsjes met vierspannen ervoor.


Prins Bernhard met 16-mm projector.Als puber kwam me op zekere dag een door Prins Bernhard opgenomen film ter ore. Zoals tegenwoordige consumenten vanachter de gezinscamcorder wel meekletsen met door hen gefilmd familiegezelschap, zo hoorde je Prins B. daar al filmend zijn dochtertje aanmoedigen (om in het paleispierenbad te stappen). Ik trok als 16-jarige de conclusie dat de gemaal derhalve beschikte over een 16-mm camera met magnetisch geluid. Enorm imposant vond ik vermelding: "Uit het filmarchief van Prins Bernhard". Dit leek mij een erg aantrekkelijk aspect van je identiteit.
Ik wilde ook een filmarchief hebben!Handschrift van Prins BernhardOntelbaar de foto's bij paraclubs, dierenbonden, fietsfabrieken en persorganen, waarop Prins B. staat afgebeeld tijdens een gedenkwaardige bemoeienis in één van zijn functies. Elke ambtsbekleder die maar iets aparts deed heeft B. in de 20e eeuw de hand geschud.
Als onderkoning van Nederland, zeg maar "ambassadeur", versierde hij mega-orders bij de Zuid-Amerikaanse dictaturen, naar beweerd gepaard met wapenhandel. Een deal waarin hij zelf een Dokota kreeg hield Drees tegen. Bernhard stond altijd op goede voet met rechtse schenders van mensenrechten.
Klik op het handschrift voor informatie over grafologie.

De prins was een harde jongen, begreep ik vroeg. Op een persconferentie te Schiphol begin Jaren 60, deelde hij mee dat deze niet doorging omdat de aankondiging abusievelijk aan de pers was toegestuurd door een 'idioot van buitenlandse zaken'. En Juliana bracht de gemaal hier niet vanaf! Wat mij als jeugdige extra verbijsterde, omdat ik dacht dat Bernhard het had over de Minister van Buitenlandse zaken.

Al wie zich gaarne steels vereenzelvigde met de veelzijdige Prins Bernhard, waaronder ikzelf, of wie zijn eigenwaarde daar mede aan ontleende, of wie het vertrouwen in de mens behield dankzij Bernhards niet aflatende hulpvaardigheid (of wiens boetes werden betaald door hem), en al wie zich gewoon eigen en thuis voelde bij slechts de woorden 'Prins Bernhard', of diens levenskunst benijdden, of Bernhards stunterige stervenskunst bewonderen, moeten bij diens afscheid slikken, of erger.

Naar eigen zeggen is Bernhard tussen 1933 en 1935 tijdens zijn rechtenstudie te Berlijn, lid geweest van de motor SA, Fliegersturm en Motor SS.
Historicus Coen Hilbrink: "Lid van de SA en SS maar niet van de Nazipartij NSDAP lijkt net zo vreemd als kapelaan te zijn maar niet katholiek."
Samen met NIOD-onderzoeker Gerard Aalders publiceerde Hilbrink in 1996 een beschrijving van onderstaande lidmaatschapskaart, waarna Bernhard nog als enige overbleef om vol te houden dat hij nooit Nazipartijlid is geweest en later weer dat hij zichzelf niet heeft opgegeven. Eén ding mag aangenomen worden: Bernhard had in beginsel een fascinatie voor het decorum van het Derde Rijk, gezien zijn militaire voorliefde.

Prins Bernhard lid van de Nazipartij onder Hitler.

Maar och ach, tot rede gekomen koos hij voor de geallieerden, waarbij hij immers naar hartelust kon vliegen, en werd later symbool van het Nederlands Verzet (zoals hij ook graag doodschoot en desondanks opklom tot natuurbeschermer van betekenis: niet minder dan oprichter en voorzitter van het World Wildlife Fund).


Mede op grond van bovengenoemd onderzoek verschijnt najaar 2004 van tekenaar Erik Varekamp en scenarist Mick Peet deel 1 van de striptrilogie "Agent Orange", over Bernhards jonge jaren. Met zijn broer Aschwin meldt hij zich op onderstaande pagina in 1933 aan voor de SA.

Striptrilogie Agent Orange over Prins Bernhards jonge jaren.


De erfgemaal van Juliana heeft er tijdens zijn leven een "sport" van gemaakt om met politiek gevoelige vrouwen aan te pappen, zoals voor 1940 met de dochters van de belangrijkste NSB-sponsor, en de vertegenwoordiger van de Duitse geheime dienst, aldus historicus Jan Kikkert.
Bernhards adjudant kreeg overigens weer een verhouding met (prinses) Irene, tot die in 1981 scheidde van Carlos Hugo.
Tijdens de oorlog verwekte Prins Bernhard naar beweerd, twee zoons bij de Londense high-class dame Ann or Lewis.
In Amerika woont een dochter Alicia von Bielefeld (1954, nu tuinarchitecte).
In 1955 weerhoudt premier Drees Juliana ervan te scheiden, omdat ze dan had moeten aftreden zodat Bernhard 'regent' was geworden.
In 1967 werd te Parijs Bernhard's dochter Alexia Grinda-Lejeune geboren, bij één der talloze vriendinnetjes van de prins, (een halfzusje dus van Alexander).
Bernhard had hen graag allemaal op zijn uitvaart gezien.

Nevenstaande vriendin 'Pussy' van de prins, behoeft geen commentaar om uit te leggen dat vreemdgaan een onvervreemdbaar recht bleek te vormen.
Fabuleus, dat wou ik ook.

Vriendin van Prins Bernhard genaamd Pussy.

 

Toen we bij ons thuis ouder werden, zagen we op TV hoe prins Bernhard voor een uitreiking, in één van zijn functies, dynamisch flanerend het podium opdanste. Ik vroeg mijn zus of B. eigenlijk een 'aantrekkelijke man' was. Dit bleek volgens de prepuber inderdaad het geval te zijn.

Stoere sporten waren geen officiële functie van Prins Bernhard.Ian Fleming nam Bernhard tot voorbeeld voor het karakter van James Bond: leven in de hoogste kringen, charme, voorliefde voor decadente rituelen zoals de vondst van de eeuwige anjer (en alleen roze champagne als aperitief), sportiviteit, bravoure, duiken, Ferrari's, jagen, vliegen, fotografie, schilderen, golf, skiën, reizen - iedereen met een passie of een missie, herkent wel iets in de prins B, waardoor hij tot voorbeeld kan dienen als held om je mee te identificeren! Hij volgde zelfs typelessen en stenografie.
Beschermheer, erevoorzitter en buitengewoon commissaris was hij van honderden organisaties. Met godsdienst had hij volgens mij niks op, behalve dan het Jezus Christus-effect. Dit hield in dat B. tijdens zijn eerste solovlucht met een F-86 Sabre straaljager in 1954, een duikvlucht van 13 kilometer maakte waarbij het toestel hevig ging stampen. De vlieger stoot dan zijn hoofd, grijpt zich vast aan de stuurknuppel, drukt de zendknop daarbij in, en de verkeersleiding hoort de vlieger vervolgens over de radio vloeken: Jezus Christus! enz. enz. Vervolgens wordt geroepen: laat de knuppel los. Waarop het schudden stopt en men meestal overleeft.

Spiritualiteit heb ik nooit bij B. bespeurd, of het moet wezen zijn overgave aan het Hier & Nu! Volgens zijn zeven vliegerslogboeken heeft hij in 232 verschillende vliegtuigtypes (op uw kosten) zo'n 13000 uur gevlogen, van bombarderen tijdens de oorlog, droppings te Zeeland bij de waterramp in februari 1953, tot het doorbreken van de geluidsbarrière (echt werk voor een prins wat?). Is deze overlevingskunst eigenlijk niet spiritueel?

In 1940 werd het Prins Bernhard Fonds gesticht om geld bijeen te brengen voor de geallieerde oorlog. Na de oorlog veranderde de doelstelling: cultuur, wetenschap en natuurbehoud ondersteunen. Zilveren anjers zijn voor ijverige vrijwilligers in deze (www.cultuurfonds.nl).

Na opperbevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten werd B. pro deo inspecteur-generaal van de Krijgsmacht voor een kwart van zijn 13-urige werkdag, waarover een dokter adviseerde: U hebt geen hartspecialist nodig maar een psychiater.

Bernhard haalde een miljoen aan steekpenningen binnen om te lobbyen voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed.Bernhard haalde een miljoen aan steekpenningen binnen om te lobbyen voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed, waarop hij via het kabinet Den Uyl in 1976 gestraft werd door geen militair uniform meer te mogen dragen wegens (on)eervol ontslag (grotere grief voor dit jongetje ondenkbaar). Hij besefte hierdoor dat hij een fout gemaakt had, maar niet dat hij fout was, omdat hij zich zeer ten onrechte behandeld voelde.
De Nederlanders zagen de prins echter liever op korte termijn weer wel mèt uniform.
Deze schande was hem waarschijnlijk bespaard gebleven, als hij zich (in 1934), toen hij bij zijn eerste solovlucht met een Klemm Kl-25 in een Duits meer belandde, aan de eis van zijn ouders had gehouden om nooit meer te vliegen.

Toen zijn eretekenen in 1976 waren afgerukt, was mijn vader, desgevraagd door mijn moeder, tijdens de afwas teleurgesteld en terneergeslagen.
Ook ik verzette me tegen de gedachte dat deze veelzijdige held die elkeen in zijn/haar waarde scheen te laten, tevens een fraudeuleuze profiteur was. Vandaar:
WWW.WIMHEINS.NL kwam er later achter, dat Bernhard het miljoen aan steekpenningen heeft aangewend voor de jacht TEGEN Afrikaanse olifanten-UITROEIERS.

Deze dierenbeulen hakken met kettingzagen bij nog levende dieren de slagtanden af om er ivoren prulletjes van te laten vervaardigen.

Op 4 mei 1997 tijdens de traditionele mars van veteranen bij Hotel de Wereld (waar de Duitse capitulatie werd getekend), weigerde de 85-jarige koppig om de parade af te nemen onder een paraplu, want de Hoogheid met inmiddels soppende baard, riskeerde liever een pneumonie.

Nog maart 94 bracht NCRV's 'Dokument' in beeld hoe B. de Indonesische machthebbers persoonlijk en gemoedelijk ging vragen allerlei vormen van commercieel uitroeien boven en onder water, aan banden te leggen. Zijn charismatisch gezag deed de Indonesiërs zo zichzelf èn daarmee het milieu belangrijker vinden dan winst.

Vervoer was geen probleem: B. vloog zelf de regeringsfellowship PH-PBX. "Als ik kritiek krijg van mijn copilot-captain dan hou ik er meteen mee op," kraste zijn gestaalde stem in een journaalflits.
Een jaar eerder, indruisend tegen doktersadvies, na wat aerobatics met een oude B-25 bommenwerper, knauwde hij nasaal: "Als ik niets moet gaan zitten doen... dan ga ik het graf in!"
Rond die tijd mocht hij nog eens in een Spitfire vliegen. Maar dan wel als copilot. En dat was deze krasse jongen te min.


Vliegveld Lelystad in zuidwestelijke richting (baan 23).

Op 11 juni 94 maakte hij demonstratief zijn laatste stuntvlucht (Lelystad-Schiphol) en zijn brevet verliep op 1 augustus.

Prins B, je hebt met militaire timing je veelzijdige scenario uitgespeeld.
Nu op de laatste draaidag ben je zèlf het aangeschoten wild.
Hoezo "het graf in"!?


Kijk, je hebt het stuur nog steeds in handen. Je klimt ten hemel en je hoeft voorlopig niet te landen want de dood bestaat niet, hoeveel mensen en dieren je er ook uit noodzaak of voor je eigen lol naartoe hebt gejaagd.

