Onderdeel van de KijkAan.nl Servicepagina's 

Terug de naar Internet/Computer-Pagina

 SNELTOETSEN 

Door toetscombinaties te gebruiken voert u taken veelal sneller uit en voorkomt u RSI.
Een actie waarvoor anders veel muiskliks nodig zijn, gaat met sneltoetsen in n handbeweging. Veel toetscombinaties zijn in alle programma's te gebruiken.

De Windows Verkenner start u bijvoorbeeld door de toets met het Windows vlaggetje (linksonder tussen de Ctrl- en de Alt-toets) tegelijk in te drukken met de E-toets. Met wat oefening bedient u deze twee toetsen met de vingers van uw linkerhand. Via F1 verschijnt er een helpvenster afhankelijk van het lopende programma. Drukt u nu op F1 dan verschijnt de hulp van uw browser.
Schrijft u een brief in Word dan is het lastig om steeds n van uw handen van het toetsenbord te nemen om met de muis tekst te selecteren, te knippen en te plakken. Via sneltoetsen blijven handen op het toetsenbord, n bewerkt u tekst sneller.
Hou bijvoorbeeld de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op de pijltjestoetsen drukt. De cursor springt n woord naar links of rechts, en n alinea naar boven of beneden.
Een heel woord verwijdert u met de cursor rechts van het woord, de Ctrl-toets ingedrukt, en door op Backspace te drukken (of links van het woord en op de Delte-toets). Fout? Met Ctrl+Z herstellen.

Hieronder twee tabellen met toetscombinaties specifiek voor Windows. Daarna nog meer tabellen. Eronder staat hoe deze te printen.

SNELTOETSEN WINDOWS VIA DE
"WINDOWS-TOETS" (met de vlag)

Windows-toets zelf Startmenu openen
Windows+D Bureaublad weergeven en de vensters weer herstellen
Windows+M Alle venster minimaliseren
Windows+Shift+M Alle geminimaliseerde vensters herstellen
Windows+E Windows Verkenner openen
Windows+Tab Bladeren tussen geopende toepassingen op de taakbalk
Windows+F Venster Zoeken openen
Windows+Ctrl+F Venster zoeken naar computers openen
Windows+R Venster Uitvoeren weergeven
Windows+Pause/Break Systeemeigenschappen
Windows+U Hulpprogrammabeheer openen
Windows+L Uw computer vergrendelen
Windows+F1 Help van Windows weergeven

 

WINDOWS - POPULAIRE TOETSCOMBINATIES

Alt of F10 Onderstreepte letters tonen voor toetsenbordbediening in menubalken
Alt+W Het menu Bewerken openen
Alt+B Het menu Bestand openen
Alt+Spatiebalk Venster-systeemmenu openen
Ctrl+A Alle objecten selecteren
Ctrl+C (of Ctrl+Insert) Geselecteerde object naar het klembord kopiren
Ctrl+X Geselecteerde object 'knippen' en naar klembord zetten
Ctrl+V (of Shift+Insert) Object van klembord 'plakken'
Ctrl+Tab Bladeren tussen vensters van dezelfde toepassing of tussen tabbladen
Ctrl+Shift+Tab Idem, maar omgekeerd
Shift + Home Selecteren tot begin van regel
Shift + End Selecteren tot eind van regel
Ctrl+Pijl links of recht Per woord verspringen
Alt+Tab of Alt+Esc Bladeren tussen toepassingen
Alt+Shift+Tab idem, maar omgekeerd
Alt+Print Screen Schermafbeelding van het actieve venster naar klembord
Print Screen Beeldscherm naar klembord
Ctrl+Esc Startmenu weergeven
F2 Naam van het object wijzigen
F3 Venster Zoeken openen
F4 Lijst met adressen, netwerk- en opslaglocaties openen
F5 Inhoud venster vernieuwen
Alt+F4 Actieve venster sluiten
Ctrl+F4 Actieve venster sluiten in programma met meer vensters
Alt+F6 Schakelen tussen vensters van dezelfde toepassing
Ctrl+plusteken (+) Kolombreedte aanpassen
Alt+Enter Eigenschappen van het object
Shift+F10 (als rechtsklikken) Contextmenu van het object
Shift+Delete Wissen en niet naar prullenbak
Backspace Naar bovenliggende map toe
Shift tijdens CD/DVD-invoer Autoplay (zelfstart) voorkomen
Tab Naar volgende optie of veld
Shift + Tab Naar vorige optie of veld
Ctrl+Tab Vooruitbladeren in tabbladen
Ctrl+Shift+Tab Terugbladeren in tabbladen
Alt+onderstreepte letter Functie onderstreepte letter
Spatiebalk Geselecteerde optie aan/uit
Shift tijdens opstarten Opstartmapinhoud negeren
Num Lock+asterisk (*) Map in Verkenner uitvouwen
Num Lock+plus/minteken (+/-) Submappen uit/samenvouwen

