Horror (halal) slachten bewezen veel pijnlijker

New Scientist: slachten zonder verdoving doet dieren wel degelijk meer pijn dan slachten na verdoving, blijkt uit nieuw onderzoek.
Uit nieuw onderzoek in Nieuw-Zeeland blijkt het zogenaamde "ritueel de keel doorsnijden" niet zo pijnloos te zijn als de godsdienstigen u graag voorspiegelen.
De studieresultaten botsen met die van eerder Duits onderzoek (van de islamiet dr. Hazim et al.) uit de jaren 70, roulerend op internet maar zonder toegankelijke bronnen.

Maar hoe had u in de Middeleeuwen of in de Oudheid een rund geslacht als u alleen maar messen en zwaarden had?
Misschien wel zoals op deze video over een halal-slachtpartij:

 


Als ik Mohammed was geweest had ik misschien de profetische openbaring ontvangen (gezien vanuit het jaar nul heel progressief) dat je het beest moet slachten zonder dat hij andere slachtbeesten ziet of het slijpen van de messen bijwoont, maar niet dat hij met een schietmasker of een stroomstoot meteen buiten westen moet worden gebracht.

Zo staat er in de Koran ook niks in over gender-change. En daarom mag je je in Iran via medische ingrepen van geslacht laten veranderen. Want dat verbiedt de Koran niet.

En die zegt verder dat het dier met de kop naar Mekka moet liggen en dat je hem moet slachten in naam van Allah (welk dier wil dit niet?) en ook zegt de Koran helemaal niet dat het verboden is om het beest te verdoven (want dat bestond niet in de 7e eeuw).
Dus omdat het niet door de Koran verboden wordt mag een moslim een beest ritueel verdoven. En daar schieten we als dierenliefhebber wat mee op, niet omdat we de Koran serieus nemen (al moet die niet verbrand worden want dan kan je hem niet meer lezen) maar omdat toekomstig dierenleed zo misschien weer een millimeter kan worden ingeperkt.

Volgens een peiling in 2011 van Maurice de Hond is een meerderheid van de Nederlanders vr een invoerverbod van buitenlands vlees afkomstig uit pijnlijke slacht (55 procent).
En dat is tegen de zere benen van joden en moslims die volgens hun geloof alleen koosjer en halal vlees mogen eten.
De christelijke partijen CDA (vr ritueel slachten), ChristenUnie en SGP (twee partijen met theocratie in hun statuten) kregen voor elkaar dat er een hoorzitting komt voordat over de wet wordt gestemd.
Een teken aan de wand is daarbij dat toch 65 procent van de CDA-ers ervr is om slachten mt pijn te verbieden. Van hen vindt ook 63 procent dat moslims en joden niet worden aangetast in hun "vrijheid van geloofsuiting".

Het is wel een leuke oefening om het slachten mt pijn te verdedigen. Ik zou dan zeggen: mijn opa kon bij de tandarts nog kiezen of zijn kies die enorm pijn deed moest worden getrokken "met of zonder pijn", want dat laatste kostte tweemaal zoveel. Dan zou ik zeggen: mt pijn dat is natuurlijker want kijk nu toch eens hoe een koe een haas vangt of een tijger een gazelle. Een leeuw bespringt een gnoe, bijt zijn halsslagaderen door en hijst hem aan zijn achterpoten op om hem eerst dood te laten bloeden terwijl hij nog een paar minuten blijft leven. Tja, dat is de natuur. Als Allah zegt dat je een dier meteen dood moet bijten is het vroeg genoeg om dat in te voeren, dus wil de echte God nu opstaan om te zeggen dat de regels voor halal of koosjer vlees zijn vervallen wegens moderne technieken? Bij voorbaat dank voor Uw Woord.

Ik zou er in een spreekbeurt voor de klas alles bij halen wat er niks mee te maken heeft. O ja, hoezo zijn wij beschaafd, met onze bezoeken aan stierengevechten? Waarom mag ik geen koeien pijn doen als ik zelf t-shirtjes koop die door Vietnamese kindertjes tot bloedens toe in elkaar genaaid zijn voor 15 cent? Wel schapen doodfolteren maar geen woord vuil maken aan kindermisbruik door de kerk en de crche? Geen horror slachten maar wel abortussen? Bij ongeboren kindjes met een dikke naald in hun arme lijfje zie je de baby krimpen van pijn. Legbatterijen, groeihormonen, megastallen zonder bewegingsruimte waar varkens aan elkaar knagen, karpers die levend worden verkocht en gevild, paling die op de markt in een bak met zaagsel of zout gruwelijk ligt te sterven.
En dan de dieren die staan te wachten op de dood binnen en buiten het slachthuis met gebroken poten en open wonden van het vervoer door Europa en van het binnendrijven met stroomstokken, het angstige loeien in doodsnood als ze wegens beenbreuken doodleuk worden opgehezen aan hun staart (allemaal officieel verboden).
Wat is er walgelijker en decadenter en schijnheiliger dan onze eigen bio-industrie want waar zie je meer dierenleed dan in gemechaniseerde kippenslachterijen, kistkalfmesterijen en ontsnaveling van levende kippen, en niet te vergeten de marteling van ganzen om hun zieke lever als een lekkernij op te dienen, ("onrein" is voor dat "ganzenmesten" dan zacht uitgedrukt).

Als PVV-er ziet men met lede ogen aan dat sommige moslims die menen bij de rituele slacht onder het aanroepen van Allah respectvoller met dieren om te gaan dan westerlingen, daar misschien ook nog eens gelijk in hebben.
De smakelijke ganzenlever wordt immers verkregen na hevig lijden door het letterlijke volstampen met voer door Europese christenen door de hals van de gans, tot het dier en ook de lever zo ziek zijn dat de dood bijna volgt (als botbreuken daar al niet voor zorgen). Laat u niet verleiden uit te roepen dat de Koran geen en de Bijbel wel grond biedt voor mededogen met dieren.

Maar als ik een spreekbeurt moest houden tgen onverdoofd slachten dan zou ik de New Scientist van 13 oktober 2009 mee naar school nemen. En daar voor de klas mee staan te zwaaien.
Want Uit nieuw onderzoek in Nieuw-Zeeland blijkt dat het goddelijk de keel doorsnijden niet zo pijnloos is, als de religieuzen beweren.
De studieresultaten botsen met die van eerder Duits onderzoek (uit de jaren 70 en graag geciteerd door moslims), maar sluiten aan op recent pijnonderzoek bij mensen en grotere zoogdieren.

Het Nieuw-Zeelandse Massey University verrichtte metingen van hersensignalen bij kalveren gedurende nagebootste joodse of islamitische slachtmethoden. De hersensignalen gaven aan dat het dier minuten lang pijn voelde bij en na het doorsnijden van de keel.
Als het dier vijf seconden na het doorsnijden van de keel verdoofd werd met een bewustzijnsverliezende klap, verdwenen de pijnsignalen onmiddellijk.

"Halal" slachten onmiddellijk na volledige verdoving (in dit geval doden) dus zelfs zonder dat het dier merkbaar ongemak heeft, laat staan lijdt, zou ook heel goed kunnen (maar is tegen Mohammeds wens).

De pijnsignalen voor het dier komen van de doorgesneden zenuweinden bij de slagader en niet van het bloedverlies.

Bron: New Scientist


Dan heb ik nog een dubbelblind onderzoek over wat er gebeurt met zo'n moslim of jood als hij niet-ritueel geslacht vlees opeet. Op een interreligieuze samenkomst met als eregast Hare Majesteit de Koniguin werden smakelijke runderlapjes genuttigd zonder erbij te vertellen wat het vlees was uit pijnlijke slacht.
Veranderde er iets in hun biologische systeem? Helaas voor de orthodoxie, het maakte geen donder uit of het dier zonder of met die bewuste marteling aan zijn einde was gekomen. En Hare Majesteit de Koniguin had haar horror-boutjes zelfs zitten prijzen zonder te weten dat die koe op slag dood was dankzij een schietgeval.

Als je tegen onverdoofd slachten bent keer je je toch vanzelfsprekend ook tegen de invoer van onverdoofd slachtvlees? En nogal zot om berhaupt slachten met pijn toe te staan "omdat het anders stiekem gebeurt". Laten we dan alle sloten afschaffen want inbreken gebeurt nu toch stiekem met meer breekschade.
De aanhangers van de gastcultuur die het daar niet mee eens zijn, kunnen gewoon (r)emigreren naar een beter land.
Ik bedoel niet dat consumenten op zich allemaal gasten zijn in Nederland, want ze wonen en werken hier hopelijk, betalen belasting, bouwen het land mee op en dus... nn ze mogen tch niet verwachten dat ze voor elke folklore die hier niet thuishoort gepardonneerd moeten worden wegens godsdienst, want daarmee graaft Nederland cultureel momenteel zijn eigen graf.

Wij hebben hier een humanistische democratie (duw voor het gemak "joods-christelijk" er tussen hoe onterecht ook maar stopverf is overal van nut) en elke restrictie aan de islamisering daarvan is op zijn plaats, vandaar dat het slachtmes hier dubbel snijdt.

Je bant met pijnlijk slachten alle stresshormonen uit die je ook nog eens in je vlees krijgt door die marteling (of wordt het daardoor lekkerder, voor chinezen reden om slachthonden eerst te folteren) en je levert een geduchte bijdrage aan de de-islamisering.
Hoe bizar om alles wat hier aan gemeenheid en oneerlijkheid reeds overwonnen is wegens "godsdienstvrijheid" weer toe te staan!
Zoals hoofdzwachtels op pasfoto's waar Hollanders kaal moeten.

 


Eigenlijk is onverdoofd slachten net zo humaan als wanneer terroristen een buitenlander onthoofden in plaats van een kogel tussen zijn ogen te schieten. Als voorstanders van pijnlijke slacht beweren dat die juist wel humaan is dan moeten slachtoffers van jihad-ontvoerders ook nauwelijks pijn hebben gevoeld bij de onthoofding.

De islam werkt stapsgewijs, maar vormt zo het rijk van de onbegrensde mogelijkheden. Dus als nog iets anders wat niet hoeft van de Koran, namelijk vrouwenbesnijdenis, onverhoopt wordt aanbevolen door steeds meer imams, nou dan zullen de Nederlandse ministers hun hoofd wel breken om "uit respect" een uitzondering in de wet te maken. Want voor iemands geloof heb je immers "respect" omdat elke religie "gelijk" is, meent het hersenspoelsel.
Maar de islam ziet dhimmi's die aan de veroveringscultuur meewerken als nuttige idioten.

Wat zegt het gezond verstand? Een dier opzettelijk pijnigen is barbaars en mensonwaardig. Een "slachtfeest" of "offerfeest" is een goede reden om gelovigen die geopereerd moeten worden aan hun schildklier of hun prostaat ook maar eens niet eens te verdoven. Willen zij de pijn niet eens ervaren uit geloofsovertuiging?

Nederland is geen vuilnisbelt waar toch al zoveel ontelbaar dingen goed fout zijn, dat je daarom ook niks meer hoeft te doen aan foute importgebruiken; zeg maar onder het motto: "Kan nog meer bij." Dat is de laffe mantra van de Linkse Kerk. De kruistochten waren ook een jihad dus mogen islam-jihadisten ook de sharia invoeren, dat is eerlijk.


Een typisch geval van islamisering is de manier waarop de Tweede Kamer 17 februari 2011 op eieren loopt over het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren tot verbieden van 'halalslachten' = onverdoofd. Geen mens die het het daar ronduit durft te benoemen maar het gaat hier om niets anders dan de uitvoering van de sharia, de islamitische middeleeuwse wetgeving, welke onverenigbaar is met elke moderne democratische grondwet, en tevens kenmerk van de ongematigde islam (met die paar overgebleven orthodoxe joden hadden we geen probleem).
En wat hebben ze er weer een hoofdpijn van in de Tweede Kamer om maar vooral de islam niet te kwetsen en geen bomaanslagen uit te lokken.
En wat een researchonderzoeken moesten er worden geciteerd om te bewijzen dat snijden in een levend wezen onverdoofd pijnlijker is dan met verdoving!

Godsdienstvrijheid? De god Mammon zal je bedoelen: winst is de god van VVD/CDA, en de mammongodsdienstvrijheid is hun het heiligst.

Eind juni 2011 wou de Partij van de Allochtonen PvdA het onverdoofd (ritueel) slachten handhaven, maar in een amendement besloot de kamer laf dat wie kan bewijzen dat het geen zeer doet pijnlijk mag slachten.

Oude VIP's worden soms reactionaire ouwe zeuren, zoals Frits Bolkestein (voorstander van kiezen trekken met pijn) en prof. Arnold Heertje in Trouw die het verbod op pijnslacht koppelt aan de Holocaust (een overjarig links kliekje).
Want als er niet zoveel joden waren vermoord, waren er veel meer joodse kiezers die hun partijen onder druk hadden kunnen zetten om geen verbod in te stellen. In die zin maken voorstanders onbedoeld gebruik van de Holocaust, vindt Heertje. Dus volgens dit krankzinnige argument kan je deze ongekende tragedie devalueren en misbruiken.


Weerloze dieren ritueel slachten, weerloze kinderen ritueel besnijden, het zijn de achterhaalde, wrede praktijken die aan Nederland worden gedicteerd omdat we conform het Asch-experiment niet voldoende onze muil open durven te trekken om NEE te zeggen: genoeg is genoeg, in de 21ste eeuw moet deze achterlijke folklore worden gestopt.

Het vlees van deze dieren is bovendien merendeels bestemd voor de export naar islamlanden of naar moslims in Westerse landen waar men de beschaving heeft, het ritueel slachten WEL te verbieden!
Dat is nog wel het meest wrange van de zaak: "godsdienstvrijheid" misbruiken om wreedheid tegen dieren te exporteren.

Een typisch geval van je beroerd voelen en je doodschamen dat je Nederlander bent.

de Generaal P.Pardon

 

 

 

NAAR DE OUDE
WEBSITE VAN:
NAAR DE NIEUWE
WEBSITE VAN:

 

 

 Ingezonden naar de
 Generaal P.Pardon


Gastschrijvers zoals Pierre Vorser, Trias Politica, Boris Bijster en Danny Wells.
De Baron van Rederiek en Amy Gratie.
Lees de commentaren van deze


VERZETSSTRIJDERS HIER...