 

 

Uitvaart Prins Bernhard 11 december 2004 met vliegshow.

Uitvaart Prins Bernhard 11 december 2004: drie F16's en 1 Spitfire.

Uitvaart Prins Bernhard 11 december 2004: de Spitfire waaiert weg boven Delft.


Mijn moeder mocht je niet, vanwege je huwelijksontrouw, maar zelf kan ik mijn adoratie niet ontkennen; ik wens je veel voldoening en inzicht bij de integratie van je ervaringen aan gene zijde, al moet je misschien even ervaren, nu in de zgn. eeuwige jachtvelden, hoe wanhopig vluchtend wild zich voelt.
Hartelijke en hatelijke groeten.
WIM HEINS

Prins Bernhard slaat de laatst aangeboden dronk af in laatste TV-interview voor zijn dood.

 

 

 

DE HOFJACHT, WAT EEN VERTONING

De Partij voor de Dieren, SP en PvdA wilden een paar jaar terug precies weten of en hoevéél de belastingbetaler bijdraagt aan de adelijke jacht door de Oranjes. Het bleek dat de ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken geld uitbetaalden aan het Koninklijk Jachtdepartement, dat de fauna beheert en de wildstand reguleert rondom Paleis Het Loo.
De Rijksvoorlichtingsdienst beweert dat burgers niet meebetalen aan de 'koninklijke jacht'. Het jacht-departement houdt zich alleen nog bezig met het beheer van de fauna op het kroondomein, meent de RVD. Maar de Tweede Kamer neemt daar geen genoegen mee!

De Partij voor de Dieren had ook Kamervragen over het beknotten van de vrije nieuwsgaring door de RVD, die de jaagpraktijken van de Oranjes geheim probeert te houden!
De RVD dringt er bij de media namelijk op aan geen melding te maken van jachtvertier onder personen van koninklijken bloede.

"Jacht is een zeer complexe discussie tussen emotionele en rationele argumenten."
(Prins Willem Alexander in NOVA, 11 september 1997)

Voor wie nog doorleest, hier een open brief van Faunabeheer aan Zijne Koninklijke Hoogheid (gmf, gmf wat een maffe titel).


Koninklijke Hoogheid,

Uw overgrootvader jaagde, uw opa jaagde, uw vader jaagde en u heeft aangegeven te willen blijven hobbyjagen, los van wat de Tweede Kamer zal besluiten omtrent de akelige drijfjacht op wilde zwijnen.
De emotionele argumenten die pleiten vóór het blijven jagen laten zich gemakkelijk bedenken. Uw opa was dol op schieten en was beschermheer van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, die dankzij hem de Koninklijke status verkreeg.
Traditioneel vormt het doodschieten van dieren de mogelijkheid voor leden van verschillende Europese vorstenhuizen om elkaar in ongedwongen jachtsfeer te ontmoeten.
Het is om die reden dat uw moeder Koningin Beatrix naar verluidt vorig jaar de ministers Zalm en Van Aartsen ontbood en hen opdroeg geen beperkingen aan de Hofjacht te stellen. Met succes: in het voorstel voor de Flora- en Faunawet is voor het eerst een artikel opgenomen (65b) waarin de minister de bevoegdheid krijgt jachtmethoden in de Kroondomeinen toe te staan die in de beschaafde wereld al lang strafbaar gesteld zijn als barbarij.
Met de door u en uw familie gevoerde lobby voor de plezierjacht gaat u voorbij aan het rationele gegeven dat 88% van de onderdanen het voor de lol doden van dieren mordicus veroordeelt. Anderzijds speelt het emotionele gegeven dat leden van het Koninklijk huis er een hekel aan hebben om te buigen voor de wensen van het gewone volk. En jagers kennen nu eenmaal andere emoties dan natuurliefhebbers.
Jacht is een oerdrift, en wie de sensatie nooit heeft meegemaakt om een wild zwijn op de vlucht neer te schieten, om eigenhandig met een jachtmes de ingewanden te verwijderen en het nog warme bloed te voelen stromen, zal de geneugten van das Weidmansheil ook nimmer begrijpen.

Maar welke natuurliefhebber kan zich inleven in de gevoelens van een randstedelijk grofwildjager die met nieuwe varkensleren handschoenen de geslachtsdelen van een in de bronst geschoten edelhert verwijdert om nog een heel jaar van de geur te genieten met de handschoenen in z'n bureaula? Wie begrijpt de gevoelens van sexuele prikkeling die jagers zeggen te hebben wanneer ze een gewei-drager in het vizier van hun geweer krijgen?
Het is waar, je moet zelf jager zijn om die geiligheid te voelen opspelen. Net zo goed als burgers moeilijk kunnen begrijpen waarom herten, reeën, zwijnen, hazen, patrijzen en andere in de kracht van hun leven geëuthanaseerd worden met het jachtgeweer, terwijl roodborstjes, egels en andere niet-bejaagbare soorten gewoon een natuurlijke dood mogen sterven.
Sommige mensen menen dat u niet op het bedrijven van uw hobby aangesproken zou mogen worden, omdat u zich niet zou kunnen verdedigen. Maar het is zoals Youp van 't Hek al eens schreef, ook wilde zwijntjes kunnen zich niet verdedigen!

Koninklijke Hoogheid, niemand vindt het prettig om beknot te worden. Maar we vragen u ook begrip te tonen voor het feit dat wandelaars in de Kroondomeinen het maar moeilijk verkroppen dat het grootste omrasterde natuurreservaat van Nederland, de Koninklijke Houtvesterij Het Loo, dat in 1959 door uw overgrootmoeder geschonken werd aan het Nederlandse volk, elk jaar vanaf september voor het publiek gesloten moet zijn omdat u daar enkele dagen per jaar ongestoord uw hobby van beesten dood schieten wil uitoefenen.

Wij kunnen geen enkel begrip opbrengen voor de emoties van mensen die ervan genieten om zwijnenfamilies uit elkaar te schieten, pasgeboren vosjes dood te knuppelen, jachtreizen te maken naar Zuid-Afrika, Canada en Polen om daar leeuwen, buffels, nijlpaarden, olifanten, beren en herten te mogen vermoorden tegen aanzienlijke betaling!
Door u aan hun kant te scharen, loopt u het risico te vervreemden van het volk waarvan u krachtens geboorteplicht koning dient te worden.

Het zou goed zijn als uwe koninklijke hoogheid uw bloeddorstige driften en moordlust niet langer botviert op weerloze dieren, doch deze in bedwang leert houden, teneinde een koning te worden die zich laat regeren door gezond verstand in plaats van door jachtinstinct.

De Faunabescherming

 

 

 

 

 


  Lees mee of start een  
   discussielijn in het   
   FORUM  


 

 

 

Vrouwelijke functienamen zijn discriminatie, dus koningin wordt koning, boerin wordt boer, schrijfster wordt schrijver en lerares wordt leraar.
NEE, afschaffing van de vrouwelijke vorm is taalverarming.
JA, een vrouw is pas goed als ze een man is.

 

Koninginnedag-films vanaf 1898
met Wilhelmina, Juliana en Beatrix
op geschiedenis.vpro.nl

 

Koninginnedag 1945 in het
Olympisch Stadion in
Amsterdam

25-jarig regeringsjubileum
Wilhelmina 1923
Paleis Noordeinde

Koninginnedag 1930 Urk

Inhuldiging Wilhelmina
6 september 1898

 

Waarschijnlijk is Koninginnedag de meest gefilmde gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis. De oudste Nederlandse filmopname die we kennen is zelfs gemaakt op "Koninginnedag 1": de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898.
Sindsdien is Koninginnedag een populair filmitem gebleven: in de bioscoojournaals ontbrak de feestdag zelden en er zijn talloze professionele films gemaakt op 31 augustus (tot en met 1948 Koninginnedag: de verjaardag van Wilhelmina) of 30 april (de verjaardag van Juliana).

 

 

 Paleisgeheimen 
 niet meer van deze tijd 

GroenLinks vindt dat Nederland op termijn een republiek moet worden. Tot die tijd wil GroenLinks de rol van de koningin beperken tot een ceremoniële rol. Daarnaast wil GroenLinks een door de Tweede Kamer gekozen premier.
 
Het Koninklijk Huis kan momenteel op veel steun onder de bevolking rekenen. Toch vindt GroenLinks de monarchie niet de meest ideale staatsvorm.
De koning(in) kan op cruciale momenten politieke invloed uitoefenen. Bijvoorbeeld na de verkiezingen. De koningin wijst (na advies van de fractievoorzitters) de informateur aan. Voorafgaand aan de feitelijke kabinetsformatie benoemt hij of zij de formateur. GroenLinks wil dit politieke proces uit de achterkamertjes halen en de burger bij de verkiezingen ook meer invloed geven. Een voorstel van GroenLinks om de informateur door de Tweede Kamer te laten kiezen is onlangs goedgekeurd. Hierdoor wordt de politieke invloed van de koningin ingeperkt.
 
Wat Groenlinks betreft verliest de koningin alle functies binnen het landsbestuur. De koningin hoeft dan geen wetten meer te ondertekenen en is niet langer voorzitter van de Raad van State, het belangrijkste adviescollege van de regering. Wanneer het Koninklijk Huis alleen nog een ceremoniële functie heeft, is het ook makkelijker om de leden van het Koninklijk Huis meer bewegingsvrijheid te geven. Zij kunnen zich dan ook makkelijker uiten in het openbaar.
De krampachtigheid rond het Koninklijk Huis is niet meer van deze tijd. Verder wil GroenLinks dat het aantal leden van het Koninklijk Huis wordt teruggebracht. De financiële vergoedingen voor de Oranjes (momenteel ruim zes miljoen euro aan de drie belangrijkste leden) wordt aan banden gelegd. Bovendien vindt GroenLinks dat de leden van het Koninklijk Huis ook gewoon belasting moeten gaan betalen, zoals ook in Engeland het geval is, en dat de leden van het Koninklijk Huis zelf privé kosten financieren.

 

 

 

 

  H.M. BEATRIX VAN ORANJE 
  over de Vader des Vaderlands 

Koningin Beatrix geschilderd door Frits Lindeman.
Schilderij van Frits Lindeman

 

 DE TIRANNIE VERDRIJVEN Nogmaals, meneer Balkeneinde, heb ik gezegd, we zijn allemaal mensen met plussen en minnen. Wijzelf, zowel als mijn zoon, en uzelf niet uitgezonderd, vertonen grilligheden.
Maar gelukkig ook aanbevelenswaardige eigenschappen. Goede tijden en slechte tijden zijn van voorbijgaande aard. Uiteindelijk moeten wij de draad weer oppakken want wij zijn samen op weg. Nogmaals, meneer, de minnen van een medemens kunnen tot uiting komen, maar ook Vader Zorreguieta heeft plussen, waardoor wij niet in wrok om willen zien, omdat we hem waarderen in zijn bescheidenheid, diplomatie, geschiedkundig inzicht en welsprekendheid.

Vader Zorreguieta naast Koningin Beatrix alsof hij geen 30.000 mensen hielp liquideren.Nee meneer Balkeneinde, heb ik u al gezegd, weest u niet zo huiverig dat het "provocerend" uitwerkt wanneer wij de heer Zorreguieta tijdens de doopdienst van Amalia, aan onze zijde plaatsen.
Mochten er grappen over komen dan spreekt u gewoon uw bedenkingen uit en wij laten blijken er hartelijk om te lachen net als de vorige maal. En houd u er alstublieft over op dat we tegelijkertijd de heren Mladic en Karadzic aan het oppakken zijn.
Oorlogsmisdadigers spelen geen rol op ons feest.Het is ons vaste voornemen nu voor eens en voor altijd Vader Zorreguieta een respectabele plaats toe te kennen als vader van de toekomstige Nederlandse koningin!
De mensen zitten niet te wachten op het telkens omhoogwoelen van eentonige feiten, maar verlangen naar een ideaal. En ik verzeker u dat u de gave hebt over elke nationale rel behendig heen te balken, excusez le mot.

Doop van Amalia van Oranje Immers opnieuw komt de vraag op of wij mensen ooit van het verleden zullen leren, meneer.
Hoewel we toch uit ervaring weten dat de afkeer van de ene groep jegens de andere een hardnekkig kwaad vormt, een kracht die doorwerkt van generatie op generatie. Maar juist de haat tussen mensen maakt liefde zo bijzonder. En die liefde wordt al onmiddellijk zichtbaar bij het begin van een nieuw leven wanneer een volstrekt afhankelijk kind in geborgenheid en toewijding ter wereld komt!

Nee meneer Balkeneinde, het is ons er niet aan gelegen ons aan te passen aan de waan van de dag, want populariteit heeft geen wezenlijke waarde; neemt u dit aan.
U zult zien dat de mensen meer voelen voor het verantwoordelijke werk van mijn zoon en zijn vrouw, de zware taak die hen nog te wachten staat!
Deze waarden zijn de mensen veel liever dan het voortdurend openscheuren van oude wonden, waarover men immers ook niet wordt gehinderd door veel parate kennis... 
Zegt u nu zelf, hebben jonge mensen ooit vunzige filmpjes gezien van Argentijnse ratten die in vrouwen werden gedreven, abba!
Vandaar mijn advies aan u zoveel mogelijk jongeren de kerk binnen te krijgen.


Zorreguieta tijdens de doopdienst van Amalia: zijn kleinkind is niet vermoord. En laat u een loyale omroep een opiniepeiling houden waarin onze vox populi zich in een koor van hoge cijfers uitspreekt vóór de heer Zorreguieta op onze privé-samenkomst.
Dan kunnen we de doopplechtigheid full blown op de buis brengen met veel nadruk op onze eenvoud en op de menselijkheid van de toekomstige Vader des Vaderlands. En houd u op met gelamenteer over een strafdossier Zorreguieta in Argentinië.
Alsof er per slot niets belangrijkers aan de orde is, meneer, waarover wij straks nog advies zullen vragen. Namelijk excusez le mot: die kakefonie van platvloers oranje plastiek, dat spinrag van sinaasappelkleurige schimmel. Weet u dat al die rondgesponnen wapperplastics met losgeraakte balonnen, telkens ons domein opwaaien? We kunnen billijken dat eenvoudig volk een slavenbaan moet overstijgen door vereenzelviging met voetbalrijkdom. Iets betekenen via strafschoppen of hoe het ook heet, doet begrijpelijk de borst zwellen.
Wilt u iets ondernemen tegen de ontaarding van onze historische kleur! Wat is uw advies?!
Ach nee, meneer Balkeneinde, vanzelfsprekend vinden wij het niet van importantie om populair te blijven.
Onze functie is er niet één die wijzelf hebben gekozen. Het is geen carrière, zoals bij u, of een baantje. Het is een rol die je naar overtuiging en mét overtuiging moet vervullen. Wij geloven dan ook, dat als de monarchie zoals u dat nu steeds beweert, "goed verkocht" moet worden, dat dit het einde ervan betekent. Want als de monarchie niet van binnenuit door de mensen gedragen wordt, dan ontvalt daaraan de zin; neemt u dat aan.

 


 

Wij geloven ernstig in het huwelijk van onze zoon en daarom moeten we Vader Zorreguieta ook op frisse wijze naar eerlijkheid oordelen, meneer Balkeneind.
Zoals de vader van Máxima immers zelf aan onze zoon heeft toevertrouwd, kende hij persoonlijk drie gevallen van mensen die zogenaamd waren "verdwenen", een term waar de pers telkens op hamert, maar die wel degelijk alle drie weer zijn teruggekomen!

Zorreguieta tijdens triomfrit ten tijde van diens oorlogsmisdaden.Daarom rijst de vraag naar de waarde van de boodschap dat men zomaar 30.000 mensen heeft laten verdwijnen.

Wij geloven oprecht dat het publiek er ook aan toe is om deze uitleg niet langer telkens opgedrongen te krijgen.
Dus wij zullen de heer Zorreguieta instrueren hoe hij zijn emoties adequaat tot uitdrukking kan brengen.
Naastenliefde bewijst zich met name waar mensen zich niet onmiddellijk tot elkaar aangetrokken voelen.
Zij komt tot bloei in de uitdaging van het samen leven in verscheidenheid.
Nu onze kleindochter gedoopt wordt, meneer, wijs ik erop dat Jezus zèlf tijdens zijn leven een open en liefdevolle instelling vroeg tegenover het ongewone, en mededogen voor het afwijkende.
U zult zien dat Vader Zorreguieta zich kan ontpoppen als een bijzonder begrijpend mens en een warme Vader des Vaderlands.
Nogmaals, meneer, heb ik al gezegd, als wij Vader Zorreguieta een achterafplaats geven in de kerk, dan bevestigen wij al die ongewenste geruchten opnieuw, die we nu juist willen bijzetten waar zij horen: op de boekenplank der geschiedenis.
Zorreguieta tijdens rijtoer met dictator.Heus, de zwijgende meerderheid heeft geen idee in historische analyses die alleen maar beogen Máxima's vader eenzijdig negatief te bejegenen en zo de feestelijke sfeer te verzieken. Althans u zorgt ervoor dat deze boodschap in uw interviews benadrukt wordt. Ons volk wil graag trots zijn op ons Huis en verlangt een hartelijke band met allen.
Waar ik u straks nog over wil spreken is de overlast door oranje zwerfvuil, meneer, dus let u alstublieft op de tijd en weidt u minder uit. Natuurlijk, de onbenulligheid van doelpunten weegt op tegen de uitleving van driften die elders oorlogen vergen, maar vormt toch opium voor het volk en sticht allerminst vrede.

