TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA

 JAN STORMS OVER GENETISCHE MANIPULATIE 

INLEIDING GENTECH VOOR BEGINNERS
door Wim Heins


Jan Storms van de Natuurwetpartij Nederland hield zaterdagavond 15 juni 1996 een lezing in de Maharishischool van het Sidhadorp Lelystad ter opening van een campagne tegen het knutselen aan de biologische blauwdruk van planten en dieren (genetische manipulatie).
Deze blauwdruk ligt bij ieder schepsel opgeslagen in alle celkernen. De mens heeft bijvoorbeeld in al zijn 60 biljoen cellen rond de 70.000 genen (reuzemoleculen) waarin steeds 6 miljard instructies huizen over de opbouw van hormonen, hersens, hart, reeŽnogen, blondje.

Dit rijgsnoer, spiraalvormig opgevouwen, van steeds dezelfde chemische bouwstenen (DNA), doet denken aan de lange reeks enen en nullen waaruit (op de disk) een computerprogramma bestaat, maar ook aan het liedboek van een draaiorgel.
In elk volgend muziekboek laten steeds dezelfde ponsgaten het orgel telkens andere muziek weergeven, zoals ook de DNA-bouwstenen als ze worden 'afgedraaid' steeds andere eiwit-ketens laten ontstaan.

Genetische manipulatie wil zeggen dat men uit de 'muziekponsband' van het ene dier een stuk wegknipt, om dit in te voegen in het DNA van een andere plant of dier. Zo kan men een bacterie kweken die bestand is tegen landbouwgif en zijn stukje DNA dat daarvoor zorgt transmuteren naar een akkerbouwgewas, dat vervolgens onbekommerd wordt bespoten, waarbij alleen onkruid en ongedierte ertussen worden verdelgd.

De Natuurwetpartij bestrijdt het sleutelen aan de celkern (alsook aan de atoomkern) omdat dit gebaseerd is op slechts fragmentarische kennis over de complicaties daarvan, aldus Storms, en op 'materialistisch reductionisme': alles wordt teruggebracht tot de toevallige samenloop van elementaire deeltjes in een soort machine, waarbij begrippen als bewustzijn of scheppende intelligentie stomweg niet bestaan.
Vanuit een holistische visie op het leven bestrijdt de Partij het overijld op de markt dumpen van genetisch gemanipuleerde producten, om daar zonder het geheel te kunnen overzien zo snel mogelijk woekerwinsten mee te gaan maken.
Genmanipulaties zouden als neveneffect ook onbekende stofjes doen ontstaan die mogelijk pas in volgende generaties nieuwe ziektes op laten duiken. Tevens kunnen genmutanten als stuifmeel, of via ontsnapping, wilde planten en dieren bevruchten, met alle gevolgen voor de voedselketen.


Onbekend is hoeveel veerkracht de natuur hiertegen bezit en of zij zich dan soms ook van de mens zelf zal genezen. Maar zoals de commercie voor roofbouw op de natuur voorheen evenmin terugdeinsde, dreigt thans de uitbuiting ook op het niveau van de biologische blauwdruk te worden gepleegd: om maar de 'genenbank' zo snel mogelijk 'rente' te laten geven.IndustriŽle bovenbazen lobbyen politici met wijntje en Trijntje en zijn gewetenloos genoeg om elke appel of banaan zo te muteren dat automatisch de barcode erop verschijnt.
Publiciteit over genezing van erfelijke ziektes probeert de tegenstanders een schuldgevoel te bezorgen. Zo draaft de mensheid achter een stuk of tien captains of industry aan, gelijk bizons achter de leider in de richting van het ravijn. Onkundig over de schade aan het eco-systeem razen wij als een horde blinden op de afgrond toe.

Genetische manipulatie leidt tot een 'absolute catastrofe,' aldus Storms, die geÔnspireerd sprekend zijn gehoor met verve aan zich bond.
Het kwam mij voor dat het oppassen geblazen is voor de macht van Mammon, maar dat juist bij gebrek aan grondiger voorkennis de catastrofe pas achteraf 'absoluut' kan worden genoemd.
Maar campagne voert een politieke partij nu eenmaal met stelligheden vÚÚraf.
Gelet op de sterfgevallen na consumptie van genmutanten of het onverwijld afkeuren van gemanipuleerde voerzaden door dieren zou men echter vrezen dat de Partij gelijk dreigt te krijgen.
Wim Heins

 

TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA