"Een volk dat voor tirannen zwicht,
zal meer dan lijf en goed verliezen,
dan dooft het licht..."
H.M van Randwijk, 1909-1966 


Verzetsgroep Weisse Rose en de Duitse islamisering

Wanneer Sophie, Hans, Christoph en Alexander nu nog zouden leven, zouden ze vast en zeker te vinden zijn in de rijen van de islamcritici om de vrijheid van Duitsland te verdedigen tegen het totalitaire systeem van de islam. Niemand kan dat zo goed duidelijk maken als Susanne Zeller-Hirzel, het laatste nog levende lid van de “Weiße Rose” en destijds de beste vriendin van Sophie Scholl. Ze is tegenwoordig lid van de “Bürgerbewegung Pax Europa” en is actief betrokken bij de strijd tegen de islamisering.

 Susanne Zeller-Hirzel is een moedig vrouw. Ze brengt precies datgene in de praktijk wat Dr. Klaus Hahnzog, lid van de “Weiße Rose Stiftung e.V.” en rechter in Beieren, bij het graf van broer en zus Scholl uit het pamflet van de “Weiße Rose” citeert:

“Niet alleen medelijden moet de Duitse burger voelen, nee, nog veel meer, medeplichtigheid, want hij geeft door zijn apathisch gedrag deze duistere mensen pas de mogelijkheid om zo te handelen”.

“Niet wegkijken, niet niet willen luisteren, maar je er in mengen”.

LEES VERDER...

 

 

 Pat Condell in hartstocht voor de vrijheid op YouTube... 

 


Politieke kleurpotloden
ook voor uw kinderen

Wat in het stemhok moet gebeuren met het politieke kleurpotloodje is doorgaan met proberen de brand te blussen in plaats van links utopistisch te ideologiseren het nut van vuur.
Een stem voor de PVV is ook gericht tegen een nieuwe dijkbreuk van lotsverbeteraars uit Arabische landen die het oproer aangrijpen om als asielzoeker te migreren naar een land dat ze niet meer hoeven op te bouwen.


LEES VERDER...

 


Wat willen Gematigde Moslims 
 en Brigitte Bardot? 


Een veroveringscultuur hanteert machtssymbolen om anderen te vernederen, maar een religie is zich bewust van innerlijke eenheid en tracht daarom het leven in zijn waarde te laten, dat wil zeggen draaglijk. Een veroveringscultuur stelt leefbaarheid lager dan uiterlijke praal, maar voor een religie gaat er niets boven mededogen.

Hiermee is de definitie gegeven van een "gematigde moslim" of van "de gematigde moslima".

Gematigde moslims zouden gaan demonstreren voor Brigitte Bardot die in 2008 werd aangeklaagd wegens "racisme". De openbaar aanklager Anne de Fontette dwong Brigitte Bardot voor de rechter wegens "het aanzetten tot haat tegen moslims".


LEES VERDER...

 

Holocaustontkenning en islamiseringsontkenning

Eén der meest demonische gruwelen uit de geschiedenis wordt wegens zijn lading graag gebruikt voor allerhande politiek.

Van officiële Staatsontkenning in Iran (door president Mahmoud Ahmaddinejad) tot de standaard schimpscheut naar de PVV-kiezer, (omdat linkse snobs graag goede sier maken met de versleten vondst dat Wilders de nieuwe Hitler is).

Holocaustontkenning gaat behoren tot de standaardsignalen die moslims als geurvlag afzetten op onze westerse maatschappij ter informatie dat hun cultuur bezig is met veroveren.


LEES VERDER...

 


Antillianen verslaafd aan een Flitsende Levensstijl

Extreem links geredeneerd heeft Nederland de overlast van de Antillianen zelf over zich afgeroepen. Eeuwenlang heeft het koloniale Nederland de Antillen immers uitgebuit en verarmd, terwijl de slavenhandel en de slavernij tot in lengte van dagen een stabiele gezinsstructuur van de nakomelingen onmogelijk zou maken. Niet klagen dus over de hoge criminaliteit, want dat is niet meer dan een voortzetting van het slavenverzet, en geen kritiek op het eenoudergezin, want ten tijde van de slavernij was gezinsvorming vrijwel onmogelijk, omdat mannen en vrouwen vaak afzonderlijk zouden zijn verkocht. Dat de Antillianen nu onbeperkt naar Nederland mogen migreren, is niet meer dan rechtvaardig. Het is een soort permanente herstelbetaling net als de begrotingssteun en de sanering van de Antilliaanse staatsschuld, aldus politiek correct.

Maar al sinds mensenheugenis hebben de Antillen geprofiteerd van de Nederlandse goedheid.
Zo is er van koloniale verarmingspolitiek in "West-Indië" helemaal geen sprake, maar juist van het omgekeerde.


LEES VERDER...

 

Wat miljard moslims
 werkelijk denken
door Mr. Roepie
"Democratie is een door de mens gemaakt systeem met rechtspraak door het volk voor het volk. Daarom is het in tegenspraak met de islam, omdat regelgeving voor Allah de Almachtige is, dus het is niet toegestaan een menselijk wezen wetgevende rechten te geven. Het democratische systeem is ongetwijfeld een van de moderne vormen van shirk!"
LEES HET...