Het verschillen van mening, begrijpt u, is een les in verstandhouding op de levensschool, omdat niemand immers het alleenrecht op de waarheid geniet. Samenleven begint thuis waar we in aanraking komen met andere hebbelijkheden. In die kleine leerschool ontwikkelen we geloof in gelijkwaardigheid. Tolerantie in praktijk brengen is een wezenlijke taak om elkaar te dragen en te schragen; laat u dit uitdragen op uw webzijde over normen.
Want in rust en concentratie op verantwoordelijkheid zal de ware uitdaging genomen worden. En die uitdagendheid is niet gelegen in de zitplaats van Vader Zorreguieta, meneer Balkeneind. Maar in de liefde die niet afwijst wie tekort heeft geschoten, doch juist telkens opnieuw mogelijkheden aanreikt tot een nieuw begin.

En dan zal Vader Zorreguieta ook beter begrijpen, om op uw vraag terug te komen, waarom de demonstranten die langs de route naar onze auto "moordenaar" riepen, niet zomaar konden verdwijnen.

En waarom wij hen als het ware niet in de Zuiderzee konden droppen of iets van dien aard. Vandaar nu voor het laatst, denkt u erom dat u duidelijk maakt wat wenselijk is: stoppen met gedoe en meneer Zorreguieta zit naast mij in de kerk, klaar uit!

Nederlands voetbal betekent oranje ontsieringen op straat.Dan nog voor ik het vergeet uw advies over een steeds verder toeslaande vorm van normvervaging: het verwarren van beide betekenissen Oranje.

Wat ons verontrust is de onttovering van onze nationale kleur, in de richting van een heilige oorlog met de voetbal als kogel en de mammon als god.

Kunt u mij adviseren hoe u de inperking hiervan regelt? Wij hebben u meer dan eens uitgelegd hoe de mythe van het koningschap verbonden is met religieuze en sociale herinneringen.
Het koningschap kan hierdoor een brugfunctie vervullen naar mensen afkomstig uit culturen waar de overgeleverde tradities nog in ere worden gehouden, veel beter dan wisselende minister-presidenten dat kunnen, nietwaar, omdat die voor doorsnee burgers een weinig overzichtelijk partijpolitiek krachtenveld vertegenwoordigen.

Per slot brengt men zijn stem uit onder invloed van toevallige bevliegingen, modes of weersomstandigheden, wat vraagt om een stabiele tegenkracht, namelijk de monarchie onder het Huis van Oranje.
Meneer, zegt u het maar rustig zo tegen de pers:
There is something behind the throne greater than the king himself.


Kunt u dat niet doen?? Hoe beleven we het nu?? Wilt u dan soms dat de kleur oranje in dramatisch tempo de kwaliteit gaat dragen van zedenschandalen, grijpgrage hebzucht en oproer onder armen van geest??
Jazeker meneer, wij weten dat de oranjemythe al bestaat sinds de 16e eeuw... toen Willem van Oranje de leiding nam tegen de tirannie, heb ik een uur geleden ook gezegd. Maar meneer Balkeneinde, weest u niet te naïef, zelfs een wereldrijk kan bij toverslag vervallen tot barbarij.
Vandaar dat ik u adviseer de productie van oranje pavoisering stop te zetten en dat de gemeentelijke overheid heffingen invoert op het rondhangen van ontsiering.
Want voor we het weten is de tolerantie die Willem van Oranje bepleitte, omgezet in de primitiefste driften, en waar blijft dan het vertrouwen en het bouwen op het mysterie achter de troon?

Nederland is al lang een republiek??
Dàt maakt niet uit, als u maar verklaart dat 99% Vader Zorreguieta een beste man vindt.
Samen zullen wij een eind maken aan alle uitwassen en de tirannie verdrijven, punt!

 Voor alles wat u geacht wordt over Zorreguieta te vergeten, bezoek:
www.hijos.nl


Kijk eventueel verder op:
http://maxima.verzamelgids.nl

Doodsvluchtenpiloot Julio Poch


 

 

Wim Heins moet een schrijfverbod krijgen en hij moet op transport worden gesteld naar een werkkamp.

Ja natuurlijk    Neen, onjuist      

 

 

   IN MEMORIAM KONINGIN JULIANA   

KONINGIN JULIANA (1909-2004) kon zichzelf niet zijn wegens vereenzamend en fnuikend protocol.

JULIANA (1909-2004) kon zichzelf niet zijn wegens vereenzamend en fnuikend protocol. Liever was ze maatschappelijk werkster geweest, en hoopte na dit leven een echt belangrijke taak te krijgen, aangezien ze geloofde in (re)ïncarnatie, gevolgd door mogelijk werk in de sferen van gene zijde.

Koningin Wilhelmina met Juliaantje.

Juliana van Oranje als jong meisje.

"Bent u koningsgezind?" vraagt de interviewer. "Hoe definieert u dat?" moet je terug vragen. Er een idolatrie van maken vanwege het sprookje? Nee dat ben ik wel ontgroeid. Ik hou van oude foto's, net als van Sint Nicolaasmuziek, maar ik ben niet meer gelovig.

Het filmarchief van Prins Bernhard is alom bekend.

Koningin Juliana in het werkkamer op Soestdijk.

Niet alleen dat men uit erfopvolging rechten krijgt, maar evenzeer plichten: door de strot gewurmd.
Dus daarom vind ik de monarchie maar een anomaal anachronisme.

Koningin Juliana was ook nog moeder van vier meisjes.

Juliana moest eerst dood gaan voor ze eens wat toneelstukjes van haar draaiden die nu eens niet in het protocol (dat ze haatte) hebben gestaan, of voor je ziet hoe lekker pinnig ze uit de hoek kon komen.
Laat Oranjes rustig voor eigen verantwoordelijkheid uitspraken doen zoals "dat is ook maar één mening" door de kroonprins over zijn schoonvader of door zijn ega "dé Nederlander bestaat niet".