 

 PRINTVERSIE bovenstaande twee WINDOWS-TABELLEN 
Uitprinten vanaf een aparte webpagina als printversie: klik HIER

Uitprinten kan ook via een Word-document (winsneltoetsen.doc) dat wordt geopend in eigen window. Kies daarin onder Bestand (file): Opslaan als... (save as) om te bewaren of Afdrukken om de tabel op drie blaadjes A4 te printen.
Klik hier voor bovenstaande tabellen als Word-document printbaar...


Hieronder veelgebruikte sneltoetsen in Outlook Express, Internet Explorer en Word. 

OUTLOOK EXPRESS
SneltoetsOmschrijving
F1 Help openen
F3Tekst zoeken
F5 of Ctrl+M E-mail verzenden en ontvangen
F7 Spellingcontrole uitvoeren
Ctrl+A Alle emailberichten selecteren
Ctrl+N Nieuw bericht
Ctrl+EnterEen bericht verzenden
Alt+Enter Eigenschappen van emailbericht
Ctrl+R Een bericht beantwoorden
Ctrl+Shift+R Alle geadresseerden beantwoorden
Ctrl+K Controle geadresseerden-namen
Ctrl+FEen bericht doorsturen
Ctrl+Shift+F Het venster Zoeken openen
Ctrl+Y Het venster Mappen openen
Ctrl+Tab Bladeren tussen vensters
ESCEen bericht sluiten
Ctrl+D of Delete Een emailbericht verwijderen
Ctrl+Shift+BHet adresboek openen
Ctrl+INaar Postvak IN gaan
Ctrl+> Volgende bericht weergeven
Ctrl+< Vorige bericht weergeven
Ctrl+U Volgende ongelezen bericht
Ctrl+Shift+U Vorige ongelezen bericht
Ctrl+Q Een bericht markeren als ongelezen
Ctrl+Shift+S'Handtekening' invoegen
Ctrl+PBericht afdrukken
INTERNET EXPLORER
SneltoetsOmschrijving
F5Webpagina verversen (Ctrl+F5 absoluut)
F7Beweegbare cursor in pagina plaatsen
F11Volledige scherm voor pagina-inhoud
Alt + HomeNaar de startpagina gaan
Alt+Pijl rechtsNaar de volgende pagina gaan
Alt +Pijl links Naar de vorige pagina gaan
EscHet binnenhalen van een pagina stoppen
Ctrl+NEen nieuw venster openen
Ctrl+WHet huidige venster sluiten
Ctrl+F Het venster Zoeken openen
Ctrl+E Het deelvenster Zoeken openen
Ctrl+O Het venster Openen openen.
Ctrl+RDe webpagina vernieuwen
HomeNaar het begin van een pagina gaan
EndNaar het einde van een pagina gaan
Pijl omhoogNaar het begin van een pagina schuiven
Pijl omlaagNaar het einde van een pagina schuiven
PgUpIn grotere stappen naar het begin van een pagina schuiven
PgDnIn grotere stappen naar het einde van een pagina schuiven
Ctrl+PDe huidige pagina afdrukken
Ctrl+IFavorieten op de Explorer-balk openen
Ctrl+HDe Geschiedenis op de Explorer-balk openen
Ctrl+DDe huidige pagina toevoegen aan Favorieten
Ctrl+BHet dialoogvenster `Favorieten indelen' openen
WORD
SneltoetsOmschrijving
Ctrl+Bvet maken
Ctrl+Ischuingedrukt maken
Crtl+Uonderstrepen
Ctrl+Odocument openen