 


Feiten zijn Feiten over Israël en de "Palestijnen" - kern der zaak.

Wat moeten Arabische stammen raar hebben opgekeken dat joodse pioniers vanaf 1880 eigener beweging dat land vruchtbaar gingen maken en ontdoen van malaria-moerassen. De joodse operaties zorgde ervoor dat er grote immigratie van Arabieren uit omliggende streken op gang kwam om te profiteren van de betere levensomstandigheden die de joden in hun regio hadden gecreëerd.

In die tijd had er zo'n 600 jaar een wereldrijk bestaan dat zich tot om de Middellandse Zee uitstrekte. Namelijk het imperium van de Ottomanen (Turken). Dat rijk koos in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) partij voor de agressor Duitsland.

Armenië bijvoorbeeld (oost van de Zwarte Zee) koos voor de tegenpartij Rusland. Vandaar dat de Turken daar in 1915 hun eigen genocide pleegden. Maar toen de Duitsers in 1918 de oorlog verloren waren de Ottomanen ook verliezers geworden.

Op volmacht van de Volkenbond (opgericht in 1919 en in 1945 opgevolgd door de Verenigde Naties) richtten Frankrijk en Engeland invloedszones in, op het het gebied van de Ottomaanse verliezers. Zo kwamen Libië en Syrië terecht in de Franse invloedszone.
Wat momenteel geheel Israël en Jordanië is, werd een Brits mandaatgebied. De Engelsen noemden dit gebied "Palestina".


LEES VERDER...


 

 


Turkse Bulgaren kolken Nederland binnen

Geen groep binnenstromers die zo explodeert in Nederland als 'Turkse Bulgaren'. Turkse Turken zijn blij met deze harde werkers!
Turkse Bulgaren hangen rond bij de Ayasofya Moskee in de Amsterdamse wijk De Baarsjes. Ze zitten voor een raam, op de stoep, drinken Turkse thee, en wachten tot er een uitgeburgerde Turkse koppelbaas komt die werk aanbiedt als duvelstoejager in een shoarma-tent, een paar dagen in een bouwbedrijf of voor een aalmoes in een kleermakerij.

LEES VERDER... 

 


Mogen moslima's onherkenbaar op pasfoto's en moeten Hollanders in hun eigen land muggenzifterig nieuwe maken?

Recent heeft zich een incident voorgedaan, waarbij op basis van verkeerde informatie een Nederlandse identiteitskaart is verstrekt aan een persoon die zich als clown of joker uit een Batman film had geschminkt en een daarbij passende hoofdbedekking droeg. De betrokken persoon had zich voor het mogen dragen van de hoofdbedekking beroepen op levensbeschouwelijke redenen.

LEES VERDER...

 


Islamisering van de Politie
Ben Kok stelt de grimmige islamisering van Nederland en Europa aan de kaak met confronterende vragen aan moslims maar ook aan linkse regenten die het land verraden (dit met inbegrip van koningin Beatrix die een islamiseringsbijeenkomst bezoekt). Dit alles toegelicht door deskundigen zoals Arabist Jansen en Ayaan, op de video-DVD "Islam en Waarheid".
Hier de verhalende beschrijving van het incident bij een moskee in Amsterdam Slotervaart door de cameraman van Ben Kok die op 4 juni 2010 worden aangevallen zowel door de imam als door de politie, die het gezag heeft overgedragen aan de islam.

LEES VERDER...

 


Vuistregels voor Inburgering
Via "Lees verder..." worden u vuistregels aangeboden voor het wonen in Nederland. Als u zich daar niet bij thuis voelt, dan wil Nederland u helpen om naar een land te gaan waar u zich wel thuisvoelt. Wij hebben een remigratiewet en we kunnen financiële hulp bieden om te vertrekken.
Misschien is u of uw familie gevlucht uit een land waar geen vrijheid heerst. Als u de Nederlandse vrijheid wil afschaffen, ga dan terug naar dat land. Niemand heeft u gedwongen om hier te komen en u bent vrij om te gaan.

LEES VERDER...

 


Waarom is Links verliefd op de Islam?
Wat zijn er de oorzaken van dat zo ontstellend veel westerse bestuurders (politici e.d.) het gevaar niet willen zien, bagatelliseren of zelfs luidkeels ontkennen? Deze hebbelijkheid is op zich één der intrigerendste politieke grillen van de linkse psyche. Hoe kan het dat mensen die van jongsaf zo'n hekel hadden aan het autoritaire geloof van hun ouders nu de islam zo graag faciliteren (zelfislamisering)? Hoe kan dat een linkse feministe als ex-minister Hedy d'Ancona langdurig één van de meest vrouwvijandige systemen (islam) bevordert?

LEES VERDER...

 

 

 

Ingezonden

Gastschrijvers Pierre Vorser, Trias Politica,
Boris Bijster en Danny Wells, Alpinist,
Mr. Roepie, Real Stuff, Wouter van Dieren.
De Baron van Rederiek en Amy Gratie.
De paragnost Gijsbert den Uyl en de
de feministe Free Spirit.


Protectionistische
verzetsstrijders:
HIER...