Het bizarste vind ik het "geheim van Soestdijk", waardoor men niks mag weten en van het staats hoofd vooral sjablonen ziet, zoals dat gesjouw met bloemen.

De kroonprins was liever piloot geworden, maar zijn grootvader doet hij niet na.

De familie Van Oranje in de Jaren 50.

Wie Beatrix is weet ik al helemaal niet. Nee als staatsvorm is het dure sprookje wel uit de tijd, alleen één ding: wat krijg je ervoor terug?? Amerikaanse verkiezings idolatrie  en idioterie? Een pop-president met lawaai voor jongeren?

Koningin Juliana steekt haar tong uit naar de pers.

Misschien dan toch weer liever de huidige republiek Nederland met een dure lintenknipster die alleen maar PR-bureau mag zijn, en met bloemen sjouwen. Als ik Maxima was zou ik dat allereerst afschaffen want per slot: dé Nederlandse koningin bestaat niet.

 

Koningin Beatrix heeft levenslang bloemen gedragen.

 

 TWEE GELOVEN 
 TIJDENS KUSSEN 

Máxima Zorreguieta blijft Argentijns katholiek na haar trouwen op 2-2-02 met kroonprins Willem-Alexander.INLEIDING
Máxima Zorreguieta blijft Argentijns katholiek na haar trouwen op 2-2-02 met kroonprins Willem-Alexander.
Bij de bekendmaking van de verloving op 30 maart 2001 wilde het prinselijk paar dit echter nog niet zeggen.
Directeur E. Brouwers van de Rijksvoorlichtingsdienst zei eerder in een reactie over het toekomstige geloof van Máxima: "Dat is nog helemaal geen uitgemaakte zaak." Eind november 2001 heet het dat de nieuwe nationale barbypop "voorlopig katholiek" blijft.

Wat betreft wettelijke goedkeuring zijn overigens de SGP-fracties in de Eerste en Tweede Kamer toch overstag gegaan, omdat de kinderen van Willem-Alexander en Máxima protestant zouden worden opgevoed.

 

 

Máxima Zorreguieta als jong meisje.

Máxima Zorreguieta als Argentijnse.

 


THEOLOGISCH COMMENTAAR
Het gaat hier om de twee hoofdvormen van een pseudo-monotheïsme, te weten de Christelijke godsdienst.
Want gelijk de Islam als ééngodendom wordt gezien, zo ziet men ook het Christendom als een monotheïstisch geloof. Maar de Islam kent er altijd nog drie: Allah en de Profeet, beiden verafgood, en de Duivel die, hoewel niet aanbeden, wel als een evenknie van de hoofdgod verafschuwd wordt.

Christendom is in wezen een veelgodendom wanneer we gaan tellen: God de Vader, God de Zoon, de Heilige Geest, de Duivel. Zoals in meer mythologieën, b.v. de Griekse, herkennen we direct een familiestructuur. Deze strekt zich uit tot de mens, aangezien de gelovigen de hoofdgod met name als hemelse vader betitelen, wat betekent dat God de Zoon, Jezus genaamd, feitelijk het broertje is van alle gelovigen. Waar men de hoofdgod als God de Heer benoemt, kan men de Zoon voorts zien als Jongeheer.
De Heilige Geest valt buiten de personificaties en wordt in de praktijk ook in veel mindere mate gehanteerd, behalve met het uitstortingsfeest Pinksteren.

Máxima ZorreguietaVolgens de Christelijke leer gaat het om een "drie-eenheid". Wie dit niet begrijpt krijgt te horen dat dit een wonder betreft. Wie dan toch nog een verklaring eist moet zijn toevlucht nemen tot rekenkunde. Men realisere zich dat men niet dient te mengen: 1+1+1=3. Maar: 1x1x1=1. Dat de goddelijke drie-eenheid een vermenigvuldiging vormt is allicht een drogreden om het polytheïstische karakter van het Christendom te verhullen.
Kijken we niet alleen naar de waaier aan Protestantse meningsverschillen, afscheidingen en vrijmakingen, die na de Kerkhervorming in de 16e eeuw zijn ontstaan, maar ook naar de Christelijke Kerk van voordien, de Rooms Katholieke (en zijn Grieks- en Russisch-Orthodoxe tegenhangers), dan blijkt het polytheïstische karakter van deze godsdienst eens te meer.

Onmiddellijk wordt ons kinderlijk besef dat er in de Protestantse familiestructuur iets ontbreekt, bevestigd door het opduiken van... God de Moeder.
God de Zoon was volgens de geloofsleer twee millennia geleden als een soort hagepreker of rabbi in Palestina "geïncarneerd" teneinde daar te worden gekruisigd. Door zijn zoon alle zonden der mensen te laten uitboeten in onmetelijke pijnen, kon de Vader God volgens de kerk zijn toorn zo doen bekoelen, dat hij alle andere broertjes en zusjes van Jezus, de gelovigen, in zijn zgn. Hemel toe wilde laten, mits dankbaar en gehoorzaam zonden belijdend en om vergeving biddend.

Máxima Zorreguieta De als mens eertijds "geïncarneerd" geachte godsvorm Jezus had volgens de overlevering als moeder ene Maria. De Protestanten zien deze figuur slechts als een menselijke maagd, maar bij de Katholieken worden beiden onder deze namen aanbeden als goddelijke gestalten.
De Moeder God wordt daar zelfs machtiger geacht dan Vader, doordat zij deze hoofdgod zou kunnen vermurwen tot soepelheid door zogenoemde voorspraak, of wellicht ook via een goddelijk parfum.
Naast "Pater, Filius et Spiritus Sanctus", zoals de Paus dikwijls opnoemt, de Duivel en Heilige Maria, kent de Katholieke Kerk nog een groot aantal andere godheden: heilig verklaarde figuren die eveneens worden aanbeden, teneinde zaken voor elkaar te krijgen, hetzij genezing, hetzij treffers in de Voetbaltoto. Altijd gaat het in het leven slechts om één ultiem doel: het gevoel of bewustzijn dat je er door krijgt.

