Alfabetisch Denkboek  
  van Wim Heins 1970-2000 

 

  A B C D E F G H K L M N O P R S T V W Z *** A  ***   

Aantrekkelijk was de vrouw voor de vrijgezel vanwege haar blije uitstraling als iemand die gelukkig getrouwd is.

Afstandsbediening maakt lui? U overschat de sportieve waarde van een paar stappen naar het toestel.

Allemaal hetzelfde zijn ze helemaal niet; neen: degenen op wie u zo viel waren 'allemaal hetzelfde'.

Alles went behalve een serpent.

Amerikanen die hun taal spreken veroorzaken geluidshinder.

Angst had zij voor injecties in de breedste zin des woord en was ook bang voor een steekproef.

Het woord Arabier  bevat een element dat de Koran verbiedt.

De A is van asocialenbuurt en van Afrika.

De leraar autotechniek was autodidact.

 

 

 *** B  *** 


Bach was androgyn: swingen binnen een streng geraamte van metriek.

De belletterie lag zo in het rek dat ik het las tegen mijn wil.

Betalen in een restaurant met gepast geld vinden sommigen ongepast.

Het bezoek was een bezoeking.

Blij was men in de Tweede Wereldoorlog met een dode Mussert.

Blondjes blijven dom zo lang mannen met de mond vol tanden staan.

Toen zij een boom opzetten ging hij dwarsbomen.

Brand in de sigarenwinkel: de artikelen hoeven hun bestemming niet te missen.

Briljantheid onthoudt men over zichzelf; grappen als men er zijn buren mee bedoelt.

 

 

 *** C  *** 

Met deze nieuwe camera kunt U Uw films een professioneel tintje geven als u dat hebt.

De clown maakte speciaal voor de intellectuelen in de zaal een gecompliceerde koprol.

Communisme: van totalitair naar total-loss.

De computer-analfabeet viel tussen de wal en de chip.

Condoomautomaat: een gemeenschapsvoorziening.

Contramine: waarom zij daar altijd in was weigerde zij te zeggen.

Courant: De Telegraaf is het parool, want de volkskrant is de Telegraaf.


 

 ***  D *** 


Dag voor dag dichter bij de klaarheid des levens.

Dier dat zichzelf in de maling kan nemen: homo sapiens.

Dood: niet OF maar WANNEER.

De populaire dol-fijn geeft de huidige tijdgeest weer.

Domkerk, bisdom, domkerk, dominee, dominicaan, domproost, christendom, verdomd.

Dronkenschap: als hij weer een stuk in zijn lever had gedronken mocht hij van zijn vrouw niet afdrogen.

Druppel: U bent de laatste die de emmer van uw voorgangers bij uw nieuwe partner laat overlopen.

De hardwerkende Duitser was wel hardleers.

Duizend maal excuses? Zijn die zo gedevalueerd?

 

 *** E *** 

Echtscheidingen terugdringen: gebruik bij de huwelijksvoltrekking tweecomponenten-lijm.

De eerste indruk is weliswaar een blijvende maar de laatste is sfeerbepalend.

De Eper incestzaak geeft een nieuwe betekenis aan het woord epibreren.

Eros kent geen tijd.

De erectie is het beste voorbeeld van psychosomatiek.

Eten kon hij wel van zijn uitkering, maar niet drinken.


 

 ***  F  *** 


De film bestaat inmiddels zo lang dat je jezelf in je volgende leven op TV kan zien.

De film kon het daglicht niet verdragen.

Twee frustraten op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.

Fundamentele taak van vrouwen: de oorlogszuchtige agressie-deregulatie van de mannen op aarde de wind uit de zeilen nemen.


 

 ***  G  *** 

"Gaat heen en vermenigvuldigt U," kan eerst na de invoering van het persoonlijk identificatienummer.

Geboorte-trauma op herhaling: opstaan.

Gek worden is minder erg dan gezond blijven in een steeds meer geestelijk gestoorde cultuur.