Ctrl+Nnieuw document
Ctrl+Sdocument opslaan
Ctrl+Pdocument printen
Ctrl+Hzoeken en vervangen
Ctrl+AAlles selecteren
Ctrl+CKopiren
Ctrl+VPlakken
Ctrl+XKnippen
Ctrl+ZOngedaan maken
Pijl-linksEn teken naar links
Pijl-rechts En teken naar rechts
Pijl-omhoog En regel omhoog
Pijl-omlaagEn regel omlaag
Ctrl+Pijl-linksEn woord naar links
Ctrl+Pijl-rechts En woord naar rechts
Ctrl+Pijl-omhoog En alinea omhoog
Ctrl+Pijl-omlaag En alinea omlaag
Shift+Pijl-linksEn teken naar links selecteren vanaf de cursor
Shift+Pijl-rechts En teken naar rechts selecteren vanaf de cursor
Shift+Pijl-omhoog En regel omhoog selecteren vanaf de cursor
Shift+Pijl-omlaag En regel omlaag selecteren vanaf de cursor
Shift+Ctrl+Pijl-linksEn woord naar links selecteren vanaf de cursor
Shift+Ctrl+Pijl-rechtsEn woord naar rechts selecteren vanaf de cursor
Shift+Ctrl+Pijl-omhoogEn alinea omhoog selecteren vanaf de cursor
Shift+Ctrl+Pijl-omlaag En alinea omlaag selecteren vanaf de cursor
EndNaar het einde van de regel
HomeNaar het begin van de regel
PAGE UPEn scherm omhoog (schuiven)
Page downEn scherm omlaag (schuiven)
Alt+Ctrl+Page UpNaar de bovenkant van het scherm
Alt+Ctrl+Page DownNaar de onderkant van het scherm
Ctrl+Page downNaar de bovenkant van de volgende pagina
Ctrl+PAGE UPNaar de bovenkant van de vorige pagina
Ctrl+ENDNaar het einde van het document
Ctrl+HomeNaar het begin van het document
Ctrl+BackspaceEn woord links van de invoegpositie verwijderen
DeleteEn teken rechts van de invoegpositie verwijderen
Ctrl+DeleteEn woord rechts van de invoegpositie verwijderen
Ctrl+EEen alinea centreren
Ctrl+JEen alinea uitvullen
Ctrl+LEen alinea links uitlijnen
Ctrl+REen alinea rechts uitlijnen


 PRINTVERSIE bovenstaande TABEL 
Uitprinten vanaf een aparte webpagina als printversie: klik HIER

Uitprinten kan ook via een Word-document (sneltoetsen.doc) dat wordt geopend in eigen window. Kies daarin onder Bestand (file): Opslaan als... (save as) om te bewaren of Afdrukken om de tabel op vijf blaadjes A4 te printen.
Klik hier voor bovenstaande tabel als Word-document printbaar...

 

 PRINTVERSIE UITGEBREIDERE LIJST SNELTOETSEN WORD 
Uitprinten vanaf een aparte webpagina als printversie: klik HIER

Uitprinten kan ook via een Word-document (wordsneltoetsen.doc) dat wordt geopend in eigen window. Kies daarin onder Bestand (file): Opslaan als... (save as) om te bewaren of Afdrukken om de tabel op vijf blaadjes A4 te printen.
Klik hier om een uitgebreidere lijst sneltoetsen voor Word te printen als Word-document...

 

Terug de naar Internet/Computer-Pagina