Militante Hindoes hebben verklaard hun honden George Bush te zullen noemen, omdat de president van Amerika zijn kat van de naam India Ink heeft voorzien. De Hindoes hopen zich hierdoor beter te voelen. Elk mens wil in de grond gelukkiger zijn, ook als uiterlijk slechts zelfdestructiviteit zichtbaar is, zoals bij een Palestijn die zich opblaast in een Joods warenhuis. Ook hij weet in de Hemel te worden bijgestaan door bevallige "hoeri's" onder het genot van eeuwigdurende erecties.
Zoals Einstein al zei: twee dingen zijn onmetelijk, het heelal en de dwaasheid van de mens.

Máxima Zorreguieta wordt hals over kop Koningin Maxima.LATIJNS
Komen we bij de ontvlambare Latijnse natuur van het populaire sterretje Máxima, thuishorend in de katholieke cultuur van carnaval, visites aan de biechtstoel en het zelfstandig uitboeten van overtredingen via het bidden van weesgegroetjes.

Daartegenover staan de Hollands Hervormde principes van haar blonde vetspetter, waarbij individuele rekenschap jegens God de Vader zwaarder telt.


Geen wonder, toen Máxima nog voor het huwelijk, vrijmoedig opmerkte bij hem in Den Haag te gaan wonen, dat Willem-Alexander haar op haar nummer zette met: jij gaat wonen op Soestdijk.

 

 

Máxima Zorreguieta in Zuid-Amerikaanse stijl.

 

De kroonprins is namelijk in beginsel tegen intimiteit voor de trouwdag, waarmee hij echter het Nederlandse volk een probleem in de maag splitste.
Geven wij immers de monarchie een schop zoals het vrouwtje in de tekening van Opland een schop uitdeelt aan een kruisraket? Of achten wij deze staatsvorm de minst ongelukkige?

Vanuit het monarchisch schootsveld gezien ligt voor de hand dat wij relevantie toekennen aan het Koninkrijk der Nederlanden en zijn stabiliteit.
Wouden wij dan een Monarch die niet eens heeft verkend of hij in alle opzichten past bij de dea ex machina die hals over kop dienst moet gaan doen als onze koningin?!
Willen wij herhaling van het Engelse drama van een kroonprins die achteraf niet past bij zijn gemalin?
Máxima Zorreguieta past zich cultureel/religieus snel aan. De jonge vrouw is immers opgevoed in het besef dat bij het consacreren van een schijf ongedesemde tarwe, deze letterlijk verandert in Jezus Christus. Logisch dat de directie van de Rijksvoorlichting Máxima's geloof "geen uitgemaakte zaak" moest noemen, nu zij op praktisch-politieke gronden in de verleiding komt aan te nemen dat deze hostie tijdens de Heilige Mis in haar maag aangekomen nog steeds alleen maar een stuk ouwel blijft, dat Heilige Maria alleen maar een aardse maagd was bevrucht door de Heilige Geest, dat er geen andere heiligen bestaan en dat je niet hoeft te biechten zelfs al gebruik je de pil.
Máxima Zorreguieta blijft Argentijns katholiek na haar trouwen op 2-2-02 met kroonprins Willem-Alexander. De SGP-fracties zijn overstag gegaan omdat Máxima's kinderen Nederlands Hervormd zullen worden opgevoed, ook al blijft zijzelf Katholiek.
Met andere woorden: "Ja jongens, mamma gelooft dat een hostie het lichaam van Christus wordt in je buik, maar jullie geloven dat juist niet, en als mamma problemen heeft kan ze bidden tot 365 heiligen, of zelfs tot de Moeder God, maar jullie hebben pech wat dat betreft, net als pappa. Ja dat wouden bepaalde politieke partijen."

Tranen nemen het TV-publiek relatief snel voor zich in.Het laat zich begrijpen dat Máxima in ernstige onzekerheid des geloofs verkeert en dat inderdaad volstrekt onzeker is wat zij in de toekomst voor waar aan moet nemen. Wordt zij toch Nederlands Hervormd dan kan zij zich tegoed doen aan de Avondmaalswijn, maar dient zij zelf in de Bijbel te lezen al mag zij afzien van de biecht. Blijft zij inderdaad Rooms, dan drinkt alleen de pastoor Avondmaalswijn en leest zelf wel wat de Schrift gebiedt.
Tevens dient zij te onderschrijven dat wetenschappelijk onderzoek van embryonale stamcellen (gentech), zoals de Paus recent verzuchtte, een misdaad tegen het leven is, alsook dat condooms in Afrika als middel tegen Aids een zonde vormen en dat abortus na verkrachting toch neerkomt op moord.
Mocht Máxima, onverhoopt kinderloos, blijkens een vruchtwaterpunctie, een kroonkind met mongoloïde idiotie gaan baren, zouden de opvattingen van het Vaticaan dan leiden tot het einde van de monarchie?

Moge Maxima en Alex steun putten uit de hunkering van een aanzienlijk volksdeel naar het verafgoden van idolen.Al met al mogen we begrip opbrengen voor de akelige dillema's waar het volop aangegaapte paar zich voor geplaatst dient te zien.
Moge zij steun putten uit de hunkering van een aanzienlijk volksdeel naar het verafgoden van idolen.
De idolatrie voor het sterretje Máxima, uit welk fout nest ook, zal wel weer zegevieren over geloofsconflicten en toestemmingswetten, ook al kost de monarchie honderd miljoen per jaar, na een trouwdag op een datum die beter dan welke symbool uitbeeldt, wat tweeslachtigheid is in drie-enigheid:
2-2-2002.
Maxima valt op door haar verfijnde haute couture van welgevoelde smaak.  

 

 

Wim Heins moet een schrijfverbod krijgen en hij moet op transport worden gesteld naar een werkkamp.

          Ja, natuurlijk Neen, onjuist