Geld is bloed voor elke bloedgroep.

De geluiden van een vastlopende motor met kapotte knalpot kwamen uit de luidspreker.

Geluk bij een ongeluk is als chemotherapie wegens kanker geschiedt in een tijd dat skinheads met kale koppen de mode bepalen.

Geluk: erop toasten is gemakkelijk met een vol glas.

Gelukkig zonder reden voelde hij zich nooit maar ook niet mèt een reden, doch om beide kon hij drinken.

Genitaal is etymologisch afgeleid van genieten en genieten is afgeleid van genie en een genie is iemand die van geluk alcohol kan drinken nadat de winnaar van de Tour de France positief is bevonden op doping.

Ik heb de mentaliteit van een genie en het intellect van een Mavo-leerling.

De gevangenis heeft vier elementen: lucht, aarde, water en brood.

God hadde zijn ziel en zij had zijn geld.

Wat God samenvoegt scheide de mens niet maar wat God scheide, dwinge de paus niet samen.

De God van het Oude Testamen is niet zozeer een schepper als wel een opschepper.

Men is òf een goed Gristen òf sexueel gezond.

Goed voor 1 nacht is ook te overwegen voor 1001 nacht.

Goodwill is als een ballon; één prik kan al fataal zijn.

Groeien met de kiemen die je hebt.

De guru bracht meditatie voor Kosmisch Bewustzijn zeer prijsbewust. ***  H   *** 


Eerst even dit tussen twee haakjes: want meer  haakjes gebruiken we alleen in de algebra.

Hebt u alles al, dan kunt u beginnen aan het zijn.

Hem smaakt de honger zoet, die straks aan tafel moet.

Hersenspoeling der huidige commercie: zo jong mogelijk tiener worden en dat tot zo oud mogelijk blijven.

Hoofdzaken gaan bij kleine geesten het andere oor uit.


 

 ***  K  *** 

Kanker aan de endeldarm onstaat bij het uitpoepen van de waarheid en het ophouden van de leugen.

Deze kat krabde niet als je aaide maar als je stopte.

Katten, honden en bankdirecteuren reageren op geritsel.

Kennen leert men de ander uit waar die niet over praat.

Kerstmis is daarom een vredesfeest omdat het uit twee dagen bestaat zodat men vijanden kan scheiden.

Klonk elke pop als Pavarotti; luidde elke toonkunst wèl in melodische proportie: zat de duivel in de hel.

Klokken neuken de tijd.

Koning stapt uit vliegtuig: vorst aan de grond.
Koning vaart op zandbank: vorst aan de grond.
Koning bankroet: vorst aan de grond.
Koning in hart en nieren: vorst in de grond.

Kou is voor bier wat suiker is voor koffie: om niet te proeven  hoe vies het is. ***  L  *** 

Lachen van geluk is zeldzamer dan huilen van geluk en lachen van verdriet.

Lantaarnpaal staat scheef omdat er vannacht een fles tegenaan is gebotst.

De Lap werd werd uitgescholden voor smeerlap.

Leger des Heils officier: geldmaarschalk.

Leven-en-doodverklaringen: men kieze de minst absurde.

Leven is als een diner: veel gangen voordat de uitgang komt.

Leven is ballon: hoger vlucht naarmate meer ballast afgeworpen.

Levenskunst: voorkomen dat het leven een loopje met u neemt tijdens de levensloop.

Liberalisme schept de vrijheid voor hoger niveau en commercie benut die voor een lager.

In den beginne was er liefde en toen kwam God om zijn uitvinding te doen: Pijn.

Liefde leidt altijd tot pijn.

Linkse oproerkraaiers draaien in hervormingswaan, steeds lelijker muziek aangeboden door steeds rechtser commerciëlen.

Linkse politieke correctheid gaat ten nadele van stilte want aantasting van de lawaai-opium voor het volk is volop taboe.
 ***  M  *** 

Maagdelijkheid: het mag typerend heten voor het verlaagde aanzien van de maagd, dat men het scheikundig element Virginium (ranggetal 85) zelfs heeft omgedoopt in Astatium ("onstabiel").

Het is geen man die niet huilen kan.

De man wilde zo graag aardig gevonden worden dat hij ontaardde maar via een aardse zaken therapie werd hij weer eigenaardig.

"Manager" heeft onterecht een magische bijklank gekregen.

Masochist: een sadist die het op zichzelf gemunt heeft.

Minderwaardigheidsgevoel over de moedertaal spreekt nergens sterker dan in de trend om het ego Engels te laten balken.

Minderwaardigheidsgevoel in vrouwzijn spreekt nergens sterker dan in de trend om alle functienamen een mannelijke vorm te geven.

Wat de mens excuseert is dat zij soms een vrouw is; er bestaat niet één vrouwelijke computervirus-schrijfSTER.

"Mobiele telefoon is een kardinale fout," zei de kardinaal tegen de prostituee.

Mondigheid heeft als wachtwoord: 'waarom'.

Op zijn mond gevallen en op zijn achterhoofd.

Mooi vinden vereist je goedvoelen.

Morgen zal ik het je wel even laten afweten.

Muziek is beweging rond stilte.

 

 

 ***  N  *** 

Natte nachtmerries had hij over de femme fatale.

Nergens in Holland straalt zo natte klein, als blikken tussen jou en mij.

Neurotici en ambtenaren slaan het op in plaats van het te verwerken.

Niets helender dan de waarheid ontbloten, niets verhelender dan haar maskeren.

Noodrantsoen: de leegte van het heden vult de geest met het verleden.


 

 ***  O  *** 

Het ongeluk zat in een klein hoekje maar het geluk ook.

Ontslaan kan men zijn vrouw niet op staande voet maar wel slaan.

Ouders vroeger tot kinderen: "Jouw wil staat achter de deur." Zij vergaten dat de stok die ze achter de deur hadden later met de deur in huis kon vallen.

Overeenkomst tussen software en vrouwen: als je de gebruiksaanwijzing kent komt er een nieuwe versie.

Overlevingskracht en levensverwachting zijn tegenpolen.

Overtuiging vergt ondervinding.


 

 ***  P  *** 

De paniek kan even sterk zijn bij het positief aanspreken van een onbewust deel, als bij het aanvallen van iemands ego-beeld.

Partijvergadering had bij de koffie moorkoppen, negerzoenen en jodenkoeken.

Patroon: je vaste maniertje om liefde te krijgen zelfs al werkt het voor geen meter liefde in de hand.

Peep-show: een snak-bar.

Pijn die bij krabben verlustigt: jeuk.

Planeet Aarde vertoonde constructiefouten, maar helaas was de garantie verlopen.

Popcultuur is nu de opium voor het volk, in Rusland.

De pornofilm kon het daglicht niet verdragen, zoals elke film.

De pornofilm was voor hem het enige voorbeeld van een goed werkende placebo.

De praatverslaafde was altijd bezig met spraakwater naar zee dragen.


 

 ***  R ***  

Rechtse commerciëlen leveren steeds lelijker muziek aan de linkse vijanden van stilte met hun vermeend engagement.

Reclame en evangelisatie willen wijsmaken dat er iets aan u ontbreekt waarvoor vervolgens completa wordt aangeboden tegen voorwaarden.

Reclame misbruikt alles.

Het restaurant was een zwijnenstal; men kon er eten van de vloer.

Rijpen of rotten.

Rotterdam is een workaholic-stad; daar staat de Neuromast.


 

 ***  S  *** 

Schijnheiligheid regeert alle onvolwassen samenlevingen met een dubbele moraal.

Schilders die vroeger mooi werk hebben gemaakt en achten hebben gehaald: moet ik daarom vinden dat hun drieën nu op achten lijken?

Schoolslagen beheers je, de golven niet.

Sex is het glijmiddel van de liefde.

Sex-kennis uit boeken: sex libris.

Sexuoloog: slaapkamergeleerde.

Sinistere inslag wortelde bij hem in een onguur archetype.

Spiritueel India is één der vrouwonvriendelijkste landen.

Sport is geen nieuws.

Spotprenten: hoe meer hoe liever want misschien lacht de vijand zich dood.

Stikken laten is alles pikken, want niet alles pikken is nog wat anders dan iemand laten stikken.

 

 

 ***  T   *** 

Tabaksfabrikant: kankerspecialist.

De televisie domineerde de kamer maar dat was nog niks want hij stond uit.

Televisie is een medium dat hoogwaardige techniek aanwendt voor laag bij de gronds vertier.

TV-vee.

De thee was geen zuivere koffie.

Therapie-patiënten stappen deels slechts over op een ander afweersysteem zoals arrogant in plaats van teruggetrokken.

Ga uit met iemand bij wie u zich thuis voelt.

Tijd is een feit.

Kleinste eenheid van Tijd: de mum.

Tijd speelt met alle wonden.

Tijdroofschrift.

Toeval bestaat niet? Dan ook geen vrije wil.

Toeval is oorzaak en gevolg zonder causaal verband.

Toeval: hoe meer je erop hoopt, des te kleiner wordt de kans erop.

 


 

 ***  V   *** 

Vraagtekens die zich hebben verlustigd aan antwoord worden uitroeptekens.

Velpon dronk de gebroken man.

Verantwoordelijkheid wordt graag naar boven gedelegeerd.

Verliefdheid is het obsessieve besef dat een diepgrondige honger zou kunnen worden gestild.

Blijde verwachting: dik tevreden.

Eenzijdige verliefdheid is verkracht worden door het leven.

Verliefdheid is onversnipperde eenpuntsgerichte positieve obsessie.

Verzetshouding kan nog dienen als pseudo-identiteit nadat de onderdrukker is verslagen.

Mijn vinger in het verband vond ik niet leuk, maar het was niet mijn middelvinger.

Voetbal was een gepasseerd station voor hem in die zin dat hij er niet was uitgestapt want het was geen gepassioneerd station.

Voetbal interesseerde hem geen bal.

De Telegraaf is de Volkskrant.

Voorstadium van een oordeel en vooroordeel zijn tegenpolen.

Haar vriendschap was in werkelijkheid wat een spin doet met een vlieg.

Vrouwen verafgoden geen vondsten der techniek maar plukken er de vruchten van als dat haar gemak vergroot.

VUT: Vervroegde uittreding: coïtus interruptus.


 

  ***  W    ***   

Waarheid is zo voor de hand liggend; als je hem ziet lijkt het overbodig hem op te schrijven, alsof je het zo ook wel onthoudt.

Waarheid moet je zo vertellen dat anderen pas begrijpen op wie het slaat als ze al lachen.

Wereldwonder 8 was hij niet, meer spuit 11.

Wetenschappelijke bewegwijzering lost op in myst van mysterie.

Geen woede is groter dan om te maskeren dat men zelf fout is.

Woonhuis van mijnheer pastoor: Buiten Lust.

Woordentwisten worden voorkomen door het inzicht dat mensen met emotionele algemene stellingen alleen maar over zichzelf praten.


 

 ***  Z  *** 


Zalig zijn de armen van geest want zij kunnen geen hersenschudding krijgen.

Zin hebben vraagt niet naar de zin des levens.

De zon vandaag schijnt fel; hij laat me bijna stikken en als hij zo blijft fikken dan wordt het hier een hel.

De zonnebloemen van Van Gogh zijn verkocht voor zoveel miljoen. Als hij niet al gek was geweest werd hij het alsnog.

Zelfbevrediging: "Help jezelf dan help je God" geldt volgens de kerk niet voor masturberen omdat men dit van zijn rekening in de hemel moet aftrekken.

Zuur: de zonzijde van moderne regen: een kopje buiten zetten voor gratis azijn.

De schoorsteenvegers werkten zwart.


*